Tidslinje over epidemier

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tidslinje over epidemier er en oversikt over epidemier og pandemier i norsk historie. I tidslinja er det en kombinasjon av enkeltår (starten på epidemi) og mer åpne tidsangivelser der det er vanskelig å tidfeste en epidemi sikkert. Oppføringene er gjort så korte som mulig; det vises i stedet til oversiktsartikler om de enkelte sykdommene og enkeltartikler om epidemier.

I tillegg til selve epidemiene er det også tatt med informasjon om tiltak som ble satt i verk utenom sykdomsbølger, det vi i dag vil kalle smittevernsberedskap.

Når man leser denne tidslinja er det viktig å være klar over at den ikke kan være helt uttømmende - det har vært mange lokale epidemier som vi enten ikke har funnet fram til ennå, eller som er tapt bak historiens slør. Videre må man være klar over at når vi fester disse epidemiene til årstall, er det ikke slik at sykdommen alltid forsvinner mellom epidemiene. Lepra, kopper og flere andre sykdommer var endemiske, hvilket vi si at de var alltid til stede med en viss smittefare. Under visse omstendigheter brøt det ut større utbrudd og epidemier.

Middelalderen

Hovedtrekk i middelalderen
 
 • Lepra spredde seg epidemisk i perioder fra 1200-tallet.
 • Pest kom første gang i 1348, og deretter i jevnlige epidemier.

Tidlig nytid 1537–1814

Hovedtrekk i tidlig nytid
 
 • Pest kom fortsatt som jevnlige epidemier fram til 1654.
 • Kopper spredde seg i de første kjente epidemiene.
 • Inokulasjon og vaksinasjon mot kopper ble de første virkelige effektive medisinske tiltakene mot epidemier.
 • Karantene ble tatt inn i lovverket som smittevernstiltak.

1814–1945

Hovedtrekk i perioden 1814–1945
 
 • Kolera herja regelmessig mellom 1832 og 1873.
 • Kopper ble gradvis slått tilbake gjennom massevaksinering.
 • Økt forståelse for smitteveier og framveksten av mikrobiologi førte til nye tiltak.
 • Spanskesyken ble den så langt siste pandemien med høy dødelighet over forholdsvis kort tid i Norge.
 • Mot slutten av perioden fantes det vaksiner eller andre tiltak mot svært mange av de epidemiske sykdommene.

Etter 1945

Hovedtrekk i tida etter 1945
 
 • Økt innsats på folkehelse og vaksinering førte til færre store utbrudd.
 • Nye influensapandemier herja verden, men gjorde ikke på langt nær så stor skade som spanskesyken.
 • Epidemisk spredning av ikke-smittsomme sykdommer tiltok.
 • Hiv/aids-epidemien førte til stigmatisering av risikogrupper.
 • Koronapandemien i 2020 snudde hverdagen på hodet for store deler av verdens befolkning.
 • 1951: Polioepidemi, siste store utbrudd av sykdommen i Norge med omkring 2100 tilfeller.
 • 1957: Asiasyken, influensapandemi av typen A(H2N2). Omkring 1100 døde i Norge 1957–1958.
 • 1960-åra: Voldsom økning av mesoteliom (lungehinnekreft) på grunn av asbest. Begynte å avta et par tiår etter at asbest ble forbudt i 1985.
 • 1969: Hong Kong-syken, influensapandemi av typen A(H3N2). Omkring 1800 døde i Norge 1969–1970.
 • 1970-åra: Krybbedød førte i perioden fra 1970-åra til 1990-åra til dramatisk økning i spedbarnsdødelighet; det var omkring 1000 dødsfall med denne årsaken.
 • 1980: Meslingepidemi, det siste landsomfattende, større utbruddet av denne sjukdommen.
 • 1983: Hiv/aids hadde særlig tydelig epidemisk spredning 1983–1988, deretter mindre smittebølger. 703 døde i perioden 1983–2019, med kraftig avtakende dødstall.
 • 1996: MeslingutbruddNesodden, 82 registrerte tilfeller.
 • 2002: Siste dødsfall i Norge på grunn av lepra.
 • 2009: Svineinfluensa, influensapandemi av typen A(H1N1). Krevde mange liv i andre land, men ble forholdsvis mild i Norge. Har siden blitt vanlig sesonginfluensa.
 • 2015: Kusmaepidemi blant studenter i Trondheim og Bergen.
 • 2020: Korona-utbruddet i Norge 2020 (COVID-19) - pågående pandemi.