Forsvarets høgskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 6. mai 2024 kl. 18:51 av PaulVIF (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Forsvarets høgskole i det hvite huset innerst til høyre, de øvrige, fra venstre: Bakeriet (1759), Store provianthus (1690), på høyre side: Lille provianthus (Forsvarets høgskole), Fengselskirken (1866), og Kornmagasinet (1788).
Foto: Holger Uwe Schmitt (2023).

Forsvarets høgskole, (FHS) ble opprettet i 1949, men er senere omstrukturert flere ganger, senest fra juli 2018 da den ble en høgskole innenfor universitets- og høyskoleloven, og ledes av et styre opplevnt etter lovens bestemmelser. Skolen har Forsvarets og landets fremste akademiske fagmiljø innen militærmakt og sikkerhets- og forsvarspolitikk. Fra 2018 utdanner skolen alt spesialistbefal og alle offiserer i Forsvaret. Skolen gir både den grunnleggende militære og faglige utdanning, samt videre- og etterutdanning for både offiserer, spesialistbefal og vervede mannskaper (grenaderer/konstabler).

Gjennom forskning og utvikling er skolen ledende på kunnskap om militære styrker og krigføring. Opptakskravet er studekompetanse fra videregående skole, på lik linje med andre norske høgskoler, bortsett fra et krav om å kunne bli sikkerhetsklart og helsemessige krav. Det er ingen krav til tidligere militær erfaring.

Skolens ledelse med drifts- og fagstab er lokalisert i bygning 10 (Lille provianthus) på Akershus festning, sammen med skolens enheter for forskning og masterutdanning, Stabsskolen og Institutt for forsvarsstudier.

Fra 2018 ble det også opprettet en sjef i hver forsvarsgren med ansvar for hele forsvarsgrenens kompetanseproduksjon.

Studentene har grad som kadett under studiene og har rett til fast ansettelse i Forsvaret ved fullført utdanning.

Enheter ved Forsvarets høgskole
Skole Sted Utdanning
Krigsskolen Linderud, Oslo Offiserer til Hæren
Sjøkrigsskolen Laksevåg ved Bergen Offiserer til Sjøforsvaret
Luftkrigsskolen Persaunet, Trondheim Offiserer til Luftforsvaret
Cyberingeniørskolen Jørstadmoen ved Lillehammer Ingeniører innen data-
og kommunikasjonssystemer
Stabsskolen Akershus festning, bygn. 10 Masternivå, samt videregående befalsutdanning
Forsvarets befalsskole Sessvollmoen, Ullensaker Spesialistbefal
Språk- og etterretningsskolen Lutvann leir, Oslo Bachelor i språk og etterretning
med fordypning i russisk
Institutt for forsvarsstudier Akershus festning, bygn. 10 Masternivå og forskning

Høgskolen tilbyr ulike 3-4 årlige bachelorstudier hvor alle har opptakskrav om generell studiekompetanse. Noen setter også spesielle ferdigheskrav. Det første emnet er felles for alle bachelorprogrammene og årsstudiet ved Forsvarets høgskole, og foregår på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Også flere emner kan være felles for kadettene på de ulike bachelorutdanningene.

Bachelorutdanninger ved FHS (pr. 2023)
Bachelor Ekstra opptakskrav Tid Sted, hovedsakelig Etter utdanning
Ledelse og landmakt 3 år Krigsskolen, Oslo Offiser
Ledelse og luftmakt 3 år Luftkrigsskolen, Trondheim Offiser
Ledelse, sjømakt og navigasjon 3 år Sjøkrigsskolen, Bergen Offiser
Ledelse og militær logistikk 3 år Krigsskolen/Sjøkrigsskolen Offsier
Ingeniørfag – ingeniøroffiseren, bygg/geomatikk Matematikk R1, R2 og Fy1,
eller med matematikk og fysikk i årsstudium forkurs ingeniør
3,5 år Krigsskolen/Sjøkrigsskolen Offiser
Militære studier med fordypning - sjømilitær ledelse og navigasjon 4 år Sjøkrigsskolen Offiser
Militære studier med fordypning i ledelse – militærmakt og sikkerhets­operasjoner Spesialistgrunnutdanning som marinejeger, spesialbåtoperatør,
kystjeger, fartøysoperatør KJK, minedykker, spesialjeger.
3 år Sjøkrigsskolen Offiser
Militære studier – fordypning ledelse og marineingeniør elektro Matematikk R1 + R2 og Fy1, eller forkurs for ingeniørutdanning 3,5 år Sjøkrigsskolen Offiser
Militære studier – fordypning ledelse og marineingeniør maskin Matematikk R1 + R2 og Fy1, eller forkurs for ingeniørutdanning 3,5 år Sjøkrigsskolen Offiser
Militære studier – fordypning ledelse og marineingeniør våpen, elektronikk og data Matematikk R1 + R2 og Fy1, eller forkurs for ingeniørutdanning 3,5 år Sjøkrigsskolen Offoser
Ingeniør – telematikk Matematikk R1, R2 og Fy1, eller matematikk og fysikk i årstudium
forkurs ingeniør, eller fagbrev og hele årstudium forkurs ingeniør
3 år Cyberingeniørskolen Spesialistbefal
Språk og etterretning (midl. stans i opptak av nye kull) 3 år Språk- og etterretningsskolen Spesialistbefal
Flyger- og navigatør­­utdanning Spesielle helsekrav 3-6 år Bardufoss, Luftkrigsskolen, USA Offiser

Studiene kvalifiserer for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, og ved nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Ved Forsvarets høgskole kan studentene også bygge på med et to-årig studium som gir en mastergrad mastergrad i militære studier som er et akademisk og militært profesjonsstudium som er Norges høyeste fagmilitære utdanning.

Høgskolen tilbyr også et årsstudium i ledelse og militære operasjoner for søkere som allerede har en relevant, nærmere oppgitt sivil bachelor- eller mastergrad. Fullført årsstudium gir rett til ansettelse på linje med dem som har gjennomgått fullt studium ved Forsvarets høgskole.

Kilder