Gater og veier i Skien kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over gater og veier i Skien kommune. Om det står to eller flere årstall i «Vedtatt»-feltet, betyr det at veien er blitt forlenget, splittet eller liknende etter første navnevedtak. Koordinatpunkt er satt ved gatas/veiens begynnelse.
Tabellen er organisert alfabetisk, og er sorterbar slik at en også kan sortere etter områder eller andre kriterier. Sortering av lista gjøres ved å klikke i navnerada øverst. Dersom en vil sortere etter flere kriterier samtidig holdes shift-tasten inne mens en klikker.

Liste

Gate/vei Område Navneopphav Navnsatt Merknader
Adjunkt Arentz gate vest Nordre bydel Adjunkt og ordfører Hans Severin Arentz (1806–1875) 1885, 1986? Gata ble delt i en vest- og en øst-del, trolig i 1986.
Adjunkt Arentz gate øst Nordre bydel Adjunkt og ordfører Hans Severin Arentz (1806–1875) 1885, 1986? Gata ble delt i en vest- og en øst-del, trolig i 1986.
Alexander Kiellands gate Sentrum Forfatter Alexander Lange Kielland (1849–1906) 1910
Almundvegen Melum / Stavdal Gårdsnavnet Almund 1989
Alvestadtunet Klyve Navnet har lokal tilknytning 2007
Amtmand Aalls gate Nordre bydel / Nylende Amtmann og stortingsmann Hans Jørgen Christian Aall (1806–1894) 1928
Anders Baars veg Klyve, Nyberg Kapellan og sokneprest Anders Baar (1687–1759) 1980 Skien og Porsgrunn.
Anders Vasbunds veg Bratsbergkleiva Eier av Bratsberg Teglverk, Anders Vasbund (1874–1947) 1950
Annabakken ?
Annajordet Frogner Ukjent navneopphav 1986
Arbeidergata Brekke 1885
Are Frodes veg Nylende / Mæla Den islandske presten og historikeren Are Frode 1956, 1967
Arne Borges veg Borgestad Storbonden Arne Borge på Østre Borge 1964
Arne Garborgs gate Falkum Forfatter Arne Garborg (1851–1924) 1926, 1960 Gata forlenget i 1960.
Asbjørnsens gate Bakken Eventyrsamler Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885) 1885
Aslaugs gate Gimsøy Kvinnenavn trolig med tilknytning til Gimsøy kloster 1926
Augonsplassen 1967
Baggerstun 1983
Bakkane Geiteryggen Gårdsnavnet Bakkane 1961
Bakkegata Bakken 1873
Ballestadvegen Ballestad Gårdsnavnet Ballestad 1956
Bamblevegen Gimsøy Bamble kommune 1966
Bataljonvegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1966 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Baugeids gate Gimsøy Baugeid, datter til Dag Eilivsson på Bratsberg og første abbedisse på Gimsøy kloster 1951 Flere veier i området har navn etter abbedisser ved Gimsøy kloster.
Bedehusvegen Venstøp Venstøp bedehus 2006
Bedriftsvegen Kjørbekk Industrifeltet på Kjørbekk 1969
Bekkefaret Ballestad, Ilen Tidligere bekkeløp 1966
Berganvegen Melum Gårdsnavnet Bergan 1981, 1989
Berganåsen Melum Gårdsnavnet Bergan 1986
Berghammeren Gulset Fossum Jernverk 1977 Bergverkterminologien er tema for en del veinavn i området.
Bergheimvegen Bratsbergkleiva 1963, 1969
Berglivegen Borgestad 1952
Bergsland Eiendommen Bergsland 1926
Bertels veg Åfoss Lokaliteten «Bertils brønn» 1967
Bestulvegen Luksefjell Bestul 1984 Skogsbilvei. Til gården Øvre Godal (gnr. 23/10)
Binnåsvegen Melum Binnås
Birgittes gate Gimsøy Abbedisse ved Gimsøy kloster, Birgitte 2008 Flere veier i området har navn etter abbedisser ved Gimsøy kloster.
Bjønnkamvegen 1973
Bjørbekkvegen Melum Gårdsnavnet Bjørbekk 1981, 1989
Bjørkevegen Rising Treslaget bjerk ?
Bjørn Farmanns gate Bratsbergkleiva Småkonge i Vestfold og sønn av Harald Hårfagre, Bjørn Farmann 1928, 1969
Bjørn Olavssons veg Lagmann Bjørn Olavsson. 1966
Bjørndalsekra Klyve Småbruket Bjørndalen i Porsgrunn 2001
Bjørndalsjordet Klyve Småbruket Bjørndalen i Porsgrunn 1970 Porsgrunn og Skien.
Bjørnstadkroken Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Bjørnstad 1979
Bjørnstadløkka Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Bjørnstad 2007
Bjørnstadvegen Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Bjørnstad 1961 Hovedbygningen til gården Bjørnstad (gnr. 121/76) er veiens nr. 10A
Bjørnstjerne Bjørnsons gate Sentrum Forfatter, dikter og samfunnsdebattant Bjørnstjerne Bjørnson 1926
Bjørntvedtvegen Gråten / Bjørntvedt Gårdsnavnet Bjørntvedt 1961
Blehrs gate Gråten Gjestgiveridriverne Iver Ludvigsen Blehr og sønnen Thomas Blehr ? Utradert gate.
Blekebakken Bakken Lokaliteten Blekebakken 1998
Blekebakkvegen Bakken Lokaliteten Blekebakken 1873
Blåbærlia Bratsbergkleiva Navn sannsynligvis uten spesiell tilknytning til stedet 1987
Blåbærstien Bratsbergkleiva Navn sannsynligvis uten spesiell tilknytning til stedet ? Gammel allfarvei mot Bølehøgda fra bysiden.
Blålyngvegen Kjørbekkhøgda Planten blålyng 1973 Botaniske navn er tema i området.
Bomhovet Bratsbergkleiva Tidligere bytollbom på hjørnet av Øvregate og Bratsberggata 1928
Borgekroken Borgeåsen Gårdsnavnet Borge 1978
Borgelia Borgeåsen Gårdsnavnet Borge 1975 7 terrassehus med 56 boliger og et rekkehus med 4 boliger har adr. til Borgelia, men ingen vei!
Borgemarka Borgeåsen Gårdsnavnet Borge 1972
Borgestadbakken Borgestad Gårdsnavnet Borgestad 1952
Borgestadholmen Borgestad Gårdsnavnet Borgestad 2001
Borgetun Borgeåsen Gårdsnavnet Borge 1975
Borgevegen Borgestad / Åkre Gårdsnavnet Borge 1952
Boye Ordings gate Falkum Prost Boye Ording 1926
Bratsberggata Bratsbergkleiva Gårdsnavnet Bratsberg 1873 Navnet Bratsberg henspiller på det bratte fjellet som preger byens østside.
Bratsberghavna Bratsbergkleiva Gårdsnavnet Bratsberg 2000
Bratsbergjordet Bratsbergkleiva Gårdsnavnet Bratsberg 1988
Bregnevegen Gråtenmoen / Kjørbekk Plantearten bregne 1973 Botaniske navn er tema i området.
Breidablikkvegen Ballestadhøgda, Åkre Området Breidablikk 1956
Brekke Kolonihage Brekke Gårdsnavnet Brekke / Kolonihagen. ?
Brekkegata Brekke Gårdsnavnet Brekke 1899, 1956
Brekkestien Brekke Gårdsnavnet Brekke ?
Brekketrappa Brekke Gårdsnavnet Brekke ? Fra Hans Hoells gate til Snipetorpgata/Telemarksgate.
Brekketun Brekke Gårdsnavnet Brekke 1983 Bebyggelse fra 1988.
Brennevegen Valebø Gårdsnavnet Brenne 1983
Breviksgata Byen Brevik 1926
Brigadevegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1977 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Briskevegen Doktorstykket Bartrearten Bresk 1926 Bresk er vanlig uttale i Grenland.
Brokenvegen Skifjell Vannet Broken 1997 Skogsbilvei fra Mensvannsvegen.
Bruene Sentrum Gammelt lokalitetsnavn. ?
Bryggerigaten Bakken Tidligere Lundetangens Bryggeri 2005
Buerjordet Ballestadhøgda, Buer Gårdsnavnet Buer 1980
Buerløkka Ballestadhøgda, Åkre Gårdsnavnet Buer 2006
Buervegen Ballestadhøgda, Åkre Gårdsnavnet Buer 1972
Byfogd Paus gate Byfogd og stortingsmann Christian Cornelius Paus (1800–1879). 1885
Bøgata Mæla Bø kommune 1899
Bølebrekka Bøle Gårdsnavnet Bøle 1966
Bølehøgda Bølehøgda Har navn etter stedet 1952
Bølevegen Menstad / Follestad Gårdsnavnet Bøle 1910, 1952
Børsesjøvegen 1984
Børtenvegen Dolva Vannet Store Børten 1999
Camilla Colletts veg Brekke / Bratsbergkleiva Forfatter og feminist Camilla Collett (1813–1895) 1899, 1928
Cappelens gate Sentrum, Marensro Didrich von Cappelen (1761–1828) 1885
Chr. H. Bloms gate Sentrum / Nordre bydel / Banejordet Gårdbruker, industrimann og konsul for Danmark Christopher Hansen Blom (1800–1879) 1885
Chr. Magnus Falsens gate Bratsbergkleiva Politiker, historiker, jurist og embetsmann Christian Magnus Falsen (1782–1830) 1928, 1960 «Grunnlovens far».
Christen Lunds veg Kirkesanger og lærer Christen Lund (1787–1867) 1965
Christian Michelsens gate nord Brekke Statsminister Christian Michelsen 1928, 1990 Vei i to deler. Nordre del fikk lagt «nord» til navnet i 1990.
Christian Michelsens gate sør Bratsbergkleiva Statsminister Christian Michelsen 1928, 1990 Vei i to deler. Søndre del fikk lagt «sør» til navnet i 1990.
Cort Adelers gate Sentrum, Marensro Admiral Cort Adeler (Curt Sivertsen Adeler) (1622–1675) 1885
Dag Eilivssons gate Gimsøy Lendmann og høvding Dag Eilivsson 1951
Dalsbottenlia Gulset Gårdsnavnet Dalsbotten 1996
Dalsbygdvegen Skotfoss / Dalsbygda Navn etter stedet 1980, 1996
Depotvegen Gråten Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1944 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Dir. Smidths gate Klosterøya Direktør ved Union Bruk 1893–1912, Gustav Fangel Smidth (f. 1853). 1910
Doksrødvegen Doksrød Gårdsnavnet Doksrød 1983
Dolvavegen Dolva Gårdsnavnet Dolva 1984
Dr. Backers veg Bratsbergkleiva Doktor Andreas Catharinus Backer (1873–1913). 1956, 1990
Dragonvegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1973 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Drangedalsgata Gråtenmoen Drangedal kommune 1973
Duestien Nordre bydel Ukjent navneopphav 1873 Gammel hovedferdselsåre. Gikk tidligere over i Vattenbergvegen ved Nylende.
Edvard Griegs gate Falkum Komponist Edvard Grieg (1843–1907) 1926
Edvard Myhres veg Klyve Skolebestyrer og professor i teologi Edvard Munch Myhre (1836–1900) 1969
Eftanvegen Vannet Store Eftan 2006 Skogsbilvei.
Eiangsvegen Luksefjell Vannet Eiangen 1998 Skogsbilvei fra Bestulvegen til Grantjønn/Eiangen mellom Røysefjell og Skåråfjell ved Sauherad grense.
Eikevegen Bratsbergkleiva Treslaget eik 1928
Eikhaug Dolva
Eikornrødvegen Eikornrød Husmannsplassen Eikornrød under Bøle 1952
Eikornrødvegen sør Bøle Husmannsplassen Eikornrød under Bøle 1986
Eikåsvegen Åfoss 1973
Eilert Sundts gate Samfunnsforskeren og teologen Eilert Sundt (1817–1875) 1986
Einar Østvedts gate Bakken Skolemann og historiker Einar Østvedt (1903–1980) 1997
Einarbakken Einaren på Gulset Gårdsnavnet Einaren. 1984
Einaren Einaren på Gulset Gårdsnavnet Einaren 1984
Einartun Einaren på Gulset Gårdsnavnet Einaren 1985
Elgtvedtvegen 2000
Elsetvegen Åfoss / Elset Gårdsnavnet Elset 1967
Elsetåsen Åfoss Gårdsnavnet Elset 1972
Elstrømbrua Myra / Faret Elstrømbrua over Farelva 1984
Elvevegen Menstad / Borgestad Skienselva 1952
Enggravdalen Menstad Gårdsnavnet Enggrav 1967
Enggravhøgda Menstad Gårdsnavnet Enggrav 1967
Enggravlia Menstad Gårdsnavnet Enggrav 1967
Enggravtunet Menstad Gårdsnavnet Enggrav 1967
Enggravvegen Borgestad Gårdsnavnet Enggrav 1967
Engmosevegen Kjørbekk Planten engmose 1973 Botaniske navn er tema i området.
Engvegen Bratsbergkleiva Gammel engmark 1941
Erik Munks veg Bratsbergkleiva Lensherre og utsuger i Bratsberg len, Erik Munk 1966
Evja Skotfoss Evje, bakevje i elv 1926, 1970
Falkum Ring Falkum Gårdsnavnet Falkum 1926, 1985
Falkumjordet Falkum Gårdsnavnet Falkum 1969
Falkumlia Falkum Gårdsnavnet Falkum 1928
Falkumvegen Sentrum, Marensro Gårdsnavnet Falkum 1973
Falkåsen Gulset Fuglearten falk 1978 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Farbukta Farelva 1977
Fartangen Bakken Farelva 1986
Faråsen Lokaliteten Faråsen Fergestedet Faret 1987
Fiskeslepet Sentrum Lokalitetsnavn 2002
Fjelldalsvegen Fjelldalen Grenda Fjelldalen/gårdsnavnet Fjelldalen 1983
Fjellrønningen Skotfoss Gårdsnavnet Fjellrønningen 1970
Fjellsetervegen Mastemyrheia Fjellseter (nr. 440) 1999
Fjellvegen Bøle 1952
Fjærekilvegen Fjærekilen Fjærekilen i Norsjø 1993
Flakvarpkroken 1982
Flakvarplia 1982
Flatane Nenset 1976
Flekkervegen Luksefjell 2008 Hyttevei.
Fluesnappern Gulset Fuglearten fluesnapper 1975
Flyplassvegen Geiteryggen Skien lufthavn, Geiteryggen 1961
Fløtninga Hjellen Område relatert til tidligere tømmerfløtning 2004 Tidligere nederste del av Wergelands gate.
Follauglia Bølehøgda Gårdsnavnet Follaug 1966
Follaugvegen Bølehøgda Gårdsnavnet Follaug 1966
Fossegata Gimsøy Klosterfossen ved Gimsøy kloster 1926
Fossumgata Nordre bydel / Banejordet 1912, 1927
Fossumhaugen 1976
Fossumvegen Fossum hovedgård 1956
Frederik Stangs gate Sentrum, Marensro Frederik Stang (1808–1884) 1885
Fredrik Rodes veg Frogner Sokneprest Frederik Rode (1800–1883) 1965
Fridtjof Nansens gate Falkum Polfarer og vitenskapsmann Fridtjof Nansen (1861–1930) 1926, 2005 Forlengelse i 2005
Frogner Ring Frogner Gårdsnavnet Frogner 1956
Frogneralleen Frogner Gårdsnavnet Frogner 1956
Frognerhagen nord Frogner Gårdsnavnet Frogner 1996
Frognerhagen sør Frogner Gårdsnavnet Frogner 1996
Frognerhavna Frogner Gårdsnavnet Frogner 2003
Frognerkroken Frogner Gårdsnavnet Frogner 2003
Frognerlia Frogner Gårdsnavnet Frogner 1956
Frognersvingen Frogner Gårdsnavnet Frogner 2000
Frognervegen Frogner Gårdsnavnet Frogner 1873
Frønesvegen Kilebygda Gårdsnavnet Frønes 1981
Fugleleiken Gulset Gammelt stedsnavn, fuglerelatert navn 1966, 1971 Fuglearter er tema for veinavn i området
Furuheimvegen Borgestad Grendehuset Furuheim 1964
Furuset Gulset Gårdsnavnet Furuset 2015
Furuskogen Gulset 1967
Futehagen Klyve Hage på eiendommen Østre Klyve 1965
Fylkesbakken Fylkeshuset 1966
Galtungs veg Åfoss Fehirde (skattmester) i Tønsberg og sysselmann i Skien, Gaute Erikssønn Galtung 1972
Gamle Bjørntvedtveg Gårdsnavnet Bjørntvedt 1985
Gamle Fjæreveg Åfoss Gårdsnavnet Fjære 1976
Gamle Kikutveg Gårdsnavnet Kikut 1981
Gamle Siljanveg Grini Bygda Siljan/gammel parsell av Siljanvegen 1975
Gamlegrensa Grensa mellom Gjerpen og Skien fra 1916 til 1964 1969
Gampedalsvegen Sandvika / Bratsbergkleiva Lokaliteten Gampedalen 1910 Gangvei.
Garnisonvegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1973, 1991 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Gartnerløkka Falkum Gartnerivirksomhet i området 1985
Garvannsvegen Gardvann, Store Gardvann og Vesle Gardvann 1997 Skogsbilvei fra Gyristulveg til Valebø.
Gaupetjernvegen Valebø Gaupetjern 1997 Skogsbilveg hos Løvenskiold.
Gautes veg Åfoss Lensmann Gaute i Solum 1967
Geiterygglia Geiteryggen 1982
Geiteryggvegen Geiteryggen 1961
Georg Stangs gate Bratsbergkleiva Offiser og politiker Hans Georg Jacob Stang (1830–1907) 1910
Gimsøy plass Gimsøy Gimsøy nonnekloster 1926
Gisholtvegen 1981
Gislesjøvegen Gislesjøen 1981
Gjerpenhavna Gjerpen Gårdsnavnet Gjerpen 1975
Gjerpensgate Nylende Tidligere Gjerpen kommune 1899
Gjærumvegen Melum Gårdsnavnet Gjærum 1978
Glaservegen Gulset Glasergruva, en av de største jerngruvene til Fossum Verk 1977
Granegården Ukjent navneopphav 1985
Granheimlia Skotfoss Lokaliteten Granheimåsen 1976
Granheimvegen Skotfoss Lokaliteten Granheimåsen 1965
Granmovegen Bjørntvedt Treslaget gran 1969
Grantjernvegen Luksefjell Grantjønn 1997 Skogsbilvei fra Bestulvegen til Grantjønn
Grasdalsvegen Grasdalen 1999 Starter i Sannavegen i Nome kommune.
Gravlivegen Gravli Gårdsnavnet Gravli 1981
Gregorius Dagssons gate Bratsbergkleiva / Bøle / Menstad / Borgestad Lendmann Gregorius Dagsson, sønn av Dag Eilivsson på Bratsberg 1899
Grenadervegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1967 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Grensegata Brekke / Bratsbergkleiva Kommunegrensa mellom Gjerpen og Skien 1856–1916 1885, 1889
Grinivegen Grini Gårdsnavnet Grini 1956
Grogata Gimsøy Kvinnenavnet Gro 1926
Grønlandsvegen Brekke Øya Grønland ?
Grønlikroken 1973
Grønnerødvegen Ballestad / ? Gårdsnavnet Grønnerød 1952
Grønnkollvegen Luksefjell Grønnekollåsane 1997 Fra Bestulvegen ved Bestul.
Grønnsjøvegen Luksefjell 1998 Skogsbilvei fra Luksefjellvegen langs vestsida av Fjellvannet.
Grønnvegen Skotfoss 1970
Grøtsundvegen Grøtsund Plassen Grøtsund 1975
Gråtenløkka Gråten 1926, 87, 88
Gråtenmoen terrasse Gråten 1967
Gråtenvegen Gråten 1926
Gulset terrasse Gulset Gårdsnavnet Gulset 1978
Gulsetkroken Gulset Gårdsnavnet Gulset 1982
Gulsetkåsa Gulset Gårdsnavnet Gulset 1966
Gulsetlia Gulset Gårdsnavnet Gulset 1966
Gulsetmyra Gulset Gårdsnavnet Gulset/Myren (gnr. 2/1) 1978
Gulsetringen Gulset Gårdsnavnet Gulset 1969
Gulsettoppen Gulset Gårdsnavnet Gulset Kort blindvei uten adresser ved Gulsetsenteret.
Gulsetvegen Gulset Gårdsnavnet Gulset. 1966
Gunnar Knudsens veg Borgestad / Menstad Skipsreder, industrimann og politiker Gunnar Knudsen (1848–1928) 1952 Til kommunegrensa mot Porsgrunn.
Gunnars veg Bølehøgda Gunnar, sønn til lendmann Gregorius Dagsson 1965
Gvarvgata Tettstedet Gvarv i Sauherad 1998
Gydas gate Gimsøy Norrønt kvinnenavn ?
Gyltemyrvegen Åfoss Lokaliteten Gyltemyr 1973
Gyristulvegen Luksefjell Gyristul 1997 Skogsbilvei fra Svanstuvegen til Gyristulvatn.
Hagebyvegen Gråtenmoen Villabebyggelsen kalt hageby 1961
Hakasteinvegen 1977
Halvardus Kristensens gate Gråten Polfarer Halvardus Kristensen (1879–1919) 1926
Halvdankroken Falkum Kongenavnet Halvdan 2002 Kongenavn er et tema for veinavn i området.
Halvdans gate Falkum Kongenavnet Halvdan 1926 Kongenavn er et tema for veinavn i området.
Hamsdokkvegen Rambekk 1982
Hanesbakken Gårdsnavnet Hanes 1984 Gammel trasé av Rv 36.
Hanesvegen Melum Gårdsnavnet Hanes. 1981
Hans Bulows gate Bratsbergkleiva Lensherre i Bratsberg, Hans Bülow 1969
Hans Hoells gate Brekke Gårdbruker og skipsreder Hans Hoell (1822–1889) 1899
Hans Holtas veg Falkum Hans Holta (1859–1941) 1955
Hans Houens gate Brekke Forretningsmann, skipsreder og stortingsmann Hans Thomas Houen (1812–1880) 1885
Hans Kleppens veg 1964
Hansteens gate Bakken Arkitekt Albert Waldemar Hansteen (1857–1921). 1885
Haralds gate Søndre Falkum Kongenavnet Harald 1926 Kongenavn er et tema for veinavn i området.
Haslunds veg Klyve Cand. theol. Fredrik Gustav Haslund (1819–1899), Klyve Seminars første styrer. 1965
Hasselbakken Bøle Tresorten hassel 1926, 52
Hauane Klyve, Nyberg 1969
Haugerødvegen Gårdsnavnet Haugerød 1981
Hauges gate Sentrum, Marensro Lekpredikant Hans Nielsen Hauge 1885
Haugsjordet Bøle, Ilen Gårdsnavnet Haugen 1966
Haugslia Ballestad Gårdsnavnet Haugen 2002
Haugsåsen Bøle Lokaliteten Haugsåsen 1987
Haugsåsstien Bøle Lokaliteten Haugsåsen 1985
Haugsåsvegen Bøle Lokaliteten Haugsåsen 1956
Haukåsen Gulset Fuglearten hauk 1975, 1991 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Havevegen Søndre Falkum Eiendommen Haven 1873
Havnevegen Skien havneterminal 1978
Heddalsvegen Nordre bydel / Banejordet Tidligere Heddal kommune 1928 Heddal ble slått sammen med Notodden i 1964.
Heikleivvegen 1985
Helgas gate Gimsøy Abbedisse Helga ved Gimsøy kloster 2008 Flere veier i området har navn etter abbedisser ved Gimsøy kloster.
Hellane Nenset 1970
Hemmestveits veg Brødrene Mikkel og Torjus Hemmestveit fra Morgedal 1972
Henrik Ibsens gate Sentrum Dramatiker Henrik Ibsen 1937 Tidligere Prinsens gate.
Hentiåsen Åfoss Lokaliteten Hentiåsen 2023
Herkulesgata Idrettsklubben Herkules 1926
Herman Baggers gate Sentrum Jurist, avismann og ordfører Hermann Bagger (1800–1880) 1885
Hesselbergs gate Sentrum, Marensro / Falkum / Gulset Sokneprest og skolemann Ivar Hesselberg (1690–1738) 1873
Hestehagvegen Bratsbergkleiva 1926
Hjalmar Johansens gate Falkum Polfarer Hjalmar Johansen (1867–1913) 1926
Hjartdalsvegen Falkum Hjartdal kommune 1928
Hofgaards gate Bratsbergkleiva Kjøpmann og stifter av Skien Ysteri, Gerhard Didrik Hofgaard (1830–1896) 1928
Holbergs gate Sentrum / Marensro Forfatter og professor Ludvig Holberg (1684–1754) 1885
Hollavegen Tidligere Holla kommune 1981 Holla ble slått sammen med Lunde til Nome kommune i 1964.
Hollenderigata Klosterøya Industrihistorisk navn knyttet til Union Bruk 2008 Hollenderiet var en fabrikasjonsavdeling i papirfabrikken.
Holmenvegen Borgestad Borgestadholmen 1952
Holmsvegen Gårdsnavnet Holm 1983
Holtanvegen Holtan Gårdsnavnet Holtan 1981
Holtet Klyve, Nyberg 1969
Hoppestadkroken Hoppestad Gårdsnavnet Hoppestad 2021
Hoppestadlia Hoppestad Gårdsnavnet Hoppestad 2004
Hoppestadvegen Hoppestad Gårdsnavnet Hoppestad 1983
Hortavegen Luksefjell Hortavatn / Hortafjell. 1997 Skogsbilvei fra Grønnsjøvegen til Hortavatn.
Hother Bøttgers gate Bakken Snekker, skolemann og stortingsmann Hother Erich Werner Bøttger (1801–1857) 1885
Hubrovegen Gulset Fuglearten hubro 1972 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Huken Gårdsnavnet Huken 1926 Tidligere gård på stedet.
Hulkavegen Klyve / Bjørndal Gårdsnavnet Hulka 1965
Huskebruvegen Gråtenmoen 1961
Hvitsteinvegen 1976
Hydrobakken Bedriften Norsk Hydro 1952 Vei til Hydrohusene (arbeiderboliger) på Menstad.
Hynivegen Bjørndalen / Gulset Gårdsnavnet Hyni 1965, 1983
Høglivegen Gårdsnavnet Høgli 1981
Høyanfjellet Faråsen 1998
Høyanlia Faråsen 1999
Høydalen 1981 ?
Høydalsvegen Gården Høydalen (gnr. 244/1) i Kilebygda, Skien 1981, 2017
Høyåsstien Høyås på Gulset Lokaliteten Høyås 1980
Høyåstoppen Høyås på Gulset Lokaliteten Høyås 1980
Høyåsvegen Høyås på Gulset Lokaliteten Høyås 1970
Håkons gate Falkum Kongenavnet Håkon 1926 Kongenavn er et tema for veinavn i området.
Håvundvegen Gjerpen / Frogner / Bratsberg / Borgestad / Breidablikk Hovund var det gamle navnet på Gjerpen 1952 Skien og Porsgrunn.
Ilen terrasse Ballestad, Ilen Området Ilen under Ballestad 1966
Ilenlia Ballestad, Ilen Området Ilen under Ballestad 1997
Ilenvegen Ballestad, Ilen Området Ilen under Ballestad 1965
Industrigata Gimsøy Tidligere tekstil- og seinere skofabrikk som lå her 1926
Infanterivegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1973 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Inges veg Kong Inge Haraldssøn (Krokrygg) (1134–1161) 1967
Ingrids gate Gimsøy Norrønt kvinnenavn 1926 Flere veier med kvinnenavn i strøket.
Isaks gate Gimsøy Isakshullet i Hjellevannet. 1873, 1969 Nordover fra rundkjøring på Ulefossvegen mot Melumvegen
Ishusbakken Falkum Falkumelvens Iskompani 2005
Islandsgate Staten Island 1928, 1990
Ivar Aasens gate Nordre bydel / Nylende Språkforsker Ivar Aasen (1813–1896) 1967
J A Schneiders veg Falkum Historiker og museumsbestyrer Johan Andreas Schneider (1847–1919) 1955
J.A. Hielms gate Bratsbergkleiva Advokat og stortingsmann Jonas Anton Hielm (1782–1848) 1928
Jarsengvegen Østre Borge Gårdsnavnet Jarseng 1952
Jensejordet nord Kilebygda Mannsnavnet Jens. Kan ha vært en husmann her 1977
Jensejordet syd Kilebygda Mannsnavnet Jens. Kan ha vært en husmann her 1977
Jernbanebrygga Sentrum Tidligere jernbanespor fra Skien G til Jernbanebrygga ?
Jernbanevegen Nylende / Rising Skien stasjon / Bratsbergbanen 1956 Veien går langs jernbanen på østsida.
Jernverksvegen Fossum Fossum Verk 1983
Jibuvegen Gibuheia Gibuputt, Store- og Lille Gibutjenn 2006 Skogsbilvei.
Johan Christies gate Falkum Ingeniør og grunnlegger av Skien Museum Johan Koren Christie (1827–1907) 1955
Johan Schaannings gate Doktorstykket / Eikornrød Lege, politiker og skipsreder Johan Schaanning (1818–1889) 1953
Johan Sverdrups gate Sentrum Politiker og statsminister Johan Sverdrup (1816–1892) 1923
Jon Alvssons gate Doktorstykket Prest i Gjerpen 1392–1396 1969
Jonas Lies gate Nordre bydel Forfatter Jonas Lie (1833–1908) 1910
Jønnevaldstien Jønnevall Gårdsnavnet Jønnevall 1981
Jønnevallenga Jønnevall Gårdsnavnet Jønnevall 2012
Jønnevallia Jønnevall Gårdsnavnet Jønnevall 2013
Jørgen Bjelkes gate Bratsbergkleiva Offiser og lensherre Jørgen Bjelke (1621–1696) 1960
Jørgen Moes gate Bakken Folkeminnesamler og biskop Jørgen Moe (1813–1881) 1885
Jørund Telnes gate Falkum Forfatter og dikter Jørund Telnes (1845–1892) 1969
Kamperhauggata Sentrum / Brekke 1983
Kapitelbergvegen Bratsbergkleiva Kapitelberget med kirkeruinen fra 1100-tallet 1951
Kapitelgata Bratsbergkleiva Kapitelberget 1899
Kastet Skotfoss Plassen Kastet 1970
Katteberget Venstøp Lokaliteten Katteberget 1999
Kattlia Åfoss Ukjent navneopphav 1972
Keysers gate Bakken Professor Rudolf Keyser (1803–1864) 1885
Kilebygdvegen Kilebygda Voll / Kilevann 1981 Går over i Gishltvegen
Kirkebakken Skotfoss Skotfoss kirke 1970
Kirkegata Sentrum Skien kirke ?
Kirkeplassen Sentrum Skien kirke 2014
Kirkevegen Nenset Nenset kirke 1961
Kisvegen Gulset Fossum Jernverks gruver 1977 Bergverkterminologien er tema for en del veinavn i området.
Kjellemoflata Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Kjellemoen 2005
Kjellemojordet Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Kjellemoen 2005
Kjellemovegen Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Kjellemoen 1969, 1971
Kjerringteigen Gråten Tidligere gård Kjerringteigen (gnr. 20/1) 1926
Kjørbekkdalen Kjørbekk Kjørbekk 1969
Kjørbekksvingen Kjørbekk Kjørbekk 1976
Kjørbekkvegen Kjørbekkhøgda Kjørbekkhøgda 1961
Klamra Doktorstykket Usikkert navneopphav 1910
Kleivgata Bratsbergkleiva Strøket Kleiva. Kleiv betyr bakke 1873
Kleppvegen Klepp Gårdsnavnet Klepp 1952
Klokkelyngvegen Gråtenmoen Planten klokkelyng. 1969 Botaniske navn er tema i området
Klokkergata 1926
Klostergata Gimsøy Gimsøy kloster 1873
Klosterhagen Klosterøya Gimsøy kloster 2012
Klosterstranda Gimsøy Lokaliteten Klosterstranda/Gimsøy kloster 1986
Klostervegen Gråtenmoen Gimsøy kloster 1961
Klovholtvegen Solum Gårdsnavnet Klovholt 1981
Klyveekra Klyve Gårdsnavnet Klyve 1984
Klyveflata Klyve Gårdsnavnet Klyve 1987
Klyvevegen Klyve Gårdsnavnet Klyve 1961
Klyveåsen Klyve Gårdsnavnet Klyve 1965
Kløverstykket Bratsbergkleiva Område til den tidligere gården Skauen (gnr. 63/33) ?
Knut Gislesens gate Bratsbergkleiva Lærer og prest Knut Gislesen (1801–1860) 1899
Kollenvegen Borgestad Gårdsnavnet Borgestad 1952
Kolmila Gulset Bergverkterminologien er tema for en del veinavn i området 1977
Kompanivegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1966 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Kongens gate Sentrum Rojal tittel 1873
Kongerødvegen Klyve Gårdsnavnet Kongerød 1965
Kraftgata Frogner Transformatorstasjonen Frogner sekundærstasjon 1926
Kragerøgata Gimsøy Kragerø kommune 1926
Kristiansro Gimsøy Lystgården Kristiansro 1926
Kubrusvingen Melum, Kubru Kubru, tidligere bru for rv 36 over bekk 1978
Kurervegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1969 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Kvernbekkvegen Rising 1956
Kverndalsgata Sentrum 1873
Kvernvegen Åfoss 2023
Kviteseidvegen Falkum Kviteseid kommune 1928
Lagmannslia nord Lagmannsgården sør for Fylkeshuset 1966
Lagmannslia sør Lagmannsgården sør for Fylkeshuset 1966
Lagmannsvegen Lagmannsgården sør for Fylkeshuset 1899
Laksegata Gråten 1926, 1991
Laksestien Gråten Gangsti mellom Skjæret og Laksegata.
Lakåsene 1982
Lammers gate Bratsbergkleiva Sokneprest og stortingsmann Gustav Adolph Lammers (1802–1878) 1899
Landstads gate nord Falkum Prest, salmedikter og folkeminnesamler Magnus Brostrup Landstad (1802–1880) 1986
Landstads gate sør Søndre Falkum Prest, salmedikter og folkeminnesamler Magnus Brostrup Landstad (1802–1880) 1986
Langbrygga Sentrum Brygge i Bryggevannet ?
Langeduken Åfoss Ukjent navneoppha 1990
Langelands gate Bratsbergkleiva Gårdsnavnet Langeland 1928
Langerødvegen Buer / Langerød Gårdsnavnet Langerød 1952
Langesundsgata Tidligere Langesund kommune 1926
Langårdvegen Venstøp Gårdsnavnet Langård 1977 Langård var først husmannsplass.
Larønningen Kjørbekkhøgda. Gårdsnavnet Larønningen 2000
Lassejordet Klyve Lokaliteten Lassejordet 2007
Leiremoen Gråten 1970
Leirvollen Nenset 1977
Lensmannslimi Limi Limi søndre, «Lensmannsgården» 2010 Lensmann Peder Christensen Berberg eide gården fra 1743.
Lensmannsvegen Gimsøy Lensmann Nils Bjørntvedt ?
Lergravstrand Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Lergravstrand 1969
Lerkevegen Gulset Fuglearten lerke. 1972 Fuglearter er tema for veinavn i området
Lidvegen 1956, 1981
Liegata Sentrum Strøket Lie 1873, 1970
Likroken Beliggenheten og veiens form 1967
Lille Eftan veg Tjernet Lille Eftan 2006 Skogsbilvei.
Lille Einaren Einaren på Gulset Gårdsnavnet Einaren 1984
Lilleklostergata Gimsøy Eiendommen Lilleklosteret 1926
Lillepers Gulset, Einaren Tidligere matbutikk «Lilleper», filial under Per's Marker på Gulsetsenteret 2010
Lilleøktervegen Luksefjell Vannet Lilleøkteren 1997 Skogsbilvei og hyttevei fra Luksefjellvegen til Lilleøkteren.
Lilleåsvegen 1977
Limihøgda Limi Gårdsnavnet Limi/Limikollen 1971
Limijordet Limi Gårdsnavnet Limi 1987
Limilia Limi Gårdsnavnet Limi/Limikollen 2011
Limiløkka Limi Gårdsnavnet Limi 1990
Limistien Limi Gårdsnavnet Limi 1988
Limisvingen Limi Gårdsnavnet Limi 2009
Limivegen Limi Gårdsnavnet Limi 1971
Lindalen Åfoss Planten lin 1967
Lindemans gate Falkum Komponist Ludvig Mathias Lindeman (1812–1887) 1955
Linneavegen Kjørbekkhøgda Planten linnea 1986 Botaniske navn er tema i området.
Losvegen Klyve, Tollnes 1977
Louises gate Sentrum Louise Caroline Lund (1814–1880) 2013
Ludvig Christophersens gate Søndre Falkum Politimester, magistrat og byens første borgermester Ludvig Christophersen (1855–1926) 1926
Luksefjellvegen Nylende / Luksefjell Luksefjell 1952 Fv 31 til Modammen, skogsbilvei videre til x Grantjernv./Bestulv.
Lundegata Sentrum, Hjellen / Marensro Strøket Lunde på høyden vest for sentrum 1873
Lundstulvegen Stavdal Lundstulen 1999
Lundsåsen 1975
Lyngbakkvegen Nenset Porsgrunn Sanitetsforenings Lyngbakken tuberkulosehjem 1961
Lyngmovegen Nenset 1988, 1990
Lyngvegen Doktorstykket Planten lyng 1926
Lysavegen Gårdsnavnet Lysa 1999
Løbergvegen Bratsbergkleiva Gårdsnavnet Løberg 1952, 1981
Løveidvegen 1970, 1977
Magnhilds veg 1964
Magnus gate Falkum Kongenavnet Magnus 1926 Kongenavn er et tema for veinavn i området.
Maigullvegen Kjørbekkhøgda Planten maigull 1969 Botaniske navn er tema i området.
Malmvegen Gulset Fossum Jernverks gruver 1977 Bergverkterminologien er tema for en del veinavn i området.
Marcus Thranes gate nord Falkum Arbeiderleder og redaktør Marcus Thrane (1817–1890) 1910, 1986
Marcus Thranes gate sør Falkum Arbeiderleder og redaktør Marcus Thrane (1817–1890) 1910, 1986
Maribakkane Geiteryggen 1998
Marumvegen Marum Gårdsnavnet Marum 1981
Mastdalsvegen Geitebu Plassen(?) Mastdalen 1997 Skogsbilvei fra Skådalsvegen til Mastdalen ved Norsjø.
Meensvegen Menstad / Lid Gårdsnavnet Meen 1956
Meierkollen Einaren på Gulset Åsen Meierkollen 1987
Meierlia Einaren på Gulset Åsen Meierkollen 1987
Meierstubben Einaren på Gulset Åsen Meierkollen 1987
Meiersvingen Einaren på Gulset Åsen Meierkollen 1987
Mellombrottet Klyve, Nyberg Ukjent navneopphav 1969
Melumvegen Gimsøy 1947
Menstadvegen Menstad Gårdsnavnet Menstad 1952, 2011
Mensvannsvegen Skifjell Mensvann 1997 Skogsbilvei fra Skifjellvegen.
Merdinvegen 1956, 1991
Messevegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1967 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Mikkel Blikks gate Bratsbergkleiva Lensherre Mikkel Blikk 1960
Mindevegen Gråten, Minde Området Minde 1926
Mindåstunet Menstad Gårdsnavnet Mindås 1987
Mjåvannsvegen 1997
Mobakken Gråten 1926 Gammel ferdselsåre
Mobakkvegen Gråtenmoen 1961
Moflatvegen Klosterskogen / Moflata Moflata 1961, 1991
Moltemyrvegen Kjørbekkhøgda Navn uten stedstilknytning 1966 Botaniske navn er tema i området.
Monrads gate Sentrum Professor Marcus Jacob Monrad (1816–1897). 1885
Mosevegen Kjørbekkhøgda Navn uten stedstilknytning 1970 Botaniske navn er tema i området.
Motjernvegen Klyve, Tollnes Ukjent navneopphav 1969
Munkelia ?
Myllargutvegen Nylende Spelemannen Myllarguten 1926
Myrabakken Myren / Vadretteskogen Lokaliteten Myren 1970
Myrakroken Skotfoss Plassen Myra 1976
Myren Myren Etter stedet 2008 Veinavnet Myren industriområde ble endret til Myren i 2008.
Myrhattvegen Kjørbekkhøgda Planten myrhatt 1969 Botaniske navn er tema i området.
Myrullvegen Gråtenmoen Planten myrull 1969 Botaniske navn er tema i området.
Myrvegen Vindalsåsen boligområde 1961, 1981
Mælagata nord Mæla / Venstøp Gårdsnavnet Mæla 1975, 2020 Gata ble delt i en nord- og en sør-del i 2020.
Mælagata sør Sentrum / Mæla Gårdsnavnet Mæla 1975, 2020 Gata ble delt i en nord- og en sør-del i 2020.
Mælasvingen Mæla Gårdsnavnet Mæla 2018
Møllebrua Sentrum Tidligere mølle der brua nå er 1982
Nedre Bæra Grøtsund Bæra er navnet på noen små holmer og skjær i Farelva 1975
Nedre Damsted Klyve, Nyberg Tidligere dam 1969
Nedre Einaren Einaren på Gulset 1984
Nedre Elvegate Follestad Nærhet til Skienselva 1873
Nedre Fjellveg Borgestad 1952
Nedre Frydenlund Klyve Gårdsnavnet Frydenlund 1979 Veien går i Røysa borettslag.
Nedre Gyltemyr Åfoss Lokaliteten Gyltemyr 1983
Nedre Hjellegate Hjellen Hjellevannet 1886
Nedre Ilenveg Bøle, Ilen Området Ilen under Ballestad 1966
Nedre Kleiva Skotfoss 1976
Nedre Kongerød Klyve Gårdsnavnet Kongerød 1978, 1987
Nedre Maihaugen Gulset ? 1971
Nedre Mastemyr Nenset 1969
Nedre Meierbakken Einaren på Gulset Åsen Meierkollen 1987
Nedre Pollen 1979
Nedre Rønningen Klyve, Nyberg Gårdsnavnet Rønningen 1969
Nedre Skottlandsveg Sentrum Lokaliteten Skottland 1899, 1997 Skotland er navnet på flaten under bratten mot Kleiva og Snipetorp.
Nedre Tollamovegen Borgestad Toll = furu 1972
Nedre Åsen Åfoss 1983
Nenset terrasse Nenset Gårdsnavnet Nenset 1984
Nensetbakken Nenset Gårdsnavnet Nenset 1987
Nensetjordet Nenset Gårdsnavnet Nenset 2018
Nensetkroken Nenset Gårdsnavnet Nenset 1976
Nensetvegen Nenset Gårdsnavnet Nenset 1961
Niels Juels gate 1926
Nils Kittilsens gate Søndre Falkum Industripioner Nils Kittilsen (1834–1908) 1910
Nomevegen Gråten Nome kommune 1966
Nordhagenvegen Borgestad Nordhagen, navn på et av jordene til Borgestad gård 1956
Nordheimvegen Bratsbergkleiva Gårdsnavnet Nordheim 2009
Nordre Fjellgate Bratsbergkleiva Fjellet over byen 1873
Nordre Lensmannsveg Nenset Trolig lensmann Nils Bjørntvedt som bodde på Bjørntvedt rundt 1650 1976
Nordre Rising veg Nylende Gårdsnavnet Nordre Rising 1965
Nordre Røråsen Skotfoss Røråsen 1976
Nordre Åfoss Åfoss Gården Nordre Åfoss (gnr. 12/19) 1990
Nybergbakken Klyve, Nyberg Nybergåsen 1966
Nybergflata Klyve, Nyberg Nybergåsen 1995 Industrivei.
Nybergkroken Klyve, Nyberg Nybergåsen 1996
Nybergkrysset Klyve, Nyberg Nybergåsen 1997
Nyberglia Klyve, Nyberg Nybergåsen 1966
Nybergsvingen Klyve, Nyberg Nybergåsen 1977
Nybergvegen Klyve, Nyberg Nybergåsen 1961
Nybergåsen nord Klyve, Nyberg Nybergåsen 1971, 1989
Nybergåsen sør Klyve, Nyberg Nybergåsen
Nygata Brekke 1885
Nyhusvegen Gulset Gårdsnavnet Nyhus 1969, 1991
Odds plass Falkum Idrettsforeningen Odd 2018? Plassen har skiftet beliggenhet.
Odins gate Sentrum Guden Odin 1926 Navn fra norrøn mytologi er tema på gatenavn i området.
Ola Glomstulens gate Gråten Ole Andersen fra Luksefjell 1926
Ola Hanssons veg Falkum Rosemaleren Olav Hansson fra Øst-telemark (ca. 1750–ca. 1820) 1955 Veien anlagt i 1946
Olaf Ryes gate Militær offiser Olaf Rye (1791–1849) 1923
Olai Skulleruds veg 1967
Olav Bjålands veg Gimsøy Skiløper og polfarer Olav Bjaaland (1873–1961) 1972
Olav Kyrres gate Falkum Kong Olav Kyrre 1926, 1985
Ole Bulls gate Søndre Falkum Fiolinist Ole Bull (1810–1880) 1885
Ole Cudrios gate Sentrum Kjøpmann og stortingsmann Ole Hansen Cudrio (1767–1822) 1910, 1986
Ole Kallems gate Brekke Avholdspredikant Ole Haagensen Kallem (1813–1885) 1889
Ole Vigs gate Bakken Lærer, forfatter og redaktør Ole Vig (1824–1857 1885
Olea Crøgers veg Falkum Folkeminnesamler Olea Crøger (1801–1855) 1955
Ollegata Gråten Nærliggende olle 1926
Omdalvegen Skotfoss / Dalsbygda Gårdsnavnet Omdal 1970, 1977
Orevegen Doktorstykket Treslaget or 1928
Orrfuglvegen Gulset Storfuglen orrfugl 1995 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Oscars gate Hjellen / Bakken Kong Oscar I 1885
Otto Barnholdts gate Sentrum Kjøpmann og politiker Christian Otto Heiss Bärnholdt (1817–1881) 1899
Otto Løvenskjolds gate Jurist og høyesterettsdommer Otto Joachim Løvenskiold (1811–1882) 1885 Tidligere gate mellom Schweigaards gate og Gjerpens gate. Mye av gateløpet finnes som gangvei.
Ove Geddes veg Bratsbergkleiva Lensherre Ove Gedde (1594–1660) 1966
P.A. Munchs gate nord Nordre bydel Historiker Peter Andreas Munch (1810–1863) 1885, 1986
P.A. Munchs gate sør Nordre bydel, Brekkeby Historiker Peter Andreas Munch (1810–1863) 1885, 1986
Papirkaia Klosterøya Industrihistorisk navn knyttet til Klosterøya 2008
Parkvegen Rising 1956
Paul Kohts gate Bratsbergkleiva Lærer, politiker og ordfører Paul Koht (1844–1892) 1899
Peder Bildts veg Bratsbergkleiva Lensherre Peder Bildt 1966
Peder Claussøns gate Gimsøy Geistlig og historisk-geografisk forfatter Peder Claussøn Friis (1545–1614) 1951
Peder Skrams veg Bratsbergkleiva Admiral og lensherre Peder Skram (1502–1581) 1966
Pelotongvegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1978 Militær terminologi er tema for veinavn i området. Pelotong er en militær tropp.
Petersborgvegen Rising Gårdsnavnet Petersborg 1966 Opprettet som lystgård.
Plassane Gulset Husmannsplass? 1975
Pollenlia Skotfoss Gårdsnavnet Pollen 1985
Pollenvegen Skotfoss Gårdsnavnet Pollen 1970, 1977
Porsgrunnsvegen Porsgrunn kommune 1926, 1961
Prestegårdsgata Sentrum Prestegården 1926
Prinsessegata Sentrum Rojal tittel 1873, 1937 En del av Fv 32.
Rabbenkroken Klyve Fjellrabb av kalkstein ved Porsgrunnsvegen 1992
Rabbenvegen Klyve Fjellrabb av kalkstein ved Porsgrunnsvegen 1961
Ragnhilds gate Gimsøy Abbedisse Ragnhild Genoveva ved Gimsøy kloster, el. Ragnhild Skoftesdatter Giske, mor til Gregorius Dagsson og Baugeid Eilevsdtr. 1926 Flere veier i området har navn etter abbedisser ved Gimsøy kloster.
Rambergvegen Åfoss, Åsen / Skotfoss Fjellet Ramberget 1967
Ramsdokk Norsjø vest for Storåsen ? 5 adresser men ingen vei
Ranten Gråten Usikker navneopphav 1978
Raset Gråten Rasutsatt område 1966
Raulandsvegen Falkum Tidligere Rauland kommune 1928 Rauland ble slått sammen med Vinje i 1964.
Ravnåsen Gulset Fuglearten ravn 1975 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Regimentvegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1969 Militær terminologi er tema for veinavn i området. Regiment er en større militær avdeling.
Reiersvannsvegen Stavdal Reiarsvann 2002 Skogsbilvei fra Grasdalsvegen til Reiarsvann.
Rektor Ørns gate Nordre bydel / Nylende Rektor Knut Ramshart Ørn (1778–1843) 1885
Renna Grøtsund 1975
Rennesundvegen Kilebygda Gårdsnavnet Rennesund 1995
Replevegen Klyve Husmannsplassen Reple 1984
Repslagergata Nordre bydel / Banejordet Tidligere reipbane 1926 En reipbane lå ved Banejordet på stedet.
Reveljen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1966 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Rienvegen Klyve Ukjent navneopphav 2006
Rikard Nordraaks gate nord Falkum Komponist Rikard Nordraak (l842–1866) 1910, 1986 Gata ble delt i en nord- og en sørlig del, trolig i 1986.
Rikard Nordraaks gate sør Falkum Komponist Rikard Nordraak (l842–1866) 1910, 1986 Gata ble delt i en nord- og en sørlig del, trolig i 1986.
Rising terrasse Rising Gårdsnavnet Rising 1956
Risingjordet Rising Gårdsnavnet Rising 1966, 1986
Risinglia Rising Gårdsnavnet Rising 1966
Risingløkka Rising Gårdsnavnet Rising 2006 Tidligere Risingjordet nord.
Risingvegen Rising Gårdsnavnet Rising 1926
Roald Amundsens gate Polfarer og forsker Roald Amundsen (1872–1928) 1910
Romevegen Skogmo Planten rome 1969 Planten er giftig for beitedyr og kan gi leverskader. Botaniske navn er tema i området.
Ruglapollen Skotfoss Plassen Rugla 1985
Ruglaringen Klyve Ukjent navneopphav 1978
Rundåsvegen Klyve Fjellrabb av kalkstein ved Porsgrunnsvegen 1984
Ryggenvegen 1984
Rypevegen Gulset Fuglearten rype 1975 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Rødborge Borge Gårdsnavnet Rødborge 1969 Navnet kommer fra Borgestua.
Rødmyrjordet Rødmyr industriområde Gårdsnavnet Rødmyr (gnr. 221/26) 2009
Rødmyrlia Rødmyr industriområde Gårdsnavnet Rødmyr (gnr. 221/26) 1984
Rødmyrsvingen Rødmyr industriområde Gårdsnavnet Rødmyr (gnr. 221/26) 1988
Rødmyrvegen Rødmyr industriområde Gårdsnavnet Rødmyr (gnr. 221/26) 1984
Rønningjordet Gulset Gårdsnavnet Rønningen 1967
Rønningvegen Varpet Gårdsnavnet Rønningen 1965
Røraskogen Røra Gårdsnavnet Røra 1978
Rørtjernvegen Tjernene Lille- og Store Rørtjenn 2006 Skogsbilvei.
Røråsen Skotfoss Røråsen 1976
Røråslia Skotfoss Røråsen 2008
Røråstangen Skotfoss Røråsen 2007
Røsslyngvegen Gråtenmoen Planten røsslyng 1973 Botaniske navn er tema i området.
Røyskattvegen Gulset Dyrearten røyskatt 1977
Røyvegen Gulset Fugl, hunn av storfugl, røy 1971 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Rådhusgata Sentrum Skien rådhus 1937 Tidligere Henrik Ibsens gate.
Rådhusplassen Sentrum Skien rådhus 2002
Sandakervegen Nenset 1961
Sandgata Skotfoss Plassen Sand 1970
Sandmodelet Nenset 1976
Sandoddstien Ved Hauknes i Norsjø 1990
Sandtakvegen Geiteryggen Det store sandtaket på Geiteryggen 1966
Sandvegen Sandplassane Tidligere sandtak 1976
Sandviksvegen Sandvika / Follestad Lokaliteten Sandvika 1973
Sannivegen Gårdsnavnet Sanni 1952
Sanssoucivegen Bratsbergkleiva ? 1928 Sanssouci er fransk og betyr sorgenfri.
Saudegata vest Nordre bydel Gammelt navn på Sauherad kommune 1899, 1986? Gata delt i en øst-/vest-del, trolig i 1986.
Saudegata øst Nordre bydel Gammelt navn på Sauherad kommune 1899, 1986? Gata delt i en øst-/vest-del, trolig i 1986.
Schwachs gate Hjellen Jurist og dikter Conrad Nicolai Schwach (1793–1860) 1899
Schweigaards gate Sentrum Jurist og politiker Anton Martin Schweigaard (1808–1870) 1885
Schweigaardstun Sentrum Jurist og politiker Anton Martin Schweigaard (1808–1870) 2013
Seljordsgate Nordre bydel / Banejordet Seljord kommune 1926
Seminarvegen Klyve Klyve seminar på Klyve gård 1965
Setervegen Vealøs? Lensmannsseter 1984
Signalvegen Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen. 1969 Militære veinavn er tema i området
Sigurdkroken Strømdal 1987
Sigurds gate Falkum Kongenavnet Sigurd 1926 Kongenavn er et tema for veinavn i området.
Siljanvegen Gjerpen / Siljan grense Siljan kommune. 1952
Sivert Urnes veg Bratsbergkleiva Lensherre Sivert Knudsen Urne (1603–1661). 1966, 1991
Skauenvegen Doktorstykket Gårdsnavnet Skauen 1971
Skifjellvegen Langerød / Skifjell Gårdsnavnet/området Skifjell 1952
Skippergata Gråten Maritimt navn knyttet til båttrafikken 1926
Skistredet Sentrum Ukjent navneopphav 1873
Skjelbekkåsen Skotfoss Skjel = skille, grensebekk 1965
Skjelbredvegen Gåredsnavnet Skjelbred 1981
Skjerpet Gulset Fossum jernverks gruver 1975 Bergverkterminologien er tema for en del veinavn i området.
Skjæret Gråten Skjær i Skienselva 1926, 1991
Skogflata Kjørbekkhøgda Sannsynligvis et konstruert navn 1966
Skoglivegen Strømdal 1956
Skogmo Kjørbekkhøgda Strøket Skogmo 1966
Skogmodelet Kjørbekkhøgda Strøket Skogmo 1969
Skolebakken Bølehøgda Bølehøgda skole 2005
Skotfosskleiva Skotfoss Stedet Skotfoss / Skotfossen (tidligere foss) 1970
Skotfossmyra Skotfoss Gårdsnavnet Myra / stedet Skotfoss 1976
Skotfossvegen Strømdal / Skotfoss Stedet Skotfoss / Skotfossen (tidligere foss) 1956, 1970
Skottekroken Gulset Bruket Gulset (gnr. 2/19), også kalt «Skotten» og «Kåsa» 1966
Skrikenesvegen Plassen Skrikenes 1999
Skyervegen Skyer Gårdsnavnet Skyer 1981
Skådalsvegen Gromstul / Skådalen / Ytre Valebø Skådalen 1997 Skogsbilvei fra Valebøvegen til Valebø.
Slaggvegen Kilebygda, Vold Tidligere Bolvik jernverk 2006
Slemdalsgata Mæla Gammelt navn på Siljan kommune 1899 Slemdal kommune byttet navn til Siljan i 1917.
Slemdalstun Navnekonstruksjon ut fra Slemdalsgata 1983 Slemdal er gammelt navn på Siljan kommune. Bebyggelse fra 1988.
Sliperivegen Myren Industrihistorisk navn på Myren 2004
Slåttavegen Lokaliteten Slåtta 1999
Smievegen Venstøp Tidligere smie i området 2006
Smiåsvegen Rambekk 1982
Snarvegen Bøle Selvforklarende veinavn 1966
Sneltvedtkroken Frogner Gårdsnavnet Sneltvedt 1987
Sneltvedtlia Frogner Gårdsnavnet Sneltvedt 1977
Sneltvedtstien Frogner Gårdsnavnet Sneltvedt 1977, 1986
Sneltvedtvegen Frogner Gårdsnavnet Sneltvedt 1952, 56, 84
Sneltvedtåsen Gårdsnavnet Sneltvedt 1989
Snipetorpgata Bratsbergkleiva ? 1973 Del av gammel ferdselsåre til Porsgrunn.
Snipetorplia Bratsbergkleiva 2016
Solbergtun Mæla Solbergs gartneri 1988
Soldoggvegen Skogmo Planten soldogg 1969 Botaniske navn er tema i området.
Soleievegen Skogmo Planten soleie 1969 Botaniske navn er tema i området.
Sollia Bøle Den solvendte beliggenheten 1952
Solumgata Tidligere Solum kommune 1926, 66, 75 Solum ble slått sammen med Gjerpen og Skien i 1964.
Solves veg Borgestad Storbonde på Østre Børge på 1500-tallet 1964
Sommerfryd Grini Husmannsplassen Sommerfryd 1977
Sommerfrydvegen Grini Husmannsplassen Sommerfryd 2008
Sondre Norheims veg Gråtenmoen Skisportpioner Sondre Norheim (1825–1897) 1969
Sperrebakken Skotfoss Plassen Sperrebakken 1970
St.Hans gate Bratsbergkleiva Ukjent navneopphav 1899
St.Olavs gate Bakken Kong Olav Haraldsson, «Olav den hellige» 1885
Stadionvegen Klyve, Tollnes Pors stadion 1961 Veien ligger i Porsgrunn, kun noen få meter i Skien.
Stallmannsvingen Mæla 1991
Starrvegen Skogmo Planten starr 1969, 1991 Botaniske navn er tema i området.
Stasjonsvegen Borgestad Borgestad stasjon 1952
Stathellegata Gimsøy Tidligere Stathelle kommune 1926 Stathelle ble slått sammen med Bamle og Langesund i 1964.
Stavdalvegen Melum / Stavdal Gårdsnavnet Stavdal 1981
Steinbrytervegen Nylende Navnet henspiller på gammelt steinbrudd 1926
Steinsrudhøgda Steinsrud Gårdsnavnet Steinsrud 1965, 1976
Steinsrudsvingen Steinsrud Gårdsnavnet Steinsrud 1976
Steinstuhavna Gulset 1971
Steinstulia Gulset 1971
Steinstuvegen Gulset 1966, 1971
Stengestadvegen Eikornrød / Luksefjell Stengestadvann 1997 Skogsbilvei fra Luksefjellvegen.
Stigeråsen Gulset Lokaliteten Stigeråsen 1969, 73, 74
Stokkanvegen Dolva Gårdsnavnet Stokkan 1981
Stollvegen Gulset Fossum jernverks gruver 1969 Bergverkterminologien er tema for en del veinavn i området.
Storemyrvegen Storemyr i Gjerpendalen 1981
Storhaugvegen 1990
Storms gate Bratsbergkleiva Idrettsforeningen Storm 1932
Strandbakken Bratsbergkleiva Etter terrenget ned mot stranda Gangsti mellom Snipetorpgata og Nedre Skottlandsveg.
Strandgata Bakken Bakkestranda 1899
Strandstien Klyve, Tollnes Nærheten til Skienselva 1975
Strandvegen Klyve, Tollnes Legravstranda langs Skienselva eller småbrukene Lergravstrand 1970
Strømdal terrasse Gulset, Strømdal Gårdsnavnet Strømdal 1964, 1978
Strømdalbakken Gulset, Strømdal Gårdsnavnet Strømdal 1986
Strømdaljordet Gulset, Strømdal Gårdsnavnet Strømdal 1977
Strømdalkåsa Gulset, Strømdal Gårdsnavnet Strømdal 1978
Strømdallia Gulset, Strømdal Gårdsnavnet Strømdal 1984
Strømdalsåsen Gulset, Strømdal Gårdsnavnet Strømdal 1967
Strømdaltoppen Gulset, Strømdal Gårdsnavnet Strømdal 1986
Strømdalvegen Gulset, Strømdal Gårdsnavnet Strømdal 2005
Strømstadvegen Melum Gårdsnavnet Strømstad 1997
Stubbesletta Doktorstykket Tidligere lekeplassen/ballplassen Stubbesletta 1965
Stuejordet Valebø Husmannsplassen Stuen 1980
Stulenvegen Stulen Grenda Stulen 1983 Fra Hoppestadvegen til Modammen.
Stærvegen Gulset Fuglearten stær 1971 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Sundvegen Bakken 1928
Suttervikvegen 1981
Svalevegen Gulset Fuglearten svale 1971 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Svanstulvegen Stulen / Luksefjell Svanstul 1997 Skogsbilvei fra Stulenvegen til Svanstul ved Svanstulvatn.
Svanvikvegen Lokaliteten Svanvik ved Vollsfjorden 1982
Sveagata Gråten, Minde 1926
Sveene Åfoss Gammel metode for rydding av jord ved brenning, «sve» 1967
Svensjordet Venstøp Gårdsnavnet Svensjordet (gnr. 8/33) 2006
Sverres gate Bakken Kong Sverre Sigurdsson (ca. 1150–1202) 1885
Syrinvegen Rising Buskveksten syrin 1956
Søndre Falkumveg Søndre Falkum Gårdsnavnet Falkum 1873
Søndre Fjellgate Bratsbergkleiva Fjellet over byen 1873
Søndre Lensmannsveg Klyve, Tollnes Trolig lensmann Nils Bjørntvedt som bodde på Bjørntvedt rundt 1650 1961
Sørbøvegen Gårdsnavnet Sørbø 1984
Sørjordet Klyve, Nyberg Jorde sør på Klyve gård 1970
Tamburgata Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1926 Militær terminologi er tema for veinavn i området. En tamburmajor var en musikantanfører, en regimenttrommeslager.
Tangarlia Åfoss Tangaråsen 1985
Tangarvegen Åfoss Tangaråsen 1976
Tangehavna Rambekk 1982
Tangen Skotfoss 1970
Tangkleiv Åfoss 1978, 1989
Tappenstreken Gråtenmoen Navn tilknyttet det Telemarkske Regimentet ved Gråtenmoen 1973 Militær terminologi er tema for veinavn i området.
Teibærvegen Kjørbekk Planten teiebær 1973, 1991 Botaniske navn er tema i området.
Telemarksgata Sentrum Det gamle navnet på Bratsberg amts øvre områder 1873 Navn fra tiden før bybrannen i 1886 da fylket het Bratsberg.
Telemarksvegen Gråtenmoen Fylket Telemark 1961 Har blitt kalt Burmavegen på folkemunne.
Thor Bunkholts veg Gimsøy Misjonær og lærer Thord Bunkholdt (1852–1897) 1967 Kjent for sin innsats for bl.a. foreldreløse barn. Død i India.
Tiedemannsjordet Gulset Ukjent navneopphav. 1978
Tingvollvegen Borgestad Antatt tingsted ved Borgestad bedehus 1952
Tiurvegen Gulset Fuglearten tiur 1969 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Tjernløkka ? Skien og Porsgrunn.
Tokkevegen Klosterskogen Tokke kommune 1966, 1991
Tollamovegen Borgestad Toll = furu 1952
Tolleskogen Gimsøy Toll = furu 1926
Tollmo Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Tollnes 1983
Tollneshagen Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Tollnes 1980
Tollnesjordet Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Tollnes 1980
Tollneskroken Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Tollnes 1988
Tollnesmoen Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Tollnes 2006 Fra rundkj. i Porsgrunnsvn. til Tollmo.
Tollnesvegen Klyve, Tollnes Gårdsnavnet Tollnes 1969 Toll = furu.
Tomtegata Brekke / Bratsbergkleiva 1873
Tordenskiolds gate Gråten Sjøoffiser og krigshelt Peter Wessel Tordenskjold (1690–1720) 1926
Torgeir Vraas gate Falkum Stortingsmann og avismann Torgeir Olavsson Vraa (1868–1934) 1939
Torggata Sentrum Landmannstorget 1926
Tormod Knutssons gate Brekke Stortingsmann, ordfører og dikter Tormod Knutsen Borgejordet (1799–1868) 1899, 1928
Tors gate Falkum Guden Tor 1926 Navn fra norrøn mytologi er tema på gatenavn i området.
Torvmyrvegen Kjørbekk Botaniske navn er tema i området. 1966
Tranebærvegen Kjørbekk Planten tranebær 1969 Botaniske navn er tema i området.
Trappegangen Sentrum Tidligere trapp opp på nordsiden av Skistredets ende ? Tidligere forbindelse fra Skistredet opp til Ole Cudrios gate.
Travgata Klosterskogen Klosterskogen travbane 1989
Triangelen Vindalsåsen boligområde Veiens form 1966
Trimvegen Klosterskogen Sporty navn fra området ved Skienshallen 1976
Trokåsa Klyve ? 2006
Trollsteinlia Gulset Usikkert navneopphav 1967
Trollsåsvegen Gårdsnavnet Trollsåsen 1999
Trommedalsjordet Rødmyr industriområde Gårdsnavnet Trommedalen (gnr. 221/8) 2009
Trommedalsvegen Rødmyr industriområde Gårdsnavnet Trommedalen (gnr. 221/8) 1981
Trostvegen Gulset Fuglearten trost 1971 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Tuftevegen Gjerpen Gårdsnavnet Tufte 1984
Tunemsvegen Frogner Gårdsnavnet Tunem 1986
Tunnelgata Follestad. Skien G tunnel ?, 2003 Gammel gate vedtatt på nytt.
Tveitanvegen Tveitan i Melum Gårdsnavnet Tveitan 1981
Tveithegna Kilebygda, Voll Gårdsnavnet Tveithegna 1982
Tverrgata Skotfoss 1970
Tyristien Einaren på Gulset Konstruert navn uten spesiell stedstilknytning 1985
Tyristubben Einaren på Gulset Konstruert navn uten spesiell stedstilknytning 1985
Tyrisvingen Einaren på Gulset Konstruert navn uten spesiell stedstilknytning 1985
Tømmerkaia Klosterøya Industrihistorisk navn knyttet til Union Bruk. 2008
Tømmerlensa Gulset Navn relatert til tømmerfløtning 1986
Tårnfjellvegen Borgestad Tidligere utkikkstårn på Borgåsen 1969 Skien og Porsgrunn.
Uglevegen Gulset Fuglearten ugle 1972 Fuglearter er tema for veinavn i området.
Ulefossvegen Gimsøy / Hanes Tettstedet Ulefoss 1926, 61, 81
Uniongata Klosterøya Industrihistorisk navn knyttet til Union Bruk på Klosterøya 2008
Utsikten Gulset Beskrivende navn 1968
Vadrettevegen Gulset Husmannsplassen Vadrette u. Gulset 2001 Norges første sulfittcellulosefabrikk lå her.
Valborgs gate Gimsøy Norrønt kvinnenavn 1926
Valebø Valebø Grenda Valebø 1984
Valebø brygge Valebø Valebø brygge i Norsjø 1983 Anløpssted for båttrafikken på Norsjø.
Valebøvegen Valebø Grenda Valebø 1983
Valevegen Valebø Gårdsnavnet Vale 1983
Valhallvegen Nordre bydel Valhall er i norrøn mytologi æsenes festhall 1952
Valkyriegaten Falkum Valkyriene var Odins tjenerinner. 1926 Navn fra norrøn mytologi er tema på gatenavn i området.
Varpedelet Varpet Varpet var navn på småbruk og plasser i området 1965
Varpelia Varpet Varpet var navn på småbruk og plasser i området 1978
Varpesvingen Varpet Varpet var navn på småbruk og plasser i området 1981
Varpevegen Varpet Varpet var navn på småbruk og plasser i området 1965
Varpeåsen Varpet Varpet var navn på småbruk og plasser i området 1981
Vatner Ring Søndre Falkum Snekker Anders Watner 1926
Vattenberghøgda Nylende Lokaliteten Vattenberg 1956
Vattenbergvegen Nordre bydel / Nylende Lokaliteten Vattenberg 1899 Veien ble brutt da jernbanen bla anlagt på Nylende.
Vellumvannsvegen Gisholt, Skien / Drangedal / Bamble Vellomvannet i Drangedal 2000 Veien går også innom Drangedal og ender ved vannet Langen i Bamble.
Venstøpbakken Venstøp / Tufte Gårdsnavnet Venstøp 1983
Venstøphøgda Venstøp Gårdsnavnet Venstøp 1967
Venstøpkroken Venstøp Gårdsnavnet Venstøp 1990
Venstøplia Venstøp Gårdsnavnet Venstøp 2010
Venstøptjernvegen Luksefjell Tjønna Venstøptjenn 1998 Skogsbilvei fra Luksefjellvegen til Setertjenn.
Verksgata Fartangen ved Falkumelva på Bakken. Trolig teglverket som lå her 1885
Vestre Buktenveg Nenset Gårdsnavnet Bukten 1988
Vestre Einaren Einaren på Gulset Gårdsnavnet Einaren 1985
Vestre Gulset Gulset Gårdsnavnet Gulset 1985
Viges veg Vige var lagmann først på 1300-tallet 1966
Viggo Ullmanns gate Bratsbergkleiva Amtsmann, lærer og stortingsmann Viggo Ullmann (1848–1910) 1960, 1969
Villumskås Klyve, Bjørndal Gammelt lokalitetsnavn 2008
Vindalskroken Vindalsåsen boligområde Gårdsnavnet Vindalen, Vinddalen eller Vinddalsåsen 1981
Vindalslia Vindalsåsen boligområde Gårdsnavnet Vindalen, Vinddalen eller Vinddalsåsen 1981
Vindalsringen Vindalsåsen boligområde Gårdsnavnet Vindalen, Vinddalen eller Vinddalsåsen 1981
Vindalsstubben Vindalsåsen boligområde Gårdsnavnet Vindalen, Vinddalen eller Vinddalsåsen 2008
Vindalstråkket Vindalsåsen boligområde Gårdsnavnet Vindalen, Vinddalen eller Vinddalsåsen 2008
Vindalsåsen Vindalsåsen boligområde Gårdsnavnet Vindalen, Vinddalen eller Vinddalsåsen 1981
Vinkelgata Falkum Gatas form 1926
Voldsvegen Geiteryggen / Svanvik En voll innerst i Voldsfjorden 1961, 1982
Welhavens gate Bakken Dikter og filosof Johan Sebastian Welhaven (1807–1873) ca. 1920
Wergelands gate Bakken Dikter og teolog Henrik Wergeland (1808–1845) ca. 1920
Wessels gate Bakken Dikter Johan Herman Wessel (1748–1785) 1885
Wesselvegen Klyve, Tollnes Jurist og ordfører Hans Wilhelm Chr. Huitfeldt Wessel (1809–1900) 1961
Wettergreens veg Klyve Sokneprest og ordfører Bent Wettergreen (1804–1883) 1969
Wirichs gate Gråten Skipper Ole Christie Wirich 1926
Øktervegen Luksefjell Vannet Økteren 1999 Skogsbilvei fra Luksefjellvegen til Bestulvegen.
Ørnstjernvegen Skifjell Ørnstjenn ? Skogsbilvei i fortsettelse av Skifjellvegen til Ørnstjenn.
Østli Gulset Sannsynligvis et konstruert navn 1967
Østlikollen Gulset Sannsynligvis et konstruert navn 1967
Østmo Skogmo 1966
Østre Buktenveg Nenset Gårdsnavnet Bukten 1988
Østre Lensmannsveg Nenset Trolig lensmann Nils Bjørntvedt som bodde på Bjørntvedt rundt 1650 1976, 1988
Øvre Bæra Grøtsund Bæra er navnet på noen små holmer og skjær i Farelva 1975
Øvre Damsted Klyve, Nyberg Tidligere dam 1969
Øvre Elvegate Follestad Nærhet til Skienselva 1873
Øvre Fjellveg Borgestad 1952
Øvre Hjellegate Hjellen Hjellevannet 1886
Øvre Ilenveg Ballestad, Ilen Området Ilen under Ballestad 1977
Øvre Klyve Klyve Gårdsnavnet Klyve 1965
Øvre Maihaugen Gulset ? 1971
Øvre Mastemyr Nenset 1969
Øvre Meierbakken Einaren på Gulset Åsen Meierkollen 1987
Øvre Pollen Skotfoss Gårdsnavnet Pollen 1976
Øvre Rønningen Klyve, Nyberg Gårdsnavnet Rønningen 1978
Øvre Skottlandsveg Lokaliteten Skottland 1899, 1997 Skotland er navnet på flaten under bratten mot Kleiva og Snipetorp.Gårdsnavnet Venstøp.
Øvre Vindalen Vindalsåsen boligområde Gårdsvavnet Vindalen, Vinddalen eller Vinddalsåsen 2008
Øvregate ?/ Brekke / Bratsbergkleiva 1899 Hovedgata på Kleiva
Øyavegen Kilebygda Gårdsnavnet Øya/Øya i Kilevann 1992
Øysteins gate Falkum Kongenavnet Øystein 1926
Ådnavegen Melum Gårdsnavnet Ådna 1981 Ådna = ødemark
Åfosskleiva Åfoss Gårdsnavnet Åfoss 1972
Åfossmoen Åfoss Gårdsnavnet Åfoss 1967
Åfossmyra Åfoss Gårdsnavnet Åfoss 1976
Åfossringen Åfoss Gårdsnavnet Åfoss 1972
Åmotvegen Gjerpen Gårdsnavnet Åmot 1981
Ånnerødvegen Gårdsnavnet Ånnerød 1961 Skien og Porsgrunn
Århussvingen Gårdsnavnet Århus 1984
Århusvegen Gårdsnavnet Århus 1926
Åsas gate Gimsøy Abbedisse Åsa ved Gimsøy kloster 1951 Flere veier i området har navn etter abbedisser ved Gimsøy kloster.
Åsen Åfoss Husmannsplass (?) Åsen 1967
Åshammeren Ås / Jønnevall Hammerverk, del av Fossum Jernverk 1983
Åslia ?
Aasmund Vinjes gate Bakken / Søndre Falkum Dikter og journalist Aasmund Olavsson Vinje (1818–1870) 1885

Kilder

Det følgende er hovedkildene for oversikten. I tillegg kommer en rekke strøopplysninger fra forskjellige artikler som det ikke vil være hensiktsmessig å nevne her, men som heller hører hjemme i de enkelte artikler om gater og veier.

 • Kartverket: [Norgeskart]
 • Kart over Skien 1900
 • Kart over Skien 1908, utarbeidet av Stadsingeniørkontoret 1896–1907, utgitt av bokhandler Erik St. Nilssen, Skien
 • Gatene i Norge: Skien
 • Hansen, Berner: Gatenavn i Skien, Selskapet for Skien Bys Vel, 1988
 • Gimsøy rotaryklubb: Alle Skiens gater, Forlaget Grenland, 1998. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skien kommune: [https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/bdk/landbruk-og-geodata/geodata/gatenavns-betydning/ Historien bak gatenavna i Skien
 • Norges matrikel: Bratsberg amt. Finans og Tolddepartementet 1905
 • Skien skolemuseum: Skiensatlas
 • Østvedt, Einar: Nonneklosteret på Gimsøy, Oluf Rasmussens forlag, Skien 1970
 • Holand, Johan E.: Skotfoss fram i lyset, Skotfoss historielag 1993
 • Statens vegvesen: Vegliste 2017, Telemark
 • Wikipedia: Bydeler i Skien
 • Wikipedia: Skiens geografi
 • Notiser og referater fra kommunale navnsettingssaker i lokalavisene
 • Diverse kommunale dokumenter med tilknytning til navnsetting av veier