Bibliografi:Utdanning

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Grunnskole

Videregående skole

Folkehøgskole

 • Bjerkaas, Marianne: «Folkehøgskolen på Trondarnes 1948-1949» i Årbok for Harstad 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fostervoll, Kaare: Mot rikare mål. Utg. Noregs høgskulelærarlag/Noregs boklag. 1964. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mikkelsen, Arild: Livslyst og skolelyst. Norsk folkehøgskolelag 100 år. En antologi om skole og samfunn. Utg. Cappelen forlag. 1984. ISBN 9788202242664; ISBN 8202242665
 • Mikkelsen, Arild: Folkelig og frilynt. Buskerud folkehøgskole Heimtun 100 år : 1909-2009. Utg. Buskerud folkehøgskole. 2009. ISBN 9788299122917
 • Mikkelsen, Arild (2014). Frihet til å lære. Frilynt folkehøgskole i 150 år. Utg. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 9788202475246
 • Stauri, Rasmus: Folkehøgskulen i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Utg. Norli. 1910. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stauri, Rasmus: Ungdomsskulen i Norge i 50 år. 1864-1914. I. Folkehøgskulen. II. Amtsskulen. III. Private ungdomsskular. Festskrift 1914. Medforfattar Haakon Aasvejen. Utg. Kyrkjedepartementet. 1914. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stauri, Rasmus: Gudbrandsdalens Folkehøgskule i 25 år. 1902-1927.. Utg. 1927. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stauri, Rasmus: Fire folkelærarar. Herman Anker. Olaus Arvesen. Christopher Bruun. Viggo Ullmann.. Utg. Noregs boklag. 1930. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stauri, Rasmus (d.y.): «Gudbrandsdalens folkehøgskule 90 år», i Årbok for Gudbrandsdalen 1992, Dølaringen 1992.
 • Stauri, Rasmus (d.y.): «Folkeopplysning og danning på Hundorp» i Engen, A. og Stauri, R. (red.): Hundorp. Tusenårsstaden i Oppland. Utg. Det Norske Samlaget. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torjusson, Aslak: Den norske folkehøgskulen. Utg. Samlaget. 1977. Digital versjonNettbiblioteket.

Høgskole

 • Eidnes, Asbjørn: «Omkring Trondenes Seminarium, 1826-48» i Årbok for Harstad 1990
 • Langeng, Per Kristian: «Hybelliv på Finnmarka» i Årbok Egge Historielag, Steinkjer 2011
 • Nilsen, Kjetil: «Høgskolen i Harstad 30 år: De tre pionerer...» i Årbok for Harstad 2014.

Spesialskoler

 • Johansen, Annar J.: «Fra Røstad offentlige skoles historie» i Årbok for Nord-Trøndelag historie 2006
 • Macedo, Lars Lilleby: «Vaartun Attføringsskole» i Årbok Egge Historielag 2011

Opplysningsorganisasjoner

Skolefolk

 • Bakke, Karl (red): Norske skulefolk band 1, Stavanger 1952
 • Brækken, Trygve: «Anton Granhus og skolestua hans» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1989
 • Eidnes, Asbjørn: «Trondenes-seminarister» i Årbok for Harstad 2001
 • Eidnes, Asbjørn: «Hans Eidnes (1887-1962 i kvardag og arbeid» i Årbok for Harstad 2006
 • Espeland, Arne: Norske skolefolk (første utgave), Stavanger 1934.
 • Falkberget, Johan: «Hans dag er til ende - og hans dør er stengt». (Om Anton Granhus fra Beitstad) i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1981
 • Halse, Kristian: «Sturla Brørs, folkehøgskolemannen, diktaren og lokalhistorikaren. Skisser til eit bilete» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1987
 • Holmang, Borgny: «En seminarist fra Trondenes» i Årbok for Harstad 2005
 • Inntrøndelagen 17. mars 1923: «J.M. Kippe - 80 år» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Jensen, Eivind Bråstad: «To lærer-profiler» (Karl M. Ivarson og Andreas Vorren) i Årbok for Harstad 2011
 • Lamvik, Martin: «Første skuledirektør i Trondhjem Amt - Johannes Henrik Berg på Inspeksjonsferd i Nordre Trondhjems Amt i 1860-åra» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1989
 • Leirfall, Jon: «Frå omgangsskolelærar til kommandant på Vardøhus» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1977
 • Lillemark, Mentz: «To gamle damer» (Olava Valstad og Ragna Sneveplass) i Årbok Egge Historielag 2007
 • Lyngstad, Roger: «Gammelt brev fra lærer til lærer» (Jakob Haugen og Henrik Bartnes) i Nåkkå tå kvart, Kvam Historielag, 2011
 • Mediås, Odd Asbjørn: Skoledirektørembetet i Norge:1860-1992, Kirke utdannings- og forskningsdepartementet, Oslo 1996
 • Reppen, Gunnar: «Samfunnsbyggeren Nils Reppen, Ervik» i Årbok for Harstad 2014
 • Risa, Gunvor: «Sverre By som barnebokforfattar» i Årbok for Trøndelag 9. årg. 1975 (red): Ola Stemshaug, Trønderlaget, Trondheim 1975
 • Rømo, Per: «Litt om skolen i Følling fra siste halvdel av 1800-tallet og nokre ord om den siste omgangsskolelæraren, Anton Qvarving» i Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling, Kvam Historielag, Steinkjer 1993
 • Saxvik, Kjell: «Reidulv Skjelstad til minne» i Steinkjer Saga nr. 2 1989
 • Skevik, Olav: «Johan Kvarving til minne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984

Agder

Kristiansand kommune

Lindesnes kommune

Mandal

Lyngdal kommune

Lyngdal

Innlandet

Gjøvik

Ringsaker

Søndre Land

 • Grunnskolen 250 år – Skolene i Søndre Land, [Søndre Land kommune?], 1989.
 • Skjølaas, Harald: «Lærerutdanning i Land, "Grøndalskolen"», i årboka Landingen, 2016, s. 77-78.

Vestre Toten

 • Gjørvad, Olav (red.): Totens bygdebok - bind 2, Oslo 1937. Digital versjonNettbiblioteket, s. 479-546.
 • Skolene i Vestre Toten – Skoleplan og andre opplysninger for skoleåret 1966/67, Vestre Toten skolestyre [1966?].
 • Thune 1926-1986 – Skolen vår er 60 år, Thune skole 1986.

Østre Toten

Nord-Norge

 • Bråstad Jensen, Eivind: Skoleverket og de tre stammers møte, Eureka 7/2005
 • Årbok for Norsk utdanningshistorie: Skolen 2002-2003. Hovedtema: Fra Nordnorsk utdanningshistorie, Notodden 2003

Troms og Finnmark

Finnmark

 • Borgersen, Ingeborg Steinholt: «Glimt fra Finnmarksskolen og -leiren» i Kirkebladet for Harstad nr. 2 2014
 • Dahl, Helge: Språkpolitikk og skolestell i Finnmark 1814 til 1905, Universitetsforlaget, 1957
 • Eidnes, Asbjørn: «"Lille Finnmark -eit minne frå evakueringsleiren på Trondenes» i Årbok for Harstad 2001

Troms

Harstad

 • Bergland, Andreas: «Skolebilde fra Kila skole - skoleåret 1946 / 47» i Årbok for Harstad 2013
 • Bjerkaas, Marianne Nymoen: «Den gamle skolen i Ervik» i Årbok for Harstad 2012
 • Borgersen, Ingeborg Steinholt: «Glimt fra Finnmarksskolen og -leiren» i Kirkebladet for Harstad nr. 2 2014
 • Eidnes, Asbjørn: «"Lille Finnmark" -eit minne frå evakueringsleiren på Trondenes» i Årbok for Harstad 2001
 • Eidnes, Asbjørn: «Omkring skolegang i Harstad krigsåra 1940-45» i Årbok for Harstad 2002
 • Eidnes, Asbjørn: «Foto-presentasjon av alle skolane i Harstad kommune» i Årbok for Harstad 2008
 • Fuhr, Rigmor: «Skolen» i «Årbok for Harstad» 2012
 • Mathiassen, Ulf: «Fra lærlingeskole til videregående skole. En kort reise i Sør-Troms yrkesskoles historie» i Årbok for Harstad 2009
 • Olsrud, Leidulf: «"Ingen skal ta Grytværingan i religion"» i Årbok for Harstad 2005
 • Østring, Stein: «Seljestad skolekrets i krigstida» i Årbok for Harstad 2002
 • Østring, Stein: «Seljestad skolekrets i krigstida» del 2 i Årbok for Harstad 2003

Trøndelag

 • Fuglum, Per: «Stadier i organisasjonsveksten i Nordre Trondhjems Amt» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1982
 • Skoledirektøren i Nord-Trøndelag (red: Odd Asbjørn Mediås): Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år, Steinkjer 1988.

Inderøy

 • Meisingset, Arne: «Da "Ulven var mangfoldig". Eitt og anna frå ein gammal skoleprotokoll i Inderøy» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1976

Levanger

Johansen, Annar J.: «Fra Røstad offentlige skoles historie» i Årbok for Nord-Trøndelag historie 2006

Snåsa

 • Mølnvik, Inger Johanne: «Songleikar frå Mona skole, Snåsa» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Tømmerås, Bodvar: «Etter prøveskolen på Snåsa - fastskolen i emning» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984

Steinkjer

 • Aune, Bjarne: Steinkjer folkeskole: 10 årsmelding 1945-1955, Steinkjer 1955
 • Bardal, Atle: ««Austli skole» og elevstemne 2009» i Årbok Egge Historielag 2009
 • Bardal, Atle: «Krigsminne fra Austli» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Dyrstad, Jorid: «Austli skole» i Årbok Egge Historielag 1995
 • Dyrstad, Jorid: «Fagerheim i hundre» i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002
 • Erlandsen, Arvid: «Fire minnes "gode gamle dager" Forbregd-skolen 1930» i Årbok Egge Historielag 2006
 • «Fagerheim i hundre!» i Sålaupen Årbok for Ogndal Historielag 2002
 • Forfang, Dagfinn: Melding om skuleskirenn ved Noem skule i 1942 i Nåkkå tå kvart, Årbok 15 Kvam Historielag, Steinkjer 2002
 • Fossum, Gunnar: «Skolestyremøte og eksamen på Svenning for ca 100 år siden» i Årbok Egge Historielag 1995
 • Fossum, Gunnar: «Krav til læreren» i Årbok Egge Historielag 1995
 • Fossum, Gunnar: «Handarbeid ved Forbregd skoloe 1916-1917» i Årbok Egge Historielag 1995
 • Fossum, Gunnar: «Yrkesopplæring» i Årbok Egge Historielag 2003
 • «Frå Noem skole 1902-1903» i Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling, Kvam Historielag, Steinkjer 1993
 • Gangstad, Alf: «Tredje klasse på Forbregd i 1947» i Årbok Egge Historielag 2010
 • Granhus, Anton: «Gammalt frå bygdom» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1980
 • Hansen, Lisa Marie: «7. klasse ved Forbregd skole i 1959» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Holberg, Sigurd: «Utbygginga av folke- og framhaldsskolen i Egge etter 2. verdenskrig» i Årbok Egge Historielag 2002
 • Indhereds-Posten ? 1876: Skoleavslutning i 1876 i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002
 • Koldaas, Erling: «Klasse 7b våren 1945, ... og litt om Fritz S. Ramsgaards virke» i Steinkjer Saga nr 1 2007
 • Koldaas, Erling: «7. klasse ved Steinkjer skole» i Steinkjer Saga nr 1 2009
 • Koldaas, Erling: «Andreklassingene ved Steinkjer skole i 1947» i Steinkjer Saga nr 1 2009
 • Koldaas, Erling: «Sjetteklassinger i 1947» i Steinkjer Saga nr 1 2009
 • Koldaas, Erling: «7. klassingene ved Steinkjer skole i 1948» i Steinkjer Saga nr 1 2009
 • Koldaas, Erling: «5. klasse ved Steinkjer skole i 1949» i Steinkjer Saga nr 1 2009
 • Koldaas, Erling: «Klasse 5b ved Steinkjer skole i 1956» i Steinkjer Saga nr 1 2009
 • Koldaas, Erling: «Steinkjerkonfirmantene i 1948» i Steinkjer Saga nr 1 2009
 • Koldaas, Erling: «1956 - grønnruss med futt i!» i Steinkjer Saga nr 1 2013
 • Lyngstad, Roger: «Skoletoldliste for Gjævran» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Mediås, Odd Asbjørn: «Organiseringen av allmueskolen og folkeskolen i Steinkjer-distriktet» i 2. halvdel av det 19. hundreåret i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1977
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra folkeskole til grunnskole i Steinkjer kommune : skolehistorie fra 1900 til 1970-åra, Steinkjer 1977
 • Mediås, Odd Asbjørn: «Steinkjer faste skole fra 1851» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra Berg-gården til Sandan : av Steinkjer allmue- og folkeskoles historie, Steinkjer 1983
 • Mediås, Odd Asbjørn: Den faste skole på Ner-Velle 175 år : en beretning fra allmue- og folkeskolens historie i Beitstad, Steinkjer 1983
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra griffel til PC : allmueskolen – folkeskolen – grunnskolen i Steinkjer fra 1700-tallet til år 2000, Steinkjer 2000
 • Mediås, Odd Asbjørn: «Endringar i skolestrukturen i Kvam i etterkrigstida» i Nåkkå tå kvart, Årbok 15 Kvam Historielag, 2002
 • Mediås, Odd Asbjørn: «Steinkjer skole 100 år 1904-2004» i Steinkjer Saga nr 2 2004
 • Moen Jon R.: «Skolekista»: Litt om skolestellet i Henning for 130 - 150 år sia i Sparbu Historielag Årbok 1978
 • Rømo, Per: «Litt om skolen i Føling fra siste halvdel av 1800-tallet og nokre ord om den siste omgangsskolelæraren, Anton Qvarving» i Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling, Kvam Historielag, Steinkjer 1993
 • «Skoleavslutning i 1876» i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002
 • «Snikkarskole på Rygg nedre 1916» i Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling, Kvam Historielag, Steinkjer 1993
 • Taraldsen, Oddny: 5«. klasse ved Forbregd skole i 1936» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Thorsen, Svein: «Skolevegen vår 1935-1942» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Wang, Anton: «Brå slutt på skolegangen» (del I1) i Sparbu Historielag Årbok 2002
 • Wang, Anton: «Brå slutt på skolegangen» (del II) i Sparbu Historielag Årbok 2003
 • Walbom, Turid Nonstad og Harald Brøndbo: «Forbregd skole 1952/53» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Aalberg, Anne: «Skolebarn og "trygg trafikk"» i Sparbu Historielag Årbok 2014, Steinkjer 2014

Stjørdal

 • Leirfall, Jon: «Frå omgangsskolelærer til kommandant på Vardøhus» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1976

Verran

 • Larsen, Per G.: «Lokalhistorie i 10. klasse i grunnskolen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1975
 • Vanebo, Odd Henrik: «Skolstu`som aldri ble bygdemuseum» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011

Vestfold og Telemark

Færder kommune

Nøtterøy

Holmestrand kommune

Hof

 • Lian, Kay Åge: Skolejubileum : Hof skole 50 år : 1956-2006. Utg. Hof skole. 2006. 51 s.

Holmestrand

 • Bjørndal, Per Sigmund: Fra Lille Bloksbjerg til Nedre Gausen skole 1881-1981. Utg- Nedre Gausen skole. 1981. 74 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eikenes, Randi: Fra Asker seminar til Holmestrand offentlige lærerskole. Elevrekrutteringen 1876-1914. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Historie. Kommune: Asker [Merknad: Holmestrand: Se Asker]
 • Historien om Nedre Gausen : fra taleskole for døvstumme til kompetansesenter for hørselshemmede. Red. Per Sigmund Bjørndal, Stein Erik Ohna og Liv Synnøve Dahl. Utg. Nedre Gausen kompetansesenter. 2013. 183 s. ISBN 9788232300822.
 • Neuberth, J. Fr. Wilh.: Den Tordenskioldske skole gjennem 100 år 1822-1922 : et bidrag til den norske borger- og middelskoles historie. Utg. 1924. 364 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Widar: Holmestrand lærerskole 1899 - 1931. Hovedoppgave. Oslo 1979 Fag: Pedagogikk

Larvik kommune

Tønsberg kommune

Re

Tønsberg

Viken

Asker kommune

Asker

 • Aarhus, Hans: Jansløkka skole 150 år : 1844-1994. Utg. Jansløkka skole. 1994. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aars, N.: Beretning om Asker Seminariums Femtiaarsjubileum den 20de Oktober 1884. Utg. Asker seminar. 1885. 63 s.
 • Bergan, Gunvor Øverland: En skole i tiden - en skole for fremtiden : Nesbru videregående skole : kilde til kunnskap, vekst, mangfold : 1980-2005. Utg. Nesbru videregående skole. 2005. 128 s.
 • Brækken, Per: Asker-skolen gjennom tidene : 1739 - 1844 - 1969. Utg. 1969. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. XV, s. 155–156.
 • Eikenes, Randi: Fra Asker seminar til Holmestrand offentlige lærerskole. Elevrekrutteringen 1876-1914. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1985. Fag: Historie. Kommune: Asker (Merknad: Holmestrand: Se Asker)
 • Fosse, Elisabeth: Læreryrket i støpeskjeen? : nye arbeidstidsordninger for lærere i kommunene Asker og Os. Utg. Senter for samfunnsforskning. 1990. 37 s. Merknad: Asker og Os (Hedmark). Digital versjonNettbiblioteket
 • Gabrielsen, Arild (red.): Ungdom under utdanning : Asker yrkesskole - Bleiker videregående skole, 1969-1994. Utg. Bleiker videregående skole. 1994. 239 s. ISBN 8299315301.
 • Hansen, Knut Ingar: Fra omgangskole til åpen skole : Askers fjerde skoledistrikt : 1737-1998. Billingstad. 1998. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holst, Ola og Mindor Hesthaugen: Asker seminar. Skolen som forsvant og orgelet som ble igjen. Utg. Asker museum. 2016. 16 s. ISBN 978-82-91583-13-6.
 • Holst, Ola: Vettre skole i Asker rundt 1950. 1998. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kile, Edvin: Statens småbrukslærarskule : Sem i Asker, 1915-63. Utg. Norsk sivilagronomlag. 1997. 208 s. ISBN 8252923143. Digital versjonNettbiblioteket
 • Moe, Ola (red.): Asker-skolen : i går - i dag - i morgen : artikkelsamling. Utg. Asker kommune. 1989. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nielsen, Sigurd: Asker videregående skole : den lange veien fram. Utg. Asker videregående skole. 1994. 126 s. ISBN 8299308801. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilsen, Karl: Asker-skolen gjennom tidene : 1739-1844-1969. Utg. Asker og Bærum historielag. 1969. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Osland, Oddgeir: Ved sidan av Skaugum - i skuggen av Ås: Statens småbrukslærarskule på Sem. Utg. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. 1999. 38 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Plan for Asker folkeskoler. Utg. Asker kommune. Asker skolestyre. 1933. 103 s.
 • "Vilje til viten" : om Asker videregående skole ved 50-årsjubileet 1955-2005. Red. Knut Jore og Leif Ekle. Utg. Asker videregående skole. 2005. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket

Hurum

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland

 • Aursmoen ungdomsskole, Aurskog 1979-1989 : 10 års jubileum. Utg. Aursmoen ungdomsskole. 1989. 29 s.
 • Bergsjø, Bjørn: Fra kretsskole til niårig skole i Søndre Høland. Utg. B. Bergsjø. 2007. 44 s. ISBN 9788230308202.
 • Borstad, Klara (red.): Bjørkelangen videregående skole 25 år : "den første enhetsskolen" 1971-1996. Utg. Bjørkelangen videregående skole. 1996. 119 s. ISBN 8299399904. Digital versjonNettbiblioteket

Bærum kommune

Indre Østfold kommune

Askim

Eidsberg

Hobøl

 • Skolen i Hobøl gjennom 250 år. Red, Eva Kubberød ofl. Utg. Hobøl skolestyres jubileumskomite. 1989. 60 s.

Spydeberg

 • Den fremtidige skoleordning i Spydeberg : Herredstyrets, skolestyrets og kretsmøters behandling 1935/37. Utg. Spydeberg kommune. 1937. 22 s.

Lillestrøm kommune

Skedsmo

 • Fladmoe. Henrik (red): Fra Reform til Reform med SVS. Skedsmo videregående skole 40 år. Skedsmo videregående skole 2009.
 • Fladmoe, Henrik: Med SVS år for år fra Mysen til Moskva. Skedsmo videregående skole 1999
 • Fladmoe, Henrik og Erik Heier: Fra skoleprosjekt til prosjektskole. En skoles utvikling gjennom 25 år. Skedsmo videregående skole 1994
 • Hommesand, Sidsel Bjerke: Glimt fra en skolehverdag - Volla skole i bilder. Oslo 2013
 • Haavelmo, Halvor: Asak folkeskole Skedsmo 1865-1965. Utgitt av Skedsmo skolestyre 1965. 61 s. Ill.
 • Korshavn, Hellen: «Skoleprotokollene forteller. Sørum skole i Lillestrøm forteller 1920.» I Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag nr. 1, 1989, s. 10.
 • Lunder, Ole: Lillestrøm Lærlingeskole (Lillestrøm Tekniske Aftenskole). Beretning om skolens virke i 50 år. 1911/12 – 1961/1962. Lillestrøm 1963. 14 s.
 • Nylund, Hans: Lillestrøm gymnas. Beretning 1955-1969. Oslo 1970
 • Nylund, Hans: Lillestrøm interkommunale høgre almenskole 1884-1954. Lillestrøm 1954
 • Pedersen, Sverre Falchenberg, Margit Thorud, Pål Sinding: Den høyere skolen i Lillestrøm 100 år. Lillestrøm 1984
 • Romerike Yrkesskole 1961 – Strømmen videregående skole 1986: 25 år. Strømmen 1986. 44 s. Ill.
 • Sagdalen folkeskole 1889-1949. 1919-1949. Beretning. Utgitt av Skedsmo skolestyre. Strømmen 1949
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Strid om skolefrokost.» SkedsmoNytt nr. 1, 2010
 • Volla skole 50 år. Utgitt av Skedsmo skolekontor. Lillestrøm [1972]. 23s. Ill.
 • Våge, Nils Steinar: Lillestrøms første skole. I Romeriksposten nr. 41, 19. November 2014. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Åsenhagen skole 25 år: 1965. 65 s. Ill.Utgitt av Skedsmo skolekontor. Skedsmokorset 1965

Sørum

Moss kommune

Moss