Bibliografi:Kvænangen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Astafjord · Senja
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

  • Digre, Kari: Malm og stein. Tredje del av prosjektet: Bruk av skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa. Utg. Nord-Troms museum, 2010. 146 s. ISBN 978-82-998173-1-8
  • Digre, Kari: Menneskeskjebner i Nord-Troms: Kvænangen. Utg. Nord-Troms museum, 2008. 132 s. ISBN 978-82-991454-8-0
  • Digre, Kari: Seterdrift og kornkverner. Første del av prosjektet: Bruk av skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa. Utg. Nord-Troms museum, 2007. 95 s.
  • Larsen, Anders: Om sjøsamene, Tromsø museums årshefter (ST.T,), Humanistisk avd. nr, 13, Tromsø november 1950
  • Folketellinga 1875 for 1943 Kvænangen. Utg. Registreringssentral for historiske data, 1990. 73 s. ISBN 82-7663-058-8

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

  • Antonsen, Jan Arnold: Tre stammers møte i Kvænangen 1865-1990. En analyse av etnisitetsangivelser i folketellinger. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Historie. Kommune: Kvænangen
  • Grydeland, Sven Erik: Den sjøsamiske bosetting i Kvænangen fra seinmiddelalder til ny tid. En arkeologisk studie i kontraster. Universitetet i Tromsø 1996. Fag: Arkeologi. Kommune: Kvænangen Nettdokument
  • Nyheim, Vidar: Kommunesammenslåing og skolestruktur. En økonomisk konsekvensanalyse for kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Kåfjord [Merknad: Skjervøy: se også Kåfjord, Nordreisa: se også Kåfjord, Kvænangen: se også Kåfjord.]
  • Pettersen, Jan-Viggo: Kystsoneplanlegging på godt og vondt. Et casestudie om konflikter mellom fiskeri- og havbruksnæringa i Kvænangen kommune. Tromsø 2005.


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

  • Matrikkelførearbeid 1863- (2398 KVÆNANGEN)
Beskrivelse over Jordbrugene i Skjervø Thinglag, Kvenangens Herred, i henhold til Lov om Revision af Matrikulen af 6te Juni 1863. 1866. 5 s.