Bibliografi:Moss kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Bibliografi:Rygge kommune)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur fra Moss

Utsikt over Moss mellom 1945 og 1950.
Bytårnet i 1920-åra.
Moss Hotel og Moss kirke i 1920-åra.
Torget i Moss i 1920-åra.

Allmenn byhistorie mm.

 • Ree, Ørnulf: Moss før og nu. utg. 1937. 127 s. Merknad: Utgitt i anledning av Moss handelsstands forenings 50 års jubileum. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandberg, F.A.Z.: Topografiske og statistiske Meddelelser om Kjøbstaden Moss i dens Fortid og Nutid. Utg. 1897. 452 s. Digital versjonNettbiblioteket

Kirkehistorie

 • Abrahamsen, Erling (red.): Adventkirken Moss : 1887-1987. Utg. Adventkirken Moss. 1987. 25 s.
 • Bentzen, Hans og Asbjørn Froholt: Den frie evangeliske forsamling "Logen" gjennom 100 år. Utg. Elias. 1982. 143 s. ISBN 8299092000.
 • Den evangelisk-lutherske frimenighet i Moss gjennem 60 år : 1877 - 6. mai - 1937. Utg. Den evangelisk-lutherske frimenighet i Moss. 1937. 24 s.
 • Moss kirke gjennom 350 år. Festskrift utgitt i anledning av 100 års jubileet 1961. Red. Jan Elgarøy ofl. Utg. Moss menighetsråd. 1961. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Moss kristelige ungdomsforening 50 år : 1888-1938. Red. H.J. Vinje Ludvigsen og Erling Upsahl. Utg. Moss kristelige ungdomsforening. 1938. 30 s. Merknad: Jubileumsnummer av: "Glimt : månedsblad for Moss kristelige ungdomsforening", nr. 10, oktober 1938, 34. årg.
 • Nordby, Lars-Erik: Religiøs og sosial uro i Moss. Utmeldelsene av Statskirken 1876-1890 sett på bakgrunn av industrialisering og tilflytting. Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Bergen 1977.
 • Rolfsen, Ommund: Medlemsrekruttering til Moss metodistmenighet 1890-1980. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1981.

Skole- og utdanningshistorie

Søndre Jeløya skole i 1930-åra.
 • Fløseth, Lennart og Jon Gundersen: Skoleminner : historien om elever og lærere i folkeskolen og grunnskolen i Moss. Utg. Moss og omegn tenkepark. 2017. 361 s. ISBN 978-82-690711-1-5.
 • Moss folkeakademi : 50 år 9. mars 1945 ; en kort 50 års beretning. Utg. Moss folkeakademi. 1945. 18 s.
 • Olsen, Richard: Indbydelsesskrift til den offentlige examen i juni og juli 1886 ved Moss kommunale middelskole. Utg. Moss kommunale middelskole. 1886. 197 s. Merknad: Innhold: Beretning om den høiere kommunale Skole i Moss 1810-1855 / af Richard Olsen [Moss Borgerskole 1810-1832, Moss borgerlige Realskole 1832-1874 - Moss Middelskole 1874-1885] - Skoleefterretninger 1885-1886.
 • Pedersen, Einar: Fra Moss middelskole til Moss gymnas : en tredveårsberetning. Utg. Moss interkommunale høgre skole. 1967. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skaarer, Åse Camilla: Hvordan møtte Moss kravet om høyere utdannelse for piker ca 1870-1900? Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1997.

Andre offentlige institusjoner

 • Hernes, Tore: Moss folkebibliotek : 1901 - 15. mai - 1951 : kort oversikt over bibliotekets drift sammen med en fortegnelse over litteraturen om Moss i Moss folkebibliotek. Utg. Moss bibliotek. 1951. 1951. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket

Idrettshistorie

 • Argel, Ingar og Ragnar W. Argel: Moss skiklubb 1928-1953. Utg. Moss skiklubb. 1953. 46 s.
 • Olsen, Geir Meum: Turnliv i Moss gjennom 125 år : trekk fra Moss turnforenings og Turn og idrettslaget "Herulf"s historie, 1877-2002. Utg. Moss turnforening. 2002. 112 s.
 • Schulstad, Per: Moss roklub i 25 år : med trekk av roningens tidligere historie i Moss. Utg. Moss roklubb. 1952. 78 s.
 • Schulstad, Per: Turnliv i Moss gjennom 75 år : trekk fra Moss turnforening og Turn- og idrettslaget "Herulf"s historie, 1877-1952. Utg. Moss turnforening. 1952. 83 s.

Musikkhistorie

Musikkpaviljong i Moss i 1930-åra.
 • Amundsen, Oddrun Flaat: Friluftsliv på nordre Jeløy, Bevøya og Bile i Moss kommune. Situasjonsbeskrivelse med forslag til videre utvikling. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, NLH 1984.
 • Moss sangforening 1878-1948 : et historisk tilbakeblikk, jubileumsprogram. Utg. Moss sangforening. 1948. 31 s.
 • Musikkminner : glimt fra blåsemusikkens historie i Moss : Moss janitsjarorkester 75 år 1910-1985. Utg. Moss janitsjarorkester. 1985. 103 s.

Fagforeninger

 • Moss lærerlag : glimt fra 100 års virke, årsmelding 1994. Utg. Moss lærerlag. 1995. 24 s.
 • Pedersen, Erling A. og J. Hansen-Smith: Moss typografiske forening, avdeling av Norsk centralforening for boktrykkere : stiftet 2. febr. 1902 1902-1952. Utg. 1952. 63 s.

Andre lag og foreninger

 • 50 år jubileumsberetning for Moss og omegns revmatikerforening : 1951-2001. Red. John Melbye ofl. Utg. Moss og omegns revmatikerforening. 2002?. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aasen, Oddvar: 100-åringen som er 115 år : historien om Moss schakklub. Utg. Moss schakklubb. 2018. 74 s.
 • Edfeldt, Per: Moss arbeiderparti gjennom 75 år : 1905-1980. Utg. Moss arbeiderparti. 1980. 36 s.
 • Gundersen, Jon: Moss og omegn epilepsiforening : 45-årsjubileum 1972-2017. Utg. Moss og omegn epilepsiforening. 2017. 162 s. ISBN 978-82-690711-0-8.
 • Holst, Louise og Aagot Nyquist: Moss sanitetsforening : 1902-1952. Utg. Moss sanitetsforening. 1952. 78 s.
 • Hvite-bånds kursted "Vårli" (Jeløy pr Moss) : 25-års-beretning over virksomheten 1913-1938. Utg. Hvite-bånds kursted "Vårli". 1938. 41 s.
 • Høgetveit, Bjørn og Harald Hanssen-Bauer: Moss gymnasiesamfunns historie fra året 1902. Utg. Moss gymnasiesamfunn. 1946. 15 s.
 • Jubileumsleiren på Jeløy 1936 : 7. landsleir : 6.-15. juli 1936. Utg. Nors speidergutt-forbund. 1936. 80 s.
 • Love for Selskabet "Harmonien" : antagne den 24de Marts 1844. Utg. Harmonien (Moss). 1844. 17 s.
 • Moss kvinneråd : jubileumsskrift : 1904-1929. Utg. Moss kvinneråd. 1929. 24 s.
 • Myhre, Inger: Norges automobil-forbund, avdeling Moss og omegn : 75 år 20. april : 1928-2003. Utg. Norges automobil-forbund, avdeling Moss og omegn. 2003. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nordengen, Kaare (red.): St. Johanneslogen Sirius, loge nr. 26 : 60-års jubileumsbok, 2000-2010. Utg. St. Johanneslosjen Sirius. 2010. 62 s.

Bedriftshistorie

Utsikt over Moss i 1920-åra, merk røyken fra fabrikkpipa i midten av bildet.
Ferge på kanalen i 1950-åra.
Torget med Bankgården i 1920-åra.
Moss Hotel i 1930-åra.
 • Hansen, Klaus: Moss lysverkers historie : de siste 25 år : 1956-1981. Utg. Moss lysverker. 1981. 128 s. Merknad: Fortsettelse av: Moss lysverkers historie : Moss elektrisitetsverk 50 år : Moss gassverk 100 år / Sverre Skaug. 1956. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Gunnar Walther Richter: Lantmännen Cerealia : 1891-2016 :125 år. Utg. Lantmännen Cerealia. 2016. 26 s.
 • Kortfattet oversikt over Moss glasværks historie. Utg. Moss glassverk. 1937. 3 s.
 • Krugerud, Hans: Telehistorien i Moss : 1855-2000. Utg. H. Krugerud. 2016. 97 s.
 • Moe, Liv Frøysaa: Verket i Moss. Endringer i fysisk og sosialt miljø, 1914-1994. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 1995.
 • Moss Kooperative Bakeri & Konditori 1909-1934. Utg. Moss Kooperative Bakeri & Konditori. 1934. 12 s.
 • Moss Kooperative Bakeri & Konditori 1909-1939. Utg. Moss Kooperative Bakeri & Konditori. 1939. 24 s.
 • Opstad, Lauritz: Moss jernverk. Utg. Cammermeyer. 1950. 301 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Nordby, Peder i Heimen, b. IX, s. 48–50.
 • Ryggvik, Helge og Espen Søilen: Bastøfergen 1892-1992 : 100 år: fra damplekter til brikke i pengespillet : en hundreårig historie om fraktfart og fergedrift mellom marked og myndigheter. Utg. Gokstad AS. 1992. 173 s. ISBN 8299278600. Digital versjonNettbiblioteket
 • Schulstad, Per: Aktieselskapet Alpha : 1892-1952 : trekk av lokalfartens historie i Oslofjorden. Utg. Aktieselskapet Alpha. 1952. 69 s.
 • Stav, Erlend og Torill Wyller: Kambo - Norges Detroit : med et sideblikk på Bjørkebekk : bil- og bygningshistorie. Utg. Østfoldmuseet. 2008. 28 s. ISBN 9788299775113.
 • Stylegar, Liv: Moss husflidslag : 70 år : 1932-2002. Utg. Moss husflidslag. 2006. 107 s.
 • Tollefsen, Jan: Med mosselukta gjennom 100 år, 10. august 1883 - 10. august 1983. Utg. M. Peterson & søn. 1983. 43 s.
 • Ulleberg, Tormod (red.): Vekst og utvikling : Sterud, Moss 1895-1937. Utg. L.P. Sterud. 1937?. 108 s.
 • Wiik, Tore: I rute til Moss : rutebilhistorie i Mossedistriktet 1920-2015. Utg. T.H. Wiik. 2016. 94 s. ISBN : 978-82-303-3150-7.

1814 og Mossekonvensjonen

 • Konventionen til Moss : 1814 - 14. august - 1989 : festmøte i Konventionssalen 175 år etter. Utg. M. Peterson & søn. 1989?. 18 s.
 • Skulberg, Per Kristian: Pax scandinavica : Østfold i augustdagene 1814 - med særlig vekt på hendingene i Spydeberg og Moss. Utg. Østfold fylkeskommune. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Åsmund: Konventionsgaarden på Moss verk : faser i hovedbygningens historie. Utg. Østfoldmuseene. 2012. 49 s. ISBN 9788299775175.
 • Svendsen, Åsmund: Veien mot Mossekonvensjonen : 14. august 1814. Utg. Østfoldmuseene. 2012. 41 s. ISBN 9788299775168. Digital versjonNettbiblioteket

Andre verdenskrig

 • Lindman, Knut og Erling Ree-Pedersen: Motstandskamp og dagligliv i Mossedistriktet 1940-1945. Utg. Hjemmefrontens venner. 1999. 510 s. ISBN 8299511208.

Språk og navnegransking

 • Herland, Alf: Gatenavnene i Moss : hvor kommer de fra?. Utg. Jubileumskomiteen for feiringen av Moss bys 250-årsjubileum. 1970. 33 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold : 5 : Rygge og Moss. Ved. Tom Schmidt. Utg. Seksjon for navnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. 2004. 468 s. ISBN 8299115833. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, Marita: Vi snakkæ'ke dialekt i Moss! En sosiolingvistisk undersøkelse av språkvaner hos mossinger. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1998.
 • Vollestad, Jana L.: Personnavnstudier fra 1750 til 1929 : komparativ studie i navngivingsmønster hos jentebarn i Moss og Løten. Masteroppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo, 2008.

Medier

 • Paulshus-saken : Artikler i Moss avis 1943. Utg. 1944. 56 s. Merknad: Gjelder Carl Paulshus.
 • Vogt, Jørgen Hermann: Med Moss avis gjennom 100 år : 1876-1976. Utg. Moss avis. 1976. 486 s.

Administrativt

 • Berg, John Eigil: Moss sentrum - en prinsippdiskusjon med vekt på det fysiske miljø. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, NLH 1983.
 • Foss, Bjørn: Analyse av Moss havn : sluttrapport. Utg. Transportøkonomisk institutt. 1965. 31 bl.
 • Foss, Bjørn og Viggo Johannessen: Prognose for fremtidig trafikk i Moss havn. Utg. Transportøkonomisk institutt. 1965. 13 bl.
 • Foss, Bjørn og Stein Jarle Berg: Trafikken i Moss havn, mars 1965. Utg. Transportøkonomisk institutt. 1965. 35 bl.
 • Gundersen, Kirsti Mobråten: Stedsidentitet og planlegging : virkemidler for bevaring av bynære friluftsområder i Moss kommune = Place identity and planning : instruments for preservation of recreational landscapes close to the city of Moss. Mastergradsoppgave i Arealplanlegging - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging, Ås, 2010.
 • Jakobsen, Marthe: Moss- en by i endring? : en sosiokulturell stedsanalayse av stedsbruk, stedsbilder og stedsidentitet. Masteroppgave i samfunnsgeografi - Universitetet i Oslo, 2010.
 • Jeløy kommunes utredning angående spørsmålet om eventuell sammenslutning av Moss og Jeløy kommuner. Utg. Jeløy kommune. 1941. 25 s.
 • Langdalen, Erik og Olav Stav: Jeløya : analyse av verneverdier i naturmiljø og kulturlandskap : materiale fra Norges landbrukshøgskoles kurs i planleggingsfag 1971. Utg. Institutt for jordskifte og eiendomsutforming, Norges landbrukshøgskole. 1975. 84 s. ISBN 8257560030. Digital versjonNettbiblioteket
 • Teigen, Finn R. og Per Munkerud: En teknisk og kapasitetsmessig beskrivelse av de kommunale brygger i Moss 1965. Utg. 1965. 1 b.

Personhistorie – biografier, memoarer mm.

 • Prosjekt Arbeidsarven (Moss)
  • Christiansen, Aud: Livet på Låsen : minner fra TrioVing og VingCard : Prosjekt Arbeidsarven, Moss. Utg. H. Tysdal. 2016. 149 s. ISBN 978-82-690539-0-6.
  • Brinchmann, Henry Walter: En kanalgutts erindringer : oppvekst og arbeid 1930-58 : prosjekt Arbeidsarven, Moss. Utg. Flisby'n forlag. 2012. 106 s. ISBN 9788292841174.
  • Grønna, Bjørn A.: Et arbeidsliv på Cellulosen. Utg. Flisby'n forlag. 2014. 80 s. ISBN 9788292841266.
  • Torstenson, Irene: 49 år i sol og regn : arbeidsdager ved Helly Hansen og Hansen Protection AS : prosjekt Arbeidsarven Moss. Utg. Flisby'n forlag. 2013. 80 s. ISBN 9788292841235.
 • Busch, Anthon C.: Slegten Fuglesang fra Moss : med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, Fuglesang (yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen. Utg. 1921. 81 s.
 • Flaatten, Hans-Martin Frydenberg: Edvard Munch i Moss : kunst, krig og kapital på Jeløy 1913-1916. Utg. Punkt Ø og Sem & Stenersen. 2014. 304 s. ISBN 9788270461066.
 • Fløseth, Lennart og Jon Gundersen: Minner fra arbeiderstrøk : historien om folka og arbeidsplassene. Utg. Moss og omegn tenkepark. 2014. 238 s. ISBN 9788299358798.
 • Fløseth, Lennart og Jon Gundersen: Mosseguttær : en halvbiografisk reise i vår nære lokalhistorie. Utg. Moss og omegn tenkepark. 2011. 238 s. ISBN 9788230319437. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fløseth, Lennart og Jon Gundersen: Mossingær : "til sjøs, på brygga og på værven". Utg. Moss og omegn tenkepark. 2012. 350 s. ISBN 9788299358767.
 • Høifødt, Frank: Fruktbar jord : Munch i Moss, 1913-1916. Utg. Punkt Ø. 2016. 119 s. ISBN 978-82-7848-056-4.
 • Parker, Hjørdis Høiden: "Mama, tell me about when you were little" : a true story of growing up in a small town in Norway during the turn of the century. Utg. 1968. 124 s.
 • Utberg, Jan Erik: På kjente trakter og gjengrodde stier : barndomserindringer fra Moss i tiden 1938-1950. Utg. Memory forlag. 2004?. 110 S. ISBN 8299550572. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vold, Sofie: Gamle minder fra Christiania og Jeløen : fru Sofie Volds erindringer. Red. Sofie Aubert Lindbæk. Utg. Aschehoug. 1929. 201 s. Digital versjonNettbiblioteket

Gårder

 • Gundersen, Jon: Kubberød og Bergersborg på Jeløy : historien om en lystgård og en husmannsplass. Utg. Moss og omegn tenkepark. 2013. 171 s. ISBN 9788299358774.
 • Johannessen, Arnulf: Torderød gård og andre Chrystie-hjem. Utg. Moss kommunale eiendomsselskap. 2001. 65 s. 2. utg. ISBN 8299595908. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordvik, Nils: Barokkhager i Østfold. Belysning av anleggene på Rød og Hafslund med omtale av de eldste anleggene på Jeløya i Moss. Hovedoppgave, NLH 1957.

Diverse

 • Brandsæter, Lars Olav: Mosseskogen - Kambo : fra Mossefossen til fylkesgrensa : geologien, fornminner, naturen - den verneverdige skogen, stedshistorien, rekreasjonsområdet. Utg. Kambo vel og Mosseskogen vel. 2017. 368 s. ISBN 978-82-303-3904-6.
 • Edfeldt, Per: Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen. Utg. Moss grunnskole, Den pedagogiske veiledningstjenesten. 1978. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eliassen, Jørgen: "Gud give dem et mindre sandseligt Sindelag". Trekk ved giftemålsinngåelser med særlig vekt på begynnelsen av det seksuelle samlivet for arbeidsfolk i Moss 1776-1814. Hovedoppgave i historie, Oslo 1979.
 • Folketelling for Moss 1875. Utg. Registreringssentral for historiske data. 1998.
 • Fortegnelse over matrikulerte eiendommer i Moss - ekskl. tidligere Jeløy herred, som vil få egen utgave - med deres tomteareal, branntakst og skattetakst 1945. Utg. 1947. 85 s.
 • Gregersen, Lone Eva: Moss kommune. En bibliografi 1966-1980. SBH, Oslo (?) 1985.
 • Johansen, Gunnar Walther Richter: Skråblikk på lokalhistorien II. Utg. Richter forlag & pressetjeneste. 2012. 259 s.
 • Johansen, Gunnar Walther Richter: Skråblikk på lokalhistorien III. Utg. Richter forlag & pressetjeneste. 2014. 250 s.
 • Lahn, Jannecke: Livsvilkår og levesjanser i Moss 1776-1825. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1986.
 • Magnussen, Arne: Byen vår : opplysninger til skattyterne fra Moss kommune. Utg. Moss kommune. 1948. 19 s.
 • Moss : fremtidens by. Utg."Moss 1937", Propagandakomiteen. 1937. 48 s.
 • Skjævestad, Karin Behn: Moss i våre hjerter : glimt fra Enggadens/Dronningensgates historie. Utg. K. Behn Skjævestad. 2012. 78 s.
 • Sterud, Rolf: Moss feriekolonier 1908-1938. Utg. 1939. 8 s.
 • Sæterdal, Øistein Edgar: Bystyrevalgene i Moss 1807-1907. Hovedoppgave i historie, Oslo 1978.
 • Vogt, David: Beretning om Canalen i Moss over Verlesanden : med et Grundrids. Utg. 1856. 40 s.

Lokalhistorisk litteratur fra Rygge

Bygdebøker

 • Johansen, Ketil: Rygge - bosteder og slekter. Utg. K. Johansen. 2018-
  • B.1: Rør-Halmstad. Utg. 2018. 399 s. ISBN 978-82-690942-0-6, ISBN 978-82-690942-1-3
  • B.2: Gate-Roer. Utg. 2019. 420 s.

Enkelte grender, garder og slekter

 • Johnsrud, Nils Petter og Svein Skahjem: Larkollen - sommergjester omkring århundreskiftet : fra Sigurd B.W. Schrøders fotoalbum. Utg. MITT forlag. 1997. 46 s,
 • Kure, Søren: Slekten Kure fra Nordre Kure i Rygge. Utg. 1961.
 • Nilsen, Knut A.: Larkollboken. Utg. K.A. Nilsen. 2. utg. 2013. 149 s. Merknad: 1. utg. i 1981. Utgitt i forbindelse med Larkollen vel's 50 års jubileum.

Lag og foreninger

 • 2.Rygge speidergruppe 20-års beretning. Utg. Norges speiderforbund 2.Rygge speidergruppe]]. 1978. 47 s.
 • Raade, Evald: Rygge skytterlag 1862-1962. Utg. 1962. 15 s.
 • Ulleberg, Ole Chr.: Fuglevik - et bynært hytteområde. (Rygge.) Oslo 1972 Fag: Geografi

Bedrifter

 • Hancke, Johan: Kollen 1917-2017 : hundre år på Kollen. Utg. Firma Albert Collett. 2017. 144 s. ISBN 978-82-91134-61-1.

Institusjoner

 • Larsen, Erik (red.): Institusjonsbehandling av barn og ungdom : erfaringer og perspektiver : Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem 25 år. Utg. Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem. 1986. 112 s. ISBN 8299149800. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rognmo, Birger: Fra førkrigstid til idag : kort historikk om Rygge hovedflystasjon. Utg. Rygge flystasjon, Luftforsvaret. 2000?. 31 s.
 • Steinum, Arne: Rygge kirke : jubileumsbok 1990. Utg. Jubileumskomiteen for Rygge kirkes 850-jubileum. 1990. 47 s. ISBN 8299215307. Digital versjonNettbiblioteket

Årbøker og tidsskrift

 • Rygge museum. Tidsskriftserie. Utg. Rygge museum. 2002-
  • Rør. En eldgammel grend i bygda. Red. Kjetil Johansen. Nr 1 (2002). 138 s.
 • Tidsskrift. Utg. Rygge historielag. 1983-90. ISSN 0800-756X

Forhistorie og middelalder

 • Arkeologi på Dilling i Rygge : jernalderens bosetning i Rygge. Red. Marie Ødegaard ofl. Utg. UiO, Kulturhistorisk museum. 2018. 43 s.
 • Berg, Evy: Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold : Dobbeltsporprosjektet : arkeologiske undersøkelser 1994-1996. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1997. 76 s. Merknad: Serie: Varia/Universitetets oldsaksamling ; 47. Digital versjonNettbiblioteket
 • Korslund, Frode: Eldre jernalder i vestre Østfold. En studie av to bygdebøker: Rygge 1957 og Onsøy 1994. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo 1995.
 • Rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket : Rygge komune. Utg. Oldsaksamlingen UiO. 1983.
 • Sundt-Ohlsen, Eilert: Værne kloster gjennom ca. 1000 år. Utg. 1959. 14 bl.
 • Svandal, Trond: Hellige krigere : Johannitterne på Værne kloster. Utg. Valdisholm forlag. 2010. 159 s. ISBN 9788274120730.
 • Svandal, Trond: Johannitterordenen : en ridderorden ved verdens ytterste grense. Utg. Middelalderforum. 2006. 177 s. ISBN 8292462112.

Diverse

 • Asheim, Vidar: Trær og kulturlandskap : en registrering av trær i Rygge kommune. Utg. Treets venner og Det Norske hageselskap. 1984. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Askeland, Aksel, Setvik, Sverre Normann: Inngrep i kulturlandskap - konsekvensanalyse. Rygge i Østfold. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Berggren, Magne: Herregårdslandskapet i Rygge : Temahefte 1 : En lokalhistorisk vandring i Ekholt-, Dyre- og Værne kloster området. Utg. Ekholt vel. 2000. 14 s.
 • Funderud, Knut: Grunnlovsjubileet 1814-2014 : sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold. Utg. Rygge kommune. 2014. 14 s.
 • Grimstad, Arne: Rygge og Råde i krigsåra 1940-1945 : de militære hjemmestyrkenes aktivitet og motstand. 1990. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Per Andre: Kulturlandskapet i Ra-området i Østfold med Rygge og Råde kommuner som eksempelområde. Hovedoppgave, NLH 1976.
 • Hjelmtvedt, Rolf Helge, Kokkersvold, Jon Atle: Strandvern. Bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Case-undersøkelse av dispensasjonspraksis med utgangspunkt i Rygge kommune, Østfold. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1995.
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold : 5 : Rygge og Moss. Ved. Tom Schmidt. Utg. Seksjon for navnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. 2004. 468 s. ISBN 8299115833. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981.
 • Johansen, Ketil: Gårdsmalerier fra Rygge. Utg. Rygge museum. 2004. 52 s.
 • Myhre, Dag Rolf: "Byggeskikken i Rygge". En studie av gårdsanlegg, bygninger og tun (fra ca. år 1000 - 1968). Hovedoppgave, NLH 1968.
 • Svendsen, Randi Egge: Lokalhistorisk bibliografi : Rygge kommune. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 2004.

Kildeutgivelser

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Arbeidarmanntal (145 MOSS)
Verket i Moss 1842. Utg. Østfold historielag. I: Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Årg. 5, nr 1 (1986). S. 219-228. Red. Nils Hetmann. Merknad: Manntal for Moss jernverk.
 • Bymatrikkel (146 MOSS)
Fortegnelse over samtlige Eiendomme i Moss. [1846 - ]. 16 - s.
 • Dissentarforteikning (147 MOSS)
Dissentere i Moss. I: Arven. Medlemsblad for Moss ættehistorielag. Årg. 5, nr 4 (1991). S. 14-15. Red. Nils Hetmann. Merknad: Frå 1876.
 • Skattemanntal - formueskatt 1789 (148 MOSS)
Formueskatt for Moss 1789. Utg. Moss ættehistorielag. 1991. 33s. Red. Nils Hetmann.
 • Kjeldesamling (153 RYGGE)
Da Rygge fikk "Fattiggard". I: Tidsskrift. Rygge historielag. Årg. 1, nr 1 (1983). S. 2-20. Red. Kjell O. Omberg. Merknad: Saksdokument frå Rygge kommunearkiv vedrørande fattigvesenet 1871-89.
 • Kyrkjebok (154 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1725-1734. Utg. Rygge historielag. 1986. 92 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (155 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1735-1744. Utg. Rygge historielag. 1987. 102 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (156 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1745-1754. Utg. Rygge historielag. 1988. 110 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (157 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1755-1764. Utg. Rygge historielag. 1990. 127 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (158 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1765-1774. Utg. Rygge historielag. 1992. 140 s.
 • Kyrkjebok (159 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1775-1784. Utg. Rygge historielag. 1993. 155 s.
 • Manntal 1664-66 (160 RYGGE)
Manntallene 1664 og 1666. Rygge prestegjeld. Utg. Rygge historielag. 1984. 60 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Manntal 1701 (161 RYGGE)
Manntall 1701. Rygge prestegjeld. Utg. Rygge historielag. 1983. 67 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Matrikkel 1723 (162 RYGGE)
Matriklen av 1723. Utg. Eget forlag. I: Varna skipreide mot bakgrunn av almen norsk historie. Av Ørnulf Ree. 1947. S. 401-431.
 • Militærrulle (163 RYGGE)
Hvor ble det av dem - Litt om militære mannskaper. I: Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Årg. 9, nr 2 (1989). S. 171-183. Red. Nils Hetmann. Merknad: Sesjonsliste 1889. Lett redigert.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (164 RYGGE)
Ekstraskatt 1762 Rygge prestegjeld. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1990. 36 s. Merknad: Eige register etter førenamn. (14 s.).

Aviser

Eksterne ressurser