Garder i Fjotland sokn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Garder i Fjotland sokn er eit oversyn over matrikkelgardar og bruk i tidlegare Fjotland kommune, no ein del av Kvinesdal kommune.

Lista inneheld per i dag berre bruka som vart registrert i matrikkelen frå 1886, men vil verte utvida. Skrivemåten er òg henta frå 1886, og kjem til å bli oppdatert.

Matrikkelgard Bruk Gnr. Bnr. Sokn Tidl. gnr.
Narvestad Strand 170 1 Fjotland 1
Narvestad Skei 170 2 Fjotland 1
Narvestad Narvestad 170 3 Fjotland 1
Narvestad Narvestad 170 4 Fjotland 1
Narvestad Narvestad 170 5 Fjotland 1
Helle Helle 171 1 Fjotland 2
Helle Helle 171 2 Fjotland 2
Helle Helle 171 3 Fjotland 2
Helle Helle 171 4 Fjotland 2
Helle Helle 171 5 Fjotland 2
Helle Helle 171 6 Fjotland 2
Kvinlaug nedre Kvinlaug nedre 172 1 Fjotland 3
Kvinlaug nedre Kvinlaug nedre 172 2 Fjotland 3
Kvinlaug nedre Husborg 172 3 Fjotland 3
Kvinlaug nedre Dyngvold 172 4 Fjotland 3
Kvinlaug nedre Kvinlaug nedre 172 5 Fjotland 3
Spikkeland Spikkeland 173 1 Fjotland 4
Spikkeland Spikkeland 173 2 Fjotland 4
Risøyne Risøen 174 1 Fjotland 5
Risøyne Risøen 174 2 Fjotland 5
Risøyne Risøen 174 3 Fjotland 5
Homme ytre Homme ytre 175 1 Fjotland 6
Homme ytre Homme ytre 175 2 Fjotland 6
Homme ytre Homme ytre 175 3 Fjotland 6
Homme ytre Aaseheien 175 4 Fjotland 6
Homme ytre Homme ytre 175 5 Fjotland 6
Åmland Åmland øvre 176 1 Fjotland 7
Åmland Åmland øvre 176 2 Fjotland 7
Åmland Åmland øvre 176 3 Fjotland 7
Åmland Åmland øvre 176 4 Fjotland 7
Engedal Engedal 177 1 Fjotland 8
Engedal Engedal 177 2 Fjotland 8
Engedal Engedal 177 3 Fjotland 8
Engedal Engedal 177 4 Fjotland 8
Engedal Engedal 177 5 Fjotland 8
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 1 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 2 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 3 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 4 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 5 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 6 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 7 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Vetehaugen 178 8 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Lian 178 9 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Storaageren 178 10 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Solbar 178 11 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 12 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 13 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 14 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 15 Fjotland 9
Kvinlaug øvre Kvinlaug øvre 178 16 Fjotland 9
Stakkeland Stakkeland 179 1 Fjotland 10
Stakkeland Stakkeland 179 2 Fjotland 10
Stakkeland Øvre Stakkeland 179 3 Fjotland 10
Stakkeland Stakkeland 179 4 Fjotland 10
Stakkeland Stakkeland 179 5 Fjotland 10
Stakkeland Stakkeland 179 6 Fjotland 10
Stakkeland Stakkeland 179 7 Fjotland 10
Krågeland Kraakeland 180 1 Fjotland 11
Krågeland Kraageland 180 2 Fjotland 11
Lindeland Lindeland 181 1 Fjotland 12
Lindeland Lindeland 181 2 Fjotland 12
Lindeland Lindeland 181 3 Fjotland 12
Lindeland Lindeland 181 4 Fjotland 12
Lindeland Lindeland 181 5 Fjotland 12
Lindeland Lindeland 181 6 Fjotland 12
Lindeland Lindeland 181 7 Fjotland 12
Seland Seland 182 1 Fjotland 13
Seland Seland 182 2 Fjotland 13
Seland Seland 182 3 Fjotland 13
Seland Seland 182 4 Fjotland 13
Seland Seland 182 5 Fjotland 13
Lindhommen Lindhommen 183 1 Fjotland 14
Lindefjell Lindefjeld 184 1 Fjotland 15
Lindefjell Lindefjeld 184 2 Fjotland 15
Lindefjell Lindefjeld 184 3 Fjotland 15
Lindefjell Lindefjeld 184 4 Fjotland 15
Lindefjell Lindefjeld 184 5 Fjotland 15
Solli Solli 185 1 Fjotland 16
Solli Solli 185 2 Fjotland 16
Moland Moland 186 1 Fjotland 17
Moland Moland 186 2 Fjotland 17
Moland Moland 186 3 Fjotland 17
Moland Moland 186 4 Fjotland 17
Gunsteinsli Gunsteinsli 187 1 Fjotland 18
Netland Netland 188 1 Fjotland 19
Netland Netland 188 2 Fjotland 19
Netland Netland 188 3 Fjotland 19
Netland Netland 188 4 Fjotland 19
Netland Netland 188 5 Fjotland 19
Netland Netland 188 6 Fjotland 19
Netland Netland 188 7 Fjotland 19
Netland Netland 188 8 Fjotland 19
Netlandsnes Netlandsneset 189 1 Fjotland 20
Netlandsnes Kyrkjemo 189 2 Fjotland 20
Risnes Risnes 190 1 Fjotland 21
Risnes Risnes 190 2 Fjotland 21
Risnes Risnes 190 3 Fjotland 21
Risnes Risnes 190 4 Fjotland 21
Risnes Risnes 190 5 Fjotland 21
Risnes Risnes 190 6 Fjotland 21
Risnes Risnes 190 7 Fjotland 21
Knaben Knaben 191 1 Fjotland 22
Knaben Knaben 191 2 Fjotland 22
Knaben Knaben 191 3 Fjotland 22
Knaben Knaben 191 4 Fjotland 22
Knaben Knaben 191 5 Fjotland 22
Knaben Knaben 191 6 Fjotland 22
Knaben Knaben 191 7 Fjotland 22
Håland Håland 192 1 Fjotland 23
Håland Håland 192 2 Fjotland 23
Håland Håland 192 3 Fjotland 23
Håland Håland 192 4 Fjotland 23
Håland Håland 192 5 Fjotland 23
Førlandsåsen Førlandsaasen 193 1 Fjotland 24
Førlandsåsen Førlandsaasen 193 2 Fjotland 24
Førlandsåsen Førlandsaasen 193 3 Fjotland 24
Førlandsåsen Førlandsaasen 193 4 Fjotland 24
Førlandsåsen Storevold 193 5 og 6 Fjotland 24
Eftestøl Eftestøl 194 1 Fjotland 25
Eftestøl Eftestøl 194 2 Fjotland 25
Eftestøl Eftestøl 194 3 Fjotland 25
Eftestøl Eftestøl 194 4 Fjotland 25
Mjåland Mjåland 195 1 Fjotland 26
Røyland Røyland 196 1 Fjotland 27
Røyland Røyland 196 2 Fjotland 27
Røyland Røyland 196 3 Fjotland 27
Bergeslie Bergeslie 197 1 Fjotland 28
Bergeslie Bergeslie 197 2 Fjotland 28
Harbakk øvre Harbakken øvre 198 1 Fjotland 29
Harbakk øvre Harbakken øvre 198 2 Fjotland 29
Harbakk nedre Harbakken nedre 199 1 Fjotland 30
Eigeland Eigeland 200 1 Fjotland 31
Eigeland Eigeland 200 2 Fjotland 31
Eigeland Eigeland 200 3 Fjotland 31
Eigeland Eigeland 200 4 Fjotland 31
Eigeland Eigeland 200 5 Fjotland 31
Eigeland Eigeland 200 6 Fjotland 31
Eigeland Eigeland 200 6 Fjotland 31
Eigeland Eigeland 200 7 Fjotland 31
Eigeland Eigeland 200 8 Fjotland 31
Røynebu Røinebuen 201 1 Fjotland 32
Røynebu Kvinlaug øvre 201 2 Fjotland 32
Røynebu Røinebuen 201 3 Fjotland 32
Røynebu Røinebuen 201 4 Fjotland 32
Fjotland Fjotland 202 1 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 2 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 3 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 4 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 5 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 6 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 7 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 8 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 9 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 10 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 11 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 12 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 13 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 14 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 14 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 15 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 16 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 17 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 18 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 19 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 20 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 21 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 22 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 23 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 24 Fjotland 33
Fjotland Fjotland 202 25 Fjotland 33
Fjotland Vigen 202 26 Fjotland 33
Åsen Aasemoen 203 1 Fjotland 34
Åsen Aasemoen 203 2 Fjotland 34
Åsen Aasemoen 203 3 Fjotland 34
Åsen Under Aasen 203 4 Fjotland 34
Åsen Under Aasen 203 5 Fjotland 34
Åsen Under Aasen 203 6 Fjotland 34
Åsen Under Aasen 203 7 Fjotland 34
Åsen Aasen 203 8 Fjotland 34
Mygland Myre 204 1 Fjotland 35
Mygland Myre 204 2 Fjotland 35
Mygland Dør heima 204 3 Fjotland 35
Mygland Dør heima 204 4 Fjotland 35
Mygland Mygland 204 5 Fjotland 35
Vordal Storebråtet 205 1 Fjotland 36
Vordal Krogen 205 2 Fjotland 36
Vordal Vordal 205 3 Fjotland 36
Vordal Solheim 205 4 Fjotland 36
Spillebrok Spillebrok 206 1 Fjotland 37
Eiaasland Eiaasland 207 1 Fjotland 38
Eiaasland Eiaasland 207 2 Fjotland 38
Eiaasland Solhom 207 3 Fjotland 38
Eiaasland Eiaasland 207 4 Fjotland 38
Eiaasland Eiaasland 207 5 Fjotland 38
Åsen indre Åsen indre 208 1 Fjotland 39
Åsen ytre Åsen ytre 209 1 Fjotland 40
Valdrio Valdrio 210 1 Fjotland 41
Valdrio Valdrio 210 2 Fjotland 41
Høydalen Høidalen 211 1 Fjotland 42
Høydalen Høidalen 211 2 Fjotland 42
Høydalen Høidalen 211 3 Fjotland 42
Høydalen Høidalen 211 4 Fjotland 42
Høydalen Høidalen 211 5 Fjotland 42
Haddeland Platen 212 1 Fjotland 43
Haddeland Haddeland 212 2 Fjotland 43
Haddeland Haddeland 212 3 Fjotland 43
Veggeland Veggeland 213 1 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 2 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 3 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 4 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 4 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 5 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 6 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 7 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 8 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 9 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 10 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 11 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 12 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 13 Fjotland 44
Veggeland Veggeland 213 14 Fjotland 44
Brulien øvre Brulien øvre 214 1 Fjotland 45
Brulien øvre Brulien øvre 214 2 Fjotland 45
Brulien nedre Brulien nedre 215 1 Fjotland 46
Brulien nedre Furøyna 215 2 Fjotland 46
Galdal Galdal 216 1 Fjotland 47
Galdal Galdal 216 2 Fjotland 47
Galdal Garnvold 216 3 Fjotland 47
Galdal Galdal 216 4 Fjotland 47
Galdal Galdal 216 5 Fjotland 47
Galdal Ytreland 216 6 Fjotland 47
Knibestøl Dør uppe 217 1 Fjotland 48
Knibestøl Steinan 217 2 Fjotland 48
Knibestøl Leide 217 3 Fjotland 48
Knibestøl Dør nede 217 4 Fjotland 48
Aarstøl Aarstøl 218 1 Fjotland 49
Aarstøl Aarstøl 218 2 Fjotland 49
Aarstøl Aarstøl 218 3 Fjotland 49
Aarstøl Aarstøl 218 4 Fjotland 49
Salmeli Lien 219 1 Fjotland 50