Kampen mot alkoholen i Sør-Troms

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kampen mot alkoholen i Sør-Troms startet lenge før Trondenes fylke av D.N.T. ble stiftet - eller separert fra Troms fylke av D.N.T. i 1913. Det gikk jamt framover med avholdsrørsla i Harstad-regionen og det vi seinere benevner som Sør-Troms. Vi ser og at fram- og tilbakegangen kan ha hatt sammenheng med hvem som til enhver tid ledet lagene - eller foreningene som de og ble kalt.

Harstad Totalavholdsforening, som ble til Harstad Avholdslag ble etablert i 1894. Foreningens fane befinner seg på Sør-Troms museum. Foto: Nina Mørk Johansen.

Trondenes fylke av D.N.T. sammen med Harstad Avholdslag arrangerte Det Norske Totalavholdsselskap sitt 76. landsmøte på Trondarnes Folkehøgskole fra 4. til 8. juli 1951. I følge lokalavisene møtte over 200 utsendinger fra avholdslag i hele landet samt gjester fra Sverige, Finland og Danmark. Einar Arne var formann og åpnet møtet og holdt stemningsfulle minnetaler over kjøpmann Arne Kvam fra Trondheim og skoledirektør Olav Vevle (1862-1950), to markante D.N.T.-formenn som begge døde i 1950. Det var på dette landsmøtet at landsstyremedlem i D.N.T., kaptein Jacob Norman fra Kvæfjord, fikk utdelt Klostermedaljen.

Baptistkirka i Asbjørn Selsbanes gate 5, Harstad ble bygd i 1907. Etter at Harstad Avholdslag hadde avhendet eget hus, ble baptistkirka ofte benyttet til møter. Den ble revet i 1989 . Foto: Ernst Selvik 1989.

Trondenes fylke av D.N.T.

hadde 11 voksenlag og to barnelag med over 300 medlemmer og 2 sangkor i 1951. De hadde også hus/eiendommer verdsatt til 20.000 kroner. Det tok litt tid før Nord-Norge kom med i det vi kjenner som avholdsrørsla. Troms fylke av D.N.T. ble stiftet i 1882, og i 1911 var det blitt over 3400 medlemmer fordelt på 56 lag. Oppslutningen økte og Troms ble delt i to i 1913. Trondenes fylke av D.N.T. ble etablert med 13 lag som hadde 678 medlemmer og åtte barnelag med 319 medlemmer (til sammen 997). Toppen nådde Trondenes fylke av D.N.T. i 1917 med i alt 1084 medlemmer.

Mange lag

Det har ikke lyktes å finne opptegnelser som kan fortelle om alle lagene som sto tilsluttet overbygningen Trondenes fylke av D.N.T. Konkret vet vi at Indre Grytøens Totalafholdsforening ble stiftet i 1888 med Peter Christian Aronsen Lunde i ledelsen. Harstad Totalavholdsforening ble stiftet i 1894 og at Kasfjordens Totalafholdslag ble stiftet på baptistenes forsamlingshus «Elim» 20. november 1905 med Chr. E. Johansen som formann. Det var avholdslag på Bjarkøya, men vi vet ikke enda når det kom i sving. Avholdslaget «Bygdens Vel» i Kvæfjord hadde eksistert i noen tid da det var representert på D.N.T.s landsmøte i Narvik i 1912, men ble antagelig nedlagt for så å få en ny start på 1940-tallet med Jacob Norman som primus motor. Søndag 17. november 1968 fikk Kvæfjord enda et lag; Avholdslaget Framtid ble stiftet i Gullesfjord med Lars Lyså som første formann. Dertil kommer et ungdomslag av (D.N.T.U) på Borkenes i 1980-åra der blant andre Marianne Tollefsen var en av aktivistene. I Bardu ble Sørdalen Avholdslag etablert i 1906, men vi vet at det da hadde eksistert totalavholdslag i nedre Bardu allerede fra 1882. I 1920 ble avholdslaget «Dalens lilje» stiftet i Øvre Salangsdalen av reisesekretær Peter Næss. I Målselv ble avholdslaget Hjemmets lykke stiftet på Moen i 1907. Da hadde emissæren Ole Kallem starta lag i Nedrebygden på 1870-tallet. I 1880-åra kom Mellembygdens avholdsforening, og omtrent samtidig kom Fossenes avholdslag, samt at det også i Øverbygd var et lag. Fra Ibestad kjenner vi Ytre Andørja Avholdslag med Mikal Tollefsen som en av foregangsmennene. Dessuten vet vi at det var lag på Myrlandshaug i Gratangen. Avholdslaget «Novatind» i Grovfjord ble etablert ved inngangen til 1930-åra med Kaurin Nymo som formann. Ut over disse har vi kjennskap til Lundenes Avholdslag og «De unges vern» og «Vardevakt» på Senja. Men da det var 13 voksenlag fordelt over 11 kommuner i 1913; 12 voksenlag, 12 barnelag samt et ungdomslag som til sammen hadde 625 medlemmer i 1934 og 11 lag med over 300 så seint som i 1951, skjønner vi at her mangler det en god del, før vi har full oversikt.

Kjente og ukjente i organisasjonen

Første formann i Trondenes-fylkingen var den 61 år gamle Peter Christian Aronsen Lunde, kanskje bedre kjent som poståpner og lærer på Grytøya, og stifteren av Troms Venstreforening i 1882. I 1918 fikk han avløsning av 37-åringen Johan M. Jacobsen, født på Alvestad men bosatt på gården Hestehagan (Hagan) fra 1911. Da Jakobsen emigrerte til Canada, ble det igjen søkt til Grytøya for å finne høvelig formannsemne. Den 28 år gamle gardbruker Hans Vaskinn overtok, og satt til han ble avløst av L.O. Løkstad i 1921, som igjen fikk avløsning av Albert Nilsen fra 1924. Nilsen ble avløst av lærer Alfred Vaskinn, en et år eldre bror av foran nevnte Hans. Alfred var lærer ved Melvik skole i Sørvik fra 1921 (til 1961). Hans Vaskinn overtok så klubba etter Alfred i 1931. Dette er den eksakte formannslista fram til 1934. Vi vet ikke når lærer, målmann og ordfører Jacob Normann overtok ledelsen i Trondenes fylke, men mye tyder på at det var han som fulgte etter Hans Vaskinn. Før Trondenes fylke kom på tale, var avholdsarbeidet i godt gjenge i Harstad. Harstad Totalafholdsforening ble stiftet i 1894, og vi anser det som overveiende sannsynlig at kateketen i katolikkenes St. Sunniva kirke, Jørg Jørgensen Berge var blant stifterne. Om det var Berges verk vites ikke, men også Harstad Arbeidersamfund abonnerte på D.N.T. sitt organ Menneskevennen. Foreningen annonserte i avisene, til henimot midten av 1970-åra. Carl Dahl og Thorvald Hoel ble ordførere i Harstad; valgt på Avholdspartiets liste. Ingen tvil; avholdsbevegelsen sto sterkt i regionen.

Forbud

Da forbudslinja ble vunnet med mer enn 184 000 stemmer i 1919, gjennomførte Stortinget lovendringer samsvarende i 1921. Den organiserte avholdsrørsla slappet av – og mistet tusenvis av medlemmer. På topp hadde D.N.T. om lag 140 000 medlemmer. De svant fort og enda hurtigere da forbudet ble opphevet i 1927. I Sør-Troms kom organisasjonen Det Norske Totalavholdsselskap likevel bra fra det, ikke minst takket være folk som Jacob Norman og Mikal Tøllefsen.

Andre avholdsorganisasjoner

I Sør-Troms som ellers i landet ble det selvsagt også konkurranse om tilhengere til andre totalist-organisasjoner. Her sto International Organisation of Good Templars - IOGT fremst i rekken, men som også fikk konkurranse fra utbryterne i Den Norske god templar organisasjon; DNGTO. Blå Kors har vi og sett små spor av, men de tydeligste ved siden av losjene i IOGT og DNGTO ble Norske Kvinders Totalafholds-Selskab som skiftet navn til Det Hvite Bånd og ble et særs godt supplement til D.N.T., idet denne organisasjonens kvinner i stor grad også sognet til D.N.T.. Ja, på en måte kan man si at Det Hvite Bånd etter hvert ble D.N.T. sin lokale kvinneforening i Harstad.

Kilder