Forside:Åseral kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Agder
TIDLIGERE FYLKE: Aust-Agder • Vest-Agder
KOMMUNE: Farsund • Flekkefjord • Hægebostad • Kristiansand • Kvinesdal • Lindesnes • Lyngdal • Sirdal • Vennesla • Åseral

Om Åseral kommune
1026 Aaseral komm.png
Åseral er en innlandskommune i Agder fylke. Det meste av kommunens areal er hei- og fjellområder. Åseral ble opprettet som egen kommune i Aust-Agder fylke i 1838. I 1880 ble den overført til Vest-Agder, og i 2020 ble kommunen lagt til det nye Agder fylke. Åseral grenser til Hægebostad og Kvinesdal i vest, til Bygland og Evje og Hornnes i nord og øst, og til Lyngdal i sør.

Jord- og skogbruk er viktige næringer og 23 % av de sysselsatte arbeider i disse primærnæringene. Turisme er et satsingsområde i kommunen som har tre hytteområder og tre alpinsentre: Bortelid, Ljosland og Eikerapen. Disse områdene er i sterk utvikling med stor byggeaktivitet.   Les mer ...

 
Smakebitar fra artiklar
Ingrid Thorsland
Foto: Norske skulefolk, 1952
Ingrid Thorsland, født 14. september 1883 i Åseral, død 22. juni 1971 samme sted, var lærerinne. Hun tok eksamen ved Stord lærarskule i 1906 og Den kvinnelige industriskole i Oslo i 1918. Ingrid Thorsland underviste på Lisle Tovdal i Iveland, i Birkenes og Oddernes og ved Kyrkjebygda skule i Åseral til hun ble pensjonist i 1944. Hun hadde en rekke verv og var leder av Åseral sanitetslag i 26 år[1], styremedlem i Vest-Agder lærerlag og leder at Kristelig folkeparti i Åseral i 1948-1950.   Les mer …

Lærar og ordfører Nils Lyslo
Foto: Norske skulefolk, 1952
Nils Lyslo var fødd på Lyslo (gardsnr. 48, bruknr. 7) i Innvik i Nordfjord 30. januar 1900, og døydde på Bru i Sunnfjord 10. desember 1959. Han gjekk Volda lærarskule og var frå 1922 lærar i Åseral, før han drog til Lærdal og vart verande der til 1947. Han var ordførar i Borgund i 12 år[2] og hadde fleire andre verv.   Les mer …

Åseral kyrkje, ei lafta krosskyrkje frå 1822.
(2015)
Åseral sogelag i Åseral kommune i Agder vart skipa 24. april 1991. Føremålet er mellom anna «å arbeida for at alt av historisk interesse innan laget sitt arbeidsområde blir teken vare på og verna om - å vekkja, auka og spreia interesse for, og kunnskap om Åseral si soge». Laget samarbeider med andre sogelag, med Agder historielag og Landslaget for lokalhistorie. Laget utgir eit årsskrift. Anne Tone Hageland var den første leiaren. Arna Berg overtok i 1994 og er det fortsatt (pr. 2019). Laget har 56 medlemar (2019).   Les mer …

Hans Kristian Seip.

Hans Kristian Seip (fødd 6. november 1881 i Røyken, død 14. mars 1945 i Lærdal) var vegingeniør, fylkesmann i Sogn og Fjordane og stortingsrepresentant.

Hans Seip var son av sokneprest Jens Lauritz Seip (1852-1913) og Marie Frederikke Aubert (1853-1931). Han var fødd i Røyken i Buskerud, men voks opp i Åseral i Agder. Ein yngre bror var språkforskaren og universitetsrektoren Didrik Arup Seip medan systera Kathrine vart gift med biskop Eivind Berggrav. Seip tok eksamen ved Kristiania tekniske skole i 1900 og studerte ved Zürich Polytechnikum 1902-03. Han arbeidde i Statens vegvesen i Hedmark 1900-02, Møre 1903-09 og Hordaland 1909-15. Han var avdelingsingeniør ved vegvesenet i Bergen frå 1915 og var vegsjef i Bergen 1921-29.   Les mer …

Oscar Handeland ved skrivebordet, 1941.
Foto: NLM-arkivet
Oscar Handeland (1890-1967) var i heile sitt yrkesaktive liv tilsett i Norsk Luthersk Misjonssamband som historikar, redaktør i Kineseren (Utsyn) og lærar i kyrkje- og misjonshistorie ved misjonsskulen på FjellhaugSinsen i Oslo. I denne artikkelen vert det gjort greie for hans arbeid som historikar med særleg vekt på hans framstilling av lekmannsrørsla i høve til den offisielle kyrkja. I 1916 utgav fellesstyret (hovudstyret) i Det norske lutherske Kinamisjonsforbund ei historiebok om organisasjonen. Den har tittelen 25 år. Det står ikkje noko om kven som har skrive boka. Seinare vart det klart at forfattaren var Oscar Handeland. Handeland var på den tida redaksjonssekretær i Kineseren og medhjelpar eller assistent for Johannes Brandtzæg. Brandtzæg var sekretær (generalsekretær) i Kinamisjonsforbundet.   Les mer …

Didrik Arup Seip fotografert på 1930-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Didrik Arup Seip (født 31. august 1884 i Hobøl, død 3. mai 1963 i Bærum) var språkforsker. Han var professor ved Universitetet i Oslo i en årrekke, herunder rektor fra 1937. I 1940 var han medlem av Administrasjonsrådet, fra 1941 var han i tysk fangeskap. Familien flyttet fra Hobøl før Seip var ett år, og Seip vokste opp i Åseral og på Karmøy.

Seip ble cand. philol. i 1911 og dr. philos. i 1916. Han var professor i riksmål, senere nordisk språkvitenskap, ved Universitetet i Oslo 1916–54, dekanus ved det historisk-filosofiske fakultet 1927-36, og rektor ved universitetet 1937–45 (han ble avsatt i 1941 av okkupasjonsmakten).   Les mer …
 
Sjå òg


 
Kategoriar for Åseral kommune
ingen underkategorier
 
Andre artiklar


  1. Fædrelandsvennen 1952.03.01. Digital versjonNettbiblioteket.
  2. Firdaposten 1959.12.11. Digital versjonNettbiblioteket.