Gunnar Knudsens andre regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto: Fra boka Ljos over Telemark av Stranna, Olav, utgitt av Erik St. Nilssen (1937).

Gunnar Knudsens andre regjering ble utnevnt etter at stortingsvalget som ble avholdt i perioden 20. oktober til 11. november 1912 ga Venstre en framgang med nesten 10 % og fikk rent flertall alene i det nye Stortinget, med 76 av 123 plasser. Jens Bratlies regjering søkte avskjed og Knudsens andre regjering ble utnevnt 31. januar 1913.

Denne regjeringen opprettet Sosialdepartementet gjennom en reorganisering av Handelsdepartementet ved en kgl res av 3. juni 1913. Handelsdepartementets saker ble delt mellom det nye Sosialdepartementet og Utenriksdepartementet. Etter sterkt press fra handelsnæringen ble det imidlertid igjen opprettet et nytt handelsdepartement under navnet Handels- og Sjøfartsdepartementet, fra 1. oktober 1916.

Denne regjeringen fikk også igjennom den første barnevernslovgivningen, kalt De castbergske barnelover, som særlig var viktigste blant annet fordi ga en rettslig likestilling mellom barn født i og utafor ekteskap.

Selv om Venstre gikk noe tilbake både i stortingsvalget høsten 1915 beholdt regjeringen flertallet i Stortinget, og ble slik gjenvalgt. Ved stortingsvalget høsten 1918 mistet imidlertid Venstre sitt rene flertall på Stortinget, men hadde fortsatt den største partigruppen og fortsatte i regjering. Knudsen ønsket et parlamentarisk samarbeid til venstre, og uttalte at en måtte «vogte sig for at gaa til høire». Samtidig advarte han mot den kommunistinspirerte venstresiden i Arbeiderpartiet.

Gunnar Knudsen, som også var finansminster, ønsket en stram finanspolitikk, men første verdenskrig hadde brakt de offenlige finansene i uorden med kostbare subsidie- og reguleringer. I sin siste tid som statsminister insisterte han på streng sparsomhet. 4. februar 1919 søkte regjeringen avskjed, da den ikke fikk tilstrekkelig oppslutning i Stortinget om en stram økonomisk politikk. I statsråd 20. februar 1919 anmodet kong Haakon VII regjeringen likevel om å fortsette. Med unntak av statsrådene Lars Kr. Abrahamsen, Kristian Friis Petersen og Christian Holtfodt, trakk regjeringsmedlemmene avskjedssøknadene tilbake.

Men det var til slutt en strid om en mindre bevilgning, den såkalte «veimillionen», som førte til at regjeringen igjen søkte avskjed 16. juni 1920. Denne ble innvilget i statsråd 19. juni 1920, med virkning fra 21. juni 1920 kl. 12.00. Høyre og Frisinnede Venstre dannet en mindretallregjering under ledelse av Otto Bahr Halvorsen, som overlevde et år, før Venstre igjen dannet ny regjering under den 74 år gamle Otto Blehr.

Statsrådene

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Gunnar Knudsen Statsminister Venstre Skipsreder, industribygger
Finansdepartementet Venstre 12. desember 1919
Revisjonsdepartementet Venstre 31. desember 1917
Landbruksdepartementet Venstre 1. juli 1918
Nils Claus Ihlen Utenriksminister Venstre Bedriftseier
Industriforsyningsdepartementet Venstre 5. juli 1918 12. juli 1918
Torolf Prytz Høire Gullsmed og arkitekt 30. april 1917 5. juli 1918
Haakon Hauan Venstre Ingeniør, industrileder 12. juli 1918 1. mai 1920
Anton Th. Omholt Finansdepartementet Venstre Pressemann, embetsmann 12. desember 1919
Johan Castberg Handelsdepartementet Arbeiderdemokratene Sorenskriver 3. juni 1913
Sosialdepartementet Arbeiderdemokratene 3. juni 1913 21. april 1914
Kristian Friis Petersen Venstre Overrettssakfører 22. april 1914 1. oktober 1916
Lars Kristian Abrahamsen Venstre Overrettssakfører 1. oktober 1916 20. februar 1919
Paal Berg Venstre Høyesterettsassessor 20. februar 1919
Kristian Friis Petersen Departementet for handel, sjøfart og industri Venstre Overrettssakfører 1. oktober 1916 20. februar 1919
Birger Stuevold-Hansen Venstre Høyesterettsadvokat 20. februar 1919
Lars Kristian Abrahamsen Justisdepartementet Venstre Overrettssakfører 26. juli 1916
Andreas Urbye Venstre Sorenskriver 26. juli 1916 1. mai 1917
Otto Blehr Venstre Advokat 1. mai 1917
Oddmund Vik Provianteringsdepartementet Venstre Amtmann 26. juli 1916(opprettet) 28. november 1917
Birger Stuevold-Hansen Venstre Høyesterettsadvokat 28. november 1917 20. februar 1919
Haakon Martin Five Venstre Rasjoneringsdirektør 20. februar 1919
Aasulv Bryggesaa Kirkedepartementet Venstre Gårdbruker 26. oktober 1915
Jørgen Løvland Venstre Lærer, redaktør 26. oktober 1915
Hans Vilhelm Keilhau Forsvarsdepartementet Venstre Generalmajor 8. august 1914
Christian Theodor Holtfodt Venstre Generalmajor 8.august 1914 20. februar 1919
Rudolf Peersen Venstre Høyesterettsadvokat 20. februar 1919 17. juni 1919
Ivar Aavatsmark Venstre Offiser 17. juni 1919
Andreas Urbye Arbeidsdepartementet Venstre Sorenskriver 26. juli 1916
Martin Olsen Nalum Venstre Lærer 26.juli 1916 7. mai 1920
Ole Monsen Mjelde Venstre Bonde 10. mai 1920

Se også

Kilder