Schweigaards gate (Oslo)

Schweigaards gate i strøkene Grønland og Gamlebyen i bydel Gamle Oslo i Oslo går østover fra rundkjøringa i krysset med Biskop Gunnerus' gate og Lybekkergata ved Sonja Henies plass. Etter å ha passert St. Halvards gate ender den blindt i snuplass etter 250 meter.

Schweigaards gate med nr. 15, daværende Jernbanetollstasjonen til høyre og nr. 16, nr. 16, verksted og bensinstasjon for Norsk Brændselolje midt i bildet. Her kommer Tøyenbekken inn.
Schweigaards gate ble navnsatt etter professor og politiker Anton Martin Schweigaard i 1879.
Foto: Ludwik Szacinski/Oslo Museum (ca. 1869).
Motiv fra Schweigaards gate.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Gata er oppkalt etter professor og politiker Anton Martin Schweigaard (1808–1870) og ble navnsatt i 1879.

Den opprinnelige vestlige delen av gata, fra Akerselva til Grønlandsleiret, ble opparbeidet i 1860-åra. Den het da Mogangen til et sted vest for nåværende Tøyenbekken, og så Klostergaden. Fra Grønlandsleiret til St. Halvards gate ble gata opparbeidet i 1871, og fram til 1873 het den Munkegaden. Den ble så videreutviklet fram mot 1899 da Kristianiakrakket bremset videre byggeaktivitet. I forbindelse med saneringen av Vaterland i 1960-årene og den senere utbyggingen av området ble den forlenget vestover i dagens trasé gjennom den tidligere bebyggelsen i Repslagergangen til dagens sluttpunkt midt i den tidligere Vognmannsgata.

Det har siden 1900 gått trikk gjennom Schweigaards gate. Etterstadtrikken gikk der 1900–1968, og Gamlebytrikken en periode fra 1957. Ekebergbanen gikk der fram til trikkelinjen ble flyttet til Dronning Eufemias gate i oktober 2020. Gata har i det hele tatt vært preget av mye trafikk, men etter at strekningen mellom Oslo gate og St. Halvards gate ble miljøgate i 1991 avtok dette. Under byggingen av Bjørvikatunnelen har fartsbegrensningen (30 km/t i miljøgata) blitt opphevet, men det antas at det når det nye veisystemet er ferdig, vil den igjen bli begrenset.

I sanger

Gata er kjent fra Lillebjørn Nilsens Tanta til Beate, utgitt i 1982, da det fortsatt var mye trafikk i gata:

Tanta til Beate, hun bor i ei gate i Gamleby'n.
Og med hatt og fjær er hun et vakkert syn!
På vei ned Schweigaardsgate for å gå og mate duene,
mellom røyk og gass på Harald Hårdrådes plass.

Gruppa deLillos nevner Schweigaards gate i sin sang Rendez-Vous fra albumet Hjernen er alene fra 1989:

Og når jeg husker henne især,
så er det fordi vi møttes jo her.
Her omkring rundt gamle Schweigaards gate,
nederst der ved Parkvesenets trær.

Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
4–14 Galleri Oslo med Oslo bussterminal Nr. 6 tidl. Gjønnæss skole.  
15 19211923 Jernbanetollstasjonen
nå: Toll- og avgiftsdirektoratet
Ark. Henry Bucher (bygningen), August Nielsen, Harald Sund (fasadene).  
15 b 2010 Kontorbygning Utdanningsdirektoratet og Politiets Utlendingsenhet  
16 1930 Bensinstasjon og verksted Ark:: Henrik Nissen (1888–1953)
17 2008 Skattekvartalet Oppført for Skatt Øst.  
21 2013 Kontorbygning Statens byggeskikkpris for 2014  
23 2013 Kontorbygning Statens byggeskikkpris for 2014  
28 2008 Trelastlager og kontor Tidl. Norsk Trelastindustri, oppført ca. 1910, freda. Brant 2003, nybygg med kopi av fasaden oppført 2008.  
33 Industribygning  
33B Kontorbygning  
34A 1913 Produksjonslokale Ark. O.E. Stein. Del av Meierkvartalet.  
34C 1965 Landbrukets Hus Fellesmeieriets tidl. hovedanlegg. Først oppført 1913, nybygg 1965. Del av Meierkvartalet.  
44 Leiegård  
48 1888 Leiegård Arkitekt August Tidemand  
50 1887-1888 Leiegård Under huset rester av Nonneseter kloster. Anna Mossevig drev manufakturforretning her. Se artikkel om bygningen.  
52B Bygård  
54 Bygård  
56 18971899 Bygård Ark. Olaf Boye. Platebutikken Helvete fra 1991 til 1993. Senere bakeri og fra 2013 platebutikken Neseblod.  
57 Bygård  
58 Leiegård Ved folketellingen i 1900 hadde 110 personer denne adressen[1]. Hit flyttet Otto Fodstad med familie rundt 1905.  
58D 1899 Leiegård Ark. Carl Konopka. Oslo Samvirkelag åpna butikk her i 1928.  
59 Bygård  
60 Bygård  
60C Bygård  
63 Boligblokk  
66 18811899 Bygård  
67 18811899 Bygård  
69 18811899 Bygård  
70 18811899 Bygård Fødselslege Georg Benestad (1882-1957) drev klinikk her fra 1913.  
71 18811899 Bygård  
72 18811899 Bygård  
73-75 18811899 Bygård  
74 18811899 Bygård  
76 Bygård  
77 Bygård  
78 Bygård  
79 Bygård  
80 Bygård  
81 Bygård  
82 Bygård  
84 Bygård  
85 Bygård  
86 Bygård  
88 Bygård Skuespilleren William Nyrén bodde her som ung før krigen.  
89 Bygård  
91 Bygård  
92 Bygård  
93 1993 Bygård Oppført for USBL i postmodernistisk stil, arkitekt Terje Høgenhaug  
94 Bygård  
96 1946 Bygård  
97 1997 Bygård Oppført for USBL i postmodernistisk stil  
98 1935 Bygård Hadde opprinnelig 110 leiligheter. Inngår i et helheltlig anlegg sammen med Dalehaugen 1–5 og Enebakkveien 25, tegnet av arkitekt Erling Bjørnstad.
99 Bygård  

Referanser

Kilder


Koordinater: 59.912013° N 10.754563° Ø