Forside:Storfjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Nordland • Troms • Finnmark
Sør-Troms • Midt-Troms • Nord-Troms
Balsfjord • Tromsø • Karlsøy • Lyngen • Storfjord • Kåfjord • Nordreisa • Skjervøy • Kvænangen

Om Storfjord kommune
1939 Storfjord komm.png

Storfjord kommune (nordsamisk Omasvuona suohkan; kvensk Omasvuonon kunta) i Troms og Finnmark fylke (før 2020 i Troms) ligger omkring Storfjorden, som er den innerste delen av Lyngen. Kommunen avgrenses i vest av Lyngsfjella, i sør og øst av grensa mot Sverige og Finland. Treriksrøysa ligger på en liten holme lengst øst i vannet Golddajávri og markerer grensa mellom de tre landa. Storfjord ble egen kommune i 1930, da den ble utskilt fra Lyngen.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Storfjord kystlag ble stiftet 2011Hatteng i Storfjord kommune i Troms. Kystlaget er en lokal avdeling av Forbundet KYSTEN og skal arbeide for å fremme kystkultur og tradisjoner. En viktig brikke i dette arbeid vil være den restaurerte nothjellen og kaianlegget i Rasteby. Kystlaget i Storfjord er i dialog med Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen om driften av den restaurerte fiskebåten, M/K ”Bråttsjø”. Andre viktige samarbeidspartnere vil være eierne av nothjellen, Storfjord kommune og omliggende kommuner samt reiselivsnæringen og kulturaktører i Lyngenregionen. Det er allerede sondert samarbeid med andre kystlag. Laget har 12 medlemmer.   Les mer …

Forbrukersamvirket NORDs mange avdelinger
Forbrukersamvirket NORD ble vedtatt opprettet i representantskapsmøte i Tromsø Samvirkelag den 8. desember 1992. Den nye organisasjonsplanen kom i virksomhet fra 1. januar 1993. En ny æra startet i forbrukersamvirket i Nord-Norge. Plutselig var dette blitt en tilnærmet geografisk helhet, men noe manglet enda for at man kunne si det: Midt-Troms var ikke med og i Indre Troms Samvirkelag hadde man sin egen modell.

Fra før hadde Lyngen Samvirkelag, Storfjord Samvirkelag og Balsfjord Samvirkelag sluttet å eksistere som selvstendige samvirkelag. De var avdelinger underlagt Tromsø Samvirkelag. Fra 1. januar 1993 kom også Storslett Samvirkelag med i dette fellesskapet. Malangen Samvirkelag ble fusjonert med Tromsø Samvirkelag den 1. januar 1995.

  Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Storfjord kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler