Forside:Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Om Historielag
Historielag er en vanlig betegnelse på lokalhistoriske foreninger. De fleste av historielagene, pr. 2008 417 lag, er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

Lagene er organisert på forskjellige måter. Enkelte er selvstendige lag som har en kommune eller deler av en kommune som sitt interesseområde, mens andre er lokallag av et felles historielag for en region eller et fylke.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Fenrik Hofseths skisse over kampavsnittet Lesja - Dombås 1940.
Foto: Arnfinn Kjelland

Dovre og Lesja krigsminnesamling (DLKMS) vart starta i 1995 som stifting «etablert på Dovre krigsminneforenings samlinger»[1].

Ved etableringa hadde foreninga om lag 70 medlemer. Da hadde medlemene i mange år samla gjenstandar og dokumentasjon knytt til andre verdskrigen.   Les mer …

Stordal sogelag er eit sogelag frå Stordal kommuneSunnmøre i Møre og Romsdal. Sogelaget vart skipa den 5. mai 2001 og er sogelag for heile Stordals- og Dyrkornbygda. Medlemstalet i 2006 var om lag 230.   Les mer …

Skatval historielag er et historielag i Skatval i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag. Det ble stiftet den 20. april 1976 hos Arne Forbord, som ble lagets første formann.   Les mer …

Lillestrøm historielag er et historielag i Skedsmo kommune i Akershus. Laget ble stiftet 7. desember 1966 under navnet Lillestrøm Fortidsminnelag. Etter at lagsarbeidet hadde ligget nede i flere år, ble det tatt opp igjen i 1984, og foreningen skiftet navn til Lillestrøm historielag. De fleste medlemmene er fra Lillestrøm by. Laget er tilsluttet Romerike historielag.   Les mer …

Sortland historielag dekker kommunen Sortland i Vesterålen i Nordland. Laget ble stiftet i 1985 og utgir Historisk årbok for Sortland siden 1987.   Les mer …

Faksimile fra redaksjonell omtale i Nordlands Avis 20. juli 1972 om Årbok for Helgeland for 1971 og 1972, utgitt av Helgeland Historielag.
Helgeland Historielag vart stifta i Sandnessjøen 14. mars 1970 etter initiativ av Arnt O. Åsvang, Vevelstad. Laget har til formål å auke og spreie kunnskap om Helgelands fortid, ivareta og verne om materielle kulturminne i distriktet og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tider. Sidan 1970 har laget årvisst gjeve ut Årbok for Helgeland.   Les mer …
 
Se også
Fylkesdelte historielister
 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Historielag
 
Andre artikler
 
  1. Brosjyre, udatert.