Bibliografi:Valle kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

Valle kyrkje. Bilete frå boki Gamle norske kirker av av Wladimir Moe (1922).
Hallandsfossen ein gong på 1800-talet.
Kvinner på veg heim frå kyrkja i 1956.
Foto: Ukjend, skanna av Gunnar Kristiansen.
Gamal stove på Brokken. Bilete frå boki Beskrivelse over Valle prestegjeld i Sætersdalen av P. Blom (1896).
Brurepar i 1935.
 • Jol i Setesdal. Utg. Mållaga i Iveland, Evje/Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. 1962-. ISSN 0801-8448.
 • Bø, Sigrid: Landtal, leidang og agrarkrise. Busetnadshistorie i Valle ca. 1350-1650. Hovuduppgåve i historie, Oslo 1973.
 • Flateland, May-Lis: Tradisjonsmat frå Valle : gamle og nyare oppskrifter. Utg. Valle bygdekvinnelag. 2006. 76 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerden, Knut, Leonhard B. Jansen, Alfred Ryningen: Okkupasjonstida : Valle og Bykle 1940 - 1945. Utg. Valle kommune. 1995. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gundhus, Grete: Malte 1500-talls bonader i Rygnestadloftet, Valle i Setesdal : presentasjon av et konserveringsprosjekt. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1995. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gundhus, Grete: Trykte 1500-talls tekstiler i Rygnestadloftet : undersøkelser, konservering og restaurering. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. Oslo. 1996. 17 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamran, Ruth: Billedsamlingen i Rygnestadloftet, Valle i Setesdal : fra senmiddelalder til reformasjon og renessanse. Utg. Novus forl.. 2002. 327 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hillestad, Gunnar, Leonhard B. Jansen: "Man begyndte i ABCen - " : skulestyr og -stell i 251 år : helst i Hylestad. Utg. [s.n.]. Hylestad. 1990. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjelde, Sigrunn: Den materielle kulturen i et selvbergingssamfunn. Valle sogn i Setesdal før 1870. Hovuduppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1988.
 • Homme, Knut K. (red.): Kyrkja på Vaddarhaugen : Valle kyrkje i Setesdal 1844-1994 : jubileumsskrift. Utg. Valle sokneråd. 1994. 126 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høye, Gert M.: Sosialmedisinske undersøkelser i Valle, Setesdal. Utg. Universitetets hygieniske institutt. 1941. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Jan Henning: Førhistoria i Valle kommune, Setesdal. Utg. Universitetet i Oslo, Oldsaksamlingen. 1981. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Sverre: Valle indremisjon 100 år : 6. januar 1892 - 6. januar 1992. Utg. [Valle indremisjon]. 1992. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nomeland, Torjus: I mi tid : so levde me på ein gard i Setesdal i fyrste halvdelen av 1900-talet. Utg. Setesdalsforl.. 2002. 75 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Paulsen, Knut Erik: Brokke - Suleskardvegen. Et studium av planleggingsprosessen og konsekvensene. Hovuduppgåve i planfag, Norges landbrukshøgskole 1995.
 • Paus, Dagfinn: Tre sogn i Setesdalen. Økonomisk og sosial utvikling i Valle, Bykle og Bygland ca. 1800-1865. Hovuduppgåve i historie, Bergen 1982.
 • Pedersen, Einar Solheim: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiene. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900. Hovuduppgåve i historie, Bergen 1979. 170 bl. Digital versjonNettbiblioteket. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 1982. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Setesdalsmålaren Harald Lund : festskrift til 80-årsdagen 27. november 1988. Utg. Bykle og Valle kunstforeining. 1988. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skulerud, Olai (red.): En norsk bondes liv og levnets løb : ei omvendingsoge (sjølbiografi) frå fyrste fjerdedelen av 1800-talet. Utg. Lutherstifelsen. 1956. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thorbjørnsen, Erling Ingolf: Villrein i kommuneplanprosessen. En undersøkelse av aktørers medvirkning i planprosessen i Valle kommune. Hovuduppgåve i planfag, Norges landbrukshøgskole 1995.
 • Uppstad, Dreng: Nokre stadnamn frå Valle, Setesdal. Hovuduppgåve i norsk, Oslo 1939.
 • Uppstad, Torjus: Gamle hus i Valle i Setesdalen. Hovuduppgåve i arkitekturhistorie, NTH 1979.
 • Viki, Ingebjørg: Generasjonsskilnad i substantivbøyingi i Vallemålet. Ei klassifisering etter morfologiske kriterium. Hovuduppgåve i norsk (?), Oslo 1980.
 • With, Nanna (red.): «Augusta Abrahamsen» i Illustrert biografisk leksikon over kjendte norske mænd og kvinder («Folkeutgave»), With & Co. Forlag, Kristiania 1920, s. 22-23

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1108 VALLE)
Eit Amerika-brev frå 1844. Utg. Agder historielag. I: Årsskrift for Agder historielag. B.30 (1950). S. 58-62. Red. Jon Løyland. Merknad: Avsendar: Tellef O. Nomeland.
 • Brev (1109 VALLE)
Eidsvoldsmand Ole Knudsen Tvedten. Utg. Agders historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 3 (1916). S. 24-33. Red. Olav Vaadne. Merknad: Ei rekkje brev frå Tvedten 1812-35.
 • Brev (1110 VALLE)
Eit brev frå presten Niels Pedersen til Tollef Åsmundson, Rygnestad. I: Årsskrift for Agder historielag. Nr 30 (1950). S. 28-29. Merknad: Frå 1639. Modernisert ortografi.
 • Diplom (1111 VALLE)
Løysing på vonde-Åsmund-gåta - I: Årsskrift. Agder historielag. Nr 47 (1969). S. 72-73. Red. Tarald Nomeland. Merknad: Om drapsbot 1560.
 • Diplom (1112 VALLE)
Lensmannen Gunnar Viken i Valle. Miljø og slektskrets omkring en storkar i Setesdal på 1500-tallet. I: Årsskrift. Agder historielag. Nr. 59 (1983). S. 78-85. Red. Torgils Hodne. Merknad: Tingsvitne om Nomeland 1542.

Aviser