Gater og veier i Notodden kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over alle gater og veier i Notodden kommune som er navnsatt, til sammen drøyt 300. Veier som ligger innenfor tidligere Notodden by er vanligvis benevnt «vei», mens de som ligger i Heddal er benevnt «veg». I 1935 ble det vedtatt å endre skriveformen «gaten» til «gata».
Den 1. januar 2020 ble Andgard og Hjuksebø grunnkrets, som tidligere hørte til Sauherad kommune, ved grensejustering lagt til Notodden kommune. Dette berørte rundt 30 veier i området, i eller nær Hjuksebø tettsted og i Sauheradfjella.

Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at en også kan sortere etter områder eller andre kriterier. Sortering av lista gjøres ved å klikke i navneraden øverst. For å sortere etter flere kriterier samtidig holdes shift-tasten inne mens en klikker.
Kolonnen «Område»: Om stedsnavn er adskilt med skråstrek, f.eks. «Sentrum / Tinnegrend», menes det at veien går fra sentrum til Tinnegrend. Om stedsnavn er adskilt med komma, f.eks. «Sentrum, Grønnbyen», menes det at Grønnbyen ligger innenfor området sentrum. Koordinatpunkt er satt ved gatas/veiens begynnelse.

Liste

Gate/vei Område Navneopphav Navnsatt Merknader
Abels gate Tinnebyen / Tveiten 1937
Administrasjonsveien Sentrum, Villamoen Norsk Hydros administrasjonsbolig «Adminiet» Gangvei.
Alf Andersens veg Høgås Musiker Alf Andersen (1928–1962) 1975
Amtmann Aalls gate Øvre Tveiten Amtmann Hans Jørgen Christian Aall (1806–1894) 1937
Amund Klokkars veg Heddal øst, Flatin Klokker og kirkesanger Amund Amundsen (1755–1837) 1981
Anders Buens gate Tinnesmoen Journalist og politiker Anders Buen (1864–1933) 1935
Anna Helgesens vei Tinnebyen Politiker Anna Helgesen (1880–1958)
Anundskåsveien Tinnesmoen / Anundskås Plassen Anundskås nedre under Tinnes søndre 1935
Arne Garborgs gate Tinnebyen Forfatter Arne Garborg (1851–1924) 1935
Asbjørn Klosters gate Øvre Anundskås Avholdsmann Asbjørn Kloster (1823–1876) 1937
Asbjørn Knutsens gate Tinnebyen Lærer, skolestyrer, ordfører, haugianer, skipsreder m.v. Asbjørn Knutsen (1842–1917) 1935
Askmyra Hjuksebø Lokaliteten Askemyra 2016 Skogsbilvei til Vårbumoen i tidl. Sauherad kommune.
Badstuguvegen Heddal øst, Semsfeltet 1969
Bakkegata Beskriver terrenget 1915
Baugerudvegen Ørvella vest Gårdsnavnet Baugerud
Bekkhusvegen Heddal øst Gårdsnavnet Bekkhus 1981
Bergstuguvegen Øvre Anundskås Husmannsplassen Bergstugo 1935
Bernt Støylens gate Tinnebyen Teolog, salmedikter og nynorskforkjemper Bernt Støylen (1858–1937) 1935
Birkelands gate Sentrum, Grønnbyen Professor Olaf Kristian Bernhard Birkeland (1867–1917) 1937 Grønnebygaten til 16. august 1937.
Bjarne Hansens vei Lisleherad, Svelgfoss Ingeniør Bjarne Hansen
Bjønndalsvegen Sauheradfjella Bjønndalen 2016 Skogsvei i tidl. Sauherad kommune.
Bjønnekrevegen
Bjørn Evjes gate Tinnebyen Skolestyrer Bjørn Evje 1935
Bjørn Farmanns gate Småkonge i Vestfold og sønn av Harald Hårfagre, Bjørn Farmann 1937
Bjørnstjerne Bjørnsons gate Sentrum, Grønnbyen Forfatter, dikter og samfunnsdebattant Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) 1915
Bolkesjøvegen Gransherad Grenda Bolkesjø 1997
Bolksfjellvegen Gransherad Bolksfjell 2016
Bondals gate Tinnes Grenda Bondal i Tuddal 1937
Borgermester Dalens gate Borgermester Hans Olsen Dalen (1860–1936) 1959
Brattreins gate Nedre Tveiten Eiendommen Brattrein 1935
Breisetfjellvegen Sauheradfjella, Breiset 2016 Vei i Breiset hytteområde i tidl. Sauherad kommune.
Breisetvegen Hjuksebø / Breiset Breisetområdet i Sauheradfjella 2017 Tidl. Sauherad kommune.
Brennavegen Yli Gårdsnavnet Brenna 1990
Brubakken Hjuksebø, Skogenfeltet 1999 Tidl. Sauherad kommune.
Bruhellevegen Tinnesjordet Jordet «Bruhellen» 1974
Bryggevegen Hjuksebø, Muggerudfeltet / Hjuksevelta Hjuksebø brygge 1999 Tidl. Sauherad kommune.
Brønnvegen Lokal brønn
Busnesvegen Gransherad, Busnesgrenda Busnesgrenda 1997
Bøenvegen Gransherad, Bøengrenda Gårdsnavnet Bøen 1997
Bøherads gate Bø kommune 1935
Cappelstuguvegen Øvre Anundskås Plassen Cappelenstugo 1937
Chr Michelsens gate Tinne Skipsreder og statsminister Christian Michelsen (1857–1925) 1937
Dalsåsveien Øvre Tveiten Dalsåsen 1937
Dammen Hovin Raudammen i Reisjåvatn 2016 Notodden og Tinn
Damstulvegen Heddal Stulen Damstul 2016 Hyttevei.
Deildalsvegen Gransherad Deildalen 2016 Skogsbilvei
Diplemyrvegen Sauheradfjella, Breiset Diplemyra. 2016 Veg i Breiset hytteområde. Tidl. Sauherad kommune.
Drevdalsvegen Sauheradfjella, Breiset Dalføret Drevdalen. 2016 Prosjektert vei i Breiset hytteområde. Tidl. Sauherad kommune.
Dyre Vås gate Øvre Tveiten Billedhugger Dyre Vaa (1903–1980). 1937
Dålånvegen Ørvella 1986
Dårstulvegen Lisleherad Stulen Dårstul 2017
Egne Hjems gate Egne Hjem / Hvålajordet En av Norsk Hydros store satsninger på bygging av boliger for ansatte. 1915
Eidsvollsgata Høybødalen 1937
Eikeskartunet Lokaliteten Eikeskaret 2007 Eikeskar boligområde.
Eikeskarvegen Lokaliteten Eikeskaret.
Einar Gerhardsens vei Statsminister Einar Gerhardsen (1897–1987) 1988
Eirik Raudes vei Oppdager av Grønland, Eirik Raude. 1937
Enggravvegen Heddal øst Gårdsnavnet Enggrav 1981
Englandsvegen Yli Gårdsnavnet England 1991
Fjellhaugveien 1937
Fjellmannvegen Tinnesjordet Jordet «Fjellmannen» 1974
Flylandvegen Heddal øst Gårdsnavnet Flyland (gnr. 22/7)
Flåterudvegen Flåterudgrenda Gårdsnavnet Flåterud 1986
Follsjøvegen Lisleherad / Bolkesjø Follsjø
Folseråsvegen Gransherad, Folseråsgrenda Folseråsen/gårdsnavnet Folserås 1997
Framkåsvegen Husmannsplassen Framkåsa 2007 Eikeskar boligområde.
Fredrik Stangs gate Øvre Tveiten Statsminister Frederik Stang (1808–1884) 1937
Fridtjof Nansens gate Sætre Polarforsker Fridtjof Nansen (1861–1930) 1937
Furumoen Ørvella vest Tidligere furuskog og gårdsnavnet Moen
Furuskotvegen Høgås 2015
Furuveien Lien Treslaget furu 1963 Tidligere Nedre Lienvei.
Gamle Hvålavei Egne Hjem / Hvålajordet
Gavlesjåvegen Ørvella vest Innsjøen Gavlesjå
Geitenatten Sauheradfjella, Breiset Lokalitetsnamn 2016 Veg i Breiset hytteområde nordover frå Grytefjellvegen. Tidl. Sauherad kommune.
Gjermund Haugens veg Høgås Spelemann Gjermund Haugen (1914–1976) 1988
Golidvegen Sauheradfjella Stulen Godlia. 2016 Skogsveg. Tidl. Sauherad kommune.
Grandokkvegen Hjuksebø, Skogenfeltet 1999 Tidl. Sauherad kommune.
Gransheradvegen Ørvella / Gransherad / Ormemyr Bygda Gransherad. 1997 Fv 361
Grevlingvegen Høgås Dyrearten Grevling. 1975
Groshaugveien Sætre 1937
Grosvollveien
Grotbekkvegen Husmannsplassen Grotbekk.
Grytefjellvegen Sauheradfjella, Breiset Grytefjell. 2016 Veg i Breiset hytteområde. Tidl. Sauherad kommune.
Grønligata Nedre Tveiten 1935
Gullhaugveien Nedre Tveiten 1937
Gulltunvegen Heddal øst 1981
H Abr Hansens gate Meaksmoen Ingeniør Hans Abraham Hansen (1868–1916). 1937 Ingeniør, driftsbestyrer ved Tinfoss Papirfabrikk.
Hagaliavegen Nordbygda Gårdsnavnet Hagalia (Hagen) 1991
Hafstein Gransherad, Hafstein Gårdsnavnet Hafstein 1997
Hagenvegen Hjuksebø Gardsnamnet Hagen 1999 Tidl. Sauherad kommune
Hamnevegen Kattekleiv 1949
Hans Nielsen Hauges gate Nedre Tveiten Legpredikant Hans Nielsen Hauge (1771–1824) 1937
Harald Bjerkes gate Tinnebyen Ingeniør og industribygger Harald Bjerke (1860–1926) 1937
Haslekåssvingen Hjuksebø Husmannsplassen Haslekåsa Tidl. Sauherad kommune
Haslekåsvegen Hjuksebø, Muggerudfeltet Husmannsplassen Haslekåsa 1999 Tidl. Sauherad kommune
Haugebondvegen Tuven 1981
Haugmovegen Heddal øst, Haugmoen Haugmoen 1986
Haugveien Lisleherad, Svelgfoss
Heddalsvegen Sentrum / Kasin i Nordbygda Tidligere Heddal kommune 1915, 1935 Het Hitterdalsveien fram til 1935
Hegnegata Egne Hjem / Hvålajordet / Gvålatoppen 1935
Hegneskottet Egne Hjem / Hvålajordet 1915
Hellebrekkevegen Nedre Anundskås Husmannsplassen Hellebrekke 1935
Hellemvegen Gårdsnavnet Hellem
Helmers vei Sentrum, Grønnbyen Doktor Helmers, byens første doktor bodde på Helmersmoen der Grønnbyen ble bygd 1937
Henrik Ibsens gate Tinne Dramatiker Henrik Ibsen (1828–1906) 1937
Henrik Wergelands gate Tinnesmoen Dikter Henrik Wergeland (1808–1845) 1937
Henry Finruds veg Høgås Politiker Henry Finrud (1910–1980)
Herbjørnsrudvegen Heddal øst Gårdsnavnet Herbjørnsrud 1981
Hevreåvegen Hefreåa 1986
Hitterdalsvegen Tinnesjordet Eldre navneform på Heddal 1976
Hjalmar Johansens gate Nedre Tveiten Polfarer Hjalmar Johansen (1867–1913) 1935 Gatenavn opphørt. Lagt til Gullhaugveien
Hjuksevelta Hjuksebø, Hjuksevelta Hjuksevelta, stad for tømmerfløyting 2009 Tidlegare Veltavegen. Tidl. Sauherad kommune
Holbergs vei 1937
Hollavegen Heddal øst Gårdsnavnet Holla 1981
Holtermann Knudsens gate Tinnebyen Arbeiderpartiets grunnlegger Christian Holtermann Knudsen (1845–1929) 1935
Hovinvegen Hovin / Gransherad Tidligere kommune Hovin 1997 Tinn og Notodden
Huldrevegen Skogen Huldreberget 1963, 1988 Forlenget i 1988 med tidl. søndre del av Nordre Skogenvei.
Huvestads gate Tinnesmoen 1935
Hvåladalen Lokalitetsnavn
Hvålagata Tinnebyen 1915 Vaalagaten
Hvålaskeidet Tinnebyen 1935
Hydros gate Sentrum, Villamoen Industrien Norsk Hydro 1915
Høgåstunet Høgås Høgås
Høgåsvegen Høgås Høgås 1975
Høimyrvegen Lisleherad, Svelgfoss Gårdsnavnet Høimyr 1978
Høybødalen
Høybøgata Tinnebyen 1937
Høybøåsen Eikeskar boligområde.
Høymyrvassvegen Meheia Høymyrvatnet 2016 Hyttevei. 3866 m
Håbergvegen Heddal øst Gårdsnavnet Håberg 1981
Hågåskeiet Gransherad 1997
Haavar Gibøens gate Tinnesmoen Spelmannen Haavar Gibøen (1809–1873) 1935
Håvevegen Lisleherad / Grønvollfoss Gårdsvnavnet Håve/Hove 1997
Idrettsveien Setremoen Notodden stadion 1963
Industrigata Sentrum, Grønnbyen Norsk hydro 1915
Ingebjørg Mælandsmos veg Heddal øst, Skilrudfeltet Lærer og forfatter Ingebjørg Mælandsmo (1898–1981) 1986
Ingebjørg Sørensens veg Høgås Lektor og kordirigent Ingebjørg Sørensen (1884–1956) 1979
Inger Floods veg Tuven Salmeformidler og prestefrue Inger Laurine Flood (1819–1910) 1981
Ivar Aasens gate Øvre Tveiten Språkforsker og dikter Ivar Aasen (1813–1896) 1937
Jacob Hogstads vei Tinnebyen Lærer ved den gamle Heibø-skolen, Jacob Hogstad (1811–1874).|
Jernverksgata Sentrum, Jernverkstomta Jernverket 2020
Johan Badens veg Høgås Organist Johan Baden (1888–1959).|1979
Johan Falkbergets vei Tinnebyen Forfatter, journalist og politiker Johan Falkberget (1879–1967).|1946 Tidligere Knut Hamsuns gate.
Johan Sverdrups gate Høybødalen Statsminister Johan Sverdrup (1816–1892).|1937
Jomfru Hannas veg Heddal øst Hanna Mathisen (1834–1872) 1981
Jomfru Holsts veg Heddal øst, Skilrudfeltet Vertshusinnehaver «Jomfru Holst» 1969
Jonas Lies gate Nedre Tveiten 1937
Jordmor Anne Slettemos sti Sentrum Jordmor Anne Jonsdtr. Slettemo (1894–1979).|2017 Gangvei
Juvbekkvegen Gjuvbekken. 1960
Kanalbyen Holtakanalen, anlagt av Tinfos Papirfabrik ca. 1910 1937 Hyttebyen
Kanalveien Holtakanalen, anlagt av Tinfos Papirfabrik ca. 1911 1915
Kasinvegen Heddal øst, Semsfeltet Gårdsnavnet Kasin 1969
Kastevegen Gårdsnavnet Kastet
Kattekleiv Kattekleiv Husmannsplassen Kattekleiv 1949
Killingdalsvegen Sauheradfjella Killingdalstjønnane 2016 Skogsveg. Tidl. Sauherad kommune.
Kippeståbrekka Tinfos Kippestaden, gammel utslagsplass for tømmer 1974 Opphørt. Lagt til O H Holtas gate.
Kirkegata Sentrum, Villamoen Notodden kirke 1915
Kirseboms vei Stadshauptmann H. G. Kirsebom, eier av Tinfos Papirfabrik
Kivlegata 1935
Kjeiks veg Heddal øst, Skilrudfeltet / Semsfeltet Kjeik Sem, en av de fem storbøndene, som ifølge sagnet, sto bak bygginga av Heddal Stavkyrkje
Kjærlighetsstien Heibø Gitt navnet av elever på Heibø skole
Kleivmyrvegen
Kleppenvegen Gårdsnavnet Kleppen 1986
Klokkargardvegen Gransherad Eiendommen Klokkargarden 1997
Klokkarudvegen Heddal øst Gårdsnavnet Klokkerud
Kloumannveien Lisleherad, Svelgfoss Ingeniør Sigurd Kloumann (1879–1953)
Klypevegen
Kollsetvegen Sauheradfjella Kolsetsætra 2016 Skogsveg.
Kongsbergveien Sentrum / Kongsberg kommunegrense på Meheia. Byen Kongsberg 1915
Konvallvegen Høgås Planten konvall
Kringletjønnvegen Sauheradfjella Kringletjønn 2016 Skogsveg. Tidl. Sauherad kommune.
Kringlevegen Høgås Veiens form 1975
Kristian Lofthus gate Nedre Anundskås Bondeleder Kristian Jensen Lofthus (1750–1797) 1935
Kristofer Uppdals gate Skogen Rallar og forfatter Kristofer Uppdal (1878–1961)
Kufaveien Skogen Kunstsilkefabrikken 1959
Kvamslivegen Gransherad 1997
Kvernhusvegen Hjuksebø, Skogenfeltet 1999 Tidl. Sauherad kommune
Kvileplassen Breiset 2016 Veg i Breiset hytteområde. Tidl. Sauherad kommune.
Kyrkjetjønna Gransherad Kyrkjetjønna 1997
Kåfjellvegen 1959
Kåpårdalsvegen Hjuksebø, Hjuksevelta Kobberdalen 1999 Tidl. Sauherad kommune
Kåsavegen Småbruket Kåsa (Solhaug) (gnr. 42/40)
Landstads gate Tinnesmoen Salmedikter Magnus Brostrup Landstad (1802–1880) 1935
Langkåsveien Tinnesmoen Husmannsplassen Langkås 1937
Lars Fykeruds veg Spelemannen Lars Fykerud (1860–1902) 1937
Larskåsvegen Heddal øst, Skilrudfeltet / Semsfeltet Husmannsplassen Larskås? 1969
Lauvåsvegen Sauheradfjella Lauvåsknollen eller Lauvåsstulen 2017 Tidligere Sauherad.
Leirbruhaugen Lisleherad, Svelgfoss 1978
Leiv Eirikssons gate Nedre Tveiten Oppdager Leiv Eiriksson 1937
Lerkelunden Gransherad 1997
Liavegen Yli Gårdsnavnet Lia 1969
Lie Jørgensens veg Høgås Kunsthåndverker og maler Thorbjørn Lie-Jørgensen (1900–1961) 1975
Lienfossveien Lienfoss i Tinnåa 1937
Liengrenda Gransherad / Årlifoss Liengrenda 1997
Lienveien
Lihølen Gransherad Lihølen i Tinnåa 1997
Limoen Gransherad Plassen Limoen under Li? 1997
Linbursdokka Tinnebyen Liten bygning, linbur, for tørking av lin 1935
Lindalleen Sentrum, Villamoen Lindealleen 1915
Linståveien Nedre Tveiten 1937
Lisleheradvegen ? / Lisleherad Bygda Lisleherad 1935, 1997
Listulvegen Heddal Stulen Listul 2016
Liv Gohlis veg Høgås 1997
Livegen Gransherad Gårdsnavnet Li (gnr. 125/5) 1997
Luren 2007 Eikeskar boligområde.
Lynnevik Gransherad, Lynnevik 1997
Lysthusvegen Heddal øst, Flatin Gårdsnavnet Lysthus 1981
Lærerskoleveien Sætre Notodden lærerskole 1963
Løkjavegen Heddal øst Gårdsnavnet Løkja 1981
Løkkevegen Heddal øst, Flatin 1982 Fikk navnet Eli Alfsdotters veg i 1981, men ble endret etter klage.
Løyndfiskvegen Meheia Løyndfisktjønn 2016 Hyttevei
Magistrat Jensens gate Øvre Tveiten 1935
Marcus Thranes gate Tinnesmoen Arbeiderbevegelsens første leder, Marcus Møller Thrane (1817–1890) 1935
Meheiavegen Sætre Meheia
Merdevegen Tuven Plassen Merde under Tinnes 1976
Moenvegen Heddal øst Gårdsnavnet Moen
Morkvegen Grønvollfoss Gårdsnavnet Mork. 2016
Mosryggvegen Gransherad, Tinnoset Gårdsnavnet Mosrygg (gnr. 111/1) 1997
Muggerudsvingen Hjuksebø, Muggerudfeltet Husmannsplassen Muggerud 2009 Tidl. Sauherad kommune.
Muggerudvegen Hjuksebø, Muggerudfeltet Husmannsplassen Muggerud 1999 Tidl. Sauherad kommune.
Myllargutens gate Spelemannen Myllarguten 1915, 1935 Møllerguttens gate fra 1915
Mælagata
Nesherads gate Tinnesmoen Nesherad i Sauherad (nå Midt-Telemark) 1937
Nesøya Sentrum Lokaliteten Nesøya
Nisivegen Gransherad, Tinnoset Tjernet Nisitjørn 1997
Nord-Tinnesvegen Tinnes Gårdsnavnet Nordre Tinnes 1963
Nordahl Griegs gate Forfatter og krigsreporter Nordahl Grieg (1902–1943) 1946 Tidligere Sætrejordet.
Nordre Skogenvei Skogen Gårdsnavnet Skogen 1937
Nordre Vestsidaveg Yli / Melås Vest for Heddøla 1986
Nordraaks gate Komponist Rikard Nordraak (1842–1866) 1937
Nystulvassvegen Nystulvatnet 2016 Hyttevei. Kalles «Holiday Road».
Nyveien 1937 ?
Nørstrudvegen Nordbygda Gårdsnavnet Nørstrud 1981
O G Hauges veg Heddal øst, Skilrudfeltet / Semsfeltet Lærer og klokker Ole Gunnulfsen Hauge (1836–1910) 1969
O H Holtas gate Sentrum / Tinfos Trelasthandler, kraftutbygger og industrigründer Ole Halvorsen Holta (1851–1928) 1937
Ola Hanssons gate Nedre Tveiten Rosemaleren Olav Hansson fra Øst-telemark (ca. 1750–ca. 1820) 1959, 81
Ola Lensmanns veg Yli Lensmann Ole Olsen Hovdejord-Tinne (ca. 1680–1765) 1969 (NH)
Ola Storengs veg Høgås Grunnlegger av Teledølen og Rjukan Blad (seinere Rjukan Dagblad) Ola Storeng (1881–1943) 1979
Olaf Moens veg Lisleherad Motstandsmann Olaf Moen (1910–1944) som ble skutt ved Enebakk i Oslo 22. mai 1944 1997
Olaf Ryes gate Gvålatoppen / Tinnebyen Generalmajor Olaf Rye (1791–1849) 1937
Olav Bjaalands gate Nedre Anundskås Skiløper og polfarer Olav Bjaaland (1873–1961) 1935
Ole Bergs veg Høgås Musiker Ole Berg (1886–1948) 1979
Ole Bulls gate Fiolinist Ole Bornemann Bull (1810–1880) 1937
Olea Crøgers gate Øvre Tveiten Folkeminnesamler Olea Crøger (1801–1855) 1959
Ordfører Strandlies gate Nedre Tveiten Notoddens første ordfører i 1913, Johannes Eriksen Strandli 1935
Orekåsgate Sentrum, Villamoen Husmannsplassen Orekåsa 1937
Oscar Nissens gate Sentrum, Grønnbyen Lege, redaktør, sosialreformator og politiker Oscar Nissen (1843–1911) 1915
Otto Sverdrups gate Polarforsker Otto Sverdru 1937
Pans veg Høgås Skogsguden Pan 1975
Parkveien 1935
Peter Hognestads gate Tinnesmoen Biskop Peter Hognestad (1866–1931) 1935
Primtjønnvegen Meheia Primtjønn 2016 Hyttevei
Professor Tronstads gate Tinnesmoen Professor og motstandsmann Leif Hans Tronstad (1903–1945) 1946 Tidligere gatenavn, Gluggen vedtatt i 1937.
Radioveien Sætre Mellombølgesender 1926–1976 1937
Raud Rygis veg Heddal øst En av de fem storbøndene, som ifølge sagnet, sto bak bygginga av Heddal Stavkyrkje 1981
Rekåvegen Gårdsnavnet Rekå 1981
Reshjemvegen Tuven / Yli / Reshjemheia Gårdsnavnet Reshjem 1986, 91
Rindevegen Heddal øst Gårdsnavnet Rinde 1982 Fikk navnet Tone Torsdotters veg i 1981, men ble endret etter klage.
Roald Amundsens gate Tinnebyen Polfarer og forsker Roald Amundsen (1872–1928) 1937
Rogneståvegen Tuven 1976
Rognåkervegen Heddal øst, Semsfeltet 1969
Rolf Prydz gate Tinnebyen 1935
Rolf Wickstrøms gate Fagforeningsleder Rolf Wickstrøm.
Romestulvegen Sauheradfjella Stulen Romestul 2017 Skogsvei.
Rudshaugen 1986
Rugdevegen Fuglearten rugde 1974 Fuglelivegen vedtatt i 1969. Endret etter klage.
Røsslyngvegen Høgås Planten røsslyng
Rådhusgata Sentrum Rådhusplassen (ofte kalt Kirkeparken) 1937
Sagafossveien Sagafossen i Tinnåa 1937
Sagdalen Tinnes 1963
Sagvegen Hjuksebø, Hjuksevelta 2009 Tidl. Sauherad kommune
Sagveien Tinnebyen 1937
Sam Eydes gate Ingeniør og industribygger Sam Eyde (1866–1960) 1937
Sandsdalens gate Nedre Tveiten Spelmann Leiv Sandsdalen (1825–1896) fra Seljord? 1935
Sauarvegen 1991
Sauheradvegen Gvarv / Hjuksebø Sauherad kommune 1999 Siste 5,1 km av veien ligger i Notodden komm. etter grensejusteringen 2020.
Seljordsvegen Heddal Gårdsnavnet Seljord 1981
Semsvegen Tuven 1976
Siljudalsvegen Gransherad Gårdsnavnet Siljudalen 1997
Simonesvegen Simones
Skardsvegen Yli
Skardsåsvegen Skogen Skardsåsen 1963
Skilrudvegen Heddal øst, Skilrudfeltet
Skogenvegen Hjuksebø, Skogenfeltet 1999 Tidl. Sauherad kommune
Skogveien Sentrum, Villamoen 1915
Skolegata Sentrum 1915
Skrivar Wessels veg Tuven Sorenskriver Jonas Wessel (1766–1851) 1981
Slettavegen Hjuksebø Husmannsplassen Sletta 2016 Skogsvei i tidl. Sauherad kommune
Slettemovegen Hjuksebø Gardsnamnet Slettemo 2009 Tidl. Sauherad kommune
Smedsrudmovegen Gårdsnavnet Smedsrud 1986
Smørtjønnvegen Sauheradfjella, Breiset Smørtjønn 2016 Veg i Breiset hytteområde. Tidl. Sauherad kommune.
Snipetjønnvegen Blefjell Snipetjønn på veiens østside 2016
Snøyrudvegen Skogen Husmannsplassen Snøyrud under Graver
Solbakkvegen Heddal øst 1981
Solhaugveien Sentrum Eiendommen Solhaug 1937
Solskinnsvegen Høgås
Stallbakken Tinfos 1974Tinfos Fabrikers stall
Stasjonsvegen Hjuksebø Hjuksebø stasjon 1999 Tidl. Sauherad kommune
Stasjonsvegsvingen Hjuksebø Hjuksebø stasjon Tidl. Sauherad kommune.
Steinbakkvegen Heddal øst, Skilrudfeltet
Steinbekklia Høgås Lokaliteten Steinbekkdalen 2015
Steingardsbakken Tinnebyen 1963
Stivimovegen Heddal øst Gårdsnavnet Stivi 1981
Stivivegen Heddal øst Gårdsnavnet Stivi 1982 Fikk navnet Murukleivvegen i 1981, men ble endret etter klage.
Storeblevegen Gransherad Blefjell 1997 Hyttevei
Storgata Sentrum Byens hovedgate 1915
Sundevegen 1981 Uttales: Sonnveg'n
Sundmannvegen Heddal øst, Flatin Ferjestedet ved Heddøla rett ned for Lysthus 1981
Surtetjønn-vegen Høgås Surtetjønna 1975
Surtevjuvegen Gårdsnavnet Surtevju 1981
Svalbardgata Nedre Tveiten Øygruppa Svalbard 1937
Svelgfossvegen ? / Lisleherad Svelgfoss i Tinnåa 1959
Svingen Skogen Veiens form 1937
Svintrudvegen Heddal øst Grisetroda ved Svintrudberget 1981
Sykehusveien Tinnesmoen Notodden sykehus 1937
Sætrealleen Sætre Gårdsnavnet Sætre (gnr. 41/1) 1959 Et gammelt veinavn som ble stadfestet i 1959.
Sætregata Sætre Gårdsnavnet Sætre (gnr. 41/1) 1937
Sætrevegen Gransherad Gårdsnavnet Sætre (gnr. 110/1) (Gransherad) 1997
Sølvestjønnvegen Sølvestjønn 2016 Hyttevei.
Søndre Skogenvei Skogen 1937
Søndre Tveiten gate Nedre Tveiten Gårdsnavnet Søndre Tveiten 1937
Søndre Vestsidaveg Yli / Strand / Simones Fv 555
Taklåsvegen Sauheradfjella Taklåsåsen, Taklåstjønn 2016 Skogsveg. Tidl. Sauherad komm.
Teatergata Sentrum Notodden teater (kinoen), oppført 1914, nå revet 1937
Tekstegata Sentrum, Jernverkstomta Husmannsplassen Teksten 2020
Telegata Sentrum 1915
Telnesgata Øvre Tveiten 1937
Thomoen Gransherad Gårdsnavnet To (gnr. 126/2) 1997
Thor Cappelens veg Høgås Thor Cappelen (1889–1975), lege på Notodden
Tinnebakken Tinnebyen Gårdsnavnet Tinne 1937
Tinnebyveien Tinnebyen Gårdsnavnet Tinne, Tinnebyen 1937
Tinnegrendvegen Sentrum / Tinnegrend Tinnegrend 2019 Sauheradvegen og Tinnegrend ble slått sammen til Tinnegrendvegen i 2019.
Tinnekasin Tinnebyen Gårdsnavnet Tinne 1937
Tinnesgata Tinnesmoen 1915, 1937 Forlenget fra nr. 29 i 1937.
Tinnesåsen Tinnes Gårdsnavnet Tinne
Tinneveien Tinnebyen Gårdsnavnet Tinne 1915
Tinnoset Gransherad, Tinnoset Lokaliteten Tinnoset 1997
Tinnosvegen Gransherad, Tinnoset 1997
Tinnsjøvegen Gransherad / Tinn kommunegrense Tinnsjø 1997
Tiurvegen Høgås Fuglearten tiur 1975
Tjønnebergvegen Heddal øst, Semsfeltet 1969
Tjønnvegen Heddal øst, Flatin Gårdsnavnet Tjønn 1982 Fikk navnet Flatinvegen i 1981, men ble endret etter klage.
Tjønnåsvegen Ørvella (Notodden) / Sauland Gårdsnavnet Tjønnås 2016 Veien fikk navnet Tjønnås i 1997, men ble endret til Tjønnåsvegen da veien på Sauland-sida fikk dette navnet i 2016.
Tjønnåsvegen Sauheradfjella Lokaliteten Tjønnås 2016 Vedtatt slått sammen med Kringletjønnvegen av Sauherad kommune 2 mnd. før grensejustering.
Torbjørn Blindes veg Heddal Torbjørn Gjermundsson (1768–1862) 1981
Toreskåsveien Sentrum Husmannsplassen Toreskås 1937
Torkjel Haugeruds veg Spelemann Torkjell Haugerud (1876–1954) fra Bø i Telemark
Torrudmoen Gransherad, Tinnoset Gårdsnavnet Torrud (gnr. 112/8) 1997
Tors veg Heddal øst, Skilrudfeltet
Torvbakken Sentrum Bakke ned fra Torvet 1915
Torvet Sentrum 1915
Tovsrudvegen Heddal øst Gårdsnavnet Tovsrud 1981
Trolldalsvegen Heddal øst Gårdsnavnet Trolldalen
Tråervegen Gransherad Gårdsnavnet Tråer 1997
Tråserudvegen Ørvella vest Gårdsnavnet Tråserud
Tuddals gate Tinnebyen Bygda Tuddal i Hjartdal kommune 1935
Tuvenbøygen Tuven Tuven 1976
Tveitdalen Øvre Tveiten Lokalitetsnavn 1937
Tveitengata Øvre Tveiten 1935
Tverrvegen Yli Beskrivende navn
Tømmerveien 1937
Tåråfjellvegen
Urbyes vei Prest Jørgen Martin Urbye (1876–1955) 1966
Veltavegen Heddal øst Gårdsnavnet Velta eller Veltåa 1981
Venåsvegen Gransherad, Tinnoset Grenda Venås 1997
Vigdis Cordtsens veg Høgås Vigdis Cordtsen (1916–2000) 1997
Viggo Hansteens gate Skogen / Setre Jurist, politiker og motstandsmann Viggo Hansteen (1900–1941) 1946
Vigilvegen Gransherad, Tinnoset Innsjøen Vigilen 1997
Villandvegen Heddal øst Gårdsnavnet Villand
Villaveien Sentrum, Villamoen Villabebyggelsen 1915
Vindåsvegen Høgås 2015
Viperudmovegen Gårdsnavnet Viperud 1982 Fikk navnet Holtekåsavegen i 1981, men ble endret etter klage.
Vrådals gate Tinnesjordet Bygda Vrådal i Kviteseid kommune 1937
Vårfjoslia Heddal øst, Semsfeltet 1969
Welhavens gate Egne Hjem / Hvålajordet Lyriker og litteraturkritiker Johan Sebastian Welhaven (1807–1873) 1937
Ylivegen Yli Tettstedet Yli
Ørvella vest Kasin i Nordbygda / Melås / Hjartdal grense Området Ørvella 1986
Ørvella øst Kasin i Nordbygda / Ørvella, Hjartdal kommunegrense Området Ørvella 1986 E134
Øygardsvegen Ørvella vest Gårdsnavnet Øygarden
Årlifossvegen Lisleherad / Årlifoss Stedet Årlifoss / Årlifoss i Tinnåa 1997
Årmotdalsvegen Årmotdalen Årmotdalen 2017 Bø og Notodden.
Årnesvegen Skogen Gårdsnavnet Årnes 1976
Aasmund Vinjes gate Sentrum Dikter og journalist Aasmund Olavsson Vinje 1915
Åsveien Sætre
Åvegen Hjuksebø, Hjuksevelta Hjukseelva 1999 Tidl. Sauherad kommune.

Kilder

Det følgende er hovedkildene for oversikten. I tillegg kommer en rekke strøopplysninger fra forskjellige artikler som det ikke vil være hensiktsmessig å nevne her, men som heller hører hjemme i de enkelte artikler om gater og veier.

 • Kartverket: Norgeskart
 • Oversiktskart over Notodden. Notodden byingeniørkontor 1937
 • Notodden historielags årsskrift 1999: Gatenavn i Notodden som henviser til industrien (samling av artikler fra Telen av Jens Marius Hammer)
 • Statens vegvesen: Vegliste 2017, Telemark
 • Notodden kommune: 0807 Vegnavn i Notodden.xlsx
 • Notodden kommune: Diverse navnesaksdokumenter
 • Gatenavnkomiteen: Komiteens forslag til vegnavn", 3. september 1981
 • Diverse avisartikler om navnevedtak
 • Fortegnelse over Notoddens gater pr. 1. januar 1938. Teledølens trykkeri
 • Tidligere skogbrukssjef i Sauherad kommune, Halvor Fjones' liste over skogsbilveier i Sauherad
 • Notodden Historielag: Husmannsplassar i Notodden kommune. Bind 1, 2011 og bind 2, 2016