Danmarks monarker

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Liste over Danmarks regenter»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Margrete Valdemarsdatters sarkofag står i høykoret i Roskilde domkirke.
Foto: Stig Rune Pedersen (2023)

Danmarks monarker har gjennom gjennom det meste av Danmarks historie hatt tydelige forbindelser til Norge. Et formål med denne artikkelen er derfor ikke bare å lage ei liste over monarkene, noe som er enkelt tilgjengelig mange steder, men å vise hvilke tilknytninger de hadde til Norge. En del av monarkene styrte også Norge gjennom forskjellige former for unioner - også før perioden vi kaller dansketida. Og det er også eksempler på at det er riktig å si at en norsk monark også styrte Danmark i et par tilfeller. Andre hadde tilknytninger gjennom ekteskap eller gjennom deltakelse i storpolitiske hendelser.

I tabellen har vi lagt inn monarkens tiltredelses- og avgangsår som dansk monark, og også perioden som monark i Norge der dette er aktuelt. I noen tilfeller er denne perioden satt i kursiv, for å markere at det primært var en nominell kongetittel i i periode i vår historie der vi i den norske kongerekka nevner en annen person. Som man kan se vil det ikke alltid være fullt overlapp der. I tillegg har vi en egen kolonne der vi nevner spesielle forbindelser til Norge.

Den første man regner som konge av Danmark er Gorm den gamle, som skal ha vært sønn av småkongen Hardeknut den eldre. Man vet svært lite om hans liv, men han regnes som den som samla Danmark til ett rike selv om han i realiteten trolig bare styrte deler av Jylland. Hans sønn Harald Blåtann vet vi mer om, og med ham begynner kongerekke der vi har noenlunde sikre dateringer. Men det er først i 1018, da Knut II av Danmark, at man får helt sikkert dokumenterte opplysninger fra krønikene. Det finnes også flere tidligere sagnkonger, som ikke er tatt med i denne oversikten - dels fordi vi ikke engang vet sikkert om de har eksistert, og dels fordi man knapt kan snakke om et Danmark før Gorms eller Harald Blåtanns tid.

Navn Født Død Tiltrådte Avgikk Gravsted Norsk monark Forbindelser til Norge Andre merknader Bilde
Gorm den gamle 958? 958? Jelling
Harald Blåtann 935 ca. 985–987 ca. 958 ca. 985–987 ca. Roskilde domkirke 970–986 ca. Nominelt konge i Viken. Innsatte Håkon Sigurdsson ladejarl. Mista all makt i Norge etter slaget ved Hjørungavåg.
Svein Tjugeskjegg 960 ca. 1014 985–987 ca. 1014 Roskilde domkirke 1000–1014 Nominelt norsk konge, under Eirik Håkonsson ladejarls regjeringstid.
Harald Sveinsson 996 ca. 1018 ca. 1014 1018 ca.
Knut den mektige 995 ca. 1035 1018 1035 Winchester domkirke 1028–1035 Nominelt norsk konge, innsatte frillesønnen Svein Alfivasson som regent. Konge av England 1016–1035.
Hardeknut 1018 1042 1035 1042 Winchester domkirke Konge av England 1040–1042.
Magnus den gode 1024 1047 1042 1047 Nidarosdomen 1035–1047 Sønn av Olav Haraldsson (den hellige), og primært konge av Norge.
Svein Estridsson 1018 ca 1076 1047 1076 Roskilde domkirke
Harald Hen 1040 ca 1080 1076 1080 Dalby kirke
Knut den hellige 1043 ca 1086 1080 1086 St. Knuds kirke Odense Ble en høyt akta helgen også i Norge. Drept i Odense, regna som martyr og helgen.
Olav Hunger 1050 ca 1096 1086 1096 Gift med Ingegjerd Haraldsdotter, datter av Harald Hardråde.
Erik Eiegod 1055 ca 1103 1095 1103 Pafos, Kypros Fikk oppretta erkesetet i Lund, som en tid også dekka Norge. Døde på Kypros under pilegrimsreise.
Nils Sveinsson 1064 ca 1134 1104 1134 Slesvig domkirke
Erik Emune 1090 ca 1137 1134 1137 Ribe domkirke Gift med Malmfrid Mstislavsdatter, enke etter Sigurd Jorsalfare. Angrep Oslo og brant ned byen i 1137. Drept under et tingmøte.
Erik Lam 1120 ca 1146 1137 1146 St. Knuds kirke Odense
Knut V Magnusson 1125 ca 1157 1146[1] 1157 Drept under et opprør.
Svein Grathe 1127 ca 1157 1146[2] 1157 Viborg domkirke Drept under et opprør.
Valdemar den store 1131 1182 1147[3] 1182 St. Bendts kirke Ringsted Kan ha blitt hylla som konge i Viken under sitt Norgesbesøk i 1165. Alliert med Erling Skakke.
Knut VI 1163 1202 1182 1202 St. Bendts kirke Ringsted
Valdemar Sejr 1170 1241 1202 1241 St. Bendts kirke Ringsted Involvert i borgerkrigene som baglernes støttespiller. Det danske flagget, Dannebrog, ble til i hans tid.
Erik Plogpenning 1216 1250 1232[4] 1250 St. Bendts kirke Ringsted Hans datter Ingeborg Eriksdatter ble gift med Magnus Lagabøte. Drept av sin bror og etterfølger Abel.
Abel 1218 1252 1250 1252 Slesvig domkirke Drepte sin bror og forgjenger, omtalt som «Abel af navn, Kain af gavn».
Kristoffer I 1219 1259 1252 1259 Ribe domkirke
Erik Klipping 1249 1286 1259 1286 Viborg domkirke Drept, trolig av sine nærmeste menn.
Erik Menved 1274 1319 1286 1319 St. Bendts kirke Ringsted Hans svake krav på tronen, og det at han var mindreårig ved kroninga, førte til styrking av Eirik Magnussons krav på den danske tronen.
Kristoffer II 1276 1332 1320 1326 Sorø kirke Avsatt 1326, men gjeninnsatt 1329.
Valdemar III 1314 ca 1364 1326 1330 Slesvig?
Kristoffer II 1276 1332 1329 1332 Sorø kirke Gjeninnsatt 1329. Døde i fangenskap som konge bare i navnet.
Valdemar Atterdag 1320 ca 1375 1340 1375 Sorø kirke Innsatt etter åtte års interregnum, der Danmark var pantsatt til de holsteinske grevene.
Olav Håkonsson 1370 1387 1376 1387 Sorø kirke 1380–1387 Sønn av Håkon VI Magnusson og Margrete Valdemarsdotter. Var tronarving i Norge da han som dattersønn av Valdemar Atterdag ble krona i Danmark. Margrete fungerte som formynder.
Margrete Valdemarsdatter 1353 1412 1375 1412 Roskilde domkirke 1388–1412 Gift med Håkon VI Magnusson, norsk dronning fra 1363 til sin død, og regjerende norsk dronning (rikets rette husbond) fra 1388 til sin død. Se også Kalmarunionen. Regjerende dronning i Sverige 1389–1412.
Erik av Pommern 1382 1459 1396[5] 1439 Marienkirche Darlowo 1389–1442 Samkonge av Norge med Margrete fra 1389 til 1412. Fortsatte som norsk konge i tre år etter at han ble avsatt i Danmark. Konge av Sverige 1396–1439 med noen avbrudd. ErikavPommern.JPG
Kristoffer av Bayern 1416 1448 1440 1448 Roskilde domkirke 1442–1448 Valgt som norsk konge av riksrådet i 1442. Konge av Sverige 1441–1448.
Christian I 1426 1481 1448 1481 Roskilde domkirke 1450–1481 Valgt som norsk konge av riksrådet i 1450. Pantsatte Shetland og Orknøyene som medgift for dattera i 1469. Konge av Sverige 1457–1464.
Hans 1455 1513 1481 1513 St. Knuds kirke Odense 1483–1513 Valgt som norsk konge av riksrådet i 1483. Konge av Sverige 1497–1501.
Christian II 1481 1559 1513 1523 St. Knuds kirke Odense 1513–1523 Valgt som norsk konge av riksrådet i 1513. Visekonge i Norge 1506–1513. Tok Dyveke Sigbritsdotter som elskerinne etter å ha møtt henne i Bergen. Avsatt i både Danmark og Norge 1523, og forvist. Konge av Sverige 1520–1523. Den siste som var konge i alle tre skandinaviske land. Christian II av Conincxloo 1521.jpg
Frederik I 1471 1533 1523 1533 Slesvig domkirke 1523–1533 Tok tronen i Danmark og Norge etter opprør. Besøkte aldri Norge. Begynte reformasjonsprosessen i Danmark. Frederik I av Danmark.jpg
Christian III 1503 1559 1534 1559 Roskilde domkirke 1537–1559 Formelt norsk konge først i 1537, da han innlemma Norge som lydrike i stedet for den tidligere personalunionen. Gjennomførte reformasjonen i begge riksdeler.
Frederik II 1534 1588 1559 1588 Roskilde domkirke 1559–1588 Hyllet som tronarving i Oslo i 1548. Besøkte Båhus i 1585. Grunnla Fredrikstad i 1567, men besøkte aldri byen. Frederik 2.jpg
Christian IV 1577 1648 1588 1648 Roskilde domkirke 1588–1648 Stadfesta som norsk tronarving i 1582. Grunnla Christiania etter bybrannen i Oslo 1624. Grunnla også Kristiansand. Christian IVs Norske Lov ble gjeldende rett fra 1607; stort sett basert på eldre norske lover i oversettelse.
Frederik III 1609 1670 1648 1670 Roskilde domkirke 1648–1670 Innførte eneveldet i 1660. Tapte Båhuslen og Trondheim len i 1658; Trøndelag gjenvunnet i 1660.
Christian V 1646 1699 1670 1699 Roskilde domkirke 1670–1699 Christian Vs Norske Lov, basert på dansk lovgivning, ble innført i 1687.
Frederik IV 1671 1730 1699 1730 Roskilde domkirke 1699–1730 Gjennomførte kirkesalget i 1720-åra for å dekke kostnader fra store nordiske krig.
Christian VI 1699 1746 1730 1746 Roskilde domkirke 1730–1746 Gjennomførte en lengre norgesreise i 1733. Christian 6.jpg
Frederik V 1723 1766 1746 1766 Roskilde domkirke 1746–1766 Frederik V av Pilo.jpg
Christian VII 1749 1808 1766 1808 Roskilde domkirke 1766–1808 Var store deler av sin regjeringstid ute av stand til å styre riket pga mental sykdom. Christian VII av Juel.jpg
Frederik VI 1768 1839 1808 1839 Roskilde domkirke 1808–1814 Tapte Norge ved Kielfreden, og ble dermed vår siste felles monark. Frederik VI - NB.jpg
Christian VIII 1786 1848 1839 1848 Roskilde domkirke 1814 Konge av Norge fra mai til oktober 1814. Ble dansk konge da fetteren Frederik VI døde uten sønner.
Christianviiidenmark.jpg
Frederik VII 1808 1863 1848 1863 Roskilde domkirke Undertegna Danmarks grunnlov 1849. Landet gikk fra enevelde til konstitunsjonelt monarki.
Christian IX 1818 1906 1863 1906 Roskilde domkirke Stamfar til dagens norske kongehus. Kjent som «Europas svigerfar» fordi fire sønner gifta seg inn i andre kongehus.
Frederik VIII 1843 1912 1906 1912 Roskilde domkirke Far til Haakon VII.
Christian X 1870 1947 1912 1947 Roskilde domkirke Eldre bror av Haakon VII.
Frederik IX 1899 1972 1947 1972 Roskilde domkirke Fetter av Olav V.
Margrete II 1940 1972 2024 Tremenning av Harald V. Abdiserte etter eget ønske i 2024.
Frederik X 1968 2024 Firmenning av kronprins Haakon.

Noter

  1. Var samkonge.
  2. Var samkonge, og ikke myndig da han ble innsatt.
  3. Samkonge 1147–1157, deretter enekonge.
  4. Samkonge 1232–1241, deretter enekonge.
  5. Samkonge med Margrete 1396–1412, deretter enekonge.

Litteratur og kilder