Bibliografi:Gjerstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Gamle grender. Utg. Fone, Byholt og Haugeto Grunneigarlag. 2005. 168 s. ISBN 82-90526-55-5
 • Gjerstad historielag. Årsskrift. Utg. Gjerstad historielag. 1974-
 • Vevstad, Andreas: Egelands jernverk - jernverket i skogbygda. Utg. Gjerstad historielag. 2008. 224 s. ISBN 978-82-992510-5-1
 • Aas, John: Fortegnelse over Ord af Almuesproget i Gjerestad og Wigarsheien. Ved Sigurd Kolsrud. Utg. Universitetsforlaget. 1955. 94 s.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. X, s. 429–431.
 • Aas, John: Gjerestads præstegjeld og præster. Ved A. Faye. Arendal. 1922. (1 utg. 1869).
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. II, s. 111–112.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Ausland, Olav J.: Stadnamn i Gjerstad herad. Oslo 1940 Fag: Norsk
 • Gjerstad, Jan Oddvar: Arendals tilbakegang som sjøfartsby ca. 1880-1900. NHH 1975 Fag: Økonomisk historie
 • Norland, Astrid: Landskapet omkring Gjerstad-vassdraget. En estetisk analyse. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Gjerstad

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1068 GJERSTAD)
Amerikabrev. I: Årsmøte i Gjerstad historielag. 1987. S. 6-7. Red. Torstein Skaali. Merknad: Avsendar: Anders Halvorsen 1893.
 • Amerikabrev (1069 GJERSTAD)
Amerikabrev. Utg. Gjerstad historielag. 1992. S. 12-14. I: [Årsskrift]. Merknad: Avsendar: Nils A. Anderson 1918.
 • Arbeidskontrakt (1070 GJERSTAD)
Arbeidskontrakt. Kontrakt med Gillius Sørensen 3. generasjons masovnmester på verket. I: Årsmøte i Gjerstad historielag. 1988. S. 15-16. Red. Kristen Flaten. Merknad: Frå 1767.
 • Kongebrev - løyve (1071 GJERSTAD)
Fergemannsvilkår for 115 år sia. I: Årsskrift for Agder historielag. Nr 32 (1952). S. 252-255. Red. Thorleif Kvam. Merknad: Ferjeløyve for Holtesund 1836.
 • Kyrkjeinspeksjon (1072 GJERSTAD)
Gjerstad og Søndeled kirker i 17 aarhundrede. Utg. Aust Agder historielag. I: Bidrag til Aust-Agders historie. Nr 3 (1924). S. 52-58. Red. Tallak Lindstøl. Merknad: Diverse dokument frå 1633 og 1660-åra.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1073 GJERSTAD)
Beskrivelse og Forslag til ny Skyldlægning af Brugene i Gjerrestads Her Red.... 1867. 72 s.
 • Supplikk (1074 GJERSTAD)
Då dei 3 Nils'ane på Sunde i Gjerstad klaga på futen Kiærulf. Utg. Agder historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 21 (1938). S. 45-54. Red. Daniel Danielsen. Merknad: Supplikk 1718 samt diverse andre dokument.

Aviser