Trolldomsprosessane

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
To sider frå ministerialboka for Tingvoll prestegjeld: Referat frå ei trolldomssak i 1732.

Trolldomsprosessane i Europa frå 1420-åra til kring 1750, i nyare tid òg kjent som hekseprosessane eller heksejakta, var ei organisert jakt på personar ein meinte var trolldomskunnige. Trolldomsprosessane fann hovudsakleg stad i protestantiske område, men var òg vanleg i Frankrike og Polen. I katolske kjerneområde som Spania, Portugal og Italia vart ein liknande funksjon utført av Inkvisisjonen.

Dei fleste av dei dømte i prosessane i Noreg var kvinner og har frå 1700-talet av — etter at trolldomsprosesstida var over — gjerne vorte kalla hekser. Totalt vart omkring 50 menn og 250 kvinner dømte til døden i Noreg; totalt er det dokumentert at 307 personar vart avretta. Eit unntak frå hovudregelen elles i Nord-Europa var Island, der berre menn vart dømte for trolldom. Blant samane var det òg fleire menn enn kvinner som vart skulda. Den første norske saka kom i 1570-åra, og den siste avrettinga fann stad i 1695. Dei fleste avrettingane i Noreg vart utførte ved brenning på bål. Brenninga vart sett som ei rensing av den dømte.

Dømt for trolldom

Nokre av dei mest kjende som vart dømt for trolldom er:

Prosessane

Norsk folkeminnesamling har samla og lagt ut på si nettside faksimiler av sakene. Vi har samla dei i den sorterbare tabellen nedafor. Numra i tabellen er referansenumra Folkeminnesamlinga nytter i sitt arkiv. I vår tabell har vi lagt til nokre ekstra kolonnar. Ikkje alle felt er utfylde enno, men av praktiske omsyn er felta lagt inn. Sidan dei fleste har berre patronym eller patronym og gardsnamn, sorterar vi dei etter fornamn, sjølv om dette eigentleg ikkje er rett for alle. Ein kan også søke i fritekst på denne sida; i dei fleste nettlesarar gjer ein det var å trykke CTRL-F.

Personane i lista er ikkje ein einhetleg masse. Det einaste dei har til felles er at namna deira dukker opp i samband med skuldingar om trolldom. Det er 924 tiltala personar som er nemnd, men lista har færre individ, for nokre få av dei vart tiltale to gonger. Som nemnd over var det omlag 300 som vart dømd til døden for trolldom. Såleis må det vere opp mot 600 i lista som ikkje vart dømd til døden. I ein del høve vart sakene henlagt, noko som den gongen gjerne vart gjort ved at ein berre la saka til sides, utan noko formelt vedtak. Andre vart dømd for mindre alvorlege brotsverk, og andre vart frikjende. Sjølv dei som vart frikjende kunne verte straffa; til dømes vart Marte Rimer frå Fredrikstad forvist sjølv om ho vart frikjend. Bandet til systera Anne Rimer var for sterkt, og ein ville ha ho vekk. Det kan verke merkeleg at ein person vert frikjend og samstundes straffa, men også i dag skjer det at den tiltale vert frikjend strafferettsleg, men allikevel må betale erstatning.

Eit par felt treng litt forklaring: «Stad» viser til staden der saka vart ført. Vi har også lagt inn eige felt for bustad. Med «domar» meiner vi domaren i saka som er attgjeve på Folkeminnesamlinga sine sider; i ein del høve kan det også ha vært ein tidlegare, lokal prosess. Vi tar med dette då faksimilane ikkje berre er ei kjelde til kunnskap om prosessane og dei tiltala, men også om domarane i slike saker. Namna på dei tiltale har same skrivemåten som på Norsk folkeminnesamling sine sider; artiklane på Lokalhistoriewiki kan ha anna skrivemåte, men lenkjene skal føre til rett stad.

Prosessnr. Tiltalt Kjønn År Fylke Stad Bustad Dom/resultat Domar Merknader Faksimile
0001 Marin Nabstad K 1623 Østfold Rygge Faksimile, NFS
0002 Anne Holter K 1623 Østfold Rygge Avretta (brend) Faksimile, NFS
0003 Sitru Pedersdatter K 1623 Østfold Rygge Faksimile, NFS
0004 Anne Vang K 1623 Østfold Rygge Avretta (brend) Faksimile, NFS
0005 Maren Daniels K 1623 Østfold Rygge Avretta (brend) Faksimile, NFS
0005a Eline Grydstad K 1623 Østfold Rygge Faksimile, NFS
0007 Steiner Olsen M 1624 Østfold Råde Faksimile, NFS
0008 Tora Korterud K 1623 Østfold Eidsberg Faksimile, NFS
0009 Tore Strengen M 1623 Østfold Trøgstad Avretta Gift med nr. 0009a. Faksimile, NFS
0009a Siri Strengen K 1623 Østfold Trøgstad Død i fengsel Gift med nr. 0009. Faksimile, NFS
0011 Kirsten Greffeigh K 1624 Østfold Trøgstad Faksimile, NFS
0012 Marit Kristensdatter K 1624 Østfold Råde Faksimile, NFS
0013 Marit Olsdatter K 1624 Østfold Råde Faksimile, NFS
0014 Gyre Fiøs K 1629 Østfold Eidsberg Faksimile, NFS
0015 Trollkvinne K 1629 Østfold Heggen og Frøland Faksimile, NFS
0016 Ingeborg Jørentved K 1650 Østfold Trøgstad Faksimile, NFS
0017 Anne Rimmers K 1653 Østfold Fredrikstad Avretta (brend) Syster av nr. 0017a. Faksimile, NFS
0017a Marte Rimmers K 1653 Østfold Fredrikstad Frikjend Syster av nr. 0017. Faksimile, NFS
0019 Anders Lauritsen M 1655 Østfold Eidsberg Faksimile, NFS
0020 Bottolv Dramstad M 1661 Østfold Askim Faksimile, NFS
0021 Kari Andersdatter Bjørnestad K 1673 Østfold Eidsberg Faksimile, NFS
0022 Gro Sølberg K 1662 Østfold Spydeberg Faksimile, NFS
0023 Guri Maugsten K 1664 Østfold Tune Faksimile, NFS
0024 Anne Fureholmen K 1664 Østfold Tune Faksimile, NFS
0024a Katrine Gryde K 1664 Østfold Tune Faksimile, NFS
0026 Borild Amondsdatter K 1665 Østfold Moss Faksimile, NFS
0027 Ingeborg Jonsdatter Rendeflode K 1665 Østfold Moss Faksimile, NFS
0028 Amond Lystved M 1667 Østfold Rakkestad Faksimile, NFS
0028a Torgerd Lystved K 1667 Østfold Rakkestad Faksimile, NFS
0028b Gjertrud Torper K 1667 Østfold Rakkestad Faksimile, NFS
0031 Dorte Amondsdatter K 1668 Østfold Rygge Faksimile, NFS
0032 Ingeborg Andersdatter K 1671 Østfold Fredrikstad Faksimile, NFS
0033 Gro Ravneberg K 1669-1672 Østfold Heggen og Frøland Faksimile, NFS
0033a Bjørn Ravneberg M 1669-1672 Østfold Heggen og Frøland Faksimile, NFS
0035 Birgitte Brønildsdatter K 1672 Østfold Rødenes Faksimile, NFS
0036 Asbjørn Ilen M 1683 Østfold Askim Faksimile, NFS
0036a Gunhild Stub K 1683 Østfold Askim Faksimile, NFS
0038 Sissel Berger K 1611 Akershus Aurskog Faksimile, NFS
0039 Dorte Erik Brønås K 1619 Akershus Skedsmo Faksimile, NFS
0040 Peder Johansen svenske M 1620 Akershus Aker Faksimile, NFS
0041 Gunder Svennerud M 1622 Akershus Sørum Faksimile, NFS
0042 Ingrid Engelsdatter K 1624 Buskerud Eiker Faksimile, NFS
0043 Kristoffer Lauritsen M 1624 Akershus Enebakk Faksimile, NFS
0044 Berger Bjerkenes M 1625 Akershus Høland Faksimile, NFS
0045 Marit Bjørnsdatter K 1624 Akershus Aker Faksimile, NFS
0046 Ingeborg Stensdatter K 1627 Buskerud Lier Faksimile, NFS
0047 Trollkvinne K 1629 Akershus Eidsvoll Faksimile, NFS
0048 Birgit Hval K 1634 Akershus Sørum Faksimile, NFS
0048a Ellen Fløgstad K 1634 Akershus Sørum Faksimile, NFS
0050 Åse Bøler K 1637 Akershus Nes Faksimile, NFS
0051 Åsta Korslund K 1643 Akershus Eidsvold Faksimile, NFS
0051a Ragnhild Lauritsdatter K 1643 Akershus Eidsvoll Faksimile, NFS
0053 Ingeborg Ander Nilsens K 1665 Buskerud Drammen Faksimile, NFS
0054 Dorte, Jokum Schultz' K 1663 Akershus Oslo Faksimile, NFS
0055 Tora Sivertsdatter K 1664 Akershus Oslo Faksimile, NFS
0056 Karen Lauritsdatter K 1671 Akershus Oslo Faksimile, NFS
0057 Rønnaug Rasmusdatter K 1671 Akershus Skedsmo Faksimile, NFS
0058 Hans Mysens kone K 1693 Akershus Enebakk Faksimile, NFS
0059 Anders Busch M 1689 Akershus Nannestad Faksimile, NFS
0059a hans kone K 1689 Akershus Nannestad Faksimile, NFS
0059b hans datter K 1689 Akershus Nannestad Faksimile, NFS
0059c en omløpende person 1689 Akershus Nannestad Faksimile, NFS
0063 Marte Olsdatter K 1676 Akershus Vestby Faksimile, NFS
0064 Mari Olsdatter K 1676 Akershus Vestby Faksimile, NFS
0065 Jon Bonkind M 1679-1694 Akershus Ullensaker Faksimile, NFS
0066 Håkon Grønnvold M 1637 Buskerud Norderhov Faksimile, NFS
0067 Helle Jonsdatter K 1652 Buskerud Sandsvær Faksimile, NFS
0068 Turid Erlandsdatter K 1652 Buskerud Gol Faksimile, NFS
0069 Margrete Andersdatter K 1675 Buskerud Drammen Faksimile, NFS
0070 Anders skredders kone K 1676 Buskerud Drammen Faksimile, NFS
0071 Anders Sørum M 1664 Buskerud Lier Faksimile, NFS
0072 Birgitte Jensdatter K 1667 Buskerud Lier Faksimile, NFS
0073 Kornelius Musruds kone K 1686 Buskerud Røyken Faksimile, NFS
0074 Eli Amond Bentsen K 1681 Buskerud Drammen Faksimile, NFS
0074a Rennel Jansdatter K 1681 Buskerud Drammen Faksimile, NFS
0076 Torger Lofthus M 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0076a hans kone K 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0078 Helga Halvorsdatter K 1684 Buskerud Rollag Faksimile, NFS
0079 Kirsten Lauritsdatter K 1696 Buskerud Drammen Faksimile, NFS
0080 Mads Olsen Gieffsen M 1618 Oppland Gausdal Faksimile, NFS
0081 Inger Kanekerud K 1618 Oppland Gausdal Faksimile, NFS
0082 Sivert Kloppen M 1619 Oppland Gausdal Faksimile, NFS
0083 Barbara Amondsli K 1619 Oppland Fron Faksimile, NFS
0084 Karen Berge K 1619 Oppland Fron Faksimile, NFS
0085 Siri Melum K 1619 Oppland Fron Faksimile, NFS
0086 Rasmus Bukker M 1619 Oppland Fron Faksimile, NFS
0087 Peder Medvold M 1619 Oppland Fron Faksimile, NFS
0088 Gjøa Knutsdatter K 1619 Oppland Toten Faksimile, NFS
0089 Sissel Guggtved K 1620 Oppland Hadeland Faksimile, NFS
0090 Sigrid Herdal K 1620 Oppland Fron Faksimile, NFS
0091 Gunhild Grossberg K 1621 Oppland Fron Faksimile, NFS
0091a Asbjørn Mesing M 1621 Oppland Fron Faksimile, NFS
0093 Marte Trulsdatter K 1621 Oppland Gudbrandsdalen Faksimile, NFS
0094 Johannes Amondli M 1621 Oppland Fron Faksimile, NFS
0095 Karin Nyrnes K 1623 Oppland Gudbrandsdalen Faksimile, NFS
0096 Vibeke Fransdatter K 1624 Oppland Hadeland Faksimile, NFS
0097 Åse Hauge K 1631 Oppland Gudbrandsdalen Faksimile, NFS
0098 Sigrid Gulbrandsdatter K 1651 Oppland Jevnaker Faksimile, NFS
0099 Halvor Blakestad M 1657 Oppland Gran Faksimile, NFS
0100 Eli Olsdatter Ekernstuen K 1662 Oppland Toten Faksimile, NFS |
0100a Guri Olsdatter Ekernstuen K 1662 Oppland Toten Faksimile, NFS
0100b Maren Andersdatter K 1662 Oppland Toten Faksimile, NFS
0100c Kari Sunsteby K 1662 Oppland Toten Faksimile, NFS
0104 en fant M 1664 Oppland Fåberg Faksimile, NFS
0105 Mari Gulliksdatter K 1664 Oppland Ringebu Faksimile, NFS
0106 Berit Guttormsdatter Fragott K 1667 Oppland Jevnaker Faksimile, NFS
0107 Barbro Olsdatter K 1681 Oppland Fron Faksimile, NFS
0108 Anders Pedersen M 1686 Oppland Ringebu Faksimile, NFS
0109 Mari Pedersdatter K 1686 Oppland Øyer Faksimile, NFS
0110 Hans Rye M 1692 Oppland Aurdal Faksimile, NFS
0111 Marta Knutsdatter K 1693 Oppland Toten Faksimile, NFS
0112 Gullaug Stokkestad K 1695 Oppland Vågå Faksimile, NFS
0113 Birgitte Haldorsdatter K 1715 Oppland Aurdal Faksimile, NFS
0114 Siri Jørgensdatter K 1730 Oppland Øyer Faksimile, NFS
0115 Jorunn Pedersdatter Balke K 1620 Hedmark Løiten Faksimile, NFS
0116 Karine Lille Hverven K 1620 Hedmark Stange Faksimile, NFS
0117 Ivar Hodingstad M 1620 Hedmark Løten Faksimile, NFS
0118 Ragnhild Pedersdatter K 1620 Hedmark Løten Faksimile, NFS
0119 Gunnbjørn Heggen K 1620 Hedmark Løten Faksimile, NFS
0120 Helga Håversdatter K 1620 Hedmark Løiten Faksimile, NFS
0121 Sigrid Flåberg K 1623 Hedmark Solør Faksimile, NFS
0121a Knud Mellbys kone K 1623 Hedmark Solør Faksimile, NFS
0121b Halvor Komelbekks kone K 1623 Hedmark Solør Faksimile, NFS
0121c Halvor Seters kone K 1623 Hedmark Solør Faksimile, NFS
0125 Peder Øksensett M 1624 Hedmark Elverum Faksimile, NFS
0126 Ingeborg Knutsdatter Øksensett K 1625 Hedmark Elverum Faksimile, NFS
0127 Maren Lauritsdatter K 1638 Hedmark Grue Faksimile, NFS
0128 Ingeborg Seter K 1649-1656 Hedmark Åmot/Østerdalen Faksimile, NFS
0129 Knut Boens kone K 1658 Hedmark Tynset Faksimile, NFS
0130 Ole Rønnes kone K 1638 Hedmark Hoff Faksimile, NFS
0131 Frans kullbrenners kone K 1640 Hedmark Kvikne Faksimile, NFS
0132 Elen Knutsdatter Oudenby K 1673 Hedmark Hoff Faksimile, NFS
0133 Kirsten Håkerud K 1671 Hedmark Grue Faksimile, NFS
0134 Ragnhild Nordsett K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134a Ingvild Knudsdatter Møm K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134b Kirsten Møm K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134c Ingrid Nordsett K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134d Karl Nordsett M 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134e Else Horsett K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134f Jorunn Bergsett K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134g Gjertrud Berger K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134h Gunhild Hundgård K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134i Marte Hundgård K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134j Karen Knutsdatter K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134k Rett Marte K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134l Ingeborg Handgård K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134m Ivar Møm M 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134n Ole Simensen Nordsett M 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134o Kirsten Nordsett K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0134p Sigrid Horsett K 1671-1673 Hedmark Rendalen Faksimile, NFS
0151 Kari Syllebekk K 1684 Hedmark Nes Faksimile, NFS
0151a Jens Hulleberg M 1684 Hedmark Nes Faksimile, NFS
0153 Ingrid Vivestad K 1631 Vestfold Ramnes Faksimile, NFS
0154 Karen Gjeldstad K 1622 Vestfold Hedrum? Faksimile, NFS
0155 Guri Sundby K 1622 Vestfold Hedrum Faksimile, NFS
0156 Helge Sundby M 1622 Vestfold Hedrum Faksimile, NFS
0157 Anne Langebrekke K 1623 Vestfold Andebu Faksimile, NFS
0158 Jorunn Strand K 1623 Vestfold Hedrum? Faksimile, NFS
0159 Marit Hasle K 1623 Vestfold Sande Faksimile, NFS
0160 Amond Natvald M 1623 Vestfold Sande Faksimile, NFS
0161 en trollkone K 1624 Vestfold Sande Faksimile, NFS
0162 Anne Mortensdatter K 1624 Vestfold Tønsberg Faksimile, NFS
0163 Signe Kile K 1646 Vestfold Ramnes? Faksimile, NFS
0164 Gudrun Undeli K 1651 Vestfold Slagen Faksimile, NFS
0165 Brynild Undeli M 1651 Vestfold Slagen Faksimile, NFS
0166 Helga Teien K 1685 Vestfold Sande Faksimile, NFS
0167 Ellen Anders klokkers K 1619-1622 Telemark Gjerpen Faksimile, NFS
0168 Mette salmakers K 1631 Telemark Skien Faksimile, NFS
0169 gamle Inger K 1631 Telemark Skien Faksimile, NFS
0170 Guri Madsdatter K 1631 Telemark Skien Faksimile, NFS
0171 Karen bysvenns K 1631 Telemark Skien Faksimile, NFS
0172 Ingrid Eriksdatter K 1662 Telemark Skien/Drangedal Faksimile, NFS
0173 Kjells Åse K 1662 Telemark Skien Faksimile, NFS
0174 Ragnhild Olsdatter K 1662 Telemark Skien Faksimile, NFS
0175 Halvor Bleken M 1667 Telemark Lunde Faksimile, NFS
0176 Gru Eppeland K 1571 Aust-Agder Åmli Faksimile, NFS
0177 Else Andersdatter K 1623 Aust-Agder Øyestad Faksimile, NFS
0178 Kirsten Villeiksdatter K 1627 Aust-Agder Tromøy Faksimile, NFS
0179 Lang-Anne K 1616 Aust-Agder Tromøy Faksimile, NFS
0180 Karen i åsen K 1616 Aust-Agder Landvik Faksimile, NFS
0181 Dorte Frisøy K 1616 Aust-Agder Holt Faksimile, NFS
0182 Else Tøgersdatter K 1612 Vest-Agder Ikke registrert Faksimile, NFS
0183 Anne Nilsdatter Soukrenes K 1612 Vest-Agder Ikke registrert Faksimile, NFS
0184 Karen Pedersdatter K 1612 Vest-Agder Ikke registrert Faksimile, NFS
0185 Johanne Bjørnemyr K 1617 Vest-Agder Ikke registrert Faksimile, NFS
0186 en fange M 1633 Vest-Agder Ikke registrert Avretta (halshogd) Faksimile, NFS
0187 Dorte Jensdatter K 1640 Vest-Agder Ikke registrert Faksimile, NFS
0188 Gunder Tyring K 1650 Vest-Agder Ikke registrert Faksimile, NFS
0189 søde Mari (Gunhild) K 1650 Vest-Agder Oddernes Faksimile, NFS
0190 Maren Sørensdatter K 1636 Vest-Agder Ikke registrert Faksimile, NFS
0191 Tormod Fennesfoss` far M 1636 Aust-Agder Hornnes Faksimile, NFS
0192 Sigrid Sivertsdatter K 1650 Vest-Agder Oddernes Faksimile, NFS
0193 Marit Hundal K 1650 Vest-Agder Oddernes Faksimile, NFS
0194 Karen Torsdatter K 1650 Vest-Agder Kristiansand Avretta (brend) Faksimile, NFS
0195 Bodil Krums K 1650 Vest-Agder Kristiansand Avretta (brend) Faksimile, NFS
0195a Sissel Jakob Mortensens K 1650 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0195b Karen Møglestue K 1650 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0195c Ragnhild Årdal K 1650 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0195d Ukjent K 1650 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0195e Eli Nedrebø K 1650 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0195f Eli Røsvatten K 1650 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0195g Marta Heistad K 1650 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0195h Kristen Kold K 1650 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0203 Gunhild Nedrebø K 1650-1653 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0204 Marita Oure K 1662 Vest-Agder Vanse Faksimile, NFS
0205 Kirsten Sivertsdatter Snabbe K 1662 Vest-Agder Farsund Faksimile, NFS
0206 Barbra Osmundsdatter K 1667 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206a Osmund Jonsen M 1667 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206b Steivor Sørhelde K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206c Gjelaug i holmen K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206d Anne Madsdatter K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206e Gjøa Tjørve K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206f Anne Andersdatter Velde K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206g Kirsten Snabbe K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206h Anne Asgautsdatter K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206i Gunhild Vedermark K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206j Gunvor Tosås K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206k Gjertrud i åsen K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206l Astrid i Lundal K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206m Astrid Olsdatter K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206n Mari Kjellsdatter K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206o Torborg Berge K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206p Torborg Hundingland K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206q Hans Skjerestad M 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206r Mads Vatland M 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0206s Ragnhild Velde K 1668 Vest-Agder Lister Faksimile, NFS
0226 Dorte Fudevig K 1670 Vest-Agder Harkmark Faksimile, NFS
0227 Peder Leivsens kone K 1670 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0228 Anbjørg Jensdatter Hundal K 1670 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0228a Gulbrand Jensen M 1670 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0230 Karen snekkers K 1670 Vest-Agder Kristiansand Faksimile, NFS
0231 Maren Rosshave K 1670 Vest-Agder Randøysund Faksimile, NFS
0232 Ragnhild Ribe K 1670 Vest-Agder Randøysund Faksimile, NFS
0234 Presten på Fedde M 1692 Vest-Agder Fedde Faksimile, NFS
0235 Astrid Søredal K 1695 Aust-Agder Råbygdelaget Faksimile, NFS
0235a Turid Langeid K 1695 Aust-Agder Råbygdelaget Faksimile, NFS
0235b Ole Møevig M 1695 Aust-Agder Råbygdelaget Faksimile, NFS
0235c Birgitte Skårekjeft K 1695 Aust-Agder Råbygdelaget Faksimile, NFS
0239 Villum Tved M 1619 Rogaland Jelsa Identisk med nr. 0275. Faksimile, NFS
0239a Johannes Tved M 1619 Rogaland Jelsa Faksimile, NFS
0241 Helga Svantesvold K 1619 Rogaland Vats Faksimile, NFS
0242 Barbro Bjelland K 1622 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242a Siri Rabstad K 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242b Magle Grøtfjell K 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242c Siri Grøssereid K 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242d Endre Eye M 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242e Gitleff Eye M 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242f Jon Årstad M 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242g Mette Steine K 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242h Somund Rabstadsdatter K 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242i Asser Eye M 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242j Guri Bø K 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242k Tollef Steine M 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0242l Inger Ålgård K 1623 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0255 Peder Lauritsen M 1622 Rogaland Sæbø skipreide Faksimile, NFS
0256 Jens Skie M 1623 Rogaland Sauda Faksimile, NFS
0257 Dorte Ribland K 1623-1631 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0258 Birgitte Berge K 1625 Rogaland Sauda Faksimile, NFS
0259 Oluf Nordhus M 1630 Rogaland Hausken skipreide Faksimile, NFS
0260 Gunhild Bråtveit K 1631 Rogaland Sauda Faksimile, NFS
0261 Ingeborg Stensdatter K 1633 Rogaland Bokn Faksimile, NFS
0262 Inggjerd Monsdatter K 1633 Rogaland Torvastad Faksimile, NFS
0262a Gjert Kristensen M 1633 Rogaland Torvastad Faksimile, NFS
0262b Ragna Pedersdatter K 1633 Rogaland Torvastad Faksimile, NFS
0265 Inger Olsdatter Rød K 1633 Rogaland Vikedal Faksimile, NFS
0266 Tormod Maurland M 1633 Rogaland Nedstrand Faksimile, NFS
0267 Anbjørg Olsdatter K 1633 Rogaland Bokn Bokn Avretta (halshogd) Faksimile, NFS
0268 Johannes Fiskåen M 1633 Rogaland Avaldsnes Faksimile, NFS
0269 Ivar Gismervig M 1633 Rogaland Bokn Faksimile, NFS
0269a Erik Are M 1633-1640 Rogaland Bokn Faksimile, NFS
0269b Knut Levigen M 1633 Rogaland Bokn Faksimile, NFS
0272 Agnete Gregersdatter K 1634 Rogaland Vats Faksimile, NFS
0273 Rasmus Grude M 1634 Rogaland Klepp Faksimile, NFS
0274 Laurits Orre M 1634 Rogaland Klepp Faksimile, NFS
0275 Villum Tved M 1634 Rogaland Jelsa Identisk med nr. 0239. Faksimile, NFS
0276 Anne Pedersdatter Larstøl K 1635 Rogaland Hjelmeland Faksimile, NFS
0277 Ranveig Meling K 1635 Rogaland Rennesøy Faksimile, NFS
0278 Kristen kobberslager K 1635 Rogaland Stjernarøy/Stavanger Faksimile, NFS
0279 Lisabet Stava K 1636 Rogaland Skudenes Faksimile, NFS
0279a Agate Tilsvold K 1636 Rogaland Skudenes Faksimile, NFS
0279b Ragnhild Nes K 1636 Rogaland Skudenes Faksimile, NFS
0279c Vandele Langager K 1636 Rogaland Skudenes Faksimile, NFS
0283 Kristen Lauritsen M 1635 Rogaland Sola Faksimile, NFS
0284 Kristen Sunde M 1636 Rogaland Sola Faksimile, NFS
0285 Berit Bjelland K 1641 Rogaland Nedstrand Faksimile, NFS
0285a Inger Rød K 1641 Rogaland Vikedal Faksimile, NFS
0285b Giske Sørtveit K 1641 Rogaland Nedstrand Faksimile, NFS
0285c Anne Musland K 1641 Rogaland Nedstrand Faksimile, NFS
0289 Bodil Li K 1641 Rogaland Nedstrand Faksimile, NFS
0290 Guri Skorpe K 1641 Rogaland Nedstrand Faksimile, NFS
0291 Kari Espeland K 1641 Rogaland Nedstrand Faksimile, NFS
0292 Nils Dragesen M 1641 Rogaland Suldal Faksimile, NFS
0293 Gunhild Knutsdatter «dompi» K 1641 Rogaland Vats Faksimile, NFS
0294 slåtte Sven M 1641 Rogaland Nedstrand? Faksimile, NFS
0295 Orm Ålgård M 1641 Rogaland Gjesdal Faksimile, NFS
0296 Birgitte Dege K 1642 Rogaland Jæren Faksimile, NFS
0297 Anne Knutsdatter K 1643 Rogaland Klepp Faksimile, NFS
0298 Kruse-Kari K 1643 Rogaland Klepp Faksimile, NFS
0299 Kjells Berit K 1649 Rogaland Høle Faksimile, NFS
0299a Oluf Gjesteland M 1649 Rogaland Høle Faksimile, NFS
0299b Laurits Høgemark M 1649 Rogaland Høle Faksimile, NFS
0302 Johannes Rosland M 1650 Rogaland Klepp Faksimile, NFS
0302a Helga Eriksdatter Rosland K 1650 Rogaland Klepp Faksimile, NFS
0304 Guri Lima K 1652 Rogaland Time Faksimile, NFS
0305 Live ved sjøen K 1653 Rogaland Jelsa Faksimile, NFS
0306 Stein Jelsas Maren K 1653 Rogaland Jelsa Faksimile, NFS
0307 Ingrid Osmundsdatter Liknes K 1648 Rogaland Skudenes Faksimile, NFS
0308 Mikkel Vises Helga K 1657 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0309 Anne Håversdatter K 1660 Rogaland Skåre Faksimile, NFS
0310 Anne Håversdatter K 1657 Rogaland Skåre Faksimile, NFS
0311 Nils Løbstad M 1658 Rogaland Egersund Faksimile, NFS
0311a Ingeborg Løbstad K 1658 Rogaland Egersund Faksimile, NFS
0311b Knud Kvales kone K 1658 Rogaland Egersund Faksimile, NFS
0311c Bjørn i skogens kone K 1658 Rogaland Egersund Faksimile, NFS
0315 Siri Sivertsdatter K 1663 Rogaland Jelsa Faksimile, NFS
0316 Kari Klommer K 1663 Rogaland Jelsa Faksimile, NFS
0317 Turid Haugsland K 1663 Rogaland Jelsa Faksimile, NFS
0318 Ågot Henriksdatter Barstad K 1664 Rogaland Sokndal Faksimile, NFS
0319 Laurits fiskers Maren K 1665 Rogaland Skåre Faksimile, NFS
0320 Laurits Olsen Hodne M 1669 Rogaland Rennesøy Faksimile, NFS
0321 Karen Kristoffersdatter Tunge K 1669 Rogaland Randaberg Faksimile, NFS
0322 Kirsti Olsdatter K 1669 Rogaland Sola Faksimile, NFS
0323 Jon Gimre M 1671 Rogaland Sola Faksimile, NFS
0324 Marit Nærland K 1672 Rogaland Finnøy Faksimile, NFS
0325 Reier Knutsvik M 1676 Rogaland Hjelmeland Identisk med nr. 0326. Faksimile, NFS
0326 Reier Knutsvik M 1691 Rogaland Hjelmeland Identisk med nr. 0326. Faksimile, NFS
0327 Kari Bjørnsdatter Ugeli K 1676 Rogaland Strand Faksimile, NFS
0327a Ingeborg Bjørnsdatter Ugeli K 1676 Rogaland Strand Faksimile, NFS
0329 Nils Jelsas Torborg M 1683 Rogaland Jelsa Faksimile, NFS
0330 Tyri Litlesund K 1680 Rogaland Skåre Frikjend Hadde Tormod Torfæus som advokat. Faksimile, NFS
0331 Marit Klingshei K 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331a Einar Torstensens Marte K 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331b Halvor Krogen M 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331c Jon Jørgensens kone K 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331d Jokum Lange M 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331e Jokum skomaker M 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331f Laurits på broen M 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331g Karen ved naustet K 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331h Anne, Laurits skredders datter K 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331i Jørgen Klausens kone K 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0331j Nils Eriksens kone K 1683-1687 Rogaland Sola/Stavanger Faksimile, NFS
0342 Ivar Sande M 1686 Rogaland Jelsa? Faksimile, NFS
0343 Eivind Brekkes kone K 1696 Rogaland Sauda Faksimile, NFS
0344 Bodil, Kristen Bergstøls festekvinne K 1698 Rogaland Skåre Faksimile, NFS
0345 Kirsten Pedersdatter K 1619 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0346 Maren på kleven K 1622 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0347 Henrik Rasmussen skredders kone K 1618 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0348 Johanne Pedersdatter K 1622 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0349 Nils Skabo M 1626 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0349a hans kone Maren Povelsdatter K 1626 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0349b Gunhild Pedersdatter K 1626 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0349c Hans Surlands Elin K 1626 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0349d Anders Nilsen Skabo M 1626 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0354 Karen Svensdatter K 1628 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0355 Adlaug Eriksdatter K 1634 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0356 Anne pinkers K 1633 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0357 Lisbet Pedersdatter K 1634 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0358 Kristen Nilsen kobberslager M 1634 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0359 Kirsten Sørensdatter K 1637 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0360 Anne Svendsdatter K 1639 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0361 Asgaut Birkeland M 1648 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0362 Marit Lauritsdatter K 1664 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0363 Klug-Anne K 1662 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0364 Trau-Astrid K 1662 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0365 Birgitte Tollefsdatter K 1664 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0366 Torborg Tronsdatter K 1664 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0367 Torborg Tronsdatter K 1667 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0368 Magle Kile K 1669 Rogaland Jelsa Faksimile, NFS
0369 Erik Kristensen M 1683 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0370 Marte Rasmusdatter K 1683 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0371 Mallene Askesdatter K 1683 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0372 Karen Pedersdatter Ur K 1694 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0373 Peder Dragers kone K 1608 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0374 Magdalena Storem K 1619 Hordaland Sunnhordland Faksimile, NFS
0375 Kirstine Pedersdatter K 1625 Hordaland Sunnhordland Faksimile, NFS
0376 Herluff Lauritsens Anne K 1632 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0376a Ragnhild Torleifsdatter K 1632 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0376b Laurits Markvardsens kone K 1632 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0379 Mons Lovestad M 1620 Hordaland Nordhordland Faksimile, NFS
0380 Birgitte Lerøy K 1642 Hordaland Seter Faksimile, NFS
0381 Ingrid K 1642 Hordaland Lindås Faksimile, NFS
0382 Marit Andersdatter K 1648 Hordaland Os Faksimile, NFS
0383 Johannes Rørtveit M 1649 Hordaland Gulen Faksimile, NFS
0384 Rasmus Seles mor K 1651 Hordaland Herlø Faksimile, NFS
0385 Ingeborg Olsdatter K 1650 Hordaland Fjon Faksimile, NFS
0386 Jørgen skinder M 1650 Hordaland Fjon Faksimile, NFS
0387 Tørres Gulliksen Toftingen M 1652 Hordaland Alenfet Faksimile, NFS
0388 Mikkel Monsen M 1656 Hordaland Eikanger Faksimile, NFS
0389 Berge Tordsen M 1656 Hordaland Etne Faksimile, NFS
0390 Margrete Henriksdatter K 1656 Hordaland Voss Faksimile, NFS
0391 Jakob Sortlands kone K 1664 Hordaland Føien Faksimile, NFS
0392 Herman skomakers Karen K 1663 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0393 Anne Knutsdatter K 1663 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0394 Anne Henriksdatter Brevig K 1665 Hordaland Skjold Faksimile, NFS
0395 Karen Lauritsdatter K 1663 Hordaland Graven Faksimile, NFS
0396 Stokk Gåselands mor K 1666 Hordaland Feøy Faksimile, NFS
0397 Sigrid Klemetsdatter Vike K 1665 Hordaland Skånevik Faksimile, NFS
0398 Marit Haverland K 1666 Hordaland Gulen Faksimile, NFS
0399 Johan Segelkens kone K 1666 Hordaland Austevoll Faksimile, NFS
0400 Rasmus Sæbø M 1667 Hordaland Ulvik Faksimile, NFS
0401 Magnhild Brattespe K 1668 Hordaland Ullensvang Faksimile, NFS
0402 Ingeborg Pedersdatter K 1669-1671 Hordaland Voss Faksimile, NFS
0403 Klokkeren i Fjellberg M 1669 Hordaland Fjellberg Faksimile, NFS
0404 Isak Vindenes' kone K 1675 Hordaland Strandvik Faksimile, NFS
0405 Oluf Nilsen M 1680 Hordaland Skjold Faksimile, NFS
0406 Jan Danielsen M 1683 Hordaland Fjellberg Faksimile, NFS
0407 Åse Søvsjord K 1684 Hordaland Voss Faksimile, NFS
0408 Erik Rasmussen M 1686 Hordaland Arna Faksimile, NFS
0409 Anne Monsdatter K 1690 Hordaland Arna Faksimile, NFS
0410 Rasmus Kås' kone K 1697 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0411 Ingeborg Knutsdatter Nordre Vesett K 1697 Hordaland Mjelde Faksimile, NFS
0412 Mattias Bjørnsens mor K 1698 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0413 Arne Melmisdal M 1612 Sogn og Fjordane Ytre Sogn Faksimile, NFS
0414 Magdalena i Husøy M 1617 Sogn og Fjordane Ytre Sogn Faksimile, NFS
0415 Anna på Gruse K 1624 Møre og Romsdal Vanylven Faksimile, NFS
0416 Kristen Andersens kone K 1636 Sogn og Fjordane Lavik Faksimile, NFS
0417 Erik Overseter M 1642 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0418 Anne Høynes K 1642 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0418a Oluf Svensen M 1642 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0418b Kristoffer Pedersen M 1642 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0418c Kristi Rasmusdatter Murstad K 1642 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0422 Eli Olsdatter K 1643 Sogn og Fjordane Hornindal Faksimile, NFS
0423 Synnøve Torsdatter Overseter K 1645 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0424 Gunhild Monsdatter K 1650 Sogn og Fjordane Stryn Faksimile, NFS
0425 Britte Andersdatter (Endre Skarstads kone) K 1653 Sogn og Fjordane Tjugum Faksimile, NFS
0425a Peder M 1653 Sogn og Fjordane Tjugum Faksimile, NFS
0427 Arne Fretlands kone K 1654 Sogn og Fjordane Sogndal Faksimile, NFS
0428 Guri Johannesdatter K 1656 Sogn og Fjordane Stryn Faksimile, NFS
0428a Ingebret Jetmundsen M 1656 Sogn og Fjordane Stryn Faksimile, NFS
0430 Anne Steffensdatter Sneide K 1656 Sogn og Fjordane Stad Faksimile, NFS
0431 Daniel Klubben M 1655 Sogn og Fjordane Stad Faksimile, NFS
0432 Antonius Gredungs kone K 1657 Sogn og Fjordane Stryn Faksimile, NFS
0433 Gulleff Eriksdatter Numedal K 1657-1661 Sogn og Fjordane Vik Faksimile, NFS
0433a Østen Åse K 1657-1661 Sogn og Fjordane Vik Faksimile, NFS
0433b Anders smeds kone K 1657-1661 Sogn og Fjordane Vik Faksimile, NFS
0433c Halvor husmann M 1657-1661 Sogn og Fjordane Vik Faksimile, NFS
0433d Siri Sæbø K 1657-1661 Sogn og Fjordane Vik Faksimile, NFS
0433e Siri Rislev K 1657-1661 Sogn og Fjordane Vik Faksimile, NFS
0433f Herman Bøen M 1657-1661 Sogn og Fjordane Vik Faksimile, NFS
0440 Gjertrud Andersdatter Hundskår K 1658 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0440a Hennes mormor K 1658 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0440b Lisabet Andersdatter K 1658 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0443 Ragnhild Pedersdatter K 1662 Sogn og Fjordane Utvær Faksimile, NFS
0444 Brita Johannesdatter K 1663 Sogn og Fjordane Luster Faksimile, NFS
0445 Guri Ellingsdatter K 1663 Sogn og Fjordane Luster Faksimile, NFS
0445a Claus Melvær M 1663 Sogn og Fjordane Luster Faksimile, NFS
0447 Guri Johannesdatter (Pine-Guri) K 1663 Sogn og Fjordane Luster Faksimile, NFS
0448 Brita Andersdatter K 1663 Sogn og Fjordane Brandsøy Faksimile, NFS
0449 Laurits Opheim M 1663 Sogn og Fjordane Olden Faksimile, NFS
0450 Brita Mårsdatter Urteberg K 1664 Sogn og Fjordane Jølster Faksimile, NFS
0450a Ragnhild Myklebust K 1664 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0450b Anders Larsen Teite M 1664 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0450c Lucie Pedersdatter Hole K 1664 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0450d Anne Askevold K 1664 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0450e Gjertrud Askevold K 1664 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0456 Sigfrid Njøs K 1664 Sogn og Fjordane Sjøstrand Faksimile, NFS
0456a Kari Andersdatter K 1664 Sogn og Fjordane Sjøstrand Faksimile, NFS
0458 Ragnhild Haugen K 1664 Sogn og Fjordane Førde Faksimile, NFS
0459 Anne Tørresdatter K 1667 Sogn og Fjordane Kvamsø Faksimile, NFS
0460 Brita Andersdatter Esse K 1667 Sogn og Fjordane Sjøstrand Faksimile, NFS
0461 Ragnhild Labe, budeie K 1669 Sogn og Fjordane Lærdal Faksimile, NFS
0462 Ragnhild Ådnesdatter K 1672 Sogn og Fjordane Tjugum Faksimile, NFS
0463 Anfinn Rønne M 1677 Sogn og Fjordane Luster Faksimile, NFS
0464 Brita Bendiksdatter Engum K 1680 Sogn og Fjordane Kvamsø Faksimile, NFS
0465 Kirsten panters K 1681 Sogn og Fjordane Nordfjordeid Faksimile, NFS
0466 Anders Åses kone Synnøve K 1681 Sogn og Fjordane Nøsdal Faksimile, NFS
0467 Kambe-Knuts kone Kari K 1681 Sogn og Fjordane Nøsdal Faksimile, NFS
0468 Anne Overseter K 1681 Sogn og Fjordane Breim Faksimile, NFS
0468a Magnhild Reed K 1681 Sogn og Fjordane Breim Faksimile, NFS
0468b Jon Tjelten M 1681 Sogn og Fjordane Breim Faksimile, NFS
0468c Mari Skinlo K 1681 Sogn og Fjordane Breim Faksimile, NFS
0472 Magnhild Egenes K 1681 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0473 Kristen Åsens kone K 1681 Sogn og Fjordane Førde Faksimile, NFS
0474 Ingeborg Jensdatter K 1682 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0475 Sissel Henriksdatter K 1682-1684 Sogn og Fjordane Borgund Faksimile, NFS
0476 Kari Sivertsdatter K 1685 Sogn og Fjordane Lavik Faksimile, NFS
0477 Eli Hermundsdatter K 1686 Sogn og Fjordane Årdal Faksimile, NFS
0478 Marit Iversdatter K 1690 Sogn og Fjordane Solvorn Faksimile, NFS
0479 Anders Strand M 1691 Sogn og Fjordane Svelgen Faksimile, NFS
0480 Kristoffer Lærdals kone K 1692 Sogn og Fjordane Marifjøra Faksimile, NFS
0481 Jakob Bostelins kone K 1697 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0482 Ellen Falkevik K 1698 Sogn og Fjordane Davik Faksimile, NFS
0483 Nils Torvik M 1609 Møre og Romsdal Vanylven Faksimile, NFS
0484 Anna Bottolfsdatter K 1609 Møre og Romsdal Vanylven Faksimile, NFS
0485 Anna Andersdatter K 1614 Møre og Romsdal Sunnmøre Faksimile, NFS
0486 Marit kipper K 1614 Møre og Romsdal Sunnmøre Faksimile, NFS
0487 Anna Povelsdatter K 1618 Møre og Romsdal Vanylven Faksimile, NFS
0488 Ragnhild Knutsdatter K 1619 Møre og Romsdal Vanylven Faksimile, NFS
0489 Synnøve Pedersdatter K 1624 Møre og Romsdal Dale Faksimile, NFS
0490 Knut Hovden M 1632 Møre og Romsdal Jørundfjord Faksimile, NFS
0491 Tre misdedere 1621 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0492 Tre misdedere 1621 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0493 Tre misdedere 1621 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0494 Hans Jensen Sahl M 1650 Møre og Romsdal Nærøy Faksimile, NFS
0495 Anders Børset M 1649 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0496 en kompan M 1650 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0496a Torsten Årem M 1650 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0496b Povel Mo M 1650 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0496c Laurits Dalbo M 1650 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0496d Anbjørn Gjersvold M 1650 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0496e Laurits Mo M 1650 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0502 Marit Olsvik K 1653 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0503 Nils Rødsetbakk M 1663 Møre og Romsdal Ulstein Faksimile, NFS
0504 Marit Rasmusdatter Bjørdal K 1663 Møre og Romsdal Sunylven Faksimile, NFS
0505 Brita Klemetsdatter K 1663 Møre og Romsdal Jørundfjord Faksimile, NFS
0506 Gjertrud Einarsdatter K 1663 Møre og Romsdal Leikanger Faksimile, NFS
0507 Brita Urke K 1664 Møre og Romsdal Sunnmøre Faksimile, NFS
0508 Anne Mogensdatter Løseter K 1680 Møre og Romsdal Borgund/Vanylven Faksimile, NFS
0509 Ingebret Størkersen (Lefsebjørn) M 1680 Møre og Romsdal Borgund/Vanylven Faksimile, NFS
0510 Marit Johannesdatter K 1680 Møre og Romsdal Borgund/Vanylven Faksimile, NFS
0511 Agate Olufsdatter K 1682 Møre og Romsdal Sunnmøre Faksimile, NFS
0512 Kari Povelsdatter Strand K 1686 Møre og Romsdal Sundal Faksimile, NFS
0513 En finn M 1732 Møre og Romsdal Tingvoll Faksimile, NFS
0513a Henrik Holmeide M 1732 Møre og Romsdal Tingvoll Faksimile, NFS
0513b Henrik Strubstad M 1732 Møre og Romsdal Tingvoll Faksimile, NFS
0513c Ingebret husmann M 1732 Møre og Romsdal Tingvoll Faksimile, NFS
0513d Guri Jonsdatter Holmeide K 1732 Møre og Romsdal Tingvoll Faksimile, NFS
0513e Mari Amondsdatter K 1732 Møre og Romsdal Tingvoll Faksimile, NFS
0519 Torkild i Hjentøen M 1616 Sør-Trøndelag Fosen Faksimile, NFS
0520 Bjørn Rye M 1616 Møre og Romsdal Romsdal Faksimile, NFS
0520a Ingeborg Torthus K 1616 Møre og Romsdal Romsdal Faksimile, NFS
0520b Eldrid Huseby K 1616 Møre og Romsdal Romsdal Faksimile, NFS
0520c Guri Otterbø K 1616 Møre og Romsdal Romsdal Faksimile, NFS
0520d Ole Stensvold M 1616 Møre og Romsdal Romsdal Faksimile, NFS
0525 Peder Mormyren M 1619 Sør-Trøndelag Strinda Faksimile, NFS
0526 Ragny Hunnelvigen K 1620 Sør-Trøndelag Strinda Faksimile, NFS
0527 Ole ytre Rømmel M 1624 Møre og Romsdal Nordmøre Faksimile, NFS
0528 Sigert Jonsdatter K 1575 Sør-Trøndelag ? Faksimile, NFS
0529 Albert Veigsens kone K 1583 Sør-Trøndelag ? Faksimile, NFS
0530 Oluf Bårdsens Inngjerd K 1637 Sør-Trøndelag ? Faksimile, NFS
0531 Jorunn Dalheim K 1639 Sør-Trøndelag Hevne Faksimile, NFS
0532 Gjertrud Kjernerås K 1636 Nord-Trøndelag Snåsa Faksimile, NFS
0532a Ole Øven M 1636 Nord-Trøndelag Snåsa Faksimile, NFS
0534 Halstein Lyngstad M 1637 Nord-Trøndelag Inderøy Faksimile, NFS
0534a Andor Okshol M 1637 Nord-Trøndelag Inderøy Faksimile, NFS
0534b Mons Berg M 1637 Nord-Trøndelag Inderøy Faksimile, NFS
0534c Erik Vang M 1637 Nord-Trøndelag Inderøy Faksimile, NFS
0538 Arent Stenkjærs kone K 1658 Nord-Trøndelag Sparbu Faksimile, NFS
0539 Skjegg-Anne K 1639 Sør-Trøndelag Trondhjem Faksimile, NFS
0540 Berit Sivertsdatter K 1627 Nord-Trøndelag Stod Faksimile, NFS
0541 Berit Sivertsdatter K 1645 Nord-Trøndelag Stod Faksimile, NFS
0542 Berit Tiltnes K 1648 Nord-Trøndelag Stod Faksimile, NFS
0543 Marit Knutsdatter K ? Nord-Trøndelag Stod Faksimile, NFS
0544 Marit Knutsdatter K 1648 Nord-Trøndelag Stod Faksimile, NFS
0544a Lars Ås M 1648 Nord-Trøndelag Stod Faksimile, NFS
0546 Peder Lis kone K 1649 Sør-Trøndelag Fosna Faksimile, NFS
0547 Guri Hansdatter K 1650 Sør-Trøndelag Oppdal Faksimile, NFS
0548 Margrete Jørgensdatter K 1655 Sør-Trøndelag Orkdal Faksimile, NFS
0549 Grøtkall-Marit K 1655 Sør-Trøndelag Trondhjem Faksimile, NFS
0550 Laurits Arnesen Dal M 1656 Sør-Trøndelag Oppdal Faksimile, NFS
0551 Ragnhild Brekken K 1655 Sør-Trøndelag Orkdal Faksimile, NFS
0552 Gammel kone K 1656 Sør-Trøndelag Trondhjem Faksimile, NFS
0553 Anne Anders Lauritsen K 1664 Sør-Trøndelag Trondhjem Faksimile, NFS
0553a Maren Povelsdatter K 1664 Sør-Trøndelag Trondhjem Faksimile, NFS
0553b Kirsten Sørensdatter K 1664 Sør-Trøndelag Trondhjem Faksimile, NFS
0556 Ole Nypan M 1670 Sør-Trøndelag Strinda Faksimile, NFS
0556a Lisbet Pedersdatter Nypan K 1670 Sør-Trøndelag Strinda Faksimile, NFS
0558 Marit Pedersdatter K 1712 Nord-Trøndelag Stjørdal Faksimile, NFS
0559 Siri Ranvold K 1600 Nord-Trøndelag Stjørdal Faksimile, NFS
0560 Trons kone K 1600 Sør-Trøndelag Fosen Faksimile, NFS
0561 Ivar Bygset M 1600 Nord-Trøndelag Namdal Faksimile, NFS
0562 Et kvinnfolk K 1600 Nord-Trøndelag Namdal Faksimile, NFS
0563 Barbra Havsfjord K 1648 Nord-Trøndelag Vikten Faksimile, NFS
0564 Astrid Lesten K 1658 Nord-Trøndelag Overhalla Faksimile, NFS
0565 Berit Klausdatter K 1690 Nord-Trøndelag Inderøya Faksimile, NFS
0566 Lisbet Pedersdatter K 1683 Nord-Trøndelag Namdal Faksimile, NFS
0566a Marit Pedersdatter K 1683 Nord-Trøndelag Namdal Faksimile, NFS
0568 Amond skomaker M 1705 Nord-Trøndelag Inderøya Faksimile, NFS
0569 Mallene Nilsdatter Helgavær K 1615 Nordland Bodø Faksimile, NFS
0570 Mikkel i Sandvær M 1618 Nordland Lurøy Faksimile, NFS
0571 Augustinus Palte M 1625 Nordland Landegode Faksimile, NFS
0572 En trollmann M 1625 Nordland Helgeland Faksimile, NFS
0573 Guri Bendiksdatter K 1633 Nordland Beiarn Faksimile, NFS
0574 Herleiv M 1637 Nordland Vesterålen Faksimile, NFS
0574a Hans kone K 1637 Nordland Vesterålen Faksimile, NFS
0575 En fange M 1640 Nordland Helgeland Faksimile, NFS
0576 En fange M 1640 Nordland Helgeland Faksimile, NFS
0577 En fange M 1640 Nordland Helgeland Faksimile, NFS
0579 Kirsten Andersdatter Buksnes K 1643 Nordland Lofoten Faksimile, NFS
0580 En fange M 1645 Nordland Ikke registrert Faksimile, NFS
0581 En fange M 1645 Nordland Ikke registrert Faksimile, NFS
0582 En fange M 1645 Nordland Ikke registrert Faksimile, NFS
0583 En fange M 1645 Nordland Ikke registrert Faksimile, NFS
0584 Ole Kolbjørnsen M 1637 Nordland Andenes Faksimile, NFS
0584a Hans kone K 1637 Nordland Andenes Faksimile, NFS
0586 Maren Sørsand K 1661 Nordland Vesterålen Faksimile, NFS
0587 En kone K 1666 Nordland Vesterålen Faksimile, NFS
0588 Guri sl. Knut Andersend K 1666 Nordland Salten/Trondhjem Faksimile, NFS
0588a Finn-Kirsten K 1666 Nordland Salten/Trondhjem Faksimile, NFS
0590 Marie Leth K 1709/1712 Nordland Salten Faksimile, NFS
0591 Kirsten Andersdatter K 1620 Troms Senja Faksimile, NFS
0592 En trollkone K 1623 Troms Tromsø Faksimile, NFS
0593 En trollkone K 1623 Troms Tromsø Faksimile, NFS
0594 Anne Tollefsdatter K 1647 Troms Hellesøy Faksimile, NFS
0595 Hans Pedersen M 1647 Troms Hellesøy Faksimile, NFS
0596 Johanne Nilsdatter K 1695 Troms Kvæfjord Faksimile, NFS
0597 Oluf Madsen M 1619 Oppland Gausdal Faksimile, NFS
0598 En landstryker M 1627 Sør-Trøndelag Orkdal/Gausdal Faksimile, NFS
0598a Erik Gårdset M 1627 Sør-Trøndelag Orkdal/Gausdal Faksimile, NFS
0598b Oluf Skave M 1627 Sør-Trøndelag Orkdal/Gausdal Faksimile, NFS
0598c Oluf Stavne M 1627 Sør-Trøndelag Orkdal/Gausdal Faksimile, NFS
0598d Jon Stavne M 1627 Sør-Trøndelag Orkdal/Gausdal Faksimile, NFS
0598e Arne Tredal M 1627 Sør-Trøndelag Orkdal/Gausdal Faksimile, NFS
0598f Anders Grindal M 1627 Sør-Trøndelag Orkdal/Gausdal Faksimile, NFS
0605 Simon Saude M 1567 Telemark Sauherad Faksimile, NFS
0606 Byfogds frille K 1566 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0607 Ingeborg på Berget K 1568 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0607a Anna, Ingeborg på Bergets datter K 1568 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0609 Barbra Hansen K 1575 Oppland Toten Faksimile, NFS
0610 Åse Gudmundsdatter K 1576 Akershus Skedsmo Faksimile, NFS
0611 Bodil Torsteinsdatter K 1576 Buskerud Norderhov Faksimile, NFS
0612 Stens kone K 1576 Hedmark Åsnes Faksimile, NFS
0613 Karin Sjursdatter K 1576 Oppland Gudbrandsdalen Faksimile, NFS
0614 Guri Halvorsdatter K 1573 Buskerud Ikke registrert Faksimile, NFS
0615 Anne Olsdatter K 1573 Akershus Ikke registrert Faksimile, NFS
0616 Tunni Jonsdatter K 1573 Akershus Ikke registrert Faksimile, NFS
0617 Sven Horjen M 1574 Østfold Tune Faksimile, NFS
0617a Oluf Revsnes` kone Siri K 1574 Østfold Tune Faksimile, NFS
0619 Marit Nilsdatter K 1574 Akershus Aker Faksimile, NFS
0620 Sigrid Andersdatter K 1578 Akershus Oslo Faksimile, NFS
0620a Karen, Hans van Bremens K 1578 Akershus Oslo Faksimile, NFS
0622 Barbra Hekseberg K 1579 Akershus Sørum Faksimile, NFS
0623 Herr Jens på Nesodden M 1579 Akershus Nesodden Faksimile, NFS
0624 Marit, Jens Jydes kone K 1578 Hordaland Askøy Faksimile, NFS
0625 Ingeborg Pedersdatter K 1578 Telemark Skien Faksimile, NFS
0626 Trollkone K 1570-åra Telemark Skien Faksimile, NFS
0627 Trollkone K 1570-åra Telemark Skien Faksimile, NFS
0628 Trollkone K 1570-åra Telemark Skien Faksimile, NFS
0629 Bodil Lauritsdatter K 1625 Akershus Oslo Faksimile, NFS
0630 Kristoffer Hack M 1577 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0631 Segner-Snare M 1581 Rogaland Høyland Faksimile, NFS
0632 Jakob Jonsen M 1584 Rogaland Time Faksimile, NFS
0632a Anne Knutsdatter, Kristen jydes kone K 1584 Rogaland Sjernarøy Faksimile, NFS
0632b Anne Torsdatter K 1584 Rogaland Sjernarøy Faksimile, NFS
0632c Ragnhild på Mæland K 1584 Rogaland Sjernarøy Faksimile, NFS
0632d Kosmos Arildssøns kone K 1584 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0632e Kosmos Arildssøn M 1584 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0638 Kristen Kristensens kone K 1591 Vest-Agder Lyngdal Faksimile, NFS
0639 Guri Lappesyls K 1595 Rogaland Ikke registrert Faksimile, NFS
0640 Oluf Fennefoss M 1618-1629 Aust-Agder Hornnes Faksimile, NFS
0640a Hans kone K 1618-1629 Vest-Agder Hornnes Faksimile, NFS
0640b Hans sønn M 1618-1629 Vest-Agder Hornnes Faksimile, NFS
0640c Hans sønn M 1618-1629 Vest-Agder Hornnes Faksimile, NFS
0644 Tomas Filipssøn M 1629 Vest-Agder Undal Faksimile, NFS
0644a Dagfinn Fililpssøn M 1629 Vest-Agder Bjelland Faksimile, NFS
0644b Nils Nådstad M 1629 Vest-Agder Bjelland Faksimile, NFS
0644c Karen Mattisdatter K 1629 Vest-Agder Bjelland Faksimile, NFS
0648 Mary Geith K 1615 Hordaland Bergen Avretta (brend) Faksimile, NFS
0648a Gule K 1615 Hordaland Bergen Avretta (brend) Faksimile, NFS
0648b En kone K 1615 Hordaland Bergen Død i fengsel Kan ha vorte myrda i fengsel, «hende dreide fanden halsen om». Faksimile, NFS
0651 Svarte ravn (kone) K 1613 Hordaland Bergen Avretta (brend) Faksimile, NFS
0651a Kristi jordmor K 1613 Hordaland Bergen Avretta (brend) Faksimile, NFS
0653 En kone K 1627 Hordaland Bergen Avretta (halshogd) Faksimile, NFS
0653a Vendel på Øvregaten K 1627 Hordaland Bergen Avretta (halshogd, så brend) Faksimile, NFS
0655 En jungmann M 1633 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0656 En trollkone K 1634 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0657 Svarte-Hans M 1634 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0658 En misdeder M 1620-tall Akershus Oslo Faksimile, NFS
0658a En misdeder M 1620-tall Akershus Oslo Faksimile, NFS
0658b En misdeder M 1620-tall Akershus Oslo Faksimile, NFS
0661 En trollkone K 1606 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0661a Lesemester Tomas Hansens mor K 1606 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0661b Strange Jørgensens kone K 1606 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0661c Salomon Jonsens kone K 1606 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0665 En trollkone K 1610 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0665a Barbara Tronsdatter K 1610 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0667 En trollkone K 1611 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0667a Skolemester Mattias Henriksens kone K 1611 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0669 Oluf Gausdal M 1590-1592 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0669a Maren Robertsdatter, biskop Foss` kone K 1590-1592 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0669b Maren i Haldorsgård K 1580-tall Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0669c Mumpe-Gudrun K 1589 ? Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0673 Dilis Rønke K 1594 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0674 Johanne Jensdatter Flamske K 1594 Hordaland Bergen Identisk med nr. 0675. Faksimile, NFS
0675 Johanne Jensdatter Flamske K Ca. 1580 ? Telemark Skien Identisk med nr. 0674. Faksimile, NFS
0676 Anne Knudsdatter K 1594 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0677 Gunhild Sigvardsdatter K 1590 Hordaland Ikke registrert Identisk med nr. 0678. Faksimile, NFS
0678 Gunhild Sigvardsdatter K ca. 1587 Hordaland Ikke registrert Identisk med nr. 0677. Faksimile, NFS
0679 Anne Pedersdatter, Absalon Beyers enke K 1575 Hordaland Bergen Identisk med nr. 0680. Faksimile, NFS
0680 Anne Pedersdatter, Absalon Beyers enke K 1590 Hordaland Bergen Identisk med nr. 0679. Faksimile, NFS
0680a Anne Gjertsdatter K 1590 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0680b Maren Jakobsdatter K 1588 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0680c Gjønette Orkensysk K 1588 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0684 Singli-Karen K 1608 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0685 Søte mor K 1609 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0686 Bernt Hermansens hustru K 1610 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0687 Jon Smed M 1633 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0688 Karen Svensdatter K 1633 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0689 Synnøve K 1662 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0690 Brita Bjørnsdatter K 1539 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0691 Effi skottekvinne K 1592 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0691a Hennes mor K 1592 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0693 Karen Edisdatter (Finn-Kari) K 1620 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0694 Kirsten Sørensdatter K 1621 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0695 Guri Olsdatter K 1621 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0696 Guri Ekkerø K 1621 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0697 Kari Olufsdatter K 1621 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0698 Mari Jørgensdatter K 1621 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0699 Ragnhild Olufsdatter K 1621 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0700 Siri Knutsdatter K 1621 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0701 Marit Olufsdatter K 1621 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0702 Lisbet Nilsdatter K 1621 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0703 Mette Torgersdatter K 1621 Finnmark Gansnes Faksimile, NFS
0704 Kristen skredder M 1601 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0705 Morten Olsen finn M 1601 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0706 Inger, Torkild Andersens K 1621 Finnmark Hammerfest Faksimile, NFS
0707 Rasti Rauelsen M 1621 Finnmark Hammerfest Faksimile, NFS
0708 Finn Thorsen M 1621 Finnmark Hammerfest Faksimile, NFS
0709 Gunhild Olsdatter K 1625 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0710 Ingeborg Jørgensdatter K 1625 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0711 Oluf Monsen M 1625 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0711a Torben Olsen M 1625 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0711b Jakob Pedersen M 1625 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0714 Karen Monsdatter K 1626 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0715 Ingeborg Jørgensdatter K 1626 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0716 Quive Baardsen, finn M 1627 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0717 Kari, Jetmund Sivertsens kone K 1632 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0718 Synnøve, Anders nordmørings kone K 1632 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0719 Gunhild Amondsdatter K 1651 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0720 Axel Andersens kone Bodil K 1651 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0721 Mette Danielsdatter K 1651 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0722 Klokkerens kone Borgny K 1651 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0723 Henriks kone Eli Sigvardsdatter K 1651 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0724 Ivars kone Berit Kristoffersdatter K 1651-1653 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0725 Eriks kone, Berit Johannesdatter K 1651-1653 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0726 Smell-Anne K 1630-tall Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0727 Marit Andersdatter, Oluf Rasmussens kone K 1650-1652 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0728 Synnøve Olsdatter K 1653 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0729 Kirsten tøs K 1640-åra? Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0730 Berit Edisdatter, Nils Tomassens kone K 1653 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0731 Lisbet Povelsdatter, Adrians kone K 1653 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0732 Anne Pedersdatter, Tomas Pedersens kone K 1653 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0733 Gjertrud Tronsdatter K 1653 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0734 Oluf Gundersenes kone, Borgny Olsdatter K 1653 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0735 Karen Jonsdatter K 1654 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0736 Marit Olufsdatter K 1640-åra? Nordland Andenes Faksimile, NFS
0737 Marit Rasmusdatter K 1654 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0738 Kirsten Olsdatter K 1655 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0739 Siri Kristoffersdatter K 1655 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0740 Mari Davidsdatter (Tomasdatter) K 1655 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0741 Dorte Lauritsdatter K 1662 Finnmark Vardø/Vadsø Faksimile, NFS
0742 Maren Sigvaldsdatter K 1662 Finnmark Vardø/Vadsø Faksimile, NFS
0743 Ragnhild Klemetsdatter K 1662 Finnmark Vardø/Vadsø Faksimile, NFS
0744 Maren Monsdatter K 1662 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0745 Marit Rasmusdatter K 1662 Finnmark Vardø/Vadsø Faksimile, NFS
0746 Marit Hemmingsdatter K 1662 Finnmark Vardø/Ekkerø Faksimile, NFS
0747 Sigrid Olsdatter K 1662 Finnmark Kiberg Faksimile, NFS
0748 Sigrid på Stensgård K 1661 ? Nordland Skånland Faksimile, NFS
0749 Sigrid Olsdatter, Ingebret klokkers K 1663 Finnmark Kiberg Faksimile, NFS
0750 Ingeborg Ivarsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0751 Maren Olsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0752 Guri Ekkerø K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0753 Peder Krogs Ingeborg K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0754 Sølve Nilsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0755 Karen Ivarsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0756 Ellen Gundersdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0757 Karen Andersdatter, Villas klokkers kone K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0758 Margrete Jonsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0759 Ragnhild Endresdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0760 Sigrid Jonsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0761 Gunhild Olsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0762 Dorte Povelsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0763 Gjertrud Sivertsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0764 Barbra Olsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0765 Magdalena Jakobsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0766 Bodil Klausdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0767 Birgitte Olufsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0768 Karen Olsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0769 Marit Mikkelsdatter K 1661 ? Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0770 Mette Nilsdatter K 1655 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0771 Synnøve Johannesdatter K 1678 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0772 Kirsten Knutsdatter K 1679 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0773 Birgitte Eriksdatter K 1689 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0774 Anders Poulsen M 1692 Finnmark Vadsø Død i varetekt Myrda før rettssaken. Faksimile, NFS
0775 Maren Njellsdatter K 1611 Rogaland Stavanger/Madla Faksimile, NFS
0776 Sigrid på Mehus K 1604 Rogaland Skjold Faksimile, NFS
0777 Sigmund Vatnes kone K 1616 Rogaland Høyland Faksimile, NFS
0778 Gautes Marie K 1747 Rogaland Jelsa Faksimile, NFS
0779 Maren Kristensdatter K 1626 Finnmark Kilvik Faksimile, NFS
0780 Marit Edisdatter K 1626 Finnmark Kilvik Faksimile, NFS
0781 Marit Edisdatter K 1617 Finnmark Hjelmsøy Faksimile, NFS
0782 Ragnhild, Jakob Tommassens K 1627 Finnmark Hasvåg Faksimile, NFS
0783 Berit Olsdatter, Mons Askildsens K 1627 Finnmark Sverholt Faksimile, NFS
0784 Oluf Guttormsen M 1628 Finnmark Kjeberg Faksimile, NFS
0785 Lisbet, Oluf Nilsens K 1628 Finnmark Kjeberg Faksimile, NFS
0786 Johannes Hansens kone K 1630 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0787 Tomas Villumsens kone K 1631 Finnmark Kilvik Faksimile, NFS
0788 Rasmus Sivertsens kone K 1632 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0789 Birgitte, gamle Kristoffers K 1632 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0790 Lisbet, Oluf Nilsens K 1632 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0791 Oluf Olsen M 1654 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0791a Konen Inger K 1654 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0791b Peder, hans dreng M 1654 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0794 Gunhild Peder Smelds K 1630-tall ? Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0795 Dorte Lauritsdatter K 1657 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0796 Margrete Jonsdatter K 1662 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0797 Karen Nilsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0798 Marit Nilsdatter K 1690 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0799 Johanne Torkildsdatter K 1650 Finnmark Loppen Faksimile, NFS
0799a Peder Svensen M 1650 Finnmark Loppen Faksimile, NFS
0801 Kirsten Mikkelsdatter K 1653 Finnmark Omgang Faksimile, NFS
0802 Anne Bjørnsdatter K 1653 Finnmark Berlevåg Faksimile, NFS
0803 Finne-Berit K 1653 Finnmark Gangvig Faksimile, NFS
0804 Berit Simonsdatter K 1653 Finnmark Gangvig Faksimile, NFS
0805 Sigrid Tørresdatter K 1653 Finnmark Stenvåg Faksimile, NFS
0806 Ingeborg Jonsdatter K 1653 Finnmark Kjøllefjord Faksimile, NFS
0807 Agate Aslak Lauritsens K 1653 Finnmark Kjøllefjord Faksimile, NFS
0808 Magdalena Jakobsdatter K 1671 Finnmark Andersby Faksimile, NFS
0809 Finne-Ellen K ca. 1670 Finnmark Andersby? Faksimile, NFS
0810 Finnekone K 1672 Finnmark Hammerfest Faksimile, NFS
0811 Mogens Zarasen finn M 1672 Finnmark Loppen Faksimile, NFS
0812 Karen Klemetsdatter, finnekone K 1680 Finnmark Kjellvik Faksimile, NFS
0812a Peder finn M 1680 Finnmark Kjellvik Faksimile, NFS
0814 Gunder Tomassen finn M 1685 Finnmark Hammerfest Faksimile, NFS
0815 Karen Nilsdatter K 1685 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0816 Hilde Olufsdatter Blindheim K 1667 Møre og Romsdal Grytten Faksimile, NFS
0817 Oluf Jonsen Ulvestads kone K 1668 Møre og Romsdal Volda Faksimile, NFS
0818 Brita Olsdatter, «hvite fot» K 1681 Møre og Romsdal Vanylven Faksimile, NFS
0819 Eline Knutsdatter K 1681 Møre og Romsdal Dale Faksimile, NFS
0820 Marit Olsdatter Brekke K 1682 Møre og Romsdal Vannylven Faksimile, NFS
0821 Marit Hansdatter Skjervem K 1682 Møre og Romsdal Vannylven Faksimile, NFS
0822 Marit Ingebretdatter Ekrem K 1682 Møre og Romsdal Vannylven Faksimile, NFS
0823 Sølve Ellingsdatter K 1691 Møre og Romsdal Vannylven Faksimile, NFS
0824 Mette Jonsdatter K 1691 Møre og Romsdal Borgen Faksimile, NFS
0825 Elin, Ivar Hansens kone K 1605 Finnmark Ikke registrert Faksimile, NFS
0826 Peder Mand M 1610 Finnmark Ikke registrert Faksimile, NFS
0827 Herr Søren Nilsens kone K 1618 Finnmark Ikke registrert Faksimile, NFS
0828 Elisabet Knutsdatter K 1621 Finnmark Ikke registrert Faksimile, NFS
0829 Anne Lauritsdatter K 1621 Finnmark Ikke registrert Faksimile, NFS
0830 Knut Nilsens kone K 1624 Finnmark Halsvåg Faksimile, NFS
0831 En trollkone K 1634 Finnmark Halsvåg Faksimile, NFS
0832 Torsteins kone K 1645 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0833 Noen trollfolk 1645 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0834 Noen trollfolk 1645 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0835 Oluf Rasmussens kone K 1645 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0836 Kristoffer Jonsen M 1641 Hordaland Sunnhordland Faksimile, NFS
0836a Fartein Linge M 1641 Hordaland Sunnhordland Faksimile, NFS
0836b Hans kone Synnøve K 1641 Hordaland Sunnhordland Faksimile, NFS
0839 Anne Winters K 1607 Telemark Skien Faksimile, NFS
0840 En trollmann M 1590-åra Nord-Trøndelag Ikke registrert Faksimile, NFS
0841 Anne i Gauldal K 1597 Sør-Trøndelag Ikke registrert Faksimile, NFS
0842 Berit på Høland K 1597 Sør-Trøndelag Ikke registrert Faksimile, NFS
0843 En trollkone K 1590-åra Sør-Trøndelag Ikke registrert Faksimile, NFS
0844 En trollkone K 1590-åra Sør-Trøndelag Ikke registrert Faksimile, NFS
0845 Tora Forkerud K 1619-1622 Hedmark Grue Faksimile, NFS
0846 Tora Lunderby K 1619 Hedmark Grue Faksimile, NFS
0847 Birgitte Lure K 1619 Hedmark Grue Faksimile, NFS
0848 Sigrid Torderud K 1619 Hedmark Grue Faksimile, NFS
0849 Hans Petersen M 1672 Rogaland Stavanger Faksimile, NFS
0850 Kari Lassesdatter Hole K 1663 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0851 Kirsten Lassesdatter Skreppen, hennes søster K 1663 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0852 Aksel Nilsen Skreppe M 1663 Sogn og Fjordane Gjemmestad Faksimile, NFS
0853 Martin M 1668 Sogn og Fjordane Gloppen Faksimile, NFS
0854 En kone K 1667 Sogn og Fjordane Ikke registrert Faksimile, NFS
0855 Hans Evertsens kone K 1676 Sør-Trøndelag Trondhjem Faksimile, NFS
0856 Hans Lauritsen M 1673-1675 Sør-Trøndelag Trondhjem Faksimile, NFS
0857 En kone K 1672 Sør-Trøndelag Ålen Faksimile, NFS
0858 Maren, Søren Nilsens K 1647 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0859 Et udedisk menneske 1640-åra Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0860 Et udedisk menneske 1640-åra Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0861 Et udedisk menneske 1640-åra Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0862 Et udedisk menneske 1640-åra Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0863 Karen Nilsdatter ? K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0864 Karen Nilsdatter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0865 Sigrid Pedersdatter, hennes datter K 1663 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0866 Lisbet Mikkelsdatter K 1649 Nord-Trøndelag Stod Faksimile, NFS
0867 Susanne Monsdatter K 1754 Hordaland Stord Faksimile, NFS
0868 Maren Lauritsdatter K 1623 Vestfold Våle Faksimile, NFS
0869 Karen Holt K 1624 Vestfold Ikke registrert Faksimile, NFS
0870 Mads M 1619 Ukjent Ikke registrert Faksimile, NFS
0870a Sivert Madsen M 1619 Ukjent Ikke registrert Faksimile, NFS
0872 Marit Lanøy K 1623 Telemark Sanisdal Faksimile, NFS
0873 Helge (Helga?) Kilen K 1623 Telemark Sanisdal Faksimile, NFS
0874 Mette Åvig K 1623 Telemark Sanisdal Faksimile, NFS
0875 Birgitte Loft K 1623 Telemark Sanisdal Faksimile, NFS
0876 Gunhild Kil K 1623 Telemark Sanisdal Faksimile, NFS
0877 Rasmus Nes M 1623 Telemark Drangedal Faksimile, NFS
0878 Klokker Anne K 1659 Finnmark Ikke registrert Faksimile, NFS
0879 Gjertrud Sivertsdatter K 1663 Finnmark Ikke registrert Faksimile, NFS
0880 Kirsten Sørensdatter K 1663 Finnmark Ikke registrert Faksimile, NFS
0881 Gulluf Krogsti M 1625 Oppland Ikke registrert Faksimile, NFS
0882 Anbiørn Napsett M 1649 Hedmark Ikke registrert Faksimile, NFS
0883 Gulbrand Clemmetsen Helsen M 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0883a Anne Torgersdatter Lofthus K 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0883b Marte Næs K 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0883c Giermund Jonsøn M 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0883d Gullaug Jacobsdatter K 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0883e Axel Lauridtzøn Nordlending M 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0883f Thomas Jacobsøn Soldat K 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0883g Laurits Hansøn Skratteberg M 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0883h Anders Olsøn Sadelmaker M 1687 Buskerud Snarum/Modum Faksimile, NFS
0892 Ingrid Oluffsdatter K 1619 Oppland Fron Faksimile, NFS
0893 Susanne K 1631 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0894 Et kvinnfolk K 1650 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0895 Lusi Nilsdatter K 1663 Hordaland Gjemmestad Faksimile, NFS
0896 Gjertrud Slaugstad K 1663 Hordaland Gjemmestad Faksimile, NFS
0897 Christoffer Åses kone, Magnhild K 1681 Hordaland Nøsdal Faksimile, NFS
0898 Ingeborg Odderås K 1701-1702 Hordaland Alenfit Faksimile, NFS
0899 En kone K 1705 Hordaland Seim Faksimile, NFS
0900 Johannes Geremiasson M 1705 Hordaland Voss Faksimile, NFS
0901 Friderich Pedersn Stub M 1729 Hordaland Bergen Faksimile, NFS
0902 Brita Alvern K 1729 Hordaland Indredal Faksimile, NFS
0902a Ole Olsen Alvern M 1729 Hordaland Indredal Faksimile, NFS
0904 Anne, Lars Persens kone K 1610 Finnmark Honningsvåg Faksimile, NFS
0905 Gammel-Sare K 1610 Finnmark Porsanger Faksimile, NFS
0906 Mons Storebarn M 1610 Finnmark Porsanger Faksimile, NFS
0907 Mons Andersen M 1610 Finnmark Porsanger Faksimile, NFS
0908 Lisbet, Per Torfindsens kone K 1612 Finnmark Makkaur Faksimile, NFS
0909 Nils Jonsen Finn M 1617 Finnmark Hjelmsøy Faksimile, NFS
0910 Ingeborg, Ole Monsens kone K 1634 Finnmark Hamningsberg Faksimile, NFS
0911 Marthe Thomasdatter, Erik Kvens kone K 1634 Finnmark Makkaur Faksimile, NFS
0912 Sarve Persen M 1634 Finnmark Porsanger Faksimile, NFS
0913 Marthe, Ole Mørings kone K 1634 Finnmark Makkaur Faksimile, NFS
0914 Anne Mathisdatter K 1634 Finnmark Ekkerøy Faksimile, NFS
0915 Maren, Jon Dass' kone K 1638 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0916 Lisbet, Ole Nilsens kone K 1638 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0917 Nils Rastesen finn M 1638 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0917a Solveig Andersdatter, hans kone K 1638 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0919 Sissel Persdatter K 1638 Finnmark Vadsø Faksimile, NFS
0920 Østens Mari K 1638 Finnmark Vardø Faksimile, NFS
0921 Gjertrud Tronsdatter K 1653 Finnmark Ekkerøy Faksimile, NFS
0922 Lisbet Paulsdatter K 1653 Finnmark Kiberg Faksimile, NFS
0923 Anne Pedersdatter K 1653 Finnmark Kiberg Faksimile, NFS
0924 Marthe Andersdatter K 1653 Finnmark Vardø Faksimile, NFS

Litteratur og kjelder

  • Norske trolldomsprosesser: Norsk folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo har en unik samling av dokumentasjon om trolldomsprosessene i Norge. Samlingen består av «avskrifter av et bredt spekter av rettsdokumenter, lensregnskaper, fogde- og stiftamtmannsregnskaper, domkapittelprotokoller etc. fra 1500-tallet og inn på 1700-tallet. Avskriftsamlingen omfatter ca. 650 av de totalt ca. 900 kjente trolldomssakene fra denne perioden».
  • Næss, Hans Eyvind: Med bål og brann. Utg. Universitetsforlaget. Stavanger. 1984. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Næss, Hans Eyvind: Trolldomsprosessene i Norge på 1500-1600-tallet. Utg. Universitetsforlaget. 1982. Digital versjonNettbiblioteket.