Stavanger kommune

Stavanger er en by og en kommune på Nord-Jæren i Rogaland. Byen er Norges fjerde største med 144 699 (2022) innbyggere, men om man regner med den sammenhengende tettstedsbebyggelsen som går på tvers av kommunegrensen, som omfatter bebyggelse i kommunene Randaberg, Sandnes og Sola, er Stavanger/Sandnes det tredje største tettsted med 228 287 innbyggere (2020). Befolkningstilveksten siden kommunesammenslåingen med tidligere Hetland og Madla kommuner i 1965 er (per 1. januar 2018?) på 34 049, fra folketallet på 78 356 i 1965.

Stavanger
1103 Stavanger komm.png
Basisdata
Kommunenummer 1103
Fylke Rogaland
Kommunesenter Stavanger
Areal 71.35  km²
Areal land 68.01  km²
Areal vann 3.34  km²
Folketall 146 011 (2023)
Sammenslåing(er) Finnøy og Rennesøy innlemmet 2020
Målform Bokmål
Nettside Nettside
Stavanger-Sandnes.JPG

I forbindelse med Solberg-regjeringens kommunereform ble Finnøy og Rennesøy kommuner innlemmet i Stavanger, med virkning fra 1. januar 2020. Etter reformen grenser Stavanger kommune i nord til Bokn, i sør til Sandnes og i vest til Sola.

Kommunalhistorie

Stavanger fikk status som kjøpstad i 1425, etter å ha vært bispesete i rundt 300 år. Byrettighetene gikk tapt etter nedgangstider i 1686, men ble gjenvunnet i 1690. Byhistoria er grundigere omtalt i artikkelen Stavanger; i denne artikkelen hopper vi fram til opprettelsen av bykommunen i 1838.

Da formannskapslovene trådte i kraft i 1838 var Stavanger, som de fleste andre byer i Norge, nokså liten. Utover på 1800-tallet vokste det urbane området, og det var naturlig å innlemme deler av omlandet. Deler av Hetland herad ble innlemma gjennom byutvidelser i 1867, 1879, 1906, 1923 og 1953. I 1965, i forbindelse med Schei-komiteens arbeid, ble både Hetland og Madla kommuner innlemma i Stavanger kommune. En del av Hetland, Riska, gikk til Sandnes kommune.

Siste større endring kom i 2020, da Finnøy og Rennesøy kommuner ble del av nye Stavanger kommune. Da ble også grensene på øya Ombo endra; den hadde tidligere vært delt mellom Finnøy og Hjelmeland, og ble så lagt i sin helhet under Stavanger.

Naturgeografi

Jæren preges av flatt landskap med myr, sand og stein. Høyeste punkt på fastlandet er Jåttånuten på 139 moh., men på øya Ombo når Bandåsen 515 moh. Sommerklimaet er noe varmere enn snittet i Norge, mens vintrene er kilde og snøfattige, men med mye nedbør. Området er utsatt for stormer fra Nordsjøen, særlig på høsten og vinteren.

Økonomi

Stavanger bygde seg opp som sjøfartsby, og ble rik av sildefiske og hermetikk. Fram til 1950-åra var nær halvparten av de yrkesaktive sysselsatt i industrien. I 1960-åra ble så byen sentralt for norsk oljeindustri. Dette har gjennom mange år gitt en svært god kommuneøkonomi, som først fikk en knekk under oljekrisa i 2010-åra.

Omkring 30 % av arbeidsplassene er i offentlig administrasjon og tjenesteyting, rundt 20 % i finans og privat tjenesteyting og rundt 20 % i industrien. Forus Næringspark, som ligger på grensa mellom Stavanger, Sola og Sandnes, er en av landets største næringsparker med over 40 000 arbeidsplasser.

Samferdsel

Stavanger lufthavn ligger i Sola kommune, rundt halvannen mil sørvest for Stavanger sentrum. Den er en av landets mest trafikkerte lufthavner.

Jærbanen kjører mellom Stavanger og Kristiansand, og derfra kommer man videre med Sørlandsbanen til Oslo. Banen betjenes per 2023 av Go-Ahead, som driver den under navnet Sørtoget. Lokal kollektivtrafikk kjøres av Rogaland Kollektivtrafikk (Kolumbus). Det er fergeforbindelse til flere øyer.

Europavei 39 forbinder Stavanger og Sandnes, og fortsetter videre mot Haugesund. Riksvei 44 går gjennom bydelene Hillevåg og Hinna til Sandnes.

Kystkultur

Dusaviga fyrstasjon og Valbergtårnet fyr ligger i kommunen.

Steder av interesse

Kilder og litteratur

Koordinater: 58.96899° N 5.72886° Ø