Bibliografi:Helgeland

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 
Lokomotiv på tur over Saltfjellet/Sáltoduoddar ved Stødi, helt nord i Rana
 
Utsikt over Glomfjord i Meløy i 1960.
 • Arnekleiv, Sigurd: Utsyn over fornfunn i Nesna og Dønna : hjelpehefte til undervisninga i lokalhistorie. Utg. Helgeland arbeiderblad og Nesna bygdemuseum. 1978. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Asphaug, Birger: Senterstrukturen og senterbruken i Helgeland 1965-1976. Hovedoppgave i geografi, Bergen 1978.
 • Bain, Morten Harboe: "I hine haarde dage" : legeberetninger fra Lurøy legedistrikt : kommunene Lurøy, Rødøy, Træna og Meløy. Utg. M. H. Bain. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berglund, Birgitta: Alstahaug på Helgeland 1000-1750. Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv. Utg. Tapir akademiske forlag. 2007. 471 s. ISBN 978-82-519-2225-8. Merknad: Del av serien Skrifter (Det Kongelige norske videnskabers selskab) nr 1/2007.
 • Bidrag til finnernes bygdehistorie og etnografi. Utg. 1944-1949. Merknad: 2 b. i 3. Del 1 og 2 kalt "Første hefte". Del 3 kalt "Annet hefte".
 • Bjørn, Kirsten: Fiskehushold. økonomisk tilpasning og kvinnearbeid - en undersøkelse fra et øysamfunn på Helgelandskysten. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1978.
 • Bodøgård, Terje: Kystarkitektur på Helgeland. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1973.
 • Børresen, Dag Ingemar: "Friskt blod, varme hjerter og dristige hjerner". Norges Kommunistiske Parti i Helgeland og Salten distrikt - med tyngdepunkt på Mo i Rana 1945-1960. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Danenbarger, Jenny Christina: Fra Petter Dass til Elias Blix : en reise i bilder : fra kongeparets besøk i fem nordlandskommuner. Utg. Fylkesmannen i Nordland. 2008. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Festskrift ved 50-årsjubileet : 1905-1955 : Norges kristelige ungdomsforbund, Helgeland krets. Utg. Norges kristelige ungdomsforbund Helgeland krets. 1955. 46 s.
 • Gunnerud, Nina: Senterstrukturen i Nord-Trøndelag og Helgeland 1983 sammenlignet med 1963. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1984.
 • Halse, Kristian: Lys og kraft på Helgeland : 1946-1971. Utg. Helgeland kraftlag. 1971. 221 s.
 • Hansen, Kåre: "Dæ sto´ i avisa" : bruddstykker fra Helgelands blads avishistorie og utviklingen på ytre Helgeland i periodene ca. 1911-1920 og 1951-1960. Utg. Helgelands blad. 2004. 372 s. ISBN 82-7866-008-5.
 • Hasselberg, Kåre: Helgelendinger før 1570 : helgelendinger nevnt i sagalitteratur og andre skriftlige kilder fra middelalderen. Utg. Helgeland historielag. 1995. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helgeland 1935 : et utvalg artikler fra årboken til Den norske turistforening 1935. Utg. Til salgs ved Lurøy kystmuseum. 1995. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helgeland friidrettskrets : 1927-1977. Utg. Helgeland friidrettskrets. 1977. 36 s.
 • Helgelands skogselskap : skogplantningen i Helgeland gjennem 20 aar : en oversikt. Utg. Helgelands skogselskap. 1927. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helgelands-speiderne gjennom 25 år. Utg. 1952. 29 s.
 • Høgsæt, Ragnhild: Folk og næring på Sør-Helgeland 1660-1700 : befolkningsutvikling, sosial struktur og økonomisk utvikling i de åtte sørligste fjerdingene av Helgeland fogderi. Utg. Universitetsbiblioteket i Tromsø. 2002. 261 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kulturminner på Sør-Helgeland : utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i kommunene Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna og Bindal. Utg. Akademika. 2013. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langset, Arne: Helgeland skogselskap 1905-1955. Utg. Helgeland skogselskap. 1955. 127 s.
 • Larsen, Helge 0.: Kommunalpolitikk og tiltaksorganisasjon. En undersøkelse av kommunalt næringsengasjement i fire kystkommuner på Helgeland. Hovedoppgave i sosiologi, Tromsø 1979.
 • Liland, Eirik: «Litt om tru, tradisjon og namn på Helgeland». I: Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen. Red. G. Alhaug ofl. Utg. Novus. 1991. S 273–280.
 • Lillegaard, Leif B.: De hundre år : [Det Helgelandske Dampskibsselskab, Helgeland trafikkselskap A.s. 1867-1967]. Utg. Helgeland trafikkselskap. 1967. 193.
 • Lisøy, Alf Johan: Ei grein av Tanke-slekta på Helgeland : med nokre tilknytingar ved giftemål. Utg. [Alf Johan Lisøy]. 2007. 487 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lorås, Jostein: Småbrukarliv på Helgeland : ressurser, arbeid og levekår 1900-1950. Utg. [J. Lorås]. 2002. 198 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathisen, Inger: Om Helgelandsdialektane : stoffsamling utarbeidd til bruk ved skolane i Rødøy. Utg. Rødøyprosjektet. 1977. 40 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mehus, Per: Øyvind Skaldaspiller : en helgelandsk høvding og dikter for 1000 år siden. Utg. Helgeland historielag. 1976. 39 s. Merknad: Serie: Småskrift (Helgeland historielag) ; 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Munch, Jens Storm: Boplasser med asbest-keramikk på Helgelandskysten. Utg. Tromsø museum. 1962. 46 s. Merknad: Serie: Acta borealia. Humaniora ; 7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nord-Norges fiskerier, handel, sjøfart og industri : i tekst og billeder : Bd. 6 : Helgeland i tekst og bilder med historiske oversikter. Utg. Hanches forlag. 1927. 131 s.
 • Norsk søndagsskoleforbund, Helgeland krets 50 år : 1925-1975. Utg. Norsk søndagsskoleforbund, Helgeland krets. 1975. 24 s.
 • Pedersen, Lorentz Ulrik: Helgeland krets av Norges kristelige ungdomsforbund : festskrift ved 40-års jubileet : 1905-1945. Utg. L. U. Pedersen. 1945. 40 s.
 • Rabliås, Ole: Folkemusikk på Helgeland. Utg. Høgskolen i Nesna. 2006. 185 s. ISBN 82-7569-139-7.
 • Ringaker, Øystein: Driftsformer i landbruket : driftsøkonomisk analyse av kombinert mjølkeproduksjon og svinehold på 3 prøvebruk på Sør-Helgeland. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt. 1970. 26 s.
 • Rødsten, Leonid: Seint, men godt : Helgeland salgsforening, Salten salgsforening, Nordland skogeierforening : fra begynnelsen til fusjonen, 1948-1998. Utg. Skogeierforeninga Nord. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Berit: Skjærvær, eit fiskevær på Helgelandskysten. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Skogsaas, Torfinn: Helgeland arbeiderblad 40 år, 1929-1969. Utg. T. Skogsaas. 1969. 31 s.
 • Spjelkavik, Øystein: Havbrukskarrierer: en studie av havbruket i en kommune på Helgelandskysten. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo 1990.
 • Smørvik, Per: Eldstadutvikling på Helgeland på 1700- og 1800-talet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1987.
 • Smørvik, Per: Hus og heim i 200 år. Om byggeskikk og matstell på Helgeland : 1700- og 1800-talet. Utg. Helgeland museum. 2007. 96 s. ISBN 978-82-92785-01-0.
 • Småskrifter. Utg. Helgeland historielag. 1973-
 • Sveli, Arvid: Banken på Berg : Brønnø sparebank, Helgeland sparebank, avd. Berg, 125 år - 1860-1985. Utg. Helgeland sparebank. 198? 202 s.
 • Tjeldnes, Agnar Sv.: Vegarbeiderlønninger i Helgeland og Lofoten og Vesterålen ca. 1870-1910. Hovedoppgave i økonomisk historie, NHH 1977.
 • Tysnes, Inge Ove: Helgelandskysten : turer bratt og flatt : beskrivelser av 59 korte og lange turer på Helgelandskysten. Utg. Syv søstre forlag. 2013. 288 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tverbeklie, Johannes Jacobsen: Optægnelser paa Veir og andre merkelige Ting : med særligt Hensyn til Tverbeklie. Utg. Helgeland historielag. 1979. 54 s. Merknad: Serie: Småskrift (Helgeland historielag) ; 5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Utredning om meieribruket på Midt-Helgeland. Utg. 1973. 22 s.
 • Virik, Tori: Skjærvær: historisk dokumentasjon og forslag til skjøtselsplan for et fraflyttet fiskevær på Helgeland. Hovedoppgave i husdyrfag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Øksendal, Kjell M.: Fonemikken i Vefsnmålet. Undersøking av uttrykkssystemet i ein Helgelandsdialekt. Hovedoppgave i nordisk (?), Trondheim 1970.
 • Østerud, Nils Erik: Helgeland politimesterembete 100 år : 1910-2010. Utg. Politimesteren i Helgeland. 2010. 278 s. ISBN 978-82-303-1661-0.
 • Åsvang, Arnt O.: Fortegnelse over antikvitetssamlinger, bygdesamlinger, historielag og lokalhistorisk virksomhet på Helgeland. Utg. Helgeland historielag. 1972.
  • B.1: [Uten bindtittel]. 5 bl.
  • B.2: [Uten bindtittel]. 5 bl.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Rekneskap (1783 MØRE OG ROMSDAL)
Gørvel Fadersdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563. Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 1986. 39 s. Red. Per-Øivind Sandberg. Merknad: Forutan Møre og Romsdal, også gods i Voss, Hardanger, Ryfylke, Helgeland og Senja.
 • Brev (2282 HELGELAND)
Albert Chr. Dass' brev om Helgeland. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 10 (1979). S. 75-96. Red. Kurt Jakobsen. Merknad: 2 brev, frå 1767 og 1768.
 • Medisinalrapport (2283 HELGELAND)
Medicinal-beretning for Helgeland aar 1836. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 12 (1981). S. 106-112.
 • Topografi (2284 HELGELAND)
Noget om Fiskerierne og Folkets Næring og Brug i Helgelands Fogderie i Nordlands Ampt. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 7 (1976). S. 5-19. Merknad: Av ukjent forfattar, truleg skrive ca. 1750.
 • Topografi (2285 HELGELAND)
En kort beskrivelse over Helgelands fogderie. Utg. Helgeland historielag. I: Årbok for Helgeland. Årg. 9 (1978). S. 5-58. Red. Kurt Jakobsen. Merknad: Av ukjent forfattar, skrive ca. 1761-62.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Gl. kongl. S. Fol. 983 :
En Samling af store og mindre ældre og yngre tegnede Karter over Norge, dets adskillige Dele og underliggende Provindser, dels af Gerh. Schønning og dels af andre og især: 1) 4 over hele Norge og over Skandinavien. 2) 17 Stk. over Aggershuus Stift med Grændserne. 3) 15 over Christiansands og Bergens Stifter. 4) 43 over Trondhiems og Romsdahls Amter eller over Strækningen fra Romsdalen til Helgeland i større og mindre Stykker. 5) 17 Stkr. hørende til Nordlandene og Finmarken. 6) 20 over adskillige Fæstninger, Værker og Bygninger i Norge. 7)10 over Island, Grønland, Færøe og Orkenøerne 69