Årstallsliste for Strømmen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Panorama fra Braate mot Strømmen og Rælingsåsen rundt 1910.
Foto: Akershusmuseets samlinger

Arbeidet med å lage årstallslister i Skedsmo er i gang. Listene knyttes sammen på pekersiden Skedsmos historie i årstall. Periodeinndelingen nedenfor er foreløpig.

Før 1500

Minnestein for Karl XIIs innkvartering på Stalsberg i Skedsmo 1716.
Foto: Per Klevan
 • Middelalderen: Mølledrift i Gisledal under Stalsberg.
 • Stalsberg gård omtalt i Haakon Haakonsons saga 1217-1263.

1500-tallet

 • Omkring 1520: De første vannsagene ble bygd. Dette var bondesager for gårdene Stalsberg, Bråte, Ryen og Vestby som hadde vannrettighetene i elva.

1600-tallet

 • 1622: Borgerskapet fikk enerett til trelasthandel i Norge, og de tok etter hvert over gårdene, vannfallrettighetene og bygde større sagbruk i Sagelva.
 • 1670- og 1680-åra: Krise i trelastnæringen. Sagbruksprivilegier og sagkvoter ble innført.

1700-tallet

 • 1716: Svenskekongen Karl XII tok inn på Nordre Stalsberg under sitt felttog i Norge.
Saugdalen Brugsskole på Flækken i Sagdalsveien 29 er i dag i privat eie.
Foto: Per Klevan
 • 1760: Saugdalen Brugsskole etablert som den første fastskolen i både Skedsmo prestegjeld og Akershus amt.

1800-tallet

 • 1852: Strømmen stasjon åpnet som den første i landet utenfor hovedstaden.
 • 1852: Landets første sidebane åpnet fra Strømmen stasjon langs Sagelva, med hester som trekkraft.
 • 1853: Første telegram i Norge sendt fra Sagdalen Bomvokterstue til Christiania 19. desember.
 • 1854: Norsk Hovedjernbane åpnet til Eidsvoll, overtok den store planketransporten fra Romerike til Christiania.
 • 1855: Landets første jernbanepoståpneri opprettet ved Strømmen stasjon 1. februar.
 • 1860: Sagbruksprivilegiene ble avskaffet. Dampmaskinen konkurrerte ut vannsagene. Nye dampsager ble oppført i Lillestrøm, de fleste med sirkelsagblad.
 • 1861: Skytterstevnet på Strømmen 8. september 1861 med 500 skyttere på Slora, omtalt som «Vor første store Skytterfest».
 • 1863: Stav distriktsfengsel etablert på Stavtoppen i Strømmen.
 • 1873: Strømmens Værksted ble etablert.
Strømmen Trævarefabrik kjøpte Braate mølle og sag i 1884.

1900-1950

Gisledal mølle fra 1907.
Strømmen Postkontor lå mange år i Hoberggården, Strømsveien 52.
Flaen Brug. Det var her Oluf A. Martins Møbelindustri holdt til.
Foto: Steinar Bunæs

1950-2000

 • 1957: Nytt Skedsmo rådhus innviet i Strømmen.
 • 1961: Romerike Yrkesskole etablert i Strømmen. Fra 1976 Strømmen videregående skole.
 • 1962: Lillestrøm og Skedsmo kommuner sammenslått etter 54 års adskillelse.
 • 1972: Sentralrenseanlegget RA-2 ble etablert i fjell ved Strandveien. Avskjærende ledninger ga sterk bedring av vannkvaliteten i Sagelva.
 • 1985: Strømmen Storsenter åpnet sitt første byggetrinn med 39 forretninger.
 • 1995: De første planene for miljø- og historiepark langs Sagelva lanseres.

Etter 2000

Strømmensaga ligger i Mølleparken, Sagdalen.
Foto: Steinar Bunæs
 • 2007: Møllesteinsmonumentet reist i Mølleparken, hundreårsminne for Gisledal mølle.
 • 2008: Sagstien åpnet 5. mai. Sagelvas Venner tildelt Skedsmo kommunes pris for godt bygnings- og utemiljø.
 • 2009: Strømmensaga innviet 27. september av ordfører Anita Orlund i Skedsmo kommune. Oppgangssag i 1700-talls utførelse.
 • 2011: Trevarebrua i ny utgave innviet 3. november.
 • 2013 Trevar’ns Venner tildelt Skedsmo kommunes pris for godt bygnings- og utemiljø.
 • 2014: Strømmenkverna innviet 3. mai 2014 av ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune. Bekkekvern i gammel utførelse med kvernsteiner hentet fra Ytre Sogn.
 • 2014: Sagelvas Venner tildelt Skedsmo kommunes pris for godt bygnings- og utemiljø i Mølleparken.
 • 2017: Trevarelokalet Trevar’n ferdig restaurert.

Kilder og litteratur

 • Bunæs, Steinar: Gisledal mølle. Et hundreårsminne for Strømmen. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2007.
 • Haavelmo, Halvor: Fra bondegårder til by. Vannsag – Storindustri. Lillestrøm 1955. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Molaug, Sonja, Kari Amundsen og Arnesen, Kirsten: Industrihistorie langs Sagelva. Den kulturelle skolesekken. Skedsmo kommune 2007.
 • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Sagelva … med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Utgitt av Sagelvas Venner. Strømmen 2004. Ill.
 • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2006.
 • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2008.
 • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. 2. opplag. Strømmen 2009.
 • Bunæs, Steinar: «Sagmesterboliger». I Romeriksposten nr. 23, 24. juni 2015.
 • Bunæs, Steinar: Sagmesterboligene i Strømmen. Utgitt av Sagelvas Venner i samarbeid med Skedsmo bygdemuseum, Huseby gårds venner og Skedsmo historielag. Strømmen 2014. ISBN 987-82-997416-7-5
 • Bunæs, Steinar: Strømmensaga. Utgitt av Sagelvas Venner. Strømmen 2010. ISBN 987-82-997416-4-4
 • Bunæs, Steinar: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2010. ISBN 978-82-997416-6-8
 • Bunæs, Steinar: «Ferdighus fra pol til pol.» (Strømmenhus til hele kloden) I Skog nr. 3, 2011, s. 26-29.
 • Bunæs, Steinar: «Husene fra Strømmen ble verdensberømt». I Romeriksposten nr. 37, 21. oktober 2015.