Indikasjoner på udokumenterte kirker i Telemark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dokumenterte kirker skal være påvist enten arkeologisk, ved bevarte bygningsrester, eller ved skriftlig omtale av kirkested eller kirkebygning fra den tid kirken fremdeles eksisterte. I lokalhistoriske kilder er det i nyere tid nedskrevet opplysninger som har vært muntlig overlevert i generasjoner og som inneholder en rekke indikasjoner på kirker som ikke tilfredsstiller de nevnte dokumentasjonskravene. Slike kirkeindikasjoner kan sorteres i fire hovedgrupper: Kirketradisjoner, kirkesagn, kirkeindikerende stedsnavn og andre kirkeindikasjoner. De listene som er gjengitt nedenfor må kommenteres, suppleres og korrigeres av lokalhistoriske eksperter.

Kirketradisjoner

Dette er konkrete påstander om at kirker skal ha eksistert, gjerne med stedsangivelse og omtale av bygningsrester eller rester etter kirkegård. Ofte vil det også være kirkeindikerende stedsnavn knyttet til de aktuelle lokalitetene.

Porsgrunn

 • Munkekjerke i Porsgrunn: Kapell for veifarende vest for Viersdalen
 • Gudsfred i Porsgrunn: Kapell for veifarende
 • Gata i Porsgrunn: Kapell og herberge for veifarende

Skien

 • Ramsåsen i Skien: Kirke omtalt "ved den gamle Kjerrgarden" ved Ramsåsen
 • Vennstøp i Skien: Kloster omtalt
 • Haugerud i Skien: Kirke nordvest for Økteren omtalt i 1739 (Kilde: Gjerpen bygds historie, bind 1)
 • Sjåvid i Skien: Kirke omtalt ved Kjerkehaugen ved Sjåvid nord for Valebø, Kjerkeknatten i nærheten
 • Kjerkebekk i Skien: Kirke ved Fjærekilen omtalt, stein brukt til brubygging

Sauherad

 • Svalebjør i Sauherad: Kirke og kirkegård omtalt i området mellom Sauherad og Heddal

Notodden

 • Grandås i Notodden: Kirke omtalt, dessuten flyttesagn for Gransherad
 • Reisjå i Notodden: Kirke omtalt ved Kyrkjetomta ved Reisjå

Tinn

 • Frøystul i Tinn: Kirke omtalt, inngår i flere flyttesagn
 • Berge i Tinn: Kirke omtalt ved Kyrkjeåkeren vest for Vemork
 • Veset i Tinn: Kirke omtalt ved Kyrkjeåkeren
 • Øverland i Tinn: Kirke omtalt ved Kyrkjeborgi
 • Långset i Tinn: Kirke omtalt ved Kyrkjevollen nord for Långset i Håkådal
 • Tessungdalen i Tinn: Kirke omtalt i Tessungdalen, ikke nærmere lokalisert
 • Dale i Tinn: Kirke omtalt på Skirfallsjordet i Austbygda
 • Åsland i Tinn: Kirke på Åsland 1 km øst for Hovin skal ha stått til 1392, flyttesagn for Hovin

Hjartdal

 • Skeidsmoen i Hjartdal: Kirke omtalt ved Skeidsvatnet
 • Skårset i Hjartdal: Kirke omtalt på nedre Skårset
 • Kirkejorden i Hjartdal: Kirke omtalt 2 km sør for Åsen, Kyrkjefjellet mot sør

Seljord

 • Kivle i Seljord: Kirke omtalt ved Nystaulekra i Kivledal
 • Storgård i Seljord: Kirke omtalt på Midtbøen
 • Garvik i Seljord: Kirke omtalt på Store Garvik ved Seljordsvatnet, tuft skal ha vært synlig (Kilde: https://www.kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F81174)
 • Grunningsdalen i Seljord: Kirke omtalt ved Nymoen i Grunningsdal, tuft skal ha vært synlig
 • Århus i Seljord: Kirke omtalt på Århus øst for Vallaråi, Prestårhus og Prestholt angitt vest for elven
 • Nasgrav i Seljord: Steinkirke omtalt som Roeimskoven i Dyrlandsdalen, var forsvunnet før 1785
 • Vasen i Seljord: Kirke omtalt mellom Åmotsdal og Vinsvoll, tuft skal ha vært synlig
 • Selstad i Seljord: Kirke omtalt 2,5 km nordvest for Åmotsdal kirke

Vinje

 • Haukeliseter i Vinje: Kirke omtalt ved Kyrkjeneset ved Haukeliseter øst for Ståvatnet
 • Kyrkjestøl i Vinje: Kirke omtalt i Edlands-Gravdalen
 • Urdbø i Vinje: Kirke omtalt ved Kyrkjesteinen ved Urdi vest for Raulandsvatnet, flere sagn finnes
 • Toresmogen i Vinje: Kirke og markedsplass omtalt ved Møsvatn
 • Sandøya i Vinje: Kirke omtalt sør for Vågen i Møsvatn
 • Ihovd i Vinje: Kirke omtalt, nøkkel fantes på Kjerrstaul som lå under Røyndal
 • Mannås i Vinje: Kirke omtalt ved Kirkegården, flere sagn finnes

Tokke

 • Våland i Tokke: Kirke omtalt 3 km sørøst for Nesland, kirkegård skal ha vært synlig
 • Kyrkjenuten i Tokke: Kirke omtalt sær for Raudsinutan
 • Kyrvestad i Tokke: Kirke omtalt ved Haugestaul nord for Raudbergnut, skal ha vært omtalt i tapt diplom
 • Blikom i Tokke: Kirke omtalt sør for Bandak, folk fra Lårdal skal ha søkt hit (Dette er vel Upprann, ein periode tilhøyrande Blikom.)
 • Eikeland i Tokke: Kirke omtalt sør for Bandak, folk fra Lårdal skal ha søkt hit (Dette er vel Upprann.)
 • Upprann i Tokke: Kirke omtalt i Kirkedalen sør for Bandak, folk fra Lårdal skal ha søkt hit (Mykje skriftleg materiale om denne.)
 • Borsæ i Tokke: Grend med gårder og kirke omtalt
 • Botnedal i Tokke: Kirke omtalt ved Kirkehaugen, dør på Telemarksmuseet skal ha kommet herfra. Kirka skal angivelig ha stått på Kyrkjehaugen (Kilde: Historielaget i Tokke: Botnedalen, 1984).

Fyresdal

 • Tovsli, ved Birte, i Fyresdal: Kirke ved Birtevann omtalt, tuft skal ha vært synlig.(Skriftleg materiale har truleg forveksla Birte/Berte med Berge, og ein kjenner ikkje til at det er funne tufter, berre funn tilsvarande jordbruk.)
 • Berge i Fyresdal: Kirke omtalt nordøst for Nesvatn i Nedre Birtedal, kirkegård skal ha vært synlig, nå neddemt. (Er synleg ved lågt vatn.)
 • Vik i Fyresdal: Kirke omtalt ved Vik vest for Fyresvatn, spor angitt. Markert med ein bautastein, "Røykjenessteinen".
 • Moghus i Fyresdal: Kloster omtalt ved prestegården
 • Brokke i Fyresdal: Kirke omtalt, nabogård til Hegland der kirke er dokumentert. (Namnet "Heggland tufter" har gjeve grunnlag til spekulasjon om at den fyrste Hegland kyrkje stod der, men dette er det ikkje noko grunnlag for. Heggland kyrkjestad/kyrkjegard ligg på garden Brokke sin grunn. "Hegland tufter" kan vere etter ein gamal storgard Hegland, dette er på garden Lunden sin grunn.)
 • Slystøyl i Fyresdal: Kirke omtalt ved Fjellgardane, spor skal ha vært synlig. (Bergverkskyrkje.)

Kviteseid

Nissedal

 • Sandnesodden i Nissedal: Kirke omtalt på Sandnesodden tvers over Nisser fra Nissedal kirke
 • Nordbygdi i Nissedal: Kirke omtalt ved Dolhus på Nerbø i Nordbygdi

Drangedal

 • Helsokn i Drangedal: Kirke omtalt vest for Bøfjell
 • Fjellgardane i Drangedal: Kirke omtalt i Tørdal
 • Omdal i Drangedal: Kirke omtalt nær gården Tørdal 10 km nordvest for Tørdal kirke
 • Vrålstad i Drangedal: Kirke omtalt ved lokaliteten Munkekjørka
 • Langlem i Drangedal: Kirke omtalt nord for Neslandsvatn, tuft og graver skal ha vært synlig
 • Brøsjø i Drangedal: Kirke omtalt ved Solum vest for Brøsjø, graver skal ha vært synlig
 • Singusdal i Drangedal: Kirke omtalt ved Kirkehaugen på Omland, materialer i stall revet i 1899

 • Dingdongkyrkja i Bø: Kirke omtalt mellom Ligardene og Vreimsfjellet, kan være identisk med fjellhulen Dingdongkyrkja

Nome

 • Sundbø i Nome: Kirke omtalt ved Kyrkjehaugen på nedre Sundbø i Flåbygd
 • Gisholt i Nome: Kirke omtalt vest for Sundbø i Flåbygd
 • Nes i Nome: Kirke omtalt ved Kyrkjerinden i Flåbygd, nøkkel skal finnes
 • Børte i Nome: Kirke omtalt, Kyrkjegrinda angitt, benrester skal vøre påtruffet
 • Sanna i Nome: Kirke omtalt sørøst for Bøfjell, prest på Bømark skal ha omkommet på Prestvatnet

Bamble

Kragerø

 • Hovstøl i Kragerø: Kirke omtalt ved Kjørkehaugen i Høymyrgrenda
 • Kirkeholmen i Kragerø: Kirke omtalt, 15 graver fra 1500-tallet påvist, mulig tuft angitt
 • Jomfruland i Kragerø: Nonnekloster er omtalt, gammel kirkegård skal finnes

Kirkesagn

Kirkesagn inneholder, i motsetning til kirketradisjoner, enkelte overnaturlige elementer. Den mest interessante sagntypen i jakten på udokumenterte kirker er såkalte flyttesagn som beretter at kirken var planlagt bygget ett sted, men forhold gjorde at kirken måtte bygges et annet sted, som regel der den dokumenterte kirken ble bygget. Kirkeflyttingssagnene forekommer ofte sammen med kirketradisjoner og er også ofte ledsaget av kirkeindikerende stedsnavn. Dette gjør at en del fagfolk nå tror at flyttesagnene meget vel kan inneholde indikasjoner på udokumenterte kirker.

 • Trollkjerka i Siljan: Fjellhule ved Nordkollen benyttet som kirke, gravplass omtalt
 • Gjærum i Skien: Kirke planlagt ved Kjerkesletta ble fullført på Mælum, Kirkåsen mot sør (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/96369)
 • Sundshaugen i Sauherad: Kirke planlagt ved Sundshaugen ble fullført ved Sauherad, Kyrkjehaug øst for Sundshaugen
 • Grenland i Sauherad: Kirke planlagt på Grenland ble fullført ved Sauherad
 • Trælhaugen i Hjartdal: Kirke planlagt på Trælhaugen ble fullført ved Tuddal
 • Heddersvatn i Hjartdal: Huldrekyrkja øst for Heddersvatn ved grensen mot Tinn skal ha blitt brukt som kirke
 • Vallarhaug i Seljord: Sagn om at Olav Haraldsson fikk bygget kirke ved Vallarhaug nordøst for Vallaråi
 • Troen i Vinje: Kirke planlagt ved Troen ble fullført ved Rauland
 • Åse i Vinje: Kirke planlagt på Åse i Åbøgrenda ble fullført ved Nesland
 • Lofthus i Tokke: Kirke planlagt ved Lofthusvollene ble fullført ved Eidsborg
 • Vindlaus i Tokke: Kirke planlagt i Kirkedalen ved Vindlaus ble fullført ved Eidsborg
 • Sandland i Tokke: Kirke planlagt på Sandland øst for Åmdal ble fullført ved Upprann
 • Røykenesodden i Fyresdal: Kirke planlagt på Røykenesodden nord for Vik ved Fyresvatn, fullført i Fyresdal, spor fantes. Markera ved "Røykjenessteinen".
 • Vigelia i Fyresdal: Kirke planlagt ved Vigelia nord for Valebjørg ble fullført ved Moland
 • Kyrkjebøen i Kviteseid: Kirke planlagt mellom Midsund og Oppsund ble fullført på Kviteseid
 • Utsund i Kviteseid: Kirke planlagt ved Utsund ble fullført på Kviteseid
 • Rui i Kviteseid: Kirke planlagt på Rui nord for Fjågesund ble fullført på Kviteseid
 • Fresteinskåsa i : Kirke planlagt på Fresteinskåsa ble fullført ved Bø
 • Eikjarud i : Kirke planlagt ved Eikjarud ble fullført ved Bø
 • Tveitankroken i Nome: Namnet Prestkleiv i Stangfjellsida ovanfor Funnemarkkåsene - bygdebokforfattaren Olav Stranna (1860-1947) skal ha omtalt dette som stad for sagnkyrkje under ekskursjon kring 1917 med skuleklasse. Skreiv likevel ikkje om dette i Lundesoga
 • Ytterbø i Nome: Kirke planlagt på Ytterbø ble fullført ved Helgen
 • Feset i Bamble: Kirke planlagt på Feset ble til slutt bygget på Skeide der ruinen av gamle Bamle kirke ligger i dag (Kilde: Bamble herred: et utdrag av herredets historie og geografi, side 80-81)
 • Brekke i Bamble: Kirke planlagt på Brekke ved Åby ble fullført ved Bamble

Kirkeindikerende stedsnavn

Rundt mange dokumenterte kirkesteder, også der kirken forlengst er forsvunnet, forekommer mange navn med førsteledd Kirke-, Prest- eller lignende. Slike navn forekommer også mange steder der det er tradisjoner eller sagn om udokumenterte kirker. Da er det nærliggende å tenke seg at slike navn kan være indikasjoner kirker selv der det ikke lenger finnes kjente tradisjoner eller sagn. Noen navn som Kirkevollen, Kirkeåkeren, Kirkehaugen, Presthus o.l. er blant dem som inneholder de sterkeste indikasjonene på glemte kirker. Det er neppe riktig når det hevdes at de aller fleste av disse navnene har med eiendomsforhold, kirkeveg eller kirkelignende terrengformasjoner å gjøre.

 • Herøya i Porsgrunn: Kirkehaugen angitt som navn på gnr. 56.372 i matrikkelutkast fra 1950
 • Røra i Porsgrunn: Eiendommen Kirkebukta angitt i matrikkelutkast fra 1950
 • Gonsholt i Siljan: Eiendommen Prestjord utskilt fra Gonsholt før 1665
 • Berberg i Skien: Navnet Kirkebakken angitt på Berberg øst for Venstøp
 • Solberg i Skien: Navnet Kjerkeknatten angitt 1 km sørøst for Solberg øst for Norsjø
 • Bjørntvedt i Skien: Navnet Kjerkehaugen angitt på Bjørntvedt på Vestsida
 • Rambekk i Skien: Navnet Kirkejordet angitt innerst i Frierfjorden
 • Hummelskår i Skien: Navnet Prestehaugen angitt under Hummelskår 2 km sørvest for Mælum
 • Kyrkjeåsen i Notodden: Navn angitt 2-3 km øst for Gransherad kirke
 • Kyrkjerosdalen i Notodden: Navn angitt på dal sør for fjellet Køyvingen
 • Kyrkjevollen i Notodden: Navn angitt på gnr. 106 i Gransherad
 • Skaråsen i Tinn: Navnet Kyrkjetufti angitt mellom Berge og Fjosbekkdal
 • Rollag i Tinn: Navnet Kyrkjehovde angitt på Rollag søndre, prest omtalt i 1358
 • Kyrkjeodden i Tinn: Navn angitt på odde i Møsvatn sør for Mårbu
 • Gausetbygden i Tinn: Navnet Kyrkjelidokke angitt i Bakkegrend, Presttjønn på åsen mot øst
 • Venås i Hjartdal: Navnet Krosshus angitt i Krossdalen
 • Kyrkjeberget i Seljord: Navn angitt 2-3 km nordvest for Kovedøl
 • Sør-Rue i Seljord: Navnet Kyrkjeåkeren angitt nord for Flatsjå
 • Kyrkjerud i Seljord: Gården Kirkerud nord for Flatdal kirke omtalt på 1570-tallet (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F96340)
 • Tjønnegrend i Vinje: Navnet Kyrkjehaugen angitt under Utgarden
 • Svartemo i Vinje: Navnet Kyrkjehaugen angitt på prestegarden vest for Vinje kirke
 • Grunge i Vinje: Navnet Kyrkjestøl angitt like vest for Grunge bru
 • Kyrkjestøyl i Vinje: Navn angitt ved Finnroi øverst i Smørkleppdalen
 • Prestegard i Vinje: Navn angitt 5 km nordvest for Vågsli
 • Kilegrend i Fyresdal: Navnet Kyrkjeneset angitt ved sundet sør for Fyresvatn
 • Kyrkjehaugen i Fyresdal: Navn angitt ved vannskillet mellom Veum og Skredvatn
 • Aslestad i Fyresdal: Navnet Kyrkjemyrane angitt
 • Kyrkjebygdi i Nissedal: Navn på grend 2 km øst for Nissedal kirke
 • Homme i Nissedal: Omtalt som Presthomme, 10 km øst for Nissedal kirke
 • Reindalen i Nissedal: Navnet Kjørkjeåkeren angitt på Dale
 • Kilen i Kviteseid: Navnet Kyrkjehaugen angitt på gravhaug med ringmur like sør for Sud-Kilen
 • Moen i Kviteseid: Navnet Kyrkjebøen angitt innerst i Sundkilen
 • Landsverk i Kviteseid: Navnet Kyrkjeåker angitt ved Landsverk nord for Dalaåi mellom Dalen og Moen
 • Omnes i Drangedal: Kyrkjehaugen på Omnes angitt som kirkested i Kulturminnedatabasen, Tråe angitt som prestegård
 • Kyrkjeåsen i Drangedal: Navn angitt nordvest for Nakksjø
 • Åse i Drangedal: Navnet Kyrkjemyrane angitt 2,5 km sør for Åse
 • Kyrkjesundøya i Drangedal: Navn angitt øst for Skjelbreid ved Nedre Tokke
 • Askilt i : Navnet Kjørkjekåsa angitt på Søndre Askilt nordvest for Gåra
 • Åse i : Navnet Klosteråsen angitt 6-7 km nord for Bø kirke
 • Surtedal i Bamble: Navnet Klosteret angitt
 • Valle i Bamble: Navnet Prestvika angitt ved Valle nord for Eksefjorden
 • Kirkestøa i Kragerø: Navn angitt utenfor Kjøllebrønn helt sørvest i Kilsfjorden
 • Kirkeberget i Kragerø: Navn angitt på Berøy øst for Kragerø
 • Kirkesund i Kragerø: Navn angitt nordøst på Skåtøy

Andre kirkeindikasjoner

Også andre indikasjoner på udokumenterte kirkesteder enn kan forekomme, f.eks. spor etter kristen gravlegging, eiendomsforhold og antydninger på gammelt kartmateriale. Antallet indikasjoner av denne typen vil normalt være beskjedent i forhold til de som er omtalt foran.

Kilder

 • Bertelsen, Dag: Kirker i glemselens slør, 2016
 • Sentralt stedsnavnregister
 • Bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur