Bibliografi:Østfold fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Askim · Eidsberg · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hobøl · Hvaler · Marker · Moss · Rakkestad · Rygge · Rømskog
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Spydeberg · Trøgstad · Våler
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Dahl, Rudolf: Veileder. Austfold Fylke av D.N.T. nr. 6; 2.kv. 1932, 1932
 • Dahl, Rudolf: Veileder. Austfold Fylke av D.N.T. nr. 9; 1.kv. 1933, Glommens trykkeri, Sarpsborg 1933
 • D.N.T. Austfold Fylke: Austfold fylkes 43. årsmøte: 3. og 4. januar 1931 i Fredrikstad, Dagbl. Glommens trykkeri, Sarpsborg 1931
 • Eliassen, Sven G.: Pest og plage. Sykdom og helsebok, særlig i det gamle Østfold. 2006. 64 s.
 • Glosli, P.A. og Andr. Nødtveidt: Fylkesmøde (det 15de) for Smaalenenes fylke af D. N. T. holdt i Rakkestad den 2den og 3die januar 1903, Haldens Trykkeri, Fredrikshald 1903
 • Kirkeby, Birger: Prestegarder og andre garder i Østfold ca. 1300-1700. Utg. B. Kirkeby (Kolofon). 2005-2007.
  • B.1: Prestegjeldene Trøgstad, Askim, Spydeberg og Skiptvet. 2005. 330 s.
  • B.2: Prestegjeldene Rakkestad, Eidsberg og Rødenes. 2006. 404 s.
  • B.3: Prestegjeldene Aremark, Idd og Berg. 2006. 365 s.
  • B.4: Prestegjeldene Skjeberg, Hvaler, Borge og Torsnes. 2007. 305 s.
 • Mariussen, M. (red): Rundskriv nr. 1 1944: Austfold fylke av D.N.T., Arne Storm Johansens trykkeri, Selbak 1944
 • Nygaard, Truls: Østfold i gamle dager. Utg. Valdisholm. 2012?. 168 s. ISBN 9788274120785. Merknad: Bilder fra gamle Østfoldalbum.
 • Landbruket i Østfold 1830-1980. Fra sigden til skurtreskeren. Red. Johan Lyche, Peder Nordby og John Solberg. Utg. Østfold landbruksselskap. 1980. 542 s.
 • Meldingsblad. Utg. Østfold historielag. 1976-. ISSN 0806-402x
 • Næsgaard, Olaf: "Goodtemplarordenen i Smaalenene i 33 aar". Fredrikstad U.Å.
 • Sørlie, Karl, Johs. Hovden og Kr. Røed: Austfold fylke av D.N.T. gjennem 50 år:1888-1938, Frank Vardings trykkeri, Sarpsborg 1938
 • Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. Utg. Østfold historielag. 1947-64
 • Veilederkomiteen: Veileder. Austfold Fylke av D.N.T. nr. 54; april-juni 1946, Arne Storm Johansen trykkeri, 1946
 • Wiwar. Utg. Østfold historielag. 1972-. ISSN 0333-3566.
  • Rogstad, Henry: Register 1972-1996. 1997.
 • Østfold historielags skrifter. Utg. Østfold historielag. 1936-
 • Østfoldarv. Årbok for museer og historielag i Østfold. Utg. Fylkeskonservatoren. 1948/50-. ISSN 0471-1130.
 • Østfolds historie / [billedredaksjon: Kari Grindland ; tegner: Hermod Karlsen]. - [Sarpsborg] : Østfold fylkeskommune, 2003-2005. - 4 b. Bokkomité: Finn-Einar Eliassen ... et al.
  • B. 1 : Øst for Folden / av Ellen Anne Pedersen, Frans-Arne Stylegar, Per G. Norseng. - 2003. - 550 s. ISBN 82-91932-13-1
  • B. 2 : I Borgarsysle / av Per G. Norseng, Sven G. Eliassen. - 2005. - 503 s. ISBN 82-91932-15-8
  • B. 3 : Små len - ett amt / av Sven G. Eliassen. - 2004. - 436 s. ISBN 82-91932-16-6
  • B. 4 : Fylke i grenseland / av Åsmund Svendsen. - 2004. - 514 s. ISBN 82-91932-17-4


Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Borud, Tove, Johnsen, Elisabeth: Priser og prisutvikling på landbrukseiendommer på fritt salg. En undersøkelse i Sør-Trøndelag og Østfold i perioden 1976-85. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: [Merknad: Østfold: se også Sør-Trøndelag]
 • Brunvoll, Nina Mork: Voksenkorarbeid. En presentasjon av voksenkorarbeidet i Akershus og Østfold, sett i lys av en spørreundersøkelse gjennomført våren 1991. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: [Merknad: Østfold: se også Akershus]
 • Christie, Johan: Mobilitet i en byregions randsone. Byutvikling i indre Østfold. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune:
 • Dyrhaug, Marit Åshill og Myhren, Bengt: Del I: Gårdbrukere og ugraskampen. En undersøkelse om hvordan ugrasbekjempelsen ble drevet av gårdbrukere i Akershus og Østfold, og hvilke kilder de benyttet til informasjon i ugraskampen. Del II: Rådgiving i ugrasbekjempelse. Med utgangspunkt i en spørre NLH 1983 Fag: NLH
 • Dæhlen, Per A.: Jordbrukets strukturrasjonalisering i Østfold. Jordverdi til jordbruksformål. NLH 1970 Fag: NLH
 • Eftedal, Odd: Tremasseindustrien i Østfold fra 1867 til den annen verdenskrig. Oslo 1956 Fag: Historie
 • Enghaug, Pål: Ny teaterpolitikk i Østfold. En beskrivelse av teatermiljøet i Østfold, med modell for videre utvikling. Universitetet i Oslo 1987. Fag: Teatervirenskap. Kommune:
 • Forseth, Lars: Vikingtid i Østfold og Vestfold. En kildekritisk granskning av regionale forskjeller i gravfunnene. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling). Kommune: [Merknad: Vestfold: Se også Østfold]
 • Garsegg, Åge Johannes: Oppkomsten og utviklingen av industrien i 3 agglomerasjoner ved Østfoldbanens østre linje. En økonomisk-geografisk undersøkelse. Oslo 1952 Fag: Geografi
 • Gundersen, Niels Henning: Samordning og planlegging rundt fylkesplan for Østfold 1984-87. En statsteoretisk og planteoretisk tilnærming til forutsetninger og muligheter for fylkesplanlegging. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune:
 • Hersleth, Egil: Jordbrukets strukturrasjonalisering i Østfold. NLH 1970 Fag: NLH
 • Holm, Jon-Harald: Milorg og S.O.E. i D 11 1940-45. (Akershus, Østfold.) Oslo 1977 Fag: Historie
 • Holm, Terje: Hær og samfunn. En studie i de konsekvenser hærens organisasjon, rekruttering og finansiering hadde på slutten av 1700-tallet, med særlig vekt på forholdene i Østfold. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Holme og Sollid: Personer i Østfold. (Registrering av opplysinger i tre personalhistoriske tidsskrifter) Oslo?? 1979 Fag: SBH
 • Husaas, Ellen Merete: Næringsetablering i motorveglandskap. En trussel mot de visuelle landskapskvaliteter. Med E6 gjennom Østfold som eksempelområde. Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune:
 • Hvinden-Haug, Ole Fredrik: Østfoldske setegårder. Bygningshistorisk utredning. NTH 1980 Fag: Kunsthistorie
 • Kisuule, Annkristin Engh: De regionale forskjellene i gravmaterialet fra Østfold og Vestfold i vikingtiden. Et uttrykk for tidlig kristen påvirkning samt maktpolitiske forhold i Viken. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Nordisk vikingtid- og middelalderkultur (masterg.). Kommune: [Merknad: Vestfold: se også Østfold]
 • Koren, Per: Lokalsamfunnsmiljø og religion. Kirken i Borg bispedømme i romlig perspektiv. Oslo 1977 Fag: Geografi
 • Korslund, Frode: Eldre jernalder i vestre Østfold. En studie av to bygdebøker: Rygge 1957 og Onsøy 1994. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Arkeologi. Kommune: Rygge
 • Kristoffersen, Ragna W.: Lesevaner hos elever i den videregående skolen. En leserundersøkelse blant 155 elever på allmennfaglig studieretning ved to skoler i Østfold. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Nordisk språk. Kommune:
 • Lindblom, Inge: Former for økologisk tilpasning i mesolitikum, Østfold. Oslo 1978 Fag: Arkeologi
 • Lystad, Ingrid Lydersen: Administrasjon og finansiering av nye kirkebygg i perioden 1660-1690. Kirkene i Østfold og Akershus fylker. Trondheim 1974 Fag: Historie
 • Løken, Trond: Gravminner i Østfold og Vestfold. Et forsøk på en typologisk kronologisk analyse og en religionshistorisk tolkning. Oslo 1974 Fag: Arkeologi
 • Løkke, Øyvind: Råtomtpriser i Østfold. Beskrivelse og analyse av prisutviklingen ved kommunale erverv til utbyggingsformål i 10 kommuner i Østfold fylke 1970-80. NLH 1982 Fag: Jordskifte
 • Nordby, Peder: Jordegodsets fordeling i Tune og Åbygge skiprede i det 17. århundre. Oslo 1937 Fag: Historie
 • Nordvik, Nils: Barokkhager i Østfold. Belysning av anleggene på Rød og Hafslund med omtale av de eldste anleggene på Jeløya i Moss. NLH 1957 Fag: NLH
 • Næss, Jo: Idrett og lokalpresse. En innholdsanalyse av fire aviser i Østfold. Norges idrettshøgskole 1984. Fag: . Kommune:
 • Rødevand, Øivind: Østfold. En geografisk analyse av fylket med henblikk på ferie- og turistspørsmål. Oslo 1949 Fag: Geografi
 • Skancke, Torstein: Ervervsareal i Østfoldbyene. Oslo 1981 Fag: Geografi
 • Sørensen, Morten: Spredt bebyggelse i Østfold. Oslo 1983 Fag: Geografi
 • Vittersø, Gunnar: Et landbruk i utvikling. Om rammebetingelser for økologisk landbruk i Østfold og Akershus/Oslo. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: [Merknad: Akershus: se også Østfold, Oslo: se også Østfold]
 • Vogt, David: Dekonstruksjon - rekonstruksjon: helleristninger og landskap i Østfold. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Weidling, Tor: Adelig godsøkonomi og sagbruksinteresser i Østfold på 1600-tallet. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Historie. Kommune:
 • Wikberg, Vidar: Sosial struktur og politisk aktivitet. En økologisk analyse av stortingsvalgene fra 1906 til 1957 i Østfold fylke. Oslo 1962 Fag: Statsvitenskap
 • Østmo, Einar: Enkle skafthulløkser fra Østfold - forsøk på typologisk og kronologisk analyse. Oslo 1975 Fag: Arkeologi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (73 ØSTFOLD)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Smaalenene amt/Østfold fylke. 1838.
 • Eigedomsdokument - skøyte (74 ØSTFOLD)
Oberstløytnant Christian Nilsen Holberg som jordeier i Østfold. To skjøter fra 1669. Claus von Unger - Christian Nielsen Holberg - Peder Olsen Nordmand. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 22-28. Red. Martha Østensvig.
 • Husmannsmanntal (75 ØSTFOLD)
Husmannsplasser i de indre Østfoldbygdene 1749. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 200-224. Red. K. Frøyset. Merknad: Omfattar Rakkestad og Heggen/Frølands fogderi.
 • Lagtingsprotokoll (76 ØSTFOLD)
Fredrikstad lagtingsprotokoll nr I-VIII. 1607-1615. Utg. Kjeldeskriftfondet/Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 1989. 290 s. Red. Odd Sandaaker.
 • Manntal 1710 (77 ØSTFOLD)
Svensker bosatt i Østfold 1710. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 257-277. Red. K. Frøyset. Merknad: Også trykt i "Runar" årg. 5, nr 1-2 (1985) s. 180-200.
 • Militærrulle (78 ØSTFOLD)
Norske soldater overgav seg til fienden i august 1814. Utg. Østfold historielag. I: Wiwar. Nr 2 (1991). S. 9-13. Merknad: "Fortegnelse Over det 2den Skarpskytter Bataillon 4st Division til Fjenden overløbne Mandskab".
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (79 ØSTFOLD)
Skattemanntall 1762 for Borge, Glemmen, Hvaler, Tune og Varteig. Utg. Fredrikstad bibliotek/Østfold fylkesbibliotek. 1988. 129 s. Red. Guri Isaksen. Merknad: Eigne register etter førenamn.
 • Topografi (80 ØSTFOLD)
Beskrivelse over Det Smaalehnsche Amt. Skrifter. Østfold historielag. Nr 8 (1985). 85 s. Merknad: Skrive av Baltzer Sechmann Fleischer.
 • Visitasmelding (81 ØSTFOLD)
Kirkelige forhold i Østfold 1619-35. Fra biskop Nils Glostrups visitaser. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 207-222. Merknad: Dei delane av manuskriptet som er på skrivne på latin er omsett til norsk.

Eksterne ressurser