Bibliografi:Gjerstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

Prestfoss mølle. Bilete frå boka Bygdemøllene i Norge av Johannes P. Skansen.
 • Aas, John: Fortegnelse over Ord af Almuesproget i Gjerestad og Wigarsheien. Ved Sigurd Kolsrud. Utg. Universitetsforlaget. 1955. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. X, s. 429–431.
 • Aasbø, Lars: På vei med gode løsninger : 75-årig industrihistorie på Fiane i Gjerstad. Utg. Tellefsdal & Øya Holding AS. 2008. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alfsen, Ole Jørn: Krigens lokale helter : -og noen skjebner fra krigsåra 1940-1945. Utg. [O.J. Alfsen]. 2013. 313 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arneberg, Bjørn (red.): Gamle grender. Utg. Fone, Byholt og Haugeto grunneigarlag. 2005. 168 s. ISBN 82-90526-55-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ausland, Olav J.: Stadnamn i Gjerstad herad. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1940.
 • Brekka, Svein; Frå gløymeboka i Grenseland. Utg. Gjerstad historielag. 2018. 107 s.
 • Brekka, Svein: Holmen gård og Gjerstadskogene. Utg. Gjerstad historielag. 2012. 176 s.
 • Brokeland, Olav, Kristen Flaten, Anders Eikeland: I grenseland: området fra Svart til Holte i ny og gammel tid. Utg. Gjerstad historielag. 2014. 176 s. ISBN 978-82-992510-9-9.
 • Dale, Bjørg Unndis: Dale - Haugen : slekta etter Erik, Kjersti og Inger 1848-2011. Utg. Unndis Dale og Ingeborg Karine Dale Haugenes. Oslo. 2011. 335 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerstad historielag. Årsskrift. Utg. Gjerstad historielag. 1974-
 • Norland, Astrid: Landskapet omkring Gjerstad-vassdraget. En estetisk analyse. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Skjeldsø, Lars: Frå hverdagslivet i Øvre Gjerstad : 1850-1890. Ved Andreas Vevstad. Utg. utgitt av Gjerstad historielag. 1979. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Andreas: Egelands jernverk - jernverket i skogbygda. Utg. Gjerstad historielag. 2008. 224 s. ISBN 978-82-992510-5-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Andreas: Gjerstad kjørke. Kjørka og bygda i skiftande tider. 1848-1998. Utg. Gjerstad menighetsråd. 1998. 208 s. ISBN 82-994592-0-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Andreas: Kvardagssmil og alvor i Gjerstad 1940-1945. Utg. Gjerstad kommune. 1995. 41 s.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1068 GJERSTAD)
Amerikabrev. I: Årsmøte i Gjerstad historielag. 1987. S. 6-7. Red. Torstein Skaali. Merknad: Avsendar: Anders Halvorsen 1893.
 • Amerikabrev (1069 GJERSTAD)
Amerikabrev. Utg. Gjerstad historielag. 1992. S. 12-14. I: [Årsskrift]. Merknad: Avsendar: Nils A. Anderson 1918.
 • Arbeidskontrakt (1070 GJERSTAD)
Arbeidskontrakt. Kontrakt med Gillius Sørensen 3. generasjons masovnmester på verket. I: Årsmøte i Gjerstad historielag. 1988. S. 15-16. Red. Kristen Flaten. Merknad: Frå 1767.
 • Kongebrev - løyve (1071 GJERSTAD)
Fergemannsvilkår for 115 år sia. I: Årsskrift for Agder historielag. Nr 32 (1952). S. 252-255. Red. Thorleif Kvam. Merknad: Ferjeløyve for Holtesund 1836.
 • Kyrkjeinspeksjon (1072 GJERSTAD)
Gjerstad og Søndeled kirker i 17 aarhundrede. Utg. Aust Agder historielag. I: Bidrag til Aust-Agders historie. Nr 3 (1924). S. 52-58. Red. Tallak Lindstøl. Merknad: Diverse dokument frå 1633 og 1660-åra.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1073 GJERSTAD)
Beskrivelse og Forslag til ny Skyldlægning af Brugene i Gjerrestads Her Red.... 1867. 72 s.
 • Supplikk (1074 GJERSTAD)
Då dei 3 Nils'ane på Sunde i Gjerstad klaga på futen Kiærulf. Utg. Agder historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 21 (1938). S. 45-54. Red. Daniel Danielsen. Merknad: Supplikk 1718 samt diverse andre dokument.

Aviser