Forside:Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Om Historielag
Faksimile fra Voss Avis 9. juni 1909; notis om etableringen av historielag for Sogn 1. pinsedag 1909.

Historielag er en vanlig betegnelse på lokalhistoriske foreninger. De fleste av historielagene, pr. 2008 417 lag, er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

Lagene er organisert på forskjellige måter. Enkelte er selvstendige lag som har en kommune eller deler av en kommune som sitt interesseområde, mens andre er lokallag av et felles historielag for en region eller et fylke.   Les mer ...

 
Smakebiter
Austrheim kyst- og sogelag i Austrheim kommune vart stifta 11. mars 1986. I starten var namnet Austrheim sogelag, men i 1994 bytte laget til det noverande namnet. I føremålsparagrafen står det at «Austrheim kyst- og sogelag arbeider for å samla og gjera tilgjengelig alt tilfang som har å gjera med ålmenn soge, gards- og ættesoge, kystkultur, levevis,folkeminne,stadsnamn og mål i Austrheim kommune. Laget skal vera innmeldt i Landslaget for lokalhistorie». I 2019 hadde laget 70 medlemmer.   Les mer …

«Flesbergs Ungdomslokale». Historielaget arbeider blant annet med å ta vare på arkiv etter lag og foreninger i bygda.

Flesberg historielag i Flesberg kommune i Numedal ble stifta 21. august 1988. Laget «har til formål å fremme interessen for slektshistorie, lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Flesbergs historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene».

I 2018 hadde Flesberg historielag 58 betalende medlemmer. Medlemstallet har vært svakt stigende.   Les mer …

Follo historielag er en paraplyorganisasjon for seks historielag i Follo i Akershus. Laget ble i 1996 skilt ut fra Follo historie- og museumslag, som var knyttet til Follo museum. Dette skjedde i forbindelse med at museet ble omgjort til en stiftelse. Follo historielag er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Laget har fortsatt utgivelsene av Follominne, som har kommet ut siden 1951. Den viktigste oppgaven laget utfører er å formidle kontakt mellom lokallagene i kommunene og de fylkeskommunale myndighetene. De arbeider også med utvikling av et regionalt nettverk mellom lokallagene og museene.   Les mer …

Rælingen historielag er et historielag i Rælingen kommuneRomerike i Akershus. Laget er tilsluttet Romerike Historielag og ble stiftet 19. oktober 1952. Rælingen historielag er ansvarlig for driften av Rælingen bygdetun.   Les mer …

Oppegård historielags logo.
Oppegård historielag er et historielag i Oppegård i Nordre Follo kommune. Det ble stiftet i 1986, og er tilsluttet Follo historielag og Landslaget for lokalhistorie. Historielaget gir ut kalender og medlemsblad.   Les mer …

Sopelimen er lagets logo. På Nesodden var det mange som produserte sopelimer som ble solgt i Kristiania.
Nesodden historielag, stiftet 21. oktober 1981 (1980?), er et historielag i Nesodden kommune i Akershus. Det er tilsluttet Follo historielag og Landslaget for lokalhistorie. Historielaget utgir årboka Sopelimen.   Les mer …
 
Se også
Fylkesdelte historielister


Kategorier for Historielag
 
Andre artikler
 
Siste endringer for Historielag

Flere endringer ...