Johan Friedrich Wilhelm Haffner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan Friedrich Wilhelm Haffner (født 12. januar 1768 i Rendsburg, død 27. august 1822 på gården Dal i Ullensaker) var offiser. Han er i ettertid også kjent for å ha drevet et aktivt politisk spill under riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Familie

Han ble født i Rendsburg i Holstein som sønn av oberstløyntant Reinhold Jacob von Haffner (1731–1806) og Wibeke Margrethe von Wildenrath (1744-1817).

Han giftet seg 3. februar 1793 i Christiania med Sara Vilhelmine Hagerup (1770–1814) og deres datter Ingeborg Margrethe (1793-1845) ble i 1812 gift med baron Frederik Wilhelm Wedel Jarlsberg (1787–1863), og sønnen Wolfgang Wenzel Haffner (1806–1892) var marineoffiser og statsråd. Ved folketellingen i 1801 bodde familien i Rådhusgata i Christiania, sammen med svigerfamilien i en gård eid av svigerfaren, justisråd og byfogd Søren Chr. Hagerup.

Han overtok byløkka NøisomhedSkarpsno etter svigerfaren, og sikret seg også nesten alle løkkene langs Frognerkilen fra Skarpsno til Frognerelva da han ville sikre seg fiskerettighetene.

Militært virke

Hovedbygnbingen på Haffners gård Dal i Ullensaker.

Han ble sekondløytnant i artilleriet i 1786, premierløytnant i 1789 og kaptein i 1794, major i 1809 og ble ansatt som overkvartermester i den nye norsk/danske generalstaben. Under krigen mot Sverige i 1808 var han sjef for en ridende avdeling og fra 24. oktober 1808 til 29. september 1809 mildertidig kommandant på Kongsvinger festning før han i 1811 ble oberstløytnant og generalkvartermesterløytnant.

I 1814 forlot han dansk tjeneste og trådte inn i den norske generalstaben som generaladjutantløytnant. Haffner stod Frederik av Hessen nær og hørte derfor i 1814 til prins Christian Frederiks nærmeste krets. I 1813 var han med i kommisjonen som skulle vurdere Norges militære stilling med henblikk på å angripe Sverige.

Eidsvoll 1814

I 1814 var han blant dem som reiste med prins Christian Frederik til Trondheim og deltok på Stormannsmøtet på Eidsvoll 16. februar 1814 hvor han hevdet prinsens arverett til tronen. Han var også tilstede på Eidsvoll da riksforsamlingen var samlet. 22. mai 1814 ble han utnevnt til kammerherre.

I 1815 søkte han avskjed og trakk seg tilbake på herregården Dal i Ullensaker.

Kilder