Kommunestyrerepresentanter i Harstad 1904-1964

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harstad Formannskap ca. 1927. Fra venstre: Smedmester Anton Edvard Carlsen (Ap), overrettssakfører Ole Chr. Kind (Ap), redaktør Sigurd Simensen (NKP.), ligningssjef Jentoft Ness (Avhp), ordfører Erland Frisvold (H/FrV), ingeniør Kristian Strøm (H/FrV), kaptein Chr. Tysland (V), rørleggermester Jonas Sæbø (Avhp).
Foto: Harstad kommunes arkiv.

Valgene 1903

Valgene 1904

 • Håndverk- og industriforeningens liste: 1 av 20 repr.: Malermester Bernhard Gaarde.
 • Arbeiderpartiet: 7 av 20 repr.: Tollbetjent Knut Okkenhaug (ordf. 1905-1906), murer Iver Pedersen, smedAnton Edvard Carlsen, snekker Ole Madsen, bryggemann Hans Haukebø, Hans Simonsen-Sparboe, formann J. Bahr.
 • Borgerlisten: 8 av 20 repr.: Nicolai Saxegaard (ordf. 1906-1907), distriktslæge Hans Nissen Buck (ordf. 1904-1905), ingeniør Reidar Kaarbø, gårdbruker Mikkel Henriksen, agent Andreas Vorren, agent Johan Mikkelsen, kjøpmann Johan Andersen, slakter Aron Rasmussen.
 • Samlingspartiet: 2 av 20 repr.: Agent Johan Dahl, huseier Carl J. Holm.
 • Den militære listen: 2 av 20 repr.: Kaptein Ivar Lund , furer Berg.

Valgene 1907

Valgene 1910

 • Avholdspartiet: 3 av 20 repr.: Skomakermester Ole Eriksen, fru postmester Petrea Dahl, verkseier Edvard Tangen.
 • Venstre: 5 av 20 repr.: Kemner Nicolai Bardal, bankdirektør Andreas Vorren, murer Iver Pedersen, kjøpmann Andreas Fuhr, redaktør Rasmus L. Eide.
 • Borgerpartiet: 8 av 20 repr.: Kaptein Erland Frisvold (ordf. 1911-1913), postmester Johan Thurn (ordf. 1913-1914), snekkermester Nils Hunstad, gårdbruker Mikkel Henriksen, agent Johan Mikkelsen, overrettssakfører Ole R. W. Klem, kjøpmann Johan Stangnæs, agent Anton Nergaard,
 • Arbeidernes liste: 4 av 20 repr.: Agent Hans Simonsen-Sparboe, smed Anton Edvard Carlsen, kobberslager Jens Hansen jr., gårdbruker Joakim Torbergsen.

Valgene 1913

Valgene 1916

Valgene 1919

 • Borgerpartiet: 7 av 20 repr.: Kaptein Erland Frisvold, grosserer Bertheus J. Nilsen, kjøpmann Thorvald Hoel, premiærløytnant Nicolai Bardal (ordf. 1919-1921), kjøpmann Andreas Fuhr, direktør Sven Nielsen, disponent Ivar Frederiksen.
 • Venstre: 6 av 20 repr.: Overrettssakfører Bernhard Mathisen (ordf. 1921-1923), redaktør Karl Sjurseth, lærer Tollef Bertelsen, generalmajor Bertram Rud, kjøpmann Ole Eriksen, bokholder Ole Martin Skaanes.
 • Arbeiderpariet: 5 av 20 repr.: Vognmann Karl Mikkelsen, handlende Karl Storø, fru Sofie Schei, kobberslager Jens Hansen, smed P. A. Pettersen.
 • Avholdspartiet: 2 av 20 repr.: Skolebestyrer Nils Andreas Bjørhovde, verkseier Sæbø.

Valgene 1922

Valgene 1925

Valgene 1928

Valgene 1931

 • Høyre og Frisinnede Venstre. 8 av 28 repr.: Kaptein Nils J. Hunstad (ordf. 1932-1935), overlæge Gunnar Johnson, ingeniør Kristian Strøm, disponent P. Sandvig, kjøpmann Eilert Mathisen, kaptein O. Kristoffersen, forretningsmann J. Kind, overrettssakfører Per Spilling.
 • Venstre: 5 av 28 repr.: Overrettssakfører Sigurd Saue, kaptein Ole Magnus Skaanes, ingeniør Knut Vaarum, overrettssakfører Alf Haaland, bakermester Jørgen Johansen.
 • Avholdspartiet. 1 av 28 repr.: Eksp. Johs. Bottolfsen.
 • Abeiderpartiet: 8 av 28 repr.: Havnebetjent Hans Stordahl, overrettssakfører O. Chr. Kind, lærer Israel Wulff, bestyrer Nils Olsen, bokholder Albert Koch, smed Mikal Hanssen, maskinist (Kristian) Magdalus Kristiansen, snekker Hilmar Ervik.
 • Kommunistene(NKP): 6 av 28 repr.: Redaktør Sigurd Simensen, vognmann Aage Rønning, snekkermester Karl Storø, bokbinder Thore Kvendseth, overrettssakfører Johs. Harr-Rasmussen, maskinist Peder Hernæs.

Valgene 1934

 • Høyre og Frisinnede Venstre: 8 av 28 repr.: Kaptein Nils J. Hunstad, ingeniør Agnar Kaarbø, tollbestyrer C. A. Okkenhaug, ingeniør Kristian Strøm, grosserer Bertheus J. Nilsen, postmester Leif Falch, kjøpmann Jermund Kinn, direktør Ivar Fredriksen.
 • Arbeiderpartiet: 10 av 28 repr.: Havnebetjent Hans Stordahl (ordf. 1935-1938), overrettssakfører Ole Chr. Kind, forretningsfører Harald Mikkelsen, skredder Ragnvald Graadahl, handelsskolerlærer Nils Olsen, snekker Johan Eriksen, driftsbestyrer Mads Nygård, typograf Peder L. Hanssen, montør Wilhelm Østgaard-Hansen.
 • Kommunistene (NKP): 4 av 28 repr.: Redaktør Sigurd Simensen, overrettssakfører Johannes Harr (Rasmussen), bokbinder Thore Kvendseth, snekker Karl Storø.
 • Venstre: 3 av 28 repr.: Løytnant J. Lund, lensmann Hans Aamnes, stadslæge Sophus Wilhelm Brochmann.
 • De uavhengige. 3 av 28 repr.: Verksmester Gabriel Bendiksen, støperimester Ragnvald Pedersen, kaptein Chr. Tysland.

Valgene 1937

Valgene 1945

 • Høyre: 6 av 28 repr.: Major Nils J. Hunstad, verkstedeier Sigvart Bach, disponent Jacob N. Holst, banksjef Thorleif Kulseng, disponent Sverre Sæbø, husmor Anna Haaland.
 • Borgerlig samlingsparti: 3 av 28 repr.: Høyesterettsadvokat Sigurd Saue, meieribestyrer Magnus Helleland, ingeniør Agnar Kaarbø.
 • Venstre: 3 av 28 repr.: Hans Aamnes, skolebestyrer Tollef Bertelsen, utskiftningsformann Sigurd Kaasen.
 • Arbeiderpartiet: 7 av 28 repr.: Kjelsmed Leon Johansen, havnebetjent Hans Stordahl, skredder Ragnvald Graadahl, lærer Bendiks Gunnesdal, telefonformann Wilh. Østgaard-Hansen, telegrafbestyrer Sigurd Torgersen, fabrikkformann Arne Thorbergsen.
 • Kommunistene (NKP): 9 av 28 repr.: Rørlegger Sigurd Simensen (ordf. 1946-1947), cand mag. Hans Fr. Giæver, adjunkt Kate Wendelborg, arbeider Endor Hansen, maskinist William Tvedt, arbeider Konrad Kolbeinsen, student Kristen Knutsen, bakermester Peder Moen, læge Hanna Mustaparta.

Valgene 1947

Valgene 1951

 • Høyre: 10 av 28 repr.: Thorleif Kulseng, Einar Rønning, Rebekka Bjørhovde, Sigurd Saue, Finn Owren, Sverre Schjelderup, Bjørn Johannessen, Leif Bothner (ordf. 1952-1955), Ellif Mikkelsen, Georg Gudmundsen.
 • Venstre: 4 av 28 repr.: Emil Rafter, Fredrik Anderssen, John Lund og Norma Hellebust,
 • Ungdommens upolitiske liste: 1 av 28 repr.: Karl Knutsen
 • Arbeiderpartiet: 10 av 28 repr: Magne Jønsson, Leon Johansen, Dagmar Andreassen, O. Chr. Kind, Arne Thorbergsen, Wilh. Østgaard Hansen, Asbjørn Johansen, Othar Kvendseth, Ragnvald Graadahl, Jarle Besstun.
 • Kommunistene: 3 av 28 repr.: Sigurd Simensen, Hans Fredrik Giæver, Aage Rønning.

Valgene 1955

 • Høyre: 15 av 29 repr.: Disponent Leif Bothner (ordf. 1956-1960), overlege Sverre Schjelderup, husmor Rebekka Bjørhovde, skreddermester Bjarne Christoffersen, bakermester Karl E. Johnsen, formann Georg Gudmundsen, kjøpmann Karl Knutsen, disponent Håkon Giving, kontorfullmektig Reidar Kleven, husmor Margareth Rønning, kjøpmann Einar Rønning, arkitekt John Bjørhovde, agent Ellif Mikkelsen, adjunkt Fridthjof Eide, bokholder Leif Bruun.
 • Arbeiderpartiet. 10 av 29 repr.: Husmor Dagmar Andreassen, sekretær Magne Jønsson, overrettssakfører O. Chr. Kind, lærer Oskar Haldorsen, bademester Leon Johansen, husmor Johanna Jørgensen, fabrikkformann Arne Thorbergsen, sosialsjef Nils Olsen, telefonformann Wilh. Østgaard- Hansen, skredder Ragnvald Graadahl.
 • Venstre: 3 av 29 repr.: Banksjef Fredrik Anderssen, lege Sevald Bertelsen, avdelingssjef John Eid Olsson.
 • Kommunistene: 1 av 29 repr.: Lektor Hans Fredrik Giæver.

Valgene 1959

Valgene senere år

Se Kommunestyrerepresentanter i Harstad etter 1964

Kilder

 • I kildene er ofte fornavnene på representantene forkortet. Leksikonet vil gjerne ha hjelp til å finne fullt navn.