Kjeldearkiv:Fremmedboka på Nyrud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fremmedboka på Nyrud er en besøksprotokoll (fremmedbok) for gjester og passerende på Nyrud gård og fjellstue i Øvre Pasvik i Sør-Varanger kommune.

Gården ble opparbeidet av Ingvald Eriksen, noe han i 1950 skulle få Kongens fortjenstmedalje i gull for. Hovedhuset, annekset (stabbur) samt Elvenes-stabburet er nå fredet som del av landsverneplanen til Justisdepartementet.

Ingvald og hans kone, Marie, fikk etablert Nyrud gård som en av Statens Fjellstuer i 1936, og det ble obligatorisk for besøkende å skrive seg inn i Fremmedboka. Som fjellstue fikk Nyrud også rikstelegraf og telefon.

Riksveg 50 mellom Kirkenes og Varangerbotn var på midten og slutten av 30-tallet ikke helt ferdig, og de reisende benyttet båt langs Finnmarkskysten eller tok veien på finsk side på østsiden av Pasvikelva for å komme seg sør- eller nordover. Fra Svanvik gikk det båt fra Utnes til Salmijærvi på (da) finsk side, og fra Nyrud ble det antatt rodd over det rolige elvepartiet på Höyhenjärvi til finsk side. Derfra ble det benyttet buss til Inari eller Rovaniemi.

Noen sider mangler i den eldste fremmedboka som ble påbegynt i 1936. Fra år 1939 ser boka hel ut.

Frontperm fremmedbok.jpg

Det vil bli lagt ut en transkribert, kronologisk oversikt med navn, tittel og dato på dem som passerte gjennom Nyrud fjellstue fra 1936 og frem til 1950-tallet. Per 14. mars 2024 er registreringsarbeidet ikke ferdig!

Fremmedboka

Tekst i perm bok 1.jpg
Bind1Side1.jpg

De to bindene gir et lite historisk tverrsnitt av fastboende, veiarbeidere, bureisere, skogbrukarbeidere, bergverk, turister, fra statlige institusjoner, nøytralitetsvakten fra Altabataljonen, Trønderbataljonen IR12, Infanteriregiment nr 15 og IR13 og deretter okkupanter og medløpere for så å la hverdagslivet så smått komme tilbake i kommunen etter krigen.

== Fremmedboka bind 1, Side 1 rundt august 1936 ==
No35 Jos..?
No36 Otto
No37 Randi
No38 Eli. B Mal..?
No39 Linn Moe
No40 Erik Simensen?
No41 Løytnant Helge Skappel
No42 M. Rolstad Skoginspektør
No43 T. Meidell skogforvalter
No44 Anders Hodal Fylkesskogmester
No45 Skogvokter C.I Vogt
No46 Martha Schøyen Norsk fra Svanvik til Kirkenes
No47 Carl Schøyen Norsk fra Svanvik til Kirkenes
No48 Forsøksleiar Karl Fjærvoll Norsk fra Svanvik til Svanvik
No49 Pauline Fjærvoll frue Norsk fra Svanvik til ?
No50 Sverre Mosling landbr. avd.
No51 Signe Mosling frue Norsk fra Svanvik til?
No52 Sven Mosling barn Norsk fra Svanvik til ?
No53 Andr. Hustad
No54 Lina H(?)

=== Fremmedboka bind 1, Side 2 rundt september 1936? ===

Fremmedboka B1s2.jpg

Sipri Eloma Finsk fra Vouvatus (finsk for Vaggetem) til Höyenjärvi?
Alf Tørseth tolloppsynsmann Norsk fra Vaggatem til Ubestemt
Lars Eide Harjo Norsk fra Svanvik til Svanvik
? Betten Norsk fra Kirkenes til Kirkenes
? Betten Norsk fra Kirkenes til Kirkenes
? Betten Norsk fra Kirkenes til Kirkenes

=== Fremmedboka bind 1, Side 3 ===

Fremmedbok B1s3.jpg

No139/140 Organist Harald Eltun? Norsk fra Svanvik til Svanvik 240339
No105? Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 240339
No? Gustav Edval Særelæ Norsk fra Kiberg til Kiberg 240339
No242 Dagmar Sundelin Norsk fra Vadsø til Svanvik? 080439
No243 Arne Sundelin Norsk fra Sandnes til Svanvik? 080439
No244 Håkon Figenschou Norsk fra Vagatem til Jordanfoss 080439
No245 T. Fossland tolloppsynsmann Norsk fra Vagatem til ukjent 120439
No246 Lulla Fossland husmor Norsk fra Vagatem til ukjent 120439
No247 Ellen Moan Sykesøster/Jordmor Norsk fra Vagatem til Skogfoss? 120439
No248 J.F. Baldwin? Young? Britisk fra England til Salmijärvi 010639
No249 Hans? Luther? Finsk fra Helsingfors til Salmijärvi 010639
No250 Andr. H. Stärk Norsk fra Svanvik til Svanvik 020639
No251 Arnulf Ytregaard? Norsk fra Svanvik til Svanvik 020639
No252 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 020639
No253 Anna Ekhorn Norsk fra Svanvik til Tangenfoss 210639
No254 Erik Erlandsen arb. Norsk fra Svanvik til Tangenfoss 210639
No256 Edvin Ekhorn Norsk fra Svanvik til Tangenfoss 220639
No257 J. K. Nikkinen Norsk fra Svanvik til Tangenfoss 220639
No258 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Tangenfoss 220639
No259 Hans Hildonen Norsk fra Bratli til Tangenfoss 220639
No260 Thor Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes xxxx39
No261 Hans Torgersrud jr Norsk fra Kirkenes til Kirkenes xxxx39
No262 Aase Asphaug Norsk fra Kirkenes til Kirkenes xxxx39
No263 Gerd Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes xxxx39
No264 Hans Torgersrud Sr. Norsk fra Kirkenes til Kirkenes xxxx39
No265 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes xxxx39
No266 Martha Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes xxxx39
No267 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes xxxx39
No268 Birger Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 250639
No269 Gustav Anton Gærnæ kokk Norsk fra Sletten? til Kirkenes 030739
No279 Eilif Thorvald Hildonen Norsk fra Bratli til Grensefoss 030739
No271 Andreas Sotkajærvi Norsk fra Melkefoss? til Grensefoss 030739
No272 Karl Labahå Norsk fra Neiden til ? 040739

=== Fremmedboka bind 1, Side 4 ===

Fremmedboka B1s4

No273 Karl Hallonen veiarbeider Norsk fra Neiden til Hestefoss 040739
No274 Hilmar Ingerøien veiarbeider Norsk fra Neiden til Hestefoss 040739
No275 Andreas Labahå veiarbeider Norsk fra Neiden til Hestefoss 040739
No276 Leif Mikkola veiarbeider Norsk fra Neiden til Hestefoss 040739
No277 Sylvia Ingerøien Norsk fra Neiden til Hestefoss 040739
No278 Arne Mikkelsen veiarbeider Norsk fra Neiden til Hestefoss 040739
No279 Arne Karikoski Norsk fra Neiden til Hestefoss 040739
No280 Axel Hoel Norsk fra Skogfoss til Grensefoss 060739
No281 Andr. H Stærk Norsk fra Svanvik til Grensefoss 060739
No282 Marie Mikalsen Norsk fra Kirkenes til Grensefoss 070739
No283 Aksel Mikalsen Norsk fra Kirkenes til Grensefoss 070739
No284 Pauline Solem Norsk fra Bøkfjordfyr til Kirkenes 070739
no285 Einar Solem Norsk fra Bøkfjordfyr til Kirkenes 070739
No286 Henriette Holmsen Norsk fra Oslo til Kirkenes 080739
No287 Sven Holmsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 080739
No288 Olga Marie Holmsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 080739
No289 Hildur Antonsen Norsk fra Sørøysund til Svanvik 110739
No290 Målfrid Eide Norsk fra Elvenes til Svanvik 110739
No291 Laila Nilsen Norsk fra Bugøynes til Svanvik 110739
No292 Lilly Karlsen Norsk fra Kirkenes til Svanvik 110739
No293 Bergljot Nessan Norsk fra Nesseby til Svanvik 110739
No294 Haldis Marki Norsk fra Vadsø til Svanvik 110739
No295 Margot Marthinsen Norsk fra Grense-Jakobselv til Svanvik 110739
No296 Solveig Thomassen Norsk fra Elvenes til Svanvik 110739
No297 Mary Karlsen Norsk fra Bjørnevatn til Svanvik 110739
No298 Ludvika Woznitza Norsk fra Jakobsnes til Svanvik 110739
No299 Synnøve Mikkola Norsk fra Neiden til Svanvik 110739
No300 Vigdis Kristiansen Norsk fra Kirkenes til Svanvik 110739
No301 Bjørg Hanssen Norsk fra Kirkenes til Svanvik 110739
No302 Else Forsdahl Norsk fra Kirkenes til Svanvik 110739
No303 Irene Johansen Norsk fra Bjørnevatn til Svanvik 110739
No304 Birgit Koi Norsk fra Elvenes til Svanvik 110739
No305 Ingrid Olsen Norsk fra Kirkenes til Svanvik 110739
No306 Magda E. Henriksen Norsk fra Tana til Kirkenes 110739

=== Fremmedboka bind 1, Side 5 ===

FremmedbokB1s5

No307 Alvilde Jensen Norsk fra Berlevåg til Svanvik 110739
No308 Helga E. Kjelsberg Norsk fra Svanvik til Svanvik 110739
No309 Kirsten Kjelsberg Norsk fra Svanvik til Svanvik 110739
No310 P. Kjelsberg Norsk fra Svanvik til Svanvik 110739
No311 Vig? Ørstrand Norsk fra Svanvik til Svanvik 110739
No312 Esther Rennas Norsk fra Berlevåg til Karasjok 120739
No313 Marie Rennas Norsk fra Mandal til Karasjok 120739
No314 Kari Bøhler Norsk fra Nes i Romerike til Nes i Romerike 120739
No315 Signe Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 120739
No316 Bjørg Hamnes Norsk fra Svanvik til Svanvik 190739
No317 Bjørn Hamnes Norsk fra Svanvik til Svanvik 190739
No318 Elsa Hamnes Norsk fra Svanvik til Svanvik 190739
No319 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 190739
No320 Johs Jensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 310739-010839
No321 Einar Kollstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 310739-010839
No322 Signe Brueneck Norsk fra Svanvik til Svanvik 020839
No323 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 020839
No324 Aagot Möller Norsk fra Höenjærvi til Kirkenes 060839
No325 Lisbeth Guttormsen Norsk fra Höenjærvi til Kirkenes 060839
No326 Aslaug Heier Norsk fra Höenjærvi til Kirkenes 060839
No327 Olaf Feidkjær? Norsk fra Kirkenes til Rovaniemi 060839
No328 J. Forsdahl Norsk fra Kirkenes til Sellanrå 060839
No329 Signe Forsdahl Norsk fra Kirkenes til Sellanrå 060839
No330 Kika Forsdahl Norsk fra Kirkenes til Sellanrå 060839
No331 Anders Forsdahl Norsk fra Kirkenes til Sellanrå 060839
No332 P. H. Johnsen Norsk fra Tromsö til Kirkenes 070839
No333 A. Daleng insp. Norsk fra Harstad til Kirkenes 080839
No334 Hoel Tolloppsynsmann Norsk fra Skogfoss til Grensefoss 100839
No335 Aud Enes skolepike Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 100839
No336 Randi E. Strand skolepike Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 100839
No337 Hans Jakob Strand Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 100839
No338 Dagny Strand Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 100839
No339 Hans R. Strand Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 100839
No340 Nikolai Enes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 100839

=== Fremmedboka bind 1, Side 6 ===

Fremmedboka B1s6

No341 Oskar Nordgård Norsk fra ? til ? 19 august 1939
No342 Anna Nordgård Norsk fra ? til ? 19 august 1939
No343 K. Sørhus Norsk fra ? til ? 20 august 1939
No344 Sv. Jansson Norsk fra ? til ? 20 august 1939
No345 Alfr. Thoresen Norsk fra Bjørnevatn til ? 20 august 1939
No346 T. Rognmo Norsk fra ? til Bjørnevatn 20 august 1939
No347 Kånsteblom? Norsk fra Vaggetem til Höehjaur? 20 august 1939
No348 Haldis Solheim? Norsk fra Vaggetem til Höehjaur? 20 august 1939
No349 Ruth Opdahl Norsk fra Svanvik til Nyborg 21 august 1939
No350 Hjørdis Rafaelsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 21 august 1939
No351 Bengt? Fossland? Norsk fra Vagatem til Høyenjærvi 21 august 1939
No352 Lulla Fossland Norsk fra Vagatem til Høyenjærvi 21 august 1939
No353 T. Meidell skogforvalter Norsk fra Skogfoss til Elvenes 22 august 1939
No354 Harald Elton Norsk fra Svanvik til Svanvik 22 august 1939
No355 Borghild Nygaard Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22 august 1939
No356 Elsa Sælö Norsk fra Vadsö til Kirkenes 22 august 1939
No357 Ivar Sælö Norsk fra Vadsö til Kirkenes 22 august 1939
No358 Odd Ludviksen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22 august 1939-02 september 1939
No359 Robert Selström Norsk fra Kirkenes til Kirkenes ? august 1939
No360 Margrethe Selström Norsk fra Kirkenes til Kirkenes ? august 1939
No361 R. J. Halsel? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27 august 1939
No362 B. Harane? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27 august 1939
No363 Eli? Onsager Norsk fra Kirkenes til Oslo 29 august 1939
No364 Ina Jørgensen Norsk fra Kirkenes til Grimstad? 29 august 1939
No365 Asbjørn Böe Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 31 august 1939
No366 Anders Rask Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 31 august 1939
No367 Harald Andersen skauglerer? Norsk fra Grensefoss til Saltdal 02 september 1939
No368 Fritz Sundby skauglerer? Norsk fra Grensefoss til Saltdal 02 september 1939
No369 Halv. Hölvold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06 september 1939
No370 Asbjørn Böe Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06 september 1939
No371 Anders Rask Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26 september 1939
No372 Asbjørn Bøe Norsk fra Kirkenes til Kirkenes  ? september 1939
No373 ? Norsk fra Kirkenes til Oslo?  ? september 1939
No374 Ole Mellesmoen Norsk fra Kirkenes til ?  ? september 1939

=== Fremmedboka bind 1, Side 7 ===

Fremmedboka B1s7

No375 Sigurd Torgersen telegrafbestyrer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04 oktober 1939
No376 Reidar Brandskognes sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04 oktober 1939
No377 T. Fossland tolloppsynsmann Norsk fra Vagatem til Vagatem 04 oktober 1939
No378 T. Fossland tolloppsynsmann Norsk fra Vagatem til Vagatem 13 oktober 1939
No379 Alf Aune sivil? lensmannsbetjent Norsk fra Kirkenes til Hestefoss 11 oktober 1939 - 13 oktober 1939
No380 Anders Rask tolk Norsk fra Jarfjord til Hestefoss 11 oktober 1939 - 13 oktober 1939
No381 T. Meidell skogforvalter Norsk fra Svanvik til Elvenes 30 oktober 1939 - 01 november 1939
No382 C. I. Vogt skogforvalter Norsk fra Jordanfoss til Jordanfoss 30 oktober 1939 - 01 november 1939
No383 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 30 oktober 1939 - 01 november 1939
No384 Einar Beddari vakten Norsk fra Strainäs til Svanvik 01? november 1939
No385 Asgeir Böe lensmannsfullmektig Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08 desember 1939
No386 Leonar Kül Norsk fra Svanvik til Svanvik 08 desember 1939
No387 Jostein Westgård sjåfør fra Kirkenes til Kirkenes 08 desember 1939
No388 A. H. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 10 desember 1939
No389 Nordahl Grieg forfatter Norsk fra Hestefoss til Skogfoss 10 desember 1939 - 11 desember 1939
No390 Helge Lyngedal mediesentralman? fra Hestefoss til Skogfoss 11 desember 1939
No400 Sverre An?sen? sjåfør Norsk fra Elvenes til Elvenes 11 desember 1939
No401 Axel Hoel tollbetjent Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 11 desember 1939
No402 Bj. Bugge Herredsagmester Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11 desember 1939
No403 Sigurd Torgersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14 desember 1939
No404 E. Annaniassen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14 desember 1939
No405 A. Lervik Distriktssjef Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14 desember 1939
No406 Lauritzen sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14 desember 1939
No407 Torleif F. Nilsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15 desember 1939
No408 K. A. Marthinsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15 desember 1939
No409 Lalli? Allung? Finsk fra Höyhenjärvi til Kirkenes 15 desember 1939
No410 H. ? Finsk fra Kolosjoki til Kirkenes 16 desember 1939
No411 Leo Juntila? Finsk fra Salmijärvi til Kirkenes 16 desember 1939
No412 Sverre Joki Norsk fra Bugøyfjord til Bugøyfjord 16 desember 1939
No413 N. Hollund telegrafbestyrer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16 desember 1939
No414 R. Johansen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16 desember 1939
No415 Alf Larsen telegrafbestyrer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16 desember 1939
No416 E. Annaniassen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16 desember 1939
No417 Sigurd Torgersen telegrafbestyrer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16 desember 1939

=== Fremmedboka bind 1, Side 8 ===

Fremmedboka B1s8

No418 Ulf? Mathisen? sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1939
No419 Egil? Aune? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1939
No420 Grim? Betten Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1939
No421 Ole Rognmo arbeider Norsk fra Bjørnelvdalen til Kirkenes 17. desember 1939
No422 Joh. Rognmo Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 17. desember 1939
No423 P. Kjelsberg skolestyrer Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. desember 1939
No424 Sverre Mosling driftsleder Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. desember 1939
No425 Olaf Havdal sokneprest Norsk fra Svanvik til Kirkenes 18. desember 1939
No426 Deulevjen? Norsk fra Skogfoss til ? 18. desember 1939
No427 Jonas Lie Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. desember 1939
No428 Hilmar Bylterud? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. desember 1939
No429 Egil? Aune? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. desember 1939
No430 Albert Storand? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. desember 1939
No431 Walther Nordli? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. desember 1939
No432 Sersjant Vik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. desember 1939
No433 Erling Rafsnes? Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 18. desember 1939
No434 Alf? Sundby? Norsk fra Jordanfoss til Svanvik 18. desember 1939
No435 Ole R? Haldorsen? Norsk fra Skogfoss til Tangenfoss 19. desember 1939
No436 Harry Falsen Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 19. desember 1939
No437 Theodor? Olsen? Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 19. desember 1939
No438 Aron Sjøqvist Norsk fra Alta til Kirkenes 19. desember 1939
No439 Rolf Nilsen Norsk fra Alta til Alta 19. desember 1939
No440 Bjarne Sønvisen Norsk fra Alta til Alta 19. desember 1939
No441 Ole Mandsverk Norsk fra Alta til Alta 19. desember 1939
No442 Peder Pedersen Norsk fra Alta til Alta 19. desember 1939
No443 Thomas A. Thomassen Norsk fra Alta til Alta 19. desember 1939
No444 Willhelm Simonsen Norsk fra Alta til Alta 19. desember 1939
No445 Aron Hansen Norsk fra Alta til Alta 19. desember 1939
No446 Krister Walseth Norsk fra Skogfoss til Tangenfoss 19. desember 1939
No447 Einar Helgesen Norsk fra Skogfoss til Tangenfoss 19. desember 1939
No448 Leif Berg Norsk fra Skogfoss til Tangenfoss 19. desember 1939
No449 Leo Hammari Norsk fra Skogfoss til Alta 19. desember 1939
No450 Bjarne Røde Norsk fra Skogfoss til Alta 19. desember 1939
No451 A? Dago? Finsk fra Finland til Kirkenes 19. desember 1939

=== Fremmedboka bind 1, Side 9 ===

Fremmedboka B1s9

No452 7005 Sverre Fredriksen Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 19. desember 1939
No453 6809 Håkon Rapp Norsk fra Kobbfoss til Nyrud 19. desember 1939
No454 Eigil? Saadaa lege Norsk fra ? til ? 19. desember 1939
No455 Kåre B. Jespersen Løytnant Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. desember 1939
No456 Wilfred Kristensen Fenrik Norsk fra Narvik til Kirkenes 19. desember 1939
No457 Leif? Viken Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. desember 1939
No458 Ove? Teigan Løytnant Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. desember 1939
No459 Hans Petter Aalstad Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. desember 1939
No460 Henrik N. Lundamo Norsk fra Målselv til Kirkenes 19. desember 1939
No461 Nils E. Sannes? Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 23. desember 1939
No462 Jørgen A. Olsen Arbeider Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 23. desember 1939
No463 Th. Rognmo Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 23. desember 1939
No464 Leiv K? Norsk fra Skogfoss til ? 23. desember 1939
No465 Torleif F. Olsen? Norsk fra Kirkenes til ? 23. desember 1939
No466 Johan Berg Norsk fra Stange til ? 27. desember 1939
No467 E. A. Gromtessem? Norsk fra Harstad til Harstad 27. desember 1939
No468 Jan Bell Breivik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. desember 1939
No469 ? Palmquist? Norsk fra Svanvik til Svanvik 27. desember 1939
No470 Deulevjen? Norsk fra Jakobsnes til Jordanfoss 27. desember 1939
No471 S. Weideborg Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 27. desember 1939
No472 K. H. Holtermann Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 27. desember 1939
No473 Andreas Wold Hansen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 27. desember 1939
No474 Alv Nilssen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 27. desember 1939
No475 Andreas Johansen Mørkved Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 27. desember 1939
No476 Øisten Moe Opdøl Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 27. desember 1939
No477 Anton Hansen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 27. desember 1939
No478 Sverre Hansen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 27. desember 1939
No479 Lorentz W Brinch Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. desember 1939
No480 Sigurd Omdal Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. desember 1939
No481 ? Ellingsen? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 29. desember 1939
No482 Johannes? Mo? Frey? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 1. januar 1940
No483 K. H. Holtermann Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 1. januar 1940
No484 S. Weideborg Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 1. januar 1940
No485 123 Larsen Soldat Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 1. januar 1940
No486 Edv. Åsnes Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Skogfoss 1. januar 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 10 ===

Fremmedbok B1s10

No486 Jacobsen Løytnant Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 2. januar 1940
No487 Asbjørn Hallen Norsk fra Vaggetem til Hestefoss 2. januar 1940
No488 Arne Pleym Lappefogd Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 3. januar 1940
No489 Harald Myrland Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 3. januar 1940
No490 Aljehouse? Kjøllner Sersjant Norsk fra Svanvik til Svanvik 4. januar 1940
No491 Bj. Borthen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 4. januar 1940
No492 J. Samuelsen? Sjåfør Norsk fra Svanvik til Svanvik 4. januar 1940
No493 Geir Teigen? Sjåfør Norsk fra Svanvik til Svanvik 4. januar 1940
No494 Kollbjørn Pedersen Norsk fra Narvik til ? 4. januar 1940
No495 Leiv Seljenes Norsk fra Tysfjord til Jordanfoss 4. januar 1940
No496 K. H. Holtermann Norsk fra Skogfoss til Grensefoss 4. januar 1940
No497 M. O. Noste Kjøpmann Norsk fra Sandnes til Sandnes 5. januar 1940
No498 Olaf Nordgård Veioppsynsmann Norsk fra Sandnes til Sandnes 5. januar 1940
No499 Jakob Nordlie Arbeider Norsk fra Sandnes til Sandnes 5. januar 1940
No500 Karl Lindseth? Norsk fra Sandnes til Sandnes 5. januar 1940
No501 Magnus Bergum Norsk fra Sandnes til Sandnes 5. januar 1940
No502 T. R. Villfrostad? Sersjant Norsk fra Leknes til Tangenfoss 6. januar 1940
No503 Ottar Bisså? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 6. januar 1940
No504 O. Backe Kaptein Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 6. januar 1940
No505 S. Weideborg Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 6. januar 1940
No506 Arne V. Håkenrud? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 6. januar 1940
No507 Th. Jåstad? Heine? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 6. januar 1940
No508 Jonas Lie Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 6. januar 1940
No509 E.? I? Letheim? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 6. januar 1940
No530 Sigurd Torgersen Telegrafbestyrer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 8. januar 1940
No531 Sigfr. Gylseth? Norsk fra Elvenes til Elvenes 10. januar 1940
No532 Torfin Hole Fenrik Norsk fra Elvenes til Elvenes 10. januar 1940
No533 Thorleif A. Paulsen Fenrik Norsk fra Elvenes til Elvenes 10. januar 1940
No534 Elmar Eidissen Løytnant Norsk fra Elvenes til Elvenes 10. januar 1940
No535 Reidar Pedersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. januar 1940
No Hans Edvartsen? Norsk fra Kjokan? til ? 11. januar 1940
No Eilif? Abrahamsen? Norsk fra Kjokan? til ? 11. januar 1940
No Kåre Reiersen Norsk fra Kjokan? til ? 11. januar 1940
No Daniel Sandham? Norsk fra Kjokan? til ? 11. januar 1940
No Walluf? Abrahamsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. januar 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 11 ===

Fremmedbok B1s11

No540 Martha Torgersrud Fru Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. januar 1940
No541 Svanhild Knudtzen Fru Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. januar 1940
No542 H. Knudtzen Ingeniør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. januar 1940
No543 Gerd Knudtzen Frøken Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. januar 1940
No544 O. Roll Lund Ingeniør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13-14 januar 1940
No545 T. Midell Skogforvalter Norsk fra Elvenes til Elvenes 14. januar 1940
No546 Arthur Klærck Pensjonist Norsk fra Elvenes til Elvenes 14. januar 1940
No547 Sigurd Torgersen Telegrafist Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. januar 1940
No548 Ole Aleks? Tenne? Korporal Norsk fra Bjørnevatn til Tangenfoss 15. januar 1940
No549 Otto Björbek Pleym Sersjant Norsk fra Svanvik til Svanvik 16. januar 1940
No550 Alf Sundby? Kaptein Norsk fra Svanvik til Svanvik 16. januar 1940
No551 Alfred Henningsen Sersjant Norsk fra Kirkenes til Svanvik 18. januar 1940
No552 Ottar? Tygust? Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. januar 1940
No553 Ottar Johansen Norsk fra ? til ? ? januar 1940
No554 Peder E. Jensen Norsk fra ? til ? ? januar 1940
No555 Hans Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. januar 1940
No556 Martha Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. januar 1940
No557 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. januar 1940
No558 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. januar 1940
No559 Finn H. Høyer Kaptein Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. januar 1940
No560 Leif Jensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. januar 1940
No561 Alf Sundby? Kaptein Norsk fra Svanvik til Svanvik 24. januar 1940
No562 Peder A. Jensen Fenrik Norsk fra Skogfoss til Svanvik 24. januar 1940
No563 Otto Pleym Sersjant Norsk fra Svanvik til Svanvik 24. januar 1940
No564 Sigrid Beddari Norsk fra Svanvik til Emanuellbekken 25. januar 1940
No565 Leonard Kiel Norsk fra Svanvik til Emanuellbekken 25. januar 1940
No566 Otto Hallen Norsk fra Svanvik til Emanuellbekken 25. januar 1940
No567 Johannes Jensen Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. januar 1940
No568 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 25-27 januar 1940
No569 Hans Hildonen Norsk fra Skrukkebukt til Skrukkebukt 25-27 januar 1940
No570 Audun Magnus Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. februar 1940
No571 Johan Mathisen Sersjant Norsk fra Jordanfoss til Jordanfoss 03. februar 1940
No572 Åge Huru? Norsk fra Jordanfoss til Jordanfoss 03. februar 1940
No573 Th. Mortensen Norsk fra Holmfoss til ? 04. februar 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 12 ===

Fremmedbok B1s12

No574 Kristoffer Derås Norsk fra Skrotnes til Skrotnes 04. februar 1940
No575 Alf Pahmt? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. februar 1940
No576 Sigurd Torgersen Telegrafbestyrer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. februar 1940
No577 O. Roll Lund Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. februar 1940
No578 Alf Sundby? Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. februar 1940
No579 Otto Pleym Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. februar 1940
No580 Halfdan? Elvebek? Arbeider Norsk fra Skrotnes til Hestefoss 07. februar 1940
No581 Peder Bentzen Arbeider Norsk fra Brattli til Hestefoss 07. februar 1940
No582 Hans Hildonen Gårdbruker Norsk fra Brattli til Hestefoss 07. februar 1940
No583 Biston? Nilsen Arbeider Norsk fra Skogfoss til Hestefoss 07. februar 1940
No584 Vally Hildonen Kokke Norsk fra Skogfoss til Hestefoss 07. februar 1940
No585 Jørgen Breivik Fenrik Norsk fra Svanvik til Svanvik 08. februar 1940
No586 Jørgen Aarreberg Lege Norsk fra Svanvik til Svanvik 08. februar 1940
No587 Fanny Hauge Norsk fra ? til Emanuellbekken 09. februar 1940
No588 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 12-13. februar 1940
No589 Sigurd Torgersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. februar 1940
No590 O. Roll Lund Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. februar 1940
No591 K. A. Marthinsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. februar 1940
No592 Einar Gandola Norsk fra Vardø til Vardø 15. februar 1940
No593 Agnar Stordahl Norsk fra Vardø til Skogfoss 15. februar 1940
No594 Nils H. Nilsen Norsk fra Polmak til Polmak 16. februar 1940
No595 Julius Olsen Norsk fra Repvåg til Repvåg 16. februar 1940
No596 Storm Bull Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. februar 1940
No597 O. A. Sirma Norsk fra Tangenfoss til Skogfoss 16. februar 1940
No598 P. A. Jensen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 16. februar 1940
No599 Edv.? Os Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. februar 1940
No600 J. C. Bernhoft Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16-17. februar 1940
No601 Andreas Lervik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16-17. februar 1940
No602 Sigurd Torgersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16-17. februar 1940
No603 Alf Heitmann Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16-17. februar 1940
No604 Sigurd Torgersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. februar 1940
No605 Chr. Mathisen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. februar 1940
No606 H. Gabrielsen Fylkesmann Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21-22. februar 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 13 ===

Fremmedboka B1s13

No608 Walluf? Abrahamsen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. februar 1940
No609 Asbjørn Bøe lennsmansfullmektig Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. februar 1940
No610 Anders Rask Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. februar 1940
No611 P. K. Jenssen Fenrik Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 24. februar 1940
No612 K. A. Marthinsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. februar 1940
No613 H. Lundlo? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. februar 1940
No614 Odd Melsom Norsk fra Neverskrukkebukt til Neverskrukkebukt 25. februar 1940
No615 S. Kalvø? Norsk fra Strand til Strand 25. februar 1940
No616 Are Midtgård Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. februar 1940
No617 T. Olsen? Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. februar 1940
No618 A. Eldal Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. februar 1940
No619 Borghild Roll Lund Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. februar 1940
No620 O. Roll Lund Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. februar 1940
No621 And. H. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. februar 1940
No622 Arthur Larsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 25. februar 1940
No623 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 28-01. februar-mars 1940
No624 A.? Havdal Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28-01. februar-mars 1940
No625 Jørgen Aarreberg Norsk fra Svanvik til Svanvik 28-01. februar-mars 1940
No626 Ragnar Skrinde Norsk fra Svanvik til Svanvik 28-01. februar-mars 1940
No627 Magnus Ryeng Norsk fra Svanvik til Svanvik 28-01. februar-mars 1940
No628 Johan Samuelsen Sjåfør Norsk fra Svanvik til Svanvik 28-01. februar-mars 1940
No629 Willy Abrahamsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. mars 1940
No630 Walluf? Abrahamsen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. mars 1940
No631 ? Kireng? Fenrik Norsk fra Trondheim til Kirkenes 09. mars 1940
No632 ? Bøckman Major Norsk fra Trondheim til Kirkenes 09. mars 1940
No633 Leonhart Jessen Norsk fra Nyrud til Kirkenes 12. mars 1940
No634 ? Bøckman Major Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mars 1940
No635 Walluf? Abrahamsen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mars 1940
No636 Johan Haarsaker Norsk fra Svanvik til Svanvik 12. mars 1940
No637 Henrik Kiørig? Norsk fra Svanvik til Svanvik 12. mars 1940
No638 Olea Alseth Norsk fra Svanvik til Svanvik 12. mars 1940
No639 Margrethe Marthinsen Norsk fra Mehamn til Kirkenes 12. mars 1940
No640 R. Rall Norsk fra Trondheim til Trondheim 12. mars 1940
No641 Per Husby Norsk fra Frei til Nordmøre 12. mars 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 14 ===

Fremmedboka B1s14

No642 Arne Lien Norsk fra Frei til Nordmøre 13. mars 1940
No643 Sigurd Torgersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. mars 1940
No644 Adolf Staurseth Norsk fra Buensnes? til Nordmøre 18. mars 1940
No645 Asbjørn Olsen Norsk fra Kristiansund til Kristiansund 18. mars 1940
No646 A. Kovero? Finsk fra Jäniskoski til Vadsø 19. mars 1940
No647 Leif Fremstad? Norsk fra Trondheim til Trondheim 19. mars 1940
No648 Julius L. Tro lærer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. mars 1940
No649 Asbjørn Bøe Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. mars 1940
No650 Leif Soleng? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. mars 1940
No651 Lenart? Bjørlung? fra ? til ? 20. mars 1940
No652 Walter Nordin fra ? til ? ? mars 1940
No653 Thor Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. mars 1940
No654 Birger Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. mars 1940
No655 E. Aasgaard Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. mars 1940
No656 Sven Jørgensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. mars 1940
No657 Otto? Skaar? Norsk fra Langvasseid til Langvasseid 22. mars 1940
No658 J. F. Ornes? Norsk fra Strand til Strand 22. mars 1940
No659 Hans Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21-23. mars 1940
No660 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21-23. mars 1940
No661 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21-23. mars 1940
No662 Martha Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21-23. mars 1940
No663 Ragnar Sponås Norsk fra Halsa til Kristiansund 25. mars 1940
No664 Hans Orset Norsk fra Forvikbugt til Kristiansund 25. mars 1940
No665 Knut Kvisvik Norsk fra Frei til Kristiansund 25. mars 1940
No666 Peder Måli Norsk fra Storlandet til Kristiansund 25. mars 1940
No667 Ole C. Pruckli? Norsk fra Feltpost 36 til Kirkenes 25. mars 1940
No668 Karl Isaksen Gårdbruker Norsk fra Feltpost 36 til Kirkenes 25. mars 1940
No669 Kåre Kristoffersen Norsk fra Feltpost 36 til Kirkenes 25. mars 1940
No670 Bernhard Jablee? Norsk fra Feltpost 36 til Kirkenes 25. mars 1940
No671 Selander? Fenrik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. mars 1940
No672 Ivar Hørsvik? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 26. mars 1940
No673 Tom? H. Selieth? Norsk fra Svanvik til Grensefoss 26. mars 1940
No674 Hjalmar Munkhaug Norsk fra Svanvik til Svanvik 26. mars 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 15 ===

Fremmedboka B1s15

No674-2 Georg Evanger Disponent Norsk fra Rovaniemi til Vadsø 26. mars 1940
No675 K. O. Alanko Suomi fra ? til ? 29. mars 1940
No676 Arvo? Järvenpää Suomi fra ? til ? 29. mars 1940
No677 Reidar Roll? Tollassistent Norsk fra Trondheim til Trondheim 29. mars 1940
No678 Arnulf Sjingseth? Norsk fra Tingvoll til Nordmøre 29. mars 1940
No679 Lars J. Lettemsdal? Norsk fra Bøfjorden til Nordmøre 29. mars 1940
No680 Arne Th. Dahl Produksjonstekniker Norsk fra Drammen til ? 29. mars 1940
No681 Asbjørn Olsen Norsk fra Kristiansund til Kristiansund 29. mars 1940
No682 Sigurd Torgersen Norsk fra Ivalo til Kirkenes 03. april 1940
No683 Erling Søvik Norsk fra Ivalo til Kirkenes 03. april 1940
No684 K. A. Marthinsen Norsk fra Ivalo til Kirkenes 03. april 1940
No685 Hilmar Bydterud? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. april 1940
No686 Asbjørn Bøe Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. april 1940
No687 Albert Fonaud? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. april 1940
No688 Ellen Heran? Sykesøster Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 04. april 1940
No689 Leonard Kiil Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 04. april 1940
No690 Eivind Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Svanvik 04. april 1940
No691 Anders Østrøm Norsk fra Skogfoss til ? 04. april 1940
No692 Thormod Elithid? mj? Kaptein Norsk fra Trondheim til Trondheim 05. april 1940
No693 G. Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Ellentjern 06. april 1940
No694 Ly? Aune Norsk fra Kirkenes til Grensefoss 06. april 1940
No695 Anders Rask Norsk fra Kirkenes til Grensefoss 06. april 1940
No696 Mathis N. Noste Norsk fra Kirkenes til Grensefoss 06. april 1940
No697 Johan Brocks Arbeider Norsk fra Skogfoss til Lombola 07. april 1940
No698 R. Heimstad? Sersjant Norsk fra Trondheim til Trondheim 10. april 1940
No699 E. Hoff Bonde Norsk fra Melhus til Melhus 10. april 1940
No700 Alf Sundby? Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. april 1940
No701 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 19. april 1940
No702 Sven Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 19. april 1940
No703 Einar Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 19. april 1940
No704 Elias Ebstein Norsk fra Oslo til Kirkenes 07. mai 1940
No705 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 17-18. mai 1940
No706 Signe Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 17-18. mai 1940
No707 Sven og Kari Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 17-18. mai 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 16 ===

Fremmedboka B1s16

No708 Kaaela? Takimäki? Finsk fra Salmijärvi til Salmijärvi 27?. mai 1940
No709 Manne? Kortelainen Finsk fra Salmijärvi til Salmijärvi 27?. mai 1940
No710 Johannes B. Irgens Veiingeniør Norsk fra Svanvik til Kirkenes 27-29. mai 1940
No711 Leif J. Karinen Norsk fra Svanvik til Skrøytnes 27-29. mai 1940
No712 Ole K. Knudtzen Ingeniør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mai 1940
No713 Agnes Knudtzen Frue Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mai 1940
No714 Andreas Jonsen ? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mai 1940
No715 Axel Hoel Tollassistent Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 30. mai 1940
No716 Arvid O. Efskin? Teknisk assistent Norsk fra Vadsø til Vadsø 30. mai 1940
No717 Onni Kimminen Suomi fra Kimmelo? til Høyenjärvi 30. mai 1940
No718 Arbi? Hietamäki Suomi fra Kimmelo? til Høyenjärvi 30. mai 1940
No719 Knut Hanssen Telefonformann Norsk fra Vagatem til Grensefoss 02. juni 1940
No720 Th. Nilsen Arbeidsbestyrer Norsk fra Vagatem til Grensefoss 02. juni 1940
No721 Reino Täily? Suomi fra Tierikk? til Høyenjärvi 04. juni 1940
No722 Martti Manninen Suomi fra Hirvensalmi til Høyenjärvi 04. juni 1940
No723 Sigurd Torgersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. juni 1940
No724 Halvor Suntte? Tolloppsynsmann Norsk fra Vagatem til Vagatem 06. juni 1940
No725 Hj. Juenu? Børsmants? Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. juni 1940
No726 Alf Sundby? Rafaelsen? Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. juni 1940
No727 Vilen? Asrud Suomi fra Sierv? til Høyenjärvi 06. juni 1940
No728 Jussi Erainen? Suomi fra Rovaniemi til Rovaniemi 07. juni 1940
No729 Sigurd Torgersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. juni 1940
No730 E. Seiorsa? Res.vänr? Suomi fra Tornio til Høyenjärvi 11. juni 1940
No731 Oskar Haga Tolloppsynsmann Norsk fra Svanvik til Svanvik 13. juni 1940
No732 Halvor Suntte? Tolloppsynsmann Norsk fra Vaggetem til Svanvik 13. juni 1940
No733 Enno? Kaukanen? Suomi fra Terijärvi? til Tesau? 14. juni 1940
No734 Ole Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. juni 1940
No735 Agnes Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. juni 1940
No736 Vidar Vik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. juni 1940
No737 M. Mathisen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. juni 1940
No738 Hans Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. juni 1940
No739 Martha Xenia Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. juni 1940
No740 Birger Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. juni 1940
No741 Albert Jacobsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. juni 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 17 ===

Fremmedboka B1s17

No772 Agnes Ingebrigtsen Norsk fra Strand til Strand 19. juni 1940
No773 Anton Ingebrigtsen Norsk fra Strand til Hestefoss 19. juni 1940
No774 Johan Olsen Tysk fra Bjørnoia? til Skejajoa? 19. juni 1940
No775 Karo Olden Finsk fra Fjordbotn til Fjordbotn 19. juni 1940
No776 Alf Sundby? Kaptein Norsk fra Svanvik til Svanvik 27. juni 1940
No777 Jørgen Breivik Fenrik Norsk fra Svanvik til Svanvik 27. juni 1940
No778 Harald Hanssen Sersjant Norsk fra Svanvik til Svanvik 27. juni 1940
No779 Garati? Mathisen? Norsk fra Svanvik til Svanvik 27. juni 1940
No780 Alf Aune autorisert lensmannsbetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27-28. juni 1940
No781 Alvilde Ingebrigtsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27-28. juni 1940
No782 M. Jackobsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27-28. juni 1940
No783 Jaakko Nuoritalo Korpsj. Finsk fra Rühimäki til Salmijärvi 28. juni 1940
No784 Veikko Koikkalainen Sotamies Finsk fra Raahe til Høyenjärvi 28. juni 1940
No785 L. Liljamo Res.fánr. Finsk fra Lapua til Høyenjärvi 28. juni 1940
No786 Seppänen Sten.? Finsk fra Suomestä? til Høyenjärvi 28. juni 1940
No787 Rolf Rypdal Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1940
No789 Borghild R. Lund Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1940
No790 Ove Roll Lund Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 16. juli 1940
No791 Sigurd Torgersen Løytnant Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1940
No792 Sidsel Balke f.m.m Norsk fra Skogly til Kirkenes 22. juli 1940
No793 Arna Norvik Skolepike Norsk fra Skogly til Kirkenes 22. juli 1940
No794 Eli B. Møller f.m.m Norsk fra Skogly til Kirkenes 22. juli 1940
No795 Gerd Palmstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. august 1940
No796 Inger Palmstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. august 1940
No797 Svea Eriksson Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. august 1940
No798 Alf Palmstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. august 1940
No799 Erling Grønvigh Telegrafekspeditør Norsk fra Vadsø til Vadsø 08. august 1940
No800 Hans R. Norvik Styrmann Norsk fra Vadsø til Vadsø 08. august 1940
No801 Einar J. Hansen Fenrik Norsk fra Vadsø til Vadsø 08. august 1940
No802 Henning Larsen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1940
No803 Alf Aune autorisert lensmannsbetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1940
No804 Anders Rask Tolk Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1940
No805 Thorbjørn Hallen Tømmerblinker Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 15-16. august 1940
No806 Alf Froskeland Tømmerblinker Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 15-16. august 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 18 ===

Fremmedboka B1s18

No807 T. Midell Skogforvalter Norsk fra Elvenes til Elvenes 15-16. august 1940
No808 C. I. Vogt Skogvokter Norsk fra Nesheim til Nesheim 20-21. august 1940
No809 Kelly Bergerud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. august 1940
No810 Sverre Isaksen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. august 1940
No811 Alf Palmstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. august 1940
No812 Eilee? Cliff? Norsk fra Nesheim til Grensefoss 29. august 1940
No813 Gullborg Cliff? Norsk fra Nesheim til Grensefoss 29. august 1940
No814 P. Kjelsberg Norsk fra Svanvik til Tangenfoss 29. august 1940
No815 Axel Hoel Norsk fra Nesheim til Grensefoss 30. august 1940
No816 Guttorm Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Grensefoss 30. august 1940
No817 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Grensefoss 30. august 1940
No818 Lyder Ramstad Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 02. september 1940
No819 Asbjørn Bøe Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 02. september 1940
No820 Andr. H. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 07. september 1940
No821 G. M.? Melvik Norsk fra Svanvik til Svanvik 07. september 1940
No822 Leif Melvik Norsk fra Svanvik til Svanvik 07. september 1940
No823 Johan Smith Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 16. september 1940
No824 Liv Smith Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 16. september 1940
No825 Freiher von Goltz Gebietskommisar Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1940
No826 Schaefer Forstmeister Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1940
No827 H. Johanssen? Kraftfahrer Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1940
No828 T. Midell Skogforvalter Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1940
No829 Lilly Hovde Norsk fra Tromsø til Tromsø 18. september 1940
No830 Birger Aannerud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. september 1940
No831 Margareth Hanssen Norsk fra Tromsø til Tromsø 18. september 1940
No832 Hjørdis Raaness Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. september 1940
No833 Hans Thilo Feebach? Hauptmann Tysk fra Berlin til Karlebotn 24. september 1940
No844 Walter Jolratil? Leutnant Tysk fra Wien til Neiden 24. september 1940
No845 Anton Viederenanger? Leutnant Tysk fra Tirol til Karlebotn 24. september 1940
No846 Frantz Winterfeldt? ? Tysk fra Magdeburg til Karlebotn 24. september 1940
No847 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 28. september 1940
No848 Harald Elton? Norsk fra Svanvik til Svanvik 28. september 1940

=== Fremmedboka bind 1, Side 19 ===

Fremmedboka B1s19

No849 Carl Gustav Wahren Major i Generalstaben Finsk fra Ivalo til Ivalo 24. oktober 1940
No850 Ilmari Elis Rytkönen Major i Generalstaben Finsk fra Ivalo til Ivalo 24. oktober 1940
No851 Jussi Hänninen Kaptein Finsk fra Ivalo til Ivalo 24. oktober 1940
No852 Rudolf Jacobs Sonderführer Tysk fra Berlin til Bjørnevatn 30. oktober 1940
No853 H. Gabrielsen Norsk fra Vadsø til Vadsø 08. november 1940
No854 Knut? Moum? Norsk fra Vadsø til Vadsø 08. november 1940
No855 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 08. november 1940
No856 S. Dølvik? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. november 1940
No857 Odd Hovde Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. november 1940
No858 G. Schmidt Gefreiter Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1940
No859 Mart? Jakobsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1940
No860 Bjørn Rist Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. desember 1940
No861 Nik. Enes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. desember 1940
No862 Alf Tørseth Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. desember 1940
No863 Heierol? Fr.? Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 20. desember 1940
No864 Hoirtung? Gefreiter Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 20. desember 1940
No865 Karl Dietz Gefreiter Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 20. desember 1940
No866 Frippel Feldn. Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 13. januar 1941
No867 Johan Knotke? Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 15. februar 1941
No868 Hermann Scheishl? Gefreiter Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 15. februar 1941
No869 Heimond? Achsoen? Gefreiter Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 16. februar 1941
No860 Raler? Isaksen Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 22-23. februar 1941
No861 Johann Knothe? Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 22-23. februar 1941
No862 Hans Roenniel? Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 22-23. februar 1941
No863 Bosonlarger? Gefreiter Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 22-23. februar 1941
No864 Nils Viveland Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. mars 1941
No865 G. M. Melvik Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. mars 1941
No866 A. H. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. mars 1941
No867 Albin? Meyer Tysk fra Svanvik til Svanvik 07. mars 1941
No868 Krüser? Olgüft? Tysk fra Svanvik til Svanvik 07. mars 1941
No869 Willi Nestl? Tysk fra Svanvik til Svanvik 07. mars 1941

=== Fremmedboka bind 1, Side 20 ===

Fremmedboka B1s20

No870 Heinrich Herges? Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 07. mars 1941
No871 Willi Delui? Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 07. mars 1941
No872 Franz Mehler Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 07. mars 1941
No873 Franz Walter Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 07. mars 1941
No874 Lev Buchles? Tysk fra Kirkenes til Kirkenes 07. mars 1941
No875 Nils Karlsen Norsk fra Langvasseid til Kirkenes ? mars 1941
No876 Ellen? Hoff? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. mars 1941
No877 Alf Aune Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. mars 1941
No878 Anders Rask Norsk fra Jarfjord til Kirkenes 11. mars 1941
No879 Thor Knudtzen Skolebenksliter Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. mars 1941
No880 Svein? Hallen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. april 1941
No881 Chr.? Tømmerstøl Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. april 1941
No882 Gustav Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. april 1941
No883 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10-15. april 1941
No884 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10-15. april 1941
No885 Hans Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10-14. april 1941
No886 Martha Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10-14. april 1941
No887 Normann A. Nilsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13-14. april 1941
No888 Birger Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. april 1941
No889 Rolf Rypdal Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21-23. april 1941
No890 Johanne Rypdal Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21-23. april 1941
No891 Anton Esraf? Tysk fra Svanvik til Svanvik 23. april 1941
No892 Hans Ebuar? Tysk fra Svanvik til Svanvik 23. april 1941
No893 Franz Holpar Tysk fra Svanvik til Svanvik 23. april 1941
No894 Johannes B. Irgens Veiingeniør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. april 1941
No895 Nils Karlsen Norsk fra Sandnes til Sandnes 27. april 1941
No896 Arthur Klerck Norsk fra Grensefoss til Vagatem 01. mai 1941
No897 Alf Heitmann Norsk fra Grensefoss til Vagatem 08. mai 1941
No898 Johannes Larsen Norsk fra Grensefoss til Vagatem 08. mai 1941
No899 Mathis Monsen? Norsk fra Grensefoss til Vagatem 08. mai 1941
No900 Kristian Heitmann Norsk fra Grensefoss til Kirkenes 08. mai 1941
No901 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. mai 1941
No902 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. mai 1941
No903 Reidar Hansen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. mai 1941

=== Fremmedboka bind 1, Side 21 ===

Fremmedboka B1s21

No904 Walter Pomij? Oberfeldmeister Tysk fra Kirkenes til ? 1.5.-07. juni 1941
No905 Hans Beichtbricher? Oberfeldmeister Tysk fra Steierünerh? til ? 1.5.-07. juni 1941
No906 Wilfred? Wellebrain? Oberfeldmeister Tysk fra Arismark? til Kirkenes 07. juni 1941
No907 Hans? Zauker? Oberfeldmeister? Tysk fra Taeffan? til ? 07. juni 1941
No908 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21-26. april 1943
No909 Frans Kalliainen Norsk fra Nyheim til ? 21-26. april 1943
No910 Esajas Sotkajærvi Norsk fra Lyngmaa til ? 07. januar 1946
No911 Tor Haavardsholm Løytnant Norsk fra Oslo til Kirkenes 16. januar 1946
No912 Pekka Kalinin Rajakers Finsk fra Ivalo til Kirkenes 16. januar 1946
No913 Johan B. Mathisen? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 30. januar 1946
No914 Sverre Gundersen Norsk fra Sandnes til Sandnes 12. april 1946
No915 Odd Antonsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. april 1946

=== Fremmedboka bind 1, Side 22 ===

Fremmedboka B1s22

No001 Gjester etter befrielsen den 26-10-1944 kl 2
No002 Torgersrud Direktør Norsk 26-> oktober 1944
No003 Martha Torgersrud Norsk 26-> oktober 1944
No004 Einar Ormann Ingeniør Norsk 26-> oktober 1944
No005 Knut Ormann Norsk 26-> oktober 1944
No006 Alf Glad Politimester Norsk 26-> oktober 1944
No007 Johan Blix Norsk 26-> oktober 1944
No008 Bengt Karlsen Norsk 26-> oktober 1944
No009 Georg Haabeth Norsk 26-> oktober 1944
No010 Odd Nilsen Norsk 26-> oktober 1944
No011 Meidell Skogforvalter Norsk 26-> oktober 1944
No012 Axel Hoel Norsk 26-> oktober 1944
No013 Torvald Mortensen Norsk 26-> oktober 1944
No014 Ole Grotting Norsk 26-> oktober 1944
No015 Erling Engebregtsen Norsk 26-> oktober 1944
No016 Eivind Gjetmundsen Norsk 26-> oktober 1944
No017 Arthur Larsen Norsk 26-> oktober 1944
No018 Håkon Figenskau Norsk 26-> oktober 1944
No019 Gunhild Larsen Norsk 26-> oktober 1944
No020 Jens Paasche Norsk 26-> oktober 1944
No021 Paasche Fru Norsk 26-> oktober 1944
No022 Rolf Rypdahl Telegrafbestyrer Norsk 26-> oktober 1944
No023 Alf Aune Lensmann Norsk 26-> oktober 1944
No024 Ole Mortensen Norsk 26-> oktober 1944
No025 Birger Hjelm Norsk 26-> oktober 1944
No026 Henrik Pedaui? Norsk 26-> oktober 1944
No027 Henrik Kalliainen Norsk 26-> oktober 1944
No028 Jon Kalliainen? Norsk 26-> oktober 1944
No029 Jon Ryeu? Norsk 26-> oktober 1944
No030 Froskeland med Frue Norsk 26-> oktober 1944
No031 Ingebrigtsen Fru Norsk 26-> oktober 1944
No032 Harald Figenskau Norsk 26-> oktober 1944
No033 Schaaning Fru Norsk 26-> oktober 1944
No034 Nils Vikeland Norsk 26-> oktober 1944

=== Fremmedboka bind 1, Side 23 ===

Fremmedboka B1s23

No035 Alf Palmstrøm Norsk 26-> oktober 1944
No036 Arne Bye Dyrlege Norsk 26-> oktober 1944
No037 Bye Fru Norsk 26-> oktober 1944
No038 Hans Fredriksen Bestefar Norsk 26-> oktober 1944
No039 Hans Schaaning Norsk 26-> oktober 1944
No040 Knudzen med frue Norsk 26-> oktober 1944
No041 Knut Horvei Norsk 26-> oktober 1944
No042 Gunnar Schaaning Norsk 26-> oktober 1944
No043 Olav Eliseussen Norsk 26-> oktober 1944
No044 Åse Eliseussen Norsk 26-> oktober 1944
No045 Johan Sarre Norsk 26-> oktober 1944
No046 Hans Randa Norsk 26-> oktober 1944
No047 Helge Hallen Norsk 26-> oktober 1944
No048 Lennart? Medhus? Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 26. august 1945
No049 Finn Hagen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 26. august 1945
No050 Jokki Sjåfør Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 6-9. oktober 1945
No051 Eigil Nygaard Byråsjef i Utenriksdepartementet Norsk fra Oslo til Oslo 6-9. oktober 1945
No052 Erik Colban Sekretær i Utenriksdepartementet Norsk fra Oslo til Oslo 01. oktober 1945
No053 Bjørn Støa 6016 Norsk fra Sandnes til Sandnes 01. oktober 1945
No054 Peder Lundskog? 43636 Norsk fra Sandnes til Sandnes 01. oktober 1945
No055 Paal Baardsen 16489 Norsk fra Sandnes til Sandnes 01. oktober 1945
No056 A. Steinhaug 7855 Norsk fra Sandnes til Sandnes 01. oktober 1945
No057 G. Krein-Jonassen? 15925 Norsk fra Sandnes til Sandnes 15. oktober 1945
No058 Oddvar Aaslin 16908 Norsk fra Sandnes til Sandnes 15. oktober 1945
No059 Leif Larsen 43573 Norsk fra Sandnes til Sandnes 15. oktober 1945
No060 Knut Wærriø Norsk fra Sandnes til Sandnes 15. oktober 1945
No061 Henry Th. Jensen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 29. oktober 1945
No062 J.? Elgjarn-Lunde Kaptein Norsk fra DKF til DKF 29. oktober 1945
No063 Walther Abrahamsen 10359 Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 04. november 1945
No064 Thorleif Danielsen Norsk fra Elvenes til Elvenes 04. november 1945
No065 Nicolai Karlsen Norsk fra Langvasseid til Langvasseid 04. november 1945
No066 Henry Andersen 7200 Norsk fra Sandnes til Kirkenes 05. november 1945
No067 Anonthei? Mosling 33367 Norsk fra Sandnes til Kirkenes 05. november 1945
No068 Magne Alstad 7635 Norsk fra Sandnes til Kirkenes 05. november 1945

=== Fremmedboka bind 1, Side 24 ===

Fremmedboka s24 B1

No069 Jarl Sjøgård 7212 Norsk fra Sandnes til Kirkenes 05. november 1945
No070 Angel Olsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 01. desember 1945
No071 Walter Isaksen 11451 Norsk fra Kirkenes til Krokfjell 01. desember 1945
No072 Georg Ryeng 11508 Norsk fra Kirkenes til Krokfjell 01. desember 1945
No073 Halfdan Haanes Ingeniør Norsk fra Sandnes til Virtaniemi 02. desember 1945
No074 H. J. Gabrielsen Fylkesmann Norsk fra Kirkenes til Virtaniemi 03. desember 1945
No075 Asbjørn Karlsen Norsk fra Kirkenes til Narvik 12. desember 1945
No076 Asbjørn Solvang Norsk fra Kirkenes til Vangsvik 12. desember 1945
No077 Ole Sørensen Norsk fra Kirkenes til Bardu 12. desember 1945
No078 Egil Christiansen Jr. Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. desember 1945
No079 Nicolai Karlsen Norsk fra Sandnes til Sandnes 7. januar 1946
No080 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Sandnes 7. januar 1946
No081 K. W. Johansson Sjåfør Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 13. februar 1946
No082 S. Dølvik? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. februar 1946
No083 Peder Pedersen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 13. februar 1946
No084 Gotfred Høvold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. februar 1946
No085 A. J. Laurantzon Politimester Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 17. februar 1946
No086 Odd Nilsen Politibetjent Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 17. februar 1946
No087 Einar Kollstrøm Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 17. februar 1945
No088 Ragnvald Kurthi Norsk fra Strand til Strand 21. februar 1946
No089 Alf Aune Lensmannfullmektig Norsk fra Strand til Strand 21. februar 1946
No090 Dammersmark? Fenrik Norsk fra Sandnes til Sandnes 25. februar 1946
No091 Erling Kjærås Norsk fra Sandnes til Sandnes 25. februar 1946
No092 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Sandnes 10-13. mars 1946
No093 O.? N.? Thune Norsk fra Sandnes til Sandnes 10-13. mars 1946
No094 Karl Walther Johansson Norsk fra Bjørnevatn til Sandnes 13. mars 1946
No095 Sem Hirvelæ Finsk fra Svanvik til Svanvik 12. april 1946
No096 Einar Th. Johansen Norsk fra Hammerfest til Oslo 15. april 1946
No097 Kaare Kjærans Norsk fra Andebu pr. Tønsberg til Tønsberg 15. april 1946
No098 Roald Heitmann Norsk fra Alta til Oslo 15. april 1946
No099 Audun Fagerli Norsk fra Nord-Trønderlag til Oslo 15. april 1946
No100 Tor Vinje Norsk fra Telemark til Oslo 15. april 1946
No101 Sigurd Christiansen? Norsk fra Stavanger til Oslo 15. april 1946
No102 Eva Schaanning Norsk fra Øvre Pasvik til ? 17. april 1946


=== Fremmedboka bind 1, Side 25 ===

Fremmedboka B1s25

No103 Asmund? Lilleba? Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 19. april 1946
No104 Hans Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. april 1946
No105 Martha Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. april 1946
No106 Bjørn Rist Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. april 1946
No107 Martha Lilleba? Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 19. april 1946
No108 Marie Wettre Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. april 1946
No109 Karl Wettre Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. april 1946
No110 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17-23. april 1946
No111 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17-23. april 1946
No112 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 20-21. april 1946
No113 Mathisen Fenrik Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 24. april 1946
No114 Torstein? Adolf Korskveen? Norsk fra Paeeldam? til Paeeldam? 24. april 1946
No115 Toralf Tro 11405 Norsk fra Bjørnevatn til Jordanfoss 24. april 1946
No116 Rolf Lucassen Norsk fra Bjørnevatn til Jordanfoss 24. april 1946
No117 Arthur Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21?-24. april 1946
No118 Gunhild Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21?-24. april 1946
No119 Finn Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21?-24. april 1946
No120 Kirsten Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21?-24. april 1946
No121 Gunda Ryeng Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 28. april 1946
No122 Erling Ryeng Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 28. april 1946
No123 Ragnar? Stenbakk? 11993 Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 28. april 1946
No124 Hans L. Schaanning Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 28. april 1946
No125 Kåre A. Sotkajærvi Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 28. april 1946
No126 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Skogly 10. mai 1946
No127 Eivind Jensen Norsk fra Sandnes til Skogly 10. mai 1946
No128 Fridtjof Larsen Norsk fra Skogly til Skogly 10. mai 1946
No129 Ingvar Langseth Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mai 1946
No130 Einar Jørgen Broch Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mai 1946
No131 Einar? Fulns? Norsk fra Oslo til Kirkenes 12. mai 1946
No132 Sem Hirvelæ Norsk fra Svanvik til ? 16. mai 1946
No133 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til ? 16. mai 1946
No134 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 19. mai 1946
No135 Johan Laugen? Norsk fra Svanvik til Svanvik 19. mai 1946
No136 Jens Paasche Norsk fra Skogfoss til Svanvik 19. mai 1946

=== Fremmedboka bind 1, side 26 ===

Fremmedboka B1s26

No137 Joh. Rasmussen Norsk fra Mosjøen til Kirkenes 24. mai 1946
No138 Lilla? Rasmussen Norsk fra Oslo til Kirkenes 24. mai 1946
No139 Fridtjof H. Andersen Norsk fra Vadsø til Kirkenes 01. juni 1946
No140 Eugene? de Kalb Amerikansk fra Kirkenes til Kirkenes 02. juni 1946
No141 Aasemarie Knudtzen Eliseussen Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. juni 1946
No142 Olav Eliseussen Elektriker Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. juni 1946
No143 A. Lervik Distriktssjef Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. juni 1946
No144 Rynning Tommesen Telegrafist Norsk fra Oslo til Oslo 02. juni 1946
No145 Eilif Skrotnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. juni 1946
No146 Andreas Linbanki? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. juni 1946
No147 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. juni 1946
No148 Roar Røvik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. juni 1946
No149 Tor Haavardsholm Norsk fra Oslo til Kirkenes 11. juni 1946
No150 D. Danielsen Gorola Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. juni 1946
No151 Christian Fjeld Norsk fra Elvenes til Kirkenes 23. juni 1946
No152 Peder Wahlberg Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. juni 1946
No153 Sverre Mosling Norsk fra Harstad til Svanvik 25. juni 1946
No154 M.? H.? Mykleklet? Norsk fra Tana til Vadsø 25. juni 1946
No155 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. juni 1946
No156 Irene Astrøm Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 03. juli 1946
No157 Eivind Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 03. juli 1946
No158 Helge Hansen Norsk fra Skrotnes til Skrotnes 05. juli 1946
No159 M.? Jakobsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. juli 1946
No160 E. Egedins? Norsk fra Oslo til Oslo 07. juli 1946
No161 Einar Bertelsen Norsk fra Jarfjord til Jarfjord 07. juli 1946
No162 Sven Sømme Fiskeriinspektør Norsk fra Oslo til Oslo 07. juli 1946
No163 Ludvik Andersen Norsk fra Andersby til Andersby 07. juli 1946
No164 Inger Tøndevold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No165 Eilif Iversen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No166 Mai Tøndevold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No167 Guttorm Tøndevold Norsk fra Hamar til Kirkenes 21. juli 1946
No168 Ragnvald Sexe Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No169 Per Koch Christensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No170 Magne Nestvold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946

=== Fremmedboka bind 1, side 27 ===

Fremmedboka B1s27

No171 Johannes Dale Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No172 Inge Graven Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No173 Christian Holen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No174 Henrik Gjertzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No175 Gunnar Aronsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No176 Thor Amlie Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No177 Aage Albertsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No178 Sig. Rideseike? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juli 1946
No179 Esajas Sotkajærvi Norsk fra Lyngmo til Lyngmo 21. juli 1946
No180 Sotkajærvi Fru Norsk fra Lyngmo til Lyngmo 21. juli 1946
No181 Rakel Sotkajærvi Norsk fra Lyngmo til Lyngmo 21. juli 1946
No182 Modolf Sjøgard Norsk fra Vadsø til Vadsø 23. juli 1946
No183 Arne? Larsen? Norsk fra Vadsø til Vadsø 23. juli 1946
No184 Ørnulv Vorren Cand. Filol. Norsk fra Neiden til Neiden 23. juli 1946
No185 Gerd Kjos Norsk fra Oslo til Neiden 23. juli 1946
No186 Oluf Angelsen Norsk fra Gildeskål til Porsanger 24. juli 1946
No187 Edisen Solhaug Maler Norsk fra Bodø til Porsanger 24. juli 1946
No188 Halfdan Haanes Avdelingsingeniør Norsk fra Sandnes til Sandnes 27-28. juli 1946
No189 Ingeborg Fasting Tollefsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. juli 1946
No190 Johan Fasting Tollefsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. juli 1946
No191 Turid Digre Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27-28. juli 1946
No192 Hans? Digre Berging Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27-28. juli 1946
No193 Lucie Raaness Norsk fra Sandnes til Sandnes 27-28. juli 1946
No194 Leonhard Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26-02. august 1946
No195 Jenny Jakobsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26-02. august 1946
No196 Torbjørn Torkildsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. august 1946
No197 Leon Larsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. august 1946
No198 Gunn? Larsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. august 1946
No199 Ruth Larsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. august 1946
No200 Kåre Seiness? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. august 1946
No201 J. Utheim? Norsk fra Halden til Kirkenes 04. august 1946
No202 J. Klausen Norsk fra Halden til Kirkenes 04. august 1946
No203 Joh. Fasting Tollefsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. august 1946
No204 Ingeborg Fasting Tollefsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. august 1946

=== Fremmedboka bind 1, side 28 ===

Fremmedboka B1s28

No205 Klara Myhre Haugen Fru Norsk fra Sulitjelma til Sulitjelma 04. august 1946
No206 Anne-Lise Aspmo Haugen Norsk fra Sulitjelma til Sulitjelma 04. august 1946
No207 Asbjørn Myhre Haugen F14/s.64/13154 Norsk fra Sulitjelma til Høybuktmoen 04. august 1946
No208 Hanna Hanssen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 04. august 1946
No209 Fagervig? Hanssen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 04. august 1946
No210 Klara Fagervig? Hanssen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 04. august 1946
No211 Arthur Seljemo Sjåfør Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 04. august 1946
No212 Armand Johannesen Apoteker Norsk fra Tromsø til Kirkenes 25. august 1946
No213 Marie Johannesen Norsk fra Tromsø til Kirkenes 25. august 1946
No214 Egil Christiansen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. august 1946
No215 Anton Hølvold Norsk fra Kirkenes til Svanvik 27. august 1946
No216 Anna Hølvold Husmor Norsk fra Kirkenes til Svanvik 27. august 1946
No217 Hjørdis Hølvold Søberg Norsk fra Narvik til Svanvik 27. august 1946
No218 Artur Kjelle Sjåfør Norsk fra Svanvik til Svanvik 27. august 1946
No219 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 28. august 1946
No220 C. Bramesen? Esbensen Kjøpmann Norsk fra Vadsø til Vadsø 30. august 1946
No221 Ranveig Esbensen Norsk fra Kristiansand til Vadsø 30. august 1946
No222 Lisbeth Esbensen Norsk fra Vadsø til Vadsø 30. august 1946
No223 Nils Betten Norsk fra Nyborg til Vadsø 30. august 1946
No224 Harald Grov Norsk fra Oslo til Oslo 30. august 1946
No225 Johan Letheim? Norsk fra Halden til Kirkenes 30. august 1946
No226 Johs. Klausen Norsk fra Halden til Kirkenes 01. september 1946
No227 Andreas Lorvik Distriktssjef Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. september 1946
No228 Hjørdis Lorvik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. september 1946
No229 Nils Nilsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. september 1946
No230 Asbjørn Løken? Norsk fra Nesheim til Nesheim 01-03. september 1946
No231 H. Nordhus? Skoginspektør Norsk fra Mosjøen til Elvenes 04. september 1946
No232 Tollef Ruden? Skogassistent Norsk fra Nesheim til Nesheim 04. september 1946
No233 J. Aure Skogforvalter Norsk fra Elvenes til Elvenes 04. september 1946
No234 Ernst? Vogt? Eriksen Norsk fra Elvenes til Elvenes 04. september 1946
No235 Thurid Pedersen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 29-05. september 1946
No236 Finn Hagen Norsk fra Pall 17 til Pall 17 27. september 1946
No237 Emma Hansen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05-07. oktober 1946
No238 Emma Elvebakk Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. oktober 1946

=== Fremmedboka bind 1, side 29 ===

Fremmedboka B1s29

No239 Egil Christiansen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. september 1946
No240 H. Gabrielsen Fylkesmann Norsk fra Vadsø til Skogfoss 06. september 1946
No241 K. Aars Sekretær i Utenriksdepartementet Norsk fra Oslo til Skogfoss 06. september 1946
No242 Rolv? Johannesen Ingeniør Norsk fra Vestre Aker til Skogfoss 06. september 1946
No243 Kr. Gleditsch Direktør N.G.O. Norsk fra Oslo til Skogfoss 06. september 1946
No244 Fridtjof Johannesen Norsk fra Kirkenes til Skogfoss 08. september 1946
No245 Mareno Bjørkmann Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. september 1946
No246 Roy Carlsen Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1946
No247 Roar Røvik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1946
No248 Oscar Gunnari Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1946
No249 R. Gamst? Paulsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1946
No250 Per Evju Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1946
No251 Gunhild Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1946
No252 Leon Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1946
No253 Finn Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1946
No254 Sigrun Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1946
No255 Arthur Larsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1946
No256 Asbj. Løken? Norsk fra Nesheim til Nesheim 19. september 1946
No257 Hedvig Edvartsen Norsk fra Langvann til Langvann 20. september 1946
No258 Nils Veidalh? Norsk fra Svanvik til Svanvik 22. september 1946
No259 G. H?. Melvik Norsk fra Svanvik til Svanvik 22. september 1946
No260 K. H. Oppegaard Norsk fra Vadsø til Vadsø 23. september 1946
No261 Wiborg? Thune Norsk fra Vadsø til Vadsø 23. september 1946
No262 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Sandnes 21-23 september 1946
No263 A?. Bjørkli Norsk fra Sandnes til Sandnes 21-23 september 1946
No264 Sally Hiorth Oppegaard Norsk fra Vadsø til Vadsø 21-23 september 1946
No265 Lucie Raaness Norsk fra Sandnes til Sandnes 21-23 september 1946
No266 Pedr? Penjen? Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 27. september 1946
No267 Kristine Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 27 september 1946
No268 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 29. september 1946
No269 Milli Nikkinen Norsk fra Svanvik til Melkefoss 29. september 1946
No270 Olaf Aaen Snekker Norsk fra Tynset til Kirkenes 29. september 1946
No271 Kristine Aaen Norsk fra Østerdalen Tynset til Kirkenes 29. september 1946
No272 Bergfinn Aaen Norsk fra Tynset til Kirkenes 29. september 1946

=== Fremmedboka bind 1, side 30 ===

Fremmedboka B1s30

No273 Oddbjørn Aaen Norsk fra Tynset til Kirkenes 29. september 1946
No274 Jarle Aaen Norsk fra Tynset til Kirkenes 29. september 1946
No275 Øivind Annaniassen Norsk fra Svanvik til Svanvik 29. september 1946
No276 Otto Olsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 1946
No277 Gunvald Sivertsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 1946
No278 Oskar Lunde Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 1946
No279 Frans Kalliainen Norsk fra Nyheim til Svanvik 11. oktober 1946
No280 Andr. Selfors Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 1946
No281 Kjell Wangen Norsk fra Nittedal til Nittedal 13. oktober 1946
No282 Hans Ottersen Norsk fra Haugsbygda til Oslo 13. oktober 1946
No283 John W. Johansen Norsk fra Høvåg til Lillesand 13. oktober 1946
No284 Martha Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. oktober 1946
No285 Dag Malin Norsk fra Uppsala til Kirkenes 20. oktober 1946
No286 Karl Nygren Norsk fra Nykjøping til Kirkenes 20. oktober 1946
No287 Erik Nygren? Norsk fra Nykjøping til Kirkenes 20. oktober 1946
No288 Sverre Breistrand Norsk fra Sandnessjøen til Kirkenes 20. oktober 1946
No289 J. Dragseth Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. oktober 1946
No290 E. H. Eriksen Norsk fra Oslo til Oslo 22. oktober 1946
No291 E. Egedius Norsk fra Oslo til Oslo 22. oktober 1946
No292 Ingjerd Løken Norsk fra Nesheim til Nesheim 25. oktober 1946
No293 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. oktober 1946
No294 Asbj. Løken Norsk fra Nesheim til Nesheim 25. oktober 1946
No295 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 25. oktober 1946
No296 ? ? fra ? til ? ? ? 1946
No297 Asbj. Løken Norsk fra Nesheim til Nesheim 29. oktober 1946
No298 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. november 1946
No299 Jan Johnsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. november 1946
No300 Sigurd E. H. Engen Emissær Norsk fra Skogfoss til Bjørnevatn 09. november 1946
No301 Severin Kalliainen? ? fra Vaggetem til Nyheim 09. november 1946
No302 Jon Aikia ? fra Pilola til Vaggetem 09. november 1946
No303 Pekka Aikia ? fra Pilola til Vaggetem 09. november 1946
No304 Asbj. Løken Norsk fra Nesheim til Nesheim 11. november 1946
No305 J. Aure Norsk fra Skogfoss til Ødevann 11. november 1946
No306 Ernst? Vogt? Eriksen Norsk fra Elvenes til Ødevann 11. november 1946

=== Fremmedboka bind 1, side 31 ===

Fremmedboka B1s31

No307 O. Sundquist Norsk fra Bjørnevatn til Ødevann 11. november 1946
No308 Th. Brandsegg Norsk fra Sundlia? til Bardu 11. november 1946
No309 Jan Klæboe Norsk fra Nordstaurlia? til Skjellbekken 11. november 1946
No310 Olav A. B. Torpp Norsk fra Sandnes til Sandnes 21. november 1946
No311 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Sandnes 21. november 1946
No312 Tauno Kaikonen Finsk fra Neiden til Vaggetem 26. november 1946
No313 Arvo Kivelæ Finsk fra Neiden til Vaggetem 26. november 1946
No314 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 27. november 1946
No315 Asbj. Løken Norsk fra Nesheim til Nesheim 28. november 1946
No316
No317 Aasemarie Knudtzen Eliseussen Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. desember 1946
No318 Olav Eliseussen Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. desember 1946
No319 Sigurd S. Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. desember 1946
No320 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. desember 1946
No321 Asbjørn Bøe Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. desember 1946
No322 Brita Zakariassen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. desember 1946
No323 Sigurd Zakariassen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. desember 1946
No324 Osvald Vesmajærvi Norsk fra Ruskebukt til Ruskebukt 08. desember 1946
No325 Mattis O. P. Sarre Finsk fra Vaggetem til Nammisjærvi 10. desember 1946
No326 Oscar Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14-18. desember 1946
No327 Kiss Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14-18. desember 1946
No328 Jan Klæboe Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 12-20. desember 1946
No329 Arne N. Olsen Norsk fra Bjørnevatn til Kobbfoss 27. desember 1946
No330 Finn Fløtten Norsk fra Bjørnevatn til Kobbfoss 27. desember 1946
No331 Eivind Hjelmtveit Norsk fra Arendal til Kobbfoss 27. desember 1946
No332 Leif Lemika Norsk fra Bjørnevatn til Kobbfoss 27. desember 1946
No333 Kristian Soelberg? nr148 Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. juni 1947
No334 Bue? Fjenneros? nr149 Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. juni 1947
No335
No336
No337
No338
No339
No340

=== Fremmedboka bind 1, side 32 ===

Fremmedboka B1s32

No1 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. januar 1947
No2 Olaf Svendsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. januar 1947
No3 Karl Rognmo Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 06. januar 1947
No4 Arvid Hjelm Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 08. januar 1947
No5 Trygve Randa Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 08. januar 1947
No6 Åge Kyrrø Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 08. januar 1947
No7 Henry Emanuelsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 08. januar 1947
No8 Rikhart Kyrrø Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 08. januar 1947
No9 H. Randa Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 08. januar 1947
No10 Osval Beddari Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 08. januar 1947
No11 Trygve Ryeng Norsk fra Jordanfoss til Jordanfoss 08. januar 1947
No12 Ernst Vogth Eriksen Norsk fra Elvenes til Elvenes 09. januar 1947
No13 Leagv.? Å. Kjølnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. januar 1947
No14 David Karlsson Norsk fra Elvenes til Elvenes 13. januar 1947
No15 Ingjerd Løken Norsk fra Nesheim til Nesheim 12. januar 1947
No16 Asbj. Løken Norsk fra Nesheim til Nesheim 12. januar 1947
No17 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. januar 1947
No18 Olaf Svendsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. januar 1947
No19 Jens Aure Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 18. januar 1947
No20 Leagv.? Kjølnes Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. januar 1947
No21 Judith Sotkajærvi Norsk fra Ellenjoki til ? 18. januar 1947
No22 Olaf Svendsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 19. januar 1947
No23 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 19. januar 1947
No24 Olaf Svendsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 20. januar 1947
No25 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 20. januar 1947
No26 Es. Sotkajærvi Norsk fra Ødevann til ? ? januar 1947
No27 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 24. januar 1947
No28 Olaf Svendsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 24. januar 1947
No29 Rudolf Kalliainen Norsk fra Grensefoss til Nesheim 27. januar 1947
No30 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 28. januar 1947
No31 Olaf Svendsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 28. januar 1947
No32 Magnus Uglem Norsk fra Elvenes til Elvenes 05. februar 1947
No33 Asbj. Løken Norsk fra Nesheim til Nesheim 05. februar 1947
No34 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. februar 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 33 ===

Fremmedboka B1s33

No35 Olaf Svendsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. februar 1947
No36 Sem Hirvelæ Finsk fra Svanvik til Svanvik 08. februar 1947
No37 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. februar 1947
No38 Olav Eliseussen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. februar 1947
No39 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. februar 1947
No40 Sem Hirvelæ Finsk fra Svanvik til Kirkenes 15. februar 1947
No41 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. februar 1947
No42 Esaias Sotkajærvi Norsk fra Lyngmo til Ødevann 15. februar 1947
No43 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. februar 1947
No44 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. februar 1947
No45 Olaf Svendsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. februar 1947
No46 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. februar 1947
No47 Sem Hirvelæ Finsk fra Svanvik til Svanvik 20. februar 1947
No48 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. februar 1947
No49 Sem Hirvelæ Finsk fra Svanvik til Svanvik 22. februar 1947
No50 P. Hvalryg Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. februar 1947
No51 Eilif Skrotnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. februar 1947
No52 Edvard? Fløtten? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. februar 1947
No53 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. februar 1947
No54 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. februar 1947
No55
No56 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. mars 1947
No57 Ernst Vogth Eriksen Norsk fra Skogfoss til Elvenes 06. mars 1947
No58 Maret Aikiia Finsk fra Jordanfoss til Nammisjærvi 06. mars 1947
No59 Arne? Hegelvik? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. mars 1947
No60 B. Hamre? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. mars 1947
No61 Edvard? Fløtten? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. mars 1947
No62 Eva Schaanning Norsk fra Noatun til Noatun 13. mars 1947
No63 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Nordgård til Nordgård 13. mars 1947
No64 Odd Hovde Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 14. mars 1947
No65 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 14. mars 1947
No66 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Nordgård til Kirkenes 14. mars 1947
No67 Dagvald Årfeldt Kjølnes Norsk fra Nordgård til Nordgård 21. mars 1947
No68 J.? M? Matzbu? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mars 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 34 ===

Fremmedboka B1s34

No69 Owe? Torpp? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mars 1947
No70 Wiborg? Thune Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mars 1947
No71 Hans Peter Walzon? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mars 1947
No72 Halfdan Haanes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mars 1947
No73 Jens Aure Norsk fra Skogfoss til Ellentjern 25-2?. mars 1947
No74 Esaias Sotkajærvi ? fra Lyngmo til ? ? mars 1947
No75 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 28. mars 1947
No76 Jan Klæboe Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 01. april 1947
No77 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. april 1947
No78 Arvo Sotkajærvi Norsk fra Vaggetem til 05. april 1947
No79 Hans Schaaning Norsk fra Noatun til Noatun 05. april 1947
No80 Aasemarie Knudtzen Eliseussen Norsk fra Noatun til Noatun 05. april 1947
No81 Olav Eliseussen Norsk fra Noatun til Noatun 05. april 1947
No82 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 05. april 1947
No83 G. H?. Melvik Norsk fra Svanvik til Svanvik 05. april 1947
No84 Bjarne Richardsen Norsk fra Langvasseid til Langvasseid 06. april 1947
No85 Milli Nikkinen Husbestyrer Norsk fra Svanvik til Svanvik 05-07. april 1947
No86 M. Torgersrud Direktørfrue Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. april 1947
No87 Hans Torgersrud Direktør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. april 1947
No88 Birger Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. april 1947
No89 Harald Knudtzen Ingeniør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. april 1947
No90 Knutdzen Fru Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. april 1947
No91 Gunda Ryeng Norsk fra Jordanfoss til Kirkenes 07. april 1947
No92 Kåre Berntsen Norsk fra Jordanfoss til Kirkenes 07. april 1947
No93 Gunnar Jensen Norsk fra Jordanfoss til Kirkenes 07. april 1947
No94 Agnes Ryeng Norsk fra Jordanfoss til Kirkenes 07. april 1947
No95 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Melkefoss 11. april 1947
No96 Kåre Sotkajærvi Norsk fra Vaggetem til Kirkenes 11. april 1947
No97 Arnulf Thorbjørnsen Norsk fra ? til Kirkenes 11. april 1947
No98 Mikal Johnsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. april 1947
No99 Erland Erlandsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. april 1947
No100 Svanhild Kvaal? Norsk fra Elvenes til ? 11. april 1947
No101 Einar Jespersen Norsk fra Tromsø til Tromsø 13. april 1947
No102 Aldire? Lien? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. april 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 35 ===

Fremmedboka B1s35

No103 Odd Lien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. april 1947
No104 Jan? Lien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. april 1947
No105 Siri Mari Lien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. april 1947
No106 Hans Martin Lien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. april 1947
No107 Astri Vogth Eriksen Norsk fra Elvenes til Elvenes 13. april 1947
No108 Ernst Vogth Eriksen Norsk fra Elvenes til Elvenes 13. april 1947
No109 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 19. april 1947
No110 Leif Holte? Norsk fra Sandnes til Sandnes 24. april 1947
No111 Knut? Nordahl Norsk fra Sandnes til Sandnes 24. april 1947
No112 Arne Sundvold Norsk fra Sandnes til Sandnes 24. april 1947
No113 Nils Knut Berglia Norsk fra Sandnes til Sandnes 24. april 1947
No114 Marit Aikia Finsk fra Namisjærvi til Vaggetem 03. mai 1947
No115 Asbj. Løken Norsk fra Jordanfoss til Jordanfoss 22. mai 1947
No116 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Sandnes 23. mai 1947
No117 Anne? Luguavik? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mai 1947
No118 Leif Klungnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mai 1947
No119 Fridtjof Larsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. mai 1947
No120 Svein Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. mai 1947
No121 Sverre Nedler Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. mai 1947
No122 Magnhild Nedler Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. mai 1947
No123 Kari Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. mai 1947
No124 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. mai 1947
No125 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. mai 1947
No126 Bitjus? Johansen Norsk fra Vadsø til Vadsø 25. mai 1947
No127 Reidun Ulvestad Johansen Norsk fra Vadsø til Vadsø 25. mai 1947
No128 Leif Herlte Norsk fra Sandnes til Sandnes 26. mai 1947
No129 Arne Sundvold Norsk fra Sandnes til Sandnes 26. mai 1947
No130 Leif Bastiansen Norsk fra Sandnes til Sandnes 26. mai 1947
No131 Even Myhrheim? Norsk fra Sandnes til Sandnes 26. mai 1947
No132 Hallfred Skau Norsk fra Sandnes til Sandnes 26. mai 1947
No133 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. mai 1947
No134 Jens Carlsen Norsk fra Sandnessjøen til Nyrud 27. mai 1947
No135 Erling Engebregtsen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 27. mai 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 36 ===

Fremmedboka B1s36

No135 Hans S. Jelstrup Astronom Søndre Norsk-Sovjetiske Grensekommisjon Norsk fra Oslo til Oslo 31. mai 1947
No136 Sverre Mosling Søndre Norsk-Sovjetiske Grensekommisjon Norsk fra Harstad til ? 31. mai 1947
No137 Niels Sire Søndre Norsk-Sovjetiske Grensekommisjon Norsk fra Høvik til ? 31. mai 1947
No138 Egil Aamodt Søndre Norsk-Sovjetiske Grensekommisjon Norsk fra Oslo til Oslo 31. mai 1947
No139 Gerda Strand Johansen Norsk fra Oslo til Oslo 31. mai 1947
No140 Per Jensen Norsk fra Oslo til Sandnes 02. juni 1947
No141 Sverre Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. juni 1947
No142 Kari Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. juni 1947
No143 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. juni 1947
No144 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. juni 1947
No145 Kåre Christophersen Sjåfør Skogfoss Norsk fra Kirkenes til Oslo 03. juni 1947
No146 Howard Hølvold Sjåfør Skogfoss Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. juni 1947
No147 Jan Johnsen Sjåfør Skogfoss Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05-06. juni 1947
No148 Kristian Solberg Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. juni 1947
No149 Ben Tjennelos? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. juni 1947
No150 Jan Klæboe Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 07-08. juni 1947
No151 Odd Holtan Norsk fra Tromsø til Kirkenes 08. juni 1947
No152 Arne Støypamo Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. juni 1947
No153 Karl Eriksen Norsk fra Ellentjern til Ellentjern 09. juni 1947
No154 Per Jensen Norsk fra Oslo til Sandnes 14. juni 1947
No155 Johan Jerijærvi Norsk fra Leirvåg til Gjøkåsen 15. juni 1947
No156 Tata? Fredriksen Norsk fra Oslo til Oslo 15. juni 1947
No157 Sverre Brodwall Norsk fra Lærdal til Sandnes 15. juni 1947
No158 Jan? Myklebust Norsk fra Hardanger til Sandnes 15. juni 1947
No159 Sverre Hauge Norsk fra Oslo til Kirkenes 15. juni 1947
No160 Anders Eri? Norsk fra Lærdal til Sandnes 15 juni 1947
No161 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juni 1947
No162 Erling Engebregtsen Norsk fra Vaggetem til Oslo 21-22. juni 1947
No163 Solveig Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. juni 1947
No164 Sigurd? Ananiassen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. juni 1947
No165 Brita? Zakariassen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. juni 1947
No166 Hans Petter Madsen? Norsk fra ? til ? ? juni 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 37 ===

Fremmedboka B1s37

No167 Otto Bjørnstad Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. juni 1947
No168 Kr.? Aasgaard? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. juni 1947
No169 Harry Kristensen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 23. juni 1947
No170 Sverre Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. juni 1947
No171 Bjørn Hølvold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. juni 1947
No172 Howard Hølvold Norsk fra Svanvik til Kirkenes 23. juni 1947
No173 Øystein Mosling Norsk fra Bindal til ? 26. juni 1947
No174 Alva Nordgren Svensk fra Gøteborg til Kirkenes 27. juni 1947
No175 Einar Nordgren Svensk fra Gøteborg til Kirkenes 27. juni 1947
No176 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. juni 1947
No177 Sigurd Zakariassen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. juni 1947
No178 Jan Klæboe Norsk fra Gjøkåsen til Gjøkåsen 28. juni 1947
No179 Howard Hølvold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. juni 1947
No180 Arvo Sotkajærvi Norsk fra Svanvik til Nyrud 28. juni 1947
No181 Arnt Horsue? Norsk fra Vikna til Namdalen 29. juni 1947
No182 Marie Horsue? Norsk fra Vikna til Namdalen 29. juni 1947
No183 Telma Risvik Norsk fra Overhalla til Namdalen 29. juni 1947
No184 Kirsten Risvik Norsk fra Overhalla til Namdalen 29. juni 1947
No185 Th. Sylten? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. juni 1947
No186 Marie Sylten? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. juni 1947
No187 Henny Gandrud Student Norsk fra Voss til Jakobsnes 04. juli 1947
No188 Karin Larsen Student Norsk fra Halden til Bugøynes 04. juli 1947
No189 Ruth Pleym Norsk fra Bugøynes til Bugøynes 04. juli 1947
No190 Erling Norvik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. juli 1947
No191 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Sandnes 05. juli 1947
No192 H. Hopeth? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. juli 1947
No193 Erling Grimstad? Norsk fra Trondheim til Kirkenes 06. juli 1947
No194 Erik? Gundersen Norsk fra Trondheim til Kirkenes 06. juli 1947
No195 Henrik Hallberg Svensk fra Trondheim til Kirkenes 06. juli 1947
No196 Harald Bue Norsk fra Hasselvik-Trondheim til Kirkenes 06. juli 1947
No197 T. Easterhouse Painter Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. juli 1947
No198 Skjoldrad? Hansen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. juli 1947
No199 Angel J. Olsen Sjåfør Norsk fra Bjørnevatn til Kirkenes 06. juli 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 38 ===

Fremmedboka B1s38

No201 Jesper Strandgaard Ingeniør Dansk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 06. juli 1947
No202 Ib Stormann? Hansen Dansk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 06. juli 1947
No203 Helge Gansted Ingeniør Dansk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 06. juli 1947
No204 Asbjørn J. Skårdal Geolog Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 06. juli 1947
No205 Johan Jerijærvi Norsk fra Gjøkåsen til Bjørnevatn 06. juli 1947
No206 Ursula Jerijærvi Husmor Norsk fra Gjøkåsen til Bjørnevatn 06. juli 1947
No207 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. juli 1947
No208 Einar Kollstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. juli 1947
No209 Jan H. Esmaill? Turistdirektør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. juli 1947
No210 K. Knutstad Disponent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. juli 1947
No211 A. Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. juli 1947
No212 Sigurd Slungaard Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. juli 1947
No213 A. K. Mikkola Jordstyret Norsk fra Neiden til Kirkenes 12. juli 1947
No214 J.? M? Matzbu? Jordstyret Norsk fra Pasvik til Kirkenes 12. juli 1947
No215 Marinius? Mathno? Jordstyret Norsk fra Langfjord til Langfjord 12. juli 1947
No216 Josef Stjerna? Norsk fra Bugøyfjord til Kirkenes 12. juli 1947
No217 B. T. Bugge Norsk fra Jarfjord til Jarfjord 12. juli 1947
No218 Mary Bugge Norsk fra Jarfjord til Jarfjord 12. juli 1947
No219 Alf? Rist Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. juli 1947
No220 Angel Olsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 12. juli 1947
No221 Howard Hølvold Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. juli 1947
No222 Roy Carlsen Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. juli 1947
No223 Ditlev Reppen Kontorsjef Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. juli 1947
No224 R. Gamst? Sørensen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. juli 1947
No225 J. Sundfær Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. juli 1947
No226 Hallfred Skau Fenrik Norsk fra Sandnes til Sandnes 12-13. juli 1947
No227 Rolf Willumsen Norsk fra Langesund til Hammerfest 15. juli 1947
No228 Gerda Strand Johansen Norsk fra Oslo til Utnes 18. juli 1947
No229 H. Nordhus? Skoginspektør Norsk fra Mosjøen til Skogfoss 19. juli 1947
No230 E. Vogth Eriksen Skogsbestyrer Norsk fra Elvenes til Elvenes 19. juli 1947
No231 J. Aure Skogforvalter Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 19. juli 1947
No232 T. Jeremiassen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1947
No233 Aase Sandnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1947
No234 Eifrid? Sandnes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 39 ===

Fremmedboka B1s39

No235 Ragnhild Mauseth Norsk fra Oslo til Oslo 20. juli 1947
No236 Finn Jeremiassen Norsk fra Oslo til Oslo 20. juli 1947
No237 Jan Klæboe Sandvik Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. juli 1947
No238 Kristin Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 20. juli 1947
No239 Bjørn Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 20. juli 1947
No240 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 20. juli 1947
No241 Tor Vestvold Norsk fra Nannestad til Nannestad 22. juli 1947
No242 Herbjørn Herbjørnsen Norsk fra Rjukan til Rjukan 22. juli 1947
No243 Ragnhild Selstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. juli 1947
No244 Ingebjørg Strømnes? Norsk fra Borkenes til Borkenes 22. juli 1947
No245 Arnold Dybsjord Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 22. juli 1947
No246 Sverre Rengaard USA fra Kobbfoss til Kobbfoss 22. juli 1947
No247 Magnar Hamnes Norsk fra Tromsø til Tromsø 24. juli 1947
No248 Sigurd Hamnes Løytnant Norsk fra Tromsø til Tromsø 24. juli 1947
No249 Alette Larsen Norsk fra Tromsø til Tromsø 24. juli 1947
No250 Bernt Andreassen Norsk fra Elvenes til Elvenes 24. juli 1947
No251 Inge Andreassen Norsk fra Elvenes til Elvenes 24. juli 1947
No252 Torbjørn Karlsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 26. juli 1947
No253 Erling Karlsen Norsk fra ? til ? ? juli 1947
No254 Lilli Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. juli 1947
No255 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. juli 1947
No256 Aslaug Bergsjø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. juli 1947
No257 Hj.? Bergsjø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. juli 1947
No258 Torben Pedersen Dansk fra Kirkenes til Kirkenes 26. juli 1947
No259 Svea Palmstrøm Norsk fra Molde til Molde 27. juli 1947
No260 Grete Palmstrøm Norsk fra Molde til Molde 27. juli 1947
No261 Finn Palmstrøm Norsk fra Tana til Tana 27. juli 1947
No262 Bethine? Palmstrøm Norsk fra Tana til Tana 27. juli 1947
No263 Karl Seiness Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. juli 1947
No264 Nan Seiness Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. juli 1947
No265 Ester Haugterud? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. juli 1947
No266 Hilda Haarberget Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. juli 1947
No267 Bård Brekke Norsk fra Bodø til Kirkenes 27. juli 1947
No268 Vitzar? Manstiguer? Meksikansk fra Mexico til Kirkenes 27. juli 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 40 ===

Fremmedboka B1s40

No269 Målfrid Holte Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. juli 1947
No270 Johan Fasting Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. juli 1947
No271 Adolf? Johansen Hotelleier Norsk fra Skjærvøy til Kirkenes 30. juli 1947
No272 Roy Carlsen Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26-31. juli 1947
No273 Solveig Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26-31. juli 1947
No274 Else Brekke Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 31. juli 1947
No275 Halvorsen Fru Ingeniør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 31. juli 1947
No276 Kåre Sotkajærvi Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 03. august 1947
No277 Arne Sotkajærvi Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 03. august 1947
No278 Jan Figenschau Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 03. august 1947
No279 Solbjørg Jacobsen Norsk fra Vardø til Bjørnevatn 03. august 1947
No280 Astrid Eriksen Norsk fra Vardø til Bjørnevatn 03. august 1947
No281 Julianne Figenschau Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 03. august 1947
No282 Johan Kollstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. august 1947
No283 Eivind Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 03. august 1947
No284 Judith Rogde Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. august 1947
No285 Svein Harald Olsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. august 1947
No286 Aud Pedersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1947
No287 Odd Jakobsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1947
No288 Sara Gabrielsen Norsk fra Vadsø til Vadsø 11. august 1947
No289 Gerd Sundby Norsk fra Oslo til Oslo 11. august 1947
No290 Eva Gabrielsen Norsk fra Vadsø til Vadsø 11. august 1947
No291 H. Gabrielsen Norsk fra Vadsø til Vadsø 11. august 1947
No292 Axel Sømme? Norsk fra Bergen til Bergen 11. august 1947
No293 Fridtjof Larsen Norsk fra Neiden til Neiden 12. august 1947
No294 Johan Mathisen Norsk fra Sandnes til Skjellbekken 12. august 1947
No295 Lugebern? Kelelandsten? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. august 1947
No296 Sidsel Seyersted Norsk fra Oslo til Kirkenes 17. august 1947
No297 J.? Haakseth? Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 20. august 1947
No298 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 20. august 1947
No299 Solveig Tolk Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22-25. august 1947
No300 Kitty Karlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. august 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 41 ===

Fremmedboka B1s41

No301 Bjørn Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 25. august 1947
No302 Kristine Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 25. august 1947
No303 Egil Egedius Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. september 1947
No304 Halfdan Egedius Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. september 1947
No305 Jostein? Nilsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. september 1947
No306 Ole Nilsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. september 1947
No307 Ingeborg Nilsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. september 1947
No308 Edvard Fløtten Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. september 1947
No309 Jan Klæbo Sandvik Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 06. september 1947
No310 Eilif Danielsen Sjåfør Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 06-08. september 1947
No311 Egil Egedius Norsk fra Grensefoss til Kirkenes 07-08. september 1947
No312 Halfdan Egedius Norsk fra Grensefoss til Kirkenes 07-08. september 1947
No313 Kristine Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No314 Roald Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No315 Sverre Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No316 Petter Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No317 Dagny Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No318 Olga Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No319 Torfinn Våga Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No320 Margith Antonsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No321 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No322 Kristine Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No323 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 09-10. september 1947
No324 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13-14. september 1947
No325 Johs. Kollstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13-14. september 1947
No326 Alf Palmstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. september 1947
No327 Nikodemussen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. september 1947
No328 ? Erikson Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. september 1947
No329 Erikson Fru Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. september 1947
No330 Palmstrøm Frøken Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. september 1947
No331 Eivind Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 15. september 1947
No332 Mary Hovde Norsk fra Bodø til Bodø 15. september 1947
No333 Bj. Hovde Norsk fra Bodø til Bodø 15. september 1947
No334 A. Bartholsen Norsk fra Vadsø til Vadsø 15. september 1947


=== Fremmedboka bind 1, side 42 ===

Fremmedboka B1 s42

No335 Nils Vikeland Norsk fra Larvik? til Launej? 17. september 1947
No336 Bjarne Beddari Norsk fra Larvik? til Launej? 17. september 1947
No337 Gunnar Hasselberg Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 18. september 1947
No338 Andr. Hansen Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. september 1947
No339 Camilla Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. september 1947
No340 Hans Andr. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. september 1947
No341 C.? H. Rauhala Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. september 1947
No342 Sigurd Paulsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. september 1947
No343 Roy Carlsen Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1947
No344 Harald Øberg? Politikonstabel Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. september 1947
No345 Howard Hølvold Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. september 1947
No346 Eilif Danielsen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. september 1947
No347 Marianne Meyer Sveits fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1947
No348 Francis Mondy Fransk fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1947
No349 Marcel Qionat Fransk fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1947
No350 Georges Wenuier? Fransk fra Kirkenes til Kirkenes 16. september 1947
No351 Halfdan Haanes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. september 1947
No352 H. Edvartsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. september 1947
No353 A. Wiborg Thune Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. september 1947
No354 Jan Johnsen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. september 1947
No355 Bill? Pedersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. september 1947
No356 Waldemar Pedersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. september 1947
No357 Benedikte Pedersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. september 1947
No358 Hanna Hagen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. september 1947
No359 Kristian Hagen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. september 1947
No360 Walter Isaksen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 21. september 1947
No361 Aslaug Blix Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 23. september 1947
No362 Alfred Blix Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 23. september 1947
No363 Maja Mahulsen? Norsk fra Hammerfest til Hammerfest 23. september 1947
No364 Peder Zentzen Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 23. september 1947
No365 Jostein Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 23. september 1947
No366 Anders Gjelland Norsk fra Vadsø til Svanvik 26. september 1947
No367 Gunvor Gjelland Norsk fra Vadsø til Svanvik 26. september 1947
No368 Jens Aure Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 26. september 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 43 ===

Fremmedboka_B1_s43

No369 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 27. september 1947
No310 A.? Sæther Norsk fra Bjørnevatn til Svanvik 27. september 1947
No311 Jan Klæboe Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 27. september 1947
No312 Jonas Refsnæs Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. september 1947
No313 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. september 1947
No314 A. Lervik Distriktssjef Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. september 1947
No315 Hjørdis Lervik Husmor Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. september 1947
No316 Borghild Hvalrygg Husmor Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. september 1947
No317 Per Hvalrygg Telegrafbestyrer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. september 1947
No318 Nils Nilsen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. september 1947
No319 Sverre Nedler Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. september 1947
No320 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. september 1947
No321 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. september 1947
No322 Gjertrud Halaas Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 30. september 1947
No323 Bjarne Bugge Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. oktober 1947
No324 H.? Rauhala Norsk fra Svanvik til Svanvik 09. oktober 1947
No325 Hans Schaaning Norsk fra Noatun til Noatun 09. oktober 1947
No326 Harry Johansen Korporal Norsk fra Nordsinni? til Nordland 11. oktober 1947
No327 Rolf Bunder? Mekaniker Norsk fra Drammen til Buskerud 11. oktober 1947
No328 Bjørg Schöne Norsk fra Oslo til Oslo 11. oktober 1947
No329 Erling Engebretsen Norsk fra Oslo til Oslo 11. oktober 1947
No300 Thore Eilars? Norsk fra Ellentjern til Ellentjern 12. oktober 1947
No301 A. B. Rasmussen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 12. oktober 1947
No302 Hans? Digre Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. oktober 1947
No303 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. oktober 1947
No304 Galileo? Kraesl? Sians? Norsk fra Vadsø til Alta 17. oktober 1947
No305 Sven Baeklund Svensk fra Vadsø til Paris 17. oktober 1947
No306 Oddlaug Andersen Norsk fra Vadsø til Vadsø 17. oktober 1947
No307 A. Bartholsen Norsk fra Vadsø til Vadsø 17. oktober 1947
No308 Arne Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 19. oktober 1947
No309 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 27. oktober 1947
No310 Johannes Blix Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 30. oktober 1947
No311 Kristoffer Jakobsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 30. oktober 1947
No312 Sigfred Johansen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 30. oktober 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 44 ===

Fremmedboka_B1_s44

No313 Per Johnsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 31. oktober 1947
No314 Leif Nilsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 31. oktober 1947
No315 Jan Klæboe Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 31. oktober 1947
No316 Erling Engebretsen Norsk fra Steinbekken til Skjellbekken 02. november 1947
No317 Bjørg Schöne Norsk fra Steinbekken til Steinbekken 02. november 1947
No318 Jan Klæboe Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 30-04. november 1947
No319 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 03. november 1947
No320 Birgitte Warth? Oldersen? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 03. november 1947
No321 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Melkefoss 07. november 1947
No322 Mikal Johnsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. november 1947
No323 Hilja Johnsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. november 1947
No324 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. november 1947
No325 Erling Engebretsen Norsk fra Steinbekken til Steinbekken 11. november 1947
No326 Bjørg Schöne Norsk fra Steinbekken til Steinbekken 11. november 1947
No327 J. Haakseth Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 12. november 1947
No328 Alfred Våga Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 12. november 1947
No329 Jan Klæboe Sandvik Norsk fra Skjellbekken til Nyrud 12. november 1947
No330 Esajas Sotkajærvi Norsk fra Jordanfoss til Ødevann 12. november 1947
No331 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Melkefoss 12. november 1947
No332 Henry Stenbakk Norsk fra Skogfoss til Grensefoss 18. november 1947
No333 Jan Klæboe Norsk fra Nyrud til Sandnessjøen 19. november 1947
No334 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Melkefoss 19. november 1947
No335 Th.? Rauhala Norsk fra Svanvik til Svanvik 20. november 1947
No336 Erling Engebretsen Norsk fra Steinbekken til Steinbekken 20. november 1947
No337 Astri? Tjelde Norsk fra Svanvik til Svanvik 20. november 1947
No338 Harald Øberg? Politikonstabel Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. november 1947
No339 Anders Mørelv? Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. november 1947
No340 Roy Carlsen Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. november 1947
No341 Åge Kyrrø Norsk fra Grensefoss til Skogfoss 24. november 1947
No342 Hendrik Stenbakk Norsk fra Grensefoss til Skogfoss 24. november 1947
No343 Sanfred Randa Norsk fra Grensefoss til Skogfoss 24. november 1947
No344 Reidar Randa Norsk fra Grensefoss til Skogfoss 24. november 1947
No345 Arne Randa Norsk fra Grensefoss til Skogfoss 24. november 1947
No346 A. H. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. desember 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 45 ===

Fremmedboka_B1_s45

No347 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. desember 1947
No348 Th. Rauhala Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. desember 1947
No349 Agnar Våga Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 13. desember 1947
No350 Eilif Danielsen Norsk fra Svanvik til Melkefoss 13. desember 1947
No351 Osmo Peltaperä Finsk fra Svanvik til Melkefoss 13. desember 1947
No352 Arne Sotkajærvi Norsk fra ? til Vaggetem 13. desember 1947
No353 Rolf Haas? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. desember 1947
No354 Johannes Wahlberg? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. desember 1947
No355 Odd Hovde Norsk fra Sandnes til Skjellbekken 19. desember 1947
No356 Johannes Blix Norsk fra Bjørnelvdalen til Skjellbekken 19. desember 1947
No357 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 19. desember 1947
No358 Roy Carlsen Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. desember 1947
No359 Johs. Kollstrøm Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. desember 1947
No360 Eivind Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 23. desember 1947
No361 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Melkefoss 23. desember 1947
No362 Arth. Tjelde Norsk fra Svanvik til Svanvik 29. desember 1947
No363 Olav Kærnæ Norsk fra Holmfoss til Holmfoss 29. desember 1947
No364 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 29. desember 1947

=== Fremmedboka bind 1, side 46 ===

Fremmedboka_B1_s46

No1 Aage Kurthi Norsk fra Kirkenes til ? ? januar 1948
No2 Johannes Blix Norsk fra Sandnes til Sandnes 03. januar 1948
No3 Howard Hølvold Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. januar 1948
No4 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 08. januar 1948
No5 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Melkefoss 10. januar 1948
No6 Asbjørn Hallen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 11. januar 1948
No7 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Melkefoss 13. januar 1948
No8 Georg Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 13. januar 1948
No9 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. januar 1948
No10 Georg Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 14. januar 1948
No11 Joh. Rasmussen Norsk fra Skrotnes til Skrotnes ? januar 1948
No12 Judita Sotkajærvi Norsk fra Lyngmo til Skrotnes 20. januar 1948
No13 Kollbjørn Larsen Norsk fra Sandnes til Sandnes 22. januar 1948
No14 Odd Hovde Norsk fra Sandnes til Sandnes 22. januar 1948
No15 Arne Danielsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 27. januar 1948
No16 Bror Ryeng Norsk fra Gjøkåsen til Gjøkåsen 27. januar 1948
No17 Howard Hølvold Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 30. januar 1948
No18 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 30. januar 1948
No19 Johannes Blix Sjåfør Norsk fra Skjellbekken til Sandnes 31. januar 1948
No20 Hans Stenbakk Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 31. januar 1948
No21 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 31. januar 1948
No22 Hans Schaaning Norsk fra Noatun til Noatun 31. januar 1948
No23 Alfred Pedersen Norsk fra Svanvik til Svanvik 31. januar 1948
No24 Emil Harjo Norsk fra Svanvik til Svanvik 31. januar 1948
No25 Howard Hølvold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. februar 1948
No26 Gothard Rafaelsen Norsk fra Gjøkvannet til Strand 06. februar 1948
No27 Bjarne Ryeng Norsk fra Gjøkvannet til Strand 06. februar 1948
No28 Emil Rafaelsen Norsk fra Gjøkvannet til Holmfoss 06. februar 1948
No29 Thorbjørn Hallen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 06. februar 1948
No30 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. februar 1948
No31 Audun Magnus Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. februar 1948
No32 Olav Røste? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. februar 1948
No33 Hans Schaaning Norsk fra Vaggetem til Noatun 10. februar 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 47 ===

Fremmedboka_B1_s47

No34 A. M.? Bye Distriktsveterinær Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. februar 1948
No35 Henry Randa Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 16. februar 1948
No36 Reidar Hansen Norsk fra ? til Kirkenes 16. februar 1948
No37 Hans Schaaning Norsk fra Noatun til Noatun 16. februar 1948
No38 Howard Hølvold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. februar 1948
No39 J. K. Nikkinen Norsk fra Ellentjern til Svanvik 16. februar 1948
No40 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. februar 1948
No41 Thorbjørn Hallen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 20. februar 1948
No42 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. februar 1948
No43 Johannes Blix Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. februar 1948
No44 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. februar 1948
No45 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. februar 1948
No46 Gunnar Stenbakk Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. februar 1948
No47 Agnar Johansen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. februar 1948
No48 Hagbart Jørgensen Norsk fra Elvenes til ? 24. februar 1948
No49 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. februar 1948
No50 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 24. februar 1948
No51 B.? Rafaelsen Norsk fra Ellentjern til Svanvik 28. februar 1948
No52 Øivind Annaniassen Norsk fra Ellentjern til Svanvik 28. februar 1948
No53 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 29. februar 1948
No54 Bror Ryeng Norsk fra Gjøkåsen til Gjøkåsen 29. februar 1948
No55 Jørgen Ryeng Norsk fra Gjøkåsen til Gjøkåsen 29. februar 1948
No56 Leif? Kjølnes Norsk fra Svanvik til Svanvik 01. februar 1948
No57 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 01. mars 1948
No58 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. mars 1948
No59 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. mars 1948
No60 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 08. mars 1948
No61 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 10. mars 1948
No62 Eilif Danielsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 13. mars 1948
No63 Eilif Danielsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. mars 1948
No64 Johannes Blix Norsk fra Skjellbekken til Sandnes 16. mars 1948
No65 Agnar Johansen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 16. mars 1948
No66 Gunnar Stenbakk Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 16. mars 1948
No67 Peder Zentzen Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 16. mars 1948


=== Fremmedboka bind 1, side 48 ===

Fremmedboka_B1_s48

No68 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 17. mars 1948
No69 Johannes Blix Norsk fra Kirkenes til Skjellbekken 17. mars 1948
No70 K. Veikko Vuorela Norsk fra Ellentjern til ? 17. mars 1948
No71 Odd Hovde Sjåfør Norsk fra Sandnes til Sandnes 17. mars 1948
No72 Eilif Danielsen Sjåfør Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 19. mars 1948
No73 Eilif Danielsen Sjåfør Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 22. mars 1948
No74 Hans Petter Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. mars 1948
No75 Jonas Madsø Politimester Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. mars 1948
No76 Odd Lien? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. mars 1948
No77 J.? Bykleland? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. mars 1948
No78 Leif? Kjølnes Sjåfør Norsk fra Nordgård til Midtveis 25. mars 1948
No79 Laila Kjølnes Norsk fra Nordgård til Midtveis 25. mars 1948
No80 Kristian Berntsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mars 1948
No81 Anna Berntsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mars 1948
No82 Hans Schaaning Norsk fra Noatun til Noatun 30. mars 1948
No83 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. april 1948
No84 Ernst Vogth Eriksen Norsk fra Elvenes til Elvenes 06. april 1948
No85 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 12. april 1948
No86 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. april 1948
No87 Leif S. Knutsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. april 1948
No88 Hallfred Skau Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. april 1948
No89 Johan Holen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. april 1948
No90 Odd Hovde Norsk fra Skjellbekken til Sandnes 16. april 1948
No91 Leif Andersen Norsk fra Skjellbekken til Sandnes 16. april 1948
No92 Gunnar Stenbakk Norsk fra Skjellbekken til Melkefoss 17. april 1948
No93 Agnar Johansen Norsk fra Gjøkåsen til Skogfoss 17. april 1948
No94 Gunnar Våga Norsk fra Gjøkåsen til Melkefoss 18. april 1948
No95 Svein? Thorsen? Norsk fra ? til ? 19. april 1948
No96 Eilif Danielsen Norsk fra Gjøkåsen til Gjøkåsen 22. april 1948
No97 Johs. Jensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. april 1948
No98 Walther Indbjør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. mai 1948
No99 Ole Erlandsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 04. mai 1948
No100 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 04. mai 1948
No101 Harald Haug? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. mai 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 49 ===

Fremmedboka_B1_s49

No102 Leif S. Amundsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. mai 1948
No103 Lerin? Iluhler? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mai 1948
No104 John Slaatten Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mai 1948
No105 Olafsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mai 1948
No106 Johan Holm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mai 1948
No107 Leif S. Amundsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mai 1948
No108 Christian Christensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. mai 1948
No109 Lars Holst Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. mai 1948
No110 Hjørdis Ramstad Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. mai 1948
No111 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. mai 1948
No112 E. Voght Eriksen Norsk fra Elvenes til Elvenes 22. mai 1948
No113 Magnus Uglem Norsk fra Ellentjern til Ellentjern 23. mai 1948
No114 Olav Fallmo Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mai 1948
No115 Karen Fallmo Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mai 1948
No116 Lill Johnsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. mai 1948
No117 Egil Christensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22-23. mai 1948
No118 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Sandnes 22-23. mai 1948
No119 A. B. Rasmussen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 22-23. mai 1948
No120 Lucie Raaness Norsk fra Sandnes til Sandnes 22-23. mai 1948
No121 Hjørdis Raaness Norsk fra Harstad til Kirkenes 22-23. mai 1948
No122 E. Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 24. mai 1948
No123 T.? Enebakk? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25-26. mai 1948
No124 Eilif Danielsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 25-26. mai 1948
No125 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. mai 1948
No126 Karl Hovde Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. mai 1948
No127 Hj.? Bergsjø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. mai 1948
No128 Johan Holm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. mai 1948
No129 Sven Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mai 1948
No130 Ellen Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mai 1948
No131 Knut Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mai 1948
No132 Kari Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mai 1948
No133 Anna Berntsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mai 1948
No134 Kristian Berntsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. mai 1948
No135 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 30. mai 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 50 ===

Fremmedboka_B1_s50

No136 Ernst Vogth Eriksen Norsk fra Elvenes til Elvenes 01. juni 1948
No137 Magnus Uglem Norsk fra Ellentjern til Ellentjern 01. juni 1948
No138 Ole Mathisen Norsk fra Gjøkåsen til Gjøkåsen 03. juni 1948
No139 H. A. Sarre Norsk fra Ellentjern til Ellentjern 04. juni 1948
No140 Sverre Rafaelsen Norsk fra Ellentjern til Ellentjern 03. juni 1948
No141 Estrid Ott Forfatterinde Dansk fra Kirkenes til Kirkenes 04. juni 1948
No142 E. Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 07. juni 1948
No143 Georg Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 08. juni 1948
No144 E. Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 08. juni 1948
No145 H. Norderhus Norsk fra Mosjøen til Ellentjern 09. juni 1948
No146 J. Aure Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 09. juni 1948
No147 E. Voght Eriksen Norsk fra Elvenes til Elvenes 09. juni 1948
No148 Andr. Hansen Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 10. juni 1948
No149 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 10. juni 1948
No150 Eilif Danielsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 14. juni 1948
No151 Erling Stub-Osve? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. juni 1948
No152 Hallfred Skau Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. juni 1948
No153 Arvid Olafsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. juni 1948
No154 Modolf Sjøgard Norsk fra Vadsø til Vadsø 20. juni 1948
No155 Lena? Sjøgard Norsk fra Vadsø til Vadsø 20. juni 1948
No156 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 20. juni 1948
No157 Kristian Kråtø? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juni 1948
No158 Alfred Svendsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juni 1948
No159 Jens Jensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juni 1948
No160 Sigurd S. Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. juni 1948
No161 Solveig Knudtzen Norsk fra Noatun Asker til Kirkenes 21. juni 1948
No162 Joh. Hansen Norsk fra Kirkenes til Neiden 23. juni 1948
No163 R. J. Haaheim Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. juni 1948
No164 Bjørn Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 26. juni 1948
No165 Kristine Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 26. juni 1948
No166 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 26. juni 1948
No167 Joh. Rasmussen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. juni 1948
No168 H. Grøtting? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 28. juni 1948
No169 Ulf Smith Meyer Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 51 ===

Fremmedboka_B1_s51

No170 Synnøve Smith Meyer Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948
No171 Stein Smith Meyer Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948
No172 Gerhard Melvik Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948
No173 Andr. Hansen Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948
No174 Camilla Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948
No175 Hans Andr. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948
No176 Gunnhild Jaleien? Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948
No177 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948
No178 Johs. Storstrøm Sjefingeniør Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. juli 1948
No179 Sven Ullvang? Avd.? Norsk fra Skippagurra til Kobbfoss 04. juli 1948
No180 Helge Rundholm? Norsk fra Skippagurra til Kobbfoss 04. juli 1948
No181 Helene Rundholm? Fru Norsk fra Kirkenes til Vadsø 04. juli 1948
No182 Hjørdis Lervik Norsk fra Skippagurra til Vardø 04. juli 1948
No183 Andreas Lervik Norsk fra Skippagurra til Vardø 04. juli 1948
No184 H.? Hallgren Svensk fra Skippagurra til Vardø 04. juli 1948
No185 Hans Wilhelm? Hallgren Svensk fra Skippagurra til Vardø 04. juli 1948
No186 Nils Nilsen Norsk fra Skippagurra til Vardø 04. juli 1948
No187 Helga Høyer Norsk fra Langvann til Nyrud 05. juli 1948
No188 Mimmi? Brochs Norsk fra Langvann til Nyrud 05. juli 1948
No189 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 07. juli 1948
No190 Carl Schöyen Norsk fra Jeløy til Svanvik 07. juli 1948
No191 Bjørg Vikeland Norsk fra Oslo til Svanvik 07. juli 1948
No192 Åse Risvik Norsk fra Oslo til Svanvik 07. juli 1948
No193 Kristian? Hauan Norsk fra Harstad til Vadsø 09. juli 1948
No194 Else Hauan Norsk fra Harstad til Vadsø 09. juli 1948
No195 Eiysten Halland Norsk fra Hammerfest til Vadsø 09. juli 1948
No196 Lilli Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. juli 1948
No197 Finn Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. juli 1948
No198 Inger Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. juli 1948
No199 Norsk fra til juli 1948
No200 Hans Petter Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. juli 1948
No201 Ole Nilsen Norsk fra ? til ? juli 1948
No202 E. Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 09. juli 1948
No203 Karl Kristensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. juli 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 52 ===

Fremmedboka_B1_s52

No204 Astrid Kristensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. juli 1948
No205 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. juli 1948
No206 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. juli 1948
No207 Almar Andresen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. juli 1948
No208 Dybvik Frøken Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. juli 1948
No209 Andresen Senior Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. juli 1948
No210 Andresen Junior Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. juli 1948
No211 Tutti Sørensen Norsk fra Vadsø til Vadsø 11. juli 1948
No212 Ottar Novik Norsk fra Vadsø til Vadsø 11. juli 1948
No213 Eivind Moholt Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. juli 1948
No214 Torstein Christensen Norsk fra Oslo til Oslo 11. juli 1948
No215 Modolf Sjøgard Norsk fra Vadsø til Vadsø 11. juli 1948
No216 Arne Vorren Norsk fra Banak til Banak 11. juli 1948
No217 Andr. Vorren Norsk fra Neiden til fhv. skolebr? 11. juli 1948
No218 Johan Bøgeberg Norsk fra Luleistej? til Kirkenes 11. juli 1948
No219 Aud Vorren Norsk fra Banak til Banak 11. juli 1948
No220 Runa? Lafei? Skovgaard Sykepleier Dansk fra Kirkenes til Kirkenes 11. juli 1948
No221 Marie Oline Larsen Sykepleier Dansk fra Kirkenes til Kirkenes 11. juli 1948
No222 Nico Haugaard Sykepleier Dansk fra Kirkenes til Kirkenes 11. juli 1948
No223 Gjertrud Lorange Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1948
No224 Margrethe Lorange Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1948
No225 Gerd Brekke Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1948
No226 J. Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 18. juli 1948
No227 Kristine Danielsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 18. juli 1948
No228 Bjørn Danielsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 18. juli 1948
No229 Eilif Danielsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 18. juli 1948
No230 Ingegerd Larssen Norsk fra Svanvik til Svanvik 17. juli 1948
No231 Willy Nikkinen Norsk fra Svanvik til Svanvik 17. juli 1948
No232 Kari Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. juli 1948
No233 Sven Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. juli 1948
No234 Ellen Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. juli 1948
No235 Knut Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. juli 1948
No236 Bjørn? Mydland Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. juli 1948
No237 Edith Bersvendsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. juli 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 53 ===

Fremmedboka_B1_s53

No238 Torbjørn Lien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1948
No239 Astri Lien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1948
No240 Inger Lisbeth Lien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1948
No241 Gudrun Sivertsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1948
No242 Olaug Fasting Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1948
No243 Johan Fasting Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1948
No244 Gunnar Mosling? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. juli 1948
No245 Gerd Fotland Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. juli 1948
No246 Per Mickelsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. juli 1948
No247 Gudrun Skaug Lærerinne Norsk fra Kolbu Toten til Kirkenes 25. juli 1948
No248 Roy Carlsen Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. juli 1948
No249 Solveig Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. juli 1948
No250 Fr. H. Behrens Direktør Norsk fra Oslo til Kirkenes 25. juli 1948
No251 Olav Olsen Ingeniør Norsk fra Oslo til Kirkenes 25. juli 1948
No252 Hans Torgersrud Direktør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. juli 1948
No253 Hans Torgersrud Tekniker Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. juli 1948
No254 Ch. Behrens Ingeniør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. juli 1948
No255 Martha Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. juli 1948
No256 Bibbi Behrens Husmor Norsk fra Bjørnevatn til Kirkenes 25. juli 1948
No257 Anna Karine Norengen? Lærerinne Norsk fra Helgøya Hedmark til Kirkenes 25. juli 1948
No258 Aasta Nystad Husmor Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. juli 1948
No259 Lilly Eriksen Norsk fra ? til Kirkenes 25. juli 1948
No260 Eivind Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 25. juli 1948
No261 Andr. Hansen Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik ? juli 1948
No262 Camilla Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik ? juli 1948
No263 Hans Andr. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik ? juli 1948
No264 Einar Barstad? Norsk fra Trondheim til ? ? juli 1948
No265 Karl Hopen Norsk fra Trondheim til ? ? juli 1948
No266 Mogens Fraas ? Norsk fra Vadsø til Vadsø ? juli 1948
No267 Sigrid Fraas Husmor Norsk fra Vadsø til Vadsø ? juli 1948
No268 Sigrid Torpp Husmor Norsk fra Vadsø til Vadsø ? juli 1948
No269 Olav A. B. Torpp Overingeniør Norsk fra Vadsø til Vadsø ? juli 1948
No270 Torpp Barn Norsk fra Vadsø til Vadsø ? juli 1948
No271 Torpp Barn Norsk fra Vadsø til Vadsø ? juli 1948
No272 Torpp Barn Norsk fra Vadsø til Vadsø ? juli 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 54 ===

Fremmedboka B1 s54

No2 Signe Helene Mørk Husmor Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. juli 1948
No3 Odd Mørk Lærer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. august 1948
No4 Roy Carlsen Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 31. juli 1948
No5 Alfred Næss Student Jus Norsk fra Vadsø til Tønsberg 02. august 1948
No6 Hakon Preus?-Hansen Student Jur Norsk fra Vadsø til Oslo 02. august 1948
No7 Ruth Steinmo Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 01. august 1948
No8 Eivor Dahlne? Norsk fra Gelang? til Bjørnevatn 01. august 1948
No9 Hallfred Skau Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. august 1948
No10 Karl? Hvam? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. august 1948
No11 Per Skjelvling Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1948
No12 Per Ravna Norsk fra Sandnes til Sandnes 08. august 1948
No13 Aksel Mikalsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 09. august 1948
No14 Masie Mikalsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 09. august 1948
No15 Knut Christensen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 09. august 1948
No16 Kaisteinar? Slungaard Norsk fra Vadsø til Kirkenes 09. august 1948
No17 Sigurd Slungaard Norsk fra Vadsø til Kirkenes 09. august 1948
No18 Knut Slungaard Norsk fra Vadsø til Kirkenes 09. august 1948
No19 Per Kjelberg Slungaard Norsk fra Vadsø til Kirkenes 09. august 1948
No20 Marie Guttormsen Norsk fra ? til ? ? august 1948
No21 Jostein Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 09. august 1948
No22 Petra Rognmo Norsk fra Bjørnelvdalen til Bjørnelvdalen 10. august 1948
No23 Olaf Rognmo Norsk fra Bjørnelvdalen til Bjørnelvdalen 10. august 1948
No24 Olrik? Wunell? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. august 1948
No25 Leif R. Isachsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. august 1948
No26 Aage R. Arvola Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. august 1948
No27 J. Kurthi? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. august 1948
No28 Gerd Jervidalo Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 12. august 1948
No29 Erna Bendiksen Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 12. august 1948
No30 Edna Eliassen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. august 1948
No31 Ragnhild Kristiansen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. august 1948
No32 Liv Tomter Stortingsrepresentant Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 13. august 1948
No33 Lilli Jacobsen Husmor Norsk fra Tariskevåg? til Kirkenes 13. august 1948
No34 Georg Tomter Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 13. august 1948
No35 A. K. Mikkola Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 13. august 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 55 ===

Fremmedboka B1 s55

No36 Olav Benum Stortingsmann Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No37 Ingrid Benum Husmor Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No38 Harry Klippenvåg Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No39 John Haukseth Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No40 Nils Vorren Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No41 M. Mathisen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No42 Jon Digsans? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No43 Nils Vikeland Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No44 Hilmar? Isaksen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No45 Jens Aure Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No46 Ivar Jensen? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No47 William Mikkelsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 13. august 1948
No48 Eivind Moholt Norsk fra Kirkenes til Skogfoss 13. august 1948
No49 Anela? Sjøgard Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No50 Aasmund Kulien Gårdbruker og Stortingsmann Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No51 Signe Johansen Kjos Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No52 Ingeborg Oksvik Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No53 Peder Jacobsen Gårdbruker Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No54 Nils Tveit Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No55 Jens? Lindbo? Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No56 Bjørg Sivertsen Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No57 Karl? Akjeill? Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No58 Alv Kjøs Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No59 Sverre Hope Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No60 Modolf Sjøgard Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No61 Olav Svalastog Norsk fra Skogfoss til Kobbfoss 13. august 1948
No62 Holger Rosenvold Dansk fra Honningsvåg til Honningsvåg 13. august 1948
No63 Alf Eriksen Norsk fra Vardø til Lyngmo 18. august 1948
No64 John J. Most Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. august 1948
No67 H. Sørli? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. august 1948
No68 Torbjørn Myrland Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. august 1948
No369 Rut Myrland Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. august 1948
No369 Sonja Myrland Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. august 1948
No369 Wenche Myrland Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. august 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 56 ===

Fremmedboka B1 s56

No362 Asbjørn Haugnes Norsk fra Skogn til Kirkenes 15. august 1948
Inga Johansen Svensk fra Umeå til Kirkenes 15. august 1948
Laila Johansen Svensk fra Umeå til Kirkenes 15. august 1948
Lars Erik Johansen Svensk fra Umeå til Kirkenes 15. august 1948
Maja Løvli Norsk fra Malmberget til Kirkenes 15. august 1948
Gerd Løvli Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. august 1948
Andr. Hansen Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. august 1948
Camilla Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. august 1948
Hans Andr. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. august 1948
Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. august 1948
Oddvar? ? Fylkeskontordet? Norsk fra Vadsø til Skogfoss 15. august 1948
Johan Holm Ritler? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. august 1948
Peter Anker Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 15. august 1948
Sigurd Aartun Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. august 1948
No277 Olav Svartdal Norsk fra Håbet til Håbet 15. august 1948
No278 Ragnar E. Næss Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 19. august 1948
No279 Ernst Tvedt Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 19. august 1948
No280 Leif Samuelsen Norsk fra Vadsø til Vadsø 19. august 1948
No281 Jan Dybdal Norsk fra Vadsø til Vadsø 19. august 1948
No282 O. Nordgård Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. august 1948
No283 Olav? Stranger Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1948
No284 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1948
No285 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1948
No286 Olga Tolk Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1948
No287 Oilec? Værnes? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1948
No288 Erling Lyftingsmo Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1948
No289 Reidar Jenssen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1948
No300 Hedvig Edvartsen Norsk fra Langvann til Langvann 21. august 1948
No301 Torgun Edvartsen Norsk fra Langvann til Langvann 21. august 1948
No302 Magne Edvartsen Norsk fra Langvann til Langvann 21. august 1948
No303 Eivind Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 21. august 1948
No304 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1948
No305 Lilly Mørch Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. august 1948
No306 Annik Mørch Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. august 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 57 ===

Fremmedboka B1 s57

No307 Anders Mørch Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. august 1948
No308 Alice Hesseng Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 26. august 1948
No309 Håkon Hesseng Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 26. august 1948
No310 Harry Kristensen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 26. august 1948
No311 Ragnvald Larsen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 26. august 1948
No312 Kristian Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. august 1948
No313 Klara Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. august 1948
No314 Eilif Rognmo Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. august 1948
No315 Aud Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. august 1948
No316 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. september 1948
No317 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. september 1948
No318 Ruth Westman Svensk fra Kirkenes til Kirkenes 05. september 1948
No319 Alvar Westman Svensk fra Kirkenes til Kirkenes 05. september 1948
No320 Hilma Brækkan Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. september 1948
No321 Alfred Brækkan Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. september 1948
No322 Roy Carlsen Politibetjent Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. september 1948
No323 Solveig Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. september 1948
No324 Kissen Kello Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. september 1948
No325 Anders Kello Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 06. september 1948
No326 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. september 1948
No327 Torleif F. Nilsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. september 1948
No328 Andreas Ingilæ Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. september 1948
No329 Isak Ballo Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. september 1948
No330 Erling Ollila Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. september 1948
No331 Fritz Øien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. september 1948
No332 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. september 1948
No333 Johan Holen Norsk fra Sandnes til Sandnes 09. september 1948
No334 Jørgen Hafskjold Postekspeditør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. september 1948
No335 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. september 1948
No336 Gerd Brekke Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. september 1948
No337 Astri Lien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. september 1948
No338 Knut Brekke Jr. Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. september 1948
No339 Martha Zenia Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. september 1948
No340 Hans Adler Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. september 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 58 ===

Fremmedboka B1 s58

No341 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Svanvik 13. september 1948
No342 Aage Wildhagen Norsk fra Svanvik til Svanvik 13. september 1948
No343 Andreas Lervik Norsk fra Elvenes til Elvenes 15. september 1948
No344 Hjørdis Lervik Norsk fra Elvenes til Elvenes 15. september 1948
No345 Leif Jensen Norsk fra Elvenes til Elvenes 15. september 1948
No346 J.? Ravna Norsk fra Holmfoss til Holmfoss 15. september 1948
No347 Per Enebak? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. september 1948
No348 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. september 1948
No349 Kr. Fjeld Norsk fra Oslo til Oslo 18. september 1948
No350 Anne Fjeld Norsk fra Oslo til Oslo 18. september 1948
No351 Agora Røstøen Norsk fra Oslo til Oslo 18. september 1948
No352 Jørgen Røstøen Norsk fra Oslo til Oslo 18. september 1948
No353 Modolf Sjøgard Norsk fra Vardø til Vardø 18. september 1948
No354 J. Aure Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 18. september 1948
No355 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 18. september 1948
No356 Sigurd S. Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes ? september 1948
No357 Solveig Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes ? september 1948
No358 Per Enebak? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes ? september 1948
No359 Trygve Brochs Norsk fra Melkefoss til Melkefoss ? september 1948
No360 Alfred Våga Norsk fra Melkefoss til Melkefoss ? september 1948
No361 A. Sæther Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn ? september 1948
No362 Ola Sæther Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn ? september 1948
No363 Johannes Sæther Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn ? september 1948
No364 L.? M? Bye? Distrikts? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. oktober 1948
No365 Kristine Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 03. oktober 1948
No366 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 03. oktober 1948
No367 Bjørn Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 03. oktober 1948
No368 Ole Rasken? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. oktober 1948
No369 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 03. oktober 1948
No370 Gunnhild Jaleien? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. oktober 1948
No371 Arne Lemika Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 03. oktober 1948
No372 Joh. J.? Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 07. oktober 1948
No373 Odd Erlid? Norsk fra Svanvik til Svanvik 07. oktober 1948
No374 Judolf Torgersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. oktober 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 59 ===

Fremmedboka B1 s59

No375 Anna Dybvik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. oktober 1948
No376 Almar Andresen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. oktober 1948
No377 Agnes Lunde Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. oktober 1948
No378 Oskar Lunde Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. oktober 1948
No379 Martin Jensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10. oktober 1948
No380 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 21. oktober 1948
No381 Anth. Tjelde Norsk fra Svanvik til Svanvik 21. oktober 1948
No382 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. oktober 1948
No383 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. oktober 1948
No384 Arnold Ødegaard Norsk fra Vaggetem til Grensefoss 25. oktober 1948
No385 Bjarne Storhaug Norsk fra Vaggetem til Grensefoss 25. oktober 1948
No386 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 28. oktober 1948
No387 Andr. H. Stærk Norsk fra Svanvik til Elvenes 05. november 1948
No388 Lagrn? Pedersen Norsk fra Elvenes til Elvenes 05. november 1948
No389 Ragnhild Borch Norsk fra Strand til Strand 05. november 1948
No390 Kristin Halsnes Norsk fra Strand til Strand 05. november 1948
No391 Reidun Høgvall? Norsk fra Strand til Strand 05. november 1948
No392 Gudrun Dahl Norsk fra Strand til Strand 05. november 1948
No393 Helene Dahl Norsk fra Strand til Strand 05. november 1948
No394 Margrete Berg Norsk fra Strand til Strand 05. november 1948
No395 Harald Dahl Norsk fra Strand til Strand 05. november 1948
No396 Angel Olsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 05. november 1948
No397 Lilli Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. november 1948
No398 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. november 1948
No399 Hans Petter Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. november 1948
No400 Finn Emil Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. november 1948
No401 Johan Helne? Rittm.? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. november 1948
No402 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. november 1948
No403 Sem Elggren Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. november 1948
No404 Torbjørn Lien Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. november 1948
No405 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 12. november 1948
No406 Alf Jakobsen Norsk fra Bjørnevatn til Kirkenes 12. november 1948
No407 Arve Stavang Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11-20. november 1948
No408 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13-15. november 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 60 ===

Fremmedboka B1 s60

No409 Fritz Øien Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. november 1948
No410 Fredrik Øien Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. november 1948
No411 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 24. november 1948
No412 Harald Spjelkavik Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. november 1948
No413 Halfdan Haanes Avdelingsingeniør Norsk fra Sandnes til Sandnes 27. november 1948
No414 Jakob? Mathisen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 27. november 1948
No415 Johan Laugen Norsk fra Tromsø til Svanvik 02. desember 1948
No416 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. desember 1948
No417 Harald Spjelkavik Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. desember 1948
No418 Kåre Grengård Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 07. desember 1948
No419 Bjarne Beddari Norsk fra Svanvik til Vaggetem 07. desember 1948
No420 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Vaggetem 07. desember 1948
No421 A.? Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. desember 1948
No422 Jostein Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 11. desember 1948
No423 Tormod Ag? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1948
No424 H. Hopseth Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1948
No425 A.? Bjørkli? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1948
No426 Halfdan Haanes Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1948
No427 Arne Birkeland Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1948
No428 Arild Ryeng Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1948
No429 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 16. desember 1948
No430 Kåre Grengård Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 23. desember 1948
No431 Thorbjørn Hallen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 23. desember 1948
No432 Eilif Danielsen Norsk fra Kirkenes til Melkefoss 23. desember 1948

=== Fremmedboka bind 1, side 61 ===

Fremmedboka B1 s61

No1 Agnar Våga Sjåfør Norsk fra Bjørnevatn til Skjellbekken 04. januar 1949
No2 Joh. F. Mathisen Sjåfør Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 04. januar 1949
No3 Per Magnussen Norsk fra Skogfoss til Svanvik 06. januar 1949
No4 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. januar 1949
No5 Henrik Bonde-Henriksen Dansk fra Skogfoss til Kirkenes 05-08. januar 1949
No6 Øivind Annaniassen Norsk fra Svanvik til Svanvik ? januar 1949
No7 E. Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 08. januar 1949
No8 Frans Kalliainen Norsk fra Skogly til Skogly 08. januar 1949
No9 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. januar 1949
No10 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. januar 1949
No11 Joh. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 13. januar 1949
No12 Harald Spjelkavik Norsk fra Svanvik til Svanvik 13. januar 1949
No13 Sem Elggren Sjåfør Norsk fra Svanvik til Kirkenes 16. januar 1949
No14 Eilif Danielsen Sjåfør Norsk fra Svanvik til Melkefoss 16. januar 1949
No15 Arne Danielsen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. januar 1949
No16 Agnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Svanvik 23. januar 1949
No17 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Svanvik 28. januar 1949
No18 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. januar 1949
No19 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. januar 1949
No20 Arne Birkeland Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. januar 1949
No21 Eiv.? Gjetmundsen? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 29. januar 1949
No22 Gulli Nilsen Norsk fra Grænsen til Grænsen ? januar 1949
No23 Vilha? Lyngmo Norsk fra Lyngmo til Grænsen ? januar 1949
No24 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. februar 1949
No25 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. februar 1949
No26 A.? M.? Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. februar 1949
No27 Eilif Danielsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 04. februar 1949
No28 Agnar Våga Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 08. februar 1949
No29 Gunnar Våga Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 08. februar 1949
No30 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 08. februar 1949
No31 Gunhild Jensen? Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 08. februar 1949
No32 Joh. Rasmussen Norsk fra Mosjøen til Svanvik 10. februar 1949
No33 Eva Schaanning Norsk fra Noatun til Svanvik 14. februar 1949
No34 Harald Basso Norsk fra Skallelv til ? 14. februar 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 62 ===

Fremmedboka B1 s62

No35 Alf Jakobsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 16. februar 1949
No36 Asbjørn Einarsen Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 16. februar 1949
No37 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 18. februar 1949
No38 Asbjørn Hallen Norsk fra Ellentjern til Kobbfoss 18. februar 1949
No39 Egil B. Nilsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. februar 1949
No40 Johannes Blix Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 18. februar 1949
No41 Trygve Randa Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 18. februar 1949
No42 Bernhart Stenbakk Norsk fra Skjellbekken til Melkefoss 18. februar 1949
No43 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 18. februar 1949
No44 Gunnar Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 18. februar 1949
No45 Johannes Blix Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No46 Nils Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No47 Olaf Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No48 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No49 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No50 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No51 Hans Tharaldsen? Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No52 Gunnar Stenbakk Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No53 Torfinn Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No54 Egil B. Nilsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No55 Bernhart Stenbakk Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. februar 1949
No56 Hallfred Skau Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. februar 1949
No57 Olav Andersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. februar 1949
No58 Nils Henriksen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. februar 1949
No59 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. februar 1949
No60 Agnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. februar 1949
No61 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. februar 1949
No62 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 28. februar 1949
No63 Trygve Randa Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 28. februar 1949
No64 Agnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 28. februar 1949
No65 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 28. februar 1949
No66 Eivind Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 04. mars 1949
No67 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 04. mars 1949
No68 Anton? Våga Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 04. mars 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 63 ===

Fremmedboka B1 s63

No69 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. mars 1949
No70 Walther Johansen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. mars 1949
No71 Arne N. Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. mars 1949
No72 Sverre G.? Børretsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. mars 1949
No73 Asmund Rørslett Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 05. mars 1949
No74 Ruth Spangen Norsk fra Helgeland Sandnessjøen til Vadsø 12. mars 1949
No75 Theodor Brandsegg Norsk fra Bardu til Pasvik 12. mars 1949
No76 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 12. mars 1949
No77 Else Johnsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 12. mars 1949
No78 Solveig Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12-14. mars 1949
No79 Anita Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12-14. mars 1949
No80 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12-14. mars 1949
No81 Nils Vikeland Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. mars 1949
No82 G. M. Melvik Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. mars 1949
No83 M. Seljesether Norsk fra Rødsand til Rødsand 20. mars 1949
No84 Anna Harjo Norsk fra Rødsand til Rødsand 20. mars 1949
No85 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. mars 1949
No86 Johannes Blix Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. mars 1949
No87 Gunnar Stenbakk Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. mars 1949
No88 Torfinn Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. mars 1949
No89 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. mars 1949
No90 Trygve Randa Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. mars 1949
No91 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. mars 1949
No92 Peder Bentzen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. mars 1949
No93 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 26. mars 1949
No94 Eva Schaanning Norsk fra Noatun til Noatun 26. mars 1949
No95 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 26. mars 1949
No96 Gunnar Stensland Norsk fra Svanvik til Svanvik 26. mars 1949
No97 Johan Hekkilæ Norsk fra Andersby til Sandnes 28. mars 1949
No98 Otta Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 03. april 1949
No99 Arne Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03. april 1949
No100 Johannes Blix Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 05. april 1949
No101 Nils Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 05. april 1949
No102 Leif Samuelsen Norsk fra Kirkenes til Kobbfoss 06. april 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 64 ===

Fremmedboka B1 s64

No103 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kobbfoss 06. april 1949
No104 Trygve Randa Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 07. april 1949
No105 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 07. april 1949
No106 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 07. april 1949
No107 Gunnar Stenbakk Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 07. april 1949
No108 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 09. april 1949
No109 Erling? Nikkinen Norsk fra Svanvik til Svanvik 09. april 1949
No110 Johannes Blix Norsk fra Sandnes til Skjellbekken 12. april 1949
No111 Egil B. Nilsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 12. april 1949
No112 Erling Erlandsen Norsk fra Krokvik til ? 12. april 1949
No113 Olaf Erlandsen Norsk fra Krokvik til ? 12. april 1949
No114 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. april 1949
No115 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. april 1949
No116 Eivind? Ingilæ? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. april 1949
No117 Mentho? Renelæ? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. april 1949
No118 Otilie Borgen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. april 1949
No119 Axel Borgen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. april 1949
No120 J. Westgård Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. april 1949
No121 Ole Johansen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. april 1949
No122 Eirik Sørsdal Norsk fra Vardø til Vardø 15. april 1949
No123 Else Sørsdal Norsk fra Vardø til Vardø 15. april 1949
No124 Randi Sørsdal Norsk fra Vardø til Vardø 15. april 1949
No125 Sverre Sørsdal Norsk fra Vardø til Vardø 15. april 1949
No126 Bjarne Richardsen Norsk fra Langvasseid til Langvasseid 24. april 1949
No127 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 24. april 1949
No128 Arnt Brodtkorb Norsk fra Vardø til Vardø 28. april 1949
No129 Ingeborg Brodtkorb Norsk fra Vardø til Vardø 24-28. april 1949
No130 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 29. april 1949
No131 Nils Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 29. april 1949
No132 Gerhart Stenbakk Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 22. april 1949
No133 Olaf Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. april 1949
No134 Agnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. april 1949
No135 Erling Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. april 1949
No136 Egil B. Nilsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 23. april 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 65 ===

Fremmedboka B1 s65

No137 Hans Tomassen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 29. april 1949
No138 Leif Samuelsen Norsk fra Kirkenes til Vaggetem 04. mai 1949
No139 Andor Reinertsen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 04. mai 1949
No140 Olav Nordgård Norsk fra Kirkenes til Vaggetem 04. mai 1949
No141 Mathis Randa Skogsarbeider Norsk fra Langvasseid til Langvasseid 06. mai 1949
No142 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 03-06. mai 1949
No143 Sigurd Aartun Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 31-02. juni 1949
No144 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 31-02. juni 1949
No145 Øystein Moen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 31-02. juni 1949
No146 Hallfred Skau Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01-02. juni 1949
No147 O. Nesset Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01-02. juni 1949
No148 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. juni 1949
No149 Arth. Tjelde Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. juni 1949
No150 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. juni 1949
No151 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. juni 1949
No152 Edmund Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. juni 1949
No153 Gerd Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04. juni 1949
No154 Lucie Raaness Norsk fra Sandnes til Sandnes 05. juni 1949
No155 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Sandnes 05. juni 1949
No156 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 04-07. juni 1949
No157 Hallfred Skau Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09-10. juni 1949
No158 O. Nesset Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09-10. juni 1949
No159 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. juni 1949
No160 Olav Nordgård Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. juni 1949
No161 Georg Asin? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. juni 1949
No162 Ole Nesset Rittmester Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. juni 1949
No163 Hallfred Skau Fenrik Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. juni 1949
No164 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 24. juni 1949
No165 Ingolf Andersen Norsk fra Vardø til Vardø 26. juni 1949
No166 R. Nystad Norsk fra Strand til Strand 26. juni 1949
No167 N. Nystad Norsk fra Strand til Strand 26. juni 1949
No168 Jenny Andersen Norsk fra Vardø til Vardø 26. juni 1949
No169 Synnøve Smith Meyer Norsk fra Holmfoss til Holmfoss 26. juni 1949
No170 Alf Smith Meyer Norsk fra Holmfoss til Holmfoss 01. juli 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 66 ===

Fremmedboka B1 s66

No171 Modolf Sjøgard Norsk fra Kirkenes til Vadsø 27. juni 1949
No172 Lena? Sjøgard Norsk fra Vadsø til Vadsø 27. juni 1949
No173 Rolf Aall Inspektør i Finansdepartementet Norsk fra Oslo til Oslo 27. juni 1949
No174 Olaf Th. Larsen Inspektør i Finansdepartementet Norsk fra Oslo til Oslo 27. juni 1949
No175 R. J. Haaheim Tollforvalter Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. juni 1949
No176 Geir? Borthen Sjåfør Norsk fra Karpbukt til Kirkenes 29. juni 1949
No177 Elise Stranger Norsk fra Oslo til Kirkenes 03. juli 1949
No178 Thr.? Skaga Kjøpmann Norsk fra Andenes til Andenes 08. juli 1949
No179 Amanda Skaga Disponent Norsk fra Andenes til Andenes 08. juli 1949
No180 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Kirkenes 08. juli 1949
No181 Edv. Pettersen Bakemester Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 10 juli 1949
No182 A.? M.? Monin? ? fra Kirkenes til Kirkenes ? juli 1949
No183 Klaus Serch-Hanssen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. juli 1949
No184 Anders A. Aarsæther Kjøpmann Norsk fra Aalesund til Aalesund 13. juli 1949
No185 John Aarsæther Kjøpmann Norsk fra Vadsø til Aalesund 13. juli 1949
No186 Karl Aarsæther O.? V.? Sarf.? Norsk fra Vadsø til Aalesund 13. juli 1949
No187 Peder Langseth Bestyrer Norsk fra Vadsø til Vadsø 13. juli 1949
No188 Elias Eide Skipper Norsk fra Vadsø til Aalesund 13. juli 1949
No189 Johan Askeland Norsk fra Vadsø til Aalesund 13. juli 1949
No190 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 14. juli 1949
No191 M. Mathisen Norsk fra Langfjorddalen til Langfjorddalen 14. juli 1949
No192 Hj. Bergsjø Oversaksfører? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. juli 1949
No193 Gudbrand Mellbye Lensmann Norsk fra Aremark til Kirkenes 15. juli 1949
No194 Liv Mellbye Lennsmannskone Norsk fra Aremark til Kirkenes 15. juli 1949
No195 Tore Ø. Matzow Norsk fra Oslo til Skogfoss 15. juli 1949
No196 Georg Trumpy Student? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 15. juli 1949
No197 Aud H. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. juli 1949
No198 Hans Andr. Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. juli 1949
No199 G. M. Melvik Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. juli 1949
No200 Elfrida? Ballhaug? Norsk fra M? Trondhjem? til M? Trondhjem? 16. juli 1949
No201 Edmund Larsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1949
No202 Gerd Aleig? Leiros Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. juli 1949
No203 Gustav Anton Kærne Norsk fra Holmfoss til Holmfoss 17. juli 1949
No204 Karl Asbjørn Moe Norsk fra Sandnessjøen til Karasjok 18. juli 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 67 ===

Fremmedboka B1 s67

No205 Milly Nikkinen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 18. juli 1949
No206 Sissel Enger Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1949
No207 Oddvar Enger Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1949
No208 Aase Rist Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1949
No209 Bjørn Rist Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. juli 1949
No210 Even Restad Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 22. juli 1949
No211 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 22. juli 1949
No212 Olaf Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 22. juli 1949
No213 Solveig Isaksen Norsk fra Vadsø til Kirkenes 24. juli 1949
No214 Gerd Methi Norsk fra Vadsø til Kirkenes 24. juli 1949
No215 Ann Hanssen Norsk fra Vadsø til Kirkenes 24. juli 1949
No216 M. Immerslund? Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 25. juli 1949
No217 Nils Hauge Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 25. juli 1949
No218 Elisabeth Johansen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. juli 1949
No219 Olaug Hay Norsk fra Hammerfest til Hammerfest 24. juli 1949
No220 Fritz Hay Norsk fra Hammerfest til Hammerfest 24. juli 1949
No221 Astri? Haug? Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 24. juli 1949
No222 Odd Grøndahl Norsk fra Oslo til ? 26. juli 1949
No223 Johs. Narvestad? Norsk fra Oslo til ? 26. juli 1949
No224 Sigurd Aartun Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. juli 1949
No225 Reidar Jenssen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. juli 1949
No226 Nelly Johansen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. juli 1949
No227 Thord Thorstensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. juli 1949
No228 Kitty Fruin? Liltred? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. juli 1949
No229 Margit Lyngstad Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. juli 1949
No230 Jan Johnsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. juli 1949
No231 Andreas Lervik Norsk fra Elvenes til Neiden 29. juli 1949
No232 Hjørdis Lervik Norsk fra Elvenes til Neiden 29. juli 1949
No233 B. Biørn-Fochsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 29. juli 1949
No234 A. J. Nilsen Norsk fra Elvenes til Neiden 29. juli 1949
No235 Helge Lervik Norsk fra Elvenes til Neiden 29. juli 1949
No236 Hans Gunnari Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 30. juli 1949
No237 Rigmor Gunnari Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 30. juli 1949
No238 Oscar Gunnari Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 30. juli 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 68 ===

Fremmedboka B1 s68

No239 Kåre Gunnari Soldat Norsk fra Oslo til Oslo 30. juli 1949
No240 Almar Andreasen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. august 1949
No241 Klara Andreasen? Norsk fra Karmøy til Karmøy 01. august 1949
No242 Else Nasheim? Norsk fra Stavanger til Stavanger 01. august 1949
No243 Judolf Torgersen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. august 1949
No244 Augusta Moholdt Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 02. august 1949
No245 Reidar Moholdt Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 02. august 1949
No246 Agn. Haugheim? Norsk fra Banak til Banak 04. august 1949
No247 Margit Haugheim? Norsk fra Banak til Banak 04. august 1949
No248 Valter Haugheim? Norsk fra Banak til Banak 04. august 1949
No249 Beiar? Haugheim? Norsk fra Banak til Banak 04. august 1949
No250 Almar Haugheim? Norsk fra Banak til Banak 04. august 1949
No251 Emma Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. august 1949
No252 Randi Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. august 1949
No253 Lilli Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. august 1949
No253 Hans Petter Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. august 1949
No254 Ingebjørg Carstens Skoleelev Norsk fra Vadsø til Kobbfoss 07. august 1949
No255 Karen Moe Skoleelev Norsk fra Vadsø til Kobbfoss 07. august 1949
No256 Ida Bye Norsk fra Vardø til Kobbfoss 07. august 1949
No257 Ole Bye Norsk fra Vardø til Kobbfoss 07. august 1949
No258 Arnhold Agervik? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. august 1949
No259 Alfhild Agervik? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. august 1949
No260 Gudvor Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949
No261 Hanna Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949
No262 Åse Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949
No263 Ingrid Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949
No264 Hans Mathisen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949
No265 Asbj. Skjærhammer? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949
No266 J. W. Krolen? Holm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949
No267 Solveig Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23-08. august 1949
No268 Anita Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23-08. august 1949
No269 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23-08. august 1949
No270 Svanhild Moe Skoleelev Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949
No271 Sverre Moe Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 69 ===

Fremmedboka B1 s69

No272 Helge Moe Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 08. august 1949
No273 Sem Elggren Norsk fra Kirkenes til Svanvik 09. august 1949
No274 Vesla Wergeland Jordmor Norsk fra Skogfoss til Bjørnevatn 13. august 1949
No275 Sigrun Brandhaug Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No276 M? Rafaelsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No277 Karsten Myrvold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No278 Svein Hammer Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No280 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No281 Ole? Malterud? Norsk fra Vadsø til Kirkenes 14. august 1949
No282 Leif Samuelsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No283 Hallfred Skau Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No284 O. Nesset Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No285 Norsk fra til august 1949
No286 Norsk fra til august 1949
No287 Husmor Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No288 Skolegutt Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No289 Norman Jansen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14. august 1949
No290 Norsk fra til august 1949
No291 Husmor Norsk fra Vardø til Vardø august 1949
No292 Smed Norsk fra Vardø til Vardø august 1949
No293 Reidun Aasheim Kontorassistent Norsk fra Skogfoss til Bjørnevatn 15. august 1949
No294 E. R Rognlien Ekspedisjonssjef Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14-15. august 1949
No295 Erik Colban Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 14-15. august 1949
No296 Sem Elggren Norsk fra Langfjord? til Svanvik 15. august 1949
No297 Ole Garbrielsen Norsk fra Neiden til Neiden 17. august 1949
No298 Josefine Gabrielsen Norsk fra Neiden til Neiden 17. august 1949
No300 Sivert Lundlien Norsk fra til august 1949
No301 Gerda Lundlien Norsk fra til august 1949
No302 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Kirkenes 19. august 1949
No304 Kristin Moe Fylkeskontorassistent Norsk fra Kobbfoss til Skogfoss 20. august 1949
No305 Frida Gundersen Skattefogdfullmektig Norsk fra Kobbfoss til Skogfoss 20. august 1949
No306 Petra Johansen Kokke Norsk fra Tromsø til Tromsø 21. august 1949
No307 E. Osan Arbeider Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1949
No308 R. Osan Husmor Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 70 ===

Fremmedboka B1 s70

No309 Arthur Osan Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 21. august 1949
No310 Johan Nordgård Sjåfør Norsk fra Nordgård til Nordgård 21. august 1949
No311 Pauline Leine Sykepleierske Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. august 1949
No312 Thordis Kvarstein Sykepleierske Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 22. august 1949
No313 Selmer Aas Student Norsk fra Tromsø til Tromsø 22. august 1949
No314 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 22. august 1949
No315 Ole Myrvold Norsk fra Rørvik Bodø til Bodø 24. august 1949
No316 Peder Pedersen Norsk fra Nordværnes til Nordværnes 24. august 1949
No317 Leif Hesjevik Norsk fra Blomsøy Alstahaug til Blomsøy Alstahaug 24. august 1949
No318 Bernold Danielsen Norsk fra Melfjordbotn til Melfjordbotn 24. august 1949
No319 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. august 1949
No320 Elinor Pedersen Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. august 1949
No321 Signe Johnsen Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. august 1949
No322 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 26. august 1949
No323 Aslaug Meldal Norsk fra Honningsvåg til Vadsø 28. august 1949
No323 Ina Backen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. august 1949
No324 Sem Elggren Norsk fra Svanvik til Svanvik 29. august 1949
No325 Andreas Lervik Norsk fra Hammerfest til Neiden 30. august 1949
No326 Hjørdis Lervik Norsk fra Hammerfest til Neiden 30. august 1949
No327 Sverre Eriksen Norsk fra Kirkenes til Neiden 30. august 1949
No328 Johs. Larsen Norsk fra Kirkenes til Neiden 30. august 1949
No329 Nils Nilsen Norsk fra Hammerfest til Neiden 30. august 1949
No330 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 01. september 1949
No331 Harald Spjelkavik Norsk fra Svanvik til Svanvik 01. september 1949
No332 Fredrik Kullerud Norsk fra Svanvik til Svanvik 01. september 1949
No333 Sigmund Fjærvoll Norsk fra Svanvik til Kirkenes 01. september 1949
No334 Borghild Fjærvoll Norsk fra Svanvik til Kirkenes 01. september 1949
No335 Borghild Hvalrygg Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. september 1949
No336 Peder Hvalrygg Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. september 1949
No337 Joh. Carstens Knudsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. september 1949
No338 Alf Henriksen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. september 1949
No339 Sem Elggren Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 02. september 1949
No340 Peter Jensen? Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 02. september 1949
No341 David McMurdo Britisk fra Bergen til Kirkenes 05. september 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 71 ===

Fremmedboka B1 s71

No342 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. september 1949
No343 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 09. september 1949
No344 Ole Mathisen Norsk fra Elvenes til Elvenes 12. september 1949
No345 Inga Mathisen Norsk fra Elvenes til Elvenes 12. september 1949
No346 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. september 1949
No347 Thore Hovre? Norsk fra Harstad til Harstad 15. september 1949
No348 Paul M. Shanke? Norsk fra Harstad til Harstad 15. september 1949
No349 Reidar Løvli? Norsk fra Lakselv til Lakselv 15. september 1949
No350 O. Nesset Norsk fra Lakselv til Lakselv 15. september 1949
No351 Hallfred Skau Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 15. september 1949
No352 Margrethe Thokkmann? Norsk fra Vadsø til Skogfoss 15. september 1949
No353 Aagot Tveter Norsk fra Oslo til Oslo 15. september 1949
No354 Agnes Hovde Norsk fra Vadsø til Vadsø 15. september 1949
No355 Elinor Pedersen Norsk fra Svanvik til Svanvik 15. september 1949
No356 Ingrid Olsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. september 1949
No357 Torbjørn Sigtøye? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. september 1949
No358 Oddvar Andreassen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. september 1949
No359 Hilborg Hoika? Norsk fra Vadsø til Vadsø 17. september 1949
No360 Bjarne Grytøyen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. september 1949
No361 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. september 1949
No362 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. september 1949
No363 Modolf Sjøgard Norsk fra Vadsø til Vadsø 18. september 1949
No364 Bjørn? Sletbak Norsk fra Vadsø til Vadsø 18. september 1949
No365 ? Sjøgard Norsk fra Vadsø til Vadsø 18. september 1949
No366 A. K. Mikkola Norsk fra Kirkenes til Neiden 19. september 1949
No367 Torberg Mjeland? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. september 1949
No368 Arne Jakobsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. september 1949
No369 Leif Samuelsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. september 1949
No370 O. Nesset Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. september 1949
No371 Aage Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. september 1949
No372 Hallfred Skau Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 25. september 1949
No373 Reidar Lirke? Norsk fra Kirkenes til Lakselv 25. september 1949
No374 R. Holtermann Norsk fra Harstad til Harstad 25. september 1949
No375 Audun Magnus Norsk fra Skippagurra til Skippagurra 25. september 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 72 ===

Fremmedboka B1 s72

No376 O. J. Andersen Kaptein Norsk fra Skogfoss til Kirkenes 25. september 1949
No377 Lars Revheim Byggmester Norsk fra Bergen til Bergen 25. september 1949
No378 Ingvar Bratterud Byggmester Norsk fra Bærum til Bærum 25. september 1949
No379 Aasta Johansen Norsk fra Kirkenes til Nyrud 25. september 1949
No380 Solveig Johansen Norsk fra Kirkenes til Nyrud 25. september 1949
No381 Leander Johansen Norsk fra Kirkenes til Nyrud 25. september 1949
No382 Finn Johansen Norsk fra Kirkenes til Nyrud 25. september 1949
No383 Sverre Danielsen Norsk fra Kirkenes til Nyrud 25. september 1949
No384 Andr. Hansen Stærk Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. september 1949
No385 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 25. september 1949
No386 A. Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 27. september 1949
No387 Axel Hoel Norsk fra Holmfoss til Grensefoss 27. september 1949
No388 Ole Karlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 30. september 1949
No389 Alf Lemika Norsk fra Bjørnevatn til Bjørnevatn 30. september 1949
No390 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. oktober 1949
No391 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 01. oktober 1949
No392 Marvin Steinberg Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 02. oktober 1949
No393 Peder Lentzen Norsk fra Kobbfoss til Kirkenes 05. oktober 1949
No394 Aslaug Blix Norsk fra Kobbfoss til Kirkenes 05. oktober 1949
No395 Eilif Danielsen Norsk fra Melkefoss til Melkefoss 05. oktober 1949
No396 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. oktober 1949
No397 Hilja Bich? Norsk fra Svanvik til Svanvik 06. oktober 1949
No398 Alf Nilsen Norsk fra Kvalsund til Kirkenes 07. oktober 1949
No399 Peder Israelsen Norsk fra Hammerfest til Kirkenes 07. oktober 1949
No400 Peder Hvalrygg Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. oktober 1949
No401 Godtfred Nikodemussen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07. oktober 1949
No402 Eivind Moholt Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 07-08. oktober 1949
No403 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 07-08. oktober 1949
No404 Trygve Marken Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. oktober 1949
No405 Gerd Marken Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. oktober 1949
No406 J. Blix Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. oktober 1949
No407 O. Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. oktober 1949
No408 H. Thomassen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. oktober 1949
No409 T. Bordi Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. oktober 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 73 ===

Fremmedboka B1 s73

No410 Nils Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 19. oktober 1949
No411 Asbjørn Hallen Norsk fra Kobbfoss til Kobbfoss 20. oktober 1949
No412 Jostein Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 20. oktober 1949
No413 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. oktober 1949
No414 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. oktober 1949
No415 Eva Schaanning Norsk fra Noatun til Noatun 25. oktober 1949
No416 Einar Josefsen Norsk fra Gjøkåsen til Gjøkåsen 25. oktober 1949
No417 A. M? Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 26. oktober 1949
No418 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 28. oktober 1949
No419 Tiedemann Harjo Norsk fra Svanvik til Svanvik 28. oktober 1949
No420 Sigurd Olav Nyhus Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. november 1949
No421 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Svanvik 02. november 1949
No422 Eiv. Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss ? november 1949
No423 Eilif Danielsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss ? november 1949
No424 Johannes Blix Norsk fra Jordanfoss? til Skjellbekken 07. november 1949
No425 Gunnar Våga Norsk fra Jordanfoss? til Skjellbekken 07. november 1949
No426 Erik Erlandsen Norsk fra Jordanfoss? til Skjellbekken 07. november 1949
No427 Petter Erlandsen Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 07. november 1949
No428 Andreas Beddari Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 07. november 1949
No429 Eilif Ekhorn Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 07. november 1949
No430 Joh. F. Mathisen Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 09. november 1949
No431 M. Mathisen Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 09. november 1949
No432 Per Magnussen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. november 1949
No433 Johs. Jensen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 11. november 1949
No434 Sture Lamo Norsk fra Jakobsnes til Jakobsnes 11. november 1949
No435 Judit Lyngmo Norsk fra Lyngmo til Lyngmo 11. november 1949
No436 Esajas Lyngmo Norsk fra Lyngmo til Lyngmo 11. november 1949
No437 Vilka Lyngmo Norsk fra Lyngmo til Lyngmo 11. november 1949
No438 Høigaard Major Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. november 1949
No439 Halvor Ketilsson Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. november 1949
No440 Arne Holmsen Løytnant Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. november 1949
No441 O. Kristensen Sjåfør Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. november 1949
No442 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. november 1949
No443 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. november 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 74 ===

Fremmedboka B1 s74

No444 Halfdan Haanes Norsk fra Sandnes til Sandnes 12. november 1949
No445 Anita Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. november 1949
No446 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 12. november 1949
No447 Knut Knutsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 13. november 1949
No448 Lucie Raaness Norsk fra Sandnes til Sandnes 13. november 1949
No449 A. M? Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. november 1949
No450 Sigurd Aartun Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. november 1949
No451 Leif Samuelsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. november 1949
No452 Aage Danielsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. november 1949
No453 Hans L. Heiring? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. november 1949
No454 Jonas Madsø Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. november 1949
No455 Einar Kollstrøm Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. november 1949
No456 Jostein? Nilsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 17. november 1949
No457 Johannes Blix Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 18. november 1949
No458 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 18. november 1949
No459 Andreas Beddari Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 18. november 1949
No460 Petter Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 18. november 1949
No461 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 18. november 1949
No462 Hans Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. november 1949
No463 Martha Torgersrud Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. november 1949
No464 Harald Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. november 1949
No465 Svanhild Knudtzen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 19. november 1949
No466 Per Magnussen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 20. november 1949
No467 Henry Johansen Norsk fra Svanvik til Svanvik 23. november 1949
No468 Paula Johansen Norsk fra Svanvik til Svanvik 23. november 1949
No469 Sverre Mosling Norsk fra Svanvik til Svanvik 23. november 1949
No470 J. Aure Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 23. november 1949
No471 Toralf? Hølvold Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. november 1949
No472 Arne? Olsen? Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 23. november 1949
No473 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. november 1949
No474 Petter E. Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. november 1949
No475 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. november 1949
No476 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. november 1949
No477 Andreas Beddari Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. november 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 75 ===

Fremmedboka B1 s75

No478 Agnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 25. november 1949
No479 Andreas Beddari Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 26. november 1949
No480 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 26. november 1949
No481 Petter Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 26. november 1949
No482 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 26. november 1949
No483 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Svanvik 26. november 1949
No484 Agnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Svanvik 26. november 1949
No485 A. M? Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. november 1949
No486 Olaf? Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 28. november 1949
No487 Eilif Ekhorn Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 28. november 1949
No488 Andreas Beddari Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 28. november 1949
No489 Erik Erlandsen Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 28. november 1949
No490 Petter Erlandsen Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 28. november 1949
No491 Andreas Beddari Norsk fra Svanvik til Skjellbekken 29. november 1949
No492 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 29. november 1949
No493 Petter Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 29. november 1949
No494 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 29. november 1949
No495 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 01. desember 1949
No496 Petter Erlandsen Norsk fra Nyrud til Nyrud 01. desember 1949
No497 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 01. desember 1949
No498 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 01. desember 1949
No499 Andreas Beddari Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 01. desember 1949
No500 Petter Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 02. desember 1949
No501 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 02. desember 1949
No502 Gunnar Våga Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 02. desember 1949
No503 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 02. desember 1949
No504 Andreas Beddari Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 02. desember 1949
No505 Petter Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 02. desember 1949
No506 Gunnar Våga Norsk fra Melkefoss til Nyrud 02. desember 1949
No507 Eilif Ekhorn Norsk fra Skjellbekken til Svanvik 03. desember 1949
No508 Erik Erlandsen Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 03. desember 1949
No509 Andreas Beddari Norsk fra Skjellbekken til Skjellbekken 03. desember 1949
No510 Eivind Gjetmundsen Norsk fra Skogfoss til Skogfoss 04. desember 1949
No511 Nils Vesmajærvi Norsk fra Vaggetem til Skogfoss 07. desember 1949

=== Fremmedboka bind 1, side 76 ===

Fremmedboka B1 s76

No512 Frans Kalliainen Norsk fra Vaggetem til Vaggetem 07. desember 1949
No513 A. M.? Bye Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1949
No514 Sigurd Aartun Politifullmektig Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16. desember 1949
No515 Roy Carlsen Norsk fra Kirkenes til Kirkenes 16-18. desember 1949

Fremmedboka B1 perm innside bak
Fremmedboka B1 perm ytterside bak

=== Fremmedboka Bind 2 ===
Nå er fødselsdato og sted, yrke og hvor du «deretter» skal til, tatt med i rubrikkene i fremmedboka.

Fremmedboka Bind2 Perm foran
Fremmedboka Bind2 Perm foran innvendig


=== Fremmedboka Bind 2, side 1 ===

Fremmedboka Bind2 side1

Nr 1 Ankomst: 30. desember 1949 Navn: Ketil Jamte? Binrem? født: 18. juni 1927 i Stavanger Stilling: Journalist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. januar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 2 Ankomst: 12. januar 1950 Navn: Johs. M. Mathisen født: 7. august 1919 i Skjervøy Stilling: Oppsynsmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oksfjordhavn Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: Neste oppholdssted: Sør-Varanger
Nr 3 Ankomst: 12. januar 1950 Navn: Gunnar Våga født: 3. august 1926 i Sør-Varanger Stilling: Løsarbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 4 Ankomst: 12. januar 1950 Navn: Eivind Moholt født: 3. mars 1914 i Sandnes Stilling: Fylkesagronom Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 13. januar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 5 Ankomst: 22. januar 1950 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsvetr? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. januar 1950 Neste oppholdssted:
Nr 6 Ankomst: 9. februar 1950 Navn: Andr. H. Stærk født: i Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 7 Ankomst: 9. februar 1950 Navn: Harald Spjelkavik født: i Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 8 Ankomst: 9. februar 1950 Navn: Johan Mathisen født: i Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 9 Ankomst: 9. februar 1950 Navn: Isak Mathisen født: i Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 10 Ankomst: 9. februar 1950 Navn: Peder Lentzen født: 12. mai 1873 i Målselv Stilling: Pensjonist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 12. februar 1950 Neste oppholdssted: Kobbfoss
Nr 11 Ankomst: 14. februar 1950 Navn: Audun Magnus født: 3. april 1894 i Vikedal Stilling: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skippagurra Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 12 Ankomst: 14. februar 1950 Navn: Are? Rasmussen født: 3. april 1915 i Trondheim Stilling: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bergen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 13 Ankomst: 14. februar 1950 Navn: Gerd Lem? Rasmussen født: i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bergen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 14 Ankomst: 14. februar 1950 Navn: Otto Kristensen født: 25. februar 1928 i Klubvik Vadsø Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 15 Ankomst: 14. februar 1950 Navn: Nelly Skavås Surbantli? født: 23. mars 1899 i Målselv Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skippagurra Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 16 Ankomst: 16. februar 1950 Navn: Joh. Mathisen født: 6. mai 1898 i Tana Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. februar 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 17 Ankomst: 19. februar 1950 Navn: Lilli Madsø født: 19. mars 1912 i Levanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 20. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 18 Ankomst: 19. februar 1950 Navn: Jonas Madsø født: 10. september 1911 i Hammerfest Stilling: Politimester Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 20. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 19 Ankomst: 19. februar 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 20 Ankomst: 19. februar 1950 Navn: Einar Kollstrøm født: 20. juni 1913 i Tana Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 21 Ankomst: 23. februar 1950 Navn: Agnar Våga født: 27. november 1918 i Helgeland Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 23. februar 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 22 Ankomst: 23. februar 1950 Navn: Petter Erlandsen født: 15. april 1931 i Svanvik Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 23. februar 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 23 Ankomst: 23. februar 1950 Navn: Per Aagnesten? født: 29. august 1926 i Lier? Stilling: Journalist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 26. februar 1950 Neste oppholdssted: Bardufoss
Nr 24 Ankomst: 24. februar 1950 Navn: Øisten? Olsen født: 2. april 1920 i Hammerfest Stilling: konal? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Vaggetem Avreise: 26. februar 1950 Neste oppholdssted: Vaggetem
Nr 25 Ankomst: 24. februar 1950 Navn: Sigurd Aartun født: 28. desember 1911 i Bygland? Stilling: Politifullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 26. februar 1950 Neste oppholdssted:
Nr 26 Ankomst: 24. februar 1950 Navn: E. Rokatt? født: 27. august 1917 i Trondheim Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Trondheim Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 26. februar 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 27 Ankomst: 1. mars 1950 Navn: Agnar Våga født: 27.4? 1915 i Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 4. mars 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 28 Ankomst: 3. mars 1950 Navn: Eilif Ekhorn født: 23. april 1929 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 3. mars 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 29 Ankomst: 3. mars 1950 Navn: Per Erlandsen født: i Sør-Varanger Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 30 Ankomst: 4. mars 1950 Navn: Sigrid Langseth født: 3. august 1926 i Sør-Varanger Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 6. mars 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn

=== Fremmedboka Bind 2, side 2 ===

Fremmedboka Bind2 side2

Nr 31 Ankomst: 4. mars 1950 Navn: Ketil Jamte Eimem? født: 18. juni 1927 i Stavanger Stilling: Journalist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 6. mars 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 32 Ankomst: 9. mars 1950 Navn: Jake? Ottar? Husum? født: 7. august 1919 i Skjervøy Stilling: Vegoppsyn Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 33 Ankomst: 9. mars 1950 Navn: Agnar Våga født: 27. november 1915 i Helgeland Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 34 Ankomst: 9. mars 1950 Navn: Joh. F.? Mathisen født: 6. mai 1898 i Tana Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 35 Ankomst: 9. mars 1950 Navn: Odd Jensen født: 29. juni 1925 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 36 Ankomst: 14. mars 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 15. mars 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 37 Ankomst: 14. mars 1950 Navn: Einar Kollstrøm født: 20. juni 1913 i Tana Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 15. mars 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 38 Ankomst: 16. mars 1950 Navn: Einar Kollstrøm født: 20. juni 1913 i Tana Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. mars 1950 Neste oppholdssted: Fåldrenmo?
Nr 39 Ankomst: 16. mars 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. mars 1950 Neste oppholdssted: Fåldrenmo?
Nr 40 Ankomst: 16. mars 1950 Navn: Øisten? Olsen født: 23. mai 1923 i Bardu Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Vaggetem Avreise: 16. mars 1950 Neste oppholdssted: Fåldrenmo?
Nr 41 Ankomst: 16. mars 1950 Navn: Eva Schaanning født: 26. juli 1929 i Sør-Varanger Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Pasvik Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 42 Ankomst: 17. mars 1950 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsvetr? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 18. mars 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 43 Ankomst: 23. mars 1950 Navn: Joh. F.? Mathisen født: 6. mai 1898 i Tana Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 23. mars 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 44 Ankomst: 23. mars 1950 Navn: Odd Jensen født: 3. juni 1925 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 23. mars 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 45 Ankomst: 25. mars 1950 Navn: Halfdan Haanes født: 17. mai 1907 i Trondheim Stilling: Avdelingsingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 26. mars 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 46 Ankomst: 25. mars 1950 Navn: Lucie Raaness født: 19. februar 1905 i Narvik Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 26. mars 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 47 Ankomst: 30. mars 1950 Navn: Joh. F.? Mathisen født: 6.mai 1898 i Tana Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 48 Ankomst: 30. mars 1950 Navn: Josef Garthe født: 23. juni 1919 i Risør Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Risør Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 30. mars 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 49 Ankomst: 30. mars 1950 Navn: Kåre Nikkinen født: 2. mars 1920 i Svanvik Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 30. mars 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 50 Ankomst: 30. mars 1950 Navn: Elina? Pedersen født: 23. juni 1933 i Svanvik Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 30. mars 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 51 Ankomst: 30. mars 1950 Navn: Eila Lyngmo født: 3. januar 1927 i Sør-Varanger Stilling: Sydame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Øvre Pasvik Siste oppholdssted: Lyngmo Avreise: 30. mars 1950 Neste oppholdssted: Lyngmo
Nr 52 Ankomst: 30. mars 1950 Navn: Eva Schaanning født: 26. juli 1929 i Sør-Varanger Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Øvre Pasvik Siste oppholdssted: Noatun Avreise: 30. mars 1950 Neste oppholdssted: Noatun
Nr 53 Ankomst: 1. april 1950 Navn: Eilif Danielsen født: 11. september 1916 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 1. april 1950 Neste oppholdssted: Melkefoss
Nr 54 Ankomst: 1. april 1950 Navn: Eivind Gjetmundsen født: 30. juni 1911 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 1. april 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 55 Ankomst: 5. april 1950 Navn: Sigurd Aartun født: 28. desember 1911 i Bygland? Stilling: Politifullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 56 Ankomst: 6. april 1950 Navn: Øisten? Olsen? født: 23. mai 1923 i Bardu Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 6. april 1950 Neste oppholdssted: Vaggetem
Nr 57 Ankomst: 6. april 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 27.mars 1891 i Vadsø Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 6. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 58 Ankomst: 6. april 1950 Navn: Svanhild Knudtzen født: 8. juli 1900 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 6. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 59 Ankomst: 7. april 1950 Navn: Martha Torgersrud født: 8. desember 1899 i Sør-Varanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 7. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 60 Ankomst: 7. april 1950 Navn: Hans Adler Torgersrud født: 15. mai 1893 i Oslo Stilling: Verksdirektør? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 7. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 61 Ankomst: 9. april 1950 Navn: Ingrid Dilkestad født: 13. februar 1927 i Hemnesberget Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 9. april 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 62 Ankomst: 9. april 1950 Navn: Toralf? Dilkestad født: 1. april 1924 i Sør-Varanger Stilling: Byggarbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 9. april 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn

=== Fremmedboka Bind 2, side 3 ===

Fremmedboka Bind2 side3

Nr 63 Ankomst: 9. april 1950 Navn: Randi Eriksen født: 18. juli 1929 i Bjørnevatn Stilling: Ekspeditrise Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 9. april 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 64 Ankomst: 9. april 1950 Navn: Martin Paulsen født: 10. oktober 1927 i Gimsøy? Stilling: Ekspeditør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 9. april 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 65 Ankomst: 9. april 1950 Navn: Roy Carlsen født: 2. april 1991 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 66 Ankomst: 19. april 1950 Navn: Alf Bersdy? født: 30. juli 1897 i Kristiania Stilling: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Harstad Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 67 Ankomst: 19. april 1950 Navn: Hallfred Skau født: 20. august 1920 i Rendal Stilling: Fenrik Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Y. Rendalen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 68 Ankomst: 19. april 1950 Navn: Anders Magnus født: 3.4.1894 i Vikedal Stilling: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Polmak Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 69 Ankomst: 19. april 1950 Navn: Otto Kristensen født: 25. februar 1928 i Vadsø Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Klubvik Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 70 Ankomst: 19. april 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 71 Ankomst: 20. april 1950 Navn: Kjell Sørensen? født: 3. mars 1930 i Vik Stilling: Sersjant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vik Siste oppholdssted: Gjøkåsen Avreise: 21. april 1950 Neste oppholdssted: Gjøkåsen
Nr 72 Ankomst: 28. april 1950 Navn: Bjørn Stigum født: 6. september 1918 i Oslo Stilling: Instruktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. april 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 73 Ankomst: 6. mai 1950 Navn: Johannes Blix født: 25. juli 1918 i Bjørnevatn Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 6. mai 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 74 Ankomst: 6. mai 1950 Navn: Eilif Ekhorn født: 23. april 1929 i Svanvik Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 6. mai 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 75 Ankomst: 6. mai 1950 Navn: Erik Erlandsen født: 22.8.1897 i Svanvik Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 6. mai 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 76 Ankomst: 6. mai 1950 Navn: Petter Erlandsen født: 22. august 1907 i Svanvik Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 6. mai 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 77 Ankomst: 11. mai 1950 Navn: Konrad Pettersen født: 19. oktober 1928 i Bjørnevatn Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 11. mai 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 78 Ankomst: 11. mai 1950 Navn: Joh. F.? Mathisen født: 6.5.1889 i Tana Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 11. mai 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 79 Ankomst: 11. mai 1950 Navn: Oldrik Ingilæ født: 8. mai 1929 i Vardø Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 11. mai 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 80 Ankomst: 11. mai 1950 Navn: Hans Nilsen født: 12. januar 1929 i Honningsvåg Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Honningsvåg Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 11. mai 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 81 Ankomst: 12. mai 1950 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 13. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 82 Ankomst: 14. mai 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 27.3.1891 i Vadsø Stilling: Brygeri? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 83 Ankomst: 14. mai 1950 Navn: Svanhild Knudtzen født: 8. januar 1900 i Tønsberg Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 84 Ankomst: 14. mai 1950 Navn: Sverre Nedler født: 5. august 1905 i Koster? Stilling: Overlege Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 85 Ankomst: 14. mai 1950 Navn: Øystein? Nedler født: 20. september 1942 i Tønsberg Stilling: Skolegutt Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 86 Ankomst: 15. mai 1950 Navn: Joh. Rasmussen født: 18.4.1888 i Lofoten Stilling: Oppkjøper? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Mosjøen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 87 Ankomst: 15. mai 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 88 Ankomst: 15. mai 1950 Navn: Anita Carlsen født: 16. februar 1947 i Kirkenes Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 89 Ankomst: 19. mai 1950 Navn: Thor Frette født: 27. oktober 1918 i Os Stilling: Programsekretær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 19. mai 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 90 Ankomst: 19. mai 1950 Navn: Andreas Hellgren født: 26. mai 1921 i Halden Stilling: Kringkastingsfullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 19. mai 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 91 Ankomst: 19. mai 1950 Navn: Alf Smith Meyer født: 1. juli 1918 i Skånland Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Holmfoss Avreise: 19. mai 1950 Neste oppholdssted: Holmfoss
Nr 92 Ankomst: 20. mai 1950 Navn: Alf Smith Meyer født: 1. juli 1918 i Skånland Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Holmfoss Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Holmfoss
Nr 93 Ankomst: 20. mai 1950 Navn: Thor Frette født: 27. oktober 1918 i Os Stilling: Programsekretær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 94 Ankomst: 20. mai 1950 Navn: Andreas Hellgren født: 26. mai 1921 i Halden Stilling: Kringkastingsfullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Vadsø

=== Fremmedboka Bind 2, side 4 ===

Fremmedboka Bind2 side4

Nr 95 Ankomst: 20. mai 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 27.3.1891 i Vadsø Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 96 Ankomst: 20. mai 1950 Navn: Svanhild Knudtzen født: 8. juli 1900 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 97 Ankomst: 21. mai 1950 Navn: Halfdan Haanes født: 17. mai 1907 i Trondheim Stilling: Avdelingsingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 98 Ankomst: 21. mai 1950 Navn: Marcus Digre født: 2. mars 1918 i Trondheim Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 99 Ankomst: 21. mai 1950 Navn: Turid Digre født: 3. mai 1919 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 100 Ankomst: 21. mai 1950 Navn: Rolf Digre født: 12. mai 1947 i Kirkenes Stilling: Kjer? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 101 Ankomst: 21. mai 1950 Navn: Lucie Raaness født: 19. februar 1905 i Narvik Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 102 Ankomst: 21. mai 1950 Navn: Betzy Anker født: 25.6.1896 i Egersund Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Egersund Siste oppholdssted: Bodø Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Egersund
Nr 103 Ankomst: 21. mai 1950 Navn: M. Anker født: 10.3.1879 i Egersund Stilling: Overingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Egersund Siste oppholdssted: Bodø Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Egersund
Nr 104 Ankomst: 21. mai 1950 Navn: M. Torgersrud født: 8.12.1899 i Sør-Varanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 105 Ankomst: 21. mai 1950 Navn: Hans Torgersrud født: 15.5.1893 i Oslo Stilling: Direktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. mai 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 106 Ankomst: 25. mai 1950 Navn: J.? Aanes født: 20.6.1895 i Sømna Stilling: Fylkesagronom Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 25. mai 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 107 Ankomst: 25. mai 1950 Navn: A. K. Mikkola født: 17.6.1891 i Neiden Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Neiden Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 25. mai 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 108 Ankomst: 25. mai 1950 Navn: Artur Bartholsen født: 7. november 1908 i Evenes Stilling: Bestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 25. mai 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 109 Ankomst: 25. mai 1950 Navn: Bj. Sletbak født: 21. januar 1902 i Sunndal Stilling: Jordsalgsformann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 25. mai 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 110 Ankomst: 25. mai 1950 Navn: Harald? Pettersen født: 19. oktober 1928 i Bjørnevatn Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 111 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Arne? født: 3. november 1911 i Stavanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 112 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Helene Foldvik født: 8. april 1906 i Tromsø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 113 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: M. Yttervik født: 0.0.1929 i Tromsø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 114 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Gerd Winther Hansen født: 14. august 1914 i Tromsø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 115 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Gunnar? Gundersen? født: 25.2.1886 i Tromsø Stilling: D/S Ekspeditør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 116 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Runar? Dybvik født: 22. september 1902 i Ballangen Stilling: Værbestyrer? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 117 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Sigurd Winther Hansen født: 28. august 1903 i Stathelle Stilling: Værvarslingsbestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes Merknader: Lager dårlig vær!
Nr 118 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Erik Winther Hansen født: 15. februar 1944 i Tromsø Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 119 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Nils Foldvik født: 1.7.1892 i Brulannes Stilling: Meteorologfullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 120 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Carl? Larssen født: 25. april 1924 i Hammerfest Stilling: Bokholder Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 26. mai 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 121 Ankomst: 26. mai 1950 Navn: Lars? Jacobsebn Aune? født: 23. desember 1928 i Kirkenes Stilling: Sagbruksarbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Jakobsnes Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 26. mai 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 122 Ankomst: 30. mai 1950 Navn: Øivind Moholt født: 3. mars 1914 i Sandar Stilling: Fylkesagronom Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 2. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 123 Ankomst: 3. juni 1950 Navn: Halfdan Haanes født: 17. mars 1907 i Trondheim Stilling: Avdelingsingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 4. juni 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 124 Ankomst: 3. juni 1950 Navn: A. B. Rasmussen født: 18. november 1913 i Bodø Stilling: Avdelingsingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 4. juni 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 125 Ankomst: 3. juni 1950 Navn: Ulf Smith Meyer født: 3. september 1922 i Svalbard Stilling: Avdelingsingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 4. juni 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 126 Ankomst: 3. juni 1950 Navn: Lucie Raaness født: 19. februar 1905 i Narvik Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 4. juni 1950 Neste oppholdssted: Sandnes

=== Fremmedboka Bind 2, side 5 ===

Fremmedboka Bind2 side5

Nr 127 Ankomst: 4. juni 1950 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 128 Ankomst: 8. juni 1950 Navn: Signe Aase Johannessen født: 1. januar 1929 i Bergen Stilling: Student Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bergen Siste oppholdssted: Strand Avreise: 8. juni 1950 Neste oppholdssted: Strand
Nr 129 Ankomst: 11. juni 1950 Navn: Otto Thon født: 26.8.1895 i Jel i Vestfold Stilling: Kontorsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Jakobsnes Siste oppholdssted: Jakobsnes Avreise: 11. juni 1950 Neste oppholdssted: Jakobsnes
Nr 130 Ankomst: 11. juni 1950 Navn: Ingeborg Thon født: 25. august 1911 i Balsfjord Stilling: Husfrue Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Jakobsnes Siste oppholdssted: Jakobsnes Avreise: 11. juni 1950 Neste oppholdssted: Jakobsnes
Nr 131 Ankomst: 11. juni 1950 Navn: Asbjørn Thon født: 18. desember 1942 i Balsfjord Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Jakobsnes Siste oppholdssted: Jakobsnes Avreise: 11. juni 1950 Neste oppholdssted: Jakobsnes
Nr 132 Ankomst: 11. juni 1950 Navn: Halvard Thon født: 18. juni 1946 i Sør-Varanger Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Jakobsnes Siste oppholdssted: Jakobsnes Avreise: 11. juni 1950 Neste oppholdssted: Jakobsnes
Nr 133 Ankomst: 11. juni 1950 Navn: Mathis Randa født: 27. juni 1908 i Sør-Varanger Stilling: Skogsarbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Langvasseid Siste oppholdssted: Langvasseid Avreise: 11. juni 1950 Neste oppholdssted: Langvasseid
Nr 134 Ankomst: 11. juni 1950 Navn: Hans Støypamo født: 29. mai 1908 i Stamsund Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Langvasseid Avreise: 11. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 135 Ankomst: 13. juni 1950 Navn: Johannes Blix født: 25. juli 1918 i Bjørnevatn Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnelvdalen Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 13. juni 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 136 Ankomst: 13. juni 1950 Navn: Th. Rauhala født: 8. juli 1918 i Strand Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Strand Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 13. juni 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 137 Ankomst: 20. juni 1950 Navn: Paul Bolstad født: 9.2.1884 i Herø Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sandnessjøen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 22. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 138 Ankomst: 19. juni 1950 Navn: Gunvor Bjerknes? født: 6. august 1906 i Skjåk Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 22. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 139 Ankomst: 19. juni 1950 Navn: Øistein Bjerknes? født: 14. juni 1906 i Sandsvær Stilling: Arkitekt Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 22. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 140 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Andreas J. Nilsen født: 19. mai 1926 i Tromsø Stilling: Verksarbeider? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Øksfjord Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 141 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Nils Svenske født: 28. januar 1923 i Langøra Stilling: Verksarbeider? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Langøra Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 142 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Leif Heitman født: 22.6.0000 i Alta Stilling: Verksarbeider? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Eiby Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 143 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Theodor Borge født: 6.12.0000 i Drammen Stilling: Instalatør? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Drammen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 144 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Målfrid? Skau født: 24.3.0000 i Røyken Stilling: Husstellærinne Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Røyken Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 145 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Ragna Hansen født: 7.4.0000 i Kragerø Stilling: Helsesøster Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 146 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Aslaug Solvang født: 15.9.1918 i Høland Stilling: Statens husstellære Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Høland Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 147 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Haldor Haldorsen født: 30.5.0000 i Hokksund Stilling: Instruktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hokksund Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 148 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Oxås født: 8. juli 1907 i Kjæsen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 149 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: William Oxås født: 1. april 1900 i Tromsø Stilling: Elektriker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 150 Ankomst: 24. juni 1950 Navn: Edmund Garfjell født: 8. november 1911 i Kjosen Stilling: Småbruker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kjosen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 151 Ankomst: 28. juni 1950 Navn: Ivar Opdal født: 27. februar 1914 i Nyborg Stilling: Børsemaker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Nyborg Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 28. juni 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 152 Ankomst: 28. juni 1950 Navn: Otto Kristensen født: 28. februar 1928 i Klubbvik Vadsø Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Klubbvik Vadsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 28. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 153 Ankomst: 28. juni 1950 Navn: Johan Johansen født: 12. januar 1928 i Bogen i Ofoten Stilling: Matriellforvalter Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bogen i Ofoten Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 28. juni 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 154 Ankomst: 6. juni 1950 Navn: Solveig Carlsen født: 10. juli 1925 i Kirkenes Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 28. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 155 Ankomst: 6. juni 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 28. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 156 Ankomst: 6. juni 1950 Navn: Anita Carlsen født: 16. februar 1947 i Kirkenes Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 28. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 157 Ankomst: 6. juni 1950 Navn: Elisabeth Carlsen født: 2. oktober 1949 i Kirkenes Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 28. juni 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 158 Ankomst: 1. juli 1950 Navn: Solveig Bordi født: 18. desember 1919 i Kiberg Stilling: Sykepleierske Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kiberg Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 6 ===

Fremmedboka Bind2 side6

Nr 159 Ankomst: 1. juli 1950 Navn: Inger M. Bay født: 13. juli 1925 i Danmark Stilling: Sykepleierske Nasjonalitet: Dansk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 160 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: Martha Zhenia Torgersrud født: 8.12.1899 i Sør-Varanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 161 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: Øyvind Jentoft Aksnes født: 18. november 1910 i Oslo Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 162 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: H. Hofseth født: 11.11.1892 i Talvik Stilling: Vegsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 163 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: H. Arntzen? født: 27.3.1891 i Vadsø Stilling: Berging? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 164 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: Hans Torgersrud født: 15.5.1893 i Oslo Stilling: Direktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 165 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: Astri Torgersrud født: 4. juni 1924 i Rælingen? Stilling: Småbarnspedagog Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 166 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: Hans Torgersrud Jr. født: 8. oktober 1922 i Sør-Varanger Stilling: Teknolog Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 167 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 8. juli 1900 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 2. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 168 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: A. Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 169 Ankomst: 2. juli 1950 Navn: Erling Bye født: 21. januar 1919 i Vardø Stilling: Kontrollør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 170 Ankomst: 3. juli 1950 Navn: Bernt Johannessen født: 26. april 1921 i Gjerpen Stilling: Avdelingsarkitekt Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skien Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 5. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 171 Ankomst: 3. juli 1950 Navn: Reidun Riise født: 29. september 1929 i Gamvik Stilling: Postfunksjonær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 5. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 172 Ankomst: 5. juli 1950 Navn: Henry Hjørnerød? født: 5. oktober 1902 i Fredrikstad Stilling: Bankfullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Oslo Avreise: 5. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 173 Ankomst: 5. juli 1950 Navn: Jens Ittergraven? født: 28.9.1893 i Gamvik Stilling: Soussjef? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 174 Ankomst: 5. juli 1950 Navn: Sig. Olsen født: 8.8.1892 i Tana Stilling: Hovedbokholder Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 175 Ankomst: 5. juli 1950 Navn: Sig. Boassen født: 6. april 1910 i Tromsø Stilling: Drosjesjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 176 Ankomst: 5. juli 1950 Navn: Elsa Tjønneland født: 3. desember 1918 i Trondheim Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Hurtigruten Avreise: 5. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 177 Ankomst: 5. juli 1950 Navn: Olav Tjønneland født: 5. september 1914 i Sandvik Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Hurtigruten Avreise: 5. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 178 Ankomst: 8. juli 1950 Navn: Alvhild Vettran født: 19. september 1907 i V. Moland Stilling: Lærerinne Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 8. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 179 Ankomst: 8. juli 1950 Navn: Bjarne Strand født: 13. juni 1926 i Kongsvinger Stilling: Postekspeditør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 9. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 180 Ankomst: 8. juli 1950 Navn: Hilde Andersen født: 19. september 1922 i Nesodden Stilling: Lærerinne Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Berlevåg Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 9. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 181 Ankomst: 8. juli 1950 Navn: Ranvei Isaksen født: 27.3.1898 i Bodø Stilling: Bokholder Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 9. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 182 Ankomst: 8. juli 1950 Navn: Alf Isaksen født: 15.8.1888 i Kiberg Stilling: Agent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 9. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 183 Ankomst: 8. juli 1950 Navn: Halfdan Haanes født: 17. mai 1907 i Trondheim Stilling: Avdelingsingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 9. juli 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 184 Ankomst: 8. juli 1950 Navn: Lucie Raaness født: 19. februar 1905 i Narvik Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 9. juli 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 185 Ankomst: 8. juli 1950 Navn: Ole Rugås født: 16. august 1908 i Brønnøy Stilling: Jehbyolog? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 9. juli 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 186 Ankomst: 14. juli 1950 Navn: Einar Johnsen født: 14. januar 1916 i Vardø Stilling: Telegrafbestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Berlevåg Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 187 Ankomst: 14. juli 1950 Navn: P. Hvalrygg født: 14. august 1913 i Mosjøen Stilling: Telegrafbestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 188 Ankomst: 14. juli 1950 Navn: Sverre Lukassen? født: 1. august 1901 i Oslo Stilling: Tekniker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 189 Ankomst: 16. juli 1950 Navn: Audun Akra? født: 15. november 1909 i Aadal Stilling: Formann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sokna Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 190 Ankomst: 16. juli 1950 Navn: Otto Moseng? født: 24. april 1928 i Os i Østerdal Stilling: Saniteten? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Os i Østerdal Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 7 ===

Fremmedboka Bind2 side7

Nr 191 Ankomst: 16. juli 1950 Navn: Johan Moseng født: 7. august 1915 i Os Stilling: Snekker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Os Siste oppholdssted: Kirkenes 16. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 192 Ankomst: 16. juli 1950 Navn: Torleif Aalefjær født: 14. februar 1916 i USA Stilling: Snekker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kristiansand S Siste oppholdssted: Kirkenes 16. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 193 Ankomst: 13. juli 1950 Navn: Reidar Dick Henriksen født: 29. desember 1916 i Skien Stilling: Lagdommer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Trondheim 16. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 194 Ankomst: 13. juli 1950 Navn: Guri Dick Henriksen født: 31. mars 1907 i Oslo Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Trondheim 16. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 195 Ankomst: 13. juli 1950 Navn: Pål Henriksen født: 12. juni 1936 i Oslo Stilling: Skoleelev Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Trondheim 16. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 196 Ankomst: 17. juli 1950 Navn: Ragnvald Holterman født: 10.6.1886 i Kragerø Stilling: Kirketjener Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Skogfoss 17. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 197 Ankomst: 17. juli 1950 Navn: Eilen Holtermann født: 12. februar 1926 i Asker Stilling: Gullsmed Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Billingstad Siste oppholdssted: Skogfoss 17. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 198 Ankomst: 17. juli 1950 Navn: Helge Moan født: 18. november 1924 i Mosvik Stilling: Tekniker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vardø Siste oppholdssted: Skogfoss 18. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 199 Ankomst: 17. juli 1950 Navn: Minni Kubrik? født: 18. november 1924 i Trondheim Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Trondheim Siste oppholdssted: Skogfoss 18. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 200 Ankomst: 19. juli 1950 Navn: A. Vasshaug født: 23. januar 1904 i Bodø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Skogfoss 19. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 201 Ankomst: 19. juli 1950 Navn: Åse Vasshaug født: 2. november 1927 i Bodø Stilling: Kontorfullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Skogfoss 19. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 202 Ankomst: 19. juli 1950 Navn: Ivar? Petersen født: 16. september 1919 i Gørpeland Stilling: Agent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Skogfoss 19. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 203 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: Elsa Ebbesen født: 24. mai 1915 i Brandval Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Harstad Siste oppholdssted: Kirkenes 20. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 204 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: K?. I?. Ebbesen født: 13. september 1909 i Oslo Stilling: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Harstad Siste oppholdssted: Kirkenes 20. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 205 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: Jorunn Willassen? født: 30. september 1928 i Sortland Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sortland Siste oppholdssted: Kirkenes 20. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 206 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: Gro? Høyvoll? født: 21. august 1921 i Hamar Stilling: Kontorassistent? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hamar Siste oppholdssted: Kirkenes 20. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 207 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: W. Opsahl født: 11.1.1890 i Oslo Stilling: Statskonsulent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Skogfoss 20. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 208 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: Kare? Ariolin? født: 21. september 1916 i Dale Sfj. Stilling: Skogforvalter Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skogfoss 20. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 209 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: Kåre Klæbo født: 29. juni 1918 i Tranøy Stilling: Forstkandidat? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Mosjøen Siste oppholdssted: Skogfoss 20. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 210 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: Ola Grøtting? født: 06.02.xxxx i Ø. Rendal Stilling: Skogsinspektør? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skogfoss 20. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 211 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: Carl F. Musain? født: i Kristiansund N Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kristiansund N Siste oppholdssted: Kirkenes 21. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 212 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: Eivind Selmer født: 22.1.1894 i Philadelphia Stilling: Overingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: D/S Sigurd Jarl 21. juli 1950 Neste oppholdssted: Banak
Nr 213 Ankomst: 20. juli 1950 Navn: Ida Selmer født: 22.9.1898 i Beesedar? Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: D/S Sigurd Jarl 21. juli 1950 Neste oppholdssted: Banak
Nr 214 Ankomst: 21. juli 1950 Navn: Johan Kollstrøm født: 14. mai 1918 i Tana Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes 22. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 215 Ankomst: 21. juli 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes 22. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 216 Ankomst: 21. juli 1950 Navn: Heimal? Hansen? født: i Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: 22. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 217 Ankomst: 21. juli 1950 Navn: M? Jakola? født: i Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bodø Siste oppholdssted: 22. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 218 Ankomst: 21. juli 1950 Navn: Ingar? Klepp? født: 24. september 1915 i Talvik Stilling: Yrkeslærer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik? Siste oppholdssted: 22. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 219 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: J. C. Torgersen født: 24. september 1915 i Innsaker? Stilling: Bergingeniør? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: 23. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 220 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Konrad Karlsen født: 19.8.1891 i Hadsel Stilling: Fanefører? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bodø Siste oppholdssted: Kirkenes 23. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 221 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Egil Akselsen født: i Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bodø Siste oppholdssted: 23. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 222 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Ragnvald Jacobsen? født: i Hammerfest Stilling: Elektriker? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: 23. juli 1950 Neste oppholdssted:

=== Fremmedboka Bind 2, side 8 ===

Fremmedboka Bind2 side8

Nr 223 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Lars? Stormo født: 13.10.1896 i Grong Stilling: Driftsassistent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Narvik Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1950 Neste oppholdssted: Narvik
Nr 224 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Kr. Bruun-Hanssen født: 4. mai 1903 i Tromsø Stilling: Kontorsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1950 Neste oppholdssted: Hammerfest
Nr 225 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Jacob? Rafaelsen? født: 28. desember 1901 i Tromsø Stilling: Disponent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1950 Neste oppholdssted: Vardø
Nr 226 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Roar? A. Lie? født: 5. januar 1918 i Narvik Stilling: Bestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Narvik Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1950 Neste oppholdssted: Narvik
Nr 227 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Karl Seiness født: 8. april 1906 i Bodø Stilling: Overingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 228 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Nan Seiness født: i Bodø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 229 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Johan S. Sæther født: 24.12.1892 i Kristiansund N Stilling: Samferdselskonsulent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 230 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Julius L.? Tro født: 22. juni 1911 i Mo i Rana Stilling: Lærer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 231 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Oscar Gunnari født: 8. november 1904 i Bugøyfjord Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 232 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Rigmor Gunnari født: 7. juni 1903 i Oslo Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: Avreise: 23. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 233 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Aslaug Yttervik født: 10. februar 1901 i Stamsund Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 234 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Henrik Yttervik født: 29.6.1889 i Stamsund Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Stamsund Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Tromsø
Nr 235 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Rolf Bastesen? født: 8. februar 1903 i Kjeloia? Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Asker? Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1950 Neste oppholdssted: Asker
Nr 236 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Hj. Bugge født: 27.10.1898 i Råde? Stilling: Saksfører? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Asker? Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 237 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Halfdan Haanes født: 17. mai 1907 i Trondheim Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Avreise: 24. juli 1950 Neste oppholdssted: Sandneskrysset
Nr 238 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Bendiksen? født: i Vik Helgeland Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 239 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Lucie Raaness født: 19. februar 1905 i Narvik Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted: Sandneskrysset
Nr 240 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Ulrik Olsen født: 2.8.1885 i Kristiansund Stilling: Statsråd Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kristiansund Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 241 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: G. J. Gregoriussen født: 5.1.1887 i Steinkjer Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Steinkjer Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 242 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Inge Seip født: 6. juni 1910 i Bergen Stilling: Byråsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bærum Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 243 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Th.? Sylten født: 9.2.1899 i Vikua Stilling: Kontorsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Listarnes? Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 244 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: H. Klippenvåg født: 12. mai 1913 i Husøy Stilling: Ordfører Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 245 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Emil Havelin født: 23. oktober 1905 i Vadsø Stilling: Kontorsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 246 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Hanna Havelin født: 17. januar 1909 i Sør-Varanger Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 247 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: Marie Sylten født: 17.4.1898 i Vikua Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 248 Ankomst: 23. juli 1950 Navn: G. O. Ramberg født: 2.1.1882 i Numedal Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 22. juli 1950 Neste oppholdssted:
Nr 249 Ankomst: Navn: Randi Seilonen født: 3. februar 1937 i Stilling: Skolejente Nasjonalitet: Finland Hjemsted: Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 250 Ankomst: Navn: Waldo Ruess født: 5. september 1909 i Oakland California Stilling: Secretary Nasjonalitet: USA Hjemsted: Hollywood California Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 22. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 251 Ankomst: Navn: født: i Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 252 Ankomst: Navn: født: i Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 253 Ankomst: Navn: Liv Aars Rynning født: 1. mai 1917 i Oslo Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Vardø Avreise: 22. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 254 Ankomst: 18. juli 1950 Navn: Birger Aannerud født: 20. juni 1913 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 9 ===

Fremmedboka Bind2 side9

Nr 255 Ankomst: 26. juli 1950 Navn: Erna Wassdahl født: 18. august 1919 i Sulitjelma Stilling: Husmorvikar Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Kobbfoss Avreise: 27. juli 1950 Neste oppholdssted: Kobbfoss
Nr 256 Ankomst: 18. juli 1950 Navn: Helen Moan Aannerud født: 2. april 1911 i Leksvik Stilling: Sykepleierske Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 257 Ankomst: 7. juli 1950 Navn: Charles Marius Stene født: 19. april 1919 i Kjelvik? Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kistrand Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 28. juli 1950 Neste oppholdssted: Lakselv
Nr 258 Ankomst: 7. juli 1950 Navn: Anna Karen Stene født: 25. august 1919 i Karlebotn Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kistrand Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 28. juli 1950 Neste oppholdssted: Lakselv
Nr 259 Ankomst: 12. juli 1950 Navn: Sigfred Johansen født: 8. august 1929 i Brynilen Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Brynilen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 28. juli 1950 Neste oppholdssted: Høybuktmoen
Nr 260 Ankomst: 12. juli 1950 Navn: Villy Johansen født: 11. april 1929 i Kvalsund Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kvalsund Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 28. juli 1950 Neste oppholdssted: Høybuktmoen
Nr 261 Ankomst: 27. juli 1950 Navn: Arvid Lindal født: 19. august 1927 i Drammen Stilling: Postelev Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Drammen Siste oppholdssted: Honningsvåg Avreise: 29. juli 1950 Neste oppholdssted: Vadsø
Nr 262 Ankomst: 28. juli 1950 Navn: Steinar Stene født: 28. februar 1922 i Byneset Stilling: Dykker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Byneset Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 29. juli 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 263 Ankomst: 29. juli 1950 Navn: G. M. Melvik født: 29.6.1883 i Trondenes Stilling: Tollbetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 29. juli 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 264 Ankomst: 29. juli 1950 Navn: Sverre Mosling født: 3.2.1895 i Bjugn Stilling: Kontorsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 29. juli 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 265 Ankomst: 29. juli 1950 Navn: Sig. Rønning født: 23.6.1894 i Mo i Rana Stilling: Murer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 266 Ankomst: 29. juli 1950 Navn: Jan Henriksen født: 22. februar 1918 i Kirkenes Stilling: Formann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 267 Ankomst: 29. juli 1950 Navn: Aagot Hursand født: 16.4.0000 i Vik Helgeland Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 30. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 268 Ankomst: 29. juli 1950 Navn: Sig. Husand født: 21.9.1890 i Vik Helgeland Stilling: Materialforvalter Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 30. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 269 Ankomst: 29. juli 1950 Navn: Knut Knutsen født: 5. oktober 1909 i Vik Helgeland Stilling: Verksmester Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 30. juli 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 270 Ankomst: 1. august 1950 Navn: Alvilde Hansen født: 5.2.1899 i Alversund Stilling: Lærerinne Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vågan Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 1. august 1950 Neste oppholdssted: Tromsø
Nr 271 Ankomst: 1. august 1950 Navn: G. Sigstadstø født: 25. januar 1913 i Nord Fron Stilling: Landbrukssjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vardø Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 1. august 1950 Neste oppholdssted: Vardø
Nr 272 Ankomst: 1. august 1950 Navn: Sigv.? Gulbrandsen født: 16.6.1889 i Trøgstad Stilling: Landbruksstudent? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 1. august 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 273 Ankomst: 1. august 1950 Navn: Sverre Mosling født: 3.2.1895 i Bjugn Stilling: Kontorsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 1. august 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 274 Ankomst: 1. august 1950 Navn: Artur Bartholsen født: 7. november 1908 i Evenes Stilling: Bestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 1. august 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 275 Ankomst: 1. august 1950 Navn: L. R. Isachsen født: 28. september 1910 i Kirkenes Stilling: Tanntekniker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 276 Ankomst: 1. august 1950 Navn: Ragna Isachsen født: 8. mars 1920 i Kirkenes Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 277 Ankomst: 1. august 1950 Navn: Ulf Isachsen født: 30. desember 1944 i Kirkenes Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 278 Ankomst: 1. august 1950 Navn: Børge Isachsen født: 16. juni 1946 i Kirkenes Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 279 Ankomst: 1. august 1950 Navn: Helene Schrøen født: 5. desember 1902 i Tana Stilling: Telefonekspeditrise Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 3. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 280 Ankomst: 2. august 1950 Navn: Audun Vonen født: 26. april 1921 i Fjaler Stilling: Lege Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Dale i Sandefjord Siste oppholdssted: Nesheim Avreise: 3. august 1950 Neste oppholdssted: Kobbfoss
Nr 281 Ankomst: 2. august 1950 Navn: Inger Johanne Vonen født: 1. august 1928 i Lier Stilling: Medisinstudent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Dale i Sandefjord Siste oppholdssted: Nesheim Avreise: 3. august 1950 Neste oppholdssted: Kobbfoss
Nr 282 Ankomst: 3. august 1950 Navn: Ida Danielsen født: 25.11.1896 i Sør-Varanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 4. august 1950 Neste oppholdssted: Melkefoss
Nr 283 Ankomst: 3. august 1950 Navn: Dagmar Stauten? født: 12. september 1907 i Vardø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tjongsfjord Siste oppholdssted: Avreise: 4. august 1950 Neste oppholdssted: Melkefoss
Nr 284 Ankomst: 3. august 1950 Navn: Aksel Danielsen født: 0.0.1889 i Rødøy Stilling: Gårdsbruker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 4. august 1950 Neste oppholdssted: Melkefoss
Nr 285 Ankomst: 3. august 1950 Navn: Eilif Danielsen født: 11. september 1916 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 4. august 1950 Neste oppholdssted: Melkefoss
Nr 286 Ankomst: 3. august 1950 Navn: Solveig Asphaug født: 22. desember 1927 i Sør-Varanger Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 4. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 10 ===

Fremmedboka Bind2 side10

Nr 287 Ankomst: 4. august 1950 Navn: Peter Haugerstuhler? født: 10. mai 1927 i St. Gallen Stilling: Student Nasjonalitet: Sveits Hjemsted: Basel Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. august 1950 Neste oppholdssted: Rovaniemi Pass: schweizerischer pass
Nr 288 Ankomst: 4. august 1950 Navn: Hans Kuhn født: 22. mai 1927 i St. Gallen Stilling: Student Nasjonalitet: Sveits Hjemsted: Zürich Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. august 1950 Neste oppholdssted: Rovaniemi Pass: schweizerischer pass
Nr 289 Ankomst: 2. august 1950 Navn: Dagny Ramberg født: 8. desember 1921 i Tromsø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 290 Ankomst: Navn: Agnes Stoltz Krog født: 1.2.1889 i u.a.s? Stilling: Disponent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bergen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Bergen
Nr 291 Ankomst: Navn: Otto Krog født: 1. oktober 1933 i Bergen Stilling: Skolegutt Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bergen Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Bergen
Nr 292 Ankomst: 6. august 1950 Navn: Dagrun Tømmerstøl født: 2. juli 1911 i Kirkenes Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 293 Ankomst: 7. august 1950 Navn: Andreas Lervik født: 24.11.1895 i Sørøysund Stilling: Distriktsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 8. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 294 Ankomst: 7. august 1950 Navn: Hjørdis Lervik født: 8. september 1901 i Fjære? Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 8. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 295 Ankomst: 7. august 1950 Navn: Leif Jensen født: 21. november 1915 i Hammerfest Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 8. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 296 Ankomst: 7. august 1950 Navn: Per Ravna født: 24. september 1912 i Bugøyfjord Stilling: Arbeidsbestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bugøyfjord Siste oppholdssted: Holmfoss Avreise: 8. august 1950 Neste oppholdssted: Holmfoss
Nr 297 Ankomst: 8. august 1950 Navn: Oddlaug Johnsen født: 27. januar 1916 i Kirkenes Stilling: Telegraffullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 13. august 1950 Neste oppholdssted:
Nr 298 Ankomst: 9. august 1950 Navn: Sigurd Aartun født: 28. desember 1911 i Bygland? Stilling: Politifullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 13. august 1950 Neste oppholdssted:
Nr 299 Ankomst: 9. august 1950 Navn: Oscar Gunnari født: 8. november 1904 i Bugøyfjord Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 13. august 1950 Neste oppholdssted:
Nr 300 Ankomst: 9. august 1950 Navn: Jan W. Krohn Hansen? født: 12. januar 1918 i V. Aker Stilling: Redaktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 13. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 301 Ankomst: 7. august 1950 Navn: Ole Myrvold født: 24. september 1924 i Bodin Stilling: Kontorbetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Rønvik Bodin Siste oppholdssted: Skippagurra Avreise: 10. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 302 Ankomst: 9. august 1950 Navn: Halvdan Vasshaug født: 7. april 1903 i Fauske Stilling: Tolldistriktsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. august 1950 Neste oppholdssted: Vadsø
Nr 303 Ankomst: 9. august 1950 Navn: Valborg Vasshaug født: 23. januar 1904 i Bodø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 304 Ankomst: 10. august 1950 Navn: Anne Marie Havnusen? født: 20. desember 1918 i Stokke Stilling: Røde Kors søster Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Øksfjord Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 11. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 305 Ankomst: 12. august 1950 Navn: Sigrun Johannessen født: 4. april 1929 i Vadsø Stilling: Telefondame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 13. august 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 306 Ankomst: 15. august 1950 Navn: Nils Halvorsen født: 24. juli 1914 i Vardø Stilling: revisor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vardø Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 18. august 1950 Neste oppholdssted: Vardø
Nr 307 Ankomst: 15. august 1950 Navn: Nils? Rasmussen Aasen født: 14. desember 1913 i Vardø Stilling: Bestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vardø Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 18. august 1950 Neste oppholdssted: Vardø
Nr 308 Ankomst: 15. august 1950 Navn: Mary Vierdemusen? født: 4. juni 1914 i Vardø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vardø Siste oppholdssted: Vardø Avreise: 18. august 1950 Neste oppholdssted: Vardø
Nr 309 Ankomst: 18. august 1950 Navn: Kristian Jensen født: 8. desember 1915 i Tromsø Stilling: Hvalfanger Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 19. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 310 Ankomst: 19. august 1950 Navn: Th. Rauhala født: 8. juli 1918 i Strand Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Strand Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 19. august 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 311 Ankomst: 19. august 1950 Navn: Reidar Randa født: 19. januar 1932 i Skogfoss Stilling: Veiarbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 19. august 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 312 Ankomst: 19. august 1950 Navn: G. Stensen? født: 19.10.1870 i Dagali Nordmøre Stilling: Pensjonist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Dagali Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 20. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 313 Ankomst: 19. august 1950 Navn: L. Vebjørnsen født: 14.10.1893 i Hol Stilling: Disponent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 20. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 314 Ankomst: 19. august 1950 Navn: G. O. Ramberg født: 2.1.1883 i Dagali Nordmøre Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 20. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 315 Ankomst: 22. august 1950 Navn: Jonas Madsø født: 10. september 1911 i Hammerfest Stilling: Politimester Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 316 Ankomst: 22. august 1950 Navn: J. Jervell Pettersen født: 14. juni 1920 i Tromsø Stilling: Distriktsarkitekt Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Honningsvåg Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 317 Ankomst: 25. august 1950 Navn: Kåre Aauner? født: 0.0.1907 i Nesodden Stilling: Lærer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 318 Ankomst: 25. august 1950 Navn: Dagf. Aauner? født: 31. oktober 1931 i Rolvsøy Stilling: Student Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 11 ===

Fremmedboka Bind2 side11

Nr 319 Ankomst: 25. august 1950 Navn: Halvor Jahren født: 29. oktober 1930 i Ullensaker Stilling: Student Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. august 1950 Neste oppholdssted: Polmak
Nr 320 Ankomst: 25. august 1950 Navn: Knut Horvei født: 5?.6.1899 i Evanger Stilling: Lærer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 321 Ankomst: 25. august 1950 Navn: Karl Holt født: 17. desember 1904 i Vardø Stilling: Lærer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vardø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 322 Ankomst: 27. august 1950 Navn: A.? Birknes? født: 5.8.1871 i Etne Stilling: Pensjonist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bodø Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 324 Ankomst: 27. august 1950 Navn: T.? Valt? Johansen? født: 26. juli 1900 i Trondheim Stilling: Direktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bærum Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 325 Ankomst: 27. august 1950 Navn: Nan Seiness født: i Bodø Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 326 Ankomst: 27. august 1950 Navn: Karl Seiness født: i Bodin Stilling: Overingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 327 Ankomst: 27. august 1950 Navn: Bjørn Gellein født: 2. august 1912 i Strinda Stilling: Snekker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 328 Ankomst: 26. august 1950 Navn: Ruth Gellein født: 4. desember 1911 i Lofoten Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 329 Ankomst: 26. august 1950 Navn: Hjørdis Hansen født: 2. februar 1906 i Gamvik Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 330 Ankomst: 26. august 1950 Navn: Sigurd Buhaug født: 5. mai 1906 i Leksvik Stilling: Bygningsmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Heimdal Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 331 Ankomst: 24. august 1950 Navn: Bernhard Selstrøm født: 19.3.1890 i Vardø Stilling: Kontorist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 332 Ankomst: 24. august 1950 Navn: Anna Selstrøm født: 21.3.0000 i Lofoten Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 334 Ankomst: 26. august 1950 Navn: Pam? Jegersen? født: 14. desember 1923 i Danmark Stilling: Sykepleierske Nasjonalitet: Dansk Hjemsted: Korsør Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 335 Ankomst: 26. august 1950 Navn: Gudrun Jensen født: 14. april 1923 i Danmark Stilling: Sykepleierske Nasjonalitet: Dansk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 336 Ankomst: 27. august 1950 Navn: J. M. Carlsen født: 23. januar 1916 i Eidsberg Stilling: Snekker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 337 Ankomst: 27. august 1950 Navn: Einar Bråthen født: 15.12.1898 i Eidsberg Stilling: Snekker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 27. august 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 338 Ankomst: 28. august 1950 Navn: Brage? Hansen født: 6. januar 1917 i Dælog? Stilling: Kontorist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 30. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 339 Ankomst: 28. august 1950 Navn: Sigrid Asphaug Hansen født: 10. desember 1917 i Kirkenes Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 30. august 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 340 Ankomst: 2. september 1950 Navn: Th. Rauhala født: 8. juli 1918 i Strand Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Strand Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 2. september 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 341 Ankomst: 2. september 1950 Navn: Reidar Randa født: 19. januar 1932 i Skogfoss Stilling: Vegarbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 2. september 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 342 Ankomst: 4. september 1950 Navn: Bengt Karlsson født: 25. juni 1909 i Luleå Stilling: Sagbruksbestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Elvenes Siste oppholdssted: Elvenes Avreise: 4. september 1950 Neste oppholdssted: Elvenes
Nr 343 Ankomst: 4. september 1950 Navn: T. W. Karuo? født: 27.7.1890 i Løten Stilling: Inspektør NSB Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Asker Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 4. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 344 Ankomst: 9. september 1950 Navn: Svanhild Knudtzen født: 8. juli 1900 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 345 Ankomst: 9. september 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 27.3.1891 i Vadsø Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 346 Ankomst: Navn: Henry Lyshaug født: 13. juli 1917 i Sørreisa Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sørreisa Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 347 Ankomst: Navn: Torveig Wangberg født: 10. juni 1928 i Sørreisa Stilling: Friserdame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sørreisa Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 348 Ankomst: 11. september 1950 Navn: Tobias Retgård? født: 5. januar 1908 i Ebeltoft Stilling: Arkitekt Nasjonalitet: Dansk Hjemsted: Narvik Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 12. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 349 Ankomst: 11. september 1950 Navn: Rut Bugge? født: 10. august 1912 i Drammen Stilling: Fru Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Narvik Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 12. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 350 Ankomst: 16. september 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 27.3.1891 i Vadsø Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 351 Ankomst: 16. september 1950 Navn: Svanhild Knudtzen født: 8. juli 1900 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 352 Ankomst: 18. september 1950 Navn: A. Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 19. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 12 ===

Fremmedboka Bind2 side12

Nr 353 Ankomst: 20. september 1950 Navn: Karl Flovik født: 26. september 1907 i Lenvik Stilling: Forsøksleder Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 20. september 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 354 Ankomst: 20. september 1950 Navn: Ester Bartholsen født: 21. september 1914 i Evenes Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 20. september 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 355 Ankomst: 20. september 1950 Navn: Artur Bartholsen født: 7. november 1908 i Evenes Stilling: Bestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 20. september 1950 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 356 Ankomst: 20. september 1950 Navn: Hallfred Skau født: 20. august 1920 i Ytre Rendal Stilling: Løytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Ytre Rendal Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 357 Ankomst: 20. september 1950 Navn: Bjørn Muggerud født: 9. januar 1920 i Oslo Stilling: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Harstad Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 358 Ankomst: 20. september 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 359 Ankomst: 20. september 1950 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 360 Ankomst: 21. september 1950 Navn: Ragnar Rydsaa født: 6. juni 1920 i Korgen Stilling: Jordsalgsassistent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 21. september 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 361 Ankomst: 21. september 1950 Navn: Artur Bartholsen født: 7. november 1908 i Evenes Stilling: Bestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 362 Ankomst: 23. september 1950 Navn: Hans Torgersrud født: 15.5.1893 i Oslo Stilling: Verksdirektør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 363 Ankomst: 23. september 1950 Navn: Martha Torgersrud født: 8.12.1899 i Sør-Varanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 364 Ankomst: 23. september 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 27.3.1891 i Vadsø Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 365 Ankomst: 23. september 1950 Navn: Svanhild Knudtzen født: 8. juli 1900 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 366 Ankomst: 26. september 1950 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 26. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 367 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Gulli Nilsen født: 6. november 1911 i Øvre Pasvik Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Lyngmo Siste oppholdssted: Grense Jakobselv Avreise: 28. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 368 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Ole Karlsen født: 20. september 1915 i Vågan Stilling: Tekniker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 369 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Reidar Holtermann født: 20.10.1895 i Sogndal Stilling: Generalmajor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Harstad Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. september 1950 Neste oppholdssted: Harstad
Nr 370 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Ottar Engvik født: 30. juni 1903 i Vadsø Stilling: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bardufoss Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. september 1950 Neste oppholdssted: Bardufoss
Nr 371 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Audun Magnus født: 3.4.1894 i Vikedal Stilling: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skippagurra Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. september 1950 Neste oppholdssted: Skippagurra
Nr 372 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Alf Bendz født: 30.7.1897 i Kristiania Stilling: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 373 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Albert Johansen født: 12. januar 1920 i Narvik Stilling: Løytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. september 1950 Neste oppholdssted: Harstad
Nr 374 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Halfred Skau født: 20. august 1920 i Ytre Rendal Stilling: Løytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Ytre Rendal Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 375 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Otto Kristensen født: 25. februar 1928 i Klubvik Vadsø Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 376 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Ragnar Larsen født: 24. mars 1929 i Indre Billefjord Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. september 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 377 Ankomst: 29. september 1950 Navn: Walter Isaksen født: 30. november 1914 i Vardø Stilling: Bureiser Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 30. september 1950 Neste oppholdssted:
Nr 378 Ankomst: 30. september 1950 Navn: Svanhild Knudtzen født: 8. juli 1900 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 379 Ankomst: 30. september 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 27.3.1891 i Vadsø Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 380 Ankomst: 6. oktober 1950 Navn: Emma Hansen født: 2511.1887 i Vadsø Stilling: D/S Ekspeditør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Avreise: 6. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 381 Ankomst: 6. oktober 1950 Navn: Ester? Betten? født: 22.7.1889 i Vadsø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Avreise: 6. oktober 1950 Neste oppholdssted: Vadsø
Nr 382 Ankomst: 6. oktober 1950 Navn: Bernthine Worum født: 17.9.1889 i Vardø Herred Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Avreise: 6. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 384 Ankomst: 6. oktober 1950 Navn: Sigrid Dahl født: 14.12.1886 i Vadsø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Avreise: 6. oktober 1950 Neste oppholdssted: Vadsø
Nr 385 Ankomst: 6. oktober 1950 Navn: Sverre Danielsen født: 4. april 1905 i Nordreisa Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Elvenes Siste oppholdssted: Avreise: 6. oktober 1950 Neste oppholdssted: Elvenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 13 ===

Fremmedboka Bind2 side13

Nr 386 Ankomst: 8. oktober 1950 Navn: Ragnar Isaksen født: 16. oktober 1917 i Hammerfest Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 387 Ankomst: 8. oktober 1950 Navn: Kåre N. Karlsen født: 5. mars 1912 i Nord-Varanger Stilling: Elektriker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 388 Ankomst: 10. oktober 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 389 Ankomst: 10. oktober 1950 Navn: Halfred Skau født: 20. august 1920 i Ytre Rendal Stilling: Løytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 390 Ankomst: 14. oktober 1950 Navn: M. Torgersrud født: 8.12.1899 i Sør-Varanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Ytre Rendal Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 15. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 391 Ankomst: 14. oktober 1950 Navn: Hans Torgersrud født: 15.5.1893 i Oslo Stilling: Verksdirektør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 15. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 392 Ankomst: 14. oktober 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 27.3.1891 i Vadsø Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 393 Ankomst: 14. oktober 1950 Navn: Svanhild Knudtzen født: 8. juli 1900 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 394 Ankomst: 15. oktober 1950 Navn: P. Hvalrygg født: 14. august 1913 i Mosjøen Stilling: Telegrafbestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 395 Ankomst: 15. oktober 1950 Navn: H. Bratbak født: 5. januar 1900 i Mosjøen Stilling: Snekker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 396 Ankomst: 17. oktober 1950 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 18. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 397 Ankomst: 21. oktober 1950 Navn: B. Bugge født: 7. oktober 1903 i Vardø Stilling: Herredsagr. Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 22. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 398 Ankomst: 21. oktober 1950 Navn: E. Richardsen født: 12. mars 1915 i Sør-Varanger Stilling: Herredsagr. Ass. Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 22. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 399 Ankomst: 21. oktober 1950 Navn: Harald Knudtzen født: 27.3.1891 i Vadsø Stilling: Ingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 400 Ankomst: 21. oktober 1950 Navn: Svanhild Knudtzen født: 8. juli 1900 i Bergen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 23. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 401 Ankomst: 24. oktober 1950 Navn: Th. Rauhala født: 8. juli 1918 i Langfjorddalen Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Strand Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 24. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 402 Ankomst: 24. oktober 1950 Navn: Reidar Randa født: 19. januar 1932 i Skogfoss Stilling: Vegarbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 24. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 403 Ankomst: 25. oktober 1950 Navn: Tom? Fremstad? født: 22.7.1898 i Borge Stilling: Likningssjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 404 Ankomst: 25. oktober 1950 Navn: Edvard Fløtten født: 8. juli 1911 i Sør-Varanger Stilling: Drosjeeier Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Jarfjord Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. oktober 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 405 Ankomst: 25. oktober 1950 Navn: Johan Brocks født: 19. mai 1908 i Fauske Stilling: Småbruker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 25.101950 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 406 Ankomst: 26. oktober 1950 Navn: Johannes Blix født: 25. juli 1918 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnelvdalen Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 26. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 407 Ankomst: 26. oktober 1950 Navn: Rikhard Kyrrø født: 5. mars 1915 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 26. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 408 Ankomst: 26. oktober 1950 Navn: Eilif Ekhorn født: 23. april 1929 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 26. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 409 Ankomst: 26. oktober 1950 Navn: Erik Erlandsen født: 22.3.1897 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 26. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 410 Ankomst: 26. oktober 1950 Navn: Ole Tomassen født: 11. november 1931 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 26. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 411 Ankomst: 26. oktober 1950 Navn: Torfinn? Våga født: 9. desember 1929 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 26. oktober 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken stedfortreder
Nr 412 Ankomst: 26. oktober 1950 Navn: Petter? Jackobsen? født: 9.6.1902? i Sør-Varanger Stilling: Vegarbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 26. oktober 1950 Neste oppholdssted: Gjøkåsen
Nr 413 Ankomst: 28. oktober 1950 Navn: Lucie Raaness født: 19. februar 1905 i Narvik Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sandnes Siste oppholdssted: Avreise: 29. oktober 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 414 Ankomst: 28. oktober 1950 Navn: Torodd? Fløtten? født: 17. september 1924 i Snåsa Stilling: Tekniker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sandnes i Os Siste oppholdssted: Avreise: 29. oktober 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 415 Ankomst: 28. oktober 1950 Navn: Halfdan Haanes født: 17. mai 1907 i Trondheim Stilling: Avdelingsingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sandnes i Os Siste oppholdssted: Avreise: 29. oktober 1950 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 416 Ankomst: 13. november 1950 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. november 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 417 Ankomst: 21. november 1950 Navn: Einar Arntsen født: 17. januar 1915 i Vardø Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Vaggetem Avreise: 21. november 1950 Neste oppholdssted: Vaggetem

=== Fremmedboka Bind 2, side 14 ===

Fremmedboka Bind2 side14

Nr 418 Ankomst: 21. november 1950 Navn: Lars Engelsen født: 18. februar 1923 i Trondheim Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tromsø Siste oppholdssted: Vaggetem Avreise: 21. november 1950 Neste oppholdssted: Vaggetem Passnr: 745 Art: Tjenestebrev Utstedt av: Trondheim Politikammer
Nr 419 Ankomst: 22. november 1950 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1920 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kobbfoss Avreise: 22. november 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 420 Ankomst: 22. november 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kobbfoss Avreise: 22. november 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 421 Ankomst: 5. desember 1950 Navn: Johannes Blix født: 25. juli 1918 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 5. desember 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 422 Ankomst: 5. desember 1950 Navn: Erik Erlandsen født: 22.8.1897 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 5. desember 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 423 Ankomst: 8. desember 1950 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 9. desember 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 424 Ankomst: 8. desember 1950 Navn: Trygve Tomasgard født: 12. mars 1912 i Hornindal Stilling: Førstebetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Måløy Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 9. desember 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 425 Ankomst: 8. desember 1950 Navn: Jonas Madsø født: 10. september 1911 i Hammerfest Stilling: Politimester Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 9. desember 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 426 Ankomst: 13. desember 1950 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. desember 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 427 Ankomst: 20. desember 1950 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. desember 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 428 Ankomst: 20. desember 1950 Navn: Anita Carlsen født: 16. februar 1947 i Kirkenes Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. desember 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 429 Ankomst: 20. desember 1950 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. desember 1950 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 430 Ankomst: 27. desember 1950 Navn: Johannes Blix født: 25. juli 1918 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnelvdalen Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 27. desember 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 431 Ankomst: 30. desember 1950 Navn: Johannes Blix født: 25. juli 1918 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnelvdalen Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 31. desember 1950 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 432 Ankomst: 4. januar 1951 Navn: Johannes Blix født: 25. juli 1918 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnelvdalen Siste oppholdssted: Bjørnelvdalen Avreise: 4. januar 1951 Neste oppholdssted: Bjørnelvdalen
Nr 433 Ankomst: 4. januar 1951 Navn: J. Haakseth født: 9. mai 1909 i Bardu Stilling: Gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kobbfoss Siste oppholdssted: Kobbfoss Avreise: 4. januar 1951 Neste oppholdssted: Kobbfoss
Nr 434 Ankomst: 15. januar 1951 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 16. januar 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 435 Ankomst: 19. januar 1951 Navn: Johannes Blix født: 28. juli 1918 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnelvdalen Siste oppholdssted: Bjørnelvdalen Avreise: 19. januar 1951 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 436 Ankomst: 20. januar 1951 Navn: Johannes Blix født: 28. juli 1918 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnelvdalen Siste oppholdssted: Bjørnelvdalen Avreise: 20. januar 1951 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 437 Ankomst: 28. januar 1951 Navn: Lucie Raaness født: 19. februar 1905 i Narvik Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sandnes Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 28. januar 1951 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 438 Ankomst: 28. januar 1951 Navn: Halfdan Haanes født: 17. mai 1907 i Trondheim Stilling: Avdelingsingeniør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sandnes Siste oppholdssted: Sandnes Avreise: 28. januar 1951 Neste oppholdssted: Sandnes
Nr 439 Ankomst: 30. januar 1951 Navn: Konrad Pettersen født: 19. oktober 1928 i Bjørnevatn Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 31. januar 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 440 Ankomst: 30. januar 1951 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 31. januar 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 441 Ankomst: 10. februar 1951 Navn: Per? Gamnes født: 24. mars 1906 i Hammerfest Stilling: Hovslager Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Gjøkvatn Avreise: Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 442 Ankomst: 9. februar 1951 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. februar 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 443 Ankomst: 12. februar 1951 Navn: Trygve Tomasgard født: 12. mars 1912 i Hornindal Stilling: Førstebetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Måløy Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 13. februar 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 444 Ankomst: 12. februar 1951 Navn: Erik Bolstad født: 12. juni 1917 i Vardø Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 13. februar 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 445 Ankomst: 12. februar 1951 Navn: Konrad Pettersen født: 19.101928 i Bjørnevatn Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 13. februar 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 15 ===

Fremmedboka Bind2 side15

Nr 446 Ankomst: 12. februar 1951 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 15. februar 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 447 Ankomst: 16. februar 1951 Navn: Johannes Blix født: 25. februar 1918 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 16. februar 1951 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 448 Ankomst: 16. februar 1951 Navn: Erik Erlandsen født: i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 16. februar 1951 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 449 Ankomst: 21. februar 1951 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 22. februar 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 450 Ankomst: 7. mars 1951 Navn: Gunnar Stenersen født: 25. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 8. mars 1951 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 451 Ankomst: 17. mars 1951 Navn: Dagrun Kristiansen? født: 2. juli 1911 i Kirkenes Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 18. mars 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 452 Ankomst: 17. mars 1951 Navn: Svanhild Bye født: 30. januar 1914 i Vardø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 18. mars 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 453 Ankomst: 17. mars 1951 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 18. mars 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 454 Ankomst: 17. mars 1951 Navn: J.? Bye født: 9. desember 1940 i Kirkenes Stilling: Skolegutt Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 18. mars 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 458 Ankomst: 17. mars 1951 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 19. mars 1951 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 459 Ankomst: 22. mars 1951 Navn: Hans Torgersrud født: 15.5.1893 i Oslo Stilling: Direktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. mars 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 460 Ankomst: 22. mars 1951 Navn: Eivind Lillebø født: 3.7.1891 i Stord Stilling: Verksmester Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. mars 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 461 Ankomst: 22. mars 1951 Navn: Martha Lillebø født: 22.2.1897 i Horten Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. mars 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 462 Ankomst: 22. mars 1951 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 463 Ankomst: 22. mars 1951 Navn: Sig. S. Knudtzen født: 19.10.1887? i Vadsø Stilling: Forretningsmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Steinisi? Siste oppholdssted: Steinisi? Avreise: 24. mars 1951 Neste oppholdssted: Steinisi?
Nr 464 Ankomst: 22. mars 1951 Navn: Martha Torgersrud født: 8.12.1899 i Sør-Varanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. mars 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 465 Ankomst: 24. mars 1951 Navn: Kirsti Steen født: 10. mai 1926 i Trondheim Stilling: Sykepleierske Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 466 Ankomst: 24. mars 1951 Navn: Bitta Tinnenes? født: 13. september 1930 i Kristiansand S Stilling: Barnepleierske Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 467 Ankomst: 24. mars 1951 Navn: Kjell Sømhovd født: 3. mars 1930 i Vilo? I Helgeland Stilling: Sersjant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 468 Ankomst: 19. april 1951 Navn: Reino Seilonen født: 8. oktober 1915 i Petsamo Stilling: Tilallinen (finsk for gårdeier) Nasjonalitet: Finsk Hjemsted: Utsjoki Siste oppholdssted: Karigasniemi Avreise: 30. mars 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 469 Ankomst: 8. april 1951 Navn: Arne Danielsen født: 1. mai 1919 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 8. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 470 Ankomst: 8. april 1951 Navn: Howard Hølvold født: 9. desember 1923 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 8. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 471 Ankomst: 8. april 1951 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 8. april 1951 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 472 Ankomst: 14. april 1951 Navn: Konrad Pettersen født: 19. oktober 1928 i Bjørnevatn Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 473 Ankomst: 14. april 1951 Navn: Hilmar Isaksen født: 1.4.1891 i Lebesby Stilling: Ordfører Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Lebesby? Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 474 Ankomst: 14. april 1951 Navn: Audun Magnus født: 3.4.1894 i Vikedal Stilling: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Nyborg Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 475 Ankomst: 14. april 1951 Navn: A. K. Mikkola født: 17.6.1891 i Neiden Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Neiden Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 476 Ankomst: 14. april 1951 Navn: Bj. Bugge født: 7. oktober 1903 i Vardø Stilling: Herredsagronom Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 477 Ankomst: 14. april 1951 Navn: Alf Bendz? født: 30.7.1897 i Kristiania Stilling: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 478 Ankomst: 14. april 1951 Navn: Sigurd Aartun født: 28. desember 1911 i Bygland Stilling: Politifullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 479 Ankomst: 14. april 1951 Navn: Hallfred Skau født: 20. august 1920 i Ytre Rendal Stilling: Løytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 480 Ankomst: 14. april 1951 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 16 ===

Fremmedboka Bind2 side16

Nr 481 Ankomst: 17. april 1951 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 482 Ankomst: 17. april 1951 Navn: Bjørn Danielsen født: 18. oktober 1915 i Melkefoss Stilling: Konduktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 17. april 1951 Neste oppholdssted: Gjøkåsen
Nr 483 Ankomst: 17. april 1951 Navn: Eilif Danielsen født: 11. september 1916 i Melkefoss Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 17. april 1951 Neste oppholdssted: Gjøkåsen
Nr 484 Ankomst: 19. april 1951 Navn: Eilif Danielsen født: 11. september 1916 i Melkefoss Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 19. april 1951 Neste oppholdssted: Gjøkåsen
Nr 485 Ankomst: 19. april 1951 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 19. april 1951 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 486 Ankomst: 24. april 1951 Navn: Tord Betten? født: 25. februar 1923 i Bergen Stilling: Kasserer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. april 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 487 Ankomst: 24. april 1951 Navn: Arne Danielsen født: 1. mai 1919 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 24. april 1951 Neste oppholdssted: Melkefoss
Nr 488 Ankomst: 27. april 1951 Navn: Artur Bartholsen født: 7. november 1908 i Evenes Stilling: Bestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 27. april 1951 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 489 Ankomst: 27. april 1951 Navn: G. M. Melvik født: 29.6.1883 i Trondenes Stilling: Tollbetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 24. april 1951 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 490 Ankomst: 11. mai 1951 Navn: Joralf Graavik født: 22. juni 1930 i Meldal Stilling: Tollbetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Meldal Siste oppholdssted: Høybuktmoen Avreise: 16. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 491 Ankomst: 12. mai 1951 Navn: Sverre Nedler født: 5. august 1905 i Horten Stilling: Lege Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. mai 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 492 Ankomst: 15. mai 1951 Navn: Erik Erlandsen født: 22.8.1897 i Svanvik Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 15. mai 1951 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 493 Ankomst: 18. mai 1951 Navn: Gunnar Våga født: 3. august 1926 i Melkefoss Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 15. mai 1951 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 494 Ankomst: 19. mai 1951 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. mai 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 495 Ankomst: 19. mai 1951 Navn: A. Vonen født: 26. april 1921 i Tau i Ski? Stilling: Lege Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. mai 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 496 Ankomst: 19. mai 1951 Navn: Kaare? Hovden? født: 21. september 1916 i Tau i Ski? Stilling: Skogforvalter Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. mai 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 497 Ankomst: 22. mai 1951 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 22. mai 1951 Neste oppholdssted: Vaggetem
Nr 498 Ankomst: 22. mai 1951 Navn: Eilif Danielsen født: 11. september 1916 i Melkefoss Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Melkefoss Avreise: 22. mai 1951 Neste oppholdssted: Melkefoss
Nr 499 Ankomst: 22. mai 1951 Navn: Jostein Jetmundsen? født: i Skogfoss Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Skogfoss Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 22. mai 1951 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 500 Ankomst: 24. mai 1951 Navn: P.? Ravnaa født: 24. september 1912 i Bugøyfjord Stilling: Arbeidsbestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bugøyfjord Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. mai 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 501 Ankomst: 24. mai 1951 Navn: Thorulf Aslaksen født: 23. desember 1925 i Kviby Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tana Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. mai 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 502 Ankomst: 24. mai 1951 Navn: Edvard Sanila født: 6.11.1895 i Alta Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Tana Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. mai 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 503 Ankomst: 24. mai 1951 Navn: Sig. S. Knudtzen født: 17.10.1887 i Vadsø Stilling: Forretningsmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Steinur? Siste oppholdssted: Steinur? Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 504 Ankomst: 31. mai 1951 Navn: Gunnar Stenersen født: 28. januar 1926 i Berlevåg Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Vaggetem Avreise: 3. juni 1951 Neste oppholdssted: Vaggetem
Nr 505 Ankomst: 3. juni 1951 Navn: Ole Skulbru født: 13. november 1901 i Buksnes Stilling: Vaktmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 506 Ankomst: 3. juni 1951 Navn: D.? T.? J? født: 12. april 1947 i Kirkenes Stilling: 4 års gutt Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 507 Ankomst: 3. juni 1951 Navn: Martha Torgersrud født: 8.12.1899 i Kirkenes Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 508 Ankomst: 3. juni 1951 Navn: Gina Skulbru født: 4. april 1907 i Kirkenes Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 509 Ankomst: 3. juni 1951 Navn: Kristian? Torgersrud født: 29. april 1929 i Kirkenes Stilling: Telegrafist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 510 Ankomst: 3. juni 1951 Navn: Hans Torgersrud født: 15.5.1893 i Mo Stilling: Direktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 3. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 511 Ankomst: 5. juni 1951 Navn: Dagmar Hofseth født: 17. november 1901 i Hammerfest Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 7. juni 1951 Neste oppholdssted: Vadsø
Nr 512 Ankomst: 5. juni 1951 Navn: H. Hofseth født: 11.11.1892 i Talvik Stilling: Vegsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 7. juni 1951 Neste oppholdssted: Vadsø

=== Fremmedboka Bind 2, side 17 ===

Fremmedboka Bind2 side17

Nr 513 Ankomst: 9. juni 1951 Navn: Synnøve Fallmo født: 21. desember 1926 i Kirkenes Stilling: Damefrisør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 514 Ankomst: 9. juni 1951 Navn: Erna Emil-Hansen? født: 14. april 1931 i Kirkenes Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 515 Ankomst: 9. juni 1951 Navn: Erling Hatland født: 30. juli 1920 i Haus Stilling: Tannlege Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 516 Ankomst: 9. juni 1951 Navn: Esther Nicolaissen født: 31. august 1919 i Bø i Vesterålen Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 517 Ankomst: 9. juni 1951 Navn: Helga W. Eckhoff født: 16. april 1928 i Oslo Stilling: Skoleelev Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Lillestrøm Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 518 Ankomst: 9. juni 1951 Navn: Inger-Johanne Vonen født: 1. august 1928 i Lier Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 519 Ankomst: 9. juni 1951 Navn: Bjørn Nicolaissen født: 7. mai 1917 i Bø i Vesterålen Stilling: Lege Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 520 Ankomst: 9. juni 1951 Navn: A. Vonen født: 26. april 1921 i Dale i Ski? Stilling: Lege Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 521 Ankomst: 10. juni 1951 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 11. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 522 Ankomst: 15. juni 1951 Navn: Petter Erlandsen født: 15. april 1931 i Svanvik Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: 11. juni 1951 Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 523 Ankomst: 15. juni 1951 Navn: Erik Erlandsen født: 22.8.1897 i Svanvik Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 524 Ankomst: 15. juni 1951 Navn: Gunnar Våga født: 3. august 1926 i Melkefoss Stilling: Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Melkefoss Siste oppholdssted: Skjellbekken Avreise: Neste oppholdssted: Skjellbekken
Nr 525 Ankomst: 15. juni 1951 Navn: Olav Snøve født: 9. januar 1915 i Sunndal Stilling: Agent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 16. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 526 Ankomst: 17. juni 1951 Navn: Olga L. Torp født: i Trondheim Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Trondheim Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 527 Ankomst: 17. juni 1951 Navn: Ingemann Torp født: 3.7.1894 i Trondheim Stilling: Direktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Trondheim Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 528 Ankomst: 17. juni 1951 Navn: Hans Adler Torgersrud født: 15.5.1893 i Oslo Stilling: Verksdirektør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 529 Ankomst: 17. juni 1951 Navn: Martha Xenia Torgersrud født: 8.12.1899 i Sør-Varanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 530 Ankomst: 21. juni 1951 Navn: Håkon Figenschou født: 15. januar 1914 i Sør-Varanger Stilling: Bureiser Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vaggetem Siste oppholdssted: Vaggetem Avreise: 21. juni 1951 Neste oppholdssted: Vaggetem
Nr 530 Ankomst: 21. juni 1951 Navn: Harry Sotkajærvi født: 9. august 1920 i Sør-Varanger Stilling: Arbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vaggetem Siste oppholdssted: Vaggetem Avreise: 21. juni 1951 Neste oppholdssted: Vaggetem
Nr 531 Ankomst: 20. juni 1951 Navn: Audun Magnus født: 3.4.1894 i Vikedal Stilling: Offiser Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Nyborg Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 21. juni 1951 Neste oppholdssted: Vaggetem
Nr 532 Ankomst: 20. juni 1951 Navn: Tellef Dypedal født: 17. juni 1919 i Søndalen Stilling: Offiser Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 533 Ankomst: 20. juni 1951 Navn: Odd Jensen født: 23. juni 1925 i Sør-Varanger Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 21. juni 1951 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 534 Ankomst: 20. juni 1951 Navn: Bjørn Anger Bergby født: 18. september 1938 i Sør-Varanger Stilling: Skolegutt Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Strand Siste oppholdssted: Strand Avreise: 21. juni 1951 Neste oppholdssted: Strand
Nr 535 Ankomst: 20. juni 1951 Navn: Andr. H. Stærk født: 4.7.1898 i Sør-Varanger Stilling: Bestyrer Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Svanvik Siste oppholdssted: Svanvik Avreise: 21. juni 1951 Neste oppholdssted: Svanvik
Nr 536 Ankomst: 25. juni 1951 Navn: Nils Henning Lindquist født: 11. mars 1911 i Gällivare Stilling: Lokfører Nasjonalitet: Svensk Hjemsted: Gällivare Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 26. juni 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes Passnr: 5453 E6 Länstyr? I Norb. Län Turistresa
Nr 537 Ankomst: 30. juni 1951 Navn: Jan Gundersen født: 8. april 1920 i Fredrikstad Stilling: Redaktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 1. juli 1951 Neste oppholdssted: Vardø
Nr 538 Ankomst: 5. juli 1951 Navn: Olaf Dahl født: 31.7.1878 i Sør-Varanger Stilling: Pensjonist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Ås Siste oppholdssted: Strand Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 539 Ankomst: 5. juli 1951 Navn: Rolf Dahl født: 9.3.1872 i Sør-Varanger Stilling: Pensjonist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Strand Siste oppholdssted: Strand Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 540 Ankomst: 7. juli 1951 Navn: A. M? Bye født: 3. september 1907 i Vardø Stilling: Distriktsveterinær Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 7. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 541 Ankomst: Navn: Elsa Bøhman født: i Stockholm Stilling: Fru Nasjonalitet: Svensk Hjemsted: Stockholm Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 542 Ankomst: Navn: Anne Torgersrud født: i Skåninge Stilling: Frøken Nasjonalitet: Svensk Hjemsted: Borås Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: Neste oppholdssted:
Nr 543 Ankomst: 8. juli 1951 Navn: Hans Torgersrud født: 15.5.1893 i Oslo Stilling: Direktør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 8. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 18 ===

Fremmedboka Bind2 side18

Nr 544 Ankomst: 8. juli 1951 Navn: Martha Xenia Torgersrud født: 8.12.1899 i Sør-Varanger Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 8. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 545 Ankomst: 6. juli 1951 Navn: Asbjørn Løken født: 7. juni 1915 i Oslo Stilling: Forsøksleder Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Lysekloster Siste oppholdssted: Lysekloster Avreise: 10. juli 1951 Neste oppholdssted: Karasjok
Nr 546 Ankomst: 11. juli 1951 Navn: Roy Carlsen født: 3. april 1921 i Sandnessjøen Stilling: Politibetjent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 547 Ankomst: 11. juli 1951 Navn: Sig. Aartun født: 28. desember 1911 i Bygland Stilling: Politifullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 548 Ankomst: 11. juli 1951 Navn: Gunnar Haarstad født: 12. november 1916 i Nittedal Stilling: Politifullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 549 Ankomst: 11. juli 1951 Navn: Peder Langseth født: 21. juni 1900 i Saltdal Stilling: Disponent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 13. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 550 Ankomst: 11. juli 1951 Navn: Kalida Langseth født: 3. april 1900 i Saltdal Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 13. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 551 Ankomst: 11. juli 1951 Navn: Grete Langseth født: 24. mars 1936 i Vadsø Stilling: Skoleelev Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 552 Ankomst: 11. juli 1951 Navn: Kaare A. Brodtkorb født: 1. oktober 1906 i Vadsø Stilling: Gullsmed Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hokksund Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 13. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 553 Ankomst: 11. juli 1951 Navn: Leif Bjerck født: 30. september 1906 i Vadsø Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 13. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 554 Ankomst: 11. juli 1951 Navn: Bergljot Bjerck født: 22. august 1909 i Vadsø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Vadsø Avreise: 13. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 555 Ankomst: 14. juli 1951 Navn: Kristian Nissen født: 29.11.1879 i Oslo Stilling: Fhv. sogneprest Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Lysaker i Bærum Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 556 Ankomst: 14. juli 1951 Navn: Konrad Pettersen født: 19. oktober 1928 i Sør-Varanger Stilling: Politikonstabel Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 14. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 557 Ankomst: 17. juli 1951 Navn: A. D. Dahl født: 24.5.1894 i Oslo Stilling: General Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Harstad Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 558 Ankomst: 17. juli 1951 Navn: Ragnvald Dahl født: 13. juli 1938 i Oslo Stilling: Skolegutt Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 559 Ankomst: 17. juli 1951 Navn: Reidar Løvlie født: 24. juni 1902 i Oslo Stilling: Oberst Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 560 Ankomst: 17. juli 1951 Navn: Audun Magnus født: 3.4.1894 i Vikedal Stilling: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Nyborg Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 561 Ankomst: 17. juli 1951 Navn: Alf Bendz født: 30.7.1897 i Kristiania Stilling: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 562 Ankomst: 17. juli 1951 Navn: Joar Lykkenrid? født: 26. august 1921 i Kvinherrad Stilling: Løytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 563 Ankomst: 17. juli 1951 Navn: Kjell Amundsen født: 15. november 1925 i Trondheim Stilling: Platearbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Trondheim Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 564 Ankomst: 17. juli 1951 Navn: Oddvar Junge født: 24. november 1930 i Edøy Stilling: Gårdsarbeider Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Smøla Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 17. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 565 Ankomst: 19. juli 1951 Navn: Ingeborg Grundnes født: 20. september 1925 i Vardø Stilling: Kontorist Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Vadsø Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 19. juli 1951 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 566 Ankomst: 19. juli 1951 Navn: Karen Grundnes født: 14. oktober 1920 i Vardø Stilling: Lærerinne Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Skogfoss Avreise: 19. juli 1951 Neste oppholdssted: Skogfoss
Nr 567 Ankomst: 20. juli 1951 Navn: Sigurd Aartun født: 28. desember 1911 i Bygland Stilling: Politifullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 20. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 568 Ankomst: 20. juli 1951 Navn: Joralf? Gravik? født: 22. juni 1930 i Meldal Stilling: Politifullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Meldal Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 21. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 569 Ankomst: 20. juli 1951 Navn: Tarald Asklund født: 10. august 1930 i Soknedal Stilling: Politifullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Soknedal Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 10. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 570 Ankomst: 24. juli 1951 Navn: Alf Henriksen født: 1. august 1907 i Trondheim Stilling: Kontorsjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 571 Ankomst: 24. juli 1951 Navn: Gunvor Henriksen født: 11. desember 1912 i Oslo Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 572 Ankomst: 24. juli 1951 Navn: Borghild Hvalryg født: 14. juli 1913 i Vardø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 573 Ankomst: 24. juli 1951 Navn: Harald Jensen født: 20. november 1923 i Hammerfest Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 24. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 574 Ankomst: 24. juli 1951 Navn: Audun Magnus født: 3.4.1894 i Vikedal Stilling: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Nyborg Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 575 Ankomst: 24. juli 1951 Navn: Alf Bendz født: 30.7.1897 i Kristiania Stilling: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes

=== Fremmedboka Bind 2, side 19 ===

Fremmedboka Bind2 side19

Nr 576 Ankomst: 24. juli 1951 Navn: Tellef Dypedal født: 17. juni 1919 i Søndalen Stilling: Løytnant Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 577 Ankomst: 24. juli 1951 Navn: Gunnar Mjøen født: 10. september 1924 i Oppdal Stilling: Kontorassistent Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Ås Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 25. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes Passnr.5217 Utstedt av Lensmann
Nr 578 Ankomst: 16. juli 1951 Navn: Birger J. Aannerud født: 20. juni 1913 i Kirkenes Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 579 Ankomst: 19. juli 1951 Navn: Ellen Joan Aannerud født: 2. april 1911 i Leksvik Stilling: Sykepleierske Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 29. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 580 Ankomst: 31. juli 1951 Navn: Dagrun Tømmerstøl født: 2. september 1911 i Kirkenes Stilling: Kontordame Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Sør-Varanger Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 31. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 581 Ankomst: 31. juli 1951 Navn: Norman Michaelson født: 5. mars 1906 i California Stilling: Nasjonalitet: USA Hjemsted: Bradenton Siste oppholdssted: Florida Avreise: 31. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 582 Ankomst: 31. juli 1951 Navn: Marius Tømmerstøl født: 29. juni 1909 i Kirkenes Stilling: Kjøpmann Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 31. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 583 Ankomst: 31. juli 1951 Navn: H. Bratbak født: 5. januar 1900 i Matjern? Stilling: Snekker Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 31. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 584 Ankomst: 31. juli 1951 Navn: Jan Lund født: 12. juli 1935 i Kirkenes Stilling: Skoleelev Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 31. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 585 Ankomst: 31. juli 1951 Navn: Sidsel Seyersted født: 3. mai 1923 i Oslo Stilling: Veggmaler Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 31. juli 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 586 Ankomst: 31. juli 1951 Navn: Oddlaug Johnsen født: 27. januar 1916 i Kirkenes Stilling: Telegraffullmektig Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 587 Ankomst: 1. august 1951 Navn: Olaug Fasting født: 25. april 1924 i Bjørnevatn Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bjørnevatn Siste oppholdssted: Bjørnevatn Avreise: 2. august 1951 Neste oppholdssted: Bjørnevatn
Nr 588 Ankomst: 2. august 1951 Navn: Solveig Carlsen født: 10. juli 1925 i Kirkenes Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: ? Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 589 Ankomst: 2. august 1951 Navn: Elisabeth Carlsen født: 2. oktober 1949 i Kirkenes Stilling: ? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: ? Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 590 Ankomst: 2. august 1951 Navn: Anita Carlsen født: 16. februar 1947 i Kirkenes Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: ? Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 591 Ankomst: 2. august 1951 Navn: Tone Fjordholm født: 25. november 1941 i Oslo Stilling: ? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: ? Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 592 Ankomst: 2. august 1951 Navn: Tuva Fjordholm født: 27. august 1948 i Oslo Stilling: ? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: ? Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 593 Ankomst: 2. august 1951 Navn: Alice Fjordholm født: 27. august 1916 i Oslo Stilling: ? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: ? Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 594 Ankomst: 3. august 1951 Navn: Andreas Lervik født: 24.11.1895 i Sørøysund Stilling: Distriktssjef Telegrafverket Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Tana Avreise: 4. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 595 Ankomst: 3. august 1951 Navn: Hjørdis Lervik født: 8. september 1901 i Fjære? Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Tana Avreise: 4. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 596 Ankomst: 3. august 1951 Navn: Hartvig Hansen født: 11.8.1892 i Nøtterøy Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Bærum Siste oppholdssted: Tana Avreise: 4. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 597 Ankomst: 3. august 1951 Navn: Leif Jensen født: 21. november 1915 i Hammerfest Stilling: Sjåfør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Hammerfest Siste oppholdssted: Tana Avreise: 4. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 598 Ankomst: 3. august 1951 Navn: Othilie Johnsen født: 5.4.1894 i Vadsø Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 599 Ankomst: 3. august 1951 Navn: Sverre Rynning-Tønnesen født: 24.4.1894 i Flekkefjord Stilling: Telegrafdirektør Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Tana Avreise: 4. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 600 Ankomst: 3. august 1951 Navn: Lalla Rynning-Tønnesen født: 1. juli 1900 i Oslo Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Tana Avreise: 4. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 601 Ankomst: 5. august 1951 Navn: Asbj. Solberg født: 27.12.1893 i Oslo Stilling: Bonde Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Degernes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 602 Ankomst: 5. august 1951 Navn: Dagfin Mellum født: 7.3.1899 i Oslo Stilling: Ekspedisjonssjef Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Oslo Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 603 Ankomst: 5. august 1951 Navn: Aase-Marie Grøvlen født: 1. desember 1920 i Oslo Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Kirkenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. august 1951 Neste oppholdssted: Kirkenes
Nr 604 Ankomst: 5. august 1951 Navn: Flora Karlsson født: 2. november 1916 i Bjørnevatn Stilling: Husmor Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: Elvenes Siste oppholdssted: Kirkenes Avreise: 5. august 1951 Neste oppholdssted: ?
Nr 605 Ankomst: ? Navn: Kaare? Hovden? født: ? i ? Stilling: ? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: ? Siste oppholdssted: ? Avreise: ? Neste oppholdssted: ?
Nr 606 Ankomst: ? Navn: Hans Eiyn? født: ? i ? Stilling: ? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: ? Siste oppholdssted: ? Avreise: ? Neste oppholdssted: ?
Nr 607 Ankomst: ? Navn: ? Harila? født: ? i ? Stilling: ? Nasjonalitet: Norsk Hjemsted: ? Siste oppholdssted: ? Avreise: ? Neste oppholdssted: ?