Bibliografi:Drammen kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur fra Drammen

 • Alsvik, Henning: Aktieselskabet Kistefos træsliberi 1889-1964. 1964. 189 s.
 • Alsvik, Henning: Drammens handelsstands forening : 1847–1947. Utg. Drammen handelsstands forening. 1947. 310 s.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. VII, s. 323–324.
 • Alsvik, Henning: Strømsø kirke i 275 år. Utg. Kirstes boktrykkeri. 1942. 110 s.
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 317–318.
 • Alsvik, Otlu: Bokhandelen i Drammen gjennom tre hundre år. Utg. Harald Lyche. 256 bl. Merknad: Fortegnelse over Harald Lyche & co.s publikasjoner ved O. Bang Slettemo. S. 225-256
 • Bakken, Hallvard S.: Hvor Drammenselven iler : artikler. Utg. Lyche. 1973. 94 s. (Særtrykk fra: Drammens sparebank jubileumsbok, 1973). Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjørløw-Larsen, Erik (red.): KonnerudVerket : bergverket i Drammen. Utg. Brakar. 2002. 192 s. ISBN 82-91263-10-8. Merknad: Har bibliografi: s. 189-191. Digital versjonNettbiblioteket
 • Borgen, Per Otto: Eventyret om Bragernesåsen. Utg. Forlaget for by- og bygdehistorie. 1996. 213 s. ISBN 8291649014. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bratsberg, Bjørgvin: Fra borgervæpningen til våre dager : Korpset, parken, byen gjennom 90 år. Utg. Drammen parkmusikkorps. 1967. 167 s.
 • Bruun, Cecilie, Langeland, Anne Katrine og Næss, T: Drammen. En lokalhistorisk bibliografi opp til 1940. Hovedoppgave. Oslo?? 1978 Fag: SBH
 • Buskerud fylke : Drammen med omliggende distrikter. Utg. Aktieforlaget Johannes Hanche. 1924. 168 s. Merknad: Fra Norges næringsveie i tekst og billeder.
 • Byfuglien, Jan M.: Jordbruk og bynærhet. En studie av lokale variasjoner innen jordbruket i Drammensdalen. Hovedoppgave. Oslo 1971 Fag: Geografi
 • Drammen 1811-1911. Utg. efter foranstaltning av Drammens kommune i anl. av byens hundreaars-jubileum 19. juni 1911. Utg. Drammen kommune. 1911. IX, 773 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Drammens museums aarsberetning. Utg. Drammen museum. 1918-1922/23. ISSN 1500-7723.
 • Eier, Sigfred Loe: Privatbanken i Drammen : Den gamle og den nye. Utg. av Drammen og oplands privatbank A/S til 25-års jubileet 1. mars 1954. Utg. Harald Lyche. 1954. 176 s.
 • Eier, Sigfred Loe: Fløting og trelasthandel : Drammensvassdragets fellesfløtingsforening, Trelast-handlerdireksjonen 1807-1957 : Utg... til 150-års jubileet 23. januar 1957. Utg. Drammensvassdragets fellesfløtingsforening. 1957. 323 s.
 • Ek, Bent: Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Oppland: Se også Buskerud]
 • Eknæs, Åsmund: Det tradisjonelle laksefisket i Drammenselva. Naturforhold og redskapsutvikling. Hovedoppgave. Oslo 1972 Fag: Etnologi
 • Festskrift utgitt i anledning av Drammens sangforenings 100-årsjubileum. Red. Steffen Gausemel, H. A. Refsdal og Harald Riisberg. Utg. Drammen sangforening. 1951. 88 s.
 • Forklaringer på bostedsløshet. Red. Evelyn Dyb ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2013. 234 s. NIBR-rapport ; prosjektnr. 3021. ISBN 9788270719891. Merknad: Bergen, Drammen, Haram, Oslo, Sandnes, Tromsø.
 • Fossen, Ole Einar: Hvor elastisk er etterspørselen etter kollektivtransport i 6 norske byer? En empirisk analyse av byene Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand og Drammen for årene 1986-99. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Samfunnsøkonomi. Kommune: Oslo (Merknad: Bergen: se også Oslo, Drammen: se også Oslo, Kr.sand: se også Oslo, Tromsø: se også Oslo, Trondheim: se også Oslo)
 • Fossen, Trond: Hollendersvingen og Kirkebakken på Tangen - en bydel i Drammen. Hovedoppgave. NTH 1976 Fag: Arkitekturhistorie
 • Gamle Drammen. Lokalhistorisk tidsskrift. Utg. Borgen forlag. Kun utgitt 1995. ISSN 0806-1416.
 • Gausemel, Steffen: Sangforeningen Lærken's historie 1880-1955. 1955. 220 s.
 • Gilhuus, Ellen: Dannelse av vårflom i store vassdrag: Drammensvassdraget. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1982. Fag: Naturgeografi. Kommune:
 • Gjesdahl, Karin Mellbye: Gullsmedkunst i Drammen 1660-1900. Drammens museum. 1972. 43 s. Merknad: Drammens museums katalog ; 39)
 • Gjesdahl, Kerstin: Eldre bebyggelse i Drammen. Hovedoppgave. NTH 1958 Fag: Arkitekturhistorie
 • Godbolt, James: Nesten norsk. Det flerkulturelle Drammen 1970–2000. Fagbokforlaget 2000. 559 s.
 • Gudem, Runhild: Kulturlandskapet Skogerbygda, Drammen kommune, Buskerud. Registrering og analyse av kultur-, natur- og estetiske verdier. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Drammen
 • Gunleiksrud, Einar: Sivile motstandsorganisasjoner i Drammens distriktet under okkupasjonen. Hovedoppgave. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Hagen, Nils Ulrik: Elve- og innsjønavn i Drammens Nordmark. Hovedoppgave. Oslo 1976 Fag: Nordisk
 • Hagtvedt, Bernhard: Skipsfarten på Drammens havn og Drammens handelsflåte under den nordamerikanske frihetskampen. Hovedoppgave. Oslo 1946 Fag: Historie
 • Hanssen, Gurli Jul: Lokalhistorisk stoff i Drammens Tidende og Buskerud Blad 1970 og 1971. Buskerud minus Hallingdal og Numedal, en bibliografi. Hovedoppgave. Oslo?? 1972 Fag: SBH
 • Henschien, Hans Olav: Drammens og oplands turistforening. Register årbøkene 1921- 25. Hovedoppgave. Oslo?? 1980 Fag: SBH
 • Hesselberg, Peder Nyeborg: Efterretninger angaaende Strømsøe Bye : Jurisdiction, Kirke tilligemed Kirke-Fundaz og Præster. . Utg. Grøndahl. 1978. 170 s. ISBN 82-504-0345-2. Merknad: Faksimileutgave, originalutgave Christiania, 1780.
 • Hoem, Arne Ingebrigt: Drammen og omland i gamle dager. Utg. Drammens museum. 1980. 127 s. ISBN 82-990668-0-8. Merknad: Bibliografi over reiseskildringer: s. 111-[124].
 • Holmsen, Cato: Fra den gamle innrulleringen i "Bragnæs district". 1954. 15 s. Merknad: Særtrykk av Drammens Museums Årbok 1948-1953
 • Jagland, Knut: Drammens bryggearbeiderforbund : 75 år. Utg. Drammens bryggeriarbeideforbund. 1970. 78 s.
 • Knappen, Audun: Folkeskolen i Drammen 1940-45. Trekk fra forholdene under den tyske okkupasjon. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Pedagogikk
 • Knappen, Håkon Viker: Drammen: en lokalhistorisk bibliografi 1971-1995. Hovedoppgave. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 2000. Fag: . Kommune: Drammen
 • Kristensen, Fredrik: Drammen brannvesen : 7. desember 1864 - 1964. 1964. 93 s.
 • Kristiansen, Elsa: Holdninger til vikværsk. En kvantitativ analyse av skoleelevers holdninger til noen trekk i drammensdialekten. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Nordisk språk. Kommune: Drammen
 • Marthinsen, Finn Kristian: Konnerud kirke 150 år : kirkehistorien og glimt fra et aktivt menighetsliv. Utg. Konnerud menighetsråd. 2009. 144 s. ISBN 978-82-303-1222-3.
 • Mjelva, Martin: Daniel Knoff : "Kongen på Strømsøe". Utg. Drammen historielag. 1987. 52 s. Merknad: Utgitt ved 300-års minnet for Daniel Knoffs død.
 • Myklebost, Hallstein: Drammen. Befolkningsforhold, næringsliv og bystruktur. Hovedoppgave. Oslo 1948 Fag: Geografi
 • Næss, Siri: Livskvalitet : om å ha det godt i byen og på landet. Utg. Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning. 1979. INAS-rapport. Merknad: Hemsedal, Nes (Buskerud), Drammen og Oslo. Digital versjonNettbiblioteket
 • Orning, O. Chr.: St. Olavs Klub : 1799-1924. Utg. St. Olavs Klub. 1927. 127 s.
 • Pedersen, Tord: Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie. Avhandlinger og skildringer. I. 1912. 217 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Tord: Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie. Avhandlinger og skildringer. II. 1921. 456 s.
  • Melding (av b. 1 og 2): Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. I, s. 19–20.
 • Riise, Solveig Solgaard: Hagen ved Austad gård - fortid og fremtid. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Drammen
 • Roen, Gro-Anita: Drammen: en lokalbibliografi over bøker fra 1941-1970. Hovedoppgave. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1994. Fag: . Kommune: Drammen
 • Rustad, Anton B.: Drammens sparebank gjennem 100 år, 1823-1923. Utg. Drammens sparebank. 1923. 159 s.
 • Ruud, Arnt: Drammen byleksikon. Utgitt av Buskerudbanken 1979 i anledning bankens 50-års jubileum. Utg. Buskerudbanken. 1979. 141 s.
 • Ruud, Arnt: Drammen Høyre 1883-1958 : (75 år). 1958. Utg. Harald Lyche & co. 135 s. Merknad: forsidetittel Drammen høyre : 75 år 1883-5. oktober-1958.
 • Schandy, Fritz H.: Drammens bydelshistorier. 1987.
  • B.2: Bragernes bydelshistorie : fra Bragernes torg, hyttene ved Svarttjern, Bragernesåsen og de gamle boplasser, Drammen nordmark innenfor bydelsområde, Nedre Bragernes mot bygrensen til Lier. 1986?. 459 s. ISBN 82-991482-1-9.
  • B.3: Strømsø bydelshistorie : fra Strømsø til Nøsteodden. u.å. 394 s. ISBN 82-991282-2-7.
 • Schandy, F.H.: Drammen og Lier brannvesen : 125 år : 7. desember 1864-1989. Utg. F.H. Schandy forlag. 1989. 296 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sellæg, Jo, Jens Petter Nielsen: Drammen - blott til lyst : lystgårdene i og rundt Drammen : 1700-1860. Utg. Jo Sellæg AS. 2014. 416 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sellæg, Jo. og Tor Adler Knudsen: Drammen : kort og godt. Utg. Brakar. 1992. 132 s. ISBN 82-91263-00-0
 • Sjøvold, Aase Bay: Hans Nicolai Bruuns fajansefabrikk i Drammen, dens bakgrunn, historie og produksjon. Hovedoppgave. Oslo 1966 Fag: Etnologi
 • Svendsen, Arnljot Strømme: Union 1873-1973 : en norsk treforedlingsbedrifts liv og eksistenskamp. Utg. Aschehoug. 1973. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thoresen, Tove Frøvoll: Drammensarkitekten Christian Fredrik Arbo. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Drammen
 • Thorstensen, Hans I.: Særskilt undervisning i Drammen gjennom 85 år 1860-1945. bidrag til hjelpeundervisningens historie i Drammen. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Pedagogikk
 • Utne, A.: Drammen og Omegn med deres Seværdigheder : og et kort Omrids af Byens, Jarlsberg Værks og Kongsberg Sølvværks Historie m.m. : en Veileder for Reisende, utgiven i Anledning af den almindelige norske Industriudstilling i Drammen 1873 ; med Illustrationer, 2 Profiler og et kart over Drammen. Utg. Lyche. 1873. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årbok. Utg. Drammens museum. 1923/28-1996. ISSN 0333-3159.

Lokalhistorisk litteratur fra Nedre Eiker

 • Cranner, Ole Jacob: "... thi hand iche wiste sig sinn Øffrigheedt at kunde imodstaa, som hannom war for megtig." Kommisjonen mot Lorents von Hadelen. En undersøkelse av de rettslige forhold i Eiker len i perioden 1603-1613. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Historie. Kommune:
 • Bech, Axel: Gårder og gårdsanlegg i Nedre Buskerud og Vestfold. Setegårdene rundt Eikernvassdraget. En kulturhistorisk fremstilling. Hovedoppgave. NLH 1969 Fag: NLH
 • Foss, Oddvar: Stedsnavn fra Eiker. Hovedoppgave. Oslo 1949 Fag: Norsk
 • Jensen, Ivar Lie: HS på Eiker. Område 1412. Hovedoppgave. Oslo 1952 Fag: Historie
 • Johnsen, Nils: Nedre Eiker. Utgit ved kommunal foranstaltning. 1914. 173 s.
 • Lauritzen, Bjørn: Fra industriell konsentrasjon til regional integrasjon. Omstilling i Eiker og Modum etter 1960. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Geografi. Kommune: Nedre Eiker [Merknad: Øvre Eiker: se også Nedre Eiker, Modum: se også Nedre Eiker]
 • Lillevold, Eyvind: Nedre Eiker. Ved kommunens 75 års og kirkens 100 års jubileum 1960. Utg. Nedre Eiker kommune. [1960]. 430 s.
 • Lund, Reidar: Teglverk i Nedre Eiker : mye om Aaserud og litt om de andre. Utg. Forlaget for historie, Langs Lågen. 1991. 71 s.
 • Schult, Terje og Solberg, Kåre: Sosialomsorg og sosialpolitikk i en mindre industrikommune. (Nedre Eiker.) Hovedoppgave. Oslo 1973 Fag: Sosiologi
 • Syvertsen, Bente Roa: Eiker. En lokalhistorisk bibliografi til og med 1979. Oslo. 1980 Fag: SBH
 • Sørensen, Einar: Fossesholm, studier i gårdens bygningshistorie sammenholdt med et utvalg samtidige herregårdsanlegg på Eiker og Modum. Hovedoppgave. Oslo 1982 Fag: Kunsthistorie

Lokalhistorisk litteratur fra Svelvik

 • Friberg, Lisbeth: Arbeidsreiser fra Svelvik. En fokusering på den kommunale planlegging og de individuelle ønsker med hensyn til lokalisering av bo- og arbeidssted. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen, 1985.
 • Hanche, Jan E., Wenche Jebsen Berg, Tor Pedersen: Svelvik musikkorps i takt og tone : en frisk marsj gjennom 80 år : 22. september 1925-22. september 2005. Utg. Svelvik musikkorps, 2005. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rygg, Jakob Andreas: Svelvik kommunale høgre allmennskole 1910-1960 (1841-1961) : 50-års beretning (120-års beretning). Utg. Svelvik, 1960. Digital versjonNettbiblioteket

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev fra Drammen

 • År: 1875 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1876 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1881 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Wilhelmine Kierstine Johansdtr. (?), USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Helse og sykdom, levekår, pengegave, klesdrakt, Helg og høytid, julefeiring, foreningsliv, avholdsbevegelse,
 • År: 1883 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Værforhold, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1884 Fra: Karen Agnethe Nielsedtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1884 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1886 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1887 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1890 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Helse og sykdom, Familieforhold, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1890 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1891 Fra: Nils Thorstensen, Kjeldås, Skoger, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Alderdom, Hverdagsliv, Økonomiske kår, priser, Årsvekst og avling, Familieforhold, Helse og sykdom, betennelse, Nærmiljø, mord,
 • År: 1891 Fra: Nils Thorstensen, Kjeldås, Skoger, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, Årsvekst og avling, korn, poteter, Værforhold, Familieforhold, Helg og høytid, konfirmasjon,
 • År: 1891 Fra: Karen Agnethe Nielsen, Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Helg og høytid, julefeiring, julegave, Økonomiske kår, pengegave,Helse og sykdom,
 • År: 1891 Fra: Nils Thorstensen, Kjeldås, Skoger, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Helse og sykdom, tuberkulose, Alderdom, Familieforhold, dødsfall, konfirmasjon, Hverdagsliv, Nærmiljø,
 • År: 1891 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Mebel (dtr. av Karl A. Johansen ?) , USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1892 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold,
 • År: 1892 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Sommerfryd, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Værforhold, Familieforhold, Økonomiske kår, pengegave,
 • År: 1892 Fra: Karen Agnete Nilsdtr. (mor), Sommerfryd, Drammen, Buskerud (?) Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, klesdrakt, matskikk,
 • År: 1894 Fra: Nils Thorstensen, Kjeldås, Skoger, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Helse og sykdom, knuterosen, vattersott, Amerikanske forhold, Alderdom, Familieforhold, konfirmasjon, dødsfall, Sosiale kår, Kultur, skolegang, brevskriving,
 • År: 1894 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Osklæven, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Hverdagsliv,
 • År: 1894 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Osklæven, Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1894 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Drammen, Buskerud Til: Wilhelmine Kierstine Johansdtr. (?), USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, nattverd,
 • År: 1894 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Drammen, Buskerud Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 19160905 Fra: Ole Larsen Kortgaard (bror), Drammen, Buskerud Til: Kristian Kortgaard, 302 Shippen St., West Hoboken, NJ, USA
Stikkord: brevforsendelse, Familieforhold, dødsfall,
 • År: 19181121 Fra: Ole Larsen Kortgaard (bror), Drammen, Buskerud Til: Kristian Kortgaard, 302 Shippen St., West Hoboken, NJ, USA
Stikkord: brevsensur, Helse og sykdom, spanskesyken, lungebetennelse, arbeidsreise, Årsvekst og avling, Værforhold, første verdenskrig, priser,
 • År: 19250212 Fra: Peder Olsen Megrund, Drammen, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, Kultur, sangkor,
 • År: 19250614 Fra: Peder Olsen Megrund (grandonkel), Drammen, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Alderdom, Kultur, sangforeningsjubileum, Religiøsitet, presteembede, husbygging,
 • År: 19251213 Fra: Peder Olsen Megrund (grandonkel), Drammen, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, husbygging, Alderdom,
 • År: 192703 Fra: Amund Megrund, Drammen, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektshistorie, Religiøsitet, Helg og høytid, julemesse,
 • År: 19271207 Fra: Peder Olsen Megrund, Drammen, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektshistorie, Alderdom, Religiøsitet, presteembede,
 • År: 19280127 Fra: C. Megrund (fetter), Drammen, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektshistorie,
 • År: 19290630 Fra: Magdalene Megrund (kusine?), Drammen, Buskerud Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Alderdom, Helse og sykdom, åreforkalkning, Helg og høytid, begravelse

Norgesbrev fra Nedre Eiker

 • År: 19270311 Fra: Bernhard og Margrete , Nedre Eiker, Buskerud Til: Anton og Sigrid Stenberg, USA Eier: Anne Marie Jonassen (jnr.639/1993), 3058 Solbergmoen
Stikkord: gikt, sykehus, mavebrokk, dødsfall, arbeidsledighet,
 • År: 19451117 Fra: Nils Steen, Nedre Eiker, Buskerud Til: Sigrid Stenberg, USA Eier: Anne Marie Jonassen, 3058 Solbergmoen
Stikkord: gikt, Helse og sykdom, Annen verdenskrig,
 • År: 19461105 Fra: Severin (svoger), Nedre Eiker, Buskerud Til: Sigrid Stenberg, USA Eier: Anne Marie Jonassen, 3058 Solbergmoen
Stikkord: amerikareise, dødsfall, slagtilfelle,

Norgesbrev fra Svelvik

 • År: 18930809 Fra: Helga (søster) Olsen, Svelvik, Vestfold Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: feriekoloni, Arbeidsliv, tjenestepike, musikk, Kultur, Hverdagsliv, skolegang

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (789 DRAMMEN)
  • Fra Anna Sandbergs dagbok. Utg. Brakar. Lokalhistorisk forlag A/S. I: Rundt om Drammen. Lokalhistorie fra Drammen. Årg. 3, nr 2 (1990). S. 106-111. Merknad: Frå 1944-45. Utdrag.
 • Dagbok (790 DRAMMEN)
Dagboksblader fra brannen i 1866. Utg. Brakar. Lokalhistorisk forlag A/S. I: Rundt om Drammen. Lokalhistorie fra Drammen. Årg. 2, nr 3 (1989). S. 117-121. Merknad: Skrive av Otto Arnold Danielsen.
 • Folketeljing 1875 (791 DRAMMEN)
Folk og får. Gamle boplasser, stier og veier i tidligere Skoger kommune. Folketellingen 1875. Utg. Skoger og Konnerud historielag. 1991. 84 s. Red. Hans Helden m.fl. Merknad: Folketeljing s. 43-84.
 • Kongebrev - privilegium (792 DRAMMEN)
Pipefabrikken på Bragernes og dens grunnlegger Jacob Boy. I: Årbok. Drammens museum. 1938-43. S. 7-54. Red. Henning Alsvik. Merknad: Frå 1752.
 • Sjømannsbrev (793 DRAMMEN)
Skipperen som lurte de tyrkiske janitsjarer. Utg. Brakar. Lokalhistorisk forlag A/S. I: Rundt om Drammen. Lokalhistorie fra Drammen. Årg. 4, nr 1 (1991). S. 20-27. Red. Ajas Kiær. Merknad: Avsendar: Anders Hansen Kiær 1798.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (774 EIKER)
Beskrivelse af Eger Præstegjæld, Kongsberg Provstie ved Sognepræst Peder Anchersen 1743. I: Årbok. Eiker historielag. Årg. 1 (1949). S. 30-37.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (775 EIKER)
Sorenskriver Giert Falchs beskrivelse av Eger, Modum og Sigdals Sorenskriverdistrikt. Utg. Eiker historielag. 1967. 60 s. Red. M. Hamarstrøm.
 • Folketeljing 1801 (776 EIKER)
Fortegnelse over Eger Præstegjælds Indbyggere Anno 1801. I: Årbok. Eiker historielag. B. 1-3 (1949, 1950, 1957). 214 s. Red. Roar Tank.
 • Haugianardokument (777 EIKER)
Avskrift av dokument i Hans Nielsen Hauges sak. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 4 (1963). S. 29-30.
 • Lagsprotokoll (778 EIKER)
Prost Frederik Schmidt og Selskabet for Egers sogns vel. I: Eiker-minne. Red. Helga Werp Gevelt. Merknad: Protokoll vedrørande laget sitt arbeid 1815. Frå Eiker prestearkiv.
 • Rapport - vegtilhøve (779 EIKER)
"Gamlevegen" fra Kongsberig til Bragernis. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 6 (1971). S. 108-127. Merknad: Frå 1657.
 • Skattemanntal - kontribusjon 1647 (780 EIKER)
Skattematrikkelen 1647. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. 1978. S. 93-113. Merknad: Fotografisk avtrykk frå NLI si utgåve.
 • Supplikk (781 EIKER)
Eikerbønder ber kongen oppheve ordningen med bompenger til Kongsberg. I: Eikerminne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 14 (1992). S. 23 - 26. Merknad: Frå 1771.

Aviser

Eksterne lenker