Forside:Sørreisa kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Nordland • Troms • Finnmark
Sør-Troms • Midt-Troms • Nord-Troms
Bardu • Målselv • Sørreisa • Dyrøy • Tranøy • Torsken • Berg • Lenvik

Om Sørreisa kommune
1925 Sorreisa komm.png

Sørreisa kommune (bokmål/nynorsk; nordsamisk Ráisavuona suohkan) er ein kommune i Troms fylke. Sørreisa ligg i Midt-Troms og grensar til Salangen i sør, Dyrøy i vest og Senja i nord. Mot søraust og aust grensar kommunen til Bardu og Målselv. Kommunen ligg under Troms politidistrikt, Senja tingrett og Indre Troms prosti og er medlem av Midt-Troms regionråd. Sørreisa blir rekna til næringsregionen Midt-Troms. Sørreisens herred blei oppretta 1. september 1886 da Tranø herred blei delt i tre. Den tredje kommunen var Dyrø herred (Dyrøy). Den delen av Sørreisa kommune som låg på Senja blei overført til Lenvik kommune i 1964.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Skøelv Samvirkelag i 1950-åra.
Foto: Widerøes Flyveselskap
Skøelv Samvirkelag i Sørreisa kommune, som ble formelt stiftet i løpet av de første desemberdagene i 1927, fikk navnet Skøelv Kooperative Handelsforening, og denne betegnelsen ble beholdt fram til i mars 1957 da laget vedtok å ta i bruk den mer moderne formen samvirkelag. I mellomtida hadde laget slitt i motvind, men opplevde også maksvær, som ga styre og medlemmer mot til å fortsette driften av sin egen butikk. Det var den noe slepphendte, men også velmente praksis med å gi kreditt som ga muligheten til å bli utrustet for Lofoten, som i sin tid så å si hadde ledet det forrige samvirket til skafottet. Denne praksisen ble som en dyd av nødvendighet videreført, som igjen ga det nystarta laget så store problemer at også det kom på randen av konkurs.   Les mer …

Nordang Rossvoll, som var bestyrer for Bøndernes Kooperative Handelslag fra 1925, ble fylkeslagets formann i 1928.
Forløperen til Troms Kooperative Fylkeslag ble stiftet mandag den 20. april 1908 i Tromsø under et fellesmøte arrangert av kooperative handelslag i Tromsø stift. Møtet var sammenkalt for å drøfte hva lokalforeningene nordpå burde foreta seg i forbindelse med det økende presset fra motstanderne av den kooperative ide. Hvor mange kooperative foreninger det var i Tromsø stift, som den gang omfattet alle de tre nordnorske amtene, har vi ikke funnet ennå, men på møtet i Tromsø møtte det representanter fra sju lag, fra Narvik i sør til Nordreisa og Lyngen i nord. Kravet overfor landsforeningen ble å få et engroslager i Trondheim.   Les mer …

Etter hvert som handelslaget vokste gjennomgikk den opprinnelige smørstua flere ombyggings- og påbyggingsprosesser. Slik så butikken ut ved inngangen til 1930-åra.
Foto: Ukjent
Skøelv Kooperative Handelsforening ble stiftet ved at Sørreisa Ytre Meieriforenings Innkjøpslag forandra navn i 1919. Foreninga som så å si var tuftet på et knake godt meierisamvirke som i sin tid starta ut som et smørlag, skulle etter hvert bli en pilar men også et problembarn i bygda som allerede i 1867 fikk sitt første samvirkelag da Reisens Forbrugsforening ble etablert på Sørstraumen. Laget gikk på så mange store smeller at det måtte legge inn årene seinhøstes 1927.   Les mer …

Ingebrigt Johansen (1873-1981) var styremedlem i 1917.
Foto: Ukjent - 1977
Sørreisa Ytre Meieriforenings Innkjøpslag, som var forløperen til Skøelv Kooperative Handelsforening og som startet ut som et smørlag, ble konstituert og innmeldt i Norges Kooperative Landsforening den 11. november 1916. Laget gikk over til å bli et «ekte samvirkelag» allerede to og et halvt år seinere. På slutten av 1800-tallet startet en veritabel smøreksport fra Norge – især rettet mot Storbritannia, der England kom til å bli den største avtageren. Etterspørselen var stor og markedet nær umettelig, noe Jakob Skavlan Gram (1850–1930) på By gård i det som den gang var Egge herred i Nord-Trøndelag oppdaga, da han i 1885 dro på en studiereise til England for å undersøke forholdene for sin gårds og Steinkjer meieris produksjon av landssmøret fra Innherredsbygdene.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Sørreisa kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler