Bibliografi:Alstahaug kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 
«De syv søstre» på Alsta rundt 1900.
 
Alstahaug kirke, foto fra boka Gamle norske kirker av Wladimir Moe (1922).
 
Tjøtta kirke, foto fra boka Norske Storgaarder av Wladimir Moe (1920).
 
Sandnessjøen i slutten av 1940-åra.
 
Petter Dass-monumentet ble avduket 26. august 1908.
 • Alstahaug sparebank : 1. nov. 1860 - 1. nov. 1910. 1910. 34 s.
 • Berglund, Birgitta: Alstahaug på Helgeland 1000-1750 : Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv. Utg. Tapir akademiske forlag. 2007. 471 s. ISBN 9788251922258. Digital versjonNettbiblioteket
 • Biblioteket vårt - "gjemt", men ikke glemt! : jubileumsskrift i anledning Alstahaug folkebiblioteks 100 år : 1881-1981. Utg. Biblioteknemnda i Alstahaug kommune. 1981. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Born, Ketil og Ivar Roger Hansen: Stemmer i stein : et møte med middelalderkirkene i Alstahaug, Dønnes og Herøy. Utg. 1999. 166 s. ISBN 8299513707;ISBN 9788299513708. Digital versjonNettbiblioteket
 • Botn, Ståle: Gamle Sandnes : et historisk seminar for spredning og perfeksjonering av kunnskap om Sandnes gård i vikingtiden, samt om utbyggingsplanene for vikingsenteret på Helgeland. Utg. Torolvsteinen. 2005. 69 bl.
 • Botswick, Lisa Gay: Jorda er maktens kjerne : 2000 år på Tjøtta gård. Utg. Nordland fylkeskommune. 1996. 35 s. ISBN 8291138583. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brovoll, Asle K.: Mathias Bonsach Krogh : 1754–1828 : Hålogalands første biskop – med sete i Alstahaug. Sandnessjøen 2004. 54 s. ISBN 8278660093. Digital versjonNettbiblioteket
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Alstahaug/Stamnes 1686/1780. Utg. S. Edvardsen. 2002. 131 s.
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Alstahaug/Stamnes 1780/1810. Utg. S. Edvardsen. 2002. 101 s.
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Alstahaug 1780-1810, Indre Leirfjord 1686-1780. Utg. S. Edvardsen. 1999. 156 s.
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Alstahaug, 1811-1845. Utg. S. Edvardsen. 2000. 114 s.
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Alstahaug, Stamnes 1846-1880. Utg. S. Edvardsen. 2002. 86 s.
 • Edvardsen, Svein: Skifter fra Alstahaug/Stamnes 1881/1920. Utg. 2003. 95 s.
 • Forfang, Ralf: Alstahaug : etter Mikal Jakobsen, K.K. Gjelle og andre kilder. Utg. Petter Dass-komiteen av 1947. 1970. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjelle, K. K.: Svunne tider : optegnelser om folk og forhold i gamle Alstahaug prestegjeld. Utg. Helgelands blad. 1934. 2 b. Merknad: Særtrykk av: Helgelands blad. 1934. B. 1 inneholder også: Litt historikk om Sandnessjøen / av E. Muribø. Digital versjonNettbiblioteket
  • B. 2: Undertittel b. 2: Nye optegnelser om folk og forhold på gamle Alsten. 7 s. 1934.
 • Hansen, Ivar Roger: Sangeren fra Alstadhaug. Om musikalske sider ved Petter Dass sin diktning. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Hansen, Kåre: Alstahaug kirke og kirkested : et historisk tilbakeblikk. Utg. Alstahaug menighetsråd. 2005. 48 s. ISBN 8230304181. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Kåre: Drømmen om strømmen : elektrisitetens betydning i lys av Sandnessjøen elektrisitetsverk og utbyggingen av Forslandsdalsvassdraget i Leirfjord. Utg. Helgeland kraft. 2015. 334 s. ISBN 978-82-303-2977-1.
 • Hansen, Kåre: ... Du gamle og bøiede slider ... Husmenn i Tjøtta herred. Utbredelse, levekår og sosiale forhold ca. 1865-1900. Hovedoppgave i historie, NTNU 1996.
 • Hansen, Kåre: Petter Dass : mennesket, makten og mytene. Utg. K. Hansen. 2006. 380 s. ISBN 8299739705;ISBN 9788299739702. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Kåre: Skålvær : et helgelandsk handelssted i vekst og forfall. Sandnessjøen 1998. 84 s. ISBN 8278660069. Digital versjonNettbiblioteket
 • A/S Helgeland fiskeri- og handelsbank : Sandnessjøen : 1926-1951. Utg. A/S Helgeland fiskeri- og handelsbank. 1951. 18 s.
 • Holck, Per: Skjelettmaterialet fra Alstahaug kirke, Helgeland. Utg. Universitetsforlaget. 1974. 66 s. Merknad: Serie: Skrifter (Det norske videnskaps-akademi i Oslo) ; 32. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husby, Olaf: Inntrykk av språkbrukarar : ei undersøking av tillagte personlegdomsdrag ut frå munnleg språkføring : sosialt distinktive drag i talemålet i Sandnessjøen. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim, 1985 I.
 • Jakobsen, Kurt: Skifter fra Alstahaug 1686-1780. Utg. Helgeland historielag. 1983. 96 s.
 • Jakobsen, Mikal: Alstahaug kanikgjeld eller nu Hatfjelddalen, Vefsen, Tjøtta, Alstahaug, Herø, Nesna, Hemnes, Mo sognekald. En historisk statistisk beskrivelse efter originale utrykte og trykte kilder fra de ældste tider indtil 1914. Mosjøen 1922. 373 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jenssen, Arnstein: Tjøtta og Vevelstad : bosetningshistorie fram til ca. 1350. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim, 1980 I. Merknad: Klausul ifølge erklæring av 12/7 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Liland, Petter J. og Fritjof Pedersen: Tjøtta samvirkelag : 25 år i forbrukernes tjeneste, 1945-1970. Utg. Tjøtta samvirkelag. 1971. 10 s.
 • Lillegaard, Bodil Laugsand: Alstahaug videregående skole : en dans på roser. Utg. B. L. Lillegaard. 2001. 144 s. ISBN 8299540119. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lillegaard, Bodil Laugsand: Kvinner ved foten av De syv søstre : deres liv og virke slik fotografiet forteller. Utg. B. L. Lillegaard. 1999. 132 s. ISBN 8299540100. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lillegaard, Leif B.: Heia SIL! : Sandnessjøen idrettslag fyller 75 år : et minneskrift. Utg. Sandnessjøen idrettslag. 1990. 152 s. ISBN 8299205700.
 • Lillegaard, Leif B. og Per Lillegaard: Alstahaugboka : I : fedrene. Utg. Alstahaug kommune, 1979. 343 s. ISBN 8299061601. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lillegaard, Leif B. og Steinbjørn Mentzoni: Alstahaug : II : mellom to kriger. Utg. Alstahaug kommune, 1989. 431 s. ISBN 8299061628.
 • Løfsæs, Elsa: Bruk av lokalmiljøet i undervisninga : en undersøkelse av hvilke holdninger lærere i små fådelte skoler har til en slik ny målsetting. Hovedoppgave i pedagogikk, Universitetet i Trondheim, 1988 I.
 • Midbøe, Hans: Alstahaug prestegård. 1941. S. 83-88. Merknad: Særtrykk av: Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning. 1941.
 • Olsen, Bent Olav: "Sosiale miljøfaktorer? - det er jo det meste!" : tanker om og arbeid med sosiale miljøfaktorer og helse på tre steder i Norge. Utg. Universitetet i Oslo, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag. 1998. 136 s. ISBN 8299100364. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rattsø, Odd: Sandnessjøen gymnas før og etter : 1918-1985. Utg. Helgelands blad. 1996. 214 s. ISBN 8278660018. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ringkjøb, Åge: Artillerigruppe Sandnessjøen 1940-1945. Utg. Alsten forlag. 2012. 374. ISBN 9788230009963.
 • Sund, Harald: Petter Dass' kirke : et minnesmerke som bør restaureres. Utg. Fortidsminneforeningen. 1929. 34 s. Merknad: Særtrykk av Årsberetningen for 1928 fra Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring.
 • Vareide, Knut: Næringsanalyse Hald : Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Utg. Telemarksforskning - Bø. 2005. 19 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vestvik, Jon: Mindland : fra fiskersamfunn til jordbruksbygd - litt slekt og litt gård. Utg. Mindland historielag. 2015?. 290 s.
 • Vollan, Liv Jane Otervik: Sweet mint og Yaxa. Utg. Licentia forlag. 2012. 96 s. ISBN 9788282580922.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1883 Fra: Alexander Holst Belsvåg, Alstahaug, Nordland Til: Anton Pedersen Villmo, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Helgeland, 1983
Stikkord: Kommunikasjon, veg, bro, Næringsliv, gruvedrift, kis, kobber, Økonomiske kår, priser, elektrisitet, marmorbrudd, arbeidsledighet, rokk, skatt,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1900 (2286 ALSTAHAUG)
Folketellinga for Alstadhaug år 1900. Utg. Historisk datasentral, Sandnessjøen 1992. 69 s.
 • Folketeljing 1900 (2287 ALSTAHAUG)
Folketellingen for Stamnes år 1900. Utg. Historisk datasentral, Sandnessjøen. 1992. 117 s.
 • Folketeljing 1900 (2288 ALSTAHAUG)
Folketellinga for Tjøtta år 1900. Utg. Historisk datasentral, Sandnessjøen. 1992. 150 s.
 • Husmannskontrakt (2289 ALSTAHAUG)
Husmenn i Tjøtta. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 19 (1988). S. 95-112. Red. Kåre Hansen. Merknad: "Nersundet" under Tjøtta 1914, "Slaatøen" under Havn 1869. Har også med dødsbu frå to andre husmannsplassar.
 • Norgesbrev (2290 ALSTAHAUG)
Amerikabrev. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 14 (1983). S. 110-112. Red. Molvin Villmo. Merknad: Avsendar: Alex. Holst 1883.
 • Søknad - embete (2291 ALSTAHAUG)
Da Petter Dass fikk Alstahaug. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 24, nr 3 (1943). S. 426-427. Red. Hans Midbøe. Merknad: Frå 1689.
 • Søknad - embete (2389 HARSTAD)
Trondenes kall - et ettertraktet embete. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 32, nr 2 (1951). S. 355-363. Red. Trygve Lysaker. Merknad: Anders Dass til Alstahaug søkjer på sonens vegne embetet i Trondenes 1735.