Bibliografi:Fjord kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur for heile kommunen

 • Flydal, Arild: Fjorden, fjellet og folket : Geirangerfjorden, indre Storfjord med Tafjorden : ei bok om mennesket og naturen : naturen gav og tok. Utg. Timbjørgane forl.. 1996. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Norddal

 
Sylt i Valldal.
 
Valldal i 1940-åra.
 
Fjellveg i 1962.
 
Slettevikane i 1940-åra.
 
Eidsdal i 1956.
 • Aspehjell, Turid (red.): Til seters : setrar i Norddal. Utg. Valldal bygdekvinnelag. 2012. 479 s. ISBN 9788230320501.
 • Bjørlykke, Liv-Randi: Sti-Anna og Tafjordulukka. Utg. Bjørlykke forlag. 2016. 40 s. ISBN 978-82-998409-7-2.
 • Bjørndal, Kristine: Kulturminner i landskap. En studie av kulturminnenes funksjon i Norddal kommune på Sunnmøre. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Geografi. Kommune: Norddal
 • de Amoriza, Silje Een og Ingrid Myrstad: Et kraftfullt vågestykke : Tafjord 100 år. Utg. Tafjord kraft AS. 2017. 181 s. ISBN 978-82-7129-351-2.
 • Engeset, Bergljot: Dei gav oss ein arv : verdsarv : vestnorsk fjordlandskap. Utg. Norsk kulturformidling. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forvaltningsplan Vestnorsk fjordlandskap, delområde Geirangerfjorden. Utg. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga. Molde. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Furseth, Astor: Rehabilitering og livsstilsendring i 25 år : Muritunet 1994-2019. Utg. Muritunet. 2019. 11 s. ISBN 9788230342541.
 • Grønningsæter, Fredrik Fredriksen: Slekten Grønningsæter til Relling : med særlig hensyn til Fredrik A. Grønningsæter (1874-1951). Utg. F.F. Grønningsæter. 1974. 31 s.
 • Harnes, Randi: Turismen i Norddal kommune. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Geografi. Kommune: Norddal
 • Heggen, Louise: Stadnamn fraa Valldal. Hovedoppgave. Oslo 1930 Fag: Norsk
 • Hoel, Carl A.: Gamle minner om svundne tider i Valldal. Utg. 194-? 50 s.
 • Hoel, Peder: Ei Valldalsslekt gjennom 250 år. Utg. P. Hoel. 1984. 173 s.
 • Kleiva, Ivar: Noko om ætta etter Peder Omundsson Møll, Geiranger. Utg. I. Kleiva. 1982-1983.
  • Første delen. 1982. 112 s.
  • Andre delen: Helleslekta. 1983. 117 s.
 • Linge, Terje: Befolkningsutviklinga i Norddal 1737-1865. Hovedoppgave. Oslo 1977 Fag: Historie
 • H. L. Muri : 100 år, 1881-1981. Utg. H. L. Muri (firma). 1981. 11 s.
 • Norddals Sparebanks virksomhet 1871-1920. Red. N. Grønningsæter ofl. 1920. 12 s.
 • Norddal sparebank gjennom 75 år 1871 - 1945. Utg. 1945? 46 s.
 • Nydal, Arne: Hæ du haurt dæ før? : ord og seiemåtar, lokalnamn og diverse frå Norddal.2008-2012.
 • Nydal, Arne: Kvernene i Norddal : korn, vatn, mjøl i ei verdsarvbygd. Utg. A. Nydal. 2015. 115 s.
 • Nydal, Arne: Langs sæterråsa – frå prestegard til blåbre i Norddal. Utg. Arne Nydal. 2003. 282 s. ISBN 82-996584-0-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nydal, Arne: Løypestrengar og taubaner i Norddal : og litt om vegar og transport. Utg. 2013. 63 s.
 • Nydal, Arne: Med og utan kortebukse. Utg. A. Nydal. 2016. 240 s.
 • Slinning, Gerd Norvik: Evaluering av friluftsområder. En modellstudie av Tafjordfjella. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Geografi. Kommune: Norddal
 • Solnør, Martin: Ei Hauge-slekt fra Fjørå i Norddal. Utg. M. Solnør. 2001. 188 s.
 • Stoknes, Stein: Setrar i Norddal : en kulturhistorisk registrering og forslag til forvaltningsstrategi. Utg. 1995. 156 s.
 • Sylte kyrkje, Valldal : 1863-1963. Utg. Norddal sokneråd. 1963. 73 s.
 • Vollan Odd: Tafjord kraftselskap 1917–1967. Ålesund. 1967. 284 s.
  • Melding: de Seve, Niels i Heimen, b. XIV, s. 315–317.
 • Yttredal, Per: Stadnamn frå Norddal. Hovedoppgave. Oslo 1945 Fag: Norsk

Lokalhistorisk litteratur frå Stordal

 
Stordalsholmen i 1937.
 • Bruås, Torill og Kjell Håvard Hatløy: Yste-Skotet i Stordal kommune : metodeopplegg for istandsetjing og skjøtsel av kulturlandskapet. Kandidatoppgåve for linja landskapsforvaltning og planlegging Sogn og Fjordane distriktshøgskule, 1991.
 • Dyrkorn, Petter S.: Eg minnest så mangt. Utg. P.S. Dyrkorn. 1981. 167 s.
 • A/S Dyrkornanleggene : 25 år (1913-38). Utg. 1938. 21 s.
 • A/S Dyrkornanleggene 50 år, 1913-1963. Utg. 1963. 19 s.
 • Farstad, Aud: Et ugløymande syn  : Stordal gamle kyrkje - Rosekyrkja. Utg. Fortidsminneforeningen, Sunnmøre lokallag. 2020. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjelmeland, Britt-Alise: Faste kulturminne i Stordalsvassdraget : verneplan for vassdrag, vassdrag nr 109 : rapport. Utg. Riksantikvaren og Møre og Romsdal Fylkeskonservatoren. 1981. 168 s.
 • Høidal, Eldar og Kjetil Tandstad: Møbeleventyret : møringane som møblerte landet. Utg. Selja forlag. 2018. 176 s. ISBN 978-82-8240-140-1.
 • Høyvik, Knut Arne: "Det e til havet laga" : Mørenot Dyrkorn 1913-2013. Utg. K.A. Høyvik. 2013. 171 s. ISBN 9788292055496. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skotte, Asbjørn: Skotet : garden, folket og slekta, - og mannen Iver Johan Skotte. Utg. Skotte forlag 2011. 253 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storfjordprosjektet : fagrapport om kulturlandskapet i indre Storfjorden og om utfordringar for forvaltninga. Red. Ann Norderhaug ofl. Utg. Møre og Romsdal fylke, Landbruksavdelinga. 2004. 240 s. ISBN 8291585237.
 • Villa, Mariann: Lokal kultur, livsformer og utvikling i ein norsk bygdekommune. Utg. Senter for bygdeforskning. Dragvoll. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Villa, Mariann: Næringsutvikling og bygdekultur : fire midt-norske kommunar i eit 40-års perspektiv. Utg. Senter for bygdeforskning. 1993. (Meldal, Midsund, Stordal og Åfjord) Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skolefundas (1806 SUNNMØRE)
Forslag til Skolevæsenets Ordning paa Søndmør utarbeidet 1742 av foged og konstituert amtmand Nicolay Astrup og sogne prest i Ørskog og provst i Søndmør provsti Hans Jacob Hiort. I: Tidsskrift for Søndmør historiske forening (Sunnmør sogelag). Årg. 1 (1910). S. 5-14. Merknad: Inkluderer skulefundas for Norddalens prestegjeld 1741.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1877 HERØY)
Sokneprest Stevelin Reutz si skildring av Herøy prestekall 1743 og sokneprest Torstein Hol si skildring av Norddalens prestekall 1743. I: Tidskrift for Sunnmør historiske lag. Årg. 3 (1911). S. 7-24. Red. N.J. Hjelmesæth.
 • Husmannskontrakt (1955 ØRSKOG)
Husmannsplassar i Stordal, Møre og Romsdal fylke. I: Tidsskrift for Sunnmøre historielag. Årg. 63 (1987). S. 79-86. Red. Nils Jøsvoll. Merknad: Kleiven under Rødset 1803.
 • Tingboksak - eigedom (1957 ØRSKOG)
Interessante retsforholde for 200 aar siden. I: Tidskrift for Sunnmør historiske lag. Årg. 7 (1915). S. 39-56. Red. O.S. Dyrkoren. Merknad: Sak om grunnleige for nausttomter i Stordalen frå 1730.

Aviser