Kulturminner i norsk kraftproduksjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hammeren kraftverk i Maridalen i Oslo fra 1900 er det eldste kraftverket i landet som fortsatt er i drift.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Den eldste delen av Kykkelsrud kraftverk fra 1903 er i dag et flomkraftverk.
Stasjonsbygningen til Glomfjord kraftverk, oppført 1918 til 1920, arkitekt Olaf Nordhagen.
Foto: Dag Endre Opedal/Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (2010).

Kulturminner i norsk kraftproduksjon var et prosjekt i åra 2003 til 2006 med sikte på å identifisere og bevare norske vannkraftverk som er spesielt verdifulle kulturminner.

Prosjektet var et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Energi Norge, Statkraft, Norsk Hydro og Riksantikvaren, ledet av NVE. Prosjektet skulle skaffe og systematisere kunnskap og dokumentasjon om kraftverk i Norge. Målsettingen var å bidra til historisk bevissthet omkring kraftverkenes betydning, samt å gi økt forutsigbarhet i forvaltning og bevaring av disse.

Dette var et av fire tilsvarende prosjekter om teknisk-industrielle kulturminner innenfor NVEs ansvar. De tre andre er:

Kraftverk

Prosjektet identifiserte 27 kraftverk, og den norske vannkraftutbyggingen er delt inn i seks ulike faser, som alle er representert. De seks fasene er:

  1. 1880–1905: Gjennombrudd for vannkraftproduksjon
  2. 1906–1920: Storindustri og kommunal utbygging
  3. 1921–1945: Mellomkrigstiden og andre verdenskrig
  4. 1946–1963: Gjenoppbygging og industriutbygging
  5. 1963–1990: Strid om utbygging
  6. etter 1991: Liberalisering og internasjonalisering
Kraftverk i prosjektet
Kraftverk Vassdrag Fallhøyde Åpnet Utfaset
Første epoke: 1880–1905
Kuråsfossen I Glomma 15,3 meter 1896 1964
Hammeren Bjørnsjøelva/Skjersjøen 105 meter 1900 i drift
Kykkelrud Glomma 20 meter 1903 delvis
Andre epoke: 1906–1920
Dalsfos Kragerøvassdraget 21 meter 1907 i drift
Tysso I Tyssovassdraget ca 400 meter 1906 1989
Oltedal Oltedalselva 66 meter 1909 1994
Vemork Måna 300 meter 1911 1971
Bøylefoss Arendalsvassdraget 62 meter 1913 i drift
Vamma Glomma 28,5 meter 1915 i drift
Longerak Otravassdraget 298 meter 1916 i drift
Herlandsfoss Herlandsvassdraget 139 meter 1919 delvis
Glomfjord Fykanåga 460 meter 1920 delvis
Nomeland Otravassdraget 20,5 meter 1920 i drift
Tredje epoke: 1921–1945
Rånåsfoss I Glomma 12,7 meter 1921 2014
Hakavik Hakavikvassdraget 389 meter 1922 i drift
Solbergfoss I, II Glomma 21 meter 1924 i drift
Nore I Numedalslågen 363 meter 1928 i drift
Sauda III Saudavassdraget 249 meter 1930 i drift
Skjerka Mandalsvassdraget 340 meter 1932 delvis
Fjerde epoke: 1946–1963
Nedre Fiskumfoss Namsen 34,5 meter 1946 2023
Hol I Hallingdalsvassdraget 407/380 meter 1949 i drift
Nedre Vinstra Vinstravassdraget 448 meter 1953 i drift
Nea Nea-Nidelvvassdraget 377 meter 1960 i drift
Skogfoss Pasvikelva 19,7 meter 1964 i drift
Braskereidfoss Glomma 9,5 meter 1978 i drift
Femte epoke: 1966–1990
Alta Alta-Kautokeinovassdraget 185 meter 1987 i drift
Sjette epoke: etter 1991
Svartisen Fykanåga 585 meter 1993 i drift

De nedlagte kraftverkene er erstattet av nye kraftverk samme sted i tilknytning til samme vannfall. Kraftverk i drift har ofte skiftet vannturbin(er) underveis. Mange kraftverk er siden åpningen utvidet.

Kilder