Bibliografi:Sortland kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 
Utsikt over Sortlandsundet i 1957.
 
Fjellet Reka/Goivo i 1950.
 
Fergekaia i 1957.
 
Utsikt over Sortland i 1957.
 
Torvtaking i Sortland i 1950.
 • Aasland, Aasne: Forhold ved norsk pelsdyrnæring sett i lys av data fra kommunene Oppdal, Øksnes og Sortland. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1983.
 • Glad, Arnulf: Blokken og Djupfjord : liv og virke under Djupfjord- og Blokkenfjellene i 400 år. Utg. 2018. 276 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guttormsen, Helge: Ressurser og bosetning i Andenes len og Sortland fjerding. Fra ca 1000-1660 e.kr.f. Hovedoppgave i historie, Tromsø 1983.
 • Kjønsberg, Kjell: Prøvebruket Fagervold, Sortland i Vesterålen : driftsform: jordbærdyrking, pelsdyravl. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt. 1959. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kongsvik, Ragnar: Prøvebruket Strandteigen, Sortland i Vesterålen : driftsform: grønnsaker på friland og mjølkeproduksjon. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt. 1963. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oxem, Alf: 50 år på Kleiva : 1953-2003 : landbruksutdanning i nord. Utg. Kleiva videregående skole. 2003. 200 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oxem, Alf: Bredde og topp : den organiserte idretten på Sortland : 1901-2001. Utg. Idrettsklubbene i Sortland. 2002. 302 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reinsli, Brit Berntsen: Min mor Gisela : historien om fordrivelsen fra Schlesien til et trygt liv på Sortland. Utg. ARO forl.. Sortland. 2014. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Selnes, Ludvig K.: Stadnamn i Sortland. Hovedoppgave i Oslo, 1939.
 • Sortlands historie. Utg. Sortland kommune. 1990-
  • Bind 1. Guttormsen, Helge: Swartalande. Sortlands historie fra de eldste tider opp til 1720 e.Kr.. 1990. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Fygle, Svein i Heimen, b. XXXI, s. 46–50.
 • Weigård, Jarle: Grenser for administrasjon? : forholdet mellom byråkrati og demokrati i kommunal forvaltning i lys av det nye inntektssystemet. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1989.
 • Årbok for Sortland. Utg. Sortland historielag. 1985-86.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 0220 Fra: Alfred Bomstad (bror), Sortland, Nordland Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Emigrasjon, Økonomiske kår, Arbeidsliv, lønnsforhold, amerikabillett,
 • År: 0405 Fra: Alfred Bomstad (bror), Sortland, Nordland Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Emigrasjon, amerikabillett, Økonomiske kår, arbeidsledighet, Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 0510 Fra: Alfred Bomstad (bror), Sortland, Nordland Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Familieforhold, småbarn, Helse og sykdom, benbrudd, bil, Økonomiske kår, arbeid, boforhold, lån, kausjon, Emigrasjon, Værforhold,
 • År: 0622 Fra: Alfred Bomstad (bror), Sortland, Nordland Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Emigrasjon, Økonomiske kår, skatt, pass, Værforhold, Familieforhold, familieforøkelse, hurtigruteulykke,
 • År: 19231112 Fra: Alfred Bomstad (bror), Sortland, Nordland Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: Arbeidsliv, Økonomiske kår, Familieforhold, familiekonflikt, dyrtid, Nærmiljø, Emigrasjon,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Husmannskontrakt (2348 SORTLAND)
En husmannsseddel. Utg. Sortland historielag. I: Årbok for Sortland. 1986. S. 31. Red. Birger Natland. Merknad: Natland under Sortland 1851.
 • Manntal 1664-66, 1701 (2349 SORTLAND)
Prestens manntal av 1666 og manntallet av 1701 for Sortland sogn. Utg. Sortland kommune. 1990. I: Sortlands historie. B.1: Swartalande. Sortlands historie fra de eldste tider opp til 1720 e.Kr. Av Helge Guttormsen. S. 229-232.

Aviser

Eksterne lenker