Bibliografi:Valle kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Blom, P.: Beskrivelse over Valle prestegjeld i Sætersdalen. 1896. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jol i Setesdal. Utg. Mållaga i Iveland, Evje/Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. 1962-. ISSN 0801-8448.
 • Valle kommune. Utg. Valle kommune. 1985-94
  • B.1-2. Ryningen, Alfred: Gards- og ættesoge. Hylestad. 1985. 524 og 528 s.
  • B.3-6. Ryningen, Alfred: Gards- og ættesoge. Valle. 1987. 688, 631, 550 og 546 s.
  • B.7-8. Jansen, Leonhard B. og Alfred Ryningen: Kultursoge. 1994. 643 og 619 s.
  • B.9. Ryningen, Alfred: Register - kjeldor - notor. 1994. 352 s.
 • With, Nanna (red.): «Augusta Abrahamsen» i Illustrert biografisk leksikon over kjendte norske mænd og kvinder («Folkeutgave»), With & Co. Forlag, Kristiania 1920, s. 22-23

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bø, Sigrid: Landtal, leidang og agrarkrise. Busetnadshistorie i Valle ca. 1350-1650. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Hjelde, Sigrunn: Den materielle kulturen i et selvbergingssamfunn. Valle sogn i Setesdal før 1870. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Historie. Kommune: Valle
 • Paulsen, Knut Erik: Brokke - Suleskardvegen. Et studium av planleggingsprosessen og konsekvensene. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag. Kommune: Valle [Merknad: Sirdal: se Valle]
 • Paus, Dagfinn: Tre sogn i Setesdalen. Økonomisk og sosial utvikling i Valle, Bykle og Bygland ca. 1800-1865. Bergen 1982 Fag: Historie
 • Pedersen, Einar Solheim: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiene. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Thorbjørnsen, Erling Ingolf: Villrein i kommuneplanprosessen. En undersøkelse av aktørers medvirkning i planprosessen i Valle kommune. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag. Kommune: Valle
 • Uppstad, Dreng: Nokre stadnamn frå Valle, Setesdal. Oslo 1939 Fag: Norsk
 • Uppstad, Torjus: Gamle hus i Valle i Setesdalen. NTH 1979 Fag: Arkitekturhistorie
 • Viki, Ingebjørg: Generasjonsskilnad i substantivbøyingi i Vallemålet. Ei klassifisering etter morfologiske kriterium. Oslo 1980 Fag: Norsk??

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1108 VALLE)
Eit Amerika-brev frå 1844. Utg. Agder historielag. I: Årsskrift for Agder historielag. B.30 (1950). S. 58-62. Red. Jon Løyland. Merknad: Avsendar: Tellef O. Nomeland.
 • Brev (1109 VALLE)
Eidsvoldsmand Ole Knudsen Tvedten. Utg. Agders historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 3 (1916). S. 24-33. Red. Olav Vaadne. Merknad: Ei rekkje brev frå Tvedten 1812-35.
 • Brev (1110 VALLE)
Eit brev frå presten Niels Pedersen til Tollef Åsmundson, Rygnestad. I: Årsskrift for Agder historielag. Nr 30 (1950). S. 28-29. Merknad: Frå 1639. Modernisert ortografi.
 • Diplom (1111 VALLE)
Løysing på vonde-Åsmund-gåta - I: Årsskrift. Agder historielag. Nr 47 (1969). S. 72-73. Red. Tarald Nomeland. Merknad: Om drapsbot 1560.
 • Diplom (1112 VALLE)
Lensmannen Gunnar Viken i Valle. Miljø og slektskrets omkring en storkar i Setesdal på 1500-tallet. I: Årsskrift. Agder historielag. Nr. 59 (1983). S. 78-85. Red. Torgils Hodne. Merknad: Tingsvitne om Nomeland 1542.

Aviser