Bibliografi:Bilhistorie

Bibliografi:Bilhistorie samler litteratur om bilisme, herunder biltrafikk, -kultur og -bransje, og omfatter i tillegg innførings- og landsdekkende litteratur om bilisme når denne har spesiell relevans på lokalnivå. For øvrig er betydelige mengder bilhistorie utgitt i periodika. Det finnes nemlig forholdsvis få regulære bilhistorikere i Norge, og flere av dem skriver på kommersiell basis som journalister med mer.

Av hensyn til plass begrenses denne bibliografien til person- og varebiler.

Periodika

Innføringslitteratur

Teknikk

 • Arentz, Herman F. 1924. Bil og bilkjøring : Hvad den private bilkjører bør vite om sin bil og om bilkjøring[,] omkostningene ved at holde bil m. v. Kristiania: Grøndahl & Søns Forlag. Digital versjonNettbiblioteket
 • Arentz, Herman F. 1927. Haandbok for bilister Oslo: Grøndahl & Søns Forlag. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bølling, Fredrik J. 1925. Automobilens beskrivelse og behandling Oslo: N. W. Damm & Søn. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bølling, Fredrik J. 1927. Automobilkjøring og trafikkregler Oslo: N. W. Damm & Søn. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gretland, Peer 1971. N.A.F.s bilbok Oslo: Norges Automobil-Forbund. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haugestad, Ole Andreas 1915/1919/1920 ''Haugestads Automobil-ABC'' Oslo: H. Aschehoug & Co
 • Johansen, Øystein Kock 2009. 40 innovasjoner i bilens historie – og hvor langt er 1 million biler? [Bekostet av Harald A. Møller.] Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Digital versjonNettbiblioteket

Yrkesfag

 • Kirke- og undervisningsdepartementet 1976. Læreplan for den videregående skole : Del 3 f : Studieretning for håndverks- og industrifag : Grunnkurs maskin- og mekanikerlinje : Juni 1976 Oslo: Gyldendal. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kirke- og undervisningsdepartementet 1976. Læreplan for den videregående skole : Del 3 f : Studieretning for håndverks- og industrifag : Videregående kurs 1 : Mekanikerlinje : Juli 1976 Oslo: Gyldendal. Digital versjonNettbiblioteket
 • Statens teknologiske institutt, Avd. Verktøymaskiner og Måleteknikk 1973. Undervisningsplan : Ettårig videreutdanningskurs for yrkeslærere i jern- og metallfag : Maskin- og mekanikerlinje Oslo: [eget forlag]. Digital versjonNettbiblioteket
 • Utdannings- og forskningsdepartementet 1990. Opplæringsplan og prøveforskrifter for bilskadereparatørfaget Oslo: [eget forlag]. Digital versjonNettbiblioteket
 • Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri & Forsøksrådet for skoleverket 1975. Fagplan for grunnleggende maskin- og mekanikerlinje Oslo: [eget forlag]. Digital versjonNettbiblioteket

Lover og forskrifter

 • Dunker, B. & Arne Gustav Klem 1936. Skatt på motorvogner og lystfartøier samt visse forestillinger og fremvisninger m. v. : Utgitt med anmerkninger og henvisninger Oslo: Olaf Norlis Forlag.
 • N.N. 1938. Lov om motorvogner av 20. februar 1926 med senere forandringer samt trafikkregler gjeldende for hele riket fra 1. august 1938 : Lov om pliktmessig avhold fra alkoholnydelse i visse stillinger. Bestemte kjøreretninger m. m. i Oslo. Forskrifter i henhold til lov om motorvogner m. m. Oslo: Grøndahl & Søns Forlag. Digital versjonNettbiblioteket
 • N.N. 1938. Lov om motorvogner av 20. februar 1926, med tilleggslover av 6. juni 1930, 3. juni 1932, 2. juni 1933, 22. juni 1934, 21. juni 1935 og 13. juli 1936, 16. juli 1936 og 18. juni 1938 : Trafikkregler m. m. Oslo: Norsk Motorblads Forlag. Digital versjonNettbiblioteket

Landsdekkende litteratur

Alminnelig

For øvrig har private Opplysningsrådet for Veitrafikken – biltrafikkens «Statistisk Sentralbyrå» – i flere tiår utarbeidet bilrelatert statistikk som avhengig av periode går ned til politidistrikt- eller kommunalnivå, blant annet registreringsstatistikk (solgte nybiler).

Bilorganisasjoner

Bilimport

Bilassuranse

Litteratur etter bilmerke

Alminnelig

 • Hvoslef, Geir et al., red. 1957. Motorliv [temanummer om personbiler, trehjulinger og babybiler samt bilimportører] [Oslo]: K.N.A.-forlaget. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jørgensen, Finn, Terje Andreas Mathisen & Hassa Pedersen 2016. «Brand loyalty among Norwegian car owners». Journal of Retailing and Consumer Services, 31: 256-264.

Ford

Toyota

Veteranbiler

 • Johannessen, Bjørn Ausjen 2010. En titt i bakspeilet [Kolbotn]: [Bjørgu]. Digital versjonNettbiblioteket
 • Roll, Eskil & Gunn Merete Roll 2013. Bildilla Oslo: Kagge Forlag. ISBN 9788248913375
 • Rørslett, Dag 1978. Veteranbiler i Norge : Mer enn 50 norskeide gamle vogner av kulturhistorisk interesse omtalt i ord og bilder Kirkenær: Bjarne H. Reenskaug Forlag. Digital versjonNettbiblioteket

Litteratur etter fylke

Oslo

 • Melhuus, Knut 2001. Perpetuum automobile : Oslo og Omegn Bilbransjeforening 70 år [Oslo]: Oslo og Omegn Bilbransjeforening. Digital versjonNettbiblioteket
 • Melhuus, Knut 2009. Perpetuum automobile : Beretningen om Oslo og omegn bilbransjeforening gjennom 75 år [Oslo]: Bilforlaget. Digital versjonNettbiblioteket
 • Svendsen, Arne & Sverre Egil Søhol, red. 1970. Norsk Motor Klubb : Oslo avdeling : 50 år Oslo: Norsk Motor Klubb, Oslo avdeling. Digital versjonNettbiblioteket

Agder

Innlandet

 • Askeland, Viggo 2000. NAF avd. Gjøvik og omegn : 75 år : 1925-2000 [Gjøvik]: NAF Gjøvik og Omegn. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bratli, Halvard 2001. Norges Automobil-Forbund Avdeling Solør, Vinger og Odal : 75 år […] NAF Solør, Vinger og Odal. Digital versjonNettbiblioteket
 • Killi Bilsenter 2006. Jubileum Killi bilsenter [Otta]: Killi Bilsenter. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larsen, Knut Helge 2003. NAF Lillehammer og Omegn gjennom 75 år [Lillehammer]: NAF Lillehammer og Omegn. Digital versjonNettbiblioteket
 • Medlien, Hans Chr. (red.) 1987: Topp Auto - en 50-års jubileumsberetning - 1937-1987. Moelv.
 • Pedersen, Jan Vidar Lie 1997. Lillehammer Motorcentral as 75 år Lillehammer: Lillehammer Motorcentral. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Jan Vidar Lie 1998. Kolleger og konkurrenter : Gudbrandsdalen Bilbransjeforening 20 år Lillehammer: Thorsrud A/S Lokalhistorisk Forlag. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjegstad, A. 1975. Fra bilens ungdom til bilalderen : NAF Avdeling Hamar og omegn 1925-1975 [Hamar]: NAF Hamar og Omegn. Digital versjonNettbiblioteket

Møre og Romsdal

Nordland

Rogaland

 • Jensen, Sigmund & Stig-Erik Tokvam 1998. Bilen og byen : Fra hest til hestekrefter med Peder S. Fjetland [Stavanger]: Peder S. Fjetland. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stavanger Jern og Metall 1997. Stavanger Jern og Metall avd. 25 Fellesforbundet : Bilgruppa 60 år Stavanger: Stavanger Jern og Metall. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørdal, Abram Kjell 1983. Norges Automobil-Forbund Avdeling Egersund og Omegn : 50 år [Egersund]: NAF Egersund og Omegn. Digital versjonNettbiblioteket

Troms og Finnmark

 • Austad, Arne-Tinus Aune 2011. Historisk kjøretur : En kjøretur gjennom Tromsøs bilhistorie [Tromsø]: Nordtrade Assurance. Digital versjonNettbiblioteket

Trøndelag

 • Christensen, Per 2008. Bil! : Hundre år bak rattet i Trondheim [Trondheim]: Tapir Akademisk Forlag. Digital versjonNettbiblioteket
 • Christensen, Per 2009. Fra null til hundre : Bilbransjen i Sør-Trøndelag 1910-2010 [Trondheim]: Sør-Trøndelag Bilbransjeforening. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hans G. Moes Forlag 1936. Hvem eier bilen? : Håndbok for bilister og motorsyklister i Møre, Sør- og Nord-Trøndelag Trondheim: Hans G. Moes Forlag. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holan, Jarle, red. 1994. Jubileumsskrift for NAF avd. Stjørdal : 60 år [Stjørdal]: NAF Stjørdal. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sakshaug, Harald 1992. Jubileumsrundskriv og utstillingskatalog 92 : Jubileumsblad i anledning NTMF's 10 års jubileum og utstilling Mai 1992 [Steinkjer]: Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sakshaug, Harald 2007. Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening : 25 års jubileum 2007 [Steinkjer]: Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vinje, Arne O. 1989. A. Vinje's Vognmandsforretning [alternativ tittel: Vognmand : A. Vinje 1889 : Vinjes Transport A/S 1989] [Trondheim]: [Vinjes Transport A/S]. Digital versjonNettbiblioteket

Vestfold og Telemark

 • Arntzen, Finn Arild 1994. Fra Bamle Automobil-Aktieselskab til Ødegaardens Bilruter a.s. 1909-1994 Skien: [Ødegaardens Bilruter]. Digital versjonNettbiblioteket
 • Garmo, Nils 2008. 40 år med folk og biler i gamle Holla : 1903-1943 [Holla]: Holla historielag. Digital versjonNettbiblioteket
 • Halvorsen, Leif 1999. NAF avd. Tønsberg og Omegn [Tønsberg]: NAF Tønsberg og Omegn. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ottersen, Knut 2015. Bilhistorie fra Telemark [Porsgrunn/Skien]: eget forlag.
 • Tufte, Per Bernt 2002. NAF – Nedre og Vestre Telemark 75 år : 1927-2002 Skien: NAF Nedre og Vestre Telemark. Digital versjonNettbiblioteket
 • Øvrebø, Asbjørn 1999. Bilen og byen : En bok i anledning Tønsberg Automobilklubs 75-årsjubileum i 1999 Tønsberg: Tønsberg Automobilklub. Digital versjonNettbiblioteket

Vestland

Viken

 • Dyrnes, Sigrid & Odd Førlie 2000. Norges Automobil-Forbund Avd. Drammen og Opland : 75 år [Drammen]: NAF Drammen og Opland. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hesla, Bård et al., red. 1957. Norges Automobil-Forbund Avdeling Hallingdal : 25 år [Uangitt sted]: NAF Hallingdal. Digital versjonNettbiblioteket
 • Knoph, Bjørn 2002. NAF avdeling Ringerike 75 år 1927-2002 : Historisk beretning i tekst og bilder [Hønefoss]: NAF Ringerike. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myhre, Inger 2003. Norges Automobil-Forbund avd. Moss og Omegn : 75 år Moss: NAF Moss og Omegn. Digital versjonNettbiblioteket
 • NAF Asker og Bærum 1981. NAF avd. Asker og Bærum 1931-1981 : 50 år [Sandviken]: NAF Asker og Bærum. Digital versjonNettbiblioteket

Svalbard m.m.

Samiske områder

Annen litteratur

Antibilisme

Minner

Satire m.m.

Arkivmaterial

Statsarkivet i Trondheim


Bilisme
Bil · Bilmerke · Bilbransje · Billogistikk · Bilsport · Bilfag · Bilforsikring · Billån · Bilberging · Bilbrann · Biltyveri · Førerkort for motorkjøretøy · Kjennemerke for motorkjøretøy · Bilrelaterte skatter og avgifter · Bilrelatert lovverk · Bilisme · Bilisme og politikk · Antibilisme · Bilhistorie · Bilhistorie (bibliografi)