Forside:Bedrifter i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Om Bedrifter i Skedsmo
Bedrifter i Skedsmo er en uferdig liste over bedriftene i kommunen fra omkring 1860 til 1960-åra. Oversikten bygger på kildene under tabellen. Samtidig er dette en invitasjon til innbyggerne og andre om å komme med utfyllende opplysninger om bedriftene og supplere og korrigere lista. Se Forside: Bedrifter i Skedsmo   Les mer ...
 
Smakebiter fra artikler
Skedsmo & Sørum Elektrisitetsforsynings første styre, bilde fra 1917

Skedsmo & Sørum Elektrisitetsforsyning ble grunnlagt i 1913, og to år seinere kunne lyset i disse romeriksbygdene slås på. Da selskapet i 1997 ble solgt til Hafslund ASA, markerte det slutten for det private «lysverket» i Skedsmo og Sørum etter 82 års drift.

Det første elektriske anlegget i Norge ble anlagt i Skien i 1885, og i Kristiania kom elektrisiteten i 1892. I Lillestrøm ble lyset slått på for første gang rett før jul i 1911. Således hadde nok mange skedsmosokninger sett skinnet fra det elektriske lyset før de selv fikk det inn i stua i 1915.   Les mer …

Dette kartet over Sagdalen fra 1804 inneholder navnene på en rekke av de kjente sagmesterboligene i Strømmen.
En sagmesterbolig i Skedsmo var betegnelsen på huset som sageieren hadde stilt til disposisjon for sagmesteren med familie. Noen av boligene hadde et stort loft hvor mannskapene kunne huses. Andre steder kunne det være ordnet slik at ble hengt ned køyer fra innskrudde kroker i taket. Dermed kunne det anordnes en ekstra ”etasje” i halv høyde, slik at andre kunne ligge på halmmadrasser direkte på gulvet. Det ble ofte svært trangt, for langs veggene sto matkistene som mannskapet måtte ha med for hele arbeidsuken.   Les mer …

Sagmesterboligen Taarnet 1920 - en typisk sagmesterbolig i Sagdalen, Strømmen.
Sagmester var betegnelsen på den ansvarshavende på de mange oppgangssagene langs Sagelva i Skedsmo. Sagperioden startet i 1520 og opphørte med få unntak rundt 1860. Betegnelsen er også brukt andre steder i landet, og stillingen kan da ha hatt et annet innhold i den som her er angitt. Aktiviteten ved Sagelva foregikk som flomsaging, dvs at det var stor virksomhet under snøsmeltingen og etter regnperioder utover sommeren. Vintersaging ble normalt ikke gjennomført.   Les mer …

Gustav Adolf Devold. Eier av Lillestrøm Væveri

Lillestrøm Væveri ble grunnlagt i 1884 av Niels Devold. Han fikk ikke veveriet til å lønne seg fordi han drev med umoderne maskiner, og produserte varer som var i ferd med å gå ut. I 1887 overlot han bedriften til broren Gustav Adolf Devold.

I begynnelsen var veveriet en arbeidsplass for menn, men etter en tid ansatte Devold også kvinner. Veveriet var en av de første industriarbeidsplassene for kvinner i Lillestrøm. I 1901 var det 22 arbeidsplasser ved veveriet, halvparten var kvinner, i 1906 12 kvinner og 8 menn.

Veveriets hovedprodukt var jutetepper, og de gikk vesentlig til Sverige. Det var nærmest tollfrihet mellom unionsstatene Norge og Sverige, det var fastsatt i mellomriksloven. Loven ble opphevet i 1897, tollsatsen gikk opp og det skapte problemer for bedriften. Derfor flyttet Devold produksjonen til Karlstad i Sverige. Veveriet ble i 1898 solgt til Edvard Tandberg i Kristiania og et par måneder videre til O. Johannesen & Søn A/S. De nye eierne drev veveriet med vekslende hell.

Veveriet brant ned under storbrannen i Lillestrøm i 1906.

Galleri

Litteratur


Utløpet av Sagelva. Skjærvasaga til høyre.

Sagelva er 2,3 kilometer lang innenfor Skedsmo kommunes grense. Den har sine hovedkilder i Elvåga og Losbyvassdraget som ligger i Østmarka. Derfra renner elva gjennom Lørenskog, der den heter Fjellhamarelva, inn i Skedsmo ved Fjellhamarveien, videre gjennom Sagdalen før den munner ut i Nitelva. Innenfor Skedsmo har elva et totalt fall på 45 meter som er fordelt på flere mindre fossefall. Langs hele vassdraget er det registrert navn på i alt 49 sagbruk. Tettest lå sagbrukene i Sagelva der det i første halvdel av 1800-tallet på det meste fantes 30 sagbruk og fem møller. Det finnes egne artikler om Demninger i Sagelva, Sagelvas oppgangssager, Sagene skiftet eiere, Sagmesterboligene i Strømmen og Sagelvas mange bruer.

Da vannsagene ble fortrengt av dampdrevne sagbruk fra omkring 1860, ble det etter hvert opprettet annen industri i Sagdalen og i Strømmen som utviklet seg til et tettsted.   Les mer …

Flaen Brug lå ved Flaendemningen, som er den midterste av i alt sju kjente demninger i SagelvaStrømmen. Fra gammel tid lå to sager her: Flaen på vestsiden og Garmann sag på østsiden av elven. Nils Claus Ihlen kjøpte Flaen sag i 1883, senere drev Strømmens Værksted sagbruket fram til 1933. Det ble produsert trematerialer til verkstedets øvrige produksjonslinjer for jernbanevogner og modeller for stålstøperiet.   Les mer …
 
Eksterne ressurser
Forside:Bedrifter i Skedsmo/Eksterne ressurser
 
Kategorier for Bedrifter i Skedsmo
 
Andre artikler