Bibliografi:Rygge kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Askim · Eidsberg · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hobøl · Hvaler · Marker · Moss · Rakkestad · Rygge · Rømskog
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Spydeberg · Trøgstad · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • 2.Rygge speidergruppe 20-års beretning. Utg. Norges speiderforbund 2.Rygge speidergruppe]]. 1978. 47 s.
 • Arkeologi på Dilling i Rygge : jernalderens bosetning i Rygge. Red. Marie Ødegaard ofl. Utg. UiO, Kulturhistorisk museum. 2018. 43 s.
 • Asheim, Vidar: Trær og kulturlandskap : en registrering av trær i Rygge kommune. Utg. Treets venner og Det Norske hageselskap. 1984. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Askeland, Aksel, Setvik, Sverre Normann: Inngrep i kulturlandskap - konsekvensanalyse. Rygge i Østfold. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Jordskifte. Kommune: Rygge
 • Berg, Evy: Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold : Dobbeltsporprosjektet : arkeologiske undersøkelser 1994-1996. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1997. 76 s. Merknad: Serie: Varia/Universitetets oldsaksamling ; 47. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berggren, Magne: Herregårdslandskapet i Rygge : Temahefte 1 : En lokalhistorisk vandring i Ekholt-, Dyre- og Værne kloster området. Utg. Ekholt vel. 2000. 14 s.
 • Funderud, Knut: Grunnlovsjubileet 1814-2014 : sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold. Utg. Rygge kommune. 2014. 14 s.
 • Grimstad, Arne: Rygge og Råde i krigsåra 1940-1945 : de militære hjemmestyrkenes aktivitet og motstand. 1990. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hancke, Johan: Kollen 1917-2017 : hundre år på Kollen. Utg. Firma Albert Collett. 2017. 144 s. ISBN 978-82-91134-61-1.
 • Hansen, Per Andre: Kulturlandskapet i Ra-området i Østfold med Rygge og Råde kommuner som eksempelområde. Hovedoppgave. NLH 1976 Fag: NLH
 • Hjelmtvedt, Rolf Helge, Kokkersvold, Jon Atle: Strandvern. Bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Case-undersøkelse av dispensasjonspraksis med utgangspunkt i Rygge kommune, Østfold. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag. Kommune: Rygge
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold : 5 : Rygge og Moss. Ved. Tom Schmidt. Utg. Seksjon for navnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. 2004. 468 s. ISBN 8299115833. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. (Ørland, Bjugn, Hemne, Tingvoll, Ringsaker, Onsøy, Rygge, Tune, Halden, Berg.) Hovedoppgave. Oslo 1981 Fag: Historie
 • Johansen, Ketil: Gårdsmalerier fra Rygge. Utg. Rygge museum. 2004. 52 s.
 • Johansen, Ketil: Rygge - bosteder og slekter. Utg. K. Johansen. 2018-
  • B.1: Rør-Halmstad. Utg. 2018. 399 s. ISBN 978-82-690942-0-6, ISBN 978-82-690942-1-3
  • B.2: Gate-Roer. Utg. 2019. 420 s.
 • Johnsrud, Nils Petter og Svein Skahjem: Larkollen - sommergjester omkring århundreskiftet : fra Sigurd B.W. Schrøders fotoalbum. Utg. MITT forlag. 1997. 46 s,
 • Korslund, Frode: Eldre jernalder i vestre Østfold. En studie av to bygdebøker: Rygge 1957 og Onsøy 1994. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Arkeologi. Kommune: Rygge
 • Kure, Søren: Slekten Kure fra Nordre Kure i Rygge. Utg. 1961.
 • Larsen, Erik (red.): Institusjonsbehandling av barn og ungdom : erfaringer og perspektiver : Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem 25 år. Utg. Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem. 1986. 112 s. ISBN 8299149800. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myhre, Dag Rolf: "Byggeskikken i Rygge". En studie av gårdsanlegg, bygninger og tun (fra ca. år 1000 - 1968). Hovedoppgave. NLH 1968 Fag: NLH
 • Nilsen, Knut A.: Larkollboken. Utg. K.A. Nilsen. 2. utg. 2013. 149 s. Merknad: 1. utg. i 1981. Utgitt i forbindelse med Larkollen vel's 50 års jubileum.
 • Raade, Evald: Rygge skytterlag 1862-1962. Utg. 1962. 15 s.
 • Rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket : Rygge komune. Utg. Oldsaksamlingen UiO. 1983.
 • Rognmo, Birger: Fra førkrigstid til idag : kort historikk om Rygge hovedflystasjon. Utg. Rygge flystasjon, Luftforsvaret. 2000?. 31 s.
 • Rygge museum. Tidsskriftserie. Utg. Rygge museum. 2002-
  • Rør. En eldgammel grend i bygda. Red. Kjetil Johansen. Nr 1 (2002). 138 s.
 • Ryggiof. Rygge historielags årbok. Utg. Rygge historielag. 1999-. ISSN 1502-4504. Digital versjon på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Steinum, Arne: Rygge kirke : jubileumsbok 1990. Utg. Jubileumskomiteen for Rygge kirkes 850-jubileum. 1990. 47 s. ISBN 8299215307. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sundt-Ohlsen, Eilert: Værne kloster gjennom ca. 1000 år. Utg. 1959. 14 bl.
 • Svandal, Trond: Hellige krigere : Johannitterne på Værne kloster. Utg. Valdisholm forlag. 2010. 159 s. ISBN 9788274120730.
 • Svandal, Trond: Johannitterordenen : en ridderorden ved verdens ytterste grense. Utg. Middelalderforum. 2006. 177 s. ISBN 8292462112.
 • Svendsen, Randi Egge: Lokalhistorisk bibliografi : Rygge kommune. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 2004.
 • Tidsskrift. Utg. Rygge historielag. 1983-90. ISSN 0800-756X
 • Ulleberg, Ole Chr.: Fuglevik - et bynært hytteområde. (Rygge.) Oslo 1972 Fag: Geografi
 • Årstidsskrift for Rygge historielag. Utg. Rygge historielag. 1991-97. ISSN 0803-9283. Digital versjon på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (153 RYGGE)
Da Rygge fikk "Fattiggard". I: Tidsskrift. Rygge historielag. Årg. 1, nr 1 (1983). S. 2-20. Red. Kjell O. Omberg. Merknad: Saksdokument frå Rygge kommunearkiv vedrørande fattigvesenet 1871-89.
 • Kyrkjebok (154 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1725-1734. Utg. Rygge historielag. 1986. 92 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (155 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1735-1744. Utg. Rygge historielag. 1987. 102 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (156 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1745-1754. Utg. Rygge historielag. 1988. 110 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (157 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1755-1764. Utg. Rygge historielag. 1990. 127 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (158 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1765-1774. Utg. Rygge historielag. 1992. 140 s.
 • Kyrkjebok (159 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1775-1784. Utg. Rygge historielag. 1993. 155 s.
 • Manntal 1664-66 (160 RYGGE)
Manntallene 1664 og 1666. Rygge prestegjeld. Utg. Rygge historielag. 1984. 60 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Manntal 1701 (161 RYGGE)
Manntall 1701. Rygge prestegjeld. Utg. Rygge historielag. 1983. 67 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Matrikkel 1723 (162 RYGGE)
Matriklen av 1723. Utg. Eget forlag. I: Varna skipreide mot bakgrunn av almen norsk historie. Av Ørnulf Ree. 1947. S. 401-431.
 • Militærrulle (163 RYGGE)
Hvor ble det av dem - Litt om militære mannskaper. I: Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Årg. 9, nr 2 (1989). S. 171-183. Red. Nils Hetmann. Merknad: Sesjonsliste 1889. Lett redigert.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (164 RYGGE)
Ekstraskatt 1762 Rygge prestegjeld. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1990. 36 s. Merknad: Eige register etter førenamn. (14 s.).

Aviser

Eksterne ressurser