Vegar i Kviteseid kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er ei oversikt over vegane i Kviteseid kommune. Det vart vedteke i 2016 at «alle adresser skal ende på vegen, gata, etc». Koordinatpunkt er sett ved vegens start.

Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at ein også kan sortere etter område eller andre kriterier. Sortering av lista gjerast ved å klikke i namnerada øvst. Dersom ein vil sortera etter fleire kriterier samstundes, holdes shift-tasten inne mens ein klikkar.

Liste

Veg Område Namneopphav Namnsett Merknadar
Alvs veg Vrådal No stikkveg til Vråliosvegen.
Apalstovegen Tveitgrendi Husmannsplassen øvre Apalstoi
Bergstovegen Fjågesund Gardsnamnet Bergstod
Bjorøyvegen Vrådal Bjorøyi i Nisser 2016 Hytteveg. Tidlegare del av Kråkenesvegen.
Bjårvikvegen Vrådal Bjårvik i Nisser 2016 Endra namn frå Bjårvik i 2016.
Bjålandvegen Morgedal Gardsnamnet Bjåland
Brandbuvegen Tveitgrendi Gardsnamnet Brandbu
Breidablikkvegen Vrådal Eigedomen Breidablikk, tidlegare Breidablik Hotel
Briskedekkanvegen Vrådal Skogstykket Briskedekkan
Brunkebergvegen Brunkeberg / Morgedal Bygda Brunkeberg
Bygglandvegen Morgedal Gardsnamnet Byggland
Byggstøylvegen Vråliosen Byggstøyl
Cloumannvegen Kviteseid Fut og eidsvollsmann Peter Jørgen Cloumann (1747–1817)
Dalanvegen Kviteseidbyen / Mostøyl i Tokke Grenda Dalane Fylkesveg 3400. Kviteseid og Tokke.
Dalevegen Vråliosen Gardsnamnet Dale 2016 Frå Vråliosvegen ved Saubergviki.
Drangsvegen Vrådal Tjønnane Ytre- og Indre Drang eller bruket Findreng søndre (gnr. 17/1)
Fiskebekkvegen Vrådal Fiskebekk Hytteveg
Fjellvangvegen Vrådal Huset til NMS heiter Fjellvang 2016 Berre nr. 16, Lønnegraff søndre (gnr. 16/3).
Fjågesundvegen Kviteseid / Fjågesund Bygda Fjågesund
Flatinvegen Kviteseid
Foldeggvegen Vrådal Lokaliteten Foldeggen 2016 Hytteveg. Tidlegare namn var Lyngvegen.
Fossøyvegen Vrådal, Fossøy Fossøyi 2016 Hytteveg
Furuheimvegen Vrådal Garden Furuheim (gnr. 14/6) 2016 Hytteveg
Furulivegen Vrådal 2016 Hytteveg. Tidlegare namn var Furulia.
Fyresdalsvegen Tokke kommunegrense / Kviteseid / Fyresdal Kommunen Fyresdal 2016 Den 10 km lange parsellen mellom Tokkes og Fyresdals kommunegrense het fram til hausten 2016 «Skreosvegen».
Gabbrovegen Vrådal Bergarten gabbro 2016 Hytteveg
Gamle Lønnegravvegen Vrådal Gardsnamnet Lønnegrav 2016
Garverivegen Kviteseidbyen Kviteseid garveri Nr. 15 i Garverivegen.
Geirvollvegen Brunkeberg Gardsnamnet Gjervoll
Gneisvegen Vrådal Bergarten gneis 2016 Hytteveg. 1154–57 er fire vegstubbar i Vrådal hyttegrend. I mangel av klare alternativ basert på lokal namnetradisjon i området, har utvalet vald å fylgje ønskja frå utbyggar, m.a. vil han unngå namn med æ, ø og å.
Gosenvegen Brunkeberg Gamal busetningsplass
Gotuholtvegen Kviteseid / Lundevallsgrend Gardsnamnet Gotuholt
Granittvegen Vrådal Bergarten granitt 2016 Hytteveg
Granlivegen Kviteseid Eigedomen Granlien
Grjotgards veg Kilen Mannsnamnet Grjotgard (truleg Grjotgard Nikolasson)
Gryteoddvegen Vrådal Gryteodden
Gullnesvegen Seljord / Sundsbarmvatn i Kviteseid Kobberverket Gullnes ved Sundsbarmvatnet. Det meste av vegen ligg i Seljord kommune.
Hassvikvegen Fjågesund Lokalitet nær Fjågesund brygge.
Hauganvegen Fjågesund Gardsnamnet Haugan
Haugivegen Morgedal Gardsnamnet Hauge
Hauglandvegen Brunkeberg Gardsnamnet Haugland
Haukomvegen Kviteseid Gardsnamnet Haukom
Heivatnvegen Kviteseid Heivatn på Brokefjell
Hellebruvegen Brunkeberg
Hjasestigen Vrådal Dyrearten hjase (hare) 2016 Hytteveg. Tidlegare namn var Harestigen.
Hommanvegen Kviteseid Gardsnamnet Homman
Honlivegen Vrådal Fleire stadsnamn med honli- og hornli- i fjellområdet 2016
Hovdekleivvegen Lundevallsgrend Gardsnamnet Hovdekleiv
Hurrungvegen Kviteseid Gardsnamnet Hurrung 2016 Skogsveg
Huvestadvegen Morgedal Gardsnamnet Huvestad
Høgvollvegen Kviteseid sentrum Boligområdet Høgvoll-Kyrkjebø
Håtveitvegen Morgedal Gardsnamnet Håtveit
Jacob Naadlands veg Kviteseid Lærar Jacob Naadland (1870–1957)
Jonsokdalvegen Vrådal Jonsokdalen 2016 Hytteveg. Tidlegare namn var Berglia.
Jusureivegen Dalane Gardsnamnet Jusureid
Jutulnutvegen Vrådal Jutulnuten
Kallåkvegen Morgedal Gardsnamnet Kallåk
Kasinvegen Kviteseid / Tveitgrendi
Kilenvegen Kilen / Fjågesund Grenda Kilen ?, 2018 Røyrhellevegen lagt til i 2018.
Kjetilskotvegen Vrådal Lokaliteten Kjetilskot 2016 Adkomstveg til hyttefelt. Nedre Skaret, Øvre Skaret, Svingen og Portvegen vart lagt til Kjetilskotvegen i 2016.
Kleivstaulvegen Kviteseid Gardsnamnet Kleivstaul
Knut Taraldsens veg Kviteseid Lærar, kyrkjesongar og stortingsmann Knut Taraldsen (1825–1915)
Kolltveitvegen Kviteseid, Åsgrend Gardsnamnet Kolltveit
Kragsholmvegen Vrådal Kragsholmen i Nisser 2016 Endra namn frå Kragsholmen i 2016.
Krodalvegen Vrådal Krodalen 2016 Adkomstveg til hyttefelta Rådyrtoppen 2 og 3.
Krokvegen Vrådal Vegens form
Kråkenesvegen Vrådal Gardsnamnet Kråkenes
Kvartsvegen Vrådal Bergarten Kvarts 2016 Hytteveg
Kvennesvegen Kviteseid Lokaliteten/bruket Kvernnes
Kvennhusvegen Vrådal
Kviteseidgata Kviteseidbyen Kviteseid kommune Stadens hovudgate.
Kviteseidvegen Brunkeberg / Kviteseid / Vrådal / Nissedal grense Kviteseid kommune Riksveg 41
Kyrkjevegen Brunkeberg Brunkeberg kyrkje
Lauvkasinvegen Fjågesund
Lauvstadvegen Kviteseid Eigedomen Lauvstad («lærergaard»)(gnr. 42/2)
Lundebergvegen Vrådal Gardsnamnet Lundeberg (gnr. 2/3) 2016 Veg til garden Lundeberg og Åsane hyttefelt.
Lundenvegen Kviteseid Gardsnamnet Lunden (gnr. 39/5)
Lyngvegen Vrådal Plantearten lyng Hytteveg
Lønnegravvegen Vrådal Gardsnamnet Lønnegrav 2016
Midtsundvegen Kviteseid Gardsnamnet Midtsund
Mjaugedalvegen Fjågesund Mjaugedalen 2016 Skogsveg
Morgedalvegen Morgedal Bygda Morgedal
Nedre Skaret Vrådal Tidlegara veg lagt til Kjetilskotvegen i 2016.
Nordgardvegen Lundevallsgrend Gardsnamnet Nordgarden
Nordskogvegen Morgedal Garden Nordskog (gnr. 67/3)
Nørstrudvegen Lundevallsgrend Gardsnamnet Nørstrud
Omlidvegen Morgedal Gardsnamnet Omlid
Omtveitvegen Kviteseid Gardsnamnet Omtveit (Åmtveit)
Oppebøenvegen Kviteseid Gardsnamnet Oppebøen
Ordalsvegen Brunkeberg Dalen Ordal
Orrevegen Vrådal Storfuglen orre 2016 Hytteveg
Portvegen Vrådal Tidlegara veg lagt til Kjetilskotvegen i 2016.
Ramnvegen Vrådal Fuglearten Ramn 2016 Hytteveg
Ramskeidvegen Kviteseid, Brunkeberg / Seljord, Nordbygdi Gardsnamnet Ramskeid Går frå Brunkebergvegen i Kviteseid kommune. Dei siste 70 m fram til nr. 60 ligg i Seljord kommune.
Raudbergvegen Kviteseid / Tokke Raudbergnuten ?, 2021 Vegnamnet vedtatt i Tokke 2021
Ridevegen Kviteseid
Rjukanåsvegen Vråliosen Rjukanåsen 2016 Inn til og i ikkje utbygd hyttefelt.
Rjupevegen Vrådal Fuglearten rype 2016 Hyttevei
Roarvegen Vrådal
Røyrhellevegen Kilen / Nome kommunegrense Gamal busetningsplass Lagt til Kilenvegen i 2018
Røyvegen Vrådal Storfuglen røy 2016 Veg i Vrådalgrenda hyttefelt. Endra frå Røyavegen i 2016.
Råmunddalvegen Morgedal Gardsnamnet Råmunddalen
Sandlandvegen Brunkeberg Gardsnamnet Sandland
Sandoddvegen Tveitgrendi Odden Sandodd aust i Bandak
Selandvegen Kviteseidbyen Plassen Seland (gnr. 39/26)
Selvassvegen Morgedal Selvatn
Skarprudvegen Tveitgrendi Gardsnamnet Skarprud
Skreebekkvegen Vrådal Skreebekken 2016 Hytteveg og gardsveg.
Skulevegen Kviteseid Kviteseid skule
Slettemeåsvegen Kviteseid Gardsnamnet Slettemeås
Sollidvegen Morgedal Gardsnamnet Sollid
Spjotsoddvegen Kviteseid Odden Spjotsodd
Stallanvegen Vrådal Eigedomen Stallan
Staulshaugvegen Fjågesund Lokaliteten Staulshaugen 2016 Veg i planlagt hyttefelt på Fjågesundheia. Sideveg til Fjågesundvegen.
Steanevegen Vrådal Gardsnamnet Steane
Stormyrvegen Vrådal Myrområdet Stormyr 2016 Tiurfaret lagt til Stormyrvegen i 2016.
Storoddevegen Vråliosen Lokaliteten Storodden i Vråvatn
Storrvegen Vrådal Storr er ei planteslekt i storrfamilien 2016 Hytteveg
Straumanvegen Kviteseid Elva Strauman mellom Bandak og Kviteseidvatnet.
Straumebuktvegen Vrådal Straumebukti aust i Vråvatn 2016 Veg i Vrådalgrenda hyttefelt. Endra frå Nedre Vrådalsgrenda i 2016.
Straumedalvegen Vrådal Straumedalen 2016 Veg i Vrådalgrenda hyttefelt. Endra frå Øvre Vrådalsgrenda i 2016.
Straumsnesvegen Vrådal Lokaliteten Straumsnes
Stålandvegen Kviteseid Gardsnamnet Ståland
Sundetvegen Vrådal Sundet mellom Sundsøy og fastlandet
Sundkilbryggja Kviteseid Sundkilen bryggje i Sundkilen 2016 Tidlegare namn var Sundkilen brygge
Svingen Vrådal Tidlegara veg lagt til Kjetilskotvegen i 2016.
Tegelverkvegen Kviteseid Moen teglverk
Tiurvegen Vrådal Storfuglen tiur Hytteveg
Tiuråsvegen Vrådal Storfuglen tiur Veg i Vrådalgrenda hyttefelt.
Tjonebergvegen Dalane
Tormod Knudsens veg Kviteseid Stortingsmann, ordførar og diktar Tormod Knutsen Borgejordet (1799–1868).
Torshaugvegen Kviteseid Plassen Torshaug
Toskekilvegen Vrådal Toskekilen aust i Vråvatn 2016 Hytteveg
Trimyrvegen Vrådal Lokaliteten «Dei tri myran» 2016 Veg i Rådyrtoppen 3 hyttefelt.
Trytetjønnhottvegen Fjågesund Trytetjønn (Fjågesund) 2016 Veg i planlagt hyttefelt på Fjågesundheia. Sideveg til Fjågesundvegen.
Trytetjønnvegen Vrådal Trytetjønn 2016 Endra namn frå Trytetjønn i 2016.
Tunvegen Vrådal Hyttetun 2016 Veg i Vrådalgrenda hyttefelt. Endra namn frå Vrådalstunet i 2016.
Tveitanvegen Kviteseid Gardsnamnet Tveitan
Tveitgrendvegen Kviteseid, Tveitgrendi Tveitgrendi
Tverrbekkvegen Vrådal Tverrbekkdalen Hytteveg
Tyrivegen Vråliosen
Utsiktvegen Kviteseid Plassen Utsikt (gnr. 33/12)
Vatnelianvegen Brunkeberg Gardsnamnet Vatneliane
Vebrekkvegen Vrådal
Vesletjønnvegen Vrådal Den vesle tjønni Hytteveg
Vesterdalvegen Dalane Gardsnamnet Vesterdal
Viervegen Vrådal Buskveksten vier 2016 Hytteveg
Vonheimvegen Kviteseid Gardsnamnet Vonheim
Vråliosvegen Vrådal / Vråliosen / Tokke kommunegrense Bygda Vråliosen Del av fylkesveg 38
Vrålivegen Vråliosen Gardsnamnet Vråli (gnr. 7/2)
Vråvegen Vrådal / Vråliosen Gardsnamnet Vrå Fylkesveg 3392
Vårstaulvegen Morgedal
Østenåvegen Fjågesund / Kilen Gardsnamnet Østenå
Øvre Skaret Vrådal Tidlegara veg lagt til Kjetilskotvegen i 2016.
Øyanvegen Kviteseid / Lundevallsgrend Gardsnamnet Øyan
Øyvegen Vrådal Øyane Risøyi og Øyi i Nisser
Åsevegen Kviteseid, Åsgrend Gardsnamnet Åse
Åsgrendvegen Kviteseid, Åsgrend Åsgrend
Åslandvegen Vrådal Eigedomen Åslandstykket med Åsland (gnr. 14/7)
Åsmundtveitvegen Brunkeberg Gardsnamnet Åsmundtveit

==Kjelder==Det følgjande er hovedkjeldene for oversikten; i tillegg kjem ei rekke strøopplysningar frå ymse artiklar og kommunale kjelder som det ikkje vil vere hensiktsmessig å nemne her, men som heller høyrer heime i dei enkelte omtalane av vegane.

  • Kartverket: Norgeskart
  • Erik Bolstad, 2009-2017: Kviteseid kommune.
  • Adresseparsellering, vegadresser og vegnamn i Kviteseid kommune. Vedteke av Kviteseid kommunestyre, sak 071/16, 20.10.16. (PDF)
  • Kviteseid kommune: Offisielle vegadresser pr. 2016.pdf
  • Norges matrikel: Bratsbergs amt 1905.
  • Bakken, Olav: Kviteseid bygdesoge II, Gardsoga. Eigi forlag 1962.
  • Norske gardsbruk, Telemark II, Foyn forlag 2000.
  • Notisar og referater frå kommunale namnsettingssaker i lokalavisene
  • Diverse kommunale dokumenter med tilknytning til namnsetting av vegar