Bibliografi:Askim kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Askim · Eidsberg · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hobøl · Hvaler · Marker · Moss · Rakkestad · Rygge · Rømskog
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Spydeberg · Trøgstad · Våler
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Askim frie misjonsforsamling gjennom 60 år : festskrift. Utg. Centraltrykkeriet. 1936. 28 s.
 • Askim idrettsforening gjennom 60 år : 1893-1953. Utg. Askim idrettsforening. 1953. 201 s.
 • Enstad, Nils-Petter: Kan ikke tie om Jesus : Frelsesarmeen i Askim 100 år 1902-2002. Utg. Frelsesarmeen (Askim). 2002. 86 s. ISBN 8291919178. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fra glasskår til isolasjon : 50 år : 1935-1985. Utg. Glava isolasjon, AS Glassvatt. 1985. 153 s.
 • Glomvik, Johan: Askim elektrisitetsverk gjennom 75 år : 1908-1983. Utg. Elektrisitetsverket. 1983. 67 s.
 • Grønset, Jens: Av husmennenes saga : og glimt fra det gamle Askim. Utg. 1979. 59 s.
 • Gundersen, Johan: Katralenslekten : Askim 1460-1960. Litt slekts- og gårdshistorie. Utg. Joh. Gundersen. 1960. 278 s.
 • Halfdan Borgersen : et hundreårsminne : 10.juli 1887- 10.juli 1987. Utg. 1987. 31 s.
 • Heggen og Frøland. Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. Red. av en komite. 1965-
  • B.1. Berggrunnen og jorden. Bygdenes eldste historie. Mellomalder. Bygdemålet. 1965. 377 s.
  • Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. XIII, s. 528–533.
  • Halvb. 2, del 1. Miljøtyper, plante- og dyreliv. Tradisjon om vokster. 1978. 136 s.
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold : 6 : Askim. Utg. Novus forlag. 2005. 279 s. ISBN 9788270994250; ISBN 8270994251. Digital versjonNettbiblioteket
 • Idland, Tor: Fra bygderenn til storklubb : 100 år : Askim Idrettsforening, 1893-1993. Utg. Askim idrettsforening. 1993. 175 s. ISBN 82-90320-14-0.
 • Idland, Tor: Fra husnød til boliger for folk flest : Askim og omegn boligbyggelag 50 år : 1947-1997. Utg. AOBBL. 1997. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Geir-Otto: Historien om badene i Askim. Utg. G. O. Johansen. 2015. 95 s.
 • Kure, Randulf og Tor Idland: Fra landsbygd til stasjonsby : Askim-bilder fra 1860-1920. Utg. Askim historielag. 1992. 159 s. ISBN 8290320124.
 • Larsen, Gustav: Askim idrettsforening 1953-1968 : tillegg til 60 års beretningen. Utg. 1968. 76 s.
 • Ljøgodt, Lars: 50 år : Mørkfoss-Solbergfoss Askim. Utg. Oslo lysverker. 1974. 40 s. ISBN 8299036518.
 • Meyer, Johan: Tapte kulturverdier : Askim gamle kirke. Utg. 1936.
 • Nygaard, Jan Egil: Skogen i Askim : ressurser, arbeidsoppgaver og miljø. Utg. Landbrukskontoret, Skogbruksetaten i Askim. 1990. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Paulsen, Kirsti Meum: Eldreomsorg i Askim komune. Utg. Høgskolen i Østfold. 2007. 57 s. ISBN 9788278252161. Merknad: Serie: Oppdragsrapport / Høgskolen i Østfold ; 2007:2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rønning, Guri: Helt i hundre : et stykke korps-, kultur- og musikkhistorie fra Askim og Indre Østfold. Utg. Askim pike- og guttekorps. 2014. 15 s.
 • Skar, Birgitte: Ny E-18 Melleby - Askim, Østfold fylke. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1996. 56 s. ISBN 8242606374. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjørten, Fredrik Johannes: Johannes Olsen Masengs slekt fra Nord-Maseng i Askim fra 1900 til ca. 1300 ; Elise Marie Hansdatters forfedre fra Rakkestad fra 1900 til ca. 1600. Utg. F. J. Skjørten. 2009. 107 s. ISBN 9788299750615. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjørten, Fredrik Johannes: Slekten fra Skjørten i Askim gjennom 500 år : Ole Fransen Skjørten og Johanne Monsdatter Onstads etterkommere og forfedre, og forfedrene til de inngiftede slekter fra Vest-Høie og Nord-Høie i Eidsberg. Utg. F. J. Skjørten. 2005. 186 s. ISBN 8230303657. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solheim, Per M.: Den gang da : om grunnloven og Askim i 1814. Utg. Askim kommune. 64 s. ISBN 9788292702049.
 • Spilling, Gunnar: Askim indremisjonsforening gjennom 75 år : 1872-1947. Utg. 1947. 54 s.
 • Svanstrøm, Odd: Askim turnforening : stiftet 1. oktober 1926 : en kort beretning om de første 50 år. Utg. Askim turnforening. 1996. 100 s.
 • Sydengen, Svein: Scener fra mitt eget liv : en gutts oppvekst i Askim. Utg. S. Sydengen. 2014. 159 s. ISBN 9788299841115.
 • van Bruggen, Ingjerd og Marius Hellerud: Dorthe Larsdatter Løken og hennes etterkommere : en slektshistorie fra Askim. Utg. 2007. 238. ISBN 8230305420.
 • Westgård, Kjell-Arve: De kom fra Eidsberg : Westgaard's og Westgård's. Utg. K. A. Westgård. 1994. 107 s.
 • Aaser, Magna: En gammel slekt fra Askim : (slekten Kolstad). Utg. 1932. 134 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Barlaup, Geir: Teknologiutviklingen på turbinene i Mørkfoss/Solbergfoss. Universitetet i Oslo 1992. Fag: Historie. Kommune: Askim
 • Fjellbekk, Annikken Hamran: Norsk bosettingspolitikk - i klem mellom statlige mål og kommunal autonomi : Rygge og Askim kommuners behandling av IMDis anmodning om å bosette flyktninger. Masteroppgave i statsvitenskap - Universitetet i Oslo, 2010. Fulltekst
 • Grøndahl, Ulf: Jordeiendomsforholdene i Askim på 1600- og 1700-tallet. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Lunden, Kåre: Heggen og Frøland i mellomalderen. Oslo 1965 Fag: Historie
 • Oraug, Johs: Tettstedsutvikling i et jordbruksdistrikt. Askim. NLH 1971 Fag: NLH
 • Oterholt, Bent-Roni: Samfunnsendring og religiøs nyorientering. Et studie av nyevangelismen i Mellem-Borgersyssel provsti, med særlig vekt på utviklinga i Askim frie kristelige missionsforening 1875-1930. Trondheim 1981 Fag: Kristendomskunnskap
 • Stordahl, Erik: Flytteindeks - flytting til og fra Askim/Mysen handelsdistrikt i 1971. Oslo 1975 Fag: Geografi
 • Dæhlen, Asbjørn: Kulturlandskapet i Askim. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Askim
 • Vik, Guri: Eiendomsforhold og tettstedsutvikling. En studie av tettstedsutviklingen i Askim kommune i Østfold med spesiell vekt på eiendomsforholdene. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Jordskifte. Kommune: Askim

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19250302 Fra: C. Megrund (fetter), Askim, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, sangkor, fotografier. Brevnummer: 2809
 • År: 19250730 Fra: C. Megrund (fetter), Askim, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, norsk-amerikanere, Kultur, jubileum, Hverdagsliv, sommerferie, Alderdom, Familieforhold. Brevnummer:2654
 • År: 19271019 Fra: C. Megrund (fetter), Askim, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektskap, Familieforhold, fotografier. Brevnummer: 2653
 • År: 19271119 Fra: C. Megrund (fetter), Askim, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektshistorie. Brevnummer: 2655

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (84 ASKIM)
Innbyggerne i Askim 1801. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 229-282. Merknad: Redigert.
 • Kongebrev - løyve (85 ASKIM)
Mer fra samferdselens saga i Østfold. Onstad sund. I: Østfoldarv. Årbok for museer og historielag i Østfold. Nr 5 (1958-60). S. 84-88. Red. Arnt Sandem. Merknad: Løyve til ferjedrift og innkreving av sundtoll 1777.

Aviser

Eksterne lenker