Forside:Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Om Historielag
Faksimile fra Voss Avis 9. juni 1909; notis om etableringen av historielag for Sogn 1. pinsedag 1909.

Historielag er en vanlig betegnelse på lokalhistoriske foreninger. De fleste av historielagene, pr. 2008 417 lag, er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

Lagene er organisert på forskjellige måter. Enkelte er selvstendige lag som har en kommune eller deler av en kommune som sitt interesseområde, mens andre er lokallag av et felles historielag for en region eller et fylke.   Les mer ...

 
Smakebiter
Rennebu historielag vart starta 27. desember 1949 og er historielag for Rennebu kommune i Trøndelag. Ingebrigt O. Rokkones tok initiativet i 1947 ved å sende eit brev til kommunestyret med oppmoding til å oppnemne ein nemnd som kunne førebu skipinga av eit historielag. Kommunestyret nemnde opp ein person frå kvar av dei åtte skulekrinsane som var da: Aune, Voll, Refshus, Berkåk, Nordskogen, Gisnås, Havdal og Nerskogen.   Les mer …

Tune Historielag er et historielag i Sarpsborg kommune i Østfold. Laget ble etablert i 1979 på anmodning fra kulturadministrasjonen i daværende Tune kommune, som i 1992 ble en del av storkommunen Sarpsborg. Historielaget er tilsluttet Østfold historielag og har siden 1980 gitt ut tidsskriftet TuneRuner to ganger i året.   Les mer …

Huseby gård - Skedsmo Bygdemuseum 2011
Skedsmo Historielag logo.
Skedsmo historielag er et historielag i Skedsmo i Lillestrøm kommuneRomerike. Laget ble stiftet 26. januar 1954 på Huseby gård - nå Skedsmo Bygdemuseum Huseby. Magister Brynjulf Alver var lagets første formann. Opprettelsen av laget kom som et resultat av et ønske om å stifte et historielag tilsluttet Romerike Historielag. I 1981 fikk laget Skedsmo kommunes kulturpris.   Les mer …

Sopelimen er lagets logo. På Nesodden var det mange som produserte sopelimer som ble solgt i Kristiania.
Nesodden historielag, stiftet 21. oktober 1981 (1980?), er et historielag i Nesodden kommune i Akershus. Det er tilsluttet Follo historielag og Landslaget for lokalhistorie. Historielaget utgir årboka Sopelimen.   Les mer …

Logoen til Lund Historielag.

Lund Historielag (tidligere: Lund historie- og ættesogelag) ble stiftet 17. februar 2000 og er et historielag i Lund kommune i Rogaland.

Det hadde i lengre tid vært et ønske om å starte et historielag i Lund. Den 17. februar 2000 var det et faktum. Fast møtested var de første åra i Bondestova til Lund Bygdemuseum og Kulturbank. Det første året ble laget ledet av et team på tre personer, bestående av Anne Lise Henriksen, Toril Salvesen og Torbjørn Kjørmo. Laget utgir bladet Ætter-mål.   Les mer …

Historielagets logo.

Sortland historielag dekker kommunen Sortland i Vesterålen i Nordland. Laget ble stiftet i februar 1985 og meldte seg like etterpå inn i Landslaget for lokalhistorie. Historielaget utgir Historisk årbok for Sortland. Formålsparagrafen lyder: «Sortland historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv, ivareta tradisjoner om liv og arbeide i eldre tid, og å spre kunnskap om Sortlands fortid»

Medlemstallet pr. 2019 er 103. Tallet på medlemmer har variert noe de siste åra.   Les mer …
 
Se også
Fylkesdelte historielister
 
Kategorier for Historielag


 
Andre artikler
 
Siste endringer for Historielag

Flere endringer ...