Årstallsliste for Lillestrøm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Årstallsoversikter for alle tettstedene i Skedsmo kommune er under utarbeidelse. Listene lenkes sammen til en hovedliste for kommunen, Skedsmos historie i årstall. Oversiktene er ikke fullstendige, og de har ikke fått sin endelige utforming.

Fram til omkring 1850

Sletta mellom Nitelva og Leira der Lillestrøm ligger, hadde to eiere. I sør lå Sørumsnesene som tilhørte Sørum gård. Senere har denne delen offisielt fått navnet Nesa og utgjør søndre bydel. Nord for Sørumsnesene lå Kjellermyra som tilhørte Kjeller gård. Den ble kalt Kjellermåsan. I nord lå Kjellervolla som også tilhørte Kjeller gård. Den fikk senere offisielt navnet Volla, og utgjør nordre bydel. Skillet mellom myrene ligger i Brandvalgata. Hele sletta ble kalt Måsan.

Omkring 1850 bodde det omkring 50 mennesker her, og de var fordelt på 12 husmannsplasser. De første plassene ble ryddet på 1700-tallet, men de fleste ble ryddet mellom 1820 og 1860. Plassene ble borte etter hvert som Lillestrøm ble utvidet.

1850-1900

1854
1859
 • Brandvalsaga, det første dampdrevne sagbruket, stod ferdig.
1860
 • Storflom.
 • Sagbrukene Brandvalsaga og Tandbergsaga satt i drift.
1861
1862
1863
1865
 • D/S Strømmen satt i rutetrafikk på Øyeren. Anløpsstedet i Lillestrøm var i Kanalen som lå like ved Lillestrøm jernbanestasjon.
 • Skedsmo Indremisjonsforening stiftet.
 • Folketellingen viser at tettstedet hadde 458 personer og 52 bolighus.
1867
1869

Tærudgårdene ble bygd av handelsmannen Christian Tærud. De fire bygningene var først arbeiderboliger for sagbruksarbeidere, senere for jernbanefolk.

1875
 • Åtte dampsager var i drift.
 • Folketellingen viser et innbyggertall på 1275.
1876
1877
 • Måsaveien, dagens Storgata, ble åpnet, og Lillestrøm fikk veiforbindelse til Skedsmo-bygda og nabokommunene.
1880
1882
1883
 • Lillestrøm fikk egen feier. Han hadde også ansvar for stedets brannreglement som ble gitt ved kongelig resolusjon dette året.
1884
1886
1887
1889
 • Lillestrøm bedehus offisielt tatt i bruk som kirke for Lillestrøm.
 • Frelsesarmeen begynte sin virksomhet.
1890
1891
1893
 • Lillestrøm fikk fast politi.
1894
 • Stedet fikk sitt første postbud.
1895
1898
1899

1900-1930

1902
 • Sørum skole tatt i bruk.
 • Første kinoforestilling vist av en omreisende filmframviser.
1906
 • Storbrann. 40 bolighus og flere bedrifter brant ned.
1907
1908
1910
1911
1912
1913
 • Herredsstyret bestemte at bilkjøring skulle være tillatt i Lillestrøm. Den første bilen tatt i bruk.
 • Lillestrøm kommunale kino opprettet.
1914
1916
 • Storflom.
1917
1918
1920
1921
1922
1923
1924
 • Lillestrøm får sin egen kino.
1925
1926
1928

1930-1960

1934
 • Storflom.
1935
1940
1943
 • 18. november: Britisk bombeangrep mot Kjeller flyplass. Materielle skader i Lillestrøm.
1944
1948
1951
1952
 • Olympisk idrett (ishockey) i Lillestrøm, i anledning olympiske leker i Oslo.
1953
1957
1959

1960-2000

1962
 • Lillestrøm og Skedsmo kommuner slått sammen.
 • Lillestrøms folketall: 10547
1964
1966
 • Storflom.
1967
 • Største flom på 1900-tallet. 5,27 m over Øyerens normalvannstand.
1969
1977
 • LSK vinner både NM og seriegull, klubbens eneste ”The Double”.
1979
 • Lillestrøm Sparebank først ute med minibank på Romerike.
1981
 • Lillestrømbanken testet ut smartkort med chip for opplastning av kontanter gjennom banken. Tilsvarende teknologi brukes på kort i 2012.
1983
 • Lillestrømbankens første betalingsminibank installert på bensinstasjonen Døgnet Rundt AS.
1986
 • Nye Skedsmo videregående skole tatt i bruk.
1987
 • Lillestrømbanken 100 år. Gav Torvscenen som jubileumsgave til Skedsmo kommune.
1990
1991
1994
 • Gågata i Nittedalsgata mellom Storgata og Solheimsgata sto ferdig.
1995
 • Storflom.
1998
 • 13. juni: Lillestrøm fikk bystatus.
 • 25. september: Lillestrøm stasjon gjenåpnet, fornyet og utvidet.
 • 8. oktober: Gardermobanen åpnet.
 • Lillestrømbrua og Rælingstunnelen åpnet.
1999

Etter 2000

2000
2002
2004
2005
2007

16. juni: Statuen Sagarbeideren avduket på plassen foran gamle Kirkegatens skole.

2008
 • Lillestrøm kåret til Årets sykkelby i Norge.
2010
2011
 • Skulpturen Sagbladet plassert i Elvebredden kunstpark.
 • Skulpturen Reasons to hang around plassert i gågata.
2012


Kilder og litteratur