Forside:Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Om Historielag
Historielag er en vanlig betegnelse på lokalhistoriske foreninger. De fleste av historielagene, pr. 2008 417 lag, er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

Lagene er organisert på forskjellige måter. Enkelte er selvstendige lag som har en kommune eller deler av en kommune som sitt interesseområde, mens andre er lokallag av et felles historielag for en region eller et fylke.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Fenrik Hofseths skisse over kampavsnittet Lesja - Dombås 1940.
Foto: Arnfinn Kjelland

Dovre og Lesja krigsminnesamling (DLKMS) vart starta i 1995 som stifting «etablert på Dovre krigsminneforenings samlinger»[1].

Ved etableringa hadde foreninga om lag 70 medlemer. Da hadde medlemene i mange år samla gjenstandar og dokumentasjon knytt til andre verdskrigen.   Les mer …

Rauma historielag er historielag for Rauma kommune i Møre og Romsdal. Historielaget ble stiftet i 2007, og første leder var Per Arne Skomsø. Selv om historielaget først ble stiftet i 2007, har Rauma lange tradisjoner med å skriftlig ta vare på kultur og historie. Ikke minst gjelder det Normannsamlingen, som er grunn til det er utgitt flere lokalhistoriske bøker i Rauma kommune. Romsdal sogelag har også trykket en lang rekke artikler i sine årsskrift.   Les mer …

Skatval historielag er et historielag i Skatval i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag. Det ble stiftet den 20. april 1976 hos Arne Forbord, som ble lagets første formann.   Les mer …

Sider fra Alfred Jensens familiebibel, der Ødegården er nevnt
Foto: Siri Johannessen
Kråkerøy Historielag ble stiftet 24. mai 1978 og hadde i 2009 ca. 150 medlemmer. Lagets nedslagsfelt er den tidligere kommunen Kråkerøy, Kjøkøy og Isegran som nå er en del av Fredrikstad kommune i Østfold. Laget er tilsluttet Østfold historielag.   Les mer …

Råde historielag er et historielag i Råde kommune i Østfold. Laget ble stiftet i 1949 og er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Østfold historielag. Råde historielag utgir årboka Røtter som utkom første gang i 2003. Historielaget eier Råde bygdetun.   Les mer …

Vålerenga historielag er et historielag i Bydel Gamle Oslo i Oslo kommune. Historielaget ble stiftet i 1992 og utgir medlemsbladet Mer gammelt enn nytt fire ganger i året og kalender årlig.   Les mer …
 
Se også
Fylkesdelte historielister
 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Historielag
 
Andre artikler
 
  1. Brosjyre, udatert.