Bibliografi:Gildeskål kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 
Mevik kapell i 2017.
Foto: Olve Utne.
 
Saura kapell i 2017.
Foto: Olve Utne.
 • Brekmoe, Lise: Fortellinger om fortiden : en analyse av kulturminneoppfatninger i marginale kystsamfunn i Nordland. Mastergradsoppgave i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 2004. (Bodø, Gildeskål og Hamarøy).
 • Eilertsen, Turid Følling: To kirker - tusen års kristendom : Gildeskål kirkested. Utg. [Nordland fylkeskommune]. 1996. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holm-Hansen, Karen og Arnhild Rømo: Jerngryta. Mat og mattradisjoner i Gildeskål. Utg. K. Holm-Hansen. 2004. 160 s. ISBN 82-303-0313-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holtet, Turid Følling: Ødegårder i Gildeskål og Beiarn ca. 1400-1660. Hovedoppgave i historie, Oslo 1971.
 • Loggboka : Sørfinnset skole / the nord land = The loggbook. Utg. Sørfinnset skole / the nord land. Gildeskål. 2017. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Odding, Håkon: Slektsrøtter i Holmsundfjorden i Gildeskål fra midten av 1700 tallet. Utg. Forfatteren. 1981. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Inger: Femris : historien om ei lita øy på Nordlandskysten. Utg. Bodø : Sentraltrykkeriet. 1992. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Kurt-Johnny: Kraft - muligheter - framtid : I.s Sundsfjord kraftlag 1957-1997. Utg. Sundsfjord kraftlag. 1997. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steen, Finn: Fiskebåter og fraktbåter i Gildeskål. Utg. Gildeskål kystlag. 2010. 184 s. ISBN 978-82-303-1634-4.
 • Steen, Finn: Kjøpstad: gårds- og slektshistorie for Kjøpstad med nærområder. Utg. F. Steen. Nygårdsjøen. 2011. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stige, Morten, Øystein Ekroll (red.): Gildeskål gamle kirke : marmorkirka ved nordvegen. Utg. Fagbokforlaget, 2014. 300 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tingvoll, Hugo (red.): På tur : Beiarn, Gildeskål, Meløy, Skjerstad. Utg. [Kultursamarbeidet i Ytre Salten]. 1999. 284 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Aviser