Gater og veier i Drammen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra Tordenskiolds gateStrømsø i Drammen kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Motiv fra Iver Holters gate på Strømsø. Bak ses Brandengen skole.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Motiv fra Hesselbergs gate på Strømsø.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Pistolgangen på Strømsø går gjennom en bygning.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Motiv fra Ole Steens gate på Bragernes, som har navn etter boktrykker og redaktør Ole Throndsen Steen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)
Motiv fra Feierbakken på Tangen, nær Tangen kirke.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Motiv fra Postsvingen på Konnerud.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Motiv fra Knoffs gate på Strømsø. Bildet er tatt fra Strømsø kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Motiv fra Rosenkrantzgata, en av byens hovedfartsårer.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Artikkelen Gater og veier i Drammen kommune gir en oversikt over gater og veier i Drammen kommune i tabellform.

Les mer om den enkelte gate eller vei ved å klikke på de blå oppslagsordene til venstre i tabellen. Tabellen er ikke uttømmende.

Veg Beliggenhet Bydel Navneopphav Merknader
Albums gate Bragernes Bragernes Drammens første ordfører, Andreas Garman Album (1793–1847).
Amtmand Bloms gate Bragernes Bragernes Gustav Peter Blom (1785–1869), eidsvollsmann, amtmann i Buskerud 1831–1857. Nåværende navn fra 1869, tidligere navn: Theatergaden.
Auens vei Tangen Tangen/Åskollen Auen Olsen, en av de gamle brukere av Hedensrud gård. Navn fra 1950.
Austadalléen Austad Austad/Fjell Austad gård
Austadgata Strømsø Strømsø Austad gård I 1984 ble delen nord for Bjørnstjerne Bjørnsons gate gitt navnet Austadgangen.
Austadveien Austad og Fjell Austad/Fjell Austad gård En viktig gjennomfartsåre i bydelen.
Betzy Kjelsbergs vei Åssiden Åssiden Kvinnesaksforkjemper og fabrikkinspektør Betzy Kjelsberg (1866–1950), som delvis vokste opp i Drammen.
Blichfeldts vei Tangen Tangen/Åskollen Bernt Christian Blichfeldt (ca. 1821–1863), som grunnla Drammens Jernstøberi i 1847. Veien ble regulert i 1949
Bragernes strand Bragernes Bragernes Beliggende på Bragernes ved Drammenselva Navngitt i 2008
Bråtan Bråtan Åssiden Veien går over tidligere Scmidtebråtan og Landfallbråtan Danner sammen med Kristian brenners vei, Knut Bjørhuus vei og Jonas Lies vei en sammenhengende forbindelse som løper parallelt med Rosenkrantzgata.
Cappelens gate Bragernes Bragernes Otto og Gabriel von Cappelen, medlemmer av Provideringskommisjonen. Navngitt 1869, forlenget i 1898 til dagens trasé.
Christopher Hornsruds vei Kjøsterud Åssiden Statsminister Christopher Hornsrud (1859–1960) Dagens Traverveien var tidligere del av Christopher Hornsruds vei
Dietrichs gate Bragernes Bragernes Kristian Ferdinand Fredrik Dietrichs (1811–1861), politimester i Drammen 1845–1850.
Egedius gate Kobbervik Tangen/Åskollen Halfdan Egedius, kunstmaler fra Drammen.
Eikelia Solum Tangen/Åskollen Navngitt i 1954, området utbygget i 1960-årene.
Eliesons gate Bragernes Bragernes John C.P. Elieson (1810-76), ordfører og stortingsmann. Navngitt 1898, het tidligere Tamburgangen.
Elling Holsts gate Åssiden Åssiden Elling Mathias Holst (1785–1852), kjøpmann og bokhandler på Bragernes, samt stadskaptein og stortingsmann. Navngitt 1923. Går vestover fra bydelsgrensen mellom Bragernes og Åssiden.
Elsters gate Strømsø Strømsø Orgelbygger Peter Lorentzen Elster (død 1741) Går parallelt med Vestfoldbanen
Erik Børresens allé Bragernes Bragernes Erik Andreas Børresen (1785–1860), stortingsmann og skipsreder Het Erik Børresens vei til 2003, fram til 1869 Møllergaten
Erland Thoresens vei Konnerud Konnerud Bergverksmannen Erland Thoresen (1734–1795), inspektør ved Konnerudverket.
Falsens gate Bragernes Bragernes John Collett Falsen (1817–1879), ordfører i Drammen 1853–1855 og 1861–1862, og også statsråd og stortingsmann
Felleveien Åskollen Tangen/Åskollen Jaktbegrep; å nedlegge/drepe et bytte. Vedtatt i 1985. Jakttema i gatenavnene i strøket.
Feierbakken Tangen Tangen/Åskollen Etter feier i området
Finnerudveien Fjellsbyen Austad/Fjell Finnerudhaugen, bydelens eldste gjenværende hus Kalt Finnerudhaugen i 1984, endret til Finnerudveien i 1985.
Fjellsbyveien Fjellsbyen Austad/Fjell Fjellsbyen Fjellsbyen het tidligere Paaverudbyen
Folkestads gate Strømsø Strømsø Kunstmaler og forfatter Bernhard Dorotheus Folkestad (1879–1933)
Fosserudveien Konnerud Konnerud Fosserud gård ved Stordammen Veien fikk navn i 1979
Gamle Kongevei Kobbervik/Sankt Hansberget Tangen/Åskollen Navn etter gammel Kongevei Følger delvis gammel Kongevei-trase, dagens navn vedtatt 1961.
Gjetergata Bragernes Bragernes Usikkert; personnavn, yrkestittel, bruk av gata. En av de eldste tverrgatene på Bragernes.
Gustav Wriedts gate Hotvet Bragernes Bryggerieier Gustav Wriedts (død 1907) Var opprinnelig navn på gate på Hamborgstrøm som aldri ble opparbeidet.
Hans Jægers vei Fjell Austad/Fjell Forfatteren Hans Jæger, født i Drammen
Hans Langbachs vei Åskollen Tangen/Åskollen Hans Langbach, driftsbestyrer ved Drammens Glassverk. Søndre del er gangvei.
Hans Tordsens gate Tangen Tangen/Åskollen Kjøpmann og skipsreder Hand Tordsen, delaktig i etableringen av Tangen kirke i 1696 Viktig gjennomfartsåre, en fortsettelse av Nordbyveien
Hauges gate Bragernes Bragernes Hans Nielsen Hauge Fikk nåværende navn i 1892, het tidligere Nyveien.
Hauk Aabels vei Solum Tangen/Åskollen Skuespiller Hauk Aabel (1869–1961), som gikk på Drammen Latinskole.
Haukeliveien Bragernes Bragernes Gården Haukeli Veien navngitt i 1926
Helleristningen Åskollen Tangen/Åskollen Helleristingsfelt ved veien (Åskollenelgen) Navnet vedtatt i 1986 etter diskusjoner siden 1982, alternativt navn var Runeveien.
Hermanstorffs gate Strømsø Strømsø/ Adjunkt og redaktør Henrik Hermanstorff (1822–1884)
Henrik Ibsens gate Øren/Bråtan Bragernes og Åssiden Forfatteren Henrik Ibsen (1828–1906) Navngitt i 1923. Ligger nær Jonas Lies vei og Alexander Kiellands gate.
Herman Wildenveys gate Bråtan Åssiden Dikteren Herman Wildenvey Navngitt i 1966
Hesselbergs gate Strømsø Strømsø Prest Peder Nyeborg Hesselberg Het fram til 1898 Kirkegangen
Hestehagen Kjøsterud Åssiden Navnet har tradisjon i området Veinavnet ble stadfestet i 1983
Holmestrandsveien Fra Rundtom til Kobbervikdalen Tangen/Åskollen og Skoger. Holmestrand Gammel innfartsåre til Strømsø, het Nyveien til 1898
Holstetajet Bragernes Bragernes Eiendom tilhørende familien Holst, «taj» = inngjerdet område for dyr
Hotvetveien Åssiden og Bragernes Åsssiden og Bragernes Hotvet gård Navngitt i 1898. Fortsetter vest for Rosenkrantzgata som Hotvetveien vest.
Iver Holters gate Brandengen Strømsø Iver Holter (1781–1860), Drammen-representant på det overordentlige storting i 1814.
Iver Juels gate Kobbervik Tangen/Åskollen Lokalpolitiker og grosserer Iver Albert Juel (1818–1901). Navn fra 1934, tidligere del av Kobbervikveien.
Iversbakken Tangen Tangen/Åskollen Etter beboer, eier av gården Hedensrud, som tidligere ble kalt Iversløkka.
Jaktveien Åskollen Tangen/Åskollen Har opphav i jakt. Vedtatt i 1985. Jakttema i gatenavnene i strøket.
Jonas Lies vei Øren/Bråtan Bragernes/Åssiden Forfatteren Jonas Lie Veien ble navngitt i 1933. Kun den aller vestligste delen ligger i bydel Åssiden.
Jørgen Moes gate Bragernes Bragernes Jørgen Moe (1813–1881), sogneprest på Bragernes 1863–1870.
Kai Fjells vei Åskollen Tangen/Åskollen Kunstneren Kai Fjell (1907–1989) fra Skoger. Veien het til 1993 Sigurd Christiansens vei.
Kaptein Finnes gate Bragernes Bragernes En kaptein Finne, som 1811–1813 ledet oppførelsen av Drammens første bybru, og senere foresto anleggelsen av flere større gater i byen.
Kleivene Strømsø og Fjell Strømsø og Austad/Fjell Veien består av bratte og kronglete kleiver. Gammel forbindelsesvei. Navnet stadfestet i 1923.
Knoffs gate Strømsø Strømsø Daniel Knoff (1614–1687) Passerer Strømsø kirke, som Knoff tok initiativ til.
Knut Auberts vei Fjell Danvik-Fjell Knut Dorenfeldt Aubert (1920–1945), falt i Haglebuslaget 26. april 1945.
Knut Bjørhuus vei Åssiden Åssiden Knut Bjørhuus (1865–1950), lærer og lokalpolitiker som levde hele sitt liv på Åssiden. Danner sammen med Kristian brenners vei, veien Bråtan og Jonas Lies vei en sammenhengende forbindelse som løper parallelt med Rosenkrantzgata.
Kobbervikveien Kobbervik Tangen/Åskollen Kobbervik gård (nr. 10 til veien) Til 1934 var også dagens Iver Juels gate del av veien.
Kristian brenners vei Åssiden Åssiden Kristian Kristiansen, kalt Kristian brenner, brennerimester. Dette er en lengre vei, navngitt i 1966
Kveldsroveien Åssiden Åssiden Mye benyttet til en rolig aftentur etter endt arbeidsdag
Kvernveien Austad Austad/Fjell Kvernene i Møllebakken, som ligger i nærheten
Langeløkka Solum Tangen/Åskollen
Langes gate Strømsø Strømsø/ Kjøpmann og stortingsmann Jens Lange (1797–1872). Navngitt 1892, da beskrevet som Den nye Gade ved Hansteingaarden
Linveverstredet Strømsø Strømsø Navngitt 1961 etter tidl. Lindvævergaden, nåværende Mallinggata, navn etter beboer Ole Lindvæver. Var opprinnelig planlagt som del av Treschows gate.
Mallinggata Strømsø Strømsø/ Kjøpmann og reder Hans Malling (1748–1816) Tidligere navn: Lindvævergade, Kierulfstrædet og Bækkegaten.
Markusveien Frydenhaug/Fjellsbyen Austad/Fjell Del av det gamle veinettet Skoger-Drammen. Navngitt Paaverudveien i 1923, senere endret.
Myreveien Åssiden Åssiden Nærliggende Myre gård Kun kjøring til eiendommene tillatt, ellers gangvei
Nedrejordet Kjøsterud Åssiden Veien ender ved kommunegrensa til Nedre Eiker kommune
Nedre Storgate Bragernes Bragernes Fra 1869 en øvre og nedre Storgate med utgangspunkt i Bragernes torg Før 1869: Rådhusgaten.
Nedre Torggate Bragernes Bragernes Navn etter Bragernes torg i 1869. På motsatt side av Bragernes torg går Øvre Torggate.
Nordbyveien Tangen og Åskollen Tangen/Åskollen Nordby gård Anlagt langs den gamle kongeveien som gikk over Sankt Hansbergene. Er hovedveien fra Tangen til Åskollen og Solum.
Nærbyveien Fjellsbyen og Fjell Austad/Fjell Gården Nærby utskilt fra Nordre Fjell Går parallelt med E18 og Vestfoldbanen, øst for Fjell.
Olaf Bergers vei Bragernes og Åskollen Bragernes og Åskollen Olaf Berger (1871–1958), ordfører i Drammen 1926-29.
Olaf Mørchs vei Åskollen Tangen/Åskollen Olaf Mørch (død 1915), bestyrer ved Drammens Glassverk fra 1904.
Ole Steens gate Bragernes Bragernes Avisutgiver Ole Throndsen Steen (1803–1882) Nr. 10: Aass bryggeri.
Omstedgata Bragernes Bragernes Skipsreder, trelasthandler og stortingsmann Niels Gabrielsen Omsted (1769–1852)
Ospelia Solum Tangen/Åskollen Vegetasjonen på stedet
Pistolgangen Strømsø Strømsø/Danvik Uvisst opphav, kan skyldes veiens utforming. Tidligere navn: Murmestergaden og Pistolstrædet
Poppegårdsveien Konnerud Konnerud Hartwig Frederich Pop, som i 1747 ble ansatt som kirurg ved Konnerudverket. Navn fra 1969, het tidligere Hasselveien.
Postsvingen Konnerud Konnerud Het tidligere Postveien Dagens navn fra 1959 ifm. en veiomlegging.
Professor Daaes gate Bangsløkka Strømsø/Danvik Ludvig Daae (1834–1910), professor i historie fra 1879, adjunkt ved Drammens latinskole 1859–1863.
Rasmus Sandviks vei Solum Tangen/Åskollen Rasmus Sandvik (1863–1926), musiker, lærer ved Brandengen skole, kantor ved Strømsø kirke. I 1915 komponerte han Drammenssangen.
Rebbansbakken Bragernes Bragernes Usikkert, kan komme fra tidligere ridebane Navnet stadfestet i 1898, fra gammelt av en viktig ferdselsåre
Rektor Olsens gate Strømsø Strømsø Ordfører og rektor Fredrik Messel Olsen (1814–1863)
Rosenkrantzgata Bragernes og Åssiden Bragernes og Åssiden Stiftamtmann, statsråd og lagtingspresident Marcus Gjøe Rosenkrantz (1762–1838), en av initiativtakerne til sammenslåingen av Bragernes og Strømsø til Drammen i 1811. En av byen hovedfartsårer, navngitt i 1911.
Ryddinggangen Strømsø Strømsø Kjøpmann Chr. Bendix Røtting (forvanskning av navnet) Skulle hett Røttinggangen
Rådhusgata Bragernes Bragernes Drammen rådhus Til 1869 navn på dagens Nedre Storgate.
Rømers vei Bragernes Bragernes Navn i 1869 etter urmaker Niels Rømer (død 1808) Passerer øst for Bragernes kirkegård
Sankt Olavs gate Bragernes Bragernes Olav den hellige Navngitt 1869, etter bybrannen, regulert som bred branngate
Schwartz gate Strømsø Strømsø Stadshauptmann og brukseier Johan Jørgen Schwartz (1824–1898), ordfører i Drammen 1862–1867, lagtingspresident 1874–1876 Strekningen gjennom Marienlyst var tidligere del av Mallinggata
Schwenckegata Bragernes Bragernes Reder og trelasthandler Johan Gottfried Schwencke (1760–1834) Øverste del het tidligere Rakkerhuken.
Sigurd Christiansens promenade Bragernes Bragernes Forfatteren Sigurd Christiansen (1891–1947) Navngitt 1993 samtidig med at tidligere Sigurd Christiansens vei på Åskollen ble Kai Fjells vei
Sigurds gate Austad Austad/Fjell og Strømsø/Danvik Navngitt i 2012, var tidligere østre del av Sverres gate.
Skabos gate Tangen Tangen/Åskollen Jernbanevognfabrikant Hans Skabo (1823–1903). Skabo etablerte landets første jernbanevognfabrikk i Drammen.
Skogerveien Fjell Austad/Fjell Skoger Het opprinnelig Fjeldsveien. Mye benyttet byvei for Skoger-bøndene. Ved nr. 8 ligger et helleristningsfelt.
Soleigata Austad Austad/Fjell Kort boliggate
Stibolts gate Strømsø Strømsø/Danvik Skipsreder Peter Elster Stibolt (1780–1876)
Solumveien Solum Tangen/Åskollen Solumgårdene
Store Landfall øvre Åssiden Åssiden Gården Store Landfall Nåværende navn fra 1985, da veien ble delt i to, Store Landfall øvre og nedre.
Strømsgata Bragernes Bragernes Gata fikk navnet stadfestet i 1866
Stubberudveien Konnerud Konnerud Gården Stubberud, nordøst for Ormetjern. Viktig gjennomfartsåre på Konnerud
Styrmoes vei Danvik/Austad Strømsø/Danvik og Austad/Fjell Jacob Gulliksen Styrmoe (1823–1886), bryggerieier, ordfører i Skoger. Fortsettelse av 3. Strøm terrasse, går over i Markusveien.
Støperigata Tangen/Åskollen Tangen Drammens Jernstøberi og Mekaniske Værksted.
Sundgata Bragernes Bragernes Elvestrekningen Øvre Sund Gata fikk dagens navn i 1898
Svangsgangen Strømsø Strømsø Uvisst, kan være fra en kjøpmann Svang. En del gammel bebyggelse er bevart.
Tankegangen Solum Tangen/Åskollen Veien Tankegangen i Vejle i Danmark
Tangenveien Kobbervik Tangen/Åskollen Tangen Var opprinnelig del av Fruestien.
Tomtegata Bragernes Bragernes Bordtomtene langs Drammenselva.
Tordenskiolds gate Strømsø Strømsø Peter Wessel Tordenskiold
Treschows gate Strømsø Strømsø/Danvik Niels Treschow (1751–1833) fra Drammen, den første professor ved universitetet i Christiania, deltaker på Notabelmøtet i 1814, medlem av det overordentlige storting 1814. Nåværende navn fra 1866. Tidligere navn: Fattigskolegaden, Lindvæverstredet, Bangegangen, Treschows Gang.
Veideveien Åskollen Tangen/Åskollen Verbet å veide, henspiller på jakt, fiske og sanking. Vedtatt i 1985. Jakttema i gatenavnene i strøket.
Verven Brandengen Strømsø Sannsynligvis av gammelnorske «hverfa», som betyr å danne en krum linje Gammel forbindelsesvei fra Tangen til Fjellbyen og Skoger
Vestfoldveien Strømsø Strømsø Vestfold Regulert i 1923, skulle opprinnelig vært lenger.
Veveribakken Tangen Tangen/Åskollen Etter Nøsted Dampvæveri
Wærners gate Strømsø Strømsø/Danvik Familien Werner, med bl.a. skipper Thor A. Wærner, den første bestyrer av Drammens Sjømannsskole. Veien går over Brandengen gårds grunn
Ørka Fjell Austad/Fjell Plassen Ørka, nedlagt og revet på 1930-tallet. Utgjorde til 1971 den østre delen av Johan Sverdrups vei.
Øvrejordet Kjøsterud Åssiden Ender ved grensen til Nedre Eiker kommune
Øvre Kiøsteruds gate Bragernes Bragernes Kjøpmann Hans Henrich Kjøsterud, som i 1854 bygget Øren gård, samt hans sønner Erland og Abraham. Fortsetter som Nedre Kiøsteruds gate sør for Rosenkrantzgata. Også skrevet «Kjøsteruds gate».
Øvre Storgate Bragernes Bragernes Fra 1869 en øvre og nedre Storgate med utgangspunkt i Bragernes torg Nr. 12: Drammens Teater
Øvre Strandgate Bragernes Bragernes Går langs Drammenselva. Regulert etter bybrannen 1866, navngitt i 1869.
Øvre Torggate Bragernes Bragernes Navn etter Bragernes torg i 1869. På motsatt side av Bragernes torg går Nedre Torggate
Øyvind Jørgensens vei Fjell Danvik-Fjell Øyvind Normann Jørgensen (1914–1945), falt i Haglebuslaget 26. april 1945.
Åkerveien Åssiden Åssiden Veien går over gammel åkerjord
Åslyveien Åssiden Åssiden Veien ligger «i ly av åsen» Navnet stadfestet i 1953

Kilder