Bibliografi:Fyresdal kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Telemark fylke · Grenland
Bamble · Drangedal · Fyresdal · Færder · Hjartdal Oslo byleksikon 1938.JPG
Holmestrand · Horten · Kragerø · Kviteseid · Larvik · Midt-Telemark · Nissedal · Nome · Notodden · Porsgrunn
Sandefjord · Seljord · Siljan · Skien · Tinn · Tokke · Tønsberg · Vinje
Tidsskrifter i Vestfold · Tidsskrifter i Telemark

Lokalhistorisk litteratur

 • Arendal og Oplands Turistforening: Reisehaandbog for Arendal og Opland. John S. Olsens Trykkeri A/S. Arendal 1914. 55 s.
 • Berg, Bjørn Ivar; Moiseberg i Fyresdal : 1541-1549. Norsk bergverksmuseums undersøkelser av et kobberbergverk i Telemark. Utg. Novus forlag, Norsk bergverksmuseum. 2006. 400 s. ISBN 978-82-7099-444-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjercke, Kari Benedikte: Desimering av fornminner. Gjennom et halvt århundre. En komparativ analyse med materiale fra Telemark. (Skien og Fyresdal.) Hovedfagsoppgave, universitetet i Oslo. Våren 2001. 129 s.
 • Bugge, Alexander og Oluf Kolsrud: Diplomatarium Norvegicum : Series topographica : fornbrev til kunnskap um Noregs indre og ytre soga, maal, ætter, seder, lovgjeving og rettargang i gamall tid : bygdesamlingar : Fyresdal i Telemark, 1308-1708. Utg. 1919. 299 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøstrup, Johan Christian, red.: Vandringer i Setesdal Austhei. Friluftsforlaget 2014. 345 s.
 • Grøndahl, Finn Audun: Hjuringlokk og bjølleljod. Stølsbruket i Fyresdal. 1997. 36 s.
 • Hansen, Lars Ivar: Markebol og ødegårder : bosetning og økonomiske forhold i Fyresdal ca. 1300-1660. Utg. Universitetsforlaget. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Lars Ivar: Ødegårder og økonomisk nedgang i Fyresdal, Telemark. Agrarkrisa i senmiddelalderen i en Vest-Telemarkbygd. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1980.
 • Hartenstein, Tilman m. fl.: Red River Girl (Orabel Thortvedt). Vest-Telemark Museum og Historical & Cultural Society of Clay County 2020
 • Hattaland, Kyrre: Foldsæ landbruksskule 60 år : 1923-1983. Årsmelding for 1982. Utg. Foldsæ landbruksskule. 1983. 52 s.
 • Kiær, Joh. H. Fra nord og sør. En lensmanns betraktninger gjennom 50 år. Eget forlag. Hønefoss 1956. Brødrene Lindberg Trykkeri og Bokbinderi. Hønefoss.
 • Knutson, Tormod: «Den store stilla. Frå Fyresdal i gamle dagar». I: Heimen, b. IX, s. 513–516. (I serien: «Fra gard og grend»).
 • Lauvdal, Hans Andor: Frihet og likhet. Arbeiderrørsla i Fyresdal 100 år. 1888-1988. 1988. 31 s.
 • Lauvdal, Magnhild: Førsdalsmåli. Norgesforlaget AS. 2004. 176 s.
 • Ormtveit, Astrid S.: Banken og bygda gjennom 100 år. Sparebanken Sør Fyresdal, tidlegare Fyresdal Sparebank. 1998. 95 s.
 • Minne frå Fyresdal 1940-1945. Fyresdal skule- og kulturutval. 1995. 128 s.
 • Nygaard, Steinar: Substantivbøyinga i Fyresdalsmålet. Hovudoppgåve i norsk (?), Oslo 1978.
 • Raudåna, Astrid: I gamle dage. Forteljingar frå Rukkedalen og Gjevden i Gjøvdal og Nedre Birtedalen i Fyresdal. Vindilhytta v/Astrid Raudåna, 4865 Åmli. November 2009. 72 s.
 • Sanden, Gunnar: Vest-Telemark boki. Utg. @NNO forlag. 2004. 230 s. ISBN 8299610834
 • Skulen i Fyresdal i 250 år. 1739-1989. Fyresdal skulestyre med jubileumsnemnd. 1989. 55 s.
 • Tveitane, Ottar: Ei jamføring av språket (lydverk, formverk og evt. ordfang) i Glossemata Tellemarchica (Fyresdal 1698) og vest-telemålet i dag, og ei vurdering av korleis Bloch gjev att målføret i skrift. Hovudoppgåve i norsk (?), Oslo 1973.
 • Veum, Bendik: 60 års festskrift for Fyresdal Handelslag : 1871-1931. 1931. Digital versjon på Nettbiblioteket.
 • Veum, Lars: Husmannsvesenet i Fyresdal. Sjå deg attyvi. Fyresdal Sogelag 2007. s. 60-99.
 • Veum, Lars: Eit hundreår med skogbruk i Fyresdal. Utg. Fyresdal skogeigarlag 2010. 109 s.
 • Veum, Lars: Kyrkjene i Fyresdal. Utg. Fyresdal Sokneråd 2013. 144 s.
 • Østmoe Kostveit, Åsta: Folkekunst, tidtrøyte eller magi. Figurar på gamle treskjelåvar. TELEMARK forlag november 2018. 180 s.
 • Østmoe Kostveit, Åsta: Fire stolar i Fyresdal. Telemark historie Nr. 34 - 2013 s. 121-134.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19230617 Fra: Knut Kleivane (søskenbarn), Veum, Fyresdal, Telemark Til: Alice? , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Amerikanske forhold, Emigrasjon, kommunale reisepenger, Økonomiske kår, dyrtid, arbeidsledighet, skogsarbeid, Primærnæring, handelsskole, halt, Helse og sykdom, eksersis, tjenesteudyktig, Familieforhold, sinnsykdom, forlovelse, Værforhold,
 • År: 19291104 Fra: Knut Kleivane (søskenbarn), Veum, Fyresdal, Telemark Til: Alice , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: ekteskap, gårdforpakter, tjenestefolk, Økonomiske kår, skogsdrift, Familieforhold,
 • År: 19520205 Fra: Knut Kleivane (søskenbarn), Veum, Fyresdal, Telemark Til: Alice? , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Nærmiljø, gårdsdrift, Helse og sykdom, gikt, turisme, Værforhold, elektrisitetsverk, krigsfrykt, Familieforhold, dødsfall. Fulltekstversjon av brev nr. 1927
 • År: 19591028 Fra: Knut Kleivane (søskenbarn), Veum, Fyresdal, Telemark Til: Alice? , USA Eier: "Gulliksensamlinga", DH, Bø i Telemark
Stikkord: Helse og sykdom, sykehus, kafedrift,

Ætter og biografier

 • Irgens, Arne Chr.: Minner om Otto Irgens. Prest og far. 1902-1970. Chr. Irgens slektsfond. Bodoni forlag. Bergen 2011. 126 s.
 • Ormtveit, Astrid Synnøve: Fyresdølen Olav Bjørgulvson Straume. Felespelar, heimefrontveteran og livskunstnar. Eige forlag. 1990. 58 s.
 • Ormtveit, Astrid S. Quisling-saga. Ættesaga frå det 16. århundre til 1945. Eige forlag 1993. 113 s.
 • Qvisling, J. L.: Fra mine unge aar. Fyrste utgåve 1912. Erik St. Nilssens Forlag. Skien. Ny utgåve som faksimilieutgåve 2004. Norgesforlaget AS. 162 s.
 • Veum, Lars: Petter Veum, meisterspelemannen frå Fyresdal. Fødd 8. august 1811. Jubileumshefte 2011. 9 s.
 • Finne-Grønn, S. H. "Sogneprestene i det gamle Fyresdal. Qvislin-slekten i Telemarken." Særtrykk av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Tidsperiode ikkje oppgjeve.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (947 FYRESDAL)
Diplomatarium Norvegicum. Series topographica. Fyresdal i Telemark 1308-1708. 1919. 299 s. Red. Alexander Bugge, Oluf Kolsrud.
 • Diplom ; vitnebrev ; forliksbrev (1016 VINJE)

Gamle brev. I: Aarsskrift. Historielaget for Telemark og Grenland. 1918. S. 47-61. Red. Alexander Bugge. Merknad: 4 brev: 1512 (avskrift frå ca. 1700, omhandlar Vinje), 1571 ::(Rauland), 1708 (2, Fyresdal) .

 • Bloch, Thomas: Glossemata Tellemarchica. Fyresdal 1698. Skrifter fraa Norsk Maalførearkiv ved Sigurd Kolsrud. Oslo 1956. 37 s.
 • Gardåsen, Tor: Arkitekt Heinrich Karsten og hans virke i Skien og omegn. Telemark Historie nr. 3 1982. Våningshuset på Kiland Øvre (Fyresdal gnr. 25/1) er omhandla på s. 96-99.
 • Hansen, Lars Ivar: Markebol og ødegårder. Bosetning og økonomiske forhold i Fyresdal ca.1300-1660. Universitetsforlaget 1980. 259 s.

Aviser