Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (forkort. DELK) er det eldste lutherske frikirkesamfunnet i Norge, stiftet i Jarlsberg (i dagens Vestfold) i 1872 under navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Nåværende navn ble offentlig registrert i 1952. DELK har i alt 13 menigheter (2020), de driver også privatskoler i Oslo, Vestfold og Telemark.

Det første kirkebygget ble oppført i 1873. I 1927 gikk en gruppering ut av kirkesamfunnet og etablerte Nils Heierstads frimenighet. I 2016 ble et tidligere industribygg i Undrumsdal ved Tønsberg tatt i bruk som kirke, her er også DELKs hovedkontor lokalisert.

Menigheter og skoler

De fleste av menighetene er lokalisert på Østlandet. Det er også menigheter på Vestlandet, Sørlandet og i Nord-Norge.

Bjerkely menighet

Bjerkely menighet har i hovedsak medlemmer fra nordre del av gamle Vestfold fylke. Gudstjenestene holdes i Bjerkely kirke i Undrumsdal i tidligere Re kommune, her ligger også Bjerkely skole.

Bergen menighet

Menigheten i Bergen ble etablert høsten 2002. Kirkelokalet ligger i Rosenberggt. 1 i sentrum av byen.

Sotra menighet

Menigheten ble stiftet i 1914. Fra 1948 har menighetens samlinger vært i Håkonsund i tidligere Sund kommune, helt sør på Sotra. Kirkebygget lå opprinnelig i Austevoll kommune. Gudstjenesten er lagt til 2. søndag i måneden, menigheten betjenes av prest fra DELK Bergen.

Dalane menighet

Dalane menighet i Egersund ble stiftet i 1991, gudstjenestene holdes i Egersund bedehus.

Horten menighet

Menigheten har gudstjenester i Langgata kirke i sentrum av Horten.

Kristiansand menighet

I Kristiansand ble det opprettet menighet høsten 2013. De har gudstjenester og møter annenhver uke i Gyldenløvsgate 54.

Nore menighet

Menigheten i Nore samles omtrent en gang i måneden. Kirkelokalet heter Fredheim, bygget i perioden 1907-1908.

Ryenberget menighet

Ryenberget menighet er menighet for Oslo og omegn, med Ryenberget kirke og Ryenberget skole oppført i 1986, men har røtter tilbake til den første privatskolen i Oslo. Menigheten hadde i årene 1910 til 1986 kirke og skolelokaler under navnet «Den lutherske skole» i St. Olavs gate 12.

Moe menighet

Moe menighet samler medlemmer fra Sandefjord og omland. Siden overgangen til 1900-tallet har menighetens samlinggsted vært Moe kirke i utkanten av bysentrum.

Telemark menighet

Telemark menighet ble etablert i 2016, da menighetene i Porsgrunn og Skien slo seg sammen. Skauen kristelige skole fungerer som midlertidig samlingslokale for menigheten mens det bygges et nytt kirkebygg i samme område.

Granly menighet

Granly menighet har hatt tilhold på Eik i Tønsberg siden 1913. Her ligger også Granly skole.

Østfold menighet

Menigheten i Østfold ble etablert 29. august 2010. Gudstjenestene holdes i hovedsak i Missingmyra bedehus i Råde og bedehuset Hauges Minde i Rolvsøy. Det er også enkelte samlinger i Langli bedehus i Skiptvet.

DELK Nord

DELK Nord ble offisielt etablert 27. september 2020, og samles i LHL-huset på Storslett i Nordreisa kommune. Det er også samlinger andre steder i Troms og Finnmark.

Kirkeblad og forlag

DELKs kirkeblad heter Underveis, og blir utgitt fire ganger i året. De driver også DELK-forlaget.

Kilder og eksternt stoff