Bibliografi:Rygge kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Askim · Eidsberg · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hobøl · Hvaler · Marker · Moss · Rakkestad · Rygge · Rømskog
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Spydeberg · Trøgstad · Våler
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Holst, Fr. J: Rygge herred 1814-1914. Forsøk til en kort beskrivelse av herredet. 1914. 114 s.
 • Kirkebok. Rygge prestegjeld. 1785-1794. Utg. Rygge historielag. Red. Søre Kure, Aud Ellen Paulsen, Harry Henriksen. 1996.
 • Rygge. Utg. Rygge-Vaaler sparebank. 1957-80
  • B.1: Flood, Ingeborg: Gårder og slekter. 1957. 633 s.
  • B.2: Opstad, Lauritz, Erling Johansen: Bygdehistorien inntil 1800. Med bidrag av Erling Johansen. 1957. 515 s.
  • B.3: Berggren, Magne: Tiden 1800 til 1980. 1990. 774 s.
 • Rygge museum. Tidsskriftserie. Utg. Rygge museum. 2002-
  • Rør. En eldgammel grend i bygda. Red. Kjetil Johansen. Nr 1 (2002). 138 s.
 • Ryggiof. Rygge historielags årbok. Utg. Rygge historielag. 1999-. ISSN 1502-4504
 • Tidsskrift. Utg. Rygge historielag. 1983-90. ISSN 0800-756X
 • Årstidsskrift for Rygge historielag. Utg. Rygge historielag. 1991-97. ISSN 0803-9283

Bygdebøker under arbeid

 • Rygge: Det er arbeid i gang med en bygdehistorie for Rygge. Forfatter/redaktør er Ketil Johansen. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2007, 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Askeland, Aksel, Setvik, Sverre Normann: Inngrep i kulturlandskap - konsekvensanalyse. Rygge i Østfold. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Jordskifte. Kommune: Rygge
 • Hansen, Per Andre: Kulturlandskapet i Ra-området i Østfold med Rygge og Råde kommuner som eksempelområde. NLH 1976 Fag: NLH
 • Hjelmtvedt, Rolf Helge, Kokkersvold, Jon Atle: Strandvern. Bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Case-undersøkelse av dispensasjonspraksis med utgangspunkt i Rygge kommune, Østfold. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag. Kommune: Rygge
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. (Ørland, Bjugn, Hemne, Tingvoll, Ringsaker, Onsøy, Rygge, Tune, Halden, Berg.) Oslo 1981 Fag: Historie
 • Korslund, Frode: Eldre jernalder i vestre Østfold. En studie av to bygdebøker: Rygge 1957 og Onsøy 1994. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Arkeologi. Kommune: Rygge
 • Myhre, Dag Rolf: "Byggeskikken i Rygge". En studie av gårdsanlegg, bygninger og tun (fra ca. år 1000 - 1968). NLH 1968 Fag: NLH
 • Svendsen, Randi Egge: Lokalhistorisk bibliografi : Rygge kommune. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 2004.
 • Ulleberg, Ole Chr.: Fuglevik - et bynært hytteområde. (Rygge.) Oslo 1972 Fag: Geografi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (153 RYGGE)
Da Rygge fikk "Fattiggard". I: Tidsskrift. Rygge historielag. Årg. 1, nr 1 (1983). S. 2-20. Red. Kjell O. Omberg. Merknad: Saksdokument frå Rygge kommunearkiv vedrørande fattigvesenet 1871-89.
 • Kyrkjebok (154 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1725-1734. Utg. Rygge historielag. 1986. 92 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (155 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1735-1744. Utg. Rygge historielag. 1987. 102 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (156 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1745-1754. Utg. Rygge historielag. 1988. 110 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (157 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1755-1764. Utg. Rygge historielag. 1990. 127 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Kyrkjebok (158 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1765-1774. Utg. Rygge historielag. 1992. 140 s.
 • Kyrkjebok (159 RYGGE)
Kirkebok. Rygge prestegjeld 1775-1784. Utg. Rygge historielag. 1993. 155 s.
 • Manntal 1664-66 (160 RYGGE)
Manntallene 1664 og 1666. Rygge prestegjeld. Utg. Rygge historielag. 1984. 60 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Manntal 1701 (161 RYGGE)
Manntall 1701. Rygge prestegjeld. Utg. Rygge historielag. 1983. 67 s. Red. Harry Henriksen m.fl.
 • Matrikkel 1723 (162 RYGGE)
Matriklen av 1723. Utg. Eget forlag. I: Varna skipreide mot bakgrunn av almen norsk historie. Av Ørnulf Ree. 1947. S. 401-431.
 • Militærrulle (163 RYGGE)
Hvor ble det av dem - Litt om militære mannskaper. I: Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Årg. 9, nr 2 (1989). S. 171-183. Red. Nils Hetmann. Merknad: Sesjonsliste 1889. Lett redigert.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (164 RYGGE)
Ekstraskatt 1762 Rygge prestegjeld. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1990. 36 s. Merknad: Eige register etter førenamn. (14 s.).

Eksterne ressurser