Bibliografi:Sør-Varanger kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

 
Parti fra Kirkenes i 1902.
 
Utsikt over Kirkenes i 1960.
 
Ved riksgrensa i 1956, skiltet viser vegen til «Sovjetsamveldet».
 
Kong Oscar II på visitt i 1873, tegning fra boka Hans Majestæt kong Oscar II.'s Reise i Nordland og Finmarken Aar 1873 av J. A. Friis (1974).
 
Boris Gleb på 1800-tallet, tegning fra boka En Sommer i Finmarken, russisk Lapland og Nordkarelen av J. A. Friis (1871).
 
Neiden rundt 1950.
 
Lokalene til Aktieselskabet Sydvaranger i 1951.
 
Gruvelandskap i 1955.
 
Maskineri hos Aktieselskabet Sydvaranger rundt 1910.
 
Pasvikelva, tegning fra boka Nordiska taflor av Albert Bonnier (1865-1868).
 
Barn leker i Kirkenes i 1959.
 
Elvenes, tegning fra boka Nordiska taflor av Albert Bonnier (1865-1868).
 
Menneköjärvi, tegning fra boka Nordiska taflor av Albert Bonnier (1865-1868).
 
Männikökoski, tegning fra boka En Sommer i Finmarken, russisk Lapland og Nordkarelen av J. A. Friis (1871).
 
Tømmerlunne ved Stenkjok.
 
Ved Neiden rundt 1950.

Bygdebøker

 • Galschiødt, Ernst: Sør-Varanger prestegjeld : 100 år. Utg. E. Galschiødt. 1965. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. XIV, s. 46.
 • Lilleeng, G. A.: Bygdehistorie : Vestre Jakobselv, Varanger, Finnmark. Utg. Vadsø bokhandel. 1937. 145 s.

Samisk og finsk kultur og historie

 • Karikoski, Elin: Olen Karikoski, miksi? : finske slektsnavn i Sør-Varanger i lys av finsk slektsnavntradisjon, slektsnavnforskning og fornorskningsprosess = Navnet mitt er Karikoski, hvorfor?. Hovedoppgave i finsk språk - Universitetet i Tromsø, 1995.
 • Komeros, Annikki: Det flerspråklige Sør-Varanger. Mastergradsoppgave i finsk språk - Universitetet i Tromsø, 2009. Fulltekst på Munin
 • Lane, Pia: Language contact in Bugøynes-Pykeä. Norwegian verbs in a Finnish morpho-syntactic frame. Hovedoppgave i lingvistikk, Universitetet i Oslo 1999.
 • Olsen, Øystein: Livet på vidda : en dramatisk fortelling om en reingjeters liv. Utg. Davvi girji. 2011 98 s. ISBN 9788273747921.
 • Rasmussen, Kåre Gade: Sør-Varangers skolehistorie til 1880. Med hovedvekt på den samiske og den kvenske perioden. Hovedoppgave i pedagogikk, Oslo 1976.
 • Salangi, Alf: Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980 : minner og beretninger fra den finske bygda ved Ishavet. Utg. A. Salangi. 2016. 191 s. ISBN 9788230334362.
 • Sildnes, Sissel: Samer i Sør-Varanger : koftebruk : fagbok med mønster. Utg. Davvi girji . 1997. 62 s. ISBN 8273743853. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stærk, Lars: Samiske sagn fra Sør-Varanger. Utg. Beallječohkka Innovation. 2015. 207 s. ISBN 978-82-996990-5-1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Trosterud, Trond: Binding relations in two Finnmark Finnish dialects. A comparative syntactic study. Hovedoppgave i lingvistikk, Universitetet i Trondheim 1990.
 • Vorren, Ørnulv: Reindrift og nomadisme i Varangertraktene. Utg. 1951. 145 s. Merknad: Serie: Tromsø museums årshefter nr 12. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wikan, Steinar: Grensebygda Neiden. Møte mellom folkegrupper og kampen om ressursene. Utg. Nordkalott-forlaget og Sør-Varanger museums forlag. 1995. 473 s.

Kirkehistorie

 • Normann-Hanssen, Sigvald: St. Georg's greskorthodoxe kapell, Neiden i Sør-Varanger, Finnmark : reist av den hellige Trifon 1565. Utg. Sør-Varanger kulturstyre. 1978. Digital versjonNettbiblioteket
 • Serck-Hanssen, Caroline: Helgen i grenseland : arven fra Trifon av Petsjenga. Utg. Orkana. 2017. 319 s. ISBN 9788281043053.
 • St. Georg's greskorthodoxe kapell, Neiden i Sør-Varanger - Finnmark. Reist av den Hellige Trifon 1565. Utg. Sør-Varanger museum. 1970. 18 s.
 • Sæle, Ove Ronny: Hvor plasserer dagens bugøynesværinger seg i forhold til institusjonell kristendom, med hovedfokus på forholdet mellom læstadianske og ikkelæstadianske kirkemedlemmer? Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Norsk lærerakademi (Bergen) 1996.

Skoler og offentlige institusjoner

 • Kjelsberg, Paul: Soria Moria-slottet som bygda mistet, Svanvik ungdomsskole 1936-1944 : Paul Kjelsbergs nedtegnelser. Utg. Pasvik folkehøgskole. 2016. 47 s.
 • Pasvik folkehøgskoles kunstsamling : John A. Savio, Kaare Espolin Johnson, Iver Jåks, Åse Ryan, Thorolf Fossland og andre. Utg. Pasvik folkehøgskole. 2006. 18 s.

Arbeiderbevegelse

 • Mortensen, Kurt: Nordens klippe avd. 53 [av Norsk arbeidsmannsforbund] gjennom 60 år : 1906-1966. Utg. K. Mortensen. 1966. 56 s.
 • Wikan, Steinar: Ellisif Wessel : en biografi. Utg. Pax. 2008. 360 s. ISBN 9788253031415.
 • Wikan, Steinar: Grubeforeningen Nordens klippe : arbeiderkamp i nord 1906-2006. Utg. Pax. 2006. 299 s. ISBN 8253029500 ; ISBN 9788253029504. Digital versjonNettbiblioteket

Lag og foreninger

 • Hov, Tore: Pasvikrennet : 1958-2008 : 50 årsjubileum. Utg. Tore Hov. 2008. 98 s. ISBN 9788230310045.
 • Kirkenes Mannssangforening 1913-1948, Kirkenes U.Å. (1948)?
 • Røst, Åsmund: Sammen for bygda i 50 år : Pasvik Hauk 1941-1991. Uth. 1991. 127 s. ISBN 8299234506.
 • Sørensen, Svein H.: Folkedans i Sør-Varanger : jubileumsskrift for Pasvikringen 1974-1999, Sør-Varanger leikarring 1979-1999. Utg. Sør-Varanger leikarring Pasvikringen. 1999. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket

Bedrifter

 • Gravdal, Thor: Bjørnevatn samvirkelag gjennem 25 år : 1912-1937. Utg. 1937. 36 s.
 • Kvammen, Odd-Harald: Gjenreisningen av A/S Sydvaranger 1945-1952. En studie av ytre betingelser og forhold. Hovedoppgave i historie, NTNU 1999.
 • Sør-Varanger sparebank : 1925-1950. Utg. 1950?. 16 s.
 • Wikan, Steen: A/L Sør-Varanger meieri : 50 år 1937-1987. Utg. Steen Wikan. 1987. 44 s.

Grenseforhold

 • Brusletto, Hanne: Forhandlinger mellom Norge og Sovjetunionen om kraftutbygging i Pasvik-elven 1945-1963. Norsk-sovjetisk brobygging under den kalde krigen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1994.
 • Figenschou, Anne Helene Stenbakk: The twin Cities Pechenga Rayon and Sør-Varanger Municipality. Masteroppgave i russisk, Universitetet i Oslo, 2011.
 • Fiorello, Monica: De norsk-sovjetiske forhandlingene om sjø- og fiskerigrenser i Varangerfjorden 1947-1962. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1995.
 • Olafsbye, Guri: Grenser: nærhet og distanse mellom nordmenn og russere i Sør-Varanger. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 1998.
 • Sandholm, Unni Aas: Sydpolfarerne Per Savio og Ole Must : liv i grenseland. Utg. Temahefter Aas sandholm. 2013. 127 s. ISBN 9788299787543.

Krigs- og forsvarshistorie

 • Finnmark fritt! : Erindringer fra frigjøringskampene mot Hitler-armeen i nord. Utg. Forlaget Ny Dag:Elan-bøkene, Oslo 1964
 • Fløtten Finn: Festung Kirkenes : okkupasjon og frigjøring av Sør-Varanger. Utg. Kirsten Jochimsen. 1993. 155 s. 3. oppl. ISBN 8299296218. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Torgeir: Beretninger fra en "glemt" krigstid : tidsbilder fra en nær fortid. Utg. Bodø industri. 2014. 219 s.
 • Isachsen, Nenne Rachløw: Min krigsdagbok. Utg. Orkana. 10|6. 161 s. ISBN 978-82-8104-285-8.
 • Kosnes, Eivind og Johan B. Siira: Sør-Varanger : fangeleirer, andre typer leirer og fengsler i tiden 1940-1944. Utg. E. Kosnes. 2015. 199 s.
 • Munthe-Kaas, Otto H.: Norges grensevakt i nordøst : fra 1918 til 1963. Utg. Gyldendal. 1964. 218 s. Nordens klippe avd. 53 [av Norsk arbeidsmannsforbund] gjennom 60 år : 1906-1966
 • Rosfjord, Helge Alvin: Politisoldatens frigjøringsdrama: Med Torgeir Foss fra Blücher til blodslit i Finnmark. Bergen 2019. Utg: Rosfjord Forlag. ISBN 978-82-691467-1-4
 • Sætre, Olav: På fångefärd : skildringar från de norska lärarnas kamp och från tvangsarbetet på Grini, Jørstadmoen och Kirkenes-Elvenes. Utg. 1945. 180 s.
 • Sørensen, Svein H.: Garnisonsgammen i Svanvik : - og glimt fra grensevakten i mellomkrigstida. Utg. Forsvarsmuseet. 2001. 49 s. ISBN 8291218250. Merknad: Serie: Forsvarsmuseets småskrift ; 25. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tannvik, Kåre: Minner fra en krig : Sør-Varanger 1940-1944. Utg. Andersgrotta. 38 s. ISBN 8299327008 . Merknad:Utgitt i anledning 50-årsjubileet for frigjøringen av Sør-Varanger. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wara, Kalle: Kirkenes-Litsa: tur-retur : krigen i bilder. Utg. Falken Forlag, Oslo 1994. ISBN 8270092800.

Slektshistorie

 • Kårvatn, Ingrid Dahl: Gunhild Sivertsdatter Bordal og Anders Rasmussen Nortømme Dahl : deres aner og etterslekt. Utg. I. Dahl Kårvatn. 2000?. 320 s.

Diverse

 • Almås, Åsgeir Rossebø: Tungmetallforurensing fra industri og landbruk på dyrket mark i Sør-Varanger kommune. Hovedoppgave i jord- og plantefag, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Bakke, Bente og Jørgensen, Ivar Thorkild: Statlig skogbruk gjennom 100 år. Noen emner fra Sør-Varangers skogbrukshistorie. Hovedoppgave i skogskjøtsel, NLH 1981.
 • Beddari, Olav: Folk ved elvene. Utg. Nordkalottforlaget. 2013. 160 s. ISBN 9788273801913.
 • Bjørgan, Anne Mette: Gatelangs : vei- og gatenavn i Sør-Varanger. Utg. Sør-Varanger avis. 2003?. 123 s. ISBN 8230303045. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjørgan, Anne Mette: Gatelangs II : vei- og gatenavn i Sør-Varanger. Utg. Sør-Varanger avis. 2011. 153 s. ISBN 9788299883405.
 • Dervo, Inge-Fred: Vegvesenets museale samlinger på Langvasseid. Utg. I. F. Dervo. 2003. 92 s. Merknad: Bygninger og installasjoner som inngår i Vegvesenets museale samlinger, Langvasseid, Sør-Varanger. Mangfoldiggjort håndskrevet manuskript.
 • Forsdahl, Anders: Bidrag til belysning av medisinske og sosiale forhold i Finnmark fylke, med særlig vekt på forholdene blant finskættede i Sør-Varanger kommune. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin. 1976. Merknad: Serie: ISM skriftserie nr 1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Glanfield, Lisbeth: "Vi grudde for Finnmarka" : arbeidervern og arbeidsmiljø ved AS Sydvaranger 1906-1940. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2002.
 • Granås, Brynhild: Det gjenstridige mangfoldet : bak slagord og overskrifter i nordlig byutvikling. Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Tromsø, 2012. Merknad: Narvik, Kirkenes, Kiruna. Fulltekst.
 • Henriksen, Hallgeir: Snadder i grenseland : en innføring i mat tradisjoner i Sør-Varanger og områdene rundt. Utg. Polmak grafiske tjenester. 2009. 126 s.
 • Ingilæ, Vilfred pg Randi Irene Losoa: Vi sto han av! : hverdagsliv ved Varangerfjorden. Hugin. 2011. 237 s. ISBN 9788299808026.
 • Kollstrøm, Rolf Erik S.: Reindrift - skogbruk i Pasvik. Tilpasning til felles arealbruk. Hovedoppgave i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1987.
 • Larsen, John-Erik: Kirkenes: Avvikling av et ensidig industristed eller utvikling av et flersidig? En regional samfunnsanalyse av relasjonene mellom lokale, nasjonale og internasjonale forhold. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1988.
 • Lerberg, Arne: Sammenstilling av geografiske forhold vedrørende Sørvaranger med Kirkenes. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1948.
 • Lund, Henrik: Sydvaranger. Utg. Mittet. 1929. 30 s.
 • Must, Nelly: Vottemønster fra Sør-Varanger. Utg. Sør-Varanger museum. 1983. 42 s. ISBN 8290475012.
 • Odner, Knut: Komsakulturen i Nesseby og Sør-Varanger. Utg. Universitetsforlaget. 1966. 164 s. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter nr 12. Digital versjonNettbiblioteket
 • Qvigstad, Just: Festskrift til rektor J. Qvigstad, 1853-4. april-1928. Utg. 1928. 374 s. Merknad: Tromsø museums skrifter vol. 2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Robertsen, Lise: "Den allra naknaste klippstrand ... ". En casestudie av Bugøynes 1860-1900. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1997.
 • Røst, Åsmund: Selskabet til fremme af Finnmarkens jordbrug, bureisning eller fornorskning? (Sør-Varanger.) Hovedoppgave i historie, Tromsø 1978.
 • Schanche, Kjersti: Gressbakkentuftene i Varanger : boliger og sosial struktur rundt 2000 f. Kr. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Tromsø, 1994. Digital versjonNettbiblioteket
 • Simonsen, Povl og Knut Odner: Fund og udgravninger i Pasvikdalen og ved den østlige fjordstrand. Utg. Tromsø museum. 1963. 298 s. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter vol. VII, hefte 3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Simonsen, Povl: Fund og udgravninger på fjordens sydkyst. Utg. Universitetsforlaget. 1961. 524 s. Merknad: Serie: Tromsø museums skrifter vol. VII, hefte 2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Simonsen, Povl: Varanger i oldtiden. Utg. 1953. 17 s. Merknad: Særtrykk av: Sør-Varanger avis, 5(1953)nr 8, 10, 11, 12.
 • Suorza, Frank: Befolkningsutviklingen i Sør-Varanger 1900-1920. Hovedoppgave i historie, Bergen 1973.
 • Telle, Marianne: Mellom frelse og helse. En prosessanalyse av Ungjenteprosjektet i Sør-Varanger. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Tromsø 1996.
 • Tilley, Kai Einar: Skogskader som følge av luftforurensinger i Sør-Varanger. Hovedoppgave i skogbruk, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Tveterås, Inger Elisabeth: Politisk-økonomisk samarbeid på Nordkalotten. Kirkenes-Enareprosjektet (1945-1965). Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Wessel, A. B.: Småskrifter om Sør-Varanger av forskjellige forfattere. Utg. Dagfinn Hansens trykkeri. 1978. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wikan, Steinar: Kolonisering og bureising i Pasvikdalen. Utg. Tiden. 1980. 321 s. ISBN 8210019295;ISBN 8210019309. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Eriksen, Knut Einar i Heimen, b. XVIII, s. 608–610.
 • Wollmann, Geir A. B.: Kirkenes 1960 til 1975 : - slik jeg minnes det!. Utg. G.A. Wollmann. 2014. 269 s. ISBN 9788230326695.

Aviser

 • Finmark Social-Demokrat, 1924-1925
 • Folkerøsten (II), 1928-1932. Fortsetter som: Røsten (II)
 • Folkets Frihet (I) (1918–42) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, Fortsetter som: Kirkenes
 • Folkets Frihet (II), 1944
 • Kirkenes, 1943-1944. Fortsetter som: Opptatt i Finnmark Folkeblad (II)
 • Røsten, 1932-1940
 • Sydvaranger (1913–41) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Sør-Varanger Avis (1949–) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Varangeren (2007–12) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Østfinmark Socialdemokrat, 1916
 • Øst-Finnmark (I)