Forside:Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Om Historielag
Faksimile fra Voss Avis 9. juni 1909; notis om etableringen av historielag for Sogn 1. pinsedag 1909.

Historielag er en vanlig betegnelse på lokalhistoriske foreninger. De fleste av historielagene, pr. 2008 417 lag, er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

Lagene er organisert på forskjellige måter. Enkelte er selvstendige lag som har en kommune eller deler av en kommune som sitt interesseområde, mens andre er lokallag av et felles historielag for en region eller et fylke.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Historielagets logo.
Krødsherad Historielag ble stifta 28. april 1993. Formålet er å «ta vare og formidle videre på alt som har betydning for Krødsherads historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene». I 2019 hadde laget 90 medlemmer.   Les mer …

Kvæfjord historielags fyrsteprioritet i stiftingsåret: årboka
Foto: Arne-Johan Johansen

Kvæfjord historielag i Kvæfjord kommune i Troms vart stifta 30. oktober 1986. Historielaget har vore i jamt arbeid alle år sia skipinga, og det har ikkje vore gjort nemneverdig endringar i organisasjonen i desse åra. Sidan 1987 har laget gitt ut Årbok for Kvæfjord.

Laget har sidan 1998 vore medlem i Troms historielag og har delteke på ein del av årsmøta her. I 2012 var laget vertskap for årsmøtet i Troms historielag. Laget er også medlem i Landslaget for lokalhistorie.   Les mer …

Varteig Meieri sommeren 1933, med familien Westgaard, Dora Lunde og Johan Kultorp.
Varteig Historielag er et historielag i Sarpsborg kommune i Østfold. Laget, som dekker gamle Varteig kommune, ble stiftet 8. februar 1982 med Ole K. Brenne, Solveig Rød og Kjell Lunde i et interimsstyre. I 1985 ga laget for første gang ut en kalender med bilder fra Varteig i gamle dager, i tillegg til at årsskriftet Inga kom med sitt første nummer. Årsskriftet er oppkalt etter Inga fra Varteig, og i 2013 ble det belønnet med Østfold Historielags bokpris for slektshistorie. Samme år mottok historielaget Sarpsborg kommunes kulturpris for sitt allsidige virke.

Varteig Meieri, som nå brukes blant annet som museum, ble gitt til laget av søsknene Øivind Westgaard, Aashild Bergby og Klara Westgaard i 1989. 12. februar 1990 ble de utnevnt til historielagets første æresmedlemmer.

I 2009 opprettet historielaget sin egen side på internett. På hjemmesiden finnes lokalhistoriske artikler, bildearkivet, forhåndsomtaler og referat fra møter, turer og andre aktiviteter i lagets regi, samt noen eldre utgaver av årsskriftet Inga. Siden 2011 er laget aktivt på Facebook blant annet med publisering av (gamle) fotografier og artikler, og per februar 2016 har de mer enn 1000 følgere. Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Østfold historielag.   Les mer …

Oppegård historielags logo.
Oppegård historielag er et historielag i Oppegård i Nordre Follo kommune. Det ble stiftet i 1986, og er tilsluttet Follo historielag og Landslaget for lokalhistorie. Historielaget gir ut kalender og medlemsblad.   Les mer …

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag er et historielag i Oslo. Laget arbeider med lokalhistorien i det Ullern kirkesogn og kommunale sogn som ble utskilt fra Vestre Aker sogn i Aker herred 1. juli 1906 og som omfatter Bygdøy, Ullern og Røa med Sørkedalen. Historielaget, som opprinnelig het Ullern Historielag, ble stiftet 14. mars 1994 og er tilsluttet Fellesrådet for Historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie. 15. september 2016 skiftet historielaget navn til Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Historielaget utgir medlemsbladet Langt vest i Aker fire ganger i året. Årboka Fra bygd til by kommer omtrent annethvert år.   Les mer …

Årbok for Groruddalen historielag 2011.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Groruddalen Historielag arbeider med lokalhistorien i Groruddalen i Oslo. Laget, som ble stifta i 1981, gir ut medlemsbladet AkersDølen og Årbok for Groruddalen Historielag. Groruddalen Historielag arrangerer også lokalhistoriske vandringer.   Les mer …
 
Se også
Fylkesdelte historielister
 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Historielag
 
Andre artikler
 
Siste endringer for Historielag

Flere endringer ...