Bibliografi:Hof kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Andebu · Hof · Holmestrand · Horten · Lardal · Larvik · Nøtterøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Re · Sande · Sandefjord · Stokke · Svelvik · Tjøme · Tønsberg
Tidsskrifter

Nye oppdateringer for bibliografien for Hof skal ikke gjøres på denne sida, men legges inn i Bibliografi: Holmestrand kommune.

Lokalhistorisk litteratur

 • Almås, Ann Kristin Viken: Kulturlandskap i Hof: innhold, bruk og skjøtsel av jordbruk, kulturminner, bebyggelse. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Hof
 • Berner, Carl: Vassaas kirke, Hof, Jarlsberg. Utg. 1903. Merknad: Utsnitt av Fortidsminneforeningen. Årbok 1902.
 • Bjerknes Ingeborg: Jørgen Loug Herstad og hans etterkommere. Utg. Reenskaug. 1961. 95 bl.
 • Botne bygdebok. Utg. Botne historielag. 1953-67.
  • B.1: Unneberg, Sigurd, H.: Gårds- og slektshistorie. 1953. XV, 950 s.
  • B.2: Sanner, Egil Kristoffer: Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540. 1960. 341 s.
  • B.3: Sanner, Egil Kristoffer: Bygdehistorie for Botne fra ca. 1540 fram til våre dager. 1967. 352 s.
 • Brunvatne, Stefan: Heierstadstuas historie : arkeologi og bygningsanalyse. Utg. Kulturarv, Vestfold fylkeskommune. 2014. 237 s. ISBN 9788299058681
 • Brøgger, Jan: Eidsfoss kirke 100 år. Utg. Jubileusmskomiteen. 2004. 34 s.
 • Gretteberg, Johs.: Hof sparebank, Vestfold. 50-års jubileum : 1886-1936. Utg. 1936. 44 s.
 • Hornbæk, Torbjørn: Målføret i Hof i Vestfold. Oversikt over lydverket. Hovedoppgave. Oslo 1949 Fag: Norsk??
 • Lian, Kay Åge: Skolejubileum : Hof skole 50 år : 1956-2006. Utg. Hof skole. 2006. 51 s.
 • Momrak, Ragnhild: Eidsfos hovedgård. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Hof
 • Nøkleby, Andreas: Hof kommune i Vestfold : kommunejubileet 1837-1987 : kort historisk omtale av utviklingen fra de eldste tider til frihetsverket i 1814. Utg. Hof kommune. 1987. 177 s.
 • Nøkleby, Andreas: Hof sparebank 1886 : Sparebanken Vestfold, Hof sparebank 1986 : en beretning om bankvirksomhet, litt bygdehistorie, noe om menneskenes liv og virksomhet i en innlandsbygd i Vestfold gjennom 100 år. Utg. Hof sparebank. 1986. 163 s.
 • Ramnes bygdebok. Utg. Ramnes kommune. 1960-94
  • B.1: Sanner, Egil Kristoffer: Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle inntil ca. 1540. 1960. 341 s.
  • B.2, del 1: Sigurd H. Unneberg og Christoffer Holt: Gårds- og slektshistorie. 1970. 654 s.
  • B.2, del 2: Sigurd H. Unneberg og Christoffer Holt: Gårds- og slektshistorie. 1970. s. 656-1359.
  • B.3: Rønningen, Jon: Bygdehistorie for Ramnes fra ca 1540 til ca 1990. 1994. 509 s.
 • Ringborg, Åsa: Bibliografi over litteratur om Hof kommune. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2006
 • Søyland, Kasper: "Folk i husan" : historien om et bevaringsengasjement : forutsetninger og begrensninger for restaurering av arbeiderboliger og framveksten av et kunstnermiljø på det gamle jernverkstedet Eidsfoss i perioden 1978-1991. Masteroppgave. Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap - Høgskolen i Vestfold, 2011.
 • Våle bygdebok. Utg. Våle kommune. 1960-[85]
  • B.1, del 1: Unneberg, Sigurd H.: Gårds- og slektshistorie. 1961. 768 s.
  • B.1, del 2: Unneberg, Sigurd H.: Gårds- og slektshistorie. 1963. s.769-1538.
  • B.2. Sanner, Egil Kristoffer: Bygdehistorien for Våle, Ramnes, Botne og Hof kommuner. 1960. 341 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.3: Rønningen, Jon: Bygdehistorie for Våle fra ca 1540 til ca 1980. [1985]. 392 s.
 • Zimmermann, Alf Otto: Hof bondelag 1867-1967. Utg. Hof bondelag. 1967. 73 s.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev - skoleordning (884 HOF)
Planer om skole i Hof i 1738. I: Hof-minne. Årshefte for Hof historielag. Nr 2 (198384). S. 6-8. Merknad: Innberetning frå sokneprest Frederic O. Engelstrup.
 • Herslebs 20 spørsmål c.1732 (885 HOF)
Hof og Vassås i 1733. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. Årbok. 1956. S. 58-65. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Sokneprest Frederik Engelstrups svar på biskop Herslebs 20 spørsmål. Flesteparten av spørsmåla gjeld kyrkjelege tilhøve.
 • Matrikkel 1904 (886 HOF)
Norges matrikel. Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 oktober 1904. Hof herred - .... I: Hof-minne. Årshefte for Hof historielag. Nr 2 (198384). S. 25-37.
 • Skattemanntal - kontribusjon 1647 (887 HOF)
Skattematrikkelen 1647. I: Hof-minne. Årshefte for Hof historielag. Nr 3 (198485). S. 41-60. Merknad: Fotografisk avtrykk frå NLI si utgåve.

Aviser

 • Jarlsberg på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Eksterne lenker