Vestby kommune

Vestby kommune ligger i regionen Follo i Akershus fylke. Den grenser til kommunene Moss, Indre Østfold, Våler, Ås og Frogn. Viktigste tettsteder er Vestby, Son, Hølen, Hvitsten og Garder. Europavei 6 går gjennom kommunen, og Østfoldbanen har stasjoner i Vestby og ved Son. Mens den sørlige delen av kommunen har en historie knyttet til tømmereksport i hollendertiden, preges den nordlige delen av landbruk rundt Vestby og Garder. I Son og Hvitsten er også kystkulturen tydelig tilstede.

Vestby
0211 Vestby komm.png
Basisdata
Kommunenummer 3216
Fylke Akershus
Kommunesenter Vestby
Areal 0  km²
Areal land 0  km²
Areal vann 0  km²
Folketall ukjent kode (2023)
Grunnlagt 1838
Sammenslåing(er) 1943: Hølen innlemmet
1964: Son innlemmet
Målform bokmål
Nettside Nettside
Liste over ordførere

Hølen ble innlemmet i kommunen i 1943. Dette vedtaket ble bekreftet etter andre verdenskrigs slutt, ettersom slike vedtak fattet i krigsårene i utgangspunktet var ugyldige. Son ble innlemmet i 1964. I en folkeavstemning forut for kommunesammenslåingen var det et meget stort flertall mot sammenslåing blant innbyggerne i Son, men dette ble ikke tatt til følge.

Vestbys kommunevåpen viser tre gullfargede kors på rød bakgrunn. Disse representerer de tre sognene i kommunen: Vestby, Såner og Garder, alle tidligere middelalderkirker. Kommunevåpenet er tegnet av Bjørn Linnestad, grunnlegger av Vestby historielag.

Prestegården ved Vestby kirke var Vestby kommunes tusenårssted.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Kommunedannelsen

Vestby ble gjennom formannskapslovene av 1837 opprettet som landkommune, men med noe mindre areal enn dagens kommune. Hovedregelen var at hvert prestegjeld skulle være en egen kommune. Men i Vestby prestegjeld hadde Son og Hølen lenge vært ladesteder underlagt Christiania, og av denne årsak ble de en egen bykommune, som i 1848 ble delt i to.

I 1943 ble det bestemt at Hølen skulle slås sammen med Vestby. Dette vedtaket ble, som alle andre vedtak fattet av Nasjonal Samling under okkupasjonen, erklært ugyldig, men Stortinget valgte allikevel å vedta sammenslåing av de to kommunene.

I 1964 ble også Son innlemmet i Vestby kommune. Dette skjedde til tross for massiv motstand i begge kommuner. Det var debatt om den nye kommunens navn; fra Son kom forslaget «Såner kommune», som var akseptabelt for både hølninger og soninger, og fra Garder kom forslaget «Gardarike». Man valgte Vestby, som allerede lenge hadde vært navnet på prestegjeldet kommunen omfatter.

Tettsteder i Vestby kommune

Skolene i Vestby

 
Grevlingen skole og kultursenter i 2007.
Foto: Chris Nyborg

Se også

Referanser

  1. Statistisk sentralbyrå: Befolkning og areal i tettsteder, 1. januar 2014; pr. 01.01.2014 bodde drøyt 5800 mennesker i tettstedet Moss i Vestby kommune.

Eksterne lenker

Aviser på Nettbiblioteket

Koordinater: 59°36′08″ N 10°44′52″ Ø