Bibliografi:Aurskog-Høland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll· Enebakk· Fet · Frogn
Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Oppegård · Rælingen · Skedsmo · Ski · Sørum · Ullensaker · Vestby · Ås
Follo · Romerike
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Fossen, Asbjørn: De gamle bygder : Indre Akershus i ord og bilder. Utg. Memoria forlag. 2004. 275 s. ISBN 82-996390-3-4.
 • Fossen, Asbjørn: Hjemmestyrkene og Nasjonal samling : Sørum og Aurskog-Høland : 1933-1947. Utg. A. Fossen. 1993. 206 s. ISBN 82-992173-4-2
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog. Utg. Aurskog-Høland kommune. 1999-
  • B.1. Løwe, Gunn Cathrine Varder, Odd Ottesen: 1999. 456 s. ISBN 82-995118-2-8.
  • B.2. Løwe, Gunn Cathrine Varder, Odd Ottesen: 2001. 358 s. ISBN 82-995118-3-6.
  • B.3. Wennemo, Arnfinn: 2003. 416 s. ISBN 82-995118-4-4.
  • B.4. Wennemo, Arnfinn og Odd Ottesen: Gnr.120, 127–146. 2005. 628 s. ISBN 82-995118-5-2.
  • B.5. Wennemo, Arnfinn og Odd Ottesen: Gnr. 100-119. 2007. 682 s. ISBN 978-995118-6-5
  • B.6.1: Myrheim, Frode og Odd Ottesen: Kirkefjerdingen gnr. 25-31. 2010. 432 s. ISBN 978-82-995118-8-9
  • B.6.2: Myrheim, Frode og Odd Ottesen: Kirkefjerdingen Gnr. 32,33,53 og 54. 2013. 453 s. ISBN 978-82-999438-0-2.
  • B.6.3: Myrheim, Frode og Odd Ottesen: 2015.
  • Rettelser og tilføyelser til bind 1 og 2. 2003. 31 s.

Høland skråen. Informasjonsblad for Høland historielag. Utg. Høland historielag.

Bygdebøker under arbeid

 • Aurskog - Høland: Arbeidet med Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog fortsetter, det er planlagt 10 bind i dette verket. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2007. Arbeidet er omtrent halveis. Kilde:Kommuneundersøkelsen 2012.
 • Aurskog-Høland: Fra og med 1. november 2007 er Frode Myrheim engasjert som forfatter av bind 6 av Aurskog og Hølands bygdebok. Kilde: Korrespondanse med Myrheim
 • Høland: Arbeid i gang med skolehistorie for Høland. Privat initiativ.

Hovedoppgaver 1907-

 • Dolven, Arne S.: Aurskog-Høland. En sosiologisk undersøkelse av pendling, flytting, bosettingsmønster og kommuneinndeling i et av Oslos randområder. Oslo 1965 Fag: Sosiologi
 • Heyerdal, Astrid: Lokalhistorisk bibliografi over Aurskog-Høland kommune. Oslo?? 1975 Fag: SBH
 • Kongsrud, Håvard:Kilder, modeller og 1600-tallets demografi: Aurskog – en punktundersøkelse, hovedoppgave ved UiO 2003. 140 sider. Upublisert.
 • Olsen, Tormod Kjærland og Øvren, Eva: Konsesjonspliktige og konsesjonsfrie erverv av landbrukseiendommer. En undersøkelse fra kommunene Aurskog-Høland, Nes, Sørum og Ås i tidsrommet 1976-79. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi
 • Slørdal, Johan Arne: Aurskog-Høland. En analyse av en utkantkommune i Akershus. NLH 1967 Fag: NLH
 • Wennemo, Arnfinn: "Gull og grønne skoger ...". Skogbrukets økonomiske forutsetninger i Høland prestegjeld 1723-1865. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: Aurskog-Høland

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (202 AURSKOG-HØLAND)
Manntallet for Aurskog og Blaker fra 1801. Avskrevet og bearbeidet etter manntallslister oppbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.3 (1952-60). S. 89-117. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Folketeljing 1801 (203 AURSKOG-HØLAND)
Mantallet for Høland fra 1801. Avskrevet og bearbeidet etter manntallslister oppbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.3 (1952-60). S. 148-188. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Husmannskontrakt (204 AURSKOG-HØLAND)
Fra Riser i Høland. Husmandscontrakt fra 1853. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.4 (1962). S. 150-151. Merknad: Gjeld plassen Bratvedt.
 • Møteprotokoll - arbeidarsamfunn (205 AURSKOG-HØLAND)
Forhandlingsprotokoll for Urskaug arbeidersamfund. Fra stiftelsen i 1887 til og med året 1900. I: Årbok. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. 1991. S. 12-32.
 • Skifte (206 AURSKOG-HØLAND)
Bergsjø i Høland. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.1 (1936-44). S. 110-122. Merknad: Frå 1677.

Eksterne ressurser