Bibliografi:Møre og Romsdal fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 11. mar. 2024 kl. 13:11 av Siri Iversen (samtale | bidrag) (-)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Austigard, Bjørn: Sauemerking i Møre og Romsdal : nemningsbruk, merkingsutstyr og tradisjonar : med tillegg av alle registrerte sauemerke i Eresfjorden og Eikesdalen 1997. Utg. Romsdal sogelag. 1998. 32 s. ISBN 82-90169-52-3. Utvida særtrykk frå Romsdal sogelag, årsskrift 1997
 • Brevig, Hans Olaf: Heimevernet i Møre og Romsdal 1947-2003. Utg. Romsdal sogelag. 2004. 272 s. ISBN 82-90169-75-2
 • Dahl, Svein Tore: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700. Utg. S.T. Dahl. 2000. 405 s.
 • Døssland, Atle: "Examinerede" jordmødre på landsbygda : eit pionertiltak i Møre og Romsdal. Utg. Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1993. 62 s. ISBN 82-7661-015-3 (Møre og Romsdal distriktshøgskole. Publikasjon ; nr 43)
 • Farstad, Aud: På liv og død : distriktsjordmødrenes historie. Utg. Samlaget. 2016. 429 s. ISBN 978-82-521-8497-6.
 • Fylkeshistorie for Møre og Romsdal. Utg. Samlaget. 1990-1996. 3 b. ISBN 82-521-3399-1
 • Geitvik, S.H.: Spelemenn på Søre Sunnmøre, i Honndalen og i Sunnylven : Loms-Jakup og spelemannskrinsen. 94 s. Utg. [s.n.]. 1938. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønning, M. og Johan P. Tønne: Trondhjems fylke av D.N.T. 25 aars beretning, utgivet av fylkesstyret, Trondhjem 1905
 • Hansen, Svein: Bataljonene Matheson (I/IR4) og Torkildsen (Den lette bataljon) : personer og hendinger i april 1940 . Utg. Nova. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hatle, K.M.: Romsdal Fylke av DNT gjennom 60 år:1888-1948, Romsdal fylke av DNT, Aukra Presseverk, Aukra U.Å.
 • Helse i lokallitteraturen. Bibliografi for Møre og Romsdal. Red. Bodil Lillelien, Vidar Kursetgjerde og Dag Skarstein. Utg. Fylkeslegen i Møre og Romsdal i samarbeid med Romsdal sogelag. 2002. 128 s. ISBN 82-90169-67-1.
 • Haarstad, Kjell: Samiske vandringer i Sør-Norge. Utg. Tapir. 1981. 224 s. ISBN 82-519-0453-6
 • Heggen, Lars Ivar: På vegen gjennom livet. Utg. Norsk vegmuseum og Statens vegvesen Møre og Romsdal. 1993. 48 s. ISBN 82-91130-03-05. (Vegfolk forteller)
 • Lokale røyster i 1905 : unionsoppløysinga i aviser på Nordvestlandet / Kari A. Hasle, Jens Johan Hyvik, Harald E. Tafjord (red.). Utg. Høgskulen i Volda. 2005. 216 s. ISBN 82-7661-228-8
 • Myren, Frank: Sunnmøringer her også! : klippfisknæringen i Møre og Romsdal i årene 1920-1965. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen. 2001.
 • Møre og Romsdal i nær fortid. Red. Bjørn Austigard og Nils Parelius. Utg. Samlaget. 1984. 229 s.
  • Melding: Nordås, Hallvard i Heimen, b. XXII, s. 101–102.
 • Nygaard, Herluf: Tortur, flukt og gisler til tross : hemmelige operasjoner på Møre, i Trøndelag og Telemark under krigen 1940-45. Utg. H. Nygaard. 1982. 231 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Romsdal Fylke av DNT: Årsmelding 1949, Petersens Trykkeri, Molde U.Å. (1950)
 • Tvinnereim, Jon: Ei folkerørsle blir til : den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet. Utg. Samlaget. 1981. 213 s. ISBN 82-521-2007-5.(Vår nære fortid)
 • Tvinnereim, Jon: «Tradisjon og nye trendar. Lokalhistorie i Møre og Romsdal». I: Heimen, b. XXX, s. 3–16.
 • Ulstein, Ragnar: Samarbeid om samferdsel : Møre og Romsdal fylkesbåtar 1920–1970. Ålesund. 1970. 226 s.
  • Thue, Johs. B. i Heimen, b. XV, s. 568–569.
 • Vigestad, Alv og Anton Buset: Sunnmøre Fylke av D.N.T. i 50 år: 1888-1938, E. Bergmanns bok & aksidenstrykkeri, Aalesund 1938

Hovudoppgåver

 • Aarø, Hallvard: Sivilorg. i Møre og Romsdal. Historie, Oslo 1973.
 • Amdam, Rolv Petter: Den organiserte jordbrukspatriotismen 1769-1790. Ei jordbrukspolitisk reformrørsle? Historie, Oslo 1985.
 • Bendixen, Gunnar: Brukermedvirkning i prosjektarbeid. Virkning eller bare med? Case: Brukermedvirkning i prosjekt for iverksetting av plan for habiliterings- og rehabiliteringssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sosiologi, Universitetet i Oslo 1994.
 • Bergsås, Svein Erik: Planlegging i et fylke. En case-studie av planteori og distriktspolitisk argumentasjon i fylkesplanarbeidet. Eksempler fra Møre og Romsdal 1965-77. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1980.
 • Brakstad, Ragnhild Oddrun Ekren: Studentrekruttering og geografisk bakgrunn. En analyse av rekrutteringen til universiteter og distrikshøgskoler fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Geografi, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Eidskrem, Ingmunn: Etter kurset... En studie av sysselsettingssituasjonen etter kurset til deltakerne på arbeidsmarkedskurs i Møre og Romsdal. Sosiologi, Universitetet i Bergen 1987.
 • Farstad, Randi: En studie av språkholdninger og stereotype forestilliger om og blant sunnmøringer, romsdalinger og nordmøringer. Nordisk, NTNU 1996.
 • Forseth, Ulla: Skjevfordeling innen sykehussektoren. Variasjoner i forbruk av sykehustjenester i Helseregion IV. Sosiologi, Trondheim 1984.
 • Gjul, Tore: Utvikling av skogressurser i Møre og Romsdal. Langsiktige avvirkningsberegninger og konsekvenser for framtidig avvirkning som følge av orkanen 1.1.1992. Planfag, Norges landbruksskole 1995.
 • Gjørv, Lars-Ivar: Økt informasjon - nøkkelen til dialog? En kartlegging av informasjonen innenfor Nidaros bispedømme. Sosiologi, Universitetet i Trondheim 1986. (Merknad: Møre og Romsdal og Trøndelag).
 • Hagen, Tore: Flyttemotiver. En analyse av inn- og utflytting i 12 kommuner i Møre og Romsdal. Sosiologi, Universitetet i Trondheim 1989.
 • Hanken, Turid: Kommunen som arena i HVPU-reforma - døme frå avviklingsprosessen i Møre og Romsdal. Geografi, Universitetet i Bergen 1993.
 • Jakobsen, Signy: "See et skib med Flag i Top!" Loser og losvesen på Romsdalskysten 1800-1870. Historie, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Johansen, Arild: Eldreomsorgen som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1975.
 • Krogsvold, Gina: Fra solospill til samspill. En analyse av tverrbransjelig samarbeid i Møre og Romsdal. Landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1985.
 • Narud, Bjørn: Flytting i Møre og Romsdal. En studie av tilbakeflytting. Sosiologi, Universitetet i Trondheim 1989.
 • Nilsen, Bjørn Christian: Møre og Romsdal - tre regioner? En analyse av hvorvidt Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal er institusjonaliserte sosiale fellesskap. Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1996.
 • Skjelten, Sidsel Merete: Nynorsk skulemål i Møre og Romsdal. Ein historisk analyse. Norsk, Bergen 1982.
 • Smogeli, Per Ove: Skipsbyggingsindustrien i Møre og Romsdal 1970-1980. En geografisk studie av foretaks tilpasning til endringer i de ytre forhold. Geografi, Oslo 1983.
 • Strømsnes, Gry: Vi er i verden, men ikke av verden. Unge kvinner i en indremisjonsforsamling i Det Vestlandske Indremisjonsforbund. Sosialantropologi, Universitetet i Bergen 1999. .
 • Vegsund, Frode N.: Fra splittelse til samling. Arbeiderbevegelsen i Møre Fylke 1918-1927. Historie, Universitetet i Bergen 1986.
 • Wendt, Hanne Elisabeth: "Fole positivt" - virkninger av etableringsstipend i noen bygder i Møre og Romsdal. Landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Ødegaard, Leif Arnold: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse omkring tjenerhold i ulike sosiale lag av folket fra Romsdal til og med Finnmark fogderi. Basert på skattemanntallet 1711. Historie, Bergen 1975.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkesforhandlingar (1782 MØRE OG ROMSDAL)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Romsdal amt/Møre og Romsdal fylke. 1838-.
 • Rekneskap (1783 Møre og Romsdal)
Gørvel Fadersdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563. Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 1986. 39 s. Red. Per-Øivind Sandberg. Merknad: Forutan Møre og Romsdal, også gods i Voss, Hardanger, Ryfylke, Helgeland og Senja.

Eksterne ressurser