Årstallsliste for Kjeller flyplass

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Årstallslisten for Kjeller flyplass er utarbeidet for å gi en kortfattet oversikt over aktiviteter og hendelser ved flyplassen fra den ble bygd i 1912. Oversikten er ikke fullstendig, og den vil bli supplert og videreført.

Premierløytnant Fredrik Christian Sejersted (til venstre) og rittmester Henrik Thaulow. De to nyutdannede flygerne valgte Kjeller som flyplass for det nye norske flyvåpenet.Tegning av Øistein Sørensen i Aftenposten i 1912.
Luftfoto av Lillestrøm og Kjeller tatt fra luftballongen Norge 20. mars 1910 i ca 1000 meters høyde. Til høyre Kjellermyra der flyplassen ble lagt i 1912.
Foto: Norsk teknisk museum.

1912:

 • 9. sept.: Rittmester Henrik Thaulow og premierløytnant Fredrik Chr. Sejersted fra Hærens Overkommando finner jordene ved Kjeller gård som et høvelig sted for en flyplass. Plassen var 100 meter lang og 30-40 meter bred
 • 14. sept.: Første aeroplanet, Maurice Farman MF-1912 Longhorn, ble innkjøpt fra Frankrike. Det kom landeveien til Kjeller pakket i kasser, og ble monert i låvebygningen på Kjeller. Flyet fikk navnet Njaal. Dette var Hærens fly nr. 2.
 • 21. sept.: Første flyavgang med MF 1912 fra Kjeller foretatt av Thaulow og Sejersted
 • 22. sept.: Thaulow og Sejersted ga flyoppvisning for presse og publikum
Maurice Farman Longhorn var den første flytypen som ble montert på Kjeller i 1912. Flyet ble importert fra Frankrike.
Foto: Akershusbasen.
 • 22. sept.: Thaulow foretok første flytur over hovedstaden
 • 25. sept.: Ingeniørkaptein Einar Sem-Jacobsen kom til Kjeller med flyet Ganger Rolf fra Heradsbygd i Elverum. Han satte skandinavisk lengderekord med fly på 173 km
 • September: Strømmen Trævarefabrik leverte første hangar/flyskur på 13,10 x 30 m til Kjeller
 • 11. oktober. Flyet Njaal havarerte mellom gårdene Berg og Brøter1913:

 • 22. mai: Prøvetur for det første norskbygde flyet, FF 1 Langhorn.
 • 28. mai: Sem-Jacobsen og mekaniker Johannes Nielsen fløy det første Kjeller-produserte flyet til militærleiren på Gardermoen på 18 minutter.
 • 24. juni: Sem-Jacobsen fløy med en passasjer fra Kjeller til Hvalsmoen ved Hønefoss. Det var så mye tåke at passasjeren jevnlig måtte tørke duggen av flybrillene til Sem-Jacobsen
 • 18. august: Hærens flygevesen opprettet
 • 28. august: Første flybesøk på Kjeller endte med havari. Jul Hansen som kom fra Blindernjordet i Oslo, gjorde åtte kollbøtte på Kjeller. Han pådro seg ikke skader, men flyet ble ramponert.


1914:

 • Hærens Flyvemaskinfabrik lagt til Kjeller. Ble først kalt Lillestrømmen Aeroplanværksted.
 • 11. juni: Polarforsker Roald Amundsen fikk norsk flysertifikat nr. 1. Prøven fant sted på Gardermoen
Johannes Nielsen (til venstre) og K. S. Hansen var de første flybyggerne og flymekanikerne i landet. De var ansatt på flyfabrikken på Kjeller. Tegning av Øistein Sørensen i Aftenposten i 1912.
 • 11. juni: Amundsen og Sem-Jacobsen havarerte på Gardermoen med Hærens fly nr. 3, FF.1 Longhorn. De hoppet ut like før flyet nådde bakken
 • Flyhavarikommisjon opprettet, kalt skjønnskommisjon, som følge av havariet på Gardermoen
 • 1. juli: Hærens Flyveskole opprettet. Det første kullet var på fire elever


1915:

 • 30. april: Statsrådsvedtak om å oppføre en flyfabrikk på Kjeller
 • 22. mai: Første flymotor bygd i Norge prøvd i byggenummer 4 på Kjeller av Einar Sem-Jacobsen. Motoren, en V-8 på 70 hestekrefter, ble bygd av A. Gullowsens A/S Motorveksted i Kristiania.
 • 18. aug.: Hærens Flyvemaskinfabrikk flyttet til Kjeller fra Sagene i Kristiania

1916

 • 8. januar: Einar Sem-Jacobsen gjorde første forsøk med ski på en FF.1 Longhorn
 • Mai-juni: Flom. Flyplassen var oversvømmet. Vann i hangar og verksted
 • 11. juni: Hærens Flyvemaskinfabrik ferdig
 • 22. juni: En FF.2 Shorthorn havarerte da det skulle lande. Årsaken var at det lange gresset på flyplassen viklet seg inn om meiene. Flygeren skadet.
 • 18. august: Einar Sem-Jacobsen ble i statsråd beordret som direktør for Hærens Flyvemaskinfabrik og Hærens Flyver- og observatørskole
 • 31. oktober: Kong Haakon 7. inspiserte flyplassen
 • 16. november: En FF.2 Shorthorn havarerte under avgang. Ingen skadet

1917:

Henri Farman F40 LX. Flytypen som havarerte ved Brøter. Tegning av Øistein Sørensen i Aftenposten i 1916.

1918

 • 2. april: Andre flyulykke. En Avro 504 gikk i bakken fra 50 meters høyde. Passasjeren, den 17 år gamle Hulda Berntzen, mistet livet
 • 20. mai: FF.3 Hydro fikk installert mitraljøse

1919:

 • 31. mai: Hangaren og verkstedet brant ned

1921-1926:

 • Serieproduksjon av 19 fly av flytypen FF-9 Kaje

1923

 • 16. des.: Første fallskjermhopp foretatt av Haakon Qviller fra 2000 og 200 meters høyde

1925:

 • 16. juni: Minnestøtte over omkomne flyvere avduket i nærvær av kong Haakon 7.
 • 24. juli-18. aug.: Streik ved de militære verkstedene på Kjeller, Raufoss og i Horten fordi staten ikke ville gi arbeiderne lønnstillegg
19 fly av denne flytypen, FF-9 Kaje, ble bygd ved flyfabrikken på Kjeller mellom 1921 og 1926.
Foto: Kjeller flyhistoriske forening.

1927:

 • Juni-juli: Storflom. Hele flyplassen under vann
 • 1. aug.: Navneendring til Kjeller flyfabrikk

1928-1939:

 • 42 fly av typen Fokker CV produsert på lisens fra Fokker-fabrikken i Nederland

1930:

Flyskolen og flyfabrikken på Kjeller i 1939

1938:

 • 1. juni: Lufthansa åpnet flyruten KjellerGøteborg - København - Hamburg - Amsterdam - London
 • 13. august landet det tyske kjempeflyet Junkers G 38 med navnet Generalfeldmarschall von Hindenburg. Flyet hadde fire motorer, et mannskap på sju og plass til 36 passasjerer. Mekanikeren kunne innenfra vingene inspisere hver enkelt motor under fart.

1940:

 • 8. april: Flyskolens 24 fly ble evakuert til Gansvika der de ble kamuflert
 • 9. april: Tysk luftangrep på flyplassen med Heinkel He 111 bombefly
 • 10. april: Tyske tropper overtok flyplassen
 • Tyskerne la plankedekke på flyplassen og utvidet den til 1200 meter
 • Ble bygd demning for å verne flyplassen, hangarene og verkstedene for flom
  Luftfoto når bombene eksploderer - USAAF (KFF)

1943:

 • 18. nov.: Amerikansk dagangrep på flyplassen. 78 Consolidated B-24 Liberators slapp 838 høyeksplosive bomber over området

1944:

 • 29. april: Britisk nattangrep på Kjeller flyplass med fire jagere og 51 Lancaster bombefly. Verkstedene ble skadet

1945:

 • 8. mai: Kapitulasjon. Den engelske Commander Wetham og major Slaatten overtok Kjeller flyplass fra tyskerne. Norske hjemmestyrker overtok umiddelbart vaktholdet
 • 9. mai: Driftsingeniør Alf Hagen overtok Kjeller flyfabrikk fra okkupasjonsmakten
 • 28. aug.: Første flyskoleklasse i gang ved Luftforsvarets fagskoler
  Sorenskrivergården - Finn Rifseim (KFF)

1944:-1946:

 • 1. febr.: Luftforsvarets fagskoler flyttet til Lutvann og Kjevik
 • 19. okt.: Minneplate over fabrikkens falne avduket

1947:

 • 12. sept.: Fotoavdelingen brant ned

1949:

 • 22. okt.: Rullebanen med fast dekke åpnes for å kunne betjene luftforsvarets første jetfly: Vampire
 • 22. okt.: Vampire B-AT landet som første jetfly

1950:

 • 10 fly av typen C-47 Dakota til Kjeller som følge av våpenhjelpen

1952:

 • 1. okt.: Flyvåpenets materiellkommando (FMK) opprettet
 • Jagerflyet F- 48 G kom til Kjeller

1953:

 • 15. aug.: FMK endret navn til Flyvåpenets forsyningskommando (FVFK)
 • Det første helikopteret, Bell 47, kom til forsvarets avdeling

1955

 • 9. juni: Første landing med Republic F-84G Thunderjet

1959:

 • 1. juni: Åpnig av rullebanen som er forsterket og forlenget til 1600 meter

1960:


1964:

 • Nedre Romerike Flyklubb fikk tillatelse til å drive sivil skoleflyvning fra Kjeller

1966:

 • Første norskeide F-5 Freedom Fighter landet på flyplassen
 • Mai: Ny storflom. Utbedring av demningen hindret oversvømmelse

1967:

 • 29. des.: Brann i verkstedenes kontorbygning
 • Flomvollen ved flyplassen ble påbygd da storflommen satte inn i juni. Styrker fra Hæren og Luftforsvaret utførte jobben.

1972:

 • Sea King kom til landet. Vedlikeholdet lagt på Kjeller

1980

 • 7. nov.: F 16 gjør en «touch and go»
F 16 på Kjeller flyplass i 2008 Foto: Stig Ervland

1981:

 • 1. sept.: Første F 16 landet

1987

 • 20. sept.: Kongebesøk og flystevne i forbindelse med flyplassens 75-årsjubileum

1992

 • 19. mai: CF-104 satt på sokkel utenfor hovedporten til LFK/FLO Kjeller/AIM Norway. – CF-104, serienummer 1066, USAF/RCAF, serienummer104766, ankom Norge 17.08.73. Flytid ved ankomst 1230:25. Kjennetegn fra 1.9.1972: 766. Flytid 2806,56. – WFU 22.11.82. Lagret på Sola.

1994:

1995

 • 8. mai: LFK markerte frigjøringsjubileet med åpen stasjon, utstillinger, overflyvninger, fredsmarsj
 • Juni: Flomberedskap. Utbedring av demningen ved flyplassen

1996:

 • Kjeller flyhistoriske forening overtok disponeringen av Kjeller gård

2000

 • 31. des.: Tusenårsfeiringen i Skedsmo ble markert med fakkeltog til flyplassen. Stor oppslutning

2002:

 • Forsvaret overtok bygningene på Kjeller gård

2007:

 • Tiger Moth DH 83 nr. 189 bygget på Kjeller i 1935 restaurert og sertifisert

2008:

 • 6. mars: Venneforeningen Kjeller Aerodrome (www.kjellervenner.no) stiftet. Tar seg særlig av flyplassens sivile historie


Kilder

 • Kinne, Knut: Dagbok for Kjeller flyplass 1912-2009. Upublisert
 • Kinne, Knut: Kjeller flyplass 100 år 1912-2012. Album 1: perioden 1910-1918. Utgitt av Kjeller flyhistoriske forening. Kjeller 2011
 • Kjeller flyplass 75 år 1912-1987. Utgitt av en redaksjonskomité. Kjeller 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjeller flyplass. Informasjonshefte utarbeidet av Den kulturelle skolesekken i Skedsmo. Skedsmo kommune 2009. Se også Den kulturelle skolesekken
 • Kjeller. Senteret for norsk luftmilitær teknikk gjennom 90 år. 1912-2002. Utgitt av Forsvarets logistikkorganisasjon/Luft, Kjeller 2003