Gater og veier i Porsgrunn kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over alle gater og veier i Porsgrunn kommune som er navnsatt.

I 1962 vedtok bystyret å endre formene «gaten» og «vei» til «gata» og «veg». I Porsgrunn har man hatt det noe merkelige prinsipp ved navnsetting, at dersom en vei eller gate oppkalles ved en persons fulle navn, benyttes mellomrom etter navnet, f.eks. «Gunnar Knudsens gate», men dersom kun etternavnet eller fornavnet benyttes, sløyfes mellomrommet, f.eks. Reynoldsgate og Sverresgate. Dette er imidlertid ikke gjort konsekvent.

Tabellen er organisert alfabetisk, og er sorterbar slik at en også kan sortere etter områder eller andre kriterier. Koordinatpunkt i artiklene er satt ved gatas/veiens begynnelse.

Liste

Gate/vei Område Navneopphav Navnsatt Merknader
Amtmann Berghs gate Hovenga Amtmann Christian Bergh (1697–1731)
Amund Tvetens veg Eidanger, Tveten 1965
Amundajordet Heistad Amunda Marie Larsdtr. (1893–1974) som bodde her på gården Heistad?
Anders Baars veg Vestsida Kapellan og sokneprest Anders Baar (1687–1759) 1962, 1980 Porsgrunn og Skien
Asalund Eidanger, Tveten Eiendommen Asalund (gnr. 50/8)
Arthur Berbys vei Herøya Fagforeningsmann Arthur J. Berby (1892–1977) 1993 Veien utradert i 2010
Assuransegata Osebakken Den første norske assuranseforening holdt til i Storgata 187 fra 1987 1930
Auenvegen Langangen Gårdsnavnet Auen 2014
Augestadvegen Hovenga / Austad Gårdsnavnet Austad (?) 1956
Austadkroken Austad
Austadlia Austad
Axel Auberts gate Herøya Axel Aubert (1873–1943), generaldirektør i Norsk Hydro 1926–1941, styreformann 1941–1943. 1942
Baglergata Herøya Baglerne 1981
Bakkevegen Heistad
Baldersgate Herøya Guden Balder 1962
Banevegen Osebakken Bratsbergbanen 1930
Barlindvegen Heistad Treslaget barlind
Baumannsgate Sentrum Konsul Albert Baumann (1844–1901)
Bedehusbakken Langangen Bedehuset Betel
Bekkefaret Heistad Heistadbekken
Bekkegata Herøya Bekk på vestsiden av veiens søndre del 1942
Berget Brevik, sentrum Lokaliteten Berget 1965 Navnsatt som «Bergstigen» i 1952
Berglundvegen Frednes Villaen Bjerglund (nr. 1) 1930
Bergsbygdavegen Bergsbygda 1969
Bergstien Vestsida
Bergstien øvre Vestsida 2008
Bergvegen Brevik, sentrum 1952
Bevervegen Vestsida Dyrearten bever 1978
Bieners veg Jønholdt «Kongelig Toldcontrolleur» Friedrich Biener (1702–1776)
Birkebeinergata Herøya Birkebeinerne 1942
Bjerketvedtvegen
Bjønnes-Solvik Hyttevei/hytteområde
Bjønnesvegen Bjønnes 1969
Bjørg Viks veg Vestsida, Moldhaugen Journalist og forfatter Bjørg Vik (1935–2018) 2019 Tidligere Furustadvegen
Bjørkealleen 1930 Vedtatt Bjerkealleen i 1930
Bjørkedalvegen Eidanger / Oklungen Bjørkedalen 1969
Bjørkegata Brevik «Bjørka» er et lokalt stedsnavn 1952 Den tidligere stasjonsbygningen på Nystrand stasjon er satt opp ved nr. 1
Bjørkåsstigen Brevik Lokaliteten Bjørkåsen 1952
Bjørndalsjordet Vestsida Gårdsnavnet Bjørndal 1970 Porsgrunn og Skien
Bjørndalvegen Eidanger Gårdsnavnet Bjørndalen (gnr. 43/3) 1965
Bjørnefaret Bjørntvedt Gårdsnavnet Bjørntvedt 1967
Bjørnhullvegen Bjørntvedt Gårdsnavnet Bjørntvedt 1930
Bjørnlivegen Bjørntvedt Gårdsnavnet Bjørntvedt 1930
Bjørnslettvegen Vallermyrane Gårdsnavnet Bjørntvedt 1965
Bjørntvedtåsen Bjørntvedt Gårdsnavnet Bjørntvedt 2008 Tidligere delstrekninger av Gråbjørnvegen og Bjørnlivegen
Bjørntvedtgata Sentrum / Bjørntvedt Gårdsnavnet Bjørntvedt 1930
Bjørnåsvegen Bjørntvedt Gårdsnavnet Bjørntvedt 1967
Blekebakklia Lokaliteten Blekebakken
Blekebakkvegen Brevik Lokaliteten Blekebakken 1952
Blokkhusvegen Brevik, Sylterøya (Øya) Blokkhustangen sør på Øya 1965 Tidligere Nedregate
Blåbærsvingen Stridsklev Planten blåbær Blomster og planter er tema for veinavn i området.
Blåklokkevegen Stridsklev Planten blåklokke 1971 Blomster og planter er tema for veinavn i området
Blåveiskroken
Borgegata Hovenga
Borgehaven Hovenga Eiendommen Borgehaven
Borgeskogen terrasse Breidablikk Området Borgeskogen
Borgestadalléen Gårdsnavnet Borgestad
Borgestadvegen Osebakken Gårdsnavnet Borgestad
Borgeåsen terrasse Breidablikk Borgeåsen 1981 Nedre boligvei i sandtaket.
Borgeåsvegen Breidablikk 1956
Borti Reichelts veg Vestsida
Brages veg Hovenga Navn fra norrøn mytologi 1966 Vedtatt av Skien bystyre 31. mai 1966. Forlenget til Iduns vei i 2007.
Brannvaktgata Brevik, sentrum, Skoleberget Nr. 4, byens brannstasjon fra 1868 til 1983 1952
Brattsbergvegen Hovenga 1950
Brattåsvegen Eidanger Brattås 1979
Bregnevegen Heistad Plantegruppen bregner 1967
Breidablikkbakken Breidablikk 1930, 1969 Forlengelse i 1969
Brekka Bjørntvedt Området Brekka 1930
Brentåsvegen Ørvik 1966
Breviksvegen Skjelsvik / Heistad / Brevik Byen Brevik 1981
Bryggevegen Heistad Heistad brygge 1966
Brynhilds veg Borge 1956 Tidligere Skiftningsveien
Brønlundsgate Vestsida Foregangsmann Rasmus Jørgensen Brønlund (1824–1894)
Brønnane Sandøya Brønner på stedet 1977
Brønnløkkavegen Heistad
Brønnstadvegen Bergsbygda Brønnstadbukta / eiendommen Brønnstad 2021 Seivallvegen fra 1981 til 2021.
Brånanvegen Heistad Gårdsnavnet Brånan
Bråtengata Osebakken 1930
Buavegen Gårdsnavnet Bua
Buchas veg Herøya Hans Bucha 1965
Byebakken Vestsida Organist Hans Jørgen Bye (1790–1857) bodde på stedet
Bånnåsen Bjørntvedt Kollen Bånnåsen ved veiens ende 1986
C.E. Berg-Hanssens gate Vallermyrane Ingeniør Carl Eugène Berg-Hansen, Beha Fabrikkers grunnlegger Myrene næringsområde
Cappelensveg Sundjordet Sagbrukseier og skipsreder Ulrich Frederik von Cappelen 1950 Tidligere Cappelkroken. Også kalt Kaffekroken
Chrystiesgate Brevik Hans Chrystie 1965 Tidligere Åsvegen
Cochebakken Brevik, Sylterøya (Øya) 1952
Cochsgate Brevik Distriktslege Nicolay W. Coch (1866–1934) 1966
Corneliussensgate Brevik, Sylterøya (Øya) 1952
Curt Adeler Stredet Brevik, sentrum Admiral og godseier Cort Adeler 1952
Crøgerlia Sentrum Tollkasserer Georg N. Crøger (1797–1867) 1930
Dalenvegen Brevik, Rønningen Gården Dalen (gnr. 76/1) eller Dalen Portland Cementfabrik 1966
Dalstien 1942
Damfaret
Damgata Herøya Bakkedammen 200 meter øst for veiens ende 1942
Darudvegen Hovenga 1956
Deichmansgate Jernverkeier, bergverksmann og boksamler Carl Deichman 1962
Dokkvegen Vestsida Porsgrunds mek. Værksteds flytedokk
Dr. Munks gate Hovenga Doktor Søren Munk (1840–1907) 1950
Drangedalsvegen Vestsida Kommunen Drangedal 1966
Døvikmoen 1978
Dåpan Sandøya 1977
Edvard Griegs veg Sundjordet Komponist Edvard Hagerup Grieg (1843–1907) 1962
Eidangerbakken Eidanger 1965
Eidangergata Sentrum Tidligere kommune Eidanger 1930
Eidangervegen Brevik Tidligere kommune Eidanger 1952
Eikelia Heistad
Einervegen Stridsklev Buskarten einer (bresk) 1974 Blomster og planter er tema for veinavn i området
Ekelundvegen Vestsida
Ekornvegen Eidanger, Tveten Dyrearten ekorn 1965
Ekrevegen Eidanger, Tveten 1965
Elgfaret Stridsklev Dyrearten elg
Elvebakken Vestsida Skienselva
Elvegata Vestsida Skienselva
Elvesletta Vestsida Skienselva
Emmas Li Brevik, Rønningen Gammelt navn i strøket 1966
Engerbakken Eidanger 1965
Engvegen Hovenga 1941, 56
Eriksgate Osebakken 1930
Esmarksgate Brevik 1952
Fabriciusgata Osebakken Admiral Jens Schou Fabricius 2021
Fagerlivegen Breidablikk 1952
Falkevegen Heistad Fuglearten falk 2000 (ca.)
Farmannvegen Øyekast ?, 1982
Farrisvegen Oklungen / Bjønnes nord i Farris Innsjøen Farris 1974
Fasanvegen Fuglearten Fasan
Feiselvegen Vallermyrane Myrene næringsområde
Ferjegata Sentrum Tidligere ferjested 1930
Fiolvegen Planten fiol
Fjellhøyvegen Vestsida 1974
Fjellstien Sentrum 1930
Fjellygata Klevstrand 1942
Fjordgata Herøya 1942
Fjordgløttvegen Heistad
Flintvegen Hovet Mineralaggregatet flint (dvs. et mineral og en bergart satt sammen) Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Floodeløkka Sentrum Handelsbrødrene Jørgen og Elias Martinius Flood 1930, 1984
Floodmyrvegen Eidanger 1965
Flyravegen Osebakken 1969
Flåttenbakken 1966
Flåttenlia 1966 Tidligere Hefalia
Fogtegata Herøya 1942
Folkvanggata Herøya 1942
Fossvegen Hovenga 1956
Framvegen Sundjordet Polarskuta «Fram» 1948
Fredbo alle Vestsida Gårdsnavnet Fredbo
Fredbobakken Vestsida Gårdsnavnet Fredbo 1969
Fredbohavna Vestsida Gårdsnavnet Fredbo
Fredbovegen Vestsida Gårdsnavnet Fredbo
Frednesbakken Frednes Eiendommen Frednes 1982
Fredneskroken Frednes Eiendommen Frednes
Frednesøya Frednes Eiendommen Frednes
Fridtjof Nansens gate Sundjordet Polarforsker Fridtjof Nansen (1861–1930) 1931 Tidligere Bjergstien
Frierbakken Herøya Frierfjorden 1962
Frierstien Frierfjorden
Friervegen Heistad Frierfjorden 1966, 2008
Friggsgate Osebakken 1930
Friisebrygga Sentrum Trolig handelsmann, skipsreder og kemner Nicolai Friis (1846–1921)
Frøysgate Herøya 1965
Furubakken Breidablikk 1956
Furukollen
Furulia Treslaget furu
Furulund terrasse Brevik
Furulundvegen Brevik 1952
Gamle Breviksveg Heistad
Gamle Postveg
Gamle skoleveg Hovenga 2007
Gamlevegen 1930
Gartnerivegen
Gartnerløkka Hovenga
Gimlevegen 1930
Gjerpensgata Tidligere kommune Gjerpen 1930
Gjøavegen Øyekast 1948
Glimmervegen Hovet Mineralet glimmer 1976 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Gneisvegen Hovet Bergarten gneis 1976 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Granatvegen Hovet Mineralet granat 1976 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Granlia Heistad Beliggenheten i lia under Lundeåsen
Grava terrasse Heistad Gårdsnavnet Grava 1967, 1974 Forlengelse vedtatt i 1974
Gravabakken Heistad Gårdsnavnet Grava 1992 Tidligere dal av Gravavegen.
Gravavegen Heistad Gårdsnavnet Grava
Gravaåsen Heistad Gårdsnavnet Grava 1974
Grenlandsgata Hovenga Området Grenland 1930, 1962 Fra Grenlands gate til Grenlandgata
Grenmarsvegen Hovenga Grenmar, den nordøstlige delen av det opprinnelige Grenland 1930 Grenmars gate vedtatt i 1930
Grensegata Sentrum 1930
Gropkleiva Brevik, sentrum Lokaliteten Gropa 1952
Grubbegata Brevik, sentrum Lokaliteten Grubbehaugen 1952
Grønhaugvegen Vestsida 1981 Tidligere Trippelvegen
Grønlihamna
Grønlivegen 1930
Grønsholtvegen Bjørkedalen Gårdsnavnet Grønsholt
Grønstensgate Vestsida Gårdsnavnet Grønsten
Gråbjørnvegen Bjørntvedt Gårdsnavnet Bjørntvedt
Gråsteinvegen Hovet Bergarten gråstein 1978 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Gudrunsveg Hovenga, Borge 1984
Gullåsvegen Langangen 2007
Gunder Solvesens veg Vestsida Gunder Solvesen Buer (1672–1740)
Gunnar Knudsens gate Hovenga Kraftverksbygger og politiker Gunnar Knudsen (1848–1928) 1930
Gunneklevgata Herøya Gårdsnavnet Gunneklev 1962
Gunnigata Herøya 1942
Haffmannsgate
Hagerup Knutsons veg Heistad Fylkesfullmektig Konrad Hagerup Knutson (1869–1942) 1981
Hagevegen Heistad
Hagmannsgate Vestsida Tidligere skrevet Hagemanns gate
Hallsgate Osebakken
Halvardsgate Herøya 1942
Halvarpvegen Langangen Gårdsnavnet Halvarp (gnr. 22/3) 1974
Haraldsgate Herøya Kongenavnet Harald 1965 Tidligere Sverresgate
Harestien Dyrearten hare
Hasselstien Sundjordet Treslaget hassel Endret navn fra Gamle Øyekastvei i 1962
Haugarvegen Eidanger, Snekkeråsen Gravfelt fra vikingtida 1967
Haugstigen Brevik, Sylterøya (Øya) 1952
Haukvegen Heistad Fuglearten hauk
Havna Bergsbygda
Havnegata Brevik, Sylterøya (Øya) 1952
Hegglia Hovet 1976
Heigata Vestsida
Heimdalsgate Osebakken 1930
Heistad brygge Heistad Heistad fabrikkers gamle bryggeanlegg 2018
Heistaddalen Heistad
Heistadtangen Heistad
Heistadvegen Heistad
Heksa Brevik 1966
Helleberggata Sentrum 1930
Hellåsvegen
Herøyavegen ? / Herøya / Skjelsvik Herøya 1942
Hestehavna Bjørntvedt Jordet Hestehavna 1986
Hestehoven Stridsklev Planten hestehov Blomster og planter er tema for veinavn i området
Hillsveg Brevik Ordfører i Eidanger, Gustav Hill, som var ansatt ved Dalen Portland Cementfabrik 1966
Hjalmar Johansens veg Sundjordet Polfarer Hjalmar Johansen
Hjertevikvegen Langangen 1974
Hjortestien Stridsklev
Hoffmannsgate Brevik, sentrum Doktor Thomas Hoffmann (1811–1862) 1952
Holbergsgate Sundjordet 1930
Holtersveg
Hovenggata 1930, 1962
Hovet Ring Hovet Området Hovet 1979
Hovetbakken Herøya 1965
Hovholtkroken Hovet
Hovlandvegen Vestsida Gårdsnavnet Hovland
Hubrovegen Heistad Fuglearten hubro
Huginsveg Eidanger, Snekkeråsen
Huken Sentrum 1930
Huldrevegen Eventyrskikkelsen hulder Skifaret ble lagt til Huldrevegen i 1992 0g opphørte som veinavn.
Hvalen terrasse Heistad Gårdsnavnet Hvalen
Hvalenkroken Heistad Gårdsnavnet Hvalen
Hvalenvegen Heistad Gårdsnavnet Hvalen
Hydrovegen Herøya Norsk Hydro fabrikker 1962
Høegsgate Brevik 1952 På reguleringsplanen for Schaus løkke kalt «Søndre tverrvei»
Høgsetvegen
Høyåsvegen Vestsida
Haakonsgate Brevik Kongenavnet Haakon 1952
Håndverksvegen
Håvundvegen Gjerpen / Frogner / Bratsberg / Borgestad / Breidablikk Gammelt navn på sentrale strøk i Gjerpen 1952 Skien og Porsgrunn
Håøybakken Brevik, Sylterøya (Øya) Håøya mellom Langangsfjorden og Mørjefjorden 1952
Idunns veg Hovenga Navn fra norrøn mytologi 1966 Vedtatt av Skien bystyre 31. mai 1966
Industrivegen 1974
Jernbanegata Sentrum Porsgrunn stasjon 1930, 1986
Jerpevegen Heistad Fuglearten jerpe 1982
Jomheimvegen Brevik Folkets hus, «Jomheim» 1966
Jonas Wessels gate Vestsida Stadsingeniør Jonas Wessel (1841–1910)
Jonsokgata 1930
Jotunvegen Hovenga Vesen fra norrøn mytologi 1980
Junovegen Brattås 1986
Jupiter Ring Eidanger, Brattås Planeten Jupiter 1979 Astronomi er tema for veinavn i området
Jønholt terrasse Gårdsnavnet Jønholt 1940
Jønholtdalen Gårdsnavnet Jønholt
Jønholtgata Sentrum Gårdsnavnet Jønholt 1930
Jønholtlia Gårdsnavnet Jønholt 2018
Jønholtsvingen Sentrum Gårdsnavnet Jønholt
Jørgen C Knudsens veg Frednes Skipsbygger, skipsreder, ordfører og stortingsmann Jørgen Christen Knudsen (1843–1922)
Kalkvegen Hovet, Østvedtlia 1980 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Kammerherreløkka Sentrum
Kanalbakken Brevik 1952
Kanalgata Herøya Går et stykke langs Herøyakanalen, utgravd i 1953. 1962
Kappavegen Brevik Kjent skarpseiler fra Brevik Tidligere Stadionvegen
Kastanjevegen Brevik Stort kastanjetre nederst i veien
Kikutvegen Heistad
Kioskvegen
Kirkebakken Sentrum Østsiden kirke 1930, 2007 Forlengelse fram til Øyekastvegen i 2007.
Kirkegata Vestsida Vestre Porsgrunn kirke
Kirkegårdsvegen Sentrum Østsidens kirkegård 1930
Kirkeslepet Brevik, Sylterøya (Øya) Brevik kirke 1952 Har tidligere vært kalt «Brannslepet»
Kirkevegen Brevik, Sylterøya (Øya) Brevik kirke 1952 Ble navnsatt som «Kirkegaten» i 1952
Kirkeåsvegen Herøya Herøya kirke 1965
Kirstistien Øyekast
Kjelkevik Bjønnes 1992
Kjosevegen Grenda Kjose 1981 Fra Setresvingen til fylkesgrensen mot Vestfold. (Etter beboernes ønske)
Kjølnes ring Valler Gårdsnavnet Kjølnes 1976
Kjølnesgata Hovenga Gårdsnavnet Kjølnes 1930 Har også vært kalt Smalgaden og Fægaden
Kjølnesjordet Hovenga Gårdsnavnet Kjølnes 2008
Kjørholtvegen
Kjørholtvegen vestre
Kjøyavegen Langangen Odden Kjøya nord i Langangenfjorden 1978
Kleiva Vestsida
Kleppvegen Austad Porsgrunn og Skien
Klevstrand terrasse
Kloppevegen
Klyvebekkvegen Vestsida Klyvebekken
Klyvegata Vestsida Gårdsnavnet Klyve
Kløvervegen Stridsklev Planten kløver 1971 Blomster og planter er tema for veinavn i området
Knarrdalsgate Vestsida
Knausen Stridsklev 1969
Koffegata Brevik, Sylterøya (Øya) 1952
Kollskjeggvegen Vallermyrane 1965
Kometvegen Eidanger, Hvalsåsen 1986 Astronomi er tema for veinavn i området
Konvallvegen Planten konvall 1970
Korpelivegen Stridsklev, Korpelia 1969
Kotøyvegen
Kr. Birkelands gate Herøya Professor Olaf Kristian Bernhard Birkeland (1867–1917) 1965 Tidligere St. Olavsgate
Kraftvegen Brevik, Rønningen Nærliggende transformatorstasjon 1966
Krokvegen Vestsida Veiens form 1967
Krystallvegen Hovet 1978 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Krøsstangvegen Bjønnes 1992
Kullhusbakken Osebakken Sjøbod, kullager ved elva 1930
Kulltangvegen Sundjordet / Frednes Lokaliteten Kulltangen
Kvartsvegen Hovet Mineralet kvarts 1979 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Kvestadkollen Kvestad i Bjørkedalen 2018
Kvestadlia Kvestad i Bjørkedalen
Kvestadtoppen Kvestad i Bjørkedalen 2018
Kvestadåsen Kvestad i Bjørkedalen
Kyststien
Lagmannsgata Sentrum Lagmann Eiler Hagerup (1740–1817) 1930
Lahelle brygge Vestsida Gårdsnavnet Lahelle / Lahelle brygge
Lahellevegen Vestsida Gårdsnavnet Lahelle
Langangsvegen Eidanger / Langangen / Larvik kommunegrense Tettstedet Langangen 1981
Langbrygga Brevik, sentrum 1952
Langgata Vestsida
Langmyrvegen Vallermyrane 1965
Larviksvegen Langangen / Larviks kommunegrense ved Solumåsen Byen Larvik 1981
Leirgata Vallermyrane Vallermyrene leir
Leirkupgata Hovenga 1930
Lerkåsvegen Brevik, Sylterøya (Øya) Lerkåsen, ås øst for veien 1966 Tidligere Strandveien, navnsatt 1952 etter Salingstrand (?)
Liane Hovenga / Borge Lia på sørsida av Borgeåsen 1952
Ligata Osebakken 1930
Lilejevegen Stridsklev Planten lilje 1974 Blomster og planter er tema for veinavn i området
Lillebakken Heistad Beskrivende navn 1967
Lilleelvgata Sentrum Elva Leirkup / Lilleelva 1930
Lilleåsvegen Bjørntvedt Lokaliteten Lilleås 1930
Linaaesgate Vestsida Trolig Skipper og trelasthandler Jørgen Linaae (1781–1876) ?, 1974 Endret fra Linåesgate i 1974
Lisabakken Brevik 1969 Tidligere Blekebakkvegen
Lokes veg Hovenga Regnes som en av æsene i norrøn mytologi 1956
Louis Vauverts gate Sentrum (nær Bjørntvedt) Handelsmann og skipsreder Louis Vauvert (1829–1905) 1930
Luna Ring Eidanger, Brattås Luna = Månen 1982 Astronomi er tema for veinavn i området
Lunde terrasse Heistad Gårdsnavnet Lunde
Lundebukta Heistad Lokaliteten Lundebukta i Eidangerfjorden
Lundedalen Lokaliteten Lundedalen / Gårdsnavnet Lunde
Lundedalslia Lokaliteten Lundedalen / Gårdsnavnet Lunde
Lundekroken Heistad Gårdsnavnet Lunde
Lunderingen Heistad Gårdsnavnet Lunde 1969
Lundevegen Vestsida Gårdsnavnet Lunde
Lynglia Stridsklev Plantearten lyng 2008 Blomster og planter er tema for veinavn i området
Lyngvegen Stridsklev Plantearten lyng Blomster og planter er tema for veinavn i området
Lysåsvegen Langangen Lokaliteten Lysås Ca. 1972
Løavegen Osebakken 1969
Løkkebergvegen Eidanger, Snekkeråsen 1965
Løkkevegen Osebakken 1930
Løvenskiolds gate 1930
Løvetannvegen Stridsklev Planten løvetann 1978 Blomster og planter er tema for veinavn i området
Løvsjø terrasse Heistad
Løvsjøringen Heistad, Løvsjø Strøket Løvsjø 1966
Magnorvegen Vestsida 1976
Malmvegen Hovet 1978 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Manalåsen Brevik Lokaliteten Manalåsen 1952
Marie Rosenlands gate Brevik Fotograf Marie Rosenland (1858–1934) 2008
Maristien Frednes 1962
Markavegen Langangen / Oklungen Marka mellom Langangen og Oklungen
Marmorvegen Hovet Bergarten marmor 1979 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Marsvegen Eidanger, Brattås Planeten Mars 1979 Astronomi er tema for veinavn i området
Mauråsvegen Herøya 1962
Meierigata Sentrum 1930
Melkevegen Vestsida Porsgrunn meieri 1979
Mellomgata Osebakken
Merkurvegen Eidanger, Brattås Planeten Merkur 1979 Astronomi er tema for veinavn i området.
Meteorvegen Eidanger, Brattås Himmelfenomenet meteor 1982 Astronomi er tema for veinavn i området.
Mjølners veg Hovenga Den norrøne guden Tors hammer, Mjølner
Moen Eidanger Prestemoen.
Moldhaugvegen Vestsida Gårdsnavnet Moldhaugen
Molstadvegen Heistad Gårdsnavnet Molstad. Tidligere småbruk Molstad (gnr. 69/25) 1984
Mosevegen Stridsklev Plantearten mose Blomster og planter er tema for veinavn i området
Movegen Eidanger 1965
Myragata Herøya 1942, 1965 Navnsatt fram til Herøyavegen i 1965
Myrevegen Vallermyrane Gårdsnavnet Myre (gnr. 46/16) 1965
Myrhaugvegen Langangen Lokaliteten Myrhaug på gården Myregårds grunn Ca. 1971
Myrvanggata Herøya 1942
Mørjevegen Langangen / Larviks kommunegrense ved Tveidalen. 1981
Måkevegen Fuglearten måke
Måltrostvegen Heistad Fuglearten måltrost 1967
Nedre Engerveg Eidanger 1965
Nedre Johnsejordet Heistad
Nedre Lundeveg Heistad
Nedre Rønningveg Sundjordet 2007
Nedre Sølen Borge
Nedre Søliveg
Nedrevegen Vestsida Etter beliggenheten
Neptunvegen Eidanger, Brattås Planeten neptun Astronomi er tema for veinavn i området
Njålsveg Vallermyrane 1965
Nordahl Griegs veg Herøya Forfatter og krigsreporter Nordahl Grieg (1902–1943) 1965
Nordlia Vestsida
Nordre Maiensveg Sandøya Marcelius Nicolaisen (Maien) 1977
Norkynvegen Sentrum Norkyn Trevarefabrikk 2018 Tidligere søndre del av Lilleelvgata
Nornevegen Eidanger, Snekkeråsen 1967
Norrønagata Vestsida Norrøna Fabrikker
Nybergvegen Vestsida Nybergåsen 1961?
Nygata Brevik, Sylterøya (Øya) 1952
Nyhusåsen Eidanger Lokaliteten Nyhusåsen
Nyorkgata Hovenga 1930
Nystrandvegen 1981 Del av fv. 3260 fra Skjeldsvikkrysset til Lillegårdskrysset.
Odinsgate Herøya Guden Odin 1965 Tidligere Fjellvegen
Oklungvegen Oklungen Gårdsnavnet Oklungen 1971
Oksumvegen Gårdsnavnet Oksum 1984
Olav Bjaalands gate Herøya Skiløper og polfarer Olav Bjaaland (1873–1961) 1965 Tidligere Fridtjof Nansens veg
Olav Kyrres gate Herøya Kong Olav Kyrre 1942
Olavsgate Sentrum Olav den hellige 1930
Ole Bulls veg Sundjordet Fiolinist Ole Bull (1810–1880) 1962
Ole Engelstads veg Herøya 1965
Ole Ibsens gate Brevik, sentrum, Skoleberget Skipper og kolonialhandler i Brevik og Skien Ole Paus Ibsen (1835–1917) 1965 Gammelt navn på gata var «Knivstikker'n». Navnsatt som «Ibsensgate» i 1952
Opalvegen Hovet Mineralet opal 1976 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Orionvegen Eidanger, Brattås Stjernebildet Orion 1979 Astronomi er tema for veinavn i området
Orkidevegen Herøya Planten orkide 1967
Orrevegen Eidanger, Snekkeråsen Fuglearten orrfugl 1966
Oscar Wistings veg Sundjordet Polfarer Oscar Wisting (1871–1936)
Osebrogata Osebakken Osebru over Leirkup (Lilleelva) Osebro til 2015. Var tidligere en del av Kjølnesgata
Overgangen Sentrum Tidligere gangbru over sporene ved Porsgrunn stasjon.
Pans veg Heistad Skogsguden Pan 1966
Parkvegen Jønnholt
Parnemannsgate Brevik Megler, trelasteksportør og stortingsrepresentant 1851–1853, Jakob Conrad Christopher Parnemann (1814–1894) 1965 Tidligere Olavsgate
Pilebakken Brevik, sentrum 1952
Planetvegen Eidanger, Hvalsåsen 1986 Astronomi er tema for veinavn i området
Plassen Vestsida 2008
Poppelvegen Hovenga
Porselensvegen Vestsida Porsgrunds Porselænsfabrik 1986
Porsgata Vestsida 1948
Porsgrunnsvegen Vestsida Porsgrunn og Skien
Porskroken Vestsida Pors stadion 2018
Postvegen Sandøya 1977
Prestealleen Eidanger 1965
Prestemoen Eidanger
Pynten Vestsida
Rabben Heistad
Raschebakken Sentrum 1930
Raskenlundvegen 1967
Ravnevegen Heistad Fuglearten Ravn 2000 (ca.)
Reimsgate Vestsida Verkseier Chr. J. Reim (1873–1958) 1962, 1986
Reynoldsgate Hovenga Skipper og stifter av IOGT i Norge Carl Reynolds (1840–1900) 1951
Riiser-Larsens veg Herøya Polfarer 1965 Tidligere Roald Amundsens veg
Rindes veg Brevik Ordfører Eilert Rinde (V) 1966
Roald Amundsens veg Sundjordet Polfarer og oppdagelsesreisende Roald Engelbregt Gravning Amundsen 1948
Roens jorde Brevik 2013 Gammelt navn stadfestet av kommunestyret som veinavn i 2013
Rolandvegen Hovenga Eiendommen Roland (gnr. 377/31) med Roland Gartneri
Rolighetsvegen Herøya Lystgården «Roligheden» som lå i området og ga navn til denne delen av Herøya 1930
Rosevegen Heistad Planten rose
Rotstien Sandøya 1977
Rugdevegen Heistad Fuglearten rugde
Rypevegen Heistad Fuglearten rype
Rødsvikvegen Bergsbygda 1981
Rødsåsen Rødåsen 1982
Røesvingen Bergsbygda 1981
Røevegen Heistad Cornelius Røe 1966
Rønningvegen Øyekast / Grønli 1948
Rørabakken Bergsbygda
Røralia Bergsbygda
Rørastubben Bergsbygda
Røtuabakken Døvika Bekken Røtua 1980
Røyskattlia Dyrearten røyskatt
Rådhusgata Sentrum Porsgrunn rådhus, Storgata 149 1930, 2007 Omregulert i 2007
Rådyrvegen
Safirvegen Hovet Mineralet safir 1976 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Sagbakkvegen Langangen Eiendommen Sagbakken under Lerstang 1978
Sam Eydes gate Herøya Ingeniør og industribygger Sam Eyde (1866–1960) 1965 Tidligere Parkgata
Samsetsveg 1962
Sandbakken 1930
Sandvegen Sandøya Sandtak nord for veien 1977
Sandøybakken Brevik, Sylterøya (Øya) Sandøya øst for Brevik 1952
Sandøyvegen Sandøya Etter stedet, Sandøya 1977
Sannavegen Gårdsnavnet Sanna (Sanda) 1984
Sannivegen
Saturnvegen Planeten Saturn 1979 Astronomi er tema for veinavn i området
Schøningsveg Eidanger Stiftsprost Arnt Johan Schøning (1848–1931) 1966
Seivallmoen Bergsbygda Eiendommen Seivall 2021 Seivallvegen fra 1981 til 2021.
Seivallvegen Bergsbygda Eiendommen Seivall 2021
Seljevegen Heistad Treslaget selje
Sementvegen Brevik, Rønningen Dalen Portland Cementfabrik, Norcem 1966
Serine Jeremiassens gate Sentrum
Setretangen Brevik Setretangen på Setre
Setrevegen Brevik Bydelen Setre 1952
Sikavegen Heistad
Siriusvegen Eidanger, Hvalsåsen Stjernen Sirius 1986 Astronomi er tema for veinavn i området
Sivs veg Hovenga Gudinnen Siv i norrøn mytologi
Skarphedinsveg Vallermyrane 1965
Skaugensgate Hovenga Gårdsnavnet Skaugen 1930, 2007
Skaustadvegen Herøya 1962
Skiensgate Osebakken 1930
Skifervegen Hovet Bergarten skifer 1979 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Skippergata Sentrum, Frednes (Prestejordet) 1962
Skipsbakken Brevik, Sylterøya (Øya) 1970 Tidligere Fabrikkgata
Skjelsvikvegen
Skogfaret Eidanger, Snekkeråsen 1965
Skoglivegen Heistad Lokaliteten Skoglia
Skogvegen Vestsida
Skolebakken Brevik, sentrum 1952 På Grubbehaugen
Skolegata Sentrum Østsiden skole 1930
Skolelia Sandøya 1977
Skomværgata Sentrum Den tremastede briggen «Skomvær av Porsgrunn by» 1962
Skottet Øyekast
Skrapeklevvegen Herøya Gårdsnavnet Skrapeklev (gnr. 57/1) 1966
Skrikeråsvegen Brattås Lokaliteten Skrikeråsen 1984
Skrivervegen Eidanger 1965
Skrubbedalsvegen Heistad
Skrukkerødvegen 1930
Skuldsveg Hovenga Nornen Skuld 1981 Endret fra Njordsvei i 1981 etter anmodning fra Brannvesenet pga. likheten med Njålsvei.
Sleipnersveg Eidanger, Snekkeråsen Odins hest, Sleipner
Slottsbrugata Osebakken / Hovenga Slottsbru over Oselva 1930, 56
Smalgata Vestsida
Smedgata Vestsida
Smedkåsvegen Vestsida 1982
Smiebakken Vestsida
Smihaugvegen
Snarvegen
Snekkeråsvegen Eidanger Området Snekkeråsen 1965
Snorresgate Herøya 1942
Sofiebakken Sandøya Sofie Marie Henriksdatter (1872–1962) 1977
Soleievegen Stridsklev Planten soleie Blomster og planter er tema for veinavn i området
Solgårdvegen 1981
Solhøgdvegen Herøya Eiendommen Solhøgda (gnr. 55/149) 1962
Solumsgata Vestsida Tidligere Solum kommune
Solvangvegen Eidanger, Tveten
Sommervegen Tidligere Sykehusveien (vedtatt i 1930).
Springbakken Brevik, Sylterøya (Øya) 1952
St. Hansåsvegen St. Hansåsen 1930
Stadionvegen Vestsida Pors stadion
Stallhaugstien Herøya 1966 Gangvei. Endret fra Stallhaugvegen.
Stamlandvegen 1984
Stangsgate Sentrum 1930, i986
Stasjonsvegen Eidanger Eidanger stasjon 1965
Steensgate Brevik, sentrum 1952 Til Trosvikvegen. Står Torgbakken på kartet på øvre del, men er skiltet som Steensgate
Steinbrekka
Steinringen Hovet Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Steintangvegen Herøya 1966
Steinutbakken
Storgata Brevik, sentrum Byens hovedgate 1952
Storgata Sentrum / Osebakken / Kommunegrensa, Borgestad Byens hovedgate ?, 1930 Forlenget 1930, ''Schweigaards gade'' og ''Bratsberggaden'' opphørte.
Storvegen Vestsida
Strandbakken Osebakken 1930
Strandjordvegen Heistad Gårdsnavnet Strandjord (Ekelund) (gnr. 69/8)
Strandpromenaden Sentrum
Strandvegen Vestsida Beliggenheten nær vannet
Stridsklev ring Flåtten / Hovet Bydelen Stridsklev 1974
Strømtangvegen Brevik, sentrum / Strømtangen Strømtangen ut mot Brevikstrømmen 1952
Stubben
Støperibakken Osebakken Tidligere industri 1930
Sundbakken Langangen Sund i Langangsfjorden 1979
Sundet Sandøya Kalvesundet 1977
Sundjordgata Sundjordet Området Sundjordet 1933
Svalevegen Heistad
Sven Omres veg Vestsida
Sverdrupsgate 1930
Sverresgate Sentrum Kong Sverre 1930
Svingen Vestsida
Svinholtvegen
Svinten Heistad 1967
Sykehusvegen Sykehuset Telemark, Porsgrunn 1930
Symrekleiva Plantegruppen symre
Syvers Trasé
Søligata 1930
Sølvivegen Heistad 1967
Søndre Maiensveg Sandøya Marcelius Nicolaisen (Maien) 1977
Sørligata
Tamburvegen Hovenga Militær regimenttrommeslager 1956
Teknikergata Osebakken Skiensfjordens Skole til Uddannelse af mekaniske Arbeidere 1930 Het Cort Adelers gate før juni 1930
Tellusvegen Eidanger, Brattås Planeten Tellus (Jorden) Astronomi er tema for veinavn i området
Thorittunet Hovet Mineralet thoritt Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Titanvegen Eidanger, Brattås Månen Titan 1984 Astronomi er tema for veinavn i området
Tiurvegen Heistad Fuglearten tiur 1967
Tjernløkka Vestsida
Tollbugata Sentrum / Frednes Den gamle tollboden 1930 https://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/ph/gp-4d.html
Tollskogvegen Vallermyrane Gårdsnavnet Tolleskogen. Toll = furu 1965
Toppen Vestsida Lysthusåsen
Toppvegen Brevik Beskrivende navn 1966
Tordenskioldsgate Sentrum Sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold 1930
Torebakken Vestsida
Torgbakken Brevik, sentrum Øvre Torg (tidligere Torvet eller Stortorvet) 1965 Het først «Torvgaden», siden «Torvgaten» og så navnsatt som «Torggata» i 1952
Torget 1942
Torggata Herøya 1965
Tormod Gjestlands veg Herøya 1994
Torsbergvegen Vestsida Åsen Torsberg
Torskebergvegen Brevik, Strømtangen Lokaliteten Torskeberget 1965
Torvgardvegen Hovenga, Borge 1952
Trekanten Eidanger Veiens triangelform 1965
Trollhaugvegen Heistad
Trollvegen Eventyrskikkelsen troll.
Trompetbakken Brevik, sentrum Nederlender ved navn Van Tromp. (Breviksposten) 1952
Trosvikvegen Brevik Gårdsnavnet Trosvik 1952
Trymsveg Hovenga En av jotnene i den norrøne mytologien
Traaholtvegen Gårdsnavnet Tråholt 1986
Tuftekåsvegen Vestsida
Turkisvegen Hovet Mineralet turkis 1979 Bergarter og mineraler er tema for veinavn i området
Tveitanvegen Eidanger Gårdsnavnet Tveitan 1965
Tverrvegen Stridsklev, Korpelia 1969
Tyribakken Heistad 1967
Tyrs veg Hovenga
Tømmervegen Heistad
Tørmogata Vestsida Eiendommen Tørmo utskilt fra Klyve østre til Porsgrunn kommune
Tårnfjellvegen Breidablikk Porsgrunn og Skien
Uglevegen Heistad Fuglearten ugle
Ulesundvegen Bergsbygda 1981
Ullinvegen Eidanger Æsen Ull (sideform: Ullin) 1965
Ulrich Schnells veg St. Hansåsen Jernverkseier og kanselliråd Ulrich Schnell (1699–1770) 1940
Ulrikkabakken Brevik, Sylterøya (Øya) 1952
Uranusvegen Eidanger, Brattås Planeten Uranus Astronomi er tema for veinavn i området
Urds gate Herøya Norrønt navn. Gudinnen Urd 1966, 1992 Forlenget til Riiser Larsens veg i 1992.
Urmakerbakken Borge
Utsikten Breidablikk Utsikten 1980 Øvre vei i sandtaket.
Vadbakken Vestsida Lokaliteten Vadbakken
Valkyriegata Frednes Valkyrjene i nordisk mytologi 1930
Vallermyrvegen Vallermyrane Vallermyrane 1930, 2018
Valleråsvegen Valler Valleråsane
Vemmernvegen Vestsida
Venusvegen Planeten Venus 1984 Astronomi er tema for veinavn i området
Vestavegen Asteroiden Vesta 2015 Astronomi er tema for veinavn i området
Vesterlivegen Breidablikk 1956
Vestheimvegen Vestsida 1982
Vestlivegen
Vestregata Vestsida
Vestretunet Vestsida 1986
Vetle Mulesveg
Vidarsgate Osebakken 1930
Vidsynvegen Bjørntvedt Beliggenhet med utsikt 1966
Viervegen Stridsklev Tregruppen vier Blomster og planter er tema for veinavn i området
Vikingvegen Eidanger, Snekkeråsen
Villavegen Herøya
Vinjesgate Herøya 1942, 1962 Fra Vinjes gate til Vinjegata
Vipevegen Vallermyrane Fuglearten vipe
Vognmannsgate Osebakken 1930
Vollen Eidanger 1965
Wessels gate Vestsida Sorenskriver Jonas Wessel (1766–1851) Bortregulert på 1970-tallet
Winthersgate Sentrum 1930
Wrightsgate Vestsida Brødrene Lars og Peter Wright, eller én av dem
Yngves veg Borge
Ytre Heistadveg Brevik Gården Ytre Heistad (gnr. 69/4) 1952 På reguleringsplanen for Schaus løkke kalt «Nordre tverrvei»
Zoarbakken Brevik Bedehuset Zoar 1966 Gammelt navn stadfestet i 1966
Ødegårdvegen Heistad Gårdsnavnet Ødegården 1978
Østlivegen Herøya 1962
Østre Bjørntvedtveg Bjørntvedt Gårdsnavnet Bjørntvedt
Østre Klyveveg Vestsida
Østvedthagen
Østvedtvegen 1966
Øvaldvegen
Øvre Engerveg Eidanger 1965
Øvre Frednesveg Frednes / Sundjordet Eiendommen Frednes 1930
Øvre Johnsejordet Heistad
Øvre Liane Borge Lia på sørsida av Borgeåsen 2007 Tidligere del av Liane
Øvre Lundeveg Heistad, Løvsjøtoppen Gården Lunde øvre (gnr. 67/1) 1980
Øvre Sølen Borge
Øvre Torg Brevik Sentrum Navnsatt som «Torget» i 1952
Øvrebakken 1966 Tidligere Øvregate
Øvregate Brevik, Sylterøya (Øya) Etter beliggenheten øverst 1952
Øvrumsgate Hovenga
Øyekastvegen Frednes / Sundjordet 1930
Øygardsvegen Gårdsnavnet Øygarden
Aallsgate Sentrum / ? Niels Aall 1930
Åmotbakken Breidablikk/Borgeskogen 1930, 1969 Forlengelse i 1969
Ånnerødvegen Vestsida Gårdsnavnet Ånnerød Porsgrunn og Skien
Åsen Vestsida Lysthusåsen
Åsetrevegen Gårdsnavnet Åsetre
Åsvegen Vestsida Lysthusåsen 1952

Kilder

Det følgende er hovedkildene for oversikten. I tillegg kommer en rekke strøopplysninger fra forskjellige artikler som det ikke vil være hensiktsmessig å nevne her, men som heller hører hjemme i de enkelte artikler om gater og veier.

  • Kartverket: [Norgeskart].
  • Kart over Porsgrund, udgivet af N. S. Krumb, Kristiania 1887.
  • Gatene i Norge: Porsgrunn.
  • Statens vegvesen: Vegliste 2017, Telemark.
  • Wikipedia: Porsgrunn.
  • Bystrøm, Harald Backe: Gatelangs i Porsgrunn, Grenmar Forlag AS 1993.
  • Diverse aviser: kunngjøringer og referater fra kommunale møter.
  • Diverse kommunale dokumenter med tilknytning til navnsetting av veier