Bibliografi:Målselv kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Astafjord · Senja
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Fossland, Andreas: Legenden Ole Reistad: Hans liv og virke på Bardufoss 1945-1949, Talberg Grafiske A/S, 9920 Moen, 1998
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Målselv bygdebok. Utg. Målselv kommune. [1981]-
Bind 1. Alf Kiil: [Fram til 1920]. [1981]. 428 s. ISBN 82-7096-116-7. Digital utgavebokhylla.no
Bind 2. Turid Følling Eilertsen: [Gårdshistorie] [1982]. 571 s. ISBN 82-7096-119-1. Digital utgavebokhylla.no
Bind 3. Vidkunn Haugli: [Gårdshistorie] 1990. 288 s. ISBN 82-992248-0-2. Digital utgavebokhylla.no
Bind 4. Vidkunn Haugli: [Gårdshistorie]. 2002. 304 s. ISBN 82-992248-1-0. Digital utgavebokhylla.no
Bind 5. Vidkunn Haugli: [Gårdshistorie]. 2010. 267 s. ISBN 978-82-992248-2-6
 • Nilssen, Terje: Samvirkelagene i Indre Troms : 100 år i forbrukernes tjeneste. Bardu 2006
 • Sæter, Ivar: Maalselvdalen. Maalselv og Øverbygd herreder. 1926. 271 s. Digital utgavebokhylla.no. - Opptrykk 2014. Utg. Målselv bygdebokkomité.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Dørum, Erik: Koloniseringen av Målselv-Bardu 1788-1835, og årsakene til innflyttingen til disse to dalførene. Oslo 1960 Fag: Historie
 • Koht, Berit: Konsekvenser av nedbygging av forsvarets aktivitet i Målselv kommune. Universitetet i Oslo 1992. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Målselv
 • Myre, Guri: Stedsnavn i Øverbygd Annekssogn i Målselv Prestegjeld. Oslo 1934 Fag: Norsk
 • Volden, Johanne: Samar og bumenn i Målselv 1788-1900. Trondheim 1979 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kongebrev - løyve (2404 MÅLSELV)
Malangskogen. Det første sagbruk. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 36, nr 2 (1955). S. 387-390. Red. Johan Rydningen. Merknad: Frå 1814.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2405 MÅLSELV)
Beskrivelse over Jordbrugene i Maalselvens Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. 9 s.

Eksterne lenker