Bibliografi:Spydeberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Askim · Eidsberg · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hobøl · Hvaler · Marker · Moss · Rakkestad · Rygge · Rømskog
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Spydeberg · Trøgstad · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Christophersen, Bjørn: Idéskisse Spydeberg sentrum. Utg. Konsulentfirmaet Langeland. 1973. 37 s.
 • Den fremtidige skoleordning i Spydeberg : Herredstyrets, skolestyrets og kretsmøters behandling 1935/37. Utg. Spydeberg kommune. 1937. 22 s.
 • Egeland, Aslaug og Ingrid Nesje: Egeland-slekten : Anne Marie og Markus Egeland. Utg. A. Egeland ; I. Nesje. 1986. 296 s.
 • Eriksen, Sissel H.: Når bonden blir syk. En studie av bondens handlingsmuligheter og strategivalg ved sykdom. (Sørreisa, Melhus, Snåsa, Spydeberg.) Hovedoppgave. Trondheim 1985 Fag: Sosiologi
 • Fürst, Roland: Resultatorientert planlegging og budsjettering : oppsummering etter 2. forsøksår i Spydeberg. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1987. Digital versjonNettbiblioteket
 • Grinitun 10 år. Utg. Grinitun (aldershjem). 1985. 7 s.
 • Hallerud, Alfhild: Hallerud gårds- og slektshistorie. Utg. A. Hallerud. 1984. 70 s.
 • Hallerud, Alfhild: Sølvbergslekta fra Spydeberg. Utg. A. Hallerud. 1986. 104 bl.
 • Hallerud, Alfhild: Torget i Spydeberg : Jørgenrudslekta. Utg. A. Hallerud. 1985. 75 bl.
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold : 4 : Spydeberg. Ved Margit Harsson. Utg. Seksjon for navnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. 2001. 311 s. ISBN 8299115825. Digital versjonNettbiblioteket
 • Juel, Eirik: Spydeberg bygdebok. Folk og hjem på gamle og nye tomter. Bosettingen i Spydeberg. Utg. Spydeberg bygdebokkomité. 2003-
  • B.1, del 1 og del 2: Midtbygda med stasjonsbyen. 2003. 1184 s. ISBN 82-996630-1-6 og ISBN 82-996630-2-4. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2, del 1: Nordbygda med Stegen og Vassbygda. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.2, del 3: Nordbygda med Stegen og Vassbygda. 2009. S. 1090-1721. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.3, del 1: Sørbygda med Heli og Mørk. 2015. 504 s.
  • B.3, del 2: Sørbygda med Heli og Mørk. 2015. S. 510-1015.
  • B.3, del 3: Sørbygda med Heli og Mørk. 2015. S. 1022-1444.
  • B.3, del 4: Sørbygda med Heli og Mørk. 2015. S. 1450-1987.
 • Karlsen, Kjell Dagfinn: Utskrift fra Menighetsbladet for Spydeberg, Heli og Hovin 1946 til 2006 : fødte, døpte, konfirmerte, vigde, døde. Utg. K.D. Karlsen. 2007. 147 s.
 • Løken, Johan: Lokalt selvstyre i Spydeberg fra 1837 til ca. 1860. Hovedoppgave. Oslo 1946 Fag: Historie
 • Skulberg, Gudtorm: Historiske notater som innbefatter bygdebok for Spydeberg. Utg. G. Skulberg. 1981. 142 s.
 • Skulberg, Per Kristian: Wilse : humanisten og hans laboratorium = Wilse : the humanist and his lab = Wilse : the humanist and his lab. Utg. Oktober. 2015. 117 s. ISBN 9788249513574.
 • Spydeberg bygdebok. Utg. Spydeberg bygdebokkomité. 1949-
  • B.1: Skulberg, Torleif: Kirker, prester og prestegård. 1949. 301 s.
  • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. VIII, s. 475–477.
  • B.2: Skulberg, Torleif: Mørk søndre, Spydeberg. En gårds historie. 1982. 246 s.
 • Stubberud, Tore: J. N. Wilse : en opplysningsmann. Utg. Valdisholm forlag. 2016. 249 s. ISBN 978-82-7412-081-7.
 • Sølvberg, Lauritz: Ettetavle 1617-1925 over Ramstad-Dingstad-slekten : en bondeslekt fra Spydeberg og omliggende bygder. Utg. 1925. 71 s.
 • Torp, Karin Birgitte Løkken: Hylliåsen i Spydeberg: naturgrunnlag, kulturverdier, områdebruk og verneverdi. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Spydeberg
 • Wilse, Jacob Nicolai: Forsøg til en stedsvarende meteorologisk Natur- og Huusholdnings-Calender for Norge søndenfields, efter ti Aars egne daglige Iagttagelser opsat og hermed i et kort Udtog udgivet deels som det første Bilag til Spydebergs Beskrivelse, deels og til at haves for sig selv af J. N. Wilse M. Phil. og Sogne-Præst til Spydeberg Præstegield i Aggershuus Stift. Utg. 1780.
 • Wilse, Jacob Nicolai: Norsk Ordbog, eller Samling af Norske Ord i sær de som bruges i Egnen af Spydeberg og viidere paa den Østre-kant af Norge, med Forerindring om Mund-Arten, samt Tillæg af nogle Egnens Ordsprog og Egen-Navne : som Bilage K til Spydebergs Beskrivelse og ellers at faae for sig selv. Utg. 1780.
 • Wilse, Jacob Nicolai: Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge, og i Anledning deraf adskillige Afhandlinger og Anmerkninger deels Norge i Almindelighed, deels dens Østre-Kant i Særdeleshed vedkommende, med nødvendige Kobbere og Bilager, efter 10 Aars egne Undersøgninger forfattet af J.N. Wilse Mag. Phil. Sognepræst sammesteds. Utg. 1779. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wilse, Jacob Nicolai: Skrifter i utvalg. Utg. Valdisholm forlag. 2016. ISBN 978-82-7412-082-2.
 • Østmo, Brit: Erfaringer fra forsøksvirksomheten i Spydeberg kommune 1984-85. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1986. 1 b. Digital versjonNettbiblioteket
 • Øvreås, Kjellaug og Størseth, Marit: Faktorer som påvirker bondekonas psykososiale arbeidsmiljø. En intervjuundersøkelse blant bondekoner i Stjørdal, Skaun, Ølen, Vindafjord og Spydeberg kommuner. Hovedoppgave. NLH 1982 Fag: Landbruksøkonomi

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18930223 Fra: Ellef Berg (bror), Spydeberg, Østfold Til: A.T. Berg, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, Religiøsitet, Helse og sykdom, Amerikanske forhold, gikt, pengemangel, lån, banklån, hypotekbank, Arbeidsliv, undervisning, lønn, Økonomiske kår, marked, Familieforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1035

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (182 SPYDEBERG)
Glimt fra svunne tiders skattelister. "Skoskatten" av 1711 for Spydeberg. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 33-44. Red. Martha Østensvig.

Aviser

Eksterne lenker